သတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

Pages

ဒီဆိုဒ္ေလးကိုအားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Sunday, December 21, 2014

Macroplant iExplorer 3.6.3.0 for Windows

Bookmark and Share [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]


Macroplant iExplorer 3.6.3.0 for Windows | 9.11 MB

iExplorer lets you easily transfer music from any iPhone, iPod or iPad to a Mac or PC computer and iTunes. You can search for and preview particular songs then copy them to iTunes with the touch of a button or with drag and drop. Looking to transfer more than just a few tracks? With one click, iExplorer lets you instantly rebuild entire playlists or use the Auto Transfer feature and copy everything from your device to iTunes.

Export iPhone Text Messages
Call them what you want, in the last few years we’ve seen texting (SMSs, iMessages, text messages, etc.) rocket in popularity. These messages are replacing phone calls, voicemails and even emails. We understand that your SMSs and iMessages can be priceless to you and that’s why we’ve spent so much time developing the best tool to help you view, export and archive your messages and attachments. The iExplorer SMS client looks great and even works with group messages, images, and other message attachments too!

Mount iPhone & iPad to Mac’s Finder & Windows Explorer
iExplorer’s disk mounting features allow you to use your iPhone, iPod or iPad like a USB flash drive. You can view your iPhone’s photos directly in Finder or Windows Explorer like you would from any other digital camera. You’re also able to get file system access to data contained within the apps or other directories on your device.

Want to back up or move your games’ high scores from one device to another? How about saving files directly to or from your favorite file manager such as iExplorer’s iOS App Awesome Files? iExplorer can do all of that and more.

Export Voicemails, Address Book Contacts, Calendar Events, Reminders, Notes & More…
We’ve crafted seven magnificent utilities into iExplorer that allow you to browse, preview, save, and export the most important information in the databases of your iPhone or iPad. View your appointments, calendar events, and your call history. Listen to your iPhone’s voicemail messages and export them to a folder on your computer. Everything is always just a couple of clicks away. Be in charge of your content.

Access Photos, Files & Everything Else
With iExplorer, you can access more files and folders without modifying (jailbreaking) your device than ever before. Need to access photos on your iPhone or iPod? Can do. Want to access the files and folders of your device’s apps? Done. How about browsing through your iTunes backups? Check. What about the media folders containing your iTunes purchases? We’ve got that too. What about files in apps that are synced to iCloud? Yes, even that.

Home page : http://www.macroplant.com/iexplorer/

▼ datafile.com ▼
OR
▼ tusfiles.net ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Systweak Disk Speedup 3.2.0.16503 DC 19.12.2014 Multilingual

Bookmark and Share [ ] [ ] [ ]


Systweak Disk Speedup 3.2.0.16503 DC 19.12.2014 Multilingual | 4.97 MB

Clean junk files, remove fragments from disk drives and improve your system performance by optimizing disk effectively with Disk Speedup! Any computer hard drives commence its life with highly organized files which can be quickly accessed. After some time, when you add programs, games, files, or delete some of them; organized files becomes fragmented with some parts of a file stored here and other parts stored elsewhere on the disk. When it happens, your computer takes much more time in finding those files. As you keep on adding and removing files in your hard drive, fragmentation will continue to worsen.

Disk Speedup arranges fragmented files contiguously. It scans the entire disk to determine the fragmentation and effectively removes all the fragments from the hard disk. This helps to consolidate scattered data so it can be accessed quickly. Moreover, it creates more free space, which makes the system more effective and faster.

Disk Speedup offers an excellent solution to the problem of data fragmentation and boost System Performance.

Enhance your PC performance with Disk Speedup.

Defrag your hard drive quickly, easily and safely with Disk Speedup:
– An advanced defragmentation and a very user friendly.
– Removes disk fragments effectively.
– Improves data access response time.
– Reduces computer’s boot-up time.
– Defrag Disk quickly and safely.
– cleans junk files, temporary files
– Identifies and safely removes duplicate files

Home page: www.systweak.com/DiskSpeedup/

▼ datafile.com ▼
OR
▼ tusfiles.net ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

iSunshare Product Key Finder 2.1.20

Bookmark and Share [ ] [ ]

iSunshare Product Key Finder 2.1.20 | 768.70 KB

Product Key Finder- small but powerful recovery tool CD key or serial number for Windows, Office, Visual Studio, IE, MS SQL Server, VMware Adobe and other software installed on your computer. Easy to use with the concise interface, backup and save the recovered key in a safe place.

Product Key Finder is an integrated and powerful product key recovery tool to recover CD keys or serial numbers for Windows, Office, Visual Studio, IE, MS SQL Server, VMWare, Adobe and other softwares installed on your computer. It works with any computer, even if the computer is not booted up or the hard disk is crashed. Just with one click, all problems about product keys can be solved.

* Quickly recover product keys and backup them to a file
* Ease of use with concise interface
* Recover product keys without any data loss or damage

Product Key Finder Features

Apply to All Software Installed in your computer
– Find product key for Windows 8, 7, Vista, XP, 2003, 2000, Me, NT and Windows Server 2008 (32-bit and 64-bit supported)
– Recover product key for Microsoft Office 2013, 2010, 2007, 2003, XP, 2000.
– Recover product key for SQL Server 2000, 2005, 2008, 2012, 2014
– Retrieve your product key for Microsoft Exchange Server 2008, 2007, 2003, 2000
– Get back all Adobe product key, include Adobe Photoshop / Dreamweaver CS6 and Acrobat X Pro
– Get back Visual Studio, VMWare product key from crashed hard disk drive or unbootable computer

100% security and 100% recovery rate
– 100% secure without any data loss or damage
– Backup and save your recovered product keys to a secure location

User-friendly interface and easy to use
– No technical knowledges required.
– Just with one click, product key can be found

Support any Windows Systems
– Run on Windows 8, Windows 7, Vista, XP, 2000, 2003, 2008, NT, etc. (including 32/64 bit)

Whats New :
Updates: official site does not provide any info about changes in this version

Home page : http://www.isunshare.com/product-key-finder.html

▼ datafile.com ▼
OR
▼ tusfiles.net ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

WHDownloader 0.1.1 Final

Bookmark and Share [ ]

WHDownloader 0.1.1 Final | 1.66 MB

WHDownloader enables you to download and apply the latest updates for your Microsoft Windows operating system, as well as Microsoft Office in a safe way with minimum effort. Its a lightweight tool with a user friendly interface that takes up very little space on your hard drive. Easy and fast to install, its ready to go to work immediately after installation.

The applications sole role is to help you download and install the latest and correct updates for your Windows OS and Office applications without wasting time searching for individual releases and risking to get the wrong files.

To download the hotfixes, all you have to do is select the version of Windows from a drop-down menu and wait just a little bit. The application automatically displays the update name, type, size, release date and folder update information.

Since you can come across situations when you do not need to install all the updates that the application lists, Windows Hotfix Downloader enables you to select the ones you want and get just those. Moreover, you can pause certain downloads in favor of others in case your Internet speed sets you back.

After the application downloads the hotfixes, it is capable of integrating them for both Windows and Office. It even checks the installed updates.

You can also consider using Windows Hotfix Downloader as a backup tool. With it, you can download the latest updates and save them on a flash drive or burn them to a CD DVD. Then you can use them on a computer that does not have a permanent Internet connection. Windows Hotfix Downloader also enables you to create a UEFI enabled ISO image.

All in all, this application helps you obtain important updates that help keep your system stable and working in optimal conditions. It does this safely, and with minimum input on your behalf, so it also saves you valuable time. With this in mind, Its easy to see why Windows Hotfix Downloader is a tool to keep close by.

Features
Download Windows Updates
Download Office Updates
Download windows updates abbodi1406 – Windows 7, Windows 8.1
Download office updates burfadel 2013
Install uninstall updates
Integrate updates, Language Packs, Drivers, Tweaks, Serials, Certificates, Setup images
Integrate Office Updates
Windows update cleanup
Check installed updates
Download and save windows updates
Download and save Language Packs 8 8.1 abbodi1406
Download and save installed windows updates
Create bootable ISO image
Enable NetFX3 (Windows 8, 8.1 offline)
Convert Language Pack EXE to CAB
Convert Windows 8 8.1 Professional to WMC
AIO Tool (Beta)
USB Tool (Beta)

Changelog:
Fixed bug when trying to mount some images
Added select installation source iso (Convert to WMC)
Added [old] folder when downloading office .msps when .exe exists they will be moved to old
Fixed bug when loading office updates (sometimes updates got deleted from download folder
Bug fix’s

What`s new:
– support for abbodi’s new Windows8.1-Update3 lists

WHDownloader is for Windows 8.1, Windows 7 Post-SP1, Office 2013 Post-SP1, Office 2010 Post-SP2
Compatible with Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista

▼ datafile.com ▼
OR
▼ tusfiles.net ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

အင္တာနက္, Facebook free သံုးနည္း

Bookmark and Share [ ] [ ] [ ]


အားလံုး ေမ်ွာ္လင့္ေနတဲ့ အင္တာနက္ free သံုးနည္း လာပါၿပီ ခင္ဗ်ာ တစ္ကယ္ သံုးလို႔ ရပါတယ္။ အဓိကအခ်က္
ကေတာ့ ဖုန္းမွာ ပိုက္ပိုက္ မျဖည့္ ထားဖို႔ပါပဲ mobile data ကို အသံုးျပဳရ မွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဖုန္းပိုက္ဆံ
ျဖတ္သြားရင္ က်ေနာ္ တာဝန္ မယူဘူးေနာ္ ဟဲ:-):-):-)******

လုပ္နည္းက ေအာက္မွာ ၾကည့္ပါ Register လုပ္တာက အစ ပံုႏွင့္ တစ္ကြ ရွင္းျပေပး ထားပါတယ္။

DroidVPN ေဒါင္းရန္

DroidVPN ကို ဖြင့္ပါ။


Register a new account ကိုႏွိပ္ပါ


မိမိ gmail ထည့္ပါ ၿပီးရင္ သူ႔ ေအာက္က ေပးထားတဲ့ စာသား အတိုင္းျဖည့္ပါ ပံုထဲက စာမဟုတ္ဘူးေနာ္ သူေပး
ထားတဲ့ စာသားကို မွန္ေအာင္ျဖည့္ပါ ၿပီးရင္ I accept the terms of service ကို အမွတ္ျခစ္ေပးၿပီး Sign up
now ကိုႏွိပ္ပါ။


တာဆို Register လုပ္လို႔ ေအာင္ျမင္ပါၿပီ မိမိ Register လုပ္ထားတဲ့ gmail ထဲ VPN password ေရာက္ေနပါၿပီgmail ထဲ ပို႔ထားတဲ့ password ကို ထည့္ၿပီး Save my login details ကိုႏွိပ္ပါ


power သေကၤတကို နွိပ္ပါ ပံုက အတိုင္း Connected ျဖစ္ၿပီဆို အင္တာနက္ free သံုးႏိုင္ပါၿပီ။

Created By Sumwin Tone

ဖုန္း Bill မကုန္ေအာင္ အင္တာနက္ သံုးနည္း

Bookmark and Share [ ] [ ] [ ]ဒီနည္းေလးး ကေတာ့ ဆိုက္တဆိုက္ ကေနေတြ႔လို႔ က်ေနာ္ ျပန္ရွယ္ေပး လိုက္တာပါ...။ အသံုး၀င္မယ္လို႔ လည္း
ထင္ပါတယ္..။ က်ေနာ္ ကိုယ္တိုင္က အင္တာနက္ကို free သံုးေနတာ ဆိုေတာ့ သူငယ္ခ်င္း မ်ား ကိုလည္း ရေစ
ခ်င္ပါတယ္.....။

ဒီနည္းေလးကို ေရးသားတဲ့ ကိုေနလင္းၿဖိဳး ကိုလည္း အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ပါ တယ္ဗ်ာ...။ ဖုန္းနဲ႔ ကြန္ျပဴတာ ကို
ခ်ိတ္ၿပီးသံုးတဲ့ သူေတြ အတြက္ တကယ္ေကာင္းတဲ့ နည္းေလးပဲဗ်ာ..။

ကဲ အားလုံးပဲ ဒီတစ္ခါေတာ့ Facebook ထဲက ကြ်န္ေတာ့္ ေဘာ္ဒါ တစ္ေယာက္ဆီ ကေန ပုိက္ဆံ မကုန္တဲ့ အင္
တာနက္ ဖုန္းသုံးနည္းကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

သိထား ရမွာက နည္းလမ္းေတြကုိ ရွာေဖြ ရတာ ဟာ အိပ္ေရးပ်က္ခံ၊ အပင္ပန္း ခံၿပီး ရွာရတာမုိ႔ တစ္ခုခုျဖစ္ ခဲ့ရင္
အျပစ္ မဆုိၾကဖုိ႔ ႀကိဳတင္ၿပီး သတိေပး ခ်င္ပါတယ္။ ဒီပုိ႔စ္မွာ မူရင္း ပုိ႔စ္ပုိင္ရွင္ ကုိယ္တုိင္ စမ္းသပ္ေဖာ္ျပထားတဲ့
နည္း၊ သူအသုံးျပဳ ခဲ့တဲ့ Device ေတြနဲ႔ ဆုိရင္ေတာ့ အဆင္ေျပမွာပါ။ အျခား Device ေတြ ကုိလည္း ကြ်န္ေတာ္
အေနနဲ႔ မစမ္းသပ္ႏုိင္လုိ႔ နားလည္ေပးေစ ခ်င္ပါတယ္။

ေအာက္ကပုိ႔စ္ေတြဟာ မူရင္းပုိ႔စ္ ပုိင္ရွင္ရဲ႕ စာသား အတုိင္းပဲျဖစ္ ပါတယ္။ စာလုံးေပါင္း သတ္ပုံေတြကုိ ျပင္ဆင္
ေပးတာက လြဲလုိ႔ေပါ့။

1. 3G အင္တာနက္ဖြင့္ထားေသာ Sim Card (မွတ္ခ်က္...GSM လဲရပါတယ္)

2. ကိုယ္ရဲ့ ဖုန္းလံုျခံဳေရး အတြက္ စိုးရိမ္တယ္ဆိုရင္ IMEI ကို Fake လုပ္ထားရပါမယ္။
(ဒါကေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ မဟုတ္ပါဘူး ကြ်န္ေတာ္ ကေတာ့ မလုပ္ဘူးေအးေရာ India ကဆိုရင္ေတာ့လိုမယ္)

3. လုပ္နည္း ကေတာ့ APN setting ခ်ိန္းတာပါ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။
(မွတ္ခ်က္ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ Samsung Galaxy Ace (GT-S5830i) andriod version 2.3.6 Root လုပ္ထား
ပါတယ္။ အဲဒီ Device နဲ႔ စမ္းသပ္ ထားတာ ျဖစ္လုိ႔ Galaxy APN ခ်ိန္းနည္း အတိုင္းတင္ျပပါမယ္) Kali Linux-
Gnome (32bit) ပါ ဖုန္းကေန USB Tethering လုပ္လိုက္ တာနဲ႔ auto ခ်ိတ္ပါတယ္။ ဘာမွ လုပ္ေပးစရာ မလိုပါ
ဘူး တကယ္လို အဲလို မရဘူး ဆိုရင္ Backtrack Myanmar Group ကို သြားၿပီးေမးျကည့္ပါ။

Setting >>>Wireless and networks>>>Mobile networks>>>Acess Point Names ကို အဆင့္ဆင့္သြားပါ
ၿပီးရင္ Menu key ကိုနိွပ္ၿပီး New APN ကိုေရြးပါ ၿပီးရင္
---Name ေနရာမွာ 3G free (any) Type 1 WAP လုိ႔ျဖည့္လိုက္ပါ
---APN ေနရာမွာ wapwest.cellone.in လုိ႔ေရးေပးပါ
---Proxy ေနရာမွာ 110.100.3.2 လုိ႔ေရးပါ
---Port ေနရာမွာ 9209 လုိ႔ရးပါ
---User name ေနရာမွာ ppp လုိ႔ထည့္ပါ
---Password ေနရာမွာ ppp123 လုိ႔ေရးပါ
---Server ေနရာမွာ 110.100.3.2:9209 လုိ႔ထည့္ပါ
---MCC ေတာ့ 414 ပါပဲ
---MNC ေတာ့ 01 ပါ
---Authentication type မွာ CHAP ကိုေရြးပါ
---APN type မွာ Internet ကိုေရြးပါ
ၿပီးရင္ Save လုပ္ၿပီး ခုလုပ္ထားတဲ့ APN ကို ON ခဲ့ပါ။

ၿပီးရင္ အင္တာနက္ကို On လိုက္ပါ သိုမဟုတ္ Use packet data ကို အမွန္ျခစ္လိုက္ပါ။ ဟုတ္ကဲ့ အင္တာနက္
မရေသးပါဘူး ရေအာင္လုပ္ရပါအံုးမယ္။ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ ဆိုေတာ့ Kali Linux OS တင္ထားတဲ့ computer
မွာ usb tethering ကို on လိုက္ရပါမယ္။ အင္တာနက္ တက္ၿပီ ဆိုတာနဲ့ *124# ကို ဖုန္းက Check လုပ္လိုက္
ပါ။ တတ္နုိင္ရင္ ဖုန္းထဲက background data တို႔ sync တို႔ကို ပိတ္ထားလိုက္ပါ ၿပီးရင္ သံုးလို႔ ရပါၿပီ။

*_အေရးျကီးဆံုး တစ္ခုက ကြန္ပ်ုတာ မပိတ္မီွ သုိ႔မဟုတ္ tethering ကို မျဖဳတ္မွီ ဖုန္းက အင္တာနက္ကို အရင္
ပိတ္ရပါမည္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ပိုက္ပိုက္ျဖတ္ပါတယ္_*

MPT က မပိတ္သေရြ႕ေတာ့ရေနပါလိမ့္မယ္။ ပိတ္သြားရင္ တားတားလဲမတတ္နိုင္ပု ဟိဟိ။

ျဖည့္စြက္ခ်က္ ။ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုရိွ သြားတယ္ဗ် kali မွာသံုးမွ မျဖတ္တာ က်န္တာေတြမွာ ျဖတ္တယ္ေနာ္ ၿပီး
ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ မပိတ္ခင္ အင္တာနက္ အရင္ပိတ္ ရတယ္။ မေန႔က kali OS (Gnome) နဲ႔ သံုးတာ မျဖတ္လို႔
ဒီေန႔ backtrak နဲ႔သံုးေတာ့ ျဖတ္သြားတယ္ မေက်နပ္လို႔ kali နဲ႔ ျပန္သံုးတာ မျဖတ္ဘူး kali ကို အဆက္သြယ္
မျဖတ္ခင္ အင္တာနက္ကို အရင္ပိတ္ဖို႔ မေမ့နဲ႔ အံုးဗ်။

Huawei G6 Offical Latest Firmware

Bookmark and Share [ ] [ ] [ ] [ ]Huawei G6 Offical Latest Firmware ေလးေတြပါ။

လိုအပ္သူမ်ား မိမိ နွင့္ အသုံးတည့္မည့္ နံပါတ္ကို ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။

▼ G6-U00 B194 ▼
OR
▼ G6-C00 B174 ▼
OR
▼ G6-T00 B151 ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

မသံုးသင္႔ ေသာ Android ေဆာ႔၀္ မ်ား

Bookmark and Share [ ] [ ]


Solar Charger
လက္ရွိ ဒီ ေနေရာင္နဲ႔ အား သြင္းတာ ဆို ၿပီး ဖုန္းကို ေနပူထဲ ထားလို႔ LCD ပ်က္ တဲ႔ ဖုန္း ေတြ မ်ား ေနပါတယ္။
ဒီ app ကို ေအာက္ မွာ funny လို႔ ေရး ထား တာကို မဖတ္ၾကပဲ ဘာမွ မစဥ္းစားပဲ အဟုတ္ မွတ္ ေနၿပီး စမ္းၾက
ရင္ ပ်က္စီးမႈ ေတြ ၿဖစ္ ေပၚ ေစပါတယ္ ။

တၿခား Charger ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါေသးတယ္ အကုန္လုံး စဖို႔သက္သက္ ထုတ္ထားတာပါ အစစ္အမွန္ မ
ဟုတ္ ပါဘူး။

Launcher
Launcher မ်ား ကိုလဲ မသံုးသင့္ဘူးလို႔ ယူဆပါတယ္။ နဂိုထက္ ပိုေလး ေစပါတယ္ ။ေရရွည္မွာ ေကာင္းဖို႔ထက္
ဆိုးဖို႔ ပို မ်ားပါတယ္ ။ေၿပာသာ ေၿပာ ရတာ ဆိုင္လာတဲ႔ ဖုန္း ၁၀ လံုး မွာ ၆ လံုး ေလာက္ က Launcher ေတြသံုး
ၾကပါတယ္။အထူး သၿဖင္႔ Go Launcher ပါ။ အဲ႔ ေဆာ႔၀္က တၿခား မူရင္း ေဆာ႔၀္ နဲ႔ ညိွ ၿပီး ဖုန္း ေဆာ႔၀ဲေၾကာင္
သလိုၿဖစ္ တာေတြ လဲ ရွိ ပါတယ္ ။

Cpu

ေနာက္ တစ္မ်ိဳး ကေတာ့ cpu speed ကို ၿမင့္ေပးတဲ႔ ေဆာ႔၀ဲပါ။ Root လုပ္မွ ရတာနဲ႔ root မလိုတာ ႏွစ္ မ်ိဳးရွိပါ
တယ္ ။ဘယ္ဟာ ၿဖစ္ၿဖစ္ မသံုးသင့္ပါဘူး။ cpu speed ခဏနဲ႔ က်သြား ႏိုင္ ပါတယ္ ။က် သြား ရင္ ဖုန္းကေလး
တာ ေတြ ဟန္းတာ ေတြ ၿဖစ္လာ ႏိုင္ပါတယ္ ။ေဆာ့၀ဲ နာမည္က အမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္တာ ေၾကာင္႔ CPU speed ကို
ၿမင္႔ေပး တဲ႔ ဘယ္ေဆာ႔၀ဲ ကို မွ မသံုး ၾက ပါနဲ႔ လို႔ အၾကံ ေပးခ်င္ပါတယ္ ။

တၿခား မိမိ မလိုအပ္တဲ့ ေဆာ႔၀ဲမ်ား Antivirus ေဆာ႔၀ဲ မ်ားကို ဖ်က္ထား ၿခင္းၿဖင့္လဲ ဖုန္း ကို ၾကာ ရွည္ အသံုး
ၿပဳ ႏိုင္ေအာင္ ဂရုစိုက္ သင္႔ ပါတယ္ ။Virus က Android အတြက္ နည္းပါတယ္ ။မ်ား ေသာအား ၿဖင္႔ ေဆာ႔၀ဲ
ေၾကာင္ ၿခင္း ကို လူေတြ အမ်ားစု က Virus ကိုက္တယ္ ထင္ ေနၾကတာပါ ။

Antivirus ေဆာ႔၀္က ေနာက္ကြယ္ က ေန လိုက္စစ္ ေပးေန ေတာ႔ ဖုန္း ကို ေလး ေစ ပါတယ္ ။
မိမိ မသံုး ၿဖစ္ ေသာ ေဆာ႔၀္မ်ား ၿဖတ္ ထားၿခင္း ၿဖင္႔ ဖုန္း ကို ၿမန္ဆန္ စြာ ၾကာၾကာ သံုး ရပါတယ္ ။
ကၽႊန္ေတာ္ ရဲ႕ ဖုန္း ထဲ မွာ ဆို အၿမဲ သံုးတဲ႔ ေဆာ႔၀္ ၄ ခု ေလာက္ က လြဲ ၿပီး မထည္႔ ထားပါဘူး ။

ေဆာ႔၀္ေတြ မ်ားမ်ား ထည့္တာကို တခ်ိဳ႕ က ဂုဏ္ယူေန ၾကပါတယ္။ တကယ္က ေတာ႔ ကိုယ့္ဖုန္း ကို ၿမန္ၿမန္ လုပ္
နိုင္ ဖို႔ က အဓိက လို႔ ပဲ ထင္ပါတယ္ ။ ေဆာ႔၀္ ၂၀ ထည္႔ ထားလို႕ တကယ္ ေဆာ႔ ၿဖစ္ သံုး ၿဖစ္ တာ ၅ ခု ထက္ မပိုု
ပါဘူး ။

အေကာင္ဆံုး နည္းက ေတာ႔ install ဖိုင္ ေတြ ကို မန္မိုရီ ကဒ္ ထဲ မွာ ထည္႔ ထားၿပီး လုိခ်င္ တာသြင္း လိုက္ ။ေဆာ႔
လို႔၀ ရင္ၿပန္ ဖ်က္ လိုက္ လုပ္ ပါ ။

Android ကိုင္ တဲ႔ သူ တိုင္း ဒီ ပိုဒ္ ေလး ဖတ္ၿပီး အသိပညာ တစ္ခု ရသြားရင္ ေက်နပ္ပါတယ္ ။

credit by မိုဘိုင္း နည္းပညာနယ္ပယ္ & ကိုရဲရင့္ေအာင္

Play Store မွာ Freedom နဲ႔ အလကား ဝယ္မယ္

Bookmark and Share [ ] [ ] [ ]ဦးစြာ ပထမ Freedom ေလးကို ေအာက္ကလင့္မွာေဒါင္းယူပါ။

▼ mediafire.com ▼

Freedom ကို အသံုးျပဳမည့္ Android Device သည္

1.Root ျပဳလုပ္ ထားရပါမည္။
2. Google Play ကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္ ရပါမည္။

Freedom သည္ Google Play Store မွ Paid Game မ်ားကို Free Download ရေအာင္ မလုပ္ ေပးႏိုင္ပါ။
Free Game / App မ်ားထဲတြင္ Play Store သို႔သြားေရာက္ၿပီးCoin ဝယ္ယူျခင္းနွင့္ အျခားဝယ္ယူျခင္းမ်ား
ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

စမ္းသပ္ရ သေလာက္ ကေတာ့ မိမိ ကိုယ္တိုင္ Google Play Store မွ ဆြဲေသာ Free Game / App မ်ားသာ
Freedom တြင္ ေပၚပါမည္။ Freedom တြင္ေပၚမွ သာ ပိုက္ပိုက္ မေပးပဲ ဝယ္ခ်င္တာ ဝယ္လို႔ ရမွာေပါ့။

ကဲ…စရေအာင္…..
1.Market Unlock ကုိ ဖြင့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ Home ဘယ္ဘက္တြင္ ရွိေသာ Market ကိုႏွိပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ Korea
LGU+ (45006) ဆိုေသာ Market ကို Select လုပ္ၿပီး Home ကိုျပန္လာၿပီး Back to Default Market ကိုႏွိပ္
ပါ။ ေနာက္ဆံုး အဆင့္အေနနဲ႔ Enable Unlocker ကို ဖြင့္ေပးပါ။

2.Droid VPN ကို ဖြင့္လိုက္ပါ။

3.Google Play ကို ဖြင့္လိုက္ပါ။ Accept ေတြ ဘာေတြ ေပးၿပီးရင္ Google Play ထဲကို ဝင္သြားပါလိမ့္မည္။
Google Play ကို မပိတ္ပဲ Home Key ႏွိပ္ၿပီး Home Screen ကို သြားပါ။

4.ထို႔ေနာက္ Freedom ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး မိမိ ပိုက္ပိုက္ လိုခ်င္ေသာ Game / App ထဲကို တစ္ခ်က္ နွိပ္
လိုက္ပါ။

ထို႔ေနာက္ မိမိႏွိပ္လိုက္ေသာ Game / App ထဲသို႔ ဝင္သြား ပါလိမ့္မည္။ မိမိ ဝင္ေရာက္ ထားေသာ Game /
App ထဲမွ Market (or) Shop ကိုသြား ဝယ္ခ်င္တဲ့ Coin အေရ အတြက္ကို နွိပ္လိုက္ပါ။

FreeCard xxx-xxx ေလးေပၚေန ပါလိမ့္မည္။ Accept & Buy ကို နွိပ္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ Coin အမ်ား
ႀကီးနဲ႔ လန္းေတာ့ေပါ့။

Freedom သံုးၿပီး တစ္ခါ ပိုက္ပိုက္ ယူၿပီးတိုင္း MarketUnlocker တြင္ Back To Market Default ျပန္လုပ္
ၿပီး အသံုးျပဳေပး ပါက အဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။

Free ရယူၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစ………..

Credit to http://mm-mpxteam.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
This site all the games, themes, software and other resources are reproduced from the forum or blog.

If the violation of your copyright, please inform, we will remove within 48 hours.


Thank you

Contact Us: smy909@gmail.com

© 2010 by www.simon-vlog.com