နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား


Thursday, June 30, 2016

ရန္ကုန္စေတာ့ ရွယ္ယာေစ်းမ်ား က်ဆင္းလာ


ရန္ကုုန္စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္

ရန္ကုန္ စေတာ့ ေစ်းကြက္တြင္ စာရင္း၀င္ ေရာင္းခ် ေနေသာ FMI ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ သီလ၀ါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ (MTSH) တုိ႔၏ ရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္း လာလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုုန္စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းကိုု ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္ ေရာင္း ခ်ခဲ့ၿပီး စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ခ်ိန္က လူစိတ္၀င္စားမႈမ်ား မ်ားျပားၿပီး စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ား အျမင့္ပုုိင္း တြင္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သုုိ႔ရာတြင္ ေနာက္ပုုိင္းတြင္ စေတာ့ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္း ေနလွ်က္ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၁ ရက္ေန႔က ရွယ္ယာတစုလွ်င္ ၂၅၅၀၀ က်ပ္ျဖင့့္ အေရာင္း ပိတ္ခဲ့ေသာ FMI ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာ မ်ားသည္ ယခု ၂၈ ရက္ေန႔ အေရာက္တြင္ တစုလွ်င္ ၂၀၅၀၀ က်ပ္အထိ ထုိးက်၍ အေရာင္း အ၀ယ္ ျဖစ္သြားခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ျမန္မာသီလ၀ါ ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာမ်ားသည္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ တစုလွ်င္ ၅၃၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အေရာင္း အ၀ယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုုအခါ တစုလွ်င္ ၄၇၀၀၀ က်ပ္သာ ေစ်းရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

THURA SWISS ကုမၸဏီ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္သူရက “စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စကာစဆုိေတာ့ ေစ်းႏႈန္း အတက္အက်ေတြက ဒီလုိပဲ ျဖစ္တက္ပါတယ္။

ေရာင္းတဲ့၀ယ္တဲ့သူ နည္းေသးတဲ့ ကာလမွာ တ ေယာက္ ေယာက္က အေရာင္းအ၀ယ္ ပုိလုိက္ရင္လည္း ေစ်းတက္တာ က်တာ ျဖစ္တတ္တယ္။ ဒီမွာက အေရာင္း အ၀ယ္ လုပ္တဲ့ ပမာဏက အရမ္းနည္းေသးတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

FMI ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာေစ်းနႈန္း အတတ္ အက်နွင့္ ရွယ္ယာ အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္မႈ႔


စေတာ့ ရွယ္ယာေရာင္းသူႏွင့္ ၀ယ္သူၾကား ၀န္ေဆာင္မႈေပးရေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ စေတာ့ အေရာင္း အ၀ယ္ လုပ္ရန္ စာရင္းဖြင့္သည့္ သူဦးေရမွာ နည္းေသးသည့္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်သည္ ေစ်းကြက္အေပၚ သက္ ေရာက္မႈ နည္းပါးေၾကာင္း ျမန္မာ့ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး ကုုမၺဏီ (MSEC) ၏ အၾကံေပး ဦးတင္ျမင့္က ေျပာသည္။

“၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီတခုမွာ Account ဖြင့္တာက လူ ၂ေထာင္ေလာက္ပဲ ရွိတယ္ထား၊ အဲ့ဒီထဲက စေတာ့မွာ တကယ္ အေရာင္းအ၀ယ္ ကစားတဲ့သူက ဆယ္ဂဏန္းေပါ့၊ ႏုိင္ငံနဲ႔ ယွဥ္လုိက္ရင္ အရမ္းကုိ နည္းေနပါေသး တယ္၊အခုလုိ ေစ်းအတက္အက်ေတြက သိပ္အမ်ားႀကီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္တယ္ေျပာလုိ႔ မရပါဘူး” ဟု ဦးတင္ျမင့္က ေျပာသည္။

စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ အျမင့္ေစ်းမ်ားအထိလည္း ေရာက္ခဲ့ဖူးသည္ ျဖစ္ရာ ထုိအျမင့္ေစ်းမ်ားႏွင့္ ၀ယ္ထားမိၿပီး လက္ရွိ နစ္နာေနသူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

FMI ရွယ္ယာမ်ားသည္ တစုလွ်င္ ၄၂၀၀၀ က်ပ္အထိ အျမင့္ဆုံး ေရာက္ရွိခဲ့ဖူးၿပီး ျမန္မာသီလ၀ါ ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာ မ်ားသည္လည္း တစုလွ်င္ ၇၀၀၀၀ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ဖူးၿပီး တက္ေစ်းႏွင့္ ၀ယ္ယူထားသူမ်ားမွာ ဆုုံးရႈံးမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္။

ဦးတင္ျမင့္က “ ေစ်းႏႈန္းအျမင့္နဲ႔ ၀ယ္မိၿပီး ပုိက္မိေနတဲ့ သူေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ တခ်ိဳ႕လည္း ေငြလုိသူက ေစ်း အက်နဲ႔ ျပန္ေရာင္းတာ မ်ိဳးလည္း ရွိမယ္” ဟု ေျပာသည္။

ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာေသာ္လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ ပမာဏမွာ ယခင္ ေစ်းအျမင့္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ရက္မ်ားထက္ ပုိမုိမ်ားျပားလာေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ FMI ကုမၸဏီသည္ ၎တုိ႔၏ ဘဏ္ ျဖစ္ေသာ ရုိးမဘဏ္ကုိ ဆက္လက္တုိးခ်ဲ႕သြားမည္ဟု ေျပာဆုိထားၿပီး ၎တုိ႔ ဖက္စပ္ပါ၀င္ေသာ Star City ၾကယ္စင္အိမ္ယာစီမံကိန္းမွ FMI ၏ အျမတ္ေ၀စု ၃ ဒသမ ၃ ဘီလီယံက်ပ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း တရား၀င္ သတင္း ထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

ျမန္မာသီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ MTSH သည္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေရးတြင္ ပါ၀င္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ စတင္ တည္ေထာင္စဥ္က ရွယ္ယာတစု ၁ ေသာင္းျဖင့္စတင္ရာမွ ယခု၎တုိ႔၏ ရွယ္ယာႏႈန္းမွာ ၄၇၀၀၀ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း တြင္ စတင္၀င္ေရာက္သည့္ ရက္က ၎တုိ႔၏ ရွယ္ယာမ်ားကုိ တစုတန္ဖုိး ၄၀၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ဖြင့္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဧရာ၀တီ by Hsu Wai Linn

Originally published at - http://mobile.irrawaddy.com

Read More »

ႏွစ္ ၈၀၀ခန္႔က အန္ကာ ေရွးေဟာင္းေလွႀကီးတစင္း ေတြ႔ရွိ


ေရွးေဟာင္း ေလွႀကီးကုိ သယ္ေဆာင္မည့္ ရဟတ္ယာဥ္ကုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ရြတ္ဖတ္ သရဇၥ်ာယ္ ဆုေတာင္း ေပးေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ -AP)


ကေမၻာဒီးယား ႏုိင္ငံ၌ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀၀ ခန္႔က ထြန္းကားသည့္ အန္ကာေခတ္မွ သစ္သား ေလွႀကီး တစီးကုိ အန္ေကာ၀ပ္ ဘုရားေက်ာင္း အနီးရွိ ေရခမ္း ေနသည့္
ျမစ္တစင္း၏ ၾကမ္းျပင္မွ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိ ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေရွးေဟာင္းေလွႀကီးကုိ နယူးဇီလန္မွ ေရွးေဟာင္း သုေတ သန႒ာနမွ စစ္ေဆးရာ အန္ကာေခတ္က သစ္လုံးေလွႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း အန္ေကာ၀ပ္ႏွင့္ ဆီရမ္ရိ ေဒသ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႔မွ ေျပာခြင့္ရ Long Kosal က ဆုိပါတယ္။

ဒီေလွႀကီးကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလအတြင္းက အန္ေကာ၀ပ္ဘုရားေက်ာင္းနဲ႔ ကီလုိမီတာအနည္းငယ္ကြာေ၀း တဲ့ ရြံေတာထဲကေန လယ္သမားတဦးက ရွာေတြ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအခါမွာေတာ့ ျပည္သူေတြ ၾကည္ရႈ႕ ေလ့လာႏုိင္ဖုိ႔ ျပသသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းကလည္း ၾသစေၾတးလ် ေရွးေဟာင္းသုေတသန ပညာရွင္တဦးနဲ႔ သူ႔ရဲ႕အဖြဲ႔ဟာ အန္ ေကာ၀ပ္ဘုရားေက်ာင္း အနီးက သစ္ေတာေတြရဲ႕ေအာက္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၉၀၀ခန္႔က ထြန္းကားခဲ့တဲ့ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ျပႀကီးတခုနဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အထားေတြကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ဧရာ၀တီ by Hsu Wai Linn

Originally published at - http://mobile.irrawaddy.com

Read More »

7 Day သတင္းစာ တပ္မေတာ္ကို ေတာင္းပန္


အစုုိးရ သတင္းစာ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ပါရွိေသာ 7 day ၏ ေတာင္းပန္လႊာ။ (ဓာတ္ပုုံ - ေျပေက်ာ္/ဧရာ၀တီ)


ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက သတင္းစာ တေစာင္ျဖစ္သည့္ 7 Day သတင္းစာ က ၎တို႔ ေရးသား ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း တပုဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္အား အစိုးရ သတင္းစာႏွင့္ 7 Day သတင္းစာတို႔မွ တဆင့္ တရားဝင္ ေတာင္းပန္လႊာ တခုကို ယေန႔ ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေတာင္းပန္လႊာတြင္ “ေနာင္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် တည္းျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔နားလည္မႈ လြဲမွားေစခဲ့သည့္ ေရးသားေဖာ္ျပမႈအတြက္လည္း ေလးစားစြာ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္” ဟု ပါရွိသည္။

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ သူရ ဦးေရႊမန္းက စစ္တကၠသိုလ္ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁၁) ၏ (၄၇)ႏွစ္ေျမာက္ ေက်ာင္းဆင္း ပြဲ ေန႔ အထိန္းအမွတ္အတြက္ ၎၏ လူမႈဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ဆႏၵျပဳခ်က္တခု ေရးသားခဲ့သည္။

ထိုေရးသားခ်က္အေပၚ ကိုးကားၿပီး “စစ္တကၠသိုလ္ဆင္းညီေနာင္မ်ားအား လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သူရ ဦးေရႊမန္း တိုက္ တြန္း” ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day သတင္းစာ တြင္ သတင္းေရးသား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ထိုသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္က 7 Day သတင္းစာ ကို ပုဒ္မ (၁၃၁) ျဖင့္ 7 Day သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေသာင္းစုၿငိမ္းႏွင့္ သတင္း ေထာက္ ကိုမင္းဟိန္းေက်ာ္ တို႔ကို တပ္မေတာ္ဘက္က ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့ၿပီး ၄ ရက္အၾကာတြင္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ယခုုကဲ့သုုိ႔ ေတာင္းပန္လႊာ ေဖာ္ျပလုုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပုုဒ္မ ၁၃၁ သည္ ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္ႏွင့္ ဆုုိင္ေသာ ျပစ္မႈ ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ား စစ္ပုုန္ကန္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းကိုု အား ေပးျခင္း၊ ႏုုိင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္ဖ်က္ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ တာ၀န္၀တၱတရား မေဆာင္ ရြက္ ေစရန္ အားထုုတ္လ်ွင္ ထုုိသူကုုိ တသက္ တကၽြန္း ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဆယ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ တမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုုိင္သည္ဟုု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဧရာ၀တီ by Hsu Wai Linn

Originally published at - http://mobile.irrawaddy.com

Read More »

ေခတ္နဲ႔ မညီတဲ့ ဥပေဒေဟာင္းေတြ ျပင္ဖုိ႔ HRW တုိက္တြန္း


လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္နဲ႔ စုေဝးခြင့္ကို ဖိႏွိပ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြ အေပၚ ေလ့လာ သံုးသပ္ထားတဲ့ HRW အစီရင္ခံစာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ


အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရသစ္ အေနနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိ ခြင့္ေတြကုိ ကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ဥပေဒေဟာင္း ေတြကုိ ဖ်က္သိမ္း ပစ္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံ တကာ လူ႔အခြင့္ အေရး ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ အဖဲြ႔ျဖစ္တဲ့ Human Rights Watch က တုိက္တြန္း လုိက္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္နဲ႔ စုေဝးခြင့္ကို ဖိႏွိပ္ ထားတဲ့ ဥပေဒ ေတြ အေပၚ ေလ့လာ သံုးသပ္ထားတဲ့ အစီရင္ခံစာ တေစာင္ကို ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္ရာမွာ HRW အဖြဲ႔က ေျပာဆုိ လုိက္တာပါ။ အျပည့္အစုံ ကုိေတာ့ HRW အဖဲြ႔ရဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကုိ ကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္ သတင္းယူ ထားတဲ့ ဗြီအိုေအ ျမန္မာပုိင္း သတင္းေထာက္ မျမင့္ျမင့္ခိုင္က တင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေတြကို အာမခံႏုိင္ေအာင္ NLD အစုိးရသစ္အေနနဲ႔ အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံတကာက လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြကုိေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ေနတဲ့ HRW က တုိက္တြန္းလုိက္တာပါ။ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး အတုိက္အခံေတြ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ ဖိႏွိပ္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒေတြကို အဓိက ေလ့လာ သံုးသပ္ထားတဲ့ အစီရင္ခံစာတေစာင္ကို ဒီကေန႔ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ခ်ိန္မွာပဲ ေခတ္နဲ႔မေလ်ာ္ညီေတာ့တဲ့ ဥပေဒေဟာင္းေတြကုိ ျပင္ဆင္တာ၊ ရုပ္သိမ္းတာေတြလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ စစ္မွန္တဲ့အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ရာေရာက္တယ္လို႔လည္း HRW အဖဲြ႔ရဲ႕ ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပး Linda Lakhdhir က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

"ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အေျပာင္းအလဲကာလမွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေလးစားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို အသံုးခ်ၿပီး အစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးစတဲ့ မ႑ိဳင္အသီးသီးရဲ႕ လုပ္ ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြအေပၚ ေဝဖန္ေထာက္ျပတာေတြကို လက္ခံေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ကို က်င့္သံုးတဲ့ေနရာမွာ ရာဇဝတ္မႈေတြကို ေၾကာက္စရာမလိုဘဲ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ရွိေစရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ မတရားတဲ့ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျပဌာန္းတဲ့ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ တြင္း အမ်ားစုေနရာရထားသလို တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အဲ့ဒီဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရထား ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အခုလႊတ္ေတာ္တြင္းမွာရွိေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း အဲဒီမတရားတဲ့ ဥပေဒေတြရဲ႕ ဒဏ္ကို ခံခဲ့ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲ့ဒီဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းဟာ တကယ့္ စစ္မွန္တဲ့ အေျပာင္း အလဲေတြ ျဖစ္လာၿပီဆိုတာ ျပသရာေရာက္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ "

HRW က ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ "သင့္ကို အခ်ိန္မေရြးဖမ္းႏိုင္သည္" ဆိုတဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ခြင့္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ရာဇဝတ္ပုဒ္မေတြတပ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးႏိုင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္ လည္ ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ စတဲ့ ဥပေဒေတြကို ေသခ်ာေလ့လာသံုး သပ္ထားတာ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ဒီဖိႏွိပ္တဲ့ ဥပေဒေတြ ပယ္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ ပါတယ္။

NLD အစိုးရသစ္စတင္တာဝန္ၿပီး ေမလကုန္ပိုင္းက ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒအသစ္ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး သိသာတဲ့ တိုးတက္မႈရွိေပမယ့္ ဥပေဒအေဟာင္းက အားနည္းခ်က္ေတြ ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ HRW က ေထာက္ျပပါတယ္။

ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒကို ေနာက္တႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ျပန္စခ်ိန္မွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္တာမို႔ ဒီျဖစ္စဥ္ကို ေသခ်ာေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ HRW ရဲ႕ ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပး Linda Lakhdhir က အခုလိုေျပာပါတယ္။

"မၾကာေသးခင္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ အသစ္ကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ ေတာ္မွာလည္း ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိတဲ့အတြက္ ေနာက္တႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေတြျပန္စရင္ ဒီဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို HRW အေနနဲ႔ ေသခ်ာအနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ HRW ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ေပးပို႔သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူတိုင္း လူတိုင္းရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ခြင့္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပည့္ျပည့္ဝဝ အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပဌာန္းႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ ပါ တယ္"

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ကို စတင္တာဝန္ယူၿပီး မၾကာခင္ကာလမွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို လြတ္ေပးခဲ့သလို ပုဒ္မ (၁၀) လို႕လူသိမ်ားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီး လုိသူ မ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ သည့္ ဥပေဒနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြသူေတြကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့ တဲ့ အေရးေပၚစီမံခ်က္ အက္ဥပေဒေတြ ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိျမန္မာျပည္ရဲ႕ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို တပ္မေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲမို႔ မတရားတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ ဖမ္း ဆီးမႈေတြ ဆက္ၿပီးေပၚေပါက္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ HRW က ေထာက္ျပေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။VOA-Myanmar by - (ျမင့္ျမင့္ခိုင္)

Originally published at - http://burmese.voanews.com

Read More »

ကုလလူ႔အခြင့္အေရး ကုိယ္စားလွယ္ လႊတ္ေတာ္ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြး


Ms. Yanghee Lee ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္းနဲ႔ေတြ႔ဆံု(Myanmar union Parliament FB)


ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိ ေနတဲ့ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ အေရး အထူး ကိုယ္စားလွယ္ Yanghee Lee ဟာ ဒီကေန႔ မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ တြင္းက အဆင့္ျမင့္ တာ၀န္ရွိ သူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အပါအ၀င္၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကုိ ေဆြးေႏြး ၾကပါတယ္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး စုံစမ္း စစ္ေဆးသူရဲ႕ ၁၂ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ တစိတ္တပုိင္း အျဖစ္ ဒီကေန႔ ေတြ႔ဆုံ ခဲ့သူေတြ ထဲမွာေတာ့ ျပည္ေတာ္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက၊ အမ်ိဳးသားလႊ တ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္း တုိ႔အျပင္ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူး ကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာစမ္းစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းတုိ႔လည္း ပါ၀င္ၾကပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဗြီအုိေအျမန္မာပုိင္း သတင္းေထာက္ မသိဂၤ ီလင္းက ေျပာျပေပးပါမယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနေတြ စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ေရာက္ရွိေနတဲ႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Yanghee Lee ဟာ ဒီေန႔မွာေတာ့
ေနျပည္ေတာ္မွာပဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္းနဲ႔ေတြ႔ဆံုျပီး အျခား လႊတ္ေတာ္အသီးသီး က ေရးရာေကာ္မတီေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံု ခဲ႔တယ္လို႔ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေအးဝင္းက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ဒီေန႔ကေတာ့ အဓိက ေနျပည္ေတာ္မွာပဲ လြတ္ေတာ္ထဲမွာပဲေပါ့။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္းတို႔နဲ႔လည္းေတြ႔တယ္။ ေတြ႔ၿပီးေတာ့ တျခားေကာ္မတီေတြေပါ့ေနာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေရာ ၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ေရာ အဲဒီက ဥပေဒျပဳေကာ္မတီေတြနဲ႔ ေတြ႔တယ္ဆိုေတာ့ ဒီေန႔အစည္းအေ၀း ကေတာ့အကုန္လံုး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပဲခင္ဗ်။”

ဒီကေန႔ မနက္ ၉ နာရီေလာက္မွာ ေနျပည္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္းနဲ႔
ေတြ႔ဆံုျပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း ေကာ္မတီေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးခဲ႔တာပါ။

ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတဲ႔အခါမွာ ေခတ္စနစ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီေတာ့တဲ႔ ဥပေဒေတြ ျပင္ဆင္ဖို႔ရွိမရွိ၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ရွိမရွိ ေမးျမန္း ခဲ႔တယ္လို႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ရံုးက တာဝန္ရွိသူ ဦးရဲမ်ိဳးဝင္းက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“တခ်ိဳ႕ဥပေဒေတြက ေခတ္စနစ္နဲ႔ မညီေတာ့တဲ႔ ဥပေဒေတြျပင္ဖို႔ရွိသလားဆိုေတာ့ ဒီဘက္ကလည္း ဥကၠ႒ႀကီးက ေျပာသံၾကားတာကေတာ့ ေခတ္စနစ္နဲ႔ မညီတဲ႔ ကိစၥမ်ိဳးေတြကို
ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနတာလည္းပဲ လက္ရွိကေတာ့ ဒီဘက္က လႊတ္ေတာ္ေတြမွာေတာ့ ေဆာင္ရြက္တာလည္း ဒီဘက္မွာေတာ့ ၃ ခုေလာက္ေတာ့ ၿပီးသြားၿပီ။ က်န္တာေတြ ကိုလည္းပဲ လိုအပ္တာေတြကိုေတာ့ ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာသံၾကားပါတယ္ခင္ဗ်။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ျပင္တာဆင္တာေတြေမးတာေပါ့။ ဒါကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာလည္းပဲ က်ေနာ္ၾကားလိုက္ တာကေတာ့ ေလာေလာ ဆယ္ဆယ္ကေတာ့ ဒါလည္း အရင္ကေတြ႔လိုက္တဲ့ အေနအထားဆိုေတာ့ ဒါလည္းေအးခ်မ္းၿပီး တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာတဲ့အေနအထား ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္က်မွလည္း ဒါဟာလည္း
ေဆာင္ရြက္ ရမယ္လို႔ ေျပာသံၾကားပါတယ္။”

အဲ႔ဒီေနာက္မွာေတာ့ Ms. Yanghee Lee ဟာ သူရဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္တဲ႔ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥမ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ နဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ႔႔ပါတယ္။

ေတြ႔ဆံုတဲ႔အခါမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနေတြ တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ထူးျခားတဲ႔ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အေျခ အေနေတြကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေနရတာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔မွာ အဆင္မေျပမႈေတြ ၾကံဳေတြ႔ရေၾကာင္း တင္ျပခဲ႔တယ္လို႔ သူရဦးေရႊမန္းရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

Ms. Yanghee Lee ဟာ သူ႔ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အားလံုးအျပီး ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွာ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုျပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္က်င္းပသြားမွာပါ။ ခရီးစဥ္အတြင္း ေတြ႔ရွိခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြကို စက္တင္ဘာလမွာက်င္းပမယ့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံမွာ တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။VOA-Myanmar by - (သိဂႌလင္း)

Originally published at - http://burmese.voanews.com/a/yanghee-lee-meet-with-hluttaw/3396768.html

Read More »

7 Day အမႈရုပ္သိမ္း
7 Day သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ နဲ႔ သတင္းေထာက္ကို တပ္မေတာ္က ကမာရြတ္ ၿမိဳ႔နယ္ ရဲစခန္းမွာ တရား စဲြဆုိထား တာကို တရားစဲြဆုိသူ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးၾကီး လင္းထြန္းက ဒီေန႔ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္း လိုက္ပါတယ္။

7Day Daily သတင္းစာက သေဘာရိုးနဲ႔ ေရးသား ခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းပန္တဲ့ အတြက္ အမွဳကို တပ္မေတာ္ ဘက္က ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္း ခဲ့တာျဖစ္ တယ္လို႔ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက စခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴး သိန္းဟန္က ေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလက "စစ္တကၠသိုလ္ဆင္းညီေနာင္မ်ားအား လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သူရဦးေရႊမန္း တိုက္တြန္း"ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ သတင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ရာမွာ တပ္တြင္းစည္းလံုးညီညြတ္မွဳကို ပ်က္ျပားေအာင္ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့တယ္ဆိုၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၂၅ရက္ေန႔က ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း မွာ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃၁ နဲ႔ အမွဳဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

အမွဳဖြင့္ၿပီးေနာက္ 7Day သတင္းစာနဲ႔ တပ္မေတာ္တာဝန္ရွိသူေတြၾကား ညိွႏွဳိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး 7 Day သတင္းစာ က ဒီေန႔ တပ္မေတာ္သို႔ ပန္ၾကားလႊာ ထုတ္ျပန္ၿပီး ေတာင္းပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔တပ္မေတာ္အေပၚ သစၥာေစာင့္သိမွဳ မရွိဖို႔နဲ႔ တာဝန္ဝတၱရားေတြကို မေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေသြးထိုးလွဳံေဆာ္တဲ့ သေဘာနဲ႔ သတင္းေရးသား ခဲ့တာမဟုတ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေနာင္တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြကို ေဖာ္ျပရာမွာ စနစ္တက်တည္းျဖတ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဒီေန႔ထုတ္ 7 Day Daily သတင္းစာ နဲ႔ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

RFA-Myanmar

Originally published at - http://www.rfa.org/burmese/news/close-court-7day-06292016083348.html

Read More »

ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္က ဒုကၡသည္ အေရး သတင္း ထုတ္ျပန္
ထိုင္းႏုိင္ငံ နယ္စပ္က ဒုကၡသည္ စခန္းေတြမွာ ေရာက္ရွိ ေနတဲ့ ျမန္မာ ေတြကို ေနရပ္ကို ျပန္လည္ ေခၚေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစိုးရ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လို႔ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဌာနက ဒီကေန႔ သတင္း ထုတ္ျပန္ လိုက္ပါတယ္။

ဒုကၡသည္ေတြကို ျပည္တြင္းကို ျပန္လည္ေခၚေဆာင္တဲ့အခါ အရင္ဆံုး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းေတြ ေပးႏုိင္ဖို႔ ဖန္တီးေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေအးေအးစိုး က ေျပာပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ၃ ရက္ၾကာ ထိုင္းခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ကို ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက အခုလိုထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္နဲ႔ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕က ပူူးတဲြသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ဒုကၡသည္အားလံုး တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ျပန္္လာရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔ျပန္လာနုိင္ဖို႔ဆိုရင္ အလုပ္အကိုင္ ေနရာထိုင္ခင္း စတာေတြ အဆင္သင့္ျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း သင့္ေတာ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ျပန္ေခၚမွာ
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

လတ္တေလာမွာ ေနရပ္ျပန္လိုေၾကာင္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးနဲ႔ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးေတြထံ ဆႏၵျပဳထား တဲ့ ျမန္မာဒုကၡသည္ ၂၀၀ နီးပါးရွိၿပီး သူတုိ႔ကို ေနရပ္ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာအစိုးရဖက္က ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေစလႊတ္ၿပီး ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒုကၡသည္ေတြအေရးအျပင္ ထိုင္း၊ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္ကို ျပန္လည္တိုင္းတာဖို႔နဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံက ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ ့တရားမဝင္ျမန္မာ လုပ္သားေတြ လူကုန္ကူးခံရမွဳေတြ၊ ႏွိပ္စက္ခံရမွဳေတြကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ တရားဝင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ စာရြက္စာတမ္း ရရွိေရးေတြအတြက္ လည္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္မွာ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။

RFA-Myanmar

Originally published at - http://www.rfa.org/burmese/news/myanmar-thailand-refugees-report-06292016082038.html

Read More »

လိုင္စင္မရိွတဲ့ စားသံုးဆီ ေရာင္းေနသူေတြကို အေရးယူမည္
စက္မႈ ထုတ္လုပ္ခြင့္ လိုင္စင္နဲ႔ စည္ပင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုင္စင္ မရွိဘဲ ေစ်းကြက္ ထဲမွာ စားသံုးဆီ ေရာင္းခ် ေနသူေတြကို စည္ပင္ဥပေဒ၊ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ေတြနဲ႔ အေရးယူ သြားမယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစား အေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန FDA က ေျပာပါတယ္။

မၾကာခင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္း အတာနဲ႔ စစ္ေဆး သြားမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းတင္ မကဘဲ ျပည္ပကေန တင္သြင္းတဲ့ ဆီေတြကိုလည္း စစ္ေဆး သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အစား အေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ဥကၠာၿဖိဳး က ေျပာပါတယ္။

ေစ်းကြက္ထဲမွာ FDA ေထာက္ခံခ်က္မရွိဘဲ ပံုးလိုက္တင္သြင္းလာတဲ့ ဆီေတြကို ေရာေႏွာၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေန တာေတြရွိတဲ့အတြက္ စားသံုးသူေတြ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈေတြ ရွိႏုိင္တယ္လို႔ ေဒါက္တာဥကၠာၿဖိဳးက ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနရဲ့ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိထားတဲ့ စားသံုးဆီလုပ္ငန္း ၂၇ ခုသာ ရွိပါတယ္။

ေစ်းကြက္ထဲမွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ စားသံုးဆီေတြကို လိုက္လံစစ္ေဆးတဲ့အခါ FDA အဖြဲ႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၀င္ေတြ၊ စားသံုးသူေရး ရာဦးစီးဌာန၊ စားသံုးသူ သမဂၢတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးသြား မွာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၄ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ႔ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒအရ သတိေပး တာ၊ ေလ်ာ္ေၾကး ေကာက္ခံတာ၊ ကုန္စည္ကုိကာလ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ခြင့္ ပိတ္ပင္တာနဲ႔ ေစ်းကြက္ အတြင္းက ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းတာ၊ သိမ္းဆည္း ထားတဲ့ကုန္စည္ေတြကုိ ဖ်က္ဆီးတာ၊ ထုတ္လုပ္ ခြင့္လိုင္စင္ေတြ ကို ပိတ္သိမ္းတာစတဲ့ အဆင့္ဆင့္ အေရးယူ မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ကေန အမ်ားဆံုး ဒဏ္ေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀ အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ တယ္လို႔လည္း ပါရွိပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လားရိႈးၿမိိဳ႕မွာ ဆီစက္ရံုေတြက ေရာေႏွာဆီေတြနဲ႔ မသန္႔တဲ့ စားသံုးဆီေတြကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနတာကို လားရႈိးၿမိဳ႕ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနက စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။

RFA-Myanmar

Originally published at - http://www.rfa.org/burmese/news/non-licence-oil-06292016074908.html

Read More »

ရဲေတြ ရုိက္ႏွက္ေၾကာင္း အလုပ္သမားေတြ ေျပာၾကား
စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕က Myanmar Veneer သစ္ အေခ်ာထည္ စက္ရံုက ဖမ္းဆီးခံ ထားရသူ ၁၂ ဦးကို ေနျပည္ေတာ္ တပ္ ကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးထုတ္မွာ လက္ထိပ္ခတ္ မခံတဲ့ အတြက္ ဆိုၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႔နဲ႔ ေထာင္ ၀န္ထမ္းေတြက ရိုက္ႏွက္ တယ္လို႔ အလုပ္သမား ေတြက ေျပာပါတယ္။

ဒီကေန႔ ရုံးထုတ္မွာ လက္ထိပ္ခတ္တာကို ျငင္းဆန္လို႔ဆုိၿပီး အၾကမ္းဖက္ရိုက္ႏွက္တာေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရတာေတြရွိတယ္လို႔ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ အလုပ္သမား ကိုခိုင္မင္း က ေျပာပါတယ္။

"အထြက္မွာကတည္းက က်ေနာ္တို႔ကို ျပည္ထဲေရးနဲ႔ ေထာင္ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ အၾကမ္းဖက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို ႏိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္တယ္ေပါ့ေနာ္၊ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔က ထြက္မေျပးဘူး၊ တရားရံုးကို ရံုးထုတ္မယ္ ဆိုရင္လည္း ေအးေအးခ်မ္း္ခ်မ္းနဲ႔ လိုက္မယ္လို႔ ေျပာတာကိုမရဘူး၊ က်ေနာ္တို႔ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရတယ္၊ "

လက္ထိပ္ခတ္တာ မခံတဲ့အတြက္ ရုန္းကန္ရင္း ထိခိုက္မိတာျဖစ္တယ္လို႔ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ တပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴးႀကီးကုိကုိေအာင္က ေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေတာ့ ရံုးအထုတ္္မွာ တရားခြင္ေရာက္ေအာင္ ပို႔ရမယ့္တာဝန္ရွိတယ္၊ သူတို႔က အခ်ဳပ္သားေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔က လက္ထိပ္ခတ္ၿပီးထုတ္တာကို သူတို႔က အခတ္မခံဘူးေပါ့ေနာ္၊ ရုန္းရင္းကန္ရင္းနဲ႔ ျဖစ္ၾကတာပါ၊ ဘာမွႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ မဟုတ္ပါဘူး"

ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ၀န္းရံေက်ာင္းသားေတြက တရားရုံးကုိ သပိတ္ေမွာက္တဲ့အတြက္ စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ လာမယ့္ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔ကို ရုံးခ်ိန္းေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ပါတယ္။

ရံုးခ်ိန္းမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၅၀ ေလာက္က တရားရံုးအနီးမွာ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ယူထားၿပီး ဖမ္းဆီးခံ ထားရသူေတြရဲ့ မိသားစု၀င္ေတြ၊ အားေပးတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ လာေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

စစ္ကုိင္းအလုပ္သမားသပိတ္ ၿဖိဳခဲြမခံရခင္ ၾကား၀င္ညွိႏႈိင္းျဖန္ေျဖေပးခဲ့တဲ့ ေနျပည္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ၅ ဦးအေနနဲ႔ အလုပ္သမားေတြကို ကတိေပးထားတာေတြကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔ ဖမ္းဆီးခံထားရ သူေတြကိုယ္စား ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သူရိန္ထြန္းက ကိုယ္စားလွယ္ ေတြထံ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔က စာေပးပို႔ခဲ့ ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္က ကုိယ္စားလွယ္ ၅ ဦးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အလုပ္သမားအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီး အဆုိတင္သြင္းေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ သမားေတြ ပါ၀င္တဲ့ ၾကားနာပြဲျပဳလုပ္ ေပးႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပး မွာျဖစ္ေၾကာင္းတုိ႔ကို ကတိေပးခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ကတိေပးထားတာေတြကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေပးရင္ တရားစဲြဆုိသြားမယ္လို႔ ဦးေအာင္သူရိန္ထြန္း က ေျပာပါတယ္။

RFA-Myanmar

Originally published at - http://www.rfa.org/burmese/news/myanmar-veneer-workers-court-06292016072419.html

Read More »

လက္နက္ကုိင္ ၁၀ ဖဲြ႔နဲ႔ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႔မည္


ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ။ (ေမ ၂၇၊ ၂၀၁၆)


အစုိးရသစ္ လက္ထက္မွာ က်င္းပဖုိ႔ စီစဥ္ ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ အတြက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုး မထားတဲ့ လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔ ၁၀ ဖဲြ႔ဟာ ဒီသီတင္းပတ္ ထဲမွာပဲ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္ ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံဖုိ႔ ရွိေန ပါတယ္။

တႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ NCA ကို ပါ၀င္ လက္မွတ္ မေရးထုိး ေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔ ၉ဖဲြရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔ နဲ႔ နာဂ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔က ကိုယ္စားလွယ္ ေတြဟာ လာမယ့္ ေသာၾကာေန႔က စၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္ ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (ေခၚ) ၂၁ ရာစုပင္လံုနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္း ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းစုံ ကိုေတာ့ ဗီြအုိေအ ျမန္မာပိုင္း သတင္းေထာက္ ကိုမုိးေဇာ္က တင္ျပ ထားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ရာစုပင္လံုအၾကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ NCA ကို လက္မွတ္မေရးထုိးေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ကို ရန္ကုန္မွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ ဖိတ္ၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

NCA ကို လက္မွတ္မေရးထုိးေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြရဲ့ DPN ေခၚ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ ခူးဦးရယ္က
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမယ့္ရက္ကို အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

“အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ေတြ႔ဖို႔ သေဘာတူထားပါတယ္။”

NCA ကို လက္မွတ္မေရးထုိးေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ ၉ဖဲြ႔ဟာ ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အမည္နဲ႔ တပ္ေပါင္းစု ဖဲြ႔စည္းထားတာျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္ေတြ ေဆြးေႏြးဖုိ႔အတြက္ DPN အဖဲြ႔တာ၀န္ေပးအပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

အဓိက ေဆြးေႏြးျဖစ္မယ့္အခ်က္ေတြကိုေတာ့ ခူးဦးရယ္က အခုလုိ ဆက္ေျပာပါတယ္။

“အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေရွ႕ဆက္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးကိစၥေတြလုပ္ဖို႔ကေတာ့ အဓိကေပါ့ေနာ္။ အရင္တုန္းကလည္း က်ေနာ္တို႔ဒီ ခ်င္းမိုင္မွာ အလြတ္ သေဘာေတြ႔ဆံုမႈေတြလုပ္ခဲ့ၾကတာေလ။ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုတဲ့အခ်ိန္အခါတုန္းက က်ေနာ္တို႔ဘက္ကလည္း ျဖစ္ခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာေလးေတြကို အစိုးရဘက္ကလည္း က်ေနာ္တို႔ကို တရား၀င္ အသိေပးျပန္ၾကားဖို႔အတြက္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီဟာေတြလည္း က်ေနာ္တို႔ နားေထာင္ရင္းေပါ့ေနာ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အစိုးရဘက္ကေနၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ UNFC ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေပးဖို႔အတြက္လည္း ဖိတ္ေခၚထားတာရွိပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ေရးအတြက္လည္း က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တဲ့သေဘာနဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔လည္းပါပါတယ္။”

ဒါ့အျပင္ ေနာက္ပိုင္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြေတြမွာ ဘယ္လိုစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆုိတာကိုလည္း အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ညိွႏိႈင္းဖုိ႔ရိွေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ကို အေျချပဳဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ UNFC တပ္ေပါင္းစုမွာ မပါ၀င္တဲ့ NSCN-K ေခၚ နာဂအမ်ိဳးသားဆုိရွယ္လစ္ေကာင္စီ အဖဲြ႔နဲ႔ကေတာ့ ဇူလုိင္လ ၂ရက္ေန႔မွာေတြ႔ဆံုဖုိ႔ ရိွေၾကာင္း နာဂအဖဲြ႔ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႔ကိုယ္စားလွယ္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေက်ာ္၀မ္းစိန္က ေျပာပါတယ္။

“ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းေလာက္ေတြ႔ျဖစ္မယ္လို႔ေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အဲဒီလိုအစီအစဥ္ရွိတယ္ခင္ဗ်။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံကို
ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီကေနၿပီးေတာ့မွ အက်ိဳးအေၾကာင္းအရင္းကို သူတို႔ကေနၿပီးေတာ့မွ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္သြားမယ္၊ ဘယ္လိုလုပ္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကို က်ေနာ္တို႔ NSCN ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ ေတြကို ခ်ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”

နာဂၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ကိုေတာ့ ဦးအန္ကန္႔က ဦးေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ NSCN-K အဖဲြ႔ဟာ အိႏိၵယနဲ႔ ျမန္မာျပည္က နာဂအမ်ိဳးသားေတြ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေန တာျဖစ္တာေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ေဒသဖံြ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အဓိက ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖဲြ႔ဟာ တုိင္းေဒသၾကီးအဆင့္နဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူထားေပမဲ့ NCA ကိုေတာ့ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးတာမရိွပါဘူး။

UNFC အဖဲြ႔ဟာ ၂၁ရာစုပင္လံုမွာ ေဆြးေႏြးမယ့္ အျမင္သေဘာထားေတြကို စုစည္းႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြ အားလံုးပါ၀င္တဲ့ ထိပ္သီးညီလာခံ တခုကို ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိင္ဂ်ာယန္မွာ က်င္းပဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီညီလာခံကိုေတာ့ ဇူလိုင္လအတြင္းမွာ က်င္းပဖို႔ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ခူးဦးရယ္က အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔အၾကမ္းဖ်င္းကေတာ့ ဇူလိုင္ထဲမွာပဲ ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အားလံုးကို က်ေနာ္တို႔ ဖိတ္ၾကားမွာပါ။”

ဒီလ ၂၈ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတ္ာ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔နဲ႔ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲံ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ ၈ဖဲြ႔က ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေနျပည္ေတာ္ မွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကရာမွာ ၂၁ရာစုပင္လံုကို ၾသဂုတ္လေနာက္ဆံုး ပတ္ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ က်င္းပဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကသလို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြ အားလံုးပါ၀င္ေရးကိုလည္း အေလးထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။VOA-Myanmar by - (ကိုမိုးေဇာ္)

Originally published at - http://burmese.voanews.com/a/non-nca-will-meet-with-new-government-peace-commitee-in-july/3396758.html

Read More »

၂၁ ရာစုပင္လုံ အားလုံးပါဝင္ေရး DPN တင္ျပမယ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုု အႀကိဳ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီဟာ NCA အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ မေရး ထိုုးေသးတဲ့ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ ေန႔ ေတြ႔ဆုံ မယ္လုိ႔ သိရ ပါတယ္။

အဲဒီ ေတြ႔ဆုံပြဲကုိ ဦးေဆာင္ တက္ေရာက္မယ့္ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ရဲ့ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ညွိႏွိဳင္း ေဆြးေႏြးေရး ကိုုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ DPN ေခါင္းေဆာင္ ခူးဦးရယ္ က အစုိးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုိင္ရာ သေဘာထား ေတြကုိ သူတုိ႔ တရားဝင္ သိခ်င္တယ္လုိ႔႔ RFA ကုိ ေျပာပါတယ္။

"ဒါကေတာ့ က်ေနာ္တိုု႔ DPN အဖြဲ႔နဲ႔ ဒီ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္း ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရ ကိုုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ နဲ႔ ေတြ႔မွာပါေနာ့္၊ အဲ့ဒီမွာ တပ္မေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ေတြ လည္း ပါမယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္၊ ဒါကေတာ့ က်ေနာ္တိုု႔ အႀကိဳ ေတြ႔ဆံုု ေဆြးေႏြးပြဲလိုု႔လည္း ေျပာလိုု႔ရတယ္ အဓိကကေတာ့ အေၾကာင္း အရာ ၃ ခုုကိုုပဲ က်ေနာ္တိုု႔ အဓိကထားၿပီးေတာ့ တင္ျပေဆြးေႏြးဖိုု႔ ရွိပါတယ္။

အားလံုုးပါ၀င္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လိုု႔ေပါ့ေနာ္ အစိုုးရဘက္ ကေနၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုုစဥ္းစားထားသလဲေပါ့၊ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တိုု႔ NCA မွာေရာ ႏိုုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြး ပြဲ အဆင့္မွာပါေပါ့ေနာ္၊ က်ေနာ္တိုု႔ အားလံုုး ပါ၀င္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးအစိုုးရရဲ့ အျမင္သေဘာ ထားကိုု က်ေနာ္တိုု႔ တရား၀င္ေပါ့ေနာ္၊ သတင္း မီဒီယာေတြမွာေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာၾကဆိုု ၾကတာေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့ေနာ္ ဒါေပမဲ့ အႀကိဳေဆြး ေႏြးပြဲမွာ တရား၀င္ က်ေနာ္တိုု႔ အစိုုးရဘက္ က ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးတာကိုု မွတ္သားသြားဖိုု႔ ျဖစ္ ပါတယ္"

ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ ရာစုုပင္လံုု အႀကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္း ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔နဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ DPN အဖြဲ႔က ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ ဂြန္ေမာ္ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႔ဟာ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ က ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕မွာ ပထမဆံုုးအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

အခု ေတြ႔ဆံုုပြဲကိုုေတာ့ DPN က ခူးဦး ရယ္၊ ဗုုိလ္ခ်ဴပ္စိုုင္းထူး၊ ဗုုိလ္မွဴးႀကီး ေဆာ္လမြန္၊ ဗုုိလ္မွဴးႀကီး မင္းထြန္း၊ ေဒါက္တာ ႏိုုင္ေရႊသိန္းနဲ႔ တာ့ညီလူ တိုု႔ ပါ၀င္တဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ ၆ ေယာက္ တက္ေရာက္ မယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အခု ဇူလုိင္ ၁ ရက္ေန႔ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ UNFC ဥကၠဌ ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး အင္ဘန္လ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႔နဲ႔ ႏိုုင္ငံေတာ္ အတိုုင္ပင္ခံ ပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ တို႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံုုေရးကိစၥကုိလည္း ေဆြးေႏြးမယ္လိုု႔ ခူးဦးရယ္ က ေျပာပါတယ္။

အဲဒီလုိ UNFC ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာမပါဝင္ပဲ ေတြ႔ဆုံဖုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သေဘာတူ ထားၿပီး ျဖစ္တယ္ လုိ႔ အစုိးရအသုိင္းအဝန္းက ေျပာပါတယ္။

RFA-Myanmar

Originally published at - http://www.rfa.org/burmese/news/dpn-submitted-21panglong-06292016060029.html

Read More »

အေျပာင္းအလဲမ်ားနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဒီတပတ္ ျမန္မာ့ မ်က္ေမွာက္ aရးရာ ေဆြးေႏြးခန္း အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေနရာ ဒီမိုကေရစီီ အစားထိုး ၀င္ေရာက္မႈ ဘယ္အထိ အရွိန္ ရေနၿပီလဲ။ အတား အဆီးေတြ ဘာေတြ ရွိေန သလဲ။ တကယ့္ အေျပာင္း အလဲ ကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ VOA ဗ်ဴရို အႀကီးအကဲ အျဖစ္ (၂) ႏွစ္တာ သြားေရာက္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေဒၚခင္စိုး၀င္းနဲ႔ ဦးေက်ာ္ဇံသာတုိ႔ ေဆြးေႏြး သံုးသပ္ ထားပါတယ္။ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေဒၚခင္စိုးဝင္း ျမန္မာျပည္မွာ တာဝန္က်ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ စစ္မွန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတာကို ကိုယ္တုိင္ျမင္ခဲ့ရတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းတာ ကိုယ္တိုင္သတင္းေထာက္အေနနဲ႔ သိခြင့္ျမင္ခြင့္ ရခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး ေျပာေစခ်င္တာကေတာ့ ေဒၚခင္စိုးဝင္း ေရာက္သြားတဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ (၂) ႏွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္နဲ႔ အခု ျပန္ထြက္လာခါနီးအခ်ိန္ဆို (၂) ႏွစ္ေက်ာ္ ျခားခဲ့ၿပီေပါ့။ အဓိက ေျပာင္းလဲမႈ ဘာလဲ။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ အဓိက ေျပာင္းလဲမႈကေတာ့ အမ်ားျပည္သူ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ ျပည္သူ႔အစိုးရ ေပၚထြန္းလာတယ္လို႔ပဲ ေျပာရမွာေပါ့။ ျပည္သူ႔အစိုးရ ေပၚထြန္းလာတယ္ဆိုေပမယ့္လဲ အမ်ားျပည္သူ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က သိပ္ကို ႀကီးမားပါတယ္။ ဒီလို ႀကီးမားတဲ့အခါမွာ အခု လက္ရွိ အစိုးရအေနနဲ႔လဲ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတာပါ။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျပာင္းလဲတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ေပမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာေတာ့ သိပ္အေျပာင္းအလဲ မျမင္ခဲ့ရဘူးရွင့္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းတယ္ဆိုေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လူထုကိုယ္စားလွယ္စစ္စစ္ သံုးၾကတာေပါ့ - ပါလာတဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ တုိင္းရင္းသားတို႔ ကိုယ္စားျပဳၿပီးေတာ့။ ဒါေပမဲ့ စစ္တပ္က လံုးဝေနာက္မဆုတ္ေသးဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မဟုတ္ဘဲနဲ႔၊ ဥပေဒျပဳတဲ့အပိုင္းမွာ ေတြ႔ရတယ္။ ဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ ေရွ ႔ကို တုိးသြားၿပီ ထင္ပါလဲ။ လူထုဆႏၵကို ဘယ္ေလာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္လဲ။ လူေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တာကို စစ္တပ္ရဲ ႔ အတားအဆီး၊ အဟန္႔အတား၊ လံုးဝမရွိဘဲနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္ေနၿပီလား။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ ဒီလိုပါ … လႊတ္ေတာ္ဆုိတာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ပါ။ မ႑ိဳင္ႀကီး (၃) ရပ္မွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကေတာ့ တစံုတခုေသာ အတုိင္းအတာအထိ ေအာင္ျမင္ေနပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ အဆုိတရပ္တင္လိုက္တယ္ဆိုရင္ ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားေခၚတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ ႔ မဲဆႏၵက မ်ားတဲ့အခါၾကေတာ့ ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ ဥပေဒတရပ္ကို အသစ္ ျပဌာန္းခ်င္တယ္ဆုိရင္ အေတာ္ေလးကို ခရီးေပါက္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ဘက္မွာၾကေတာ့ ဘယ္လုိ ျဖစ္သလဲဆိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရလို႔ပဲေျပာေျပာ၊ သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရလုိ႔ပဲေျပာေျပာ ျပႆနာက တကယ့္ေအာက္ေျခပိုင္းမွာက ေထြအုပ္လို႔ေခၚတဲ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနလက္ေအာက္က ရပ္ေက်းအဆင့္ဆင့္၊ ၿမိဳ ႔နယ္အဆင့္ဆင့္ အားလံုးက သူတုိ႔ လက္ထဲမွာပဲ အာဏာက ရွိေနပါေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္သူလူထုက ဒီကိစၥကို မျမင္ရေသးဘူး။ အဲဒီ Process က သြားေနတုန္းပဲ ရွိေနေသးတယ္။ အဲဒီ အေျပာင္းအလဲ မျဖစ္ေပၚေသးသ၍ေတာ့ ျပည္သူလူထု၊ ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြအတြက္က သိပ္ၿပီးေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ အေျပာင္းအလဲ ျမင္ရတယ္လုိ႔ က်မ သံုးသပ္လို႔ မရေသးပါဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အဓိက မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသးတာ တပ္မေတာ္က ေရြးခ်ယ္တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန ျဖစ္ေနလုိ႔လား။ သို႔တည္းမဟုတ္ ေထြအုပ္ေအာက္ေျခကအစ လူေတြ မေျပာင္းႏိုင္လို႔လား။ ဘယ္လုိေၾကာင့္လဲ။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ လူေတြ ေလာေလာဆယ္ အစားထုိးတာေတာ့ က်မ မေတြ႔ခဲ့ရေသးဘူး။ တခ်ဳိ ႔ေနရာေတြမွာဆုိ ဥပမာ ရံုးေတြမွာ သမၼတပံု ခ်ိတ္ထားတာကအစ ၿပီးခဲ့တဲ့ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ပံု ခ်ိတ္ထားလွ်က္ ရွိတယ္လို႔ ဦးထင္ေက်ာ္ ပံုကို မတင္ေသးဘူးလို႔ အဲဒီ ေဝဖန္သံေတြကို ၾကားခဲ့ရတယ္။ တခ်ဳိ ႔ေက်ာင္းေတြမွာေတာင္ ဓါတ္ပံုေျပာင္းခ်ိတ္တာ မရွိေသးတဲ့ ေက်ာင္းေတြလည္း ရွိတယ္လုိ႔ ၾကားသိရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေအာက္ေျခလူတန္းစားက ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ ေခါက္ရိုးက်ဳိးလာတဲ့ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြရဲ ႔ စိတ္ဓါတ္ေတြကလည္း ရုတ္ခ်ည္းေျပာင္းဖုိ႔ဆုိတာ မလြယ္ေသးဘူး။ အဲဒီအခါၾကေတာ့ အေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ ျပည္သူလူထုက အားမလုိအားမရ ျဖစ္ေနၾကတာေတာ့ အမွန္ပဲ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကေန ဥပေဒတခု ေစာေစာက ေဒၚခင္စိုးဝင္း ေျပာသလုိ လူထုရဲ ႔ ဆႏၵနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ဟာကို ျပဌာန္းႏိုင္ၿပီ ဆိုပါစို႔။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ အဖြဲ႔အစည္းက မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီေနရာမွာ ေထြအုပ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ အဲဒီ ဥပေဒဟာ ဟိုမေရာက္ဒီမေရာက္ ျဖစ္ေနတာေပါ့။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဥပမာဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဧည့္စာရင္းတုိင္းတဲ့ကိစၥမ်ဳိးကိုေတာ့ အားလံုးက မႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဒါကေတာ့ ေအာင္ျမင္သြားတယ္လို႔ ေခၚရမွာေပါ့။ ဒီကိစၥမွာေတာ့ ျပႆနာ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တျခားလုိအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့ တရားစီရင္ေရးဆုိရင္လဲ အဂတိလုိက္စားမႈ အမ်ားဆံုးလို႔ သံုးသပ္ခ်က္ ခ်ထားတာ ရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုယ္တိုင္ ေျပာထားတာ ရွိပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးပိုင္းမွာလဲ ဒီကေန႔အထိ ဘယ္လုိမွ ကိုင္တြယ္လို႔ မရေသးတဲ့ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြ ရွိေနေသးတယ္လို႔ က်မ သံုးသပ္မိပါတယ္ရွင့္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အဲဒီေတာ့ အၾကမ္းမ်ဥ္း ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဥပေဒ ျပဳႏုိင္တာကလြဲလို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကလဲ သိပ္ၿပီးေတာ့ အားမရစရာ ျဖစ္ေနေသးတယ္။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကလဲ လစ္ဟေနေသးတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ဟာ အဓိကအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ရဲ ႔ လက္ေအာက္မွာ ရွိေနေသးတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ေပမယ့္၊ တရားစီရင္ေရးဆိုတာက တကယ္ေတာ့ ဘယ္လက္ေအာက္မွာမွ မရွိရဘူးေပါ့။ တရားသူႀကီးကိုလဲ တကယ္ေတာ့ စစ္တပ္က ခန္႔တာမဟုတ္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္ တရားသူႀကီးေတြ၊ တရားစီရင္ေရးေလာက က လူေတြက အဓိက ျပႆနာ ျဖစ္ေနတာ ဘာလဲ။ အက်င့္ပ်က္တာလား။ ပိုက္ဆံလိုခ်င္လုိ႔လား။ ဘယ္လိုလို႔ ထင္ပါလဲ။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ ဘာေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားေနလဲဆိုတဲ့ ဇစ္ျမစ္ကို ရွာေဖြတဲ့အခါမွာ စားဝတ္ေနေရး မဖူလံုလို႔ ေျပာၾကမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အစစအရာရာ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ေလာဘေတြ တက္ၾကတယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေန ကဲ လက္ေဆာင္ ယူတာကအစ အတိုင္းအတာတခုအထိ ကန္႔သတ္လုိက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ၾကပ္မတ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ စစခ်င္းမွာပဲ ျဖစ္သြားတဲ့ကိစၥႀကီးတခု ရွိပါတယ္။ မီဒီယာဌာနႀကီးတခုကေန ဝန္ႀကီးအသစ္ရဲ ႔ ကိုယ္ေရးအရာရွိိကို ဘယ္ေလာက္ဘယ္ေလာက္ ေပးတဲ့ဆုိတဲ့ကိစၥ တက္လာတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိးပဲ တရားစီရင္ေရး နယ္ပယ္မွာ ေအာက္ေျခမွာ ၿမိဳ ႔နယ္၊ ခရိုင္အဆင့္ေတြမွာ အဂတိ လုိက္စားမႈေတြကို ဘယ္လို ကိုင္တြယ္မလဲဆိုတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘယ္ေလာက္ လက္လွမ္းမီမလဲ။ အဂတိ လုိက္စားမႈကို ဘယ္လို ထိန္းခ်ဳပ္မလဲဆိုတာ အခု NLD အစိုးရ အႀကီးအက်ယ္ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈတရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘယ္ေလာက္ လက္လွမ္းမီမလဲဆိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တရားစီရင္ေရးမွာ ျခစားပ်က္ဆီးတဲ့ လူေတြကို ဥပမာအားျဖင့္ စံနမူနာအျဖစ္နဲ႔ အေရးယူျပတာမ်ဳိး လုပ္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူက ဟန္႔တားႏုိင္မလဲ။ သူတို႔ကို စစ္တပ္က ခန္႔ထားတဲ့ တရားသူႀကီး မဟုတ္ပါဘူး။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ အဲဒါေတာ့ က်မ မေျပာတတ္ဘူးရွင့္။ နည္းနည္း နမူနာအေနနဲ႔ စံနမူနာအေနနဲ႔ အေရးယူျပလိုက္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ျဖစ္သြားမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီေန႔အထိ က်မ ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္အထိ က်မနဲ႔ သိတဲ့ မိတ္ေဆြေတြ၊ ေဆြမ်ဳိးေတြ သူတုိ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အမႈေတြကို သံုးသပ္တဲ့အခါမွာ တရားသူႀကီးေတြ လာဘ္စားေနတဲ့ကိစၥေတြက မၿပီးေပ်ာက္ေသးပါဘူး။ မေပ်ာက္သြားေသးပါဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္တုိ႔ရဲ ႔ အေျခအေနကိုလည္း နည္းနည္းေျပာေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီ ေဒသေတြမွာေကာ အခုန မ႑ိဳင္ (၃) ရပ္ကိုပဲ အဓိကထား ေျပာၾကပါစို႔။ ဘယ္ေလာက္ တိုးတက္မႈ၊ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိပါလဲ။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ က်မ ေလ့လာမိသေလာက္ေတာ့ NLD အစိုးရကေန ခန္႔အပ္ထားတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို ဥပမာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာဆုိရင္ ANP က အမ်ားစုရတယ္။ NLD က သေဘာက်တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ခန္႔ထားတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ ႔ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းမွာ နည္းနည္းေလး အဖုအက်ိတ္ေလးေတြ ဘဝင္မက်တာေတြ ရွိပါတယ္။ အလားတူပဲ ရွမ္းျပည္နယ္မွာလည္း ဒီလုိပဲ။ မြန္ျပည္နယ္မွာလည္း ဒီလုိမ်ဳိး ရွိိပါတယ္။ ေနာက္ မေကြးတုိင္းမွာဆိုရင္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ကို နည္းနည္းၿခိမ္းေျခာက္တာေတြ၊ ျပႆနာေလးေတြ ရွိတယ္လို႔ ၾကားဖူးပါတယ္။ အဲဒီလို ျပည္နယ္တိုင္း ေဒသအသီးသီးမွာလည္း အကုန္လံုး မဟုတ္ရင္ေတာင္၊ တခ်ဳိ ႔ေဒသေတြမွာ လက္ရွိ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြက အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္တခုက စီးပြားေရး ဘယ္ေလာက္ တုိးတက္လာတယ္လုိ႔ ျမင္ရပါလဲ။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ ျပည္သူလူထုကေတာ့ ႀကံ့ႀကံ့ခံတယ္လို႔ပဲ ေျပာရမလား မသိဘူး … အဂၤလိပ္လုိ႔ေတာ့ Perseverance ေျပာရမလား မသိဘူး။ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ဒူေပနာေပ ခံၾကပါတယ္။ သူတုိ႔က ငါတို႔ အစိုးရ တက္လာၿပီ … မီးပ်က္လည္း သည္းခံၾကမယ္အပိုင္း ရွိသလိုမ်ဳိး၊ NLD အစိုးရ တက္လာၿပီ မီးေတြကလဲ ပ်က္တုန္းပဲ … ပိုေတာင္မွ ပ်က္လာေသးတယ္ … ဘာထူးလို႔လဲလို႔ ေဝဖန္တဲ့ သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အဲဒီ ခံႏိုင္ေရးက ဘယ္ေလာက္ ၾကာၾကာခံမလဲ။ မၾကာခင္ ၿငီးေငြ႔လာမွာေပါ့။ အခုနေျပာတဲ့ မီး၊ ေရ အေျခခံေလးေတြ ေျပလည္ႏိုင္မယ့္ အလားအလာေကာ နီးနီးကပ္ကပ္ ရွိပါရဲ ႔လား။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီေတြကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရ တက္လာတဲ့အခါမွာ အလံုးနဲ႔အရင္းနဲ႔ ဝင္လာၿပီးေတာ့ ကမ္းလွမ္းတာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခု ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာေတြအားလံုးကို ခ်က္ခ်င္းႀကီး မေျပေပ်ာက္ရင္ေတာင္မွ မေဝးေတာ့တဲ့ အနာဂတ္ကာလမွာ ေျပလည္သြားဖို႔ ရွိတယ္လို႔ က်မ ခန္႔မွန္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ဧည့္သည္ေတြကလည္း အမ်ားႀကီး တန္းစီးေနေတာ့ ေန႔စဥ္သတင္းစာေတြမွာ ကူညီေပးမယ္ဆိုတာေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႔ေနရေတာ့ ဘာပဲေျပာေျပာ အျပဳသေဘာေဆာင္တယ္လုိ႔ ေျပာရမွာပါ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အခု ေဒၚခင္စိုးဝင္း အခု ရွင္းျပတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တခု ေမးစရာ ရွိတာက ယေန႔ပဲ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက သူတုိ႔ရဲ ႔ လူကုန္ကူးမႈ အစီရင္ခံစာ ထြက္တဲ့ထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဆင့္ (၂) ကေန အဆင့္ (၃) ကို ေလွ်ာ့ခ်လုိက္မယ္ဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ အခုပဲ အတည္ျပဳတဲ့သတင္း ထြက္လာပါၿပီ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ လူကုန္ကူးမႈ ခံရတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔အတြက္ အလံုအေလာက္ အားထုတ္မႈ မရွိဘူးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီသတင္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ ႔ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖုိ႔ အရွိန္ယူေနတဲ့ စီးပြားေရးအတြက္ နမိတ္မေကာင္းဘူးလို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ Sanction ေတြ ထိႏိုင္တယ္။ IMF, World Bank တို႔ ကမာၻ႔အကူအညီေတြကို ထိခုိက္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဆိုေတာ့ အဲဒီအေျခအေနကို နည္းနည္းေျပာပါ။ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတကာက ဆံုးျဖတ္အေရးယူခံရေလာက္ေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆိုးေနေသးတယ္ ထင္ပါလား။ သတင္းသမားတဦးအေနနဲ႔ ေျပာပါ။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ က်မအျမင္ ေျပာရရင္ေတာ့ အေျခအေနက အဲဒီေလာက္ေတာ့ မဆိုးပါဘူးရွင့္။ ဒါေပမဲ့ စီးပြားေရး အေျခအေနအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ မရွိဘူး။ လုပ္စားကိုင္စားစရာ အခြင့္အလမ္းေတြ မရွိဘူးဆုိၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံျခားကို ထြက္ဖို႔ႀကိဳးစားၾကတယ္။ အဲဒီအခါမွာ လူကုန္ကူးတဲ့ လူပြဲစားေတြနဲ႔ေတြ႔ၿပီးေတာ့ လူကုန္ကူးခံရတဲ့ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလးေတြ အပါအဝင္၊ အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလးေတြ အဲဒါေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာဆုိတာက ႏိုင္ငံတႏုိင္ငံရဲ ႔ စီးပြားေရး မဖူလံုတာေၾကာင့္ ထြက္သြားတာေၾကာင့္ အခုေလာေလာဆယ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ ႔ အေျခအေနက အေရွ ႔ေတာင္အာရွ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြထဲမွာ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံ တႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနေတာ့ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးဘူးဆိုတာ အဆန္းမဟုတ္ပါဘူး။ မသမာတဲ့လူေတြ ရွိေနေသးသေရြ ႔ေတာ့ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာ ျဖစ္ေနမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖုိ႔ေနရာမွာ လုပ္ေနတဲ့လုိ႔၊ အတိုင္းအတာတခု ပါဝင္ေနတယ္လုိ႔ ထင္ေပမယ့္လို႔ တကယ္တမ္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ သူတုိ႔ရဲ ႔ Criteria မျပည့္မီတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အဆင့္နိမ့္ခ်လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ က်ေနာ္ ေနာက္ဆံုး သိပ္ေမးခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းေလးတခုကို ေမးခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါက တေလာက Twilight Over Burma ဆိုတဲ့ ရုပ္ရွင္ကားကို မျပရဘူးလို႔ ပိတ္လိုက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္အံ့အားသင့္သြားၾကတယ္။ ဒီကိစၥမွာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးရဲ ႔ အဆံုးအျဖတ္ ဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ညႊန္ၾကားေလသလား။ စစ္တပ္က ကန္႔ကြက္တာ မဟုတ္ဘူးလို႔ေတာ့ ရုပ္ရွင္ျပဖို႔လုပ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဆိုၾကပါတယ္။ ေဒၚခင္စိုးဝင္း ဒီကိစၥကို ဘယ္လို သံုးသပ္လုိပါလဲ။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ အဲဒီ ရုပ္ရွင္ဆင္ဆာအဖြဲ႔ထဲမွာ က်မကိုိယ္တုိင္ ပါပါတယ္။ အကဲျဖတ္ဒိုင္လူႀကီးအျဖစ္ ပါပါတယ္။ က်မ ၾကည့္ရတဲ့ ကားေပါင္း (၂၁) ကားမွာ အဲဒီ Twilight Over Burma မွာ ပါတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ ႔ အခန္းက႑ထက္ ပိုဆုိးတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို တကယ္ရိုက္ထားတာ။ ဥပမာ ကေလးစစ္သားကိစၥဆိုလုိ႔ရွိရင္ တပ္မေတာ္တပ္ၾကပ္ႀကီးတေယာက္ကေန (၇) တန္းေက်ာင္းသားေလးကို ေခၚအသံုးခ်ၿပီးေတာ့ စစ္သားစုေဆာင္းသြားတဲ့ကိစၥဆိုရင္ ယေန႔လက္ရွိ တပ္မေတာ္ရဲ ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ (၅၀) က တပ္မေတာ္ မဟုတ္ဘူး။ ယေန႔ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ရဲ ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို လံုးဝေမွးမိွန္ေစတာပါ။ ေနာက္တခုဆိုရင္ လယ္ယာေျမ သိမ္းတဲ့ကိစၥမွာဆိုရင္ လယ္ယာေျမ ရာနဲ႔ခ်ီ သိမ္းခံရတဲ့ လယ္သမား။ သိမ္းသြားတာက တပ္မေတာ္က သိမ္းသြားပါတယ္။ တစ္ဧကကို (၁၂) က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ ေပးတယ္ဆိုၿပီး ဒီကေန႔ တပ္မေတာ္ကို ေျပာတာပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ (၅၀) က တပ္မေတာ္ကို ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို ညိႇဳးႏြမ္းေစတယ္လို႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ အဲဒီ ရုပ္ရွင္ကားေတြကို ျပသခြင့္ေပးၿပီိးေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ (၅၀) က ရုပ္ရွင္ကားကို တပ္မေတာ္ ဂုဏ္သိကၡာ ေမွးမိွန္မွာဆုိလုိ႔ မျပသခုိင္းဘူးဆိုတာေတာ့ က်မ စဥ္းစားလုိ႔ မရဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အဲဒါ ဘယ္သူေတြက အစိုးရိမ္လြန္သလဲ။

ေဒၚခင္စိုးဝင္း ။ ။ က်မထင္တာ ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႔ ရွိတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရွိရင္ ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႔ကေန ဒါကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ သူတို႔ရဲ ႔ အေဖႀကီးတပ္မေတာ္ကေန လုပ္ခဲ့တဲ့ကိစၥဆိုေတာ့ ဒါ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခို္က္မွာစိုးလို႔ဆိုၿပီး ပိတ္ပင္လုိက္တယ္လုိ႔ သံုးသပ္ပါတယ္။

Originally published at - http://burmese.voanews.com/a/weekly-news-analysis-talking-with-dawkhinsoewin-on-current-burma/3396685.html

Read More »

Wednesday, June 29, 2016

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႔ဆံု
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာဝစ္(တ္) ဝုန္ဆူဝန္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တို႔သည္ ယေန႔ (ဇြန္လ ၂၉ ရက္) မြန္းလြဲ ၃ နာရီခန္႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ အိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ ဧည့္ခန္းမတြင္ ေတြ႔ဆံု ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး ထံမွ သိရသည္။ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပူးေပါင္း၍ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ပူူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ားကို မူရင္းေနရပ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ ေခၚေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ မူရင္းေနရပ္မ်ားတြင္
ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း၍ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရး အစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္ဝင္း၊ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ထိုင္းႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ပီစႏုဆူဗာနာဂ်တာလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးထံမွ သိရသည္။

ဓာတ္ပံု- Myanmar President Office Facebook

Originally published at - https://www.facebook.com/thevoicemyanmar.mm/

Read More »

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးတို႔ ေတြ႔ဆံု
ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာဝစ္(တ္)ဝုန္ဆူဝန္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တို႔သည္ ယေန႔ (ဇြန္လ ၂၉ ရက္) မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ ဧည့္ခန္းမတြင္ ေတြ႔ဆံု ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ႐ံုးထံမွ သိရသည္။ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရးႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ားရွိပါက အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ဦးသိန္းေဆြႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္၊ ဧည့္သည္ေတာ္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ပီစႏု ဆူဗာနာဂ်တာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္႐ံုးမွ သိရသည္။

ဓာတ္ပံု - Myanmar State Counsellor Office

Originally published at - https://www.facebook.com/thevoicemyanmar.mm/

Read More »

အိမ္ျဖဴေတာ္ေရွ႕က ေသနတ္ကိုင္သူကို လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီး
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အိမ္ျဖဴေတာ္ေရွ႕မွာ ေသနတ္ ကိုင္ထားတဲ့ လူတဦးကို ေသနတ္ ခ်ေပးဖို႔ ေတာင္းဆို တာကို မလိုက္ နာတဲ့ အတြက္ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔ေတြက ပစ္ခတ္ ခဲ့ပါတယ္။

ေမ ၂၀ ရက္က ဂ်က္ဆီ အိုလီဗီရီကို ပစ္ခတ္လိုက္တာ ျဖစ္ၿပီး ဒီ႐ုပ္သံဖုိင္ကို Liveleak ၀က္ဆုိဒ္က ဇြန္ ၂၈ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္ၿပီး တာ၀န္ရွိသူေတြကို ဆန္႔က်င္ခဲ့တဲ့ အိုလီဗီရီဟာ အမႈရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ က်ခံဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

သူရဲ႕ ေရွ႕ေနကေတာ့ အိုလီဗာရီဟာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကုထုံးကို ခံယူေနၿပီး ေသနတ္နဲ႔ ခ်ိန္ရြယ္ခဲ့ျခင္း မရွိဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရားသူႀကီးေတြကေတာ့ သူဟာ လူထုကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈတခုလို႔ ေျပာပါတယ္။

ပစ္ခတ္ခံရၿပီးတဲ့ေနာက္ အိုလီဗီရီကို ေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္တကၠသိုလ္ ေဆး႐ုံကို တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔က အိမ္ျဖဴေတာ္ ဘာေၾကာင့္သြားသလဲဆိုတဲ့ အေမးကို အုိလီဗီရီက လူေတြကိုပစ္ခတ္ဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျဖဆိုခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ဒီဗြီဘီ by DVB

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/156936

Read More »