နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား


Tuesday, May 24, 2016

SSA အဖဲြ႔မွ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း ခံရသူမ်ားအား မိဘမ်ားထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၂၄-၅-၂၀၁၆

SSA (ရြက္ဆစ္) ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕မွ အတင္း အဓမၼ လူသစ္ စုေဆာင္းျခင္း ခံရသူ ရြာသား ၂၉ ဦးအား မိဘ အုပ္ထိန္းသူ မ်ားထံ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ျခင္း အခမ္း အနားကုိ ယမန္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း)၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕ရွိ နယ္ေျမခံ တပ္ရင္း ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ရာ နမ့္စန္ တပ္နယ္မွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္း သူမ်ား၊ မိဘမ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

နမ့္စန္-ခုိလမ္ သြား ျပည္ေထာင္စု ကားလမ္းမႀကီးႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ နယ္ေျမေဒသ တြင္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းက နယ္ေျမ လံုၿခံဳေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ျပည္ေထာင္စု ကားလမ္းမႀကီးေဘး ဘယ္ဘက္ျခမ္းရွိ နန္းမုိရြာမွ နမ့္စန္ဘက္သို႔ ဟိုမိန္းၿမိဳ႕ေန ယာဥ္ေမာင္း ဦးလံုးအုန္း (ဘ) ဦးလံုးထြန္း ေမာင္းႏွင္လာေသာ တုိယိုတာ ဟိုင္းလပ္ (တိုက္ဂါး) အမ်ဳိးအစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (ခဲေရာင္) တစ္စီးႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္း ဦးစိုင္းထြန္းေက်ာ္ (ဘ)ဦးလံုးပန္းေမာင္ ေမာင္းႏွင္လာေသာ ယာဥ္အမွတ္၊ တုိယုိတာ ဟုိင္းလပ္ (ဗီြဂို) အမ်ဳိးအစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (ေငြမင္ေရာင္) တစ္စီးတို႔အား မသကၤာသျဖင့္ ရပ္တန္႔ စစ္ေဆးရာ ယာဥ္မ်ား ေပၚတြင္ လူလတ္ပုိင္း အရြယ္ ၃ဝ ဦးကို ေတြ႕ရိွရၿပီး ၄င္းရြာသား မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ၄င္းတို႔သည္ SSA (ရြက္ဆစ္) လက္နက္ကုိင္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕မွ အတင္းအဓမၼ လူသစ္ စုေဆာင္းျခင္း ခံရသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္မွ ငါးဦး၊ မုိင္းကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ မွ ၂ဝဦး၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္မွ ငါးဦး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆုိပါ ရြာသားမ်ား သည္ ဇြန္လ ပထမပတ္တြင္ လြယ္တုိင္းလ်ံ ၌ ျပဳလုပ္မည့္ စစ္သင္တန္း ဆင္းပြဲသို႔ သြားေရာက္ ရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းရြာသား ၃ဝ ဦးထဲမွ မုိင္းကုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ေနာင္ရြာေန လံုးၫြန္႔(ခ) အုိက္ ၫြန္႔ (ဘ) ဦးလံုးစန္း သည္ RCSS/ SSA (ရြက္ဆစ္) ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕မွ တပ္သား စုေဆာင္းရန္ တာဝန္ ေပးထားသည့္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ၄င္းအား သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း ထံသို႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အညီ လႊဲေျပာင္းေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ရြာသား ၂၉ ဦး အား တာဝန္ရွိသူ မ်ားက လုိအပ္သည့္ အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ၿပီး မိဘ အုပ္ထိန္းသူ မ်ားထံသို႔ စနစ္တက် အပ္ႏွံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

by ျပည္ခ်စ္သား

Originally published at - http://www.pyichitthar.com/2016/05/ssa.html

Read More »

လူငယ္ေရးရာ မူဝါဒ တစ္ခု ပံုေဖာ္ရန္ အစိုးရသစ္၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္း
ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၄

အမ်ိဳးသား အဆင့္ လူငယ္ေရးရာ မူဝါဒ တစ္ခု ပံုေဖာ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ ၄၀၀ေက်ာ္ ပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္။

ထုိေဆြးေႏြးပြဲမွ တစ္ဆင့္ အစိုးရ၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း အေကာင္ အထည္ aဖာ္ႏုိင္ရန္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒ ခ်မွတ္ေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ေထာက္ျပေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ေျကာင္းသိရသည္။

ယင္းလူငယ္ညီလာခံကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမ ၁၈ရက္ ႏွင့္ ၁၉ရက္က စုေဝးခဲ့ၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ ၄၀၀ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ကာ လူငယ္အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ မတူကြဲျပားသည့္ အေရးကိစၥမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးမ်ားတြင္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းက ေဘးဖယ္ျခင္း ခံထားရသည့္ကိစၥမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းနည္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လူငယ္ဘဝမွ လူႀကီးဘဝတို႔ ကူးေျပာင္းခ်ိန္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

မတူညီေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ အႏုတ္သေဘာေဆာင္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ား ခံရတတ္ေျကာင္း၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ား ေတြ႔ၾကံဳခံစားရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးျပီး လိ္ုအပ္ေသာ အရာမ်ားအတြက္ ဘဝရဲ႕ ေရွးဦးအက်ဆံုး အခ်ိန္တြင္ တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ActionAid Myanmar တာဝန္ခံ ရွီဟဘ္ အူဒင္ အာမတ္က ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား၊ ပညာေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ အစရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္ ၁၀သန္းအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း တက္ေရာက္လာေသာ လူငယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္က်င္းပေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ား၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ညီလာခံသည္ ဆန္းသစ္မႈ၊ တက္ၾကြမႈနဲ႔ အရင္းအျမစ္ၾကြယ္ဝေသာ လူငယ္အဖြဲ႔မ်ားထံမွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တို ့၏အိမ္မက္မ်ားအား စိစစ္ စစ္ထုတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ တိုက္ရိုက္နားေထာင္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ယူနီဆက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ဘတ္ထရန္ ဘိန္းဗဲ(လ္) က ေျပာျကားခဲ့သည္။

ႏွစ္ရက္တာညီလာခံ ျပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူ အလွဴရွင္မ်ားအား စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ အားကစားဆိုင္ရာေနရာမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အစားအစာမ်ား၊ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သံုးေရ၊ တကိုယ္ေရႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပညာေပးဗဟုသုတမ်ား စီစဥ္ထည့္သြင္း ေပးရန္၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္အသံုးခ်ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အသံုးဝင္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ ပညာေပးသင္တန္းမ်ားအား လက္လွမ္းမီႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကူညီေပးရန္အျပင္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

မဇၩိမသတင္း by - မိုင္စာရာေထြး

Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/14500

Read More »

မၿဖဳိးၿဖိဳးေအာင္ကို The Front Line Defenders Award ဆုရွင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္
အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရး သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ မၿဖဳိးၿဖဳိးေအာင္ကို အႏၱရာယ္ တြင္းမွာ လူ႔အခြင့္ အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူ ဆုရွင္ တဦး အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြက္ The Front Line Defenders အဖြဲ႔က ေရြးခ်ယ္ ပါတယ္။

စုစုေပါင္း ၆ ဦးေရြးခ်ယ္ ရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက မၿဖဳိးၿဖဳိးေအာင္ ပါ၀င္ၿပီး၊ အဇာဘိုင္ဂ်န္၊ ကိုလန္ဘီ ယာ၊ ဟြန္ဒူးရပ္စ္၊ ပါလက္စတိုင္းနဲ႔ တန္ဇန္နီးယားႏိုင္ငံက အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦးနဲ႔ အမ်ဳိးသား ၂ ဦးကို The Front Line Defenders Award ဆုရွင္ေတြ အျဖစ္ ေနာက္ဆုံး အဆင့္ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပ ပါတယ္။

by ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/151398

Read More »

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းတဲ့ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း
မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းတဲ့ ဥပေဒ ၾကမ္းကို တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္က ဒီေန႔ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္း ခဲ့ပါတယ္။

ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၀င္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ေအးက တင္သြင္း ခဲ့တာပါ။ ဒီဥပေဒကို အရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥပေဒအမွတ္ ၈/၂၀၀၁ နဲ႔ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား ၂ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳစာရင္းမွာ စည္ပင္ယာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပါရွိၿပီး ဒီဥပေဒျပဳစာရင္းနဲ႔အညီ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးဥပေဒကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ေအးက ဆုိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီလက္ထက္က ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းဖုိ႔လိုအပ္တဲ့အတြက္ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို အဆုိအျဖစ္တင္သြင္းရတာျဖစ္တယ္ လို႔ ဆုိပါတယ္။

ဒီ႐ုပ္သိမ္းတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းလက္ခံေဆြးေႏြးဖို႔ အဆိုတင္သြင္းတာကို ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးက ေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္။ လက္ခံေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာမတူတဲ့ သူမ ရွိတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကို လႊဲအပ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ဒီဗြီဘီ by ေနၿဖိဳး၀င္း

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/151392

Read More »

ရန္ကုန္တိုင္း၌ ရက္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ရာဇဝတ္မႈေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီး
လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တရား ဥပေဒ စိုးမုိးေရး စြမ္းေဆာင္မႈ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္း အတြင္း ရန္ကုန္ တိုင္း၌ ရာဇ၀တ္ မႈေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ကို ရန္ကုန္တိုင္း ရဲဌာန အဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းတြင္ ေမ ၂၂ ရက္က ေဖာ္ျပသည္။

ဖမ္းဆီး ရမိ မႈေပါင္းတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈ ၁၇၁ မႈ၊ ေလာင္းကစားမႈ ၉၆ မႈႏွင့္ အရက္ေသစာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အမႈေပါင္း ၁၈၉ မႈတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ေမ ၁ ရက္က စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းတြင္ ရဲအင္အားစုစုေပါင္း ၅၇၈၀ တြင္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ အင္အားတိုးျမွင့္သုံးစြဲထားေၾကာင္း ရဲမွဴးခ်ဳပ္ဦး၀င္းႏိုင္က ေျပာသည္။

ရာဇ၀တ္ဂုိဏ္းမ်ားက ဥပေဒကိုစိုးမိုးေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ရဲဌာနအတြက္ ေခတ္မီကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ေပးသြားမည္ဟုလည္း ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ကတိျပဳထားသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ မႏၱေလးတုိင္းအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း အစိုးရသစ္၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းအရ မႏၱေလးႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈမ်ားႏွင့္ ေလာင္းကစားမႈမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းႏွိမ္ႏွင္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ထားသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးအေရာင္းအ၀ယ္မ်ားႏွင့္ ေလာင္းကစားမႈမ်ားကို ေန႔စဥ္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးတုိင္းရဲဌာနအႀကီးအကဲ ဦဟန္ထြန္းက ေျပာသည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ၿဖိဳခြင္းျခင္းကို ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာသည္။

Ref: ဆင္ဟြာ

ဓာတ္ပံု-မဇၥ်ိမ

မဇၩိမသတင္း by mizzima

Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/14499

Read More »

ေျမာက္ကုိရီးယားတြင္ ေႏြဦးရာသီ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲ က်င္းပ
ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံရဲ႕ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ေႏြဦးရာသီ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ ျပပဲြကို ေမ ၂၃ ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿပံဳးယမ္းမွာ စတင္ က်င္းပတယ္လို႔ အစိုးရပိုင္ ႐ုပ္သံက ေၾကညာ ပါတယ္။

အစိုးရပိုင္ ႐ုပ္သံက ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ႐ုပ္သံဖိုင္မွာ ေကာ္ေဇာေတြ၊ ကြန္ပဴ်တာေတြနဲ႔ ျမင္ကြင္းက်ယ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား စတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ခင္းက်င္းျပသ ထားၿပီး လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈ သူေတြနဲ႔ စည္ကားေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ေျမာက္ကုိရီးယား နည္းပညာကုမၸဏီတခုက ထုတ္လုပ္တဲ့ ဒီဂ်စ္တယ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေတြကိုလည္း ခင္းက်င္းျပသထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ကုန္စည္ျပပဲြမွာ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီ အမ်ားအျပား လာေရာက္ျပသၾကၿပီး နယူးဇီလန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အီတလီ၊ ဂ်ာမနီ၊ ႐ုရွား၊ မေလးရွား၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ စင္ကာပူ၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္၀မ္၊ အီရန္နဲ႔ က်ဴးဘား စတဲ့ႏုိင္ငံေတြ ပါ၀င္တယ္လို႔ ေကစီအန္ေအ အစိုးရပိုင္႐ုပ္သံက ေျပာပါတယ္။

ကုန္စည္ျပပဲြကို ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ - ႐ုိက္တာ

by ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/151393

Read More »

လက္နက္ စြန္႔ေရးမူကို တိုင္းရင္းသား မဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႔ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ၃ ဖြဲ႔ကို လက္နက္ စြန္႔ရမယ္လို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး တို႔က ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ အေပၚ အဆိုပါ ၃ ဖြဲ႔က အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ ၾကပါတယ္။

တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲက ေမ ၁၃ ရက္ေန႔က မီဒီယာေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေျဖၾကား စဥ္မွာ ကိုးကန္႔ တပ္မေတာ္၊ ရကၡိဳင္တပ္ေတာ္၊ တအာင္းပေလာင္ တပ္မေတာ္ သုံးဖြဲ႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမည္ မဟုတ္ဘဲ လက္နက္စြန္႔ဖို႔သာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ေျပာၾကားတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕သေဘာထားဟာ ျပည္တြင္းစစ္ ဆက္လက္ေတာက္ေလာင္ေစမယ့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူသာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေမ ၂၁ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ျဖစ္ပြား ေနတဲ့စစ္ပြဲေတြကို ရပ္စဲၿပီး စစ္မွန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကေနတဆင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆ နာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းဖို႔ အေလးအနက္ထား တိုုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ၾကပါတယ္။

ဒီ၃ ဖြဲ႔ဟာ တႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အန္စီေအ) ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အစကေနအဆုံးထိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ့ အဖြ႔ဲအစည္းေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာခ်ဳပ္ကုိ အေခ်ာသတ္သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ဒီသုံးဖြဲ႔ကို ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးမႈကို ကန္႔သတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီကန္႔သတ္ခ်က္အေပၚ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြြဲ႔၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပုိင္း) စတဲ့အဖြဲ႔ေတြက လက္မခံတာေၾကာင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမျပဳခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အန္စီေအစာခ်ဳပ္ကို အစိုးရက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ရွစ္ဖြ႔ဲနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲ ၈ ဖြဲ႔ဟာ လက္ရွိမွာ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားၾကၿပီး ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ၀င္ေတြ ျဖစ္ၾက ပါတယ္။

ေမလဆန္းပိုင္းက ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသက ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသကို လာေရာက္ေလ့လာ တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသံအမတ္ ႐ုိလန္ကိုဘီယာရဲ႕ ‘တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖ႔ြဲမ်ားအား လက္နက္စြန္႔ရန္” မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆုိခ်က္နဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဒီေျပာဆုိခ်က္ဟာ တပ္မေတာ္ဖက္မွ ဘက္လိုက္ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢ ခ်ာာတာပါ အခ်က္နဲ႔ေရာ၊ ဥေရာပသမဂၢအေျခခံမူေတြနဲ႔လည္း ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲတယ္လို႔ ေထာက္ျပထားပါတယ္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္အရ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျမန္မာအစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္ေတြ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး စစ္မွန္တဲ့ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တိုက္ပြဲထိေတြ႔မႈေတြေလ်ာ့ခ်ကာ အေကာင္းဆုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသားေဒသေတြကို အျပင္းအထန္ထိုးစစ္ဆင္ေနေပမယ့္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ တုိက္ပဲြေတြ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

အဆိုပါတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔ဟာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္)၊ ပေလာင္ ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (တအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္)၊ ျမန္မာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံအမွန္တရားႏွင့္ မွ်တမႈ အမ်ဳိးသား ပါတီ) တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရသစ္တက္ၿပီးမၾကာမီမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို လပိုင္းအတြင္းေခၚယူလိုေၾကာင္းနဲ႔ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူေတြ အားလုံး ပါ၀င္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီေျပာဆိုခ်က္ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းေတြစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အစျပဳခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲထြက္ေပၚခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ အန္စီေအ လက္မွတ္ထိုးထားၾကတဲ့ ၈ ဖြဲ႔နဲ႔ေဆြးေႏြးဖို႔ ဆပ္ေကာ္မတီတခု၊ အန္စီေအမထိုးၾကရေသးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ ဆပ္ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းဖို႔ ညြန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးနဲ႔၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ၃ ခုကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အဆိုျပဳသူကိုသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္ေပးရတာျဖစ္လို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္းဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ အကဲခတ္သုံးသပ္သူေတြက ေထာက္ျပေနၾကပါတယ္။

ဒီဗြီဘီ by ေအးႏိုင္

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/151379

Read More »

လန္ဒန္ တကၠသိုလ္က ဧည့္ပါေမာကၡ အျဖစ္ အိန္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီကို ခန္႔အပ္
ၿဗိတိန္က London School of Economics တကၠသိုလ္က ေဟာလီး၀ုဒ္ နာမည္ႀကီး ႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ အိန္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီကို ဧည့္ ပါေမာကၡ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ လုိက္ပါတယ္။

လိင္နဲ႔ လူ႔အခြင့္ အေရး ဆိုင္ရာ မဟာသိပၸံ ဘာသာရပ္ အတြက္ ဂ်ိဳလီက သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မာစာတာအစီအစဥ္ ဖန္တီးေပးတာကို အရမ္းအားတက္မိသလို တျခားေက်ာင္းေတြကလည္း ဒီပုံစံအတိုင္း လိုက္လုပ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တာလို႔ ဂ်ိဳလီက ေျပာပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြဆီကေန ေလ့လာသင္ယူရမွာ ျဖစ္သလို ကုလသမဂၢနဲ႔ အစိုးရဆီမွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကဳံေတြကို ေ၀မွ်မယ္လို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။

တကၠသိုလ္က အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လုံၿခဳံေရးစင္တာမွာ သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ၀ီလီယံေဟ့နဲ႔အတူ မဟာသိပၸံဘြဲ႔အတြက္ သင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို သင္ၾကားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီရဲ႕ သံတမန္တဦးျဖစ္တဲ့ ဂ်ိဳလီက ဒုကၡသည္ အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူနဲ႔ မုဒိမ္းမႈကို စစ္လက္နက္အျဖစ္ အသုံးျပဳတာ၊ အမ်ိဳးသမီး အဂၤါဇာတ္ကို ျဖတ္ေတာက္တာေတြကို ဆန္႔က်င္သူတဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

တႏွစ္ၾကာသင္ၾကားမယ့္ မဟာသိပၸံဘြဲ႔မွာလည္း အမ်ိဳးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လုံၿခဳံေရး၊ လိင္နဲ႔ စစ္ပုံစံသြတ္သြင္းျခင္းနဲ႔ လိင္နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး စတာေတြကို သင္ၾကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ - ႐ိုက္တာ

by ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/151385

Read More »

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၄) ရက္ အဂၤါေန႔ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံေစ်းႏႈန္းမ်ား
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၄) ရက္ အဂၤါေန႔ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ကို လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ သတင္း အခ်က္ အလက္ ေအဂ်င္စီ (AMIA) မွ ေပးပို႔သည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၄) ရက္ အဂၤါေန႔ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္သစ္သီး၀လံေစ်းႏႈန္းမ်ား
စဥ္ အမ်ိဳးအစား ထြက္ရွိရာေဒသ ယူနစ္ ေစ်းကြက္ ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္)
ပ်မ္းမွ်
အနိမ့္ဆံုး မွ
အျမင့္ဆံုး
မွတ္ခ်က္
ေပၚဆန္း
(ဆန္)
နယ္စံု၊ ဖ်ာပံု၊
ေဒးဒရဲ၊ ေျမာင္းျမ၊
ပုသိမ္၊ေရႊဘို
တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၃၂,၀၀၀ မွ
 ၄၃,၀၀၀
အသစ္
ဧည့္မထ
(ဆန္)
တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၀,၅၀၀မွ
၂၃,၅၀၀
အသစ္
ငစိန္
(ဆန္)
တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁၉,၈၀၀ မွ
 ၂၁,၀၀၀
အသစ္
ၿမီးဒံုး(ဆန္) တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၉,၀ ၀၀ မွ
 ၃၁,၅၀၀
အသစ္
မိုးသုခ (ဆန္) တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၄ ,၀၀၀မွ
၂၅,၀၀၀
အသစ္/ရွယ္
ေႏြသီးထပ္(ရွယ္) တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁၇,၈၀၀ မွ
၁၉,၀၀၀
မတ္ပဲ FAQ/RC တစ္တန္ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၆၉၀,၀၀၀
ပဲတီစိမ္း(ပဲ) နယ္စံု(ပခုကၠဴ၊
 ေရႊ၀ါ၊ ပဲခူး၊
၀ါးခယ္မ)
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၄၀၀, မွ
 ၁,၇၀၀
ဆြန္တာ (ပဲ) တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၈၁၅ မွ
 ၈၃၅
(နီ/ၿပာ)
၁၀ ေထာပတ္(ပဲ) တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၇၅ မွ
 ၇၃၅
၁၁ ပဲႀကီး(ပဲ) ကုန္း၊ေရႊကၽြန္း တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၂၈၅ မွ
 ၁,၆၃၀
၁၂ ကုလားပဲလံုး တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၉၀၀
၁၃ ေျပာင္းဆံ တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၄၉၀ မွ
၅၁၀
၁၄ ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲ) ပဲခူး၊ မင္းလွ၊
 ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၉၆၅ မွ
၁,၀၇၀
၁၅ ဘိုကိတ္
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
 ၁,၁၃၀ မွ
၁,၁၈၅

၁၆ ၾကက္သြန္နီ ဆိပ္ျဖဴ၊ျမစ္သား၊
ျမင္းၿခံ
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၄၁၅ မွ
၇၅၀
ရွယ္၊ လတ္
၁၇ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကဴကုတ္ တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
 ၃,၃၀၀ မွ
၃,၆၅၀
ရွယ္၊ လတ္
၁၈ ၾကက္သြန္ျဖဴ ေအာင္ပန္း တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၈၀၀ မွ
၃,၅၀၀
ထူး ၂ ၊
၃၊ ၄ ၊ ၅
၁၉ ငရုတ္(ရွည္) ေက်ာက္ရဲ၊၀ါးခယ္မ၊
ေရႊေလာင္း၊ပန္းတေနာ္၊
အိႏၵိယ၊ဗီယက္နမ္၊
အိမ္မဲ၊ဒီမြန္
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၆၀၀ မွ
၄,၅၀၀
၂၀ ငရုတ္(မိုးေထာင္) ေညာင္ရမ္း၊ေက်ာက္စိမ္း တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၉၀၀ မွ
 ၃,၀၀၀

၂၁ အာလူး ဟဲဟိုး တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၀၀ မွ
 ၇၃၀
ဆြဲ,A1,
OK,S1,S2
၂၂ ႏွမ္းနက္ စမံု(ႏွမ္း) တစ္အိတ္ မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၁၇၀,၀၀၀ မွ
 ၁၇၃,၀၀၀
၂၃ ႏွမ္းနက္
တစ္အိတ္ မႏၱေလး
ကုန္စည္ဒိုင္
၈၅,၀၀၀ မွ
၁၀၅,၀၀၀

၂၄ ႏွမ္းျဖဴ (ႏွမ္း) တစ္အိတ္ မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၉၆,၀၀၀

ႏွမ္းျဖဴ(ဂ်ပန္)
တစ္အိတ္ မႏၱေလး
ကုန္စည္ဒိုင္
၉၈,၀၀၀ မွ
၁၀၀,၀၀၀

၂၅ ႏွမ္းညိဳ တစ္အိတ္ မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၇၅,၀၀၀ မွ
၈၃,၀၀၀
၂၆ ပန္းႏွမ္း
တစ္အိတ္ မႏၱေလး
ကုန္စည္ဒိုင္
၉၂,၀၀ မွ
၉၃,၀၀၀

၂၈ ပဲပုတ္(ဗမာ) တစ္အိတ္ မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၅၂,၀၀၀မွ
 ၅၃,၀၀၀
၂၉ နာနတ္သီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၀၀ မွ
၁,၅၀၀
၃၀ မာလကာသီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁၄၀ မွ
 ၃၀၀
၃၁ ဖရဲသီး ၈၅၅ တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၃၀၀ မွ
 ၄,၀၀၀
လတ္၊ေသး
၃၂ ဖရဲသီး ၂၁၁ တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၀၀၀ မွ
၁,၇၀၀
၃၃ ႏွင္းသီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၅
၃၄ သံပုရာသီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၀
၃၅ ကန္စြန္းဥ တစ္ပိႆာ သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၀၀
၃၆ ပိႏၷဲသီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၃,၅၀၀  မွ
၁၁,၀၀၀
၃၇ သရက္သီး
(စိန္တစ္လံုး)

တစ္ဖာ သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၉,၀၀၀ မွ
၁၆,၀၀၀

၃၈ သရက္သီး
(ရင္ကြဲ)

တစ္ေတာင္း သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၃၅,၀၀၀ မွ
၄၀,၀၀၀

၃၉ မင္းကြတ္သီး
တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၅၀ မွ
၁၅၀

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္ ေအဂ်င္စီ(AMIA) မွ ေပးပို႔သည္။

မဇၩိမသတင္း by mizzima

Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/14498

Read More »

ေအာင္တံခြန္သေဘၤာ ပုဏၰားကၽြန္း အ၀င္တြင္ ကမ္းေပၚ ထိုးတက္
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ကေန စစ္ေတြ ၿမိဳ႕ကို ခုတ္ေမာင္း လာတဲ့ ေအာင္တံခြန္ အမွတ္ (၂) သေဘၤာဟာ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔က ပုဏၰားကၽြန္း ၿမိဳ႕အဝင္မွာ ကမ္းပါးေပၚ ထိုးတင္ သြားခဲ့ ပါတယ္။

ေအာင္တံခြန္ အမွတ္ (၂) သေဘၤာဟာ ပုဏၰားကၽြန္း ၿမိဳ႕အဝင္မွာ အရွိန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ သေဘၤာ ကို ေကြ႔လိုက္တဲ့ အတြက္ သေဘၤာအေပၚပိုင္း တ၀က္ ကမ္းပါးေပၚကို ထိုးတက္ သြားခဲ့တာပါ။ဒါေပမယ့္ သေဘၤာေပၚမွာ ပါလာတဲ့ ခရီးသည္ေတြ တစံုတရာ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရတာ မရွိဘဲ ေဘးကင္းရာ ပုဏၰားကၽြန္း တဖက္ကမ္းကို စက္ေလွသမားေတြက ပို႔ေဆာင္ လိုက္တယ္လို႔ ရခိုင္ အမ်ိဳးသား ပါတီက ပုဏၰားကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္ ဒုဥကၠ႒ စံေရႊေက်ာ္က ဒီဗီြဘီကို ေျပာပါတယ္။

“ခရီးသည္ေတြက ဘာမွမျဖစ္ဘူးခင္ဗ်။ အားလုံးကို ကယ္တင္ႏိုင္လိုက္တယ္။ သေဘၤာက ေျမာက္ဦးကအလာ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕အဝင္မွာ အခ်ိန္ျပင္းျပင္း ေကြ႔လိုက္လို႔ ကမ္းကို ေသာင္တင္ သြားတာေပါ့ေလ။ အျခားသေဘာၤေတြလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဝင္ထြက္ေနၾကတာပဲ။ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး။ သေဘာၤကို လွည့္လိုက္ရာကေန ပိုင္းေလာ့ရဲ႕႕ကၽြမ္းက်င္းမႈအားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာရမွာပဲ”လို႔ ေျပာပါတယ္။

ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕မွ စက္ေလွသမားမ်ား သြားေရာက္ၿပီး ခရီးသည္မ်ား ကယ္ဆယ္ခဲ့ၿပီး စက္ေလွသမားမ်ား သေဘၤာေအာက္ပိုင္းကို ဝင္ေရာက္ၿပီ ေရမ်ားစုပ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ခရီးသည္ေတြကိုေတာ့ ပုဏၰားကၽြန္းမွတဆင့္ စစ္ေတြကို ကားနဲ႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရပါတယ္။

သေဘၤာအား ငွားရမ္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားတဲ့ ရကၡတိအားမာန္ သေဘၤာကုမၸဏီမွ ဒါရိုက္တာ ဦးခ်စ္မင္းက “ခရီးသည္ေတြ ဘာမွမျဖစ္ဘူးဗ်။ အဲ့ဒီနားမွာ ေရးစီးေၾကာင့္ အရမ္းသန္တယ္လို႔ သေဘၤာအေကြ႔ ျဖစ္သြားတာပါ။ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕စက္ေလွသမားေတြက လာေရာက္ကူညီေပးလို႔ အားလုံး အဆင္ေျပသြားပါတယ္။ အခုခရီးသည္ေတြကားနဲ႔ စစ္ေတြကို ပို႔လိုက္ၿပီးခင္ဗ်။ ဘာမွ စိုးရိမ္စရာ မရွိပါဘူး”လို႔ ေျပာပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ေအာင္တံခြန္အမွတ္ (၃) သေဘၤာ ေက်ာက္ျဖဴကေန စစ္ေတြကိုအလာမွာ နစ္ျမႇဳပ္မႈေၾကာင့္ ခရီးသည္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ ရပါတယ္။

(သတင္း – ဝဏၰခြာညိဳ စံေရႊေက်ာ္)

by ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/151372

Read More »

ဟႏြိဳင္းရွိ စားေသာက္ဆုိင္တြင္ ၆ ေဒၚလာတန္ ညစာစားခဲ့သည့္ အိုဘားမား


ဓာတ္ပုံ - Anthony Bourdain Twitter


ဗီယက္နမ္ကို အလည္ အပတ္ ေရာက္ရွိ ေနတဲ့ အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္ အိုဘားမားဟာ ဟႏြိဳင္းက သိပ္ေစ်းမႀကီးတဲ့ စားေသာက္ဆုိင္ တခုမွာ အေမရိကန္ စားဖိုမႉး အန္တိုနီ ေဘာ္ဒိုင္းနဲ႔ သြားေရာက္ စားေသာက္ ခဲ့ပါတယ္။

ေမ ၂၃ ရက္ ညက ၀က္ကင္နဲ႔ ေခါက္ဆြဲေတြ ေရာင္းတဲ့ ေဟာင္လီယန္ ဆိုင္မွာ စားေသာက္ ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကုန္က်ေငြက ၆ ေဒၚလာပဲ ရွိတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ဆိုင္ထဲမွာလည္း ေဒသခံေတြ စားေသာက္ေန သလို အိုဘားမား ေရာက္လာတဲ့ အတြက္ အံ့ၾသ ခဲ့တယ္လို႔လည္း သတင္းေတြမွာ ေရးပါတယ္။

ပလတ္စတစ္ ခုံေပၚမွာထုိင္၊ ေစ်းေပါၿပီး အရသာ ရွိတဲ့ ေခါက္ဆြဲကို စားၿပီး ေအးျမတဲ့ ဟႏြိဳင္း ဘီယာကို ေသာက္ခဲ့ တယ္လို႔ အန္တိုနီ ေဘာ္ဒိုင္းက တြစ္တာမွာ ေရးပါတယ္။

အိုဘားမား စားေသာက္ၿပီး ျပန္မယ့္ အခ်ိန္ အျပင္ဘက္မွာ လူအုပ္ႀကီးက ေစာင့္ေန ခဲ့ၿပီး ၾသဘာေပး ခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

အိုဘားမား ကလည္း ကားနဲ႔ မထြက္ခြာမီွ လူအုပ္ကို ျပန္ႏႈတ္ဆက္ ခဲ့ပါတယ္။

by ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/151369

Read More »

အေျဖရွာရ ခက္ခဲေနဆဲ ဒုကၡသည္ အေရး
ဒီကေန႔ ကမၻာ့ေနရာ အႏွံ႔ အျပားက အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူ လူထုေတြ အေလးထား ေျပာဆို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း လာရ တာကေတာ့ ဒုကၡသည္ အေရး ျဖစ္လာ aနပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတြ၊ ေဒသေတြမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ စစ္ပြဲေတြ ကေန အသက္ အႏၱယ္ အတြက္ ထြက္ေျပး လာၾကတဲ့ စစ္ေရွာင္ ဒုကၡသည္ေတြက အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡ၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတ စီးပြားေရး ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနလို႔၊ စားလို႔ အဆင္မေျပနိုင္ ၾကလို႔ လြတ္ကင္းရာ သက္သာရာ ေနရာကို ေရွာင္ထြက္ လာၾကတဲ့ ဒုကၡသည္ ေတြလည္း ဒီကေန႔ ကမၻာ့ေနရာ အေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ မျမင္ခ်င္ မၾကားခ်င္လို႔ မရေအာင္ ေတြ႔လာေန ၾကရပါၿပီ။

ဒီဒုကၡသည္ေတြထဲမွာ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕မွာ ခိုလႈံေနထုိင္ခြင့္ရဖို႔ အင္နဲ႔အားနဲ႔ ထြက္ေျပးလာၾကတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ၊ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာၾကတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြအေရးဟာ ႏုိင္ငံတကာက အေလးထား စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာခဲ့သလို က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူမ်ိဳး ဘာသာေရး ခြဲျခားဆက္ဆံ ႏွိပ္ကြပ္လို႔ ရရာ ေလွသေဘၤာေတြနဲ႔ ထိုင္း၊ မေလးရွားနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံေတြကို ထြက္ေျပးလာေနၾကတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ႏုိင္ငံကူး ထြက္ေျပးလာၾကတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ အေရးကလည္း ေသးငယ္တဲ့အေရး၊ ေသးငယ္တဲ့ျပသနာတခု မဟုတ္ပါဘူး။ ခုဆို သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေလွစီးလူေတြ (Boat People) ဆိုတဲ့ စကားလံုးေတာင္မွ မသိသူမရွိတဲ့ စကားလံုး ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီီ။

ေနာက္ ႏုိင္ငံထဲမွာ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္၊ စစ္မီးေတာက္ေလာင္လာလို႔ စစ္ပြဲလြတ္ရာ နီးစပ္ရာေဒသေတြကို ထြက္ေျပးခိုလႈံ ေနထိုင္လာၾကတဲ့ ျပည္တြင္း စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ေတြလည္း ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတြမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ စစ္ေဘးလြတ္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္လာၾကတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကေတာ့ လတ္တေလာ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္တဲ့ ဒုကၡသည္ေတြလို႔ ဆိုရမွာပါပဲ။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရာစုႏွစ္၀က္ေက်ာ္ ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြအၾကား ျဖစ္ပြားေနခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မီးေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံထဲကို ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကေတာ့ ကာလအားျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႔ခ်ီၿပီး ၾကာလာခဲ့လို႔ လက္ေဟာင္းဒုကၡသည္ေတြလို႔ေတာင္ ေခၚလို႔ရပါၿပီ။ ထိုင္းႏုိင္ငံက လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈေၾကာင့္ သူ႔ႏုိင္ငံထဲမွာ ဒုကၡသည္စခန္းေတြ ဖြင့္ေပးထားခဲ့လို႔ ဒုကၡသည္စခန္းထဲမွာပဲ ပြားစည္းလာခဲ့တဲ့ သားသမီးေတြေတာင္ အသက္ ၃၀ ၀န္းက်င္ ေရာက္လာခဲ့ၾကတဲ့ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုထိ ဒုကၡသည္စခန္းေတြထဲမွာ ဗမာအပါအ၀င္ တိုင္ရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံုဟာ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ေနလာၾကရတာ ဆယ္စုႏွစ္ေတြ ၾကာျမင့္လွၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကို စဥ္ဆက္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ မတရားရယူ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရအဆက္ဆက္ဟာ ဒီဒုကၡသည္အေရး၊ ဒုကၡသည္ျပႆနာရဲ႕ တရားခံပဲလို႔ ေျပာရင္ ျငင္းလို႔မရႏုိင္ေလာက္ဘူးလို႔ ဆိုရမွာပါပဲ။ အရပ္သား ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသစ္လို႔ တခ်ိဳ႕မီဒီယာေတြက ေခၚေ၀ၚခဲ့တဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ စစ္အေရခြံလဲ အစိုးရကလည္း ဒီဒုကၡသည္ အေရးကိစၥကို ရွင္းေပးရမယ့္ ကိစၥတခုလို႔ေတာင္ သေဘာထားခဲ့၊ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့တာ မေတြ႔ရပါဘူး။ သူတို႔နဲ႔ပဲ မဆိုင္ခဲ့သေယာင္ မ်က္ႏွာလႊဲထားခဲ့ၾကတာကို ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။

ခု ဒီတခါေတာ့ တကယ္မဟုတ္ေသးေပမယ့္ အရပ္သားဒီမိုကေရစီ အစိုးရသစ္လို႔ တခါ ေခၚေနၾကတဲ့ စစ္တပိုင္းအစိုးရ လက္ထက္မွာေရာ ဒုကၡသည္အေရး ေျဖရွင္းေပးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါသလား။ ဒီေမးခြန္းကလည္း သိပ္ေမွ်ာ္လင့္လို႔ မရဘူးလို႔ပဲ ေျဖရမယ့္သေဘာ ရွိပါတယ္။

ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ ခု သမၼတရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရမွာ ေရွ႕စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ အဆက္ဆက္က ခ်န္ထားခဲ့တဲ့ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ထဲက ျပည္တြင္းအတြက္ ေလာေလာဆယ္ ေျဖရွင္းရမယ့္ အေရးေတြက တန္းစီေနတဲ့အတြက္ ဒီဒုကၡသည္အေရးဆိုတာက အလွမ္းေ၀းေနလိမ့္ဦးမယ္လို႔ ေျပာရမွာပါပဲ။ ေလာေလာဆယ္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိစၥကိုေတာင္ အၿပီးအျပတ္ မရွင္းႏုိင္တာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခြင့္ကိစၥကို မေျဖရွင္းႏုိင္တာေတြကို ေတြ႔ေနရတဲ့အတြက္ ဒီလိုေျပာရတာပါ။

ဒါေပမယ့္ ျပည္တြင္း စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ေရာ၊ ျပည္ပ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ေတြေရာ ကိစၥမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အေတာ္အေရးထား စဥ္းစားေျဖရွင္းရမယ့္ ႏုိင္ငံတကာကိစၥအျဖစ္ ရွိေနတယ္ ဆိုတာကေတာ့ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မၾကာခင္ကပဲ ထိုင္းႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာကိစၥမွာ အစိုးရတာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္ တေယာက္က ထိုင္းႏုိင္ငံ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ ရွိၾကတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြထဲက ဒုကၡသည္ ၁၀၀၀၀၀ ေလာက္ကို မိခင္ႏုိင္ငံ ျပန္ပို႔ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္လို႔ ေဖာ္ျပလိုက္တဲ့အတြက္ ဒုကၡသည္ေတြၾကားမွာ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ျဖစ္ေနဆဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္နဲ႔ ဘန္ေကာက္ကို လာေရာက္ခဲ့တဲ့ ဖင္လန္ႏုိင္ငံ မစ္ရွင္အဖြဲ႔ကေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြကို ေလွစီးထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာ လူနည္းစုေတြရဲ႕ နာက်င္ခံစားမႈေတြနဲ႔ သူတို႔အေရးဟာ အေလးထား စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာၿပီလိ္ု႔ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ဒီအက်ပ္အတည္းကို သက္သာေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္မယ့္ ႏုိင္ငံတကာက လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ့္ ကိစၥေတြမွာ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ သူတို႔ ေတြ႔ရွိထားတာက ခန္႔မွန္းေျခ လူ ၈၀၀၀၀၀ ေလာက္ဟာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈမရွိဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ေနထုိင္ေနခဲ့ၾကၿပီး အဲဒီထဲက အမ်ားစုဟာ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာပါ။

ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက သမား႐ုိးက် ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ၊ ရဟန္းသံဃာေတြနဲ႔ မြတ္ဆလင္ဘာသာ ကိုးကြယ္ၾကတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြၾကားက ပဋိပကၡဟာ ႀကီးမားျပင္းထန္လာေနၿပီး တခါတေလ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္လာတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီး သမား႐ုိးက် ဗုဒၶဘာသာတခ်ိဳ႕ရဲ႕ မုန္းတီးစကားေတြဟာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ပိုၿပီး ႀကီးထြားလာေစတယ္လို႔လည္း သံုးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ရီပတ္ဗလစ္ကန္ပါတီႀကီးရဲ႕ သမၼတေလာင္းျဖစ္လာဖို႔ အလားအလာရွိေနတဲ့ မစၥတာ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထဲကို ၀င္ေရာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြအားလံုးကို ယာယီ တားဆီးပိတ္ပင္ဖို႔ ေျပာဆိုလာတဲ့အေပၚ ကမၻာေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီးလည္းျဖစ္၊ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးရဲ႕ အထူးသံတမန္လည္းျဖစ္တဲ့ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီက “က်မတို႔တိုင္းျပည္ကိုယ္တိုင္က ဒီအေျခအေနကို တုံ႔ျပန္မႈအတြက္ က်မ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ထိခိုက္ရပါတယ္” လို႔ ဘီဘီစီက စည္း႐ုံးေဆာင္ရြက္တဲ့ လန္ဒန္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား လႈပ္ရွားမႈပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သူက ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္ကို ရည္ညႊန္းၿပီး “က်မအတြက္ကေတာ့ အေမရိကားဟာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္မႈအတြက္ ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးက ေရာက္လာၾကသူေတြနဲ႔ အတူတကြ တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္သမၼတျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ သူတေယာက္ဆီက ဒီစကားကေတာ့ နားခါးစရာပါပဲ” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ အစိုးရကလည္း ဒုကၡသည္စခန္း ၁၀ ခုမွာ ၁ သိန္းခြဲေက်ာ္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ခြင့္ ေပးလာခဲ့ေပမယ့္ ခုေတာ့ ေနရပ္ျပန္ပို႔ဖို႔ ေလသံ ပစ္လာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ စခန္းေတြဖြင့္ လက္ခံထားခဲ့ေပမယ့္ ဒုကၡသည္ေတြက စခန္းတာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ စခန္းထဲမွာပဲ ေနၾကရတာျဖစ္လို႔ သူတို႔ေတြရဲ႕ဘ၀ေတြ၊ အနာဂတ္ေတြနဲ႔ စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြဟာ သံဆူးႀကိဳးအကာအရံေတြ၊ အေစာင့္ေတြရဲ႕ ပိတ္ေလွာင္မႈထဲမွာပဲ ရွိေနခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါပဲ။

ခု ဆီးရီးယား၊ လစ္ဗ်ား စတဲ့ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသက စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ေတြကို လက္ခံေပးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြရွိသလို ႏုိင္ငံကို စည္း႐ုိးပိတ္ကာ အ၀င္မခံတဲ့ ႏုိင္ငံေတြလည္း ရွိလာတဲ့အတြက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာက အေလးေပး စဥ္းစားညႇိႏႈိင္းေပးေနရတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေနပါၿပီ။ အထက္မွာတင္ျပခဲ့တဲ့ ကမၻာေက်ာ္႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီဆိုရင္ ထုိင္းႏုိင္ငံက ျမန္မာဒုကၡသည္ စခန္းေတြထဲက ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ပကတိ အေျခအေနကို သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့သလို ကခ်င္ျပည္နယ္က အေရအတြက္ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ရွိတဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြကိုလည္း ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ေလ့လာေမးျမန္း စံုစမ္းခဲ့ပါတယ္။

ဒါတင္မကပဲ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာ လူနည္းစုဆီကိုလည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ၾကရတဲ့ လူနည္းစု ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ေနထိုင္မႈဘ၀ အေရးကို ႏုိင္ငံတကာက အာ႐ုံထားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူက “အႀကီးအက်ယ္ စုိးရိမ္စရာ” အေျခအေနလို႔ သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီဒုကၡသည္ကိစၥဟာ သက္ဆိုင္တဲ့ ႏုိင္ငံတခုတည္းကပဲ ေျဖရွင္းလို႔ မရသလို ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးဌာန တခုတည္းကလည္း ေျပလည္ေအာင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းလို႔ မရႏုိင္ဘူးဆိုတာ ဒီကေန႔ ေတြ႔ေနရတဲ့ ဒုကၡသည္အေရးကိစၥေတြကို ၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာ အစိုးရေတြနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြက လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈရွိရွိနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာ ေျဖရွင္းေပးၾကရမယ့္ကိစၥႀကီး ျဖစ္လာေနပါၿပီ။ ဒုကၡသည္ရယ္လို႔ ျဖစ္လာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို ဖယ္ရွင္းပစ္မွပဲ အက်ိဳးျဖစ္တဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ ထပ္မံေပၚေပါက္မလာမွာ၊ ရွိႏွင့္ၿပီး ဒုကၡသည္ေတြ ဒုကၡသည္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျပာအရ လြယ္ေပမယ့္ အေျဖရွာ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ခက္ခဲေနဆဲ ျပႆနာႀကီး တခုအျဖစ ရွိေနဆဲျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

စိုးေနလင္း

by ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/151363

Read More »

ၾသစေၾတးလ် အုိလံပစ္ ေသနတ္ပစ္ ခ်န္ပီယံကို တရားစြဲ


မစ္ခ်ယ္ဒုိင္းမြနး္။ (ဓာတ္ပုံ - ႐ုိက္တာ)

အုိလံပစ္ ေသနတ္ပစ္ ခ်န္ပီယံ မစ္ခ်ယ္ ဒို္င္းမြန္းကို အရက္မူးၿပီး ယာဥ္ေမာင္းတဲ့ အမႈ၊ စည္းကမ္းမဲ့ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္မႈေတြ အတြက္ တရားစြဲ ထားတယ္လုိ႔ ၾသစေၾတးလ် အုိလံပစ္ ေကာ္မတီက ေမ ၂၃ ရက္ေန႔က ေျပာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဘရာဇီး ရီယိုအိုလံပစ္ က်ရင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ အတြက္ မေသခ်ာ ေတာ့ပါဘူး။

နယူးေဆာက္ေ၀းျပည္နယ္မွာ ေနထုိင္တဲ့ အသက္ ၄၄ ႏွစ္အရြယ္ ဒိုင္းမြန္းဟာ အုိလံပစ္ ခ်န္ပီယံ ၂ ႀကိမ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အရက္ေသစာ အလြန္အကြ်ံ ေသာက္စားထားၿပီး လက္နက္ကိုင္တဲ့အတြက္ တရားစြဲထားတယ္လို႔ ျပည္နယ္ရဲအဖြဲ႔က အတည္ျပဳပါတယ္။

သူ႔ကားထဲမွာ က်ည္ဆံအေတာင့္ ၁၅၀ ကို ေတြ႔ရၿပီး ေသြးထဲ အရက္ပါ၀င္မႈကို စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ အတုိင္းအတာထက္ ၃ ဆေလာက္ ပိုမ်ားတယ္လုိ႔ ရဲအဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္မွာ သူ႔ရဲ႕ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ လုိ္င္စင္တို႔ကို သိမ္းထားလုိက္ၿပီး အာမခံနဲ႔ ျပန္လႊတ္ေပးထားကာ ဇူလုိင္ ၇ ရက္ေန႔မွာ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

by ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/151364

Read More »

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းတံတားမ်ား ပ်က္စီး
ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး ျမန္ေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမ ၂၃ ရက္ေန႔က မိုးသည္း ထန္စြာ ရြာသြန္းၿပီး ေရႀကီးတဲ့ အတြက္ လမ္းတံတား ေတြေပၚ ေရေက်ာ္ကာ လမ္းမေတြနဲ႔ တံတား အခ်ိဳ႕ ပ်က္စီး ခဲ့ပါတယ္။

အခုလို လမ္းတံတား ေတြေပၚ ေရေက်ာ္တဲ့ အတြက္ ဟသၤာတ - ႀကံခင္း အေဝးေျပး လမ္းေပၚမွာ ရွိတဲ့ ကညင္ငူ ရြာသစ္ရြာ အဝင္ လမ္းမ ပ်က္စီးခဲ့ သလို အင္ပင္ေက်းရြာ အဝင္ ၾကာနီကန္ ေခ်ာင္းတံတား အနီး အေဝးေျပး လမ္းမလည္း ပ်က္စီး ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အင္ပင္ေက်းရြာနဲ႔ ကေနာင္ေက်းရြာ တို႔ကို ဆက္သြယ္ထားတဲ့ အင္ပင္-ကေနာင္လမ္းေပၚရွိ တံတားနဲ႔ အင္ပင္၊ ေရႊျပည္သာနဲ႔ ေဒါင္းက်ရြာေတြကို ဆက္သြယ္ထားတဲ့ လမ္းေတြ ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။

အခုလို လမ္းတံတားေတြေပၚ ေရေက်ာ္ကာ ပ်က္စီးရတာဟာ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းတာေတြနဲ႔ ေတာင္က်ေရ ဆင္းလာတာေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး အရင္ႏွစ္ေတြကလည္း ခုေနရာေတြေရေက်ာ္ေပမယ့္ ပ်က္စီးမႈက အခုေလာက္မရွိဘူးလို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

(သတင္း၊ ဓာတ္ပုံ – သိန္းထိုက္ျမင့္)

by ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/151355

Read More »