နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Friday, February 07, 2014

Ashampoo Snap 7.0.4 + Crack (Final Version)မိမိကြန္ျပဴ တာမွာ လုပ္ေဆာင္ သမွ်ေတြကို screenshots လုပ္ခ်င္သူေတြ အတြက္ images
and videos ကအစ ရုပ္သံၾကည္လင္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တဲ့ Ashampoo Snap 7 ကိုလူ
တိုင္းသိၾကပါတယ္။

အားလံုး အဆင္ေျပေစရန္ အတြက္ေဒါင္းေလာ့စ္ဖိုင္ထဲမွာ Crack ဖိုင္ေလးပါထည့္သြင္းေပး
ထားပါတယ္။အျမဲတန္း Full Version အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါၿပီ။

၀င္းဒိုး (32bit/64bit) အားလံုးအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

Ashampoo Snap 7 is the smartest way to capture screenshots, add notes and annotations and share them with your friends.

With Ashampoo Snap 7 you capture images and videos right from your screen in seconds, capture rectangular regions, use free form capture for maximum flexibility, use timers for interval capturing.

★★New in Ashampoo Snap 7★★

★★Smoother workflow
Ashampoo Snap 7 uses optimized drawing routines to provide a smoother, rounder look and feel that you will simply love.

★★Less complexity
With Ashampoo Snap 7, it takes less clicks to achieve your goals. Save time and boost your productivity.

★★Smarter work environment
Ashampoo Snap 7 employs smart background versioning so your original image is never lost and all modifications remain editable. Want to start over? Revert to the original at the click of a button.

★★Sharing has never been easier
You no longer require an installed application to email your work, thanks to the integrated support for browser-based email clients.

The integration with common file hosting services has also been greatly improved with integrated support for Dropbox, Google Drive and Microsoft Sky Drive.

Need an even easier way to share your work? Upload it to Ashampoo Webspace, now with HTML 5 video support, and share a unique Internet link with your friends.

Furthermore, Ashampoo Snap 7 features JXR and PSD export with layers for easy processing, e.g. with Adobe Photoshop, for power users.

★★Operating System: Windows® XP, Windows Vista® (32bit/64bit), Windows® 7 (32bit/64bit), Windows® 8 (32bit/64bit)

★★home Page - www.ashampoo.com

solidfiles
tusfiles

From: ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္(ပုသိမ္) by ရန္ကုန္သား

No comments:

smy909@gmail.com