နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Friday, February 07, 2014

C8813, C8813D, Y300C တုိ႔ Network Lock, Bootloader Lock ျဖည္ႏုိင္ေသာ APK မ်ားရယူႏုိင္ၿပီ


C8813D ေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ CDMA 73 ကတ္ထည့္ လုိက္ရင္ Network Lock Code
ေတာင္းတဲ့ ျပသနာမ်ားကုိ Code မလုိပဲ ျဖည္ႏုိင္ျခင္း Bootloader Unlock Code မေပး
တဲ့ ျပသနာမ်ားကုိ Code မလုိပဲ ျဖည္ႏုိင္ျခင္း တို႔ကို ေျဖရွင္းႏုိင္ပါတယ္။

မိမိရဲ့ ဖုန္းအတြင္း C8813D Aio Unlocker ထည့္သြင္းၿပီး Network Lock ျဖည္ရန္ကုိႏွိပ္
လုိက္ရုံျဖင့္ Network ေကာျပသနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါတယ္။

Bootloader Unlock ကုိလဲ Code မေတာင္းပဲ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။


C8813D ေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ CDMA 73 ကတ္ထည့္ လုိက္ရင္ Network Lock Code
ေတာင္းတဲ့ ျပသနာမ်ားကုိ Code မလုိပဲ ျဖည္ႏုိင္ျခင္း Bootloader Unlock Code မေပး
တဲ့ ျပသနာမ်ားကုိ Code မလုိပဲ ျဖည္ႏုိင္ျခင္း တို႔ကို ေျဖရွင္းႏုိင္ပါတယ္။

မိမိရဲ့ ဖုန္းအတြင္း C8813D Aio Unlocker ထည့္သြင္းၿပီး Network Lock ျဖည္ရန္ကုိႏွိပ္
လုိက္ရုံျဖင့္ Network ေကာျပသနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါတယ္။

Bootloader Unlock ကုိလဲ Code မေတာင္းပဲ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။


C8813D ေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ CDMA 73 ကတ္ထည့္ လုိက္ရင္ Network Lock Code
ေတာင္းတဲ့ ျပသနာမ်ားကုိ Code မလုိပဲ ျဖည္ႏုိင္ျခင္း Bootloader Unlock Code မေပး
တဲ့ ျပသနာမ်ားကုိ Code မလုိပဲ ျဖည္ႏုိင္ျခင္း တို႔ကို ေျဖရွင္းႏုိင္ပါတယ္။

မိမိရဲ့ ဖုန္းအတြင္း C8813D Aio Unlocker ထည့္သြင္းၿပီး Network Lock ျဖည္ရန္ကုိႏွိပ္
လုိက္ရုံျဖင့္ Network ေကာျပသနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါတယ္။

Bootloader Unlock ကုိလဲ Code မေတာင္းပဲ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။


ဒီ APK သုံးခုကုိ အသုံးျပဳလုိသူမ်ား
  1. C8813 AIO Unlocker – Donate ၁ေသာင္းက်ပ္
  2. Y300C AIO Unlocker – Donate ၁ေသာင္းက်ပ္
  3. C8813D AIO Unlocker – Donate ၁ေသာင္းက်ပ္
ျဖင့္ 09425274970 (ၿဖိဳးခ်မ္း) သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္။

Ref: myanmarmobilesoftwaredeveloper.com

No comments:

smy909@gmail.com