နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Friday, February 07, 2014

CoolMedia Audio & Multimedia Software Suite + Key (35Mb)ဒီတစ္ခါ Windows users Lasted Version ေလးျဖစ္တဲ့ အေကာင္းဆံုေလးေတြ စုစည္း
ပါ၀င္ေသာ CoolMedia Audio & Multimedia Software Suite ကို တင္ေပးလိုက္
ပါတယ္။

Record Edit နဲ႔ Audio Files စသည္တို႔ အျပင္ control of effects ေတြလည္း ပါ၀င္ပါ
တယ္။ Audio Editor, Recorder, Converter, Burner &Youtube Music Dow-
nloader apps စသည္တို႔ကိုလည္း စုစည္းေပး ထားပါတယ္။

ကိုယ္ပိုင္ တီးလံုးေတြ အသံေတြ ဖန္တီးျပီး တစ္ခါတည္း တည္းျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ေဆာ့စ္၀ဲ
ေတြ အကုန္စုစည္းေပး ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Full ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ Serial key ေတြပါထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ဘယ္လိုအင္စေတာ
လုပ္ရမလဲဆိုတာကို How to Use ကိုအရင္ဖတ္ပါ။

CoolMedia is a company that provide Windows users with Audio Editor, Recorder, Converter, Burner & Youtube Music Downloader apps that will turn your PC a digital audio powerhouse.

Cool Record Edit Pro - Record & Edit Audio Files Quickly & Easily!
★★- Complete audio solution for recording, editing, batch processing and publish
★★- Easy and powerful audio editing tools
★★- Creative control of effects, including unique Favorites Action Creator
★★- Easy to use Hot Key Control
★★- Easy to use interface will get you started editing in just minutes

Cool Record Edit Deluxe - Record. Edit. Share. The revolution of audio recording and editing is here!

★★- Easy-to-use tool to merge audio files in one large file.
★★- Copies music tracks from audio CD's
★★- Create audio CDs from MP3 collection or WAV files.

Cool Burning Studio - Same simplicity, more power
★★- Burn files and folders on data CDs/DVDs/Blu-ray discs
★★- Burn Audio CDs from WAV, MP3, WMA and Ogg Vorbis files
★★- Burn Video DVD, Video CD (VCD) or Super Video CD (S-VCD)
★★- Create and burn CD/DVD/Blu-ray disc images
★★- Burn speed and other options can all be set automatically
★★- Make copies from audio, video or data discs easily

WMA Workshop Plus - Fast and easy-to-use WMA to MP3 converter
★★- Handy User's Interface
★★- Batch Conversion Support
★★- Fast Conversion Speed
★★- Best Audio Codecs Support

Cool YouTube to MP3 Converter - Intuitive product for downloading and converting YouTube video to audio formats and saving to your hard disk.
★★- Wizard Mode
★★- Batch Conversion Support
★★- Fast Conversion Speed
★★- Best formats support and settings
★★- Automatic identification of URLs

Cool iPhone Ringtone Maker - Create your own custom ringtones from any sound, be it your favorite song, your friends' voices, your kids' laugh, your cat or your doorbell.
★★- Create Your Own Ringtone
★★- Record and Edit Your Future Ringtone
★★- Mix and Apply Effects
★★- Best formats support and settings

solidfiles
tusfiles

From: Internet for Myanmar by ရန္ကုန္သား

No comments:

smy909@gmail.com