နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Friday, February 07, 2014

Recovery Mechanic 5.1.0 + License (10Mb) Lasted Versionဒီေဆာ့စ္၀ဲေလး ကေတာ့ files နဲ႔ folders အျပင္ disks နဲ႔ flash memory cards အစရွိ
သည္တို႔ကို deleted လုပ္မိ တာေတြကို အလြယ္တစ္ကူ ျပန္ရွာလို႔ရတဲ့ Recovery Me-
chanic ေဆာ့စ္၀ဲပဲျဖစ္ပါတယ္။

၀င္းဒိုး အားလံုးမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ျပီး Full License ျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ အထဲမွာ License key
ေလးပါထည့္သြင္း ေပးထားပါတယ္။

★★Recovery Mechanic is one of the best data recovery solutions available for the money. Being the most affordable data recovery tool of the company's product range, Recovery Mechanic offers fully automated recovery of deleted files and folders from all types of disks and flash memory cards.

The signature easy recovery wizard ensures step-by-step operation that is easy to understand, while sophisticated data recovery algorithms scan the entire surface of the hard disk in background to ensure highest possible recovery rate.

★★Features:★★

•Automatic data recovery.
•Fully guided, step-by-step easy recovery wizard.
•Live preview of recoverable files in both free and full versions for more than 150 types of files.
•Saves recovered files and folders anywhere on local or remote drives.
•Supports Hidden FAT and Hidden NTFS.
•Can recover all types of FAT and NTFS disks in any version of Windows including Windows 9x.
•Recovers compressed and encrypted files and folders (NTFS only).
•Recovers information bypassing Windows access restrictions (NTFS4, NTFS5).
•Supports long and international file names and folders with multiple sub-folders (FAT and NTFS).
•Supports virtual drive snapshots and virtual partitions for fail-safe recovery (all types of disks)

★★System Requirements: Xp / Vista / 7 / 8 / 8.1
★★Homepage: http://recoverymechanic.com/

solidfiles
tusfiles

From: Internet for Myanmar by ရန္ကုန္သား

No comments:

smy909@gmail.com