နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Friday, July 18, 2014

တမိနစ္တာ အဂၤလိပ္စာဒီသီတင္းပတ္ရဲ႕ တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ အစီအစ­ဥ္ မွာေတာ့ Cut to the Chase တိုတိုနဲ႔ အဓိက လိုရင္းကို ရည္ညႊန္းတဲ့ အေမရိကန္ အဂၤလိပ္စာ အသံ­ုးအႏံႈးကို တင္ျပ ထားပါတယ္။


From: VOA Burmese Video Channel - YouTube

No comments:

smy909@gmail.com