နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Sunday, September 28, 2014

HTC cid listဟိုတစ္ေန႔က ကြ်န္ေတာ္ post တစ္ခုတင္ပါတယ္ HTC firmware ရွာနည္းပါ။ HTC firmware ရွာတဲ့ အခ်ိန္
HTC_044 ကို WWE ဆိုၿပီး အစားထုိး ရွာသြား ပါတယ္။ အခုေအာက္မွာ ေပးထားတဲ့ list က cid နံပါတ္နဲ႔
region ေတြကို သိႏိုင္ဖို႔ပါ။

supercid ကေတာ့ ဘယ္ region firmware မဆို ေရးလို႔ ရပါတယ္။

   SuperCID 11111111Asia-HK-CHT HTC__622
   ATT CWS__001BM BM___001
   Bouygues-Telecom BOUYG201Brightstar-PTB BSTAR502
   Brightstar-SPA BSTAR301Chunghwa-Taiwan CHT__601
   CA_Dave DAVE_001CA_Videotron VIDEO001
   CT HTCCN702CU HTCCN703
   DCM DOCOM801DOPOD DOPOD701
   Era T-MOB009Entel BSTAR306
   Tigo BSTAR307Movistar BSTAR308
   Fastweb-IT FASTW401GOOGLE GOOGL001
   H3G-AT H3G__106H3G-DAN H3G__F05
   H3G-Italy H3G__402H3G-ROI H3G__003
   H3G-SWE H3G__G04H3G-UK H3G__001
   HTC-Asia-SEA HTC__037HTC-Asia-SEA-WWE HTC__044
   HTC-Australia HTC__023HTC-BE HTC__E41
   HTC-Czech HTC__C24HTC-Denmark HTC__F08
   HTC-Dutch HTC__E11HTC-EastEurope HTC__032
   HTC-ELL HTC__N34HTC-FRA HTC__203
   HTC-FRA-Bouygues HTC__247HTC-FRA-NRJ HTC__249
   HTC-GCC HTC__J15HTC-GER HTC__102
   HTC-India HTC__038HTC Israel HTC__K18
   HTC-ITA HTC__405HTC-Nor HTC__Y13
   HTC-Norway HTC__H10HTC-Poland HTC__B25
   HTC-PTG HTC__506HTC-Russia HTC__A07
   HTC-SPA HTC__304HTC-Sweden HTC__G09
   HTC-Tesco HTC__052HTC-Turkey HTC__M27
   HTC-WWE HTC__001Hutch-Australia HUTCH001
   O2-DE O2___102O2-UK O2___001
   Open-Channel HTCCN701Optus-Australia OPTUS001
   ORANGE-AT ORANG113ORANGE-BE ORANG012
   ORANGE-CH-FRA ORANG203ORANGE-CH-GER ORANG104v
   ORANGE-ES ORANG309ORANGE-French ORANG202
   ORANGE-PL ORANGB10ORANGE-PO ORANG008
   ORANGE-SK ORANG006ORANGE-UK ORANG001
   Rogers ROGER001SKT_KR SKT__901
   SMC-Voda-HK SMCVD001TELEF-Spain TELEF301
   Telstra TELST001TELUS TELUS001
   TIM-Italy TIM__401TMA T-MOB102
   TMCZ T-MOB004TMD T-MOB101
   TMH T-MOB007TMHR T-MOB006
   TMMK T-MOBL11TMNL T-MOB003
   TMSK T-MOB008TMUK T-MOB005
   TMUS T-MOB010TWM-TW HTC__621
   VIRGIN-UK VIRGI001VODA-Africa-South HTC__016
   VODA-Australia VODAP021VODA-Germany VODAP102
   VODA-Greece VODAP006VODA-Ireland VODAP019
   VODA-Italy VODAP405VODA-Mobilkom VODAP120
   VODA-Netherland VODAPE17VODA-New-Zealand VODAP022
   VODA-Portugal VODAPD18VODA-Proximus VODAP024
   VODA-SA VODAP026VODA-SFR VODAP203
   VODA-Spain VODAP304VODA-Swisscom-DE VODAP110
   VODA-Swisscom-FR VODAP212VODA-Swisscom-IT VODAP416
   VODA-Swisscom-WWE VODAP015VODA-TR VODAPM27
   VODA-UK VODAP001

Post By Hein Maung

https://www.facebook.com/hein.maung1

1 comment:

 1. htc m7u cid 58 version 6.13.1136.2 baseband 4t 28.321 myanmar font ပါျပီးသား firmware ေလးရခ်င္ပါတယ္ ဆရာ Please.

  ReplyDelete

smy909@gmail.com