နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Sunday, July 19, 2015

iOS 8.4 ကို Jailbreak ျပဳလုပ္ျခင္း
iOS 8.4 ထြက္ရွိၿပီး မၾကာခင္ အခ်ိန္မွာပဲ တ႐ုတ္ ဟက္ကာ အဖဲြ႔ တစ္ဖဲြ႔က PP ဆိုတဲ့ Jailbreak Tool တစ္ခုကို ထုတ္လုပ္ ေပးခဲ့ ပါတယ္။ iOS 8.4 ကို Jailbreak ျပဳလုပ္ဖို႔ အတြက္ TaiG v2.2 ႏွင့္ PPGhost ဆိုတဲ့ Jailbreak Tool မ်ားကို အသံုး ျပဳႏိုင္မွာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

PPGhost ကို အသံုးျပဳၿပီး Jialbreak ျပဳလုပ္မယ္ ဆိုရင္ Windows အတြက္သာ ရရွိအံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

PPGhost ကို ဒီေနရာ ကေန Download ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ဖိုင္ အရြယ္ အစား ကေတာ့ 46.27 MB ခန္႔ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

PPGhost Jailbreak Tool ကို Download ျပဳလုပ္ၿပီးပါက ကြန္ပ်ဴတာတြင္ အရင္ဆံုး Run လုိက္ပါ။ ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ PP Check box မွာ အမွန္ျခစ္ေလးထားၿပီး အျပာေရာင္ ခလုတ္ေလးကို ႏွိပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Jailbreak ျပဳလုပ္မယ့္ iPhone မွာ Find My iPhone အစရွိတဲ့ Service ေတြကို Disable ျပဳလုပ္ထား ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးသြားရင္ အစိမ္းေရာင္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး Jailbreak လုပ္ငန္းစဥ္ ျပဳလုပ္ဖို႔ အတြက္ လုပ္ငန္း စတင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ ခလုတ္ကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ ေနာက္ထပ္ Screen တစ္ခုကိုေရာက္သြားၿပီး iDevice အတြင္းမွာရွိတဲ့ အခ်ိဳ႕ေသာ Service ေတြကို Disable ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ Confirm ျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Confirm Button ကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ Jailbreak လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Jailbreak ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္းမွာ Device ကို မည္သည့္ အေၾကာင္း နဲ႔မွ ျဖဳတ္ျခင္း၊ အျခားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း မျပဳဘဲ Display Screen မွာ Restore ျပဳလုပ္ သြားသည္ အထိ ေစာင့္ေပး ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးမွာ PP Tool ကေန Jailbreak လုပ္ငန္းျပီးဆံုးေၾကာင္း Message ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ Message ျပၿပီးလွ်င္ Jailbreak ျပဳလုပ္တဲ့ iDevice ဟာ Reboot ျပဳလုပ္ သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး Boot ျပန္တက္လာတဲ့ အခါမွာ Cydia ကို ေတြ႔ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref: iDownloadBlog

internet journal

Original link - http://internetjournal.com.mm/

1 comment:

  1. I am very grateful for this enlightening article. I am new to this issue, but for me it elucidated several questions. Congratulations on your knowledge on the subject. Thank you very much.
    ID Photos Pro 8.0.2

    ReplyDelete

smy909@gmail.com