နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Thursday, July 16, 2015

“သီတဂူ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး” ၏ MP3 - တရားေတာ္မ်ား”
(၁)။ “ဆုတ္ယုတ္လာေသာ ေခတ္ကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း”- File size : 17.38 MB
(၂)။ “ဣႆာ ႏွင့္ မစၦရိယ” File size : 6.7 MB
(၃)။ “သီလသည္ လူသားတုိင္း၏ ဘ၀” File size : 6.86 MB
(၄)။ “လူမုိက္တုိ႔သြားရာလမ္း” File size : 22.3MB
(၅)။ “ဧကရာဇ္မင္းၾကီးရဲ႕ ဘ၀နိဂုံး - အပုိင္း ၁ ” File size : 11 MB
(၆)။ “ဧကရာဇ္မင္းၾကီးရဲ႕ ဘ၀နိဂုံး ” အပုိင္း၂ File size :- 10.24 MB
(၇)။ “ေကာသလျမဳိ႕ရဲ႕ ေစာရႀကီးမ်ား ” Links : File size : 11.21MB
(၈)။ “ target="_blank" ေကသမုတၱိသုတ္(၀ါ)လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္က်င့္သုံးခြင့္” File size : 5.74 MB
(၉)။ “ဘာေပးရင္...ဘာရမလဲ” တရားေတာ္ File size : 6.5 MB
(၁၀)။ “ဝကၠလိသုတၱန္ ” တရားေတာ္ MP3 File size : 14.9 MB
(၁၁)။ “တရားတုက တရားစစ္ကုိဖ်က္စီးတတ္ျခင္း” File size : 25.03 MB
(၁၂)။ “အတြင္းမီး၊ အျပင္မီး”တရားေတာ္ MP3 File size : 16.35MB
(၁၃)။ “ယေန႔ကမာၻႏွင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္” File size : 16.34MB
(၁၄)။ “ ေမတၱာတရားေတာ္”တရားေတာ္ File size : 16.35MB
(၁၅)။ “ သီလႏွင့္ပညာ ” တရားေတာ္ MP3 File size : 15.13 MB
(၁၆)။ “ဘ၀အဓိပၸာယ္” တရားေတာ္ MP3 File size : 7.04 MB
(၁၇)။ “စိတ္ကုိဆုံးမနည္း” တရားေတာ္ MP3 File size :7.4MB
(၁၈)။ “ဥပစာလာေထရီ” တရားေတာ္ MP3 File size : 13 MB
(၁၉)။ “ရာဟုလာ သုတၱန္”တရားေတာ္ File size :21.82 MB
(၂၀)။ “သီလအက်ဳိးျပတရား” တရားေတာ္ MP3 File size : 14.18MB
(၂၁)။ “ဗုဒၶသာသနာအစ အမွန္သိျမင္ျခင္းက” File size : 14.31MB
(၂၂)။ “ပရိေယသနတရားေတာ္” တရားေတာ္ File size : 17.29MB
(၂၃)။ “သူ႔ေၾကာင့္မဟုတ္၊ ငါ့ေၾကာင့္မဟုတ္” တရားေတာ္ File size : 17.24MB
(၂၄)။ “ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔တရားေတာ္” တရားေတာ္ File size : 16.36MB
(၂၅)။ “သာသနာေတာ္ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား (၇)ပါး ” File size : 14.36MB
(၂၆)။ “သာသနာျပဳ ေမတၱာတရားေတာ္” တရားေတာ္ File size : 26.97MB
(၂၇)။ “ေကာင္းမႈ ၄- မ်ဳိး ” တရားေတာ္ File size : 6.33MB
(၂၈)။ “ဒုလႅဘ(ရခဲေၾကာင္း)တရား ၅-ပါး ” တရားေတာ္ File size : 13.77MB
(၂၉)။ “ေနာက္ဆုံး ၁၀လ ျမတ္ဗုဒၶ ” တရားေတာ္ File size : 16.62MB
(၃၀)။ “ ေလာက၏သေဘာ ” တရားေတာ္ File size : 10.79MB
(၃၁)။ “၀ိသာခါ ၀တၳဳ” - တရားေတာ္ File size : 12.64MB
(၃၂)။ “ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၁)”တရားေတာ္ File size : 9.17 MB
(၃၃)။ “ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၂) ” တရားေတာ္ File size : 9.72 MB
(၃၄)။ “ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၁)”
(၃၅)။ “ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၂)”
(၃၆)။ “ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၃)” File Size : 7.09 MB
(၃၇)။ “ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၄)” File Size : 6.97 MB
(၃၈)။ “ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၅)” File Size : 6.68 MB
(၃၉) ။“ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္-(၆)” File Size : 7.07MB
(၄၀)။ “ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၇)” File Size : 7.06MB
(၄၁)။ “နကုလမာတာ” တရားေတာ္ MP3 File size : 9.66 MB
(၄၂)။ “ဘ၀ရည္ရြယ္ခ်က္(၃)မ်ဳိး”တရားေတာ္ File size : 10.53 MB
(၄၃)။ “သစၥာ ေမတၱာစြမ္းရည္” File size : 10MB
(၄၄)။ “သဗၺမဂၤလာတရားေတာ္” File size : 13.86 MB
(၄၅)။ “ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေထရ၀ါဒ” တရားေတာ္ File size : 10.44MB
(၄၆)။ “အက်င့္နဲ႔ အသိပညာ” တရားေတာ္ File size : 10.1 MB
(၄၇)။ “ေကာင္းမႈတန္ခုိးတရားေတာ္” တရားေတာ္ File size : 13.8 MB
(၄၈)။ “အ၀ိဇၨာမွ ၀ိဇၨာသုိ႔” တရားေတာ္ MP 3 File size : 9.14 MB
(၄၉)။“အရွဳတ္ထဲမွာ ရွင္းေအာင္ေန” အပုိင္း(၁) File size : ( 8.96MB)၊ အပုိင္း(၂) File size : ( 10.69 MB )
(၅၀)။ “ေမတၱာအႏွစ္ခ်ဳပ္” တရားေတာ္ File Size : 6.26 MB
(၅၁)။ “သရဏဂုံ သုံးပါး ” တရားေတာ္ File size : 7.14 MB
(၅၂)။ “အျမတ္ဆုံးဥစၥာတရား ႏွစ္ပါး” တရားေတာ္ File size : 10.34 MB
(၅၃)။ “သဒၶါႏွင့္စာဂ” တရားေတာ္ MP3 File Size : 8.68 MB
(၅၄)။ “ဗုဒၶဘာသာအေျခခံ” တရားေတာ္ File size : 7.31 MB
(၅၅)။ “ဗုဒၶဓမၼ အက်ဥ္းခ်ဳပ္” File size :6.78MB
(၅၆)။ “ဘုန္းကံၾကီးသူတုိ႔၏ သာသနာ ” တရားေတာ္ File Size : 9.24 MB
(၅၇)။ “အျမတ္တရား (၄)ပါး” တရားေတာ္ File Size : 8.27 MB
(၅၈)။ “အရွင္ဗာကုလမေထရ္” တရားေတာ္ File Size : 17.8MB
(၅၉)။ “သုဇာတာ၀တၳဳ” -တရားေတာ္ File Size : 10. MB
(၆၀)။ “ဒါနသည္ စစ္တုိက္ရတာထက္ ခက္တယ္” File Size: 6: 00 MB
(၆၁)။ “ဓမၼဒူတ ကုိး႒ာန” တရားေတာ္ File Size :16.52 MB
(၆၂)။ “၃၇မင္း ႏွင့္ ဘိုးေတာ္ ၊ မယ္ေတာ္မ်ား” File size :10.95 MB
(၆၃)။ “ရဟန္းတစ္ပါး၏ တန္ဖုိး” တရားေတာ္ File size : 12.07 MB
(၆၄)။ “စြန္႔လႊတ္ျခင္းျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဆီသို႔ တရားေတာ္” File size :16.39 MB
(၆၅)။ “သတိတရား လက္ကိုင္ထား”တရားေတာ္ File size :13.48 MB
(၆၆)။ “ေမ်ာက္၀င္ေနၿပီ သတိထား(မဟာသာရဇာတ္)တရားေတာ္” File size :26.35 MB
(၆၇)။ “ကမ္းရွာေသာငွက္ တရားေတာ္” File size :22.41 MB
(၆၈)။ “ေလာကဓါတ္ တစ္ခုလံုး အျမတ္ဆံုးဥစၥာ” File size :28.23 MB
(၆၉)။ “အိမ္တြင္းေရးအရွဳပ္ကို ဓမၼျဖင့္ရွင္းပါ” File size :23.23 MB
(၇၀)။ “ဘာသာေရး သံုးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ ခႏၲီတရား”- တရားေတာ္ File size : 36.75 MB
(၇၁)။ “ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေနာက္ဆုံးမိန္႔ၾကားေသာ စကား(၆)ခြန္း” - တရားေတာ္ File size : 27.02 MB
(၇၂)။ “အေပ်ာ္ဆံုးေန႔”- တရားေတာ္ File size : 8.04 MB
(၇၃)။ “ေဒါနပုဏၰားေျပာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား” File size : 28.11 MB
(၇၄)။ “ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ သည္းခံျခင္း၊ ေမ့ေပ်ာက္ျခင္း” File size : 19.66 MB
(၇၅)။ “ညီၫႊတ္ျခင္း၏ ေက်းဇူး”- တရားေတာ္ File size : 28.86 MB
(၇၆)။ “အခ်ိန္ ႏွင့္ အလုပ္ တရားေတာ္” File size : 26.17MB
(၇၇)။ “အေမေန႔- တရားေတာ္” File size :22.46 MB
(၇၈)။ “သည္းခံၾကပါ တရားေတာ္”- တရားေတာ္ File size :19.33 MB
(၇၉)။ “ဉာဏ္ထင္သူအတြက္ ဗုဒၶမိန္႔ခြန္း”- တရားေတာ္ File size :17.89 MB
(၈၀)။ “ႏွစ္ေဟာင္း ႏွစ္သစ္ သံုးသပ္ခ်က္”- တရားေတာ္ File size :6.25 MB
(၈၁)။ “အိုရင္ ဘာနဲ႔ အိုၾကမွ ေကာင္းလဲ”- တရားေတာ္ File size :27.65 MB
(၈၂)။ “ရတနာသုံးပါးတန္ခိုး”- တရားေတာ္ File size :30.22 MB
(၈၃)။ “သံေ၀ဂကထာ”- တရားေတာ္ File size :18.08 MB
(၈၄)။ “တစ္ခုတည္းေသာလမ္း”- တရားေတာ္ File size :9.1 MB
(၈၅)။ “သာသနာကြယ္ေၾကာင္း တရားအေပါင္း” - File size : 8.26 MB
(၈၆)။ “အေတြးအၾကံမွန္မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွန္မည္” File size :13.96 MB
(၈၇)။ “အားျဖည့္တရား” File size : 14.05 MB
(၈၈)။ “အဂၤုလိမာလ ကံေကာင္းေစေသာ အခ်က္” - File size :9.5 MB
(၈၉)။ “မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသို႔ စိတ္ဓါတ္ျမႇင့္တင္ေရး”- File size :24.71 MB
(၉၀)။ “သမၼဂၢီဂုဏ္ျပဳပူဇာ”- တရားေတာ္ File size : 25.16MB
(၉၁)။ “နိဗၺာန္သို႔ ဦးတည္သည့္ လမ္း”- တရားေတာ္ File size : 22.63 MB
(၉၂)။ “ေရႊေျမမွာ ဘယ္လိုေနမလဲ တရားေတာ္”- တရားေတာ္ File size : 27.35 MB
(၉၃)။ “ၿငိမ္ၿပီး ၿငိမ္းေနတဲ့ နိဗၺာန္မွာ ေနၾကပါ”- တရားေတာ္ File size : 25.71MB
(၉၄)။ “ပူေဇာ္ထိုက္သူကို ပူေဇာ္ျခင္း”- တရားေတာ္ File size :10.73 MB
(၉၅)။ “ဓမၼဳေဒၵသတရား(၄)ပါး”- တရားေတာ္ File size :13.66 MB
(၉၆)။ “အနႏၲေထရ္ရ”- တရားေတာ္ File size :14.02 MB
(၉၇)။ “ထုတ္ျပျခင္း ႏွင့္ ပူေဇာ္ျခင္း”- တရားေတာ္ File size : 6.73 MB
(၉၈)။ “သုဘဒၵသုတၱန္ တရားေတာ္” File size : 10.44 MB
(၉၉)။ “ခုဇၨဳတၱရာ” - တရားေတာ္ File size : 10.04 MB
(၁၀၀)။ “ကိုယ္က်င့္သိကၡာ သန္႔စင္သူတုိ႔၏ အရင္းအႏွီး” File size : 7.73 MB
(၁၀၁)။ “ကႏၲာရမင္းၾကီး၏ သစၥာတရား ရွာပံုေတာ္”- File size :14.98 MB
(၁၀၂)။ “မြန္ျမတ္ေသာအက်င့္ တရားေတာ္” File size :26.54 MB
(၁၀၃)။ “ဆုေတာင္းမမွားေစနဲ႔” File size :9.35 MB
(၁၀၄)။ “အတြင္းရွဳပ္ရွဳပ္၊ အျပင္ရွဳပ္ရွဳပ္၊ေလာကရဲ႕ အရွဳပ္” File size :24.39 MB
(၁၀၅)။ “သံသရာ ရဲ႕ အဆန္လမ္း တရားေတာ္” File size : 23.02MB
(၁၀၆)။ “ျမင့္ျမတ္ေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္း”တရားေတာ္ File size :23.98 MB
(၁၀၇)။ “ဆင္းရဲသားအလွဴ ႏွင့္ သူေ႒းအလွဴ” တရားေတာ္- File size :23.56 MB
(၁၀၈)။ “သရက္ပင္ေအာက္က ခႏၲီ” တရားေတာ္- File size : 8.56 MB
(၁၀၉)။ “ေပးရင္ေပါ့ ယူရင္ေလး” တရားေတာ္ File size : 25.72MB
(၁၁၀)။ “ေနတတ္ေအာင္ ေနၾကပါ”- တရားေတာ္ File size : 20.61 MB

Original link - www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ရည္႐ြယ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

5 comments:

 1. ေက်းဇူးပါဗ်ာ

  ReplyDelete
 2. ေက်းဇူး တင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ

  ReplyDelete
 3. အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္

  ReplyDelete
 4. ေက်းဇူးအမ်ားျကီးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား နိမၺာန္ေရာက္ေျကာင္းအေထာက့္အပံ႔ျဖစ္ပါေစ

  ReplyDelete
 5. ေက်းဇူးအရမ္းတင္ပါတယ္ဗ်ာ
  တရားေတာ္အားလံုးကို တစ္ခါတည္းေဒါင္းလို႔ရတဲ့ link ေလးထားေပးရင္ ပိုအဆင္ေျပမလားလို႔ပါ
  ကြ်န္ေတာ္မေတြ႔မိပဲေျပာမိရင္ ခြင့္လႊတ္ပါ
  ဆရာေတာ္ကိုလဲ အျမဲ ေလးစားၾကည္ညိဳ လွ်က္ပါ

  ReplyDelete

smy909@gmail.com