နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Monday, May 30, 2016

ဘံုသေဘာတူ မူဝါဒ ရရွိေရး၊ ၃၅ ဖြဲ႔ ေဆြးေႏြး
တိုုင္းရင္းသားေတြ အေနနဲ႔ လာမယ့္ ႏိုင္ငံေရး မူေဘာင္ ေရးဆြဲေရးမွာ သူတိုု႔နဲ႔ ကိုုက္ညီတဲ့ မူ၀ါဒေတြ ခ်ျပႏုုိင္ဖိုု႔ အတြက္ ၂ ႏွစ္ နီးပါးၾကာ ေဆြးေႏြး ျပဳစုု ထားတဲ့ မူဝါဒ ၉ ခုုကိုု အေခ်ာသတ္ ျပဳစုုၿပီး ဘံုုသေဘာ တူညီတဲ့ မူဝါဒတစ္ခု ရရွိဖိုု႔ အတြက္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမိုုင္ၿမိဳ႕မွာ အလုုပ္ရံုု ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုု က်င္းပ ေနပါတယ္။

တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ေရးရာ စင္တာ (ျပည္ေထာင္စုု ျမန္မာႏိုုင္ငံ) Ethnic Nationalitice Affairs Center (Union of Burma) ENAC အဖြဲ႔က ဦးေဆာင္ၿပီး တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေခါင္းေဆာင္ ကိုုယ္စားလွယ္ေတြ အပါအဝင္ လူထုု အေျချပဳ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ေတြက ကိုုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ စည္းလံုုး ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ UNA က ကိုုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႔ဆံုု ေဆြးေႏြးေန ၾကတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ENAC အဖြဲ႔က စီမံကိန္း တာဝန္ခံ ကိုေယာထုုန္က RFA ကို အခုလို ေျပာဆို ပါတယ္။

"ကရင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ေျမယာဥပေဒနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ခ်င္တဲ့ ေျမယာဥပေဒ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ မွာျဖစ္ခ်င္တဲ့ ေျမယာဥပေဒ၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွာျဖစ္ခ်င္တဲ့ ေျမယာဥပေဒ ဘယ္လိုမွတူမွာမဟုတ္ဘူး၊ သြားၿပီၤးေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာေသာ္လည္းေကာင္း ဒါမွမဟုတ္ တကယ္ပဲ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုဘက္ကိုေရာ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုဘက္ကိုေရာ၊ က်ေနာ္တို႔ု တကယ္သြားတယ္ဆိုလို႔႔ရွိရင္ ျပည္နယ္တစ္ျပည္နယ္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ မူဝါဒအလိုက္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင္မေျပဘူး၊ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအရဆိုရင္ေတာ့ အားလံုး ဗဟိုနားလည္မႈလိုတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ ဗဟိုနားလည္မႈယူတဲ့အခါ"

အေခ်ာသတ္ေဆြးေႏြးေနတဲ့ မူဝါဒေတြကေတာ့ က်န္းမာေရး၊ပညာေရး၊ ဒုုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုုကၡသည္ေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုုင္ရာ၊ ေျမယာ၊ သဘာဝသယံဇာတဆိုုင္ရာ၊ စိုုက္ပ်ိဳးေရးဆိုုင္ရာ၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆိုုင္ရာ၊ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုုင္ရာ စတဲ့ မူဝါဒ ၉ ခုုျဖစ္တယ္လိုု႔ သိရပါတယ္။

ဒီအစည္းအေဝးကိုု တက္ေရာက္ေနတဲ့ စည္းလံုုးညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ UNA က အတြင္းေရးမွဴးလည္းျဖစ္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ SNLD က အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးစိုုင္းညြန္႔လြင္ကေတာ့ တိုုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ဒီမဝါဒေတြဟာ တိုုင္းရင္းသားေတြ အတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အခုုလိုု ေျပာဆိုုပါတယ္။

"အေရးႀကီးပါတယ္ ႏိုင္ငံေရးအဆက္အႏြယ္ေပါ့ေနာ္၊ ပညာေရးမူဝါဒ အစသျဖင့္ေပါ့ေနာ္ ၊ ဒါဒီအခ်ိန္မွာတုန္း အားလံုးလုပ္သင့္တယ္၊ ဘယ္အဖြဲ႔စည္း ဘယ္အစုအဖြဲ႔မဆို လုပ္သင့္တယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ တက္ႏိုင္သေလာက္ ျပင္ဆင္ထားဖို႔အတြက္ေပါ့ေနာ္ ဒါေတြက ဝိုင္းဝန္းၿပီးေတာ့ လုပ္ထားဖို႔လိုတယ္"

ဒီအစည္းအေ၀းကိုု ျပည္တြင္းျပည္ပက အဖြဲ႕အစည္း ၃၅ ဖြဲ႔က ကိုုယ္စားလွယ္ ၇ဝ နီးပါး တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးေန ၾကပါတယ္။

တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စုု ျမန္မာႏိုုင္ငံ) ENAC အဖြဲ႔ဟာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ေထာက္ပံ့ကူညီႏုုိင္ဖိုု႔အတြက္ ပညာေရးနဲ႔ သင္တန္းပိုု႔ခ်မႈေတြအျပင္ မူဝါဒေရးရာကိစၥေတြကိုု ေလ့လာမွတ္တမ္းျပဳစုုေနတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုုျဖစ္ၿပီး ဒီအဖြဲ႔ကိုု

၂ဝ၁၃ ခုုႏွစ္ ဇူလိုုင္လက ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လိုု႔လည္း သိရပါတယ္။

RFA-Myanmar

Originally published at - http://www.rfa.org/burmese/news/35group-discuss-05292016121458.html

No comments:

smy909@gmail.com