နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Friday, June 10, 2016

Titanium Backup 7.3.0.2 (379) Latest APK Download BY CHAN LAYImage result for Titanium Backup Latest apkImage result for Titanium Backup Latest apk  Image result for Titanium Backup Latest apk
Image result for Titanium Backup Latest apk

ေနာက္ဆံုးထြက္ ဗားရွင္းေလးမို႔လို႔ Feature ေတြပိုျပီး စံုလင္လာပါတယ္...။

သူရဲ႕ ပါဝင္လာတဲ့ Feature ေလးေတြကိုေတာ့ ဖတ္ၾကည့္ေပးပါေနာ္...။[✔] 0-click batch restores
[✔] Keep multiple backups per app
[✔] Backup/restore SMS,MMS,calls,bookmarks,Wi-Fi AP as XML
[✔] Multi-user app data
[✔] Apps freezer
[✔] Sync to/from Dropbox (manual/scheduled)
[✔] Sync to/from Box (manual/scheduled)
[✔] Sync to/from Google Drive (manual/scheduled)
[✔] TB Web Server: download/upload your backups as a single ZIP on your computer
[✔] Convert user apps <=> system apps
[✔] Integrate system app updates into ROM
[✔] Encryption
[✔] Market Doctor (relink apps to Market)
[✔] “Destroy all Market links” feature
[✔] Hypershell speed
[✔] Backup apps without closing them!
[✔] Create your own update.zip containing apps+data!
[✔] Restore individual apps+data from non-root ADB backups!
[✔] Restore individual apps+data from CWM backups!
[✔] Restore individual apps+data from TWRP backups!
[✔] Market “auto updating” manager
[✔] Dalvik cache cleaner
[✔] Integrate Dalvik cache system elements into ROM
[✔] Unlimited schedules
[✔] Load/Save a Filter and use it in Widgets/Schedules
[✔] Change the device’s Android ID, restore it from a backup or after a factory reset
[✔] Protect backup against deletion
[✔] Send backup (to e-mail/cloud) and import it in 1 click
[✔] Backup→Verify→Un-install an app in one shot
[✔] Freeze/defrost/launch apps in a single click
[✔] CSV export any app DB (e-mail or Google Docs)
[✔] Convert app data to/from fast WAL format
[✔] WAY MORE!CHAN LAY (MCMM)

www.mcmm.ga
===
Heading 1 Heading 2 Heading 3
Table A Table B Table C
Blogger Wordpress Joomla
CSS3 HTML5 Javascript
Sylesheet Script Coding
Originally published at -

No comments:

smy909@gmail.com