နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Tuesday, February 28, 2017

ကုုမုုျဒာ ေဗဒင္
တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ား

လူမႈေရးပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။ အေျခအေနေတာင္းဆို၍ ဆႏၵ မရွိလင့္ကစား အလုပ္ကိစၥမ်ား၊ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ေရွ႕တိုးလုပ္ကိုင္ရလိမ့္မည္။ ဘဝအေျခအေန တိုးတက္မည္။ စုေပါင္းလုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ အတိုက္အခံတို႔ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားအဖို႔ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ေမတၱာေရးကိစၥႏွင့္ ေရွာင္လႊဲရန္ခက္ခဲေသာ အိမ္ေထာင္ေရး အကြက္ဆင္မႈမ်ားအၾကား စိတ္ညစ္ရမည္။

ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ႀကံညြန္ႊတစ္ညြန္႔ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ား

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥထက္ တစ္ပါးသူေရးရာမ်ားကို အခ်ိန္ေပးရမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္သစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ ပညာအတတ္ႏွင့္ ဘဝတိုးတက္မႈမ်ားရရွိမည္။ အခက္အခဲမ်ား ေျပလည္ ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ လုပ္ကိုင္ေသာကိစၥတို႔ မွ ထူးျခားေသာအက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ေငြေၾကးကိစၥအ႐ႈပ္အေထြးမ်ား၊ လူမႈေရးပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။

ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ဇီးညြန္႔သံုးညြန္႔ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

အဂၤ ါေန႔ ေမြးသူမ်ား

အေႏွာင့္အယွက္အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ အမႈျပႆ နာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရျခင္း ရွိမည္။ ယာဥ္ကားကိစၥ၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥတို႔ကို ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ အတိုက္အခံမ်ား ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းၿပီးေျမာက္ႏိုင္ေသာကိစၥအား အခ်ိန္ဆြဲ၍ ျပႆနာရွာေသာသူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ လူမႈေရးအတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္းေရးပဋိပကၡမ်ား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ အဂၤ ါေန႔တြင္ ဝါးညြန္႔ခုနစ္ညြန္႔ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ား

အေထာက္အကူေကာင္း ရမည္။ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲအကူအညီရ မည္။ တြဲဖက္လုပ္ေသာလုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးမည္။ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္တိုးတက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ခ်က္ခ်င္းဆံုးျဖတ္၍ လုပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတို႔မွ အဆင့္ျမင့္ေအာင္ျမင္မႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစ သည္။ ေမတၱာေရးကံေကာင္းမည္။ မိတ္ေဆြအေထာက္အကူရမည္။ အလို ဆႏၵရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည္။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ဒါနျပဳပါ။

ရာဟု (ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ) ေမြးသူမ်ား

ကစဥ့္ကလ်ားႏွင့္ စီစဥ္ထားသမွ် အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္မည္။ ပစၥည္းေပ်ာက္တတ္သည္။ ပ်က္ေနေသာပစၥည္းအား ျပင္ဆင္ရာ ပိုမိုပ်က္ စီးသြားလိမ့္မည္။ ထင္ရွားေသာတိုးတက္မႈႏွင့္ ျမင့္မားေသာေအာင္ျမင္မႈ တို႔ကို အဆင့္ဆင့္ရရွိမည္။ အယူအဆမတူကြဲျပားေသာ သူမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ရျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။ ခရီးသြားရန္ စီစဥ္ျခင္းမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ၿခံ၊ ကား၊  အခန္းအေရာင္းအဝယ္ကိစၥႏွင့္ ေငြဝင္ျခင္း ႀကံဳမည္။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးညေနပိုင္းတြင္ ယပ္ေတာင္အေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ား

အခက္အခဲအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ လူမ်ိဳးကြဲအက်ိဳးေပးမည္။ ကိုယ္ပိုင္မူကို အေျခတည္၍ ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ရျခင္းမ်ားရွိမည္။ ႀကိဳတင္စီမံမႈရွိေသာအလုပ္အား မရည္ရြယ္ဘဲလုပ္ရင္း ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။ အလုပ္အဆင့္တိုးတက္မည္။ ဝင္ေငြတိုးပြားမည္။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရမည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ကိစၥမ်ား ျပန္လည္အဆင္ေျပမည္။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ၾကည့္မွန္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေအာင္ျပဳပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ား

အိမ္တြင္းေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ပဋိပကၡမ်ား ရွိမည္။ အေပါင္းအသင္း မ်ား ဒုကၡေပးမည္။ အတူ တြဲလုပ္သူတို႔က လွည့္စားမည္။ စန္းပြင့္မႈ လြန္ကဲေသာ အခ်စ္ေရး ႐ႈပ္ေထြး မႈမ်ားေပၚေပါက္၍ အမွန္တကယ္ ခ်စ္ရေသာသူ ကို ဆံုး႐ံႈး ရကိန္းရွိမည္။ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ျဖစ္လိုေသာ ဆႏၵမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ လာၿပီး ဦးတည္ခ်က္ ေဝဝါးသြားက ဦးတည္ခ်က္ ယုတ္ေလ်ာ့မည္။ ရည္ရြယ္ထားသည္ကတစ္မ်ိဳး လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္က တစ္မ်ိဳး ႀကံဳမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား စတုမဓူလွဴပါ။

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ား

အမွန္တကယ္လုပ္သင့္သည့္ကိစၥကိုမလုပ္ဘဲ ပတ္ဝန္းက်င္ေျပာဆို မႈ ကို နားေယာင္ကာ မွားယြင္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္မိတတ္သည္။ သူတစ္ပါးအေပၚ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္အားလံုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည္။ အခက္အခဲအားလံုးကို ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္။ ကိုယ္ တိုင္ကိုယ္က် ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ကိစၥအေပၚ ျပတ္သားရဲရင့္စြာလုပ္က ျပတ္သားေသာ အေျခအေနကို ရမည္။
ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ႏြမ္းပါးသူတို႔အား အထည္ဒါနျပဳပါ။ခ်မ္းေျမ့ေမတၱာတံု႔ျပန္ပါသည္။

စံ- ဇာဏီဘို (ဖုန္း-၆၄၁၆၃၉)

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by စံ- ဇာဏီဘို

Originally published at - http://www.kumudranews.comNo comments:

smy909@gmail.com