နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Saturday, March 25, 2017

ေရႊေတာင္ကုမၼဏီက ၁၅ ႏွစ္ အရစ္က်နဲ႔ အဆင့္ျမင့္ အခန္းေတြ ေရာင္းခ်မည္
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၂ - ေရႊေတာင္ ဒီဗေလာ့မန္႔ ကုမၼဏီက ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာ ေတြကို ၁၅ ႏွစ္ အရစ္က် ေရာင္းခ် သြားမယ္လို႔ ေရႊေတာင္ ဒီဗေလာ့မန္႔ ကုမၼဏီက သိရ ပါတယ္။

နွစ္ရွည္၁၅ ႏွစ္ အရစ္က် အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာ ေရာင္းခ်မယ့္ စီမံကိန္းကို ဧရာဝတီ ဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး (Mortgage  Loan) ေဆာင္ရြက္ဖို႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ရွည္အိမ္ရာေခ်းေငြနဲ႔ ေရႊေတာင္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၼဏီက ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်ေနတဲ့ Hilltop Visat Condominium, Crystal Resident စတဲ့အဆင့္ျမင့္ ကြန္ဒိုမီနီယံေတြကို ၁၅ ႏွစ္အရစ္က်နဲ႔ ဝယ္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ရွည္အိမ္ရာေခ်းေငြ ဝန္ေဆာင္မႈကို ျပည္တြင္းအိမ္ျခံေျမေဈးကြက္မွာ ပုဂၢလိကက႑အေနနဲ႔ ပထမဆံုး ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ရွည္အိမ္ရာေခ်းေငြကိုု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပ ႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနကေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ကာႏွစ္ရွည္ရွစ္ႏွစ္ကေန ၁၅ ႏွစ္အထိအ ရစ္က်ပံုစံနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊေတာင္ ဒီဗေလာ့မန္႔ ကုမၼဏီနဲ႔ ဧရာဝတီဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ႏွစ္ရွည္အိမ္ရာေခ်းေငြနဲ႔ အိမ္ရာဝယ္ယူရမယ့္ပံုစံက ကနဦးေပးေငြအခန္းတန္ဖိုး ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးသြင္းၿပီးတာနဲ႔ ဝယ္ယူသူေတြတက္ေရာက္ေနထိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွာ အရစ္က်စနစ္နဲ႔ အိမ္ခန္းဝယ္ယူတဲ့သူေတြက ဘဏ္စုေဆာင္းေငြ ထားရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဝယ္မယ့္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုးရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းစုေဆာင္းေငြရရွိတဲ့သူေတြကို ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ရြာနဲ႔အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကတည္ေဆာက္ထားတဲ့ တိုက္ခန္းေတြကို ရွစ္ႏွစ္ကေန ၁၀ ႏွစ္အထိ အရစ္က်စနစ္ နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြကို တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြ အကုန္လံုးမွာ သည္လာမယ့္ ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ မွာ စတင္တည္ေဆာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြကို ဘဏ္စုေဆာင္းေငြနဲ႔အရစ္က်ေရာင္းခ်ဖို႔ စီစဥ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြဝယ္ယူဖို႔အတြက္ ကနဦးေပးသြင္းေငြအျဖစ္ အိမ္ခန္းတန္ဖိုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း(က်ပ္သိန္း ၃၀) ေပးသြင္းၿပီး က်န္တဲ့ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အရစ္က်ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by – ပို႔ပို႔ျမင့္မြန္

Originally published at - http://www.kumudranews.com

No comments:

smy909@gmail.com