နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Friday, April 21, 2017

မဟာလူသား ထားရစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး သင္ခန္းစာ
ရန္ကုန္ရွိ အေထြေထြ ေရာဂါကု ေဆး႐ုံ တ႐ုံတြင္ ေဆး ကုသမႈ ခံယူရင္း တနလၤာေန႔ နံနက္က ကြယ္လြန္ သြားခဲ့ေသာ ရိုးသား တည္ၾကည္ၿပီး အမွန္ တရား အတြက္ မဆုတ္ မနစ္ တိုက္ပြဲ ဝင္ခဲ့သူ၊ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဝါရင့္ သတင္းစာ ဆရာႀကီးလည္း ျဖစ္သည့္ ဦးဝင္းတင္၏ ဘဝ ျဖတ္သန္းမႈမွ ျမန္မာနိုင္ငံ အေနႏွင့္ သင္ခန္းစာ ယူစရာ မ်ားစြာ ရွိေနေလသည္။

အသက္ ၈၄ ႏွစ္ အ႐ြယ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေသာ ဦးဝင္းတင္သည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) ကို စတင္ ထူေထာင္သူမ်ားထဲတြင္ တဦး အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က သူ႕ကို ရိုးသားတည္ၾကည္မႈ ျပည့္ဝသူ၊ မွန္တာကို လုပ္ရဲသူ ဟု ေခၚၿပီး နိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ရာတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းမွ ပါဝင္သူ ဟု ေျပာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဖိႏွိပ္တတ္ေသာ မည္သည့္ အစိုးရအတြက္ မဆို ဦဝင္းတင္သည္ မဟာရန္သူေတာ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူ၏ နိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခင္ စစ္အစိုးရက သူ႕ကို ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုနီးပါး ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ကာ ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္သည္၊ ေဆးကုသခံယူခြင့္ ပိတ္ပင္သည္၊ သူ၏ ေနအိမ္ကိုလည္း သိမ္းယူခဲ့သည္။

မတတ္သာသည့္ အဆုံး ၂၀၀၈ ခုုႏွစ္တြင္ သူ႕ကို ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ရေသာ အခါ သူ႕ကို ခံဝန္ျဖင့္သာ လႊတ္ေပးမည္ဟု စစ္အစိုးရက ၿခိမ္းေျခာက္ ျပန္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ဖိအားမ်ား ရွိေစကာမူ သူသည္ သူ၏ မူကို အေလွ်ာ့မေပးခဲ့ေပ။

ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ခံထားရစဥ္ ကလည္း ဦးဝင္းတင္သည္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ရိုးရွင္းဆီေလ်ာ္သည့္ လမ္းေၾကာင္း တခုကို ခ်မွတ္ေပးေသာ “စု၊ လႊတ္၊ ေတြ႕” ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ကို တီထြင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ စိုးစဥ္းမွ်အေလးအနက္ ထားသည္ ဆိုလွ်င္ ၎တို႔သည္ ထိုေဆာင္ပုဒ္ကို ႏွလုံးသားတြင္ ေကာင္းစြာ မွတ္သားထားၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။

“စု” ဆိုသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလုံး လြတ္ေျမာက္ေရးကို ဆိုလိုသည္။ “လႊတ္” ဟူေသာ လႊတ္ေတာ္ အတြက္အတိုေကာက္ စကားလုံးမွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္ အနိုင္ရေသာ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ ေ႐ြးခ်ယ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေရးျဖစ္သည္။ “ေတြ႕” ဟူေသာ စကားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံ အုပ္စုမ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆိုလိုသည္။

ထိုေဆာင္ပုဒ္ကို နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံ နိုင္ငံေရး သမားမ်ားက လွိုက္လွိုက္လွဲလွဲ ေထာက္ခံခဲ့ၾက ေသာ္လည္း အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရက “စု၊ လႊတ္၊ ေတြ႕” ကို မသိက်ိဳးကြၽံျပဳခဲ့ ၾကသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ေအာက္တြင္ ဦးဝင္းတင္၏ မူဝါဒ ၃ ခုအနက္ ပထမတခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုးတက္မႈ အခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ မွစ၍ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေထာင္မ်ားမွ လႊတ္ေပးခဲ့ ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ သံတိုင္မ်ား ေနာက္တြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ မူဝါဒမွာ လုံးဝ အေကာင္အထည္ ေပၚမလာခဲ့ေပ။ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္ကို ဦးသန္းေ႐ႊ အစိုးရက ပယ္ဖ်က္ခဲ့ကာ ၎တို႔သည္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာမ်ားတြင္ လက္ရွိ အာဏာရ (ႀကံ့ခိုင္ေရး) ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ အနိုင္ရေရး အတြက္ မဲလိမ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၂ တြင္ က်င္းပသည့္ လြတ္လပ္မွ်တေသာ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားက (၄၃) ေနရာ အနိုင္ရကာ ဦးဝင္းတင္၏ ေမ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ နီးကပ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ဆုံး မူဝါဒ ျဖစ္ေသာ နိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးမွာ အေရးအႀကီးဆုံး ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္းတို႔၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားက အာဏာရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆို ခဲ့ေသာ္လည္း နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေပၚေပါက္လာျခင္း မရွိေသးေပ။ လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္ က တနိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ဦးစြာ ႐ုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ဆိုကာ နိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးပါသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဆက္လက္ ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ထိုစဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္းဆိုသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ စစ္တပ္အႀကီးအကဲ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို႔ႏွင့္ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ လ်စ္လ်ႉရႈခံထားရၿပီး အစိုးရ၏ မခိုင္မာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကတိကဝတ္ အတြက္ အရွက္ရစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဤကိစၥမ်ား အတြက္ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ား ရရွိရန္ နိုင္ငံျပင္ပမွ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လာသင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ယေန႕ ျမန္မာတို႔သည္ ေတာင္အာဖရိက၏ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး တိုက္ပြဲကို ေလ့လာနိုင္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ဝါရွင္တန္မွ Carnegie Endowment for International Peace တြင္ ေျပာၾကားေသာ မိန႔္ခြန္းတခုတြင္ ေတာင္အာဖရိက သမၼတေဟာင္း ဒီကလပ္ က တိုင္းျပည္၏ ပထမဆုံး ဒီမိုကေရစီ ျပည့္ဝသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ေပၚေပါက္ရန္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ သူႏွင့္ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားတို႔ မည္သို႔မည္ပုံ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို မွ်ေဝခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းေရး အတြက္ သင္ခန္းစာ ၅ ခုကို သူေထာက္ျပသည္။

“ပထမဆုံး အခ်က္အေနနဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈ သံသရာက လြတ္ေျမာက္ခ်င္ရင္၊ ပိုမို ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်ခ်င္ရင္၊ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ခ်င္ရင္… စလုပ္ရမွာက အေျခခံက်တဲ့ အေျပာင္းအလဲ လိုအပ္တာကကို ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႕ ယုံၾကည္ၾကရမယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

အသားအေရာင္ ခြဲျခားမႈ အဆုံးသတ္ေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ လူမည္းႏွင့္ လူျဖဴေခါင္းေဆာင္ အားလုံး၏ ေထာက္ခံမႈကို ရခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္မူ ၿပီးခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္တြင္ တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ ရရွိခဲ့ၿပီး ထိုအကန႔္အသတ္ ရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္းက ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကသျဖင့္ အစိုးရသည္ အေျခခံက်သည့္ အေျပာင္းအလဲ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆပုံမရေပ။

ဒီကလပ္ ေျပာတဲ့ ဒုတိယ အခ်က္ကေတာ့ စနစ္သစ္တခုဟာ အားလုံး ပါဝင္ခြင့္ရွိတဲ့ ညွိႏွိုင္းမႈေတြက ရတဲ့ သေဘာ တူညီခ်က္ေတြ အေပၚ အေျခခံရင္ ေအာင္ျမင္မႈ အရဆုံးပဲ ဆိုတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ “က်ေနာ္ ဘာေၾကာင့္ အားလုံး ပါဝင္ခြင့္ရတဲ့ ညွိုႏွိုင္းမႈေတြကို အေလးထားရတာလဲ။ ပဋိပကၡ အမ်ားစုမွာ ကြဲျပားတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ၊ မတူညီတဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ၊ ကြဲျပားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အမ်ားႀကီး ရွိၾကလို႔ပါ” ဟု သူက ရွင္းျပသည္။

“လူဦးေရရဲ႕ အမ်ားစု ပါဝင္ခြင့္ရတဲ့၊ က်ယ္ျပန႔္တဲ့၊ အမ်ား သေဘာတူညီခ်က္ အေပၚ အေျခခံတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ ေတြ ရမွပဲ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို၊ ေစ့စပ္ညွိုႏွိုင္းရရွိတဲ့၊ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ မူေတြကို က်ေနာ္တို႔ ပိုင္မယ္။ ဒါမွ ေရရွည္တည္တံ့မယ္ ဆိုတာ ေသခ်ာနိုင္တယ္” ဟု သူ ဆက္ေျပာသည္။

တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ေတာင္အာဖရိက သမၼတေဟာင္းက “ဒီလို ေဆြးေႏြးညွိုႏွိုင္းမႈေတြနဲ႕ သူတို႔ေတြ ကေန ရလာတဲ့ သေဘာတူညီမႈ ေတြဟာ ပဋိပကၡမွာပါဝင္တဲ့သူအသီးသီးရဲ႕ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္တဲ့ စိုးရိမ္မႈ ေတြနဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးရမယ္။ ဒါဟာဘက္အသီးသီးက စြန႔္လႊတ္အနစ္နာ ခံရမယ္ လို႔ ဆိုလိုတာပဲ။ ေစ့စပ္ညွိႏွိုင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ နိုင္သူ၊ ရႈံးသူ မရွိရဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ပဲ။ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္တာက ေစ့စပ္ညွိုႏွိုင္းမႈဟာ အေပးအယူ အေပၚ အေျခခံရမယ္။ အားလုံးမွာ နစ္နာတာေတြ ရွိေပမယ့္ အားလုံးဟာ ေစ့စပ္ညွိႏွိုင္းမႈကေန ေက်နပ္စရာေတြ ရရမယ္” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္မူ အားလုံး ပါဝင္ပတ္သက္နိုင္မႈသည္ ရွားပါးလွသည္။ အစိုးရက အတိုက္အခံႏွင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈကို အကန႔္အသတ္ျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳေသာေၾကာင့္ ေစ့စပ္ညွိုႏွိုင္းမႈမ်ားတြင္ အေပးအယူ မရွိေပ။

စတုတၳ အခ်က္အေနျဖင့္ ဒီကလပ္ က ညီၫြတ္မႈႏွင့္ ကြဲျပားစုံလင္မႈ အၾကား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီေရးကို ေထာက္ျပသည္။

“အဲဒီမွာ ျပသနာကေတာ့ ကြဲျပားမႈကို ဘယ္လို ေနရာခ်ထားမလဲ၊ ဘယ္လို စီမံမလဲ ဆိုတာပဲ။ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းခ်င္ရင္၊ အကူးအေျပာင္း နိုင္ငံေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွိခ်င္ရင္ ညီၫြတ္မႈနဲ႕ ကြဲျပားမႈ အၾကား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီဖို႔ လိုတယ္။ အေရးပါတဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြဟာ သူတို႔ေတြ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတယ္လို႔ မထင္ဖို႔ လိုတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ အဖြဲ႕အစည္း တခုလုံးရဲ႕ အေရးပါတဲ့ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံရတယ္ လို႔ ခံစားရဖို႔လိုတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ထိုအခ်က္မွာ လူမ်ိဳးစုမ်ားစြာ ရွိၿပီး အစိုးရကို ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာၾကာ တိုက္ခိုက္ေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ရႈပ္ေထြးလွေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အာဏာရ ႀကံခိုင္ေရး ပါတီက လူမ်ိဳးစုမ်ား ေတာင္းဆိုသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ထုေထာင္ရန္ စိတ္မပါလွေပ။

ေနာက္ဆုံးအခ်က္ အေနျဖင့္ ဒီကလပ္က အတိတ္မွ နိုင္ငံေရး ရာဇဝတ္မႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္ နည္းစနစ္ ရွာေဖြေရးကို ေျပာသည္။

“နိုင္ငံအမ်ားအျပားမွာ ေစ့စပ္ညွိုႏွိုင္းမႈ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အတားအဆီး တခုရွိတယ္။ အဲဒီ အတားအဆီး ကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႕ အေျခအေနကို ေျပာင္းပစ္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ရာမွာ၊ ဒီမိုကေရစီ နဲ႕ ပိုမို လြတ္လပ္မႈကို ဆက္လက္ခ်ီတက္ရာမွာ အတားအဆီး ျဖစ္ေစတဲ့ အခ်က္ပဲ။ ဒါကို ေမးခြန္းႏွစ္ခုတည္းနဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္လို႔ ရတယ္။ ‘ငါ အာဏာစြန္လႊတ္ရရင္ ေထာင္က်မလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႕ ငါ့ကို အေရးယူၾကမလား’ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပဲ” ဟု သူက ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားသည္ (လက္ရွိ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရ အရာရွိမ်ား၊ အာဏာရပါတီမွ သူမ်ား အပါအဝင္) ထိုကဲ့သို႔ေသာ စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ေနၾကရသည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ဤေနရာတြင္ ေတာင္အာဖရိက၏ ေျခရာကို နင္းၿပီး အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ား အၾကား နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အတြင္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ေဆြးေႏြးျခင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္နိုင္သည္။ စစ္မွန္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အျပည့္အဝ ပါဝင္နိုင္ေရး အတြက္ ျမန္မာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ တန္ျပန္ အျပစ္ေပးလိုေသာ စိတ္ကို စြန႔္လႊတ္လိုက္နိုင္ေျခ ရွိပါသည္။

တဖန္ ထိုအခ်က္မ်ားသည္လည္း နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပမွသာ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ၿပီး ဦးဝင္းတင္၏ တတိယမူဝါဒ ျဖစ္ေသာ “ေတြ႕” နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေရးသို႔ ျပန္ေရာက္လာျပန္သည္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး မရွိပါက ျမန္မာ နိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ သို႔ ေရာက္မည္ မဟုတ္ေပ။ စစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အာဏာရ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေျခခံက်ေသာ အေျပာင္းအလဲ လိုအပ္သည္ဟု မယူဆလွ်င္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြပြဲမ်ား ေပၚေပါက္မည္ မဟုတ္ေပ။

ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွ စြာပင္ ဦးဝင္းတင္ကို ေခါင္းမာသူဟု ျမင္ေသာ ယခင္အာဏာရ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္သည္ ဦးဝင္းတင္ ယခု ကြယ္လြန္ေသာအခါ မိေက်ာင္းမ်က္ရည္ က်ေကာင္းက်ျပမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးဝင္းတင္၏ နိုင္ငံေရး အႀကံဉာဏ္မ်ားကို အေလးအနက္ ထားမည့္ သေဘာ မရွိေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္ အတြင္း အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား အရ တိုင္းျပည္၏ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေျခခံက်ေသာ အေျပာင္းအလဲ လိုအပ္သည္ ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ျပသသည့္ လကၡဏာ မရွိလွေပ။

ဤ အခ်က္ကို လက္ေတြ႕ဝါဒီ တဦးျဖစ္သည့္ ဦးဝင္းတင္က နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ပင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို သူ အယုံအၾကည္ မရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က သူ၏ ေနအိမ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ထိုစဥ္က အစိုးရထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သူ႕အေနျဖင့္ “သူခိုးဂိုဏ္း”တခု အျဖစ္သာ သေဘာထားနိုင္သည္ဟု စာေရးသူကို ေျပာခဲ့သည္။

“သတင္းစာဆရာေတြ အပါအဝင္ က်ဳပ္တို႔အားလုံးဟာ လိုဏ္ေခါင္းထဲမွာပဲ ရွိေနေသးတယ္။ ထြက္ေပါက္ မရွိရင္ သတင္းစာဆရာေတြက ေဖာက္ထြက္ရမယ္” ဟုလည္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

အဖမ္း မခံရမီကပင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တဦးတည္း ေနထိုင္ခဲ့ရၿပီးသည့္တိုင္ ဦးဝင္းတင္၏ ဘဝတြင္ ဒီမိုကေရစီေရး တိုက္ပြဲ ဟူသည့္ တြယ္ညွိစရာ တခုေတာ့ ရွိေနပါေသးသည္။ “က်ေနာ့္ ေနာက္ဆုံးထြက္သက္ အထိ က်ေနာ့္ လက္က်န္ ခြန္အားနဲ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ၿဖိဳခ်ဖိဳ႕ ႀကိဳးစားမယ္” ဟုလည္းသူက ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက ဧရာဝတီ သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနာက္ဆုံး အခ်ိန္အထိ သူသည္ ထိုကတိကို ေစာင့္ထိန္းခဲ့သည္။ သူ ကြယ္လြန္ျခင္းႏွင့္ အတူ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ မဟာလူသားတဦး ဆုံးရႈံးခဲ့သည္။

(ဧရာဝတီ အဂၤလိပ္ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ Win Tin’s Lessons for Burma ကို ဘာသာျပန္သည္။)

From : ဧရာဝတီ by ေက်ာ္စြာမိုး

Originally published at - https://burma.irrawaddy.com/article/2017/04/21/133661.html

No comments:

smy909@gmail.com