နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Thursday, July 13, 2017

ေလ်ာင္နင္း ေလယာဥ္တင္ စစ္သေဘၤာအုပ္စု တိုင္ဝမ္၏ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရး သတ္မွတ္ဇုန္တြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္
ေဟာင္ေကာင္ ၁၃-၇-၂၀၁၇

ေဟာင္ေကာင္ ေဒသ ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုး ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာ ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ ေရတပ္မွ ေလ်ာင္နင္း ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာႏွင့္ အေစာင့္လုိက္ စစ္ သေဘၤာ အုပ္စုသည္ (တိုင္ေပ)၏ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး သတ္မွတ္ဇုန္ အတြင္းသို႔ ယေန႔တြင္ ဝင္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း ေဆာက္သ္ခ်ဳိင္းနား ေမာနင္း ပို႔စ္သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဟာင္ေကာင္ေဒသမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိင္ဝမ္ေရလက္ၾကားအတြင္း ဝင္ေရာက္လာသည့္ အဆုိပါ တ႐ုတ္ေရတပ္ စစ္သေဘၤာအုပ္စုကုိ တ႐ုတ္(တုိင္ေပ) စစ္ဘက္က ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေရတပ္အုပ္စုသည္ ေဟာင္ေကာင္ေဒသမွ ဇူလုိင္ ၁၁ရက္က ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကား အတြင္းသုိ႔ စတင္ဝင္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္(တုိင္ေပ) စစ္ဘက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိင္ဝမ္ ေရလက္ၾကားအလယ္ ေရလမ္းေၾကာင္း အတုိင္းအေနာက္ ေျမာက္ဘက္သုိ႔ ဦးတည္ခုတ္ ေမာင္းေနသည့္ တ႐ုတ္ေလယာဥ္ တင္သေဘၤာအုပ္စုကုိ တ႐ုတ္(တုိင္ေပ) စစ္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ စစ္သေဘၤာမ်ားက ေနာက္ေယာင္ခံ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း တ႐ုတ္(တုိင္ေပ) စစ္ဘက္၏ ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ေရတပ္မွ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာေလ်ာင္နင္းသည္ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္မွ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး လက္ေအာက္သ႔ုိ ေဟာင္ေကာင္ေဒသ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမႈ ႏွစ္ (၂ဝ)ျပည့္ အခမ္းအနားအတြက္ ေဟာင္ေကာင္ေဒသသုိ႔ ငါးရက္ၾကာ ဆိပ္ကမ္းကပ္ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ခဲ့စဥ္ကလည္း ထုိင္ဝမ္ေရလက္ၾကားကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ (တုိင္ေပ) ၌ လြတ္လပ္ေရးလိုလားသည့္ ဒီမုိကရက္တစ္ တုိးတက္ေရးပါတီ အေနျဖင့္ အာဏာရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ တ႐ုတ္ (တုိင္ေပ) တို႔အၾကား ဆက္ဆံေရး အေျခအေန ပိုမိုတင္းမာ လာခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ျပည္တြင္းစစ္ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးအရ သီးျခားရပ္တည္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ (တုိင္ေပ) ကုိ ျပည္မႀကီး အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ နယ္ေျမအျဖစ္သာ တ႐ုတ္အစုိးရက သတ္မွတ္ထားၿပီး လိုအပ္ပါကစစ္အင္ အားသံုး၍ ျပန္လည္သိမ္းသြင္းမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာထားေၾကာင္း သိရသည္။

From : ျပည္ခ်စ္သား

Originally http://www.pyichitthar.com/2017/07/blog-post_94.html

No comments:

smy909@gmail.com