နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Thursday, July 13, 2017

မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ အျဖစ္ပ်က္မ်ားကုိ ဘက္မလုိက္ဘဲ ေဖာ္ျပရန္ ပူတင္ တုိက္တြန္း
ေမာ္စကို ၁၃-၇-၂၀၁၇

႐ုရွား သမၼတ ဗလာဒီမာ ပူတင္သည္ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ ႐ုရွား သတင္း ဌာနမ်ား၏ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာ သူမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိၿပီး မီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ ကမၻာ့ အျဖစ္ အပ်က္ မ်ားကို ဘက္မလုိက္ဘဲ မွန္ကန္သည့္ သတင္း မ်ားကုိသာ ေဖာ္ျပရန္ တုိက္တြန္း လုိက္ေၾကာင္း ကရင္ မလင္ နန္းေတာ္က ထုတ္ျပန္သည္။

႐ုရွားသတင္း ဌာနမ်ား၏ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ညီလာခံကုိ ဘယ္လာ႐ုစ္ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ မင့္ၿမိဳ႕၌ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္ အေစာပုိင္းတြင္ စတင္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါညီလာခံကုိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္မွ သတင္းဌာနဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

မီဒီယာတာဝန္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ယခုညီလာခံတြင္ မိတ္ေဟာင္း ေဆြေဟာင္းမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ သတင္းေထာက္ လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ လက္ရွိစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ကာ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပူတင္ကေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ မီဒီယာသမားမ်ား အေနျဖင့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ ပညာျပည့္ဝကာ ေတာင့္တင္းခိုင္မာၿပီး အလားအလာရွိသည့္ မီဒီယာက႑၏ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈကုိ သိရွိနားလည္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာသည္။

ယခုညီလာခံကုိ လက္ေတြ႕ဆန္ၿပီး ဖန္တီးမႈ ရွိေသာပုံစံျဖင့္ က်င္းပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊သို႔မွသာ ထိေရာက္ေသာ သက္ဆုိင္ရာစီမံ ကိန္းအသစ္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကုိျမႇင့္တင္ရာတြင္ အကူအညီေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပူတင္က ေျပာသည္ဟု သိရသည္။

From : ျပည္ခ်စ္သား

Originally http://www.pyichitthar.com/2017/07/blog-post_88.html

No comments:

smy909@gmail.com