နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Thursday, July 13, 2017

အစြန္းေရာက္ အဖ႔ဲြမ်ား ဖ်က္သိမ္းမည့္ အမိန္႔ကို အင္ဒိုသမၼတ ထုတ္ျပန္
ဂ်ကာတာ ၁၃-၇-၂၀၁၇

ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားဝင္ အယူ ဝါဒကို ဆန္႔က်င္သည့္ အစြန္းေရာက္ အဖဲြ႔မ်ားအား ဖ်က္သိမ္း နိုင္သည့္ အမိန္႔ အာဏာ တစ္ရပ္ကို အင္ဒို နီးရွား သမၼတ ဂ်ဳိကို ဝီဒိုဒိုက လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအမိန္႔ အာဏာကို ဝီဒိုဒိုက ဇူလိုင္ ၁ဝ ရက္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ထုတ္ျပန္မႈေၾကာင့္ လူအမ်ားစုက အစြန္းမေရာက္ေသာ အစၥလာမ္ပုံစံကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ဗဟုဝါဒႏွင့္ သည္းခံျခင္းတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္မႈ ဆိုင္ရာအမ်ဳိးသား အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ျဖစ္ေသာ ပန္ကာဆီလာကို စိန္ေခၚခ်ဳိးေဖာက္သည့္ မည္သည့္ အစြန္းေရာက္ အဖဲြ႕ကိုမဆို အစိုးရတာဝန္ ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ တရား႐ံုးတင္စစ္ေဆးျခင္း မျပဳဘဲ ခ်က္ခ်င္းဖ်က္သိမ္း ခြင့္ရွိသည္ဟု ဝီဒိုဒိုက ယင္းအမိန္႔တြင္ အာဏာကုန္ လႊဲအပ္ထားသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏တည္ရွိမႈႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ပဋိပကၡကို ဖန္တီးေနသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ အမိန္႔အာဏာကို ထုတ္ျပန္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီး ဝီရန္တိုက ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ တြင္ေျပာသည္။

ဝီရန္တို၏ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ အမိန္႔အာဏာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တို႔တြင္ ၫႊန္းဆိုထားေသာ အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕ဆိုသည္မွာ မည္သည့္အဖြဲ႕ကို ဆိုလိုသည္ဟု အတိအက်ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ထားျခင္းမရွိေပ။

သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ မူဆလင္အားလံုး ပူးေပါင္းကာ အစၥလာမ္မစ္ ႏုိင္ငံထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ေဒသတြင္းအစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္မစ္ အဖြဲ႕ခြဲျဖစ္ေသာ ဟစ္အုတာရီယာ အင္ဒိုနီးရွား (HTI) အမည္ရွိ အဖဲြ႕ကိုဖ်က္ သိမ္းရန္ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တက္ၾကလႈပ္ရွားသူမ်ား ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါ HTI အဖြဲ႕သည္ NGO ဥပေဒေဟာင္းမ်ားကို အခ်ိန္ကာလၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳေနသည့္အတြက္ ယခုထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔အာဏာသည္ ယင္းအဖဲြ႕ကိုဖ်က္သိမ္း ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားေရးကြၽမ္းက်င္သူ ဘီဗီထရီဆူဆန္တီက ေျပာသည္။

From : ျပည္ခ်စ္သား

Originally http://www.pyichitthar.com/2017/07/blog-post_27.html

No comments:

smy909@gmail.com