နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

ရဲ႒ာနဖုန္းမ်ား
သင့္အိမ္ေရွ႕မွာေရာ၊ အျမင္မေတာ္ လမ္းေပၚမွာေရာ ၊ မေတာ္မတရား အနိုင္က်င့္ ဆူပူေသာင္းက်န္း ေနပါသလား ၊ ရဲစခန္းသို႕ ဖုန္းသာ ဆက္လိုက္ပါ။

ေရွ႕သို႕လွမ္းခ်ီ ၊ တိုးတက္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ဒီမိုကေရစီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၊ မည္သူမဆို ၊ ေအးခ်မ္း ၊ လုံျခဳံစြာ ...ေနျခင္သည္မွာ ... ျပည္သူအားလုံး ဆႏၵပါ။

ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ၊ လမ္းခရီးသြားလာ ၊ ထိပါးေႏွာက္ယွက္၊ မ်က္ျမင္ခံစား၊ အိမ္ေရွ႕မွာ မႈးယစ္ရမ္းကား ၊ ဓါးကိုင္၊ တုတ္ရမ္း၊ ေသာင္းက်န္း၊ မတရားေစာ္ကား၊ ထိပါးလာသူမ်ား၊ ေတြ႔ပါက ေအာက္ပါရဲဌာန စခန္းမ်ားသို႔၊ ဖုန္းဆက္ လိုက္ပါ။

မရပါက အြန္လိုင္းေပၚသာ တင္ခ်လိုက္ပါ ၊ မႈခင္း ဆာဗာ ထိမ္းခ်ဳပ္ေရး ကလည္း ရွာေဖြ ေဆာင္ရြက္ ပါလိမ့္မယ္။

ကိုယ္နဲ႔ ဖုန္းေျပာတဲ့ ရဲ၀န္ထမ္းရဲ့ အသံ (နံမည္ ရာထူး တာ၀န္ ကိုေမးပါ) ဖမ္းထားပါ။ ဘာမွ အေရးယူ မေပးရင္ အြန္လိုင္းသာ တင္လိုက္။

ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီး ဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႔ စခန္းမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား
***************************************************
၁။ ဒဂံုေတာင္ရဲစခန္း ၀၁-၅၉၀၀၉၃

၂။ ဒဂုံေျမာက္ရဲစခန္း ၀၁-၅၈၄၁၀၉

၃။ ဒဂုံအေရွ့ ၀၁-၅၈၅၁၈၇

၄။ ဒဂုံဆိမ္ကမ္း ၀၁-၅၉၃၀၀၇

၅။ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ၀၁-၂၉၁၈၇၄

၆။ မဂၤလာေတာင္ညြန့္ ၀၁-၂၉၁၀၃၄

၇။ သာေကတ အမွတ္ ( ၁ ) ၀၁-၅၅၆၈၆၅

၈။ သာကေတအမွတ္ (၂) ၀၁-၅၄၇၂၅၃

၉။ ေတာင္ဥကၠလာပ ၀၁-၅၆၁၆၄၂

၁၀။ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၀၁-၉၆၉၉၃၈၄

၁၁။ ေရႊေပါက္ကံ ၀၁-၉၆၉၅၅၆၁

၁၂။ ေ၀ဘာဂီ ၀၁-၉၆၉၉၁၃၈

၁၃။ တာေမြ ၀၁-၅၅၆၇၇၁

၁၄။ သဃၤန္းက်ြန္း ၀၁-၅၆၂၅၄၄

၁၅။ သု၀ဏၰ ၀၁-၅၆၂၅၈၈

၁၆။ ပုဇြန္ေတာင္ ၀၁-၂၉၁၂၁၈

၁၇။ ေဒါပံု ၀၁-၅၅၆၉၈၈

၁၈။ ရန္ကင္း ၀၁-၅၇၇၁၉၀

၁၉။ မရမ္းကုန္း ၀၁-၆၆၀၃၅၂

၂၀။ ဘုရင့္ေနာင္ ၀၁-၆၈၀၇၇၄

၂၁။ လွဳိင္ ၀၁-၅၁၉၅၃၁

၂၂။ ပိေတာက္ေခ်ာင္း ၀၁-၆၈၁၅၇၄

၂၃။ ကမာရြတ္ ၀၁-၅၃၄၃၀၄

၂၄။ ဗဟန္း ၀၁-၅၅၄၆၃၀

၂၅။ စမ္းေခ်ာင္း ၀၁-၅၃၅၁၈၄

၂၆။ ၾကည့္ျမင္တုိင္ ၀၁-၅၃၅၈၆၇

၂၇။ စက္ဆန္း ၀၁-၇၀၈၉၃၁

၂၈။ အလုံ ၀၁-၂၂၀၇၉၃

၂၉။ လမ္းမေတာ္ ၀၁-၂၂၄၅၂၈

၃၀။ လသာ ၀၁-၂၅၃၂၀၂

၃၁။ ပန္းဘဲတန္း ၀၁-၃၇၁၃၉၈

၃၂။ ေက်ာက္တံတား ၀၁-၃၇၁၀၅၄

၃၃။ ဆိပ္ကမ္း ၀၁-၂၅၆၉၂၀

၃၄။ ဒလ ၀၁-၂၆၉၁၉၂

၃၅။ သံလ်င္ ၀၅၆-၂၁၅၀၄

၃၆။ ေက်ာက္တန္း ၀၅၆-၂၅၅၀၄

၃၇။ အင္းစိန္ ၀၁-၆၄၅၈၁၉

၃၈။ မဂၤလာဒံု ၀၁-၆၃၅၀၇၄

၃၉။ ေထာက္ၾကန့္ ၀၁-၆၀၀၀၃၂

၄၀။ လွိဳင္သာယာ ၀၁-၆၄၅၀၁၆

၄၁။ ေမွာ္ဘီ ၀၁-၆၂၀၀၀၁

၄၂။ လည္းကူး ၀၁-၆၂၉၀၀၉

၄၃။ တိုက္ၾကီး ၀၅၅-၂၀၀၀၃

၄၄။ ေသာင္းၾကီး ၀၁-၇၂၂၉၁၆

၄၅။ ေလွာ္ကား ၀၁-၇၀၈၉၃၀

၄၆။ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း 01 291034, 01 291035

၄၇။ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 562544, 01 562436

၄၈။ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း အမွတ္(၁) 01 556865, 01 556749 အမွတ္(၂) 01 547253

၄၉။ တာေမြျမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 556771, 01 556862

၅၀။ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 556988, 01 554951

၅၁။ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 291874, 01 291886

၅၂။ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 291218, 01 291240

၅၃။ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း 01 645821, 01 645819

၅၄။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပုိင္း) ရဲစခန္း 01 590093, 01 590070

၅၅။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေနာက္ပုိင္း) ရဲစခန္း01 584109, 01 584436

၅၆။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပုိင္း) ရဲစခန္း 01 585191, 01 585187

၅၆။ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပုိင္း) ရဲစခန္း 01 585191, 01 585187မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ရဲစခန္းမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
၁။ အမွတ္(၁)ရဲစခန္း ၀၂-၆၁၂၀၇

၂။ အမွတ္(၂)ရဲစခန္း ၀၂-၃၂၀၀၈

၃။ အမွတ္(၃)ရဲစခန္း ၀၂-၃၂၀၈၉

၄။ အမွတ္(၄)ရဲစခန္း ၀၂-၆၀၈၃၁

၅။ အမွတ္(၅)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၁

၆။ အမွတ္(၆)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၂

၇။ အမွတ္(၇)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၃

၈။ အမွတ္(၈)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၄

၉။ အမွတ္(၉)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၅

၁၀။ အမွတ္(၁၀)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၁၄၅

၁၁။ အမွတ္(၁၁)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၆

၁၂။ ေအာင္ပင္လယ္ရဲစခန္း ၀၂-၆၂၇၁၀

၁၃။ ျပည္ႀကီးတံခြန္ရဲစခန္း ၀၂-၈၀၃၄၈

၁၄။ ပုသိမ္ႀကီးရဲစခန္း ၀၂-၅၇၇၄၉

၁၅။ အုန္းေခ်ာရဲစခန္း ၀၈၅-၄၀၁၉၉

၁၆။ အမရပူရရဲစခန္း ၀၂-၇၀၉၉၈

၁၇။ ျမစ္ငယ္ရဲစခန္း ၀၂-၅၅၀၇၅

၁၈။ ျပင္ဦးလြင္ရဲစခန္း ၀၈၅-၂၂၀၃၇

၁၉။ သ႐ုပ္ျပရဲစခန္း ၀၂-၅၀၂၆၂

၂၀။ မတၱရာရဲစခန္း ၀၂-၇၉၀၀၁

၂၁။ စဥ့္ကူးရဲစခန္း ၀၈၆-၃၅၁၉၉

၂၂။ သပိတ္က်င္းရဲစခန္း ၀၈၆-၃၀၀၀၂

၂၃။ မိုးကုတ္ရဲစခန္း ၀၈၆-၂၀၀၁၃

၂၄။ က်ပ္ျပင္ရဲစခန္း ၀၈၆-၂၅၀၁၂

၂၅။ အခ်ဳပ္ေထာင္ရဲစခန္း ၀၈၆-၂၀၀၁၄

၂၆။ ေက်ာက္ဆည္ရဲစခန္း ၀၆၆-၅၀၃၃၂

၂၇။ ျမစ္သားရဲစခန္း ၀၆၆-၆၀၀၀၆

၂၈။ ကူမဲရဲစခန္း ၀၆၆-၆၂၀၁၃

၂၉။ စဥ့္ကိုင္ရဲစခန္း ၀၆၆-၄၀၀၃၁

၃၀။ ပလိပ္ရဲစခန္း ၀၆၆-၄၂၀၉၃

၃၁။ ေလဆိပ္ရဲစခန္း ၀၂-၈၇၄၁၆

၃၂။ တံတားဦးရဲစခန္း ၀၆၆-၄၄၀၀၇

၃၃။ မိတၳီလာအမွတ္(၁)ရဲစခန္း ၀၆၄-၂၃၅၀၄

၃၄။ ရွမ္းမငယ္ရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၆၇၁

၃၅။ အလယ္ရြာရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၆၇၂

၃၆။ ယင္းမာပင္ရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၆၇၃

၃၇။ ေညာင္ရမ္းရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၆၇၄

၃၈။ ဟံဇာရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၆၇၅

၃၉။ ေရႊေတာင္ရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၇၂၄

၄၀။ ပင္းတလဲရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၈၅၄

၄၁။ ေႏွာကန္ရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၇၃၆

၄၂။ ဆည္တိုရဲစခန္း ၀၉၆၅၂၀၇၃၅

၄၃။ မိတၳီလာအမွတ္(၂)ရဲစခန္း ၀၆၄-၂၃၅၀၅

၄၄။ မိတၳီလာအမွတ္(၃)ရဲစခန္း ၀၆၄-၃၅၁၉၉

၄၅။ မလွိုင္ရဲစခန္း ၀၆၄-၆၀၂၅၄

၄၆။ သာစည္ရဲစခန္း ၀၆၄-၆၉၀၀၁

၄၇။ ဝမ္းတြင္းရဲစခန္း ၀၆၄-၅၀၀၀၇

၄၈။ ရမည္းသင္းရဲစခန္း ၀၆၄-၄၀၀၀၃

၄၉။ ေပ်ာ္ဘြယ္ရဲစခန္း ၀၆၄-၄၉၀၀၆

၅၀။ ျမင္းၿခံအမွတ္(၁)ရဲစခန္း ၀၆၆-၂၁၅၀၄

၅၁။ ျမင္းၿခံအမွတ္(၂)ရဲစခန္း ၀၆၆-၂၁၀၃၉

၅၂။ ဆီမီးခုံရဲစခန္း ၀၆၆-၂၂၁၃၀

၅၃။ ႏြားထိုးႀကီးရဲစခန္း ၀၆၆-၈၀၀၀၄

၅၄။ ေတာင္သာရဲစခန္း ၀၆၆-၇၀၅၀၄

၅၅။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းရဲစခန္း ၀၆၁-၅၁၁၉၉

၅၆။ ငါန္းဇြန္ရဲစခန္း ၀၆၆-၄၆၂၂၉

၅၇။ ေညာင္ဦးရဲစခန္း ၀၆၁-၆၀၅၀၃

၅၈။ ပုဂံရဲစခန္း ၀၆၁-၆၅၁၉၉

နံပါတ္မ်ားေနလို႔ ေမ့တတ္ရင္လည္း မိမိ ဒိုင္ယာယီ စာအုပ္ထဲ ကူး မွတ္ထားေပါ့။

(ျမန္မာျပည္သား)

From : ထူးျခားျဖစ္စဥ္

Originally published at - https://www.facebook.com/ထူးျခားျဖစ္စဥ္


1 comment:

smy909@gmail.com