နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Zawgyi Converter
Unicode to Zawgyi

ယူနီကုဒ္မွ ေဇာ္ဂ်ီသို႔ေျပာင္းရန္


Step: 1 Use Unicode Font to type/or paste Unicode text here and then,
press Convert button below:

Step: 2

ZawGyi Output will show below:


Credit:
ဤ Converter သည္ ကိုေငြထြန္း၏ paragu converter ကိုအေျခခံ၍ ဖန္တီး ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
Zawgyi to Unicode

ေဇာ္ဂ်ီမွ ယူနီကုဒ္သို႔ ေျပာင္းရန္


Step: 1 
Use ZawGyi Font to type/or paste ZawGyi text here and then,
press Convert button below:

Step: 2

Unicode Output will show below:


Credit:
ဤ Converter သည္ ကိုေငြထြန္း၏ paragu converter ကိုအေျခခံ၍ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ အိုင္တီ ပရိုတြင္ သုံးထားသည့္ အတိုင္း ျပန္လည္ ကူးယူထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


MrDBA Blog မွ ကူးယူ မွ်ေဝ ပါသည္။

2 comments:

smy909@gmail.com