နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label ကုန္ေဈးႏႈန္း. Show all posts
Showing posts with label ကုန္ေဈးႏႈန္း. Show all posts

Thursday, April 20, 2017

ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ယေန႔ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းမ်ား
ေပၚဆန္းေမႊး
ဝါးတန္း ကုန္စည္ ဒိုင္မွာ ေပၚဆန္းေမႊး (နယ္စံု၊ ပုသိမ္၊ ေျမာင္းျမ၊ ဖ်ာပံု၊ ေဒးဒရဲ) တုိ႔က ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀ ေဈးတက္ လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေစ်းက ၁ အိတ္ကို ၂၈,၀၀၀ က်ပ္ကေန ၄၇,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိေန ပါတယ္။

ဧည့္မထ၊ ငစိန္
ဆန္ၾကမ္း အမ်ိဳး အစားျဖစ္တဲ့ ဧည့္မထနဲ႔ ငစိန္ဆန္တို႔က ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၅၀၀ ေဈး က်ဆင္း သြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၅,၅၀၀ ကေန ၁၈,၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။

မတ္ပဲ
ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၄,၀၀၀ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္း ၆ ေသာင္း ၆ ေထာင္ ရွိပါတယ္။

ပဲစင္းငံု
ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၇ သိန္း ၃ ေသာင္း ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၁၅,၀၀၀ ေဈး က်ဆင္းသြားပါတယ္။

ငရုတ္ရွည္
င႐ုတ္ရွည္ကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂၀၀ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၃,၅၀၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။

ကုလားပဲျခမ္း
ကုလားပဲျခမ္းက ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁၀၀ ေဈးတက္လာၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၂,၉၀၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။

မန္က်ည္းေတာင့္
ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မန္က်ည္းေတာင့္ဟာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၈၀ ေဈးတက္လာၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ေငြက်ပ္ ၁,၇၆၀ ရွိပါတယ္။

စြန္တာပဲ
စြန္တာပဲကေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ တင္းကို ေငြက်ပ္ ၁၈,၃၀၀ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။

အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

သတင္း – AMIA

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/202229

Read More »

Wednesday, June 01, 2016

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံေစ်းႏႈန္း
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ကို လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ သတင္း အခ်က္ အလက္ ေအဂ်င္စီ(AMIA) မွ ေပးပို႔သည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံေစ်းႏႈန္းမ်ား
စဥ္ အမ်ိဳးအစား ထြက္ရွိရာေဒသ ယူနစ္ ေစ်းကြက္ ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္) ပ်မ္းမွ် အနိမ့္ဆံုး မွ အျမင့္ဆံုး မွတ္ခ်က္
ေပၚဆန္း
(ဆန္)
နယ္စံု၊ ဖ်ာပံု၊
ေဒးဒရဲ၊ေျမာင္းျမ၊
ပုသိမ္၊ေရႊဘို
တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၃၁,၀၀၀ မွ
 ၄၂,၅၀၀
အသစ္
ဧည့္မထ
(ဆန္)
တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၀,၅၀၀မွ
၂၃,၅၀၀
အသစ္
ငစိန္
(ဆန္)
တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁၉,၈၀၀ မွ
 ၂၁,၀၀၀
အသစ္
ၿမီးဒံုး
(ဆန္)
တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၆၅,၀၀ မွ
၃၀,၀၀၀
အသစ္
မိုးသုခ
(ဆန္)
တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၅ ,၀၀၀မွ
၂၆,၀၀၀
အသစ္/ရွယ္
ေႏြသီးထပ္
(ရွယ္)
တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁၇,၈၀၀ မွ
၁၉,၀၀၀
ပဲစင္းငံုးနီ RC
တစ္တန္ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၄၈၀,၀၀၀
မတ္ပဲ FAQ/RC တစ္တန္ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၆၈၃,၀၀၀
ပဲတီစိမ္း(ပဲ) နယ္စံု(ပခုကၠဴ၊
 ေရႊ၀ါ၊ ပဲခူး၊
၀ါးခယ္မ)
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၄၃၀, မွ
၁,၇၀၀
၁၀ ဆြန္တာ (ပဲ) တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၈၁၅ မွ
၈၃၅
(နီ/ၿပာ)
၁၁ ေထာပတ္(ပဲ) တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၉၅ မွ
၇၃၅
၁၂ ပဲႀကီး(ပဲ) ကုန္း၊ေရႊကၽြန္း တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၂၆၅ မွ
၁,၃၀၅
၁၃ ကုလားပဲလံုး တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၅၅၀ မွ
၂,၆၅၀
၁၄ ေျပာင္းဆံ တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၄၉၀ မွ
၅၁၀
၁၅ ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲ) ပဲခူး၊ မင္းလွ၊
ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၀၀၀ မွ
၁,၀၂၀
၁၆ ၾကက္သြန္နီ ဆိပ္ျဖဴ၊ ေတာင္တြင္း
၊ျမင္းၿခံ၊ ျမစ္သား၊
ေတာင္သာ
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၄၀၀မွ
၆၀၀
ရွယ္၊ လတ္
၁၇ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကဴကုတ္ တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
 ၃,၁၀၀ မွ
၃,၆၀၀
ရွယ္၊ လတ္
၁၈ ၾကက္သြန္ျဖဴ ေအာင္ပန္း တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၃,၁၅၀ မွ
၃,၈၀၀
ထူး ၂ ၊
၃၊ ၄ ၊ ၅
၁၉ ငရုတ္(ရွည္) ေက်ာက္ရဲ၊၀ါးခယ္မ၊
ေရႊေလာင္း၊ပန္းတေနာ္၊
အိႏၵိယ၊ဗီယက္နမ္၊အိမ္မဲ
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၆၀၀ မွ
၃,၀၀၀
၂၀ ငရုတ္(မိုးေထာင္) ေညာင္ရမ္း၊ ေက်ာက္စိမ္း တစ္ပိႆ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၃,၁၀၀ မွ
 ၃,၃၀၀

၂၁ အာလူး ဟဲဟိုး တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၅၀ မွ
၈၁၀
ဆြဲ,A1,
OK,S1,S2
၂၂ ႏွမ္းနက္
စမံု(ႏွမ္း)
တစ္အိတ္ မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၁၆၀,၀၀၀ မွ
၁၇၀,၀၀၀
၂၃ ႏွမ္းနက္
တစ္အိတ္ မႏၱေလး
ကုန္စည္ဒိုင္
၉၀,၀၀၀  မွ
၁၀၀,၀၀၀

၂၅ ႏွမ္းညိဳ တစ္အိတ္ မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၇၇,၀၀၀ မွ
၈၀,၀၀၀
၂၆ ပန္းႏွမ္း
တစ္အိတ္ မႏၱေလး
ကုန္စည္ဒိုင္
၉၃,၃၀၀
၂၇ ပဲပုတ္(ရွမ္း)
တစ္အိတ္ မႏၱေလး
ကုန္စည္ဒိုင္
၄၅,၀၀၀ မွ
၅၅,၀၀၀

၂၈ ပဲပုတ္(ဗမာ) တစ္အိတ္ မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၅၁,၀၀၀ မွ
၅၂,၀၀၀
၂၉ နာနတ္သီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၀၀ မွ
၁,၅၀၀
၃၀ မာလကာသီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁၄၀ မွ
 ၃၀၀
၃၁ ဖရဲသီး ၈၅၅ တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၃၀၀ မွ
၄,၀၀၀
လတ္၊ေသး
၃၂ ဖရဲသီး ၂၁၁ တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၀၀၀ မွ
၁,၇၀၀
၃၃ ႏွင္းသီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၅
၃၄ သံပုရာသီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၀
၃၅ ကန္စြန္းဥ တစ္ပိႆာ သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၀၀
၃၆ ပိႏၷဲသီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၃,၅၀၀  မွ
၁၁,၀၀၀
၃၇ သရက္သီး
(စိန္တစ္လံုး)

တစ္ဖာ သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၉,၀၀၀ မွ
၁၆,၀၀၀

၃၈ သရက္သီး
(ရင္ကြဲ)

တစ္ေတာင္း သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၃၅,၀၀၀ မွ
 ၄၀,၀၀၀

၃၉ မင္းကြတ္သီး
တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၅၀ မွ
၁၅၀


လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္ ေအဂ်င္စီ(AMIA) မွ ေပးပို႔သည္။

မဇၩိမသတင္း by mizzima

Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/14756

Read More »

Monday, May 30, 2016

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၀) ရက္ တနလၤာေန႔ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံေစ်းႏႈန္းမ်ား
၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၀) ရက္ တနလၤာေန႔ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံေစ်းႏႈန္းမ်ား
စဥ္ အမ်ိဳးအစား ထြက္ရွိရာေဒသ ယူနစ္ ေစ်းကြက္ ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္) ပ်မ္းမွ် အနိမ့္ဆံုး မွ အျမင့္ဆံုး မွတ္ခ်က္
ေပၚဆန္း(ဆန္) နယ္စံု၊ ဖ်ာပံု
၊ေဒးဒရဲ၊ေျမာင္းျမ၊
ပုသိမ္၊ေရႊဘို
တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၃၁,၀၀၀ မွ ၄၂,၅၀၀ အသစ္
ဧည့္မထ(ဆန္) တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၀,၅၀၀မွ ၂၃,၅၀၀ အသစ္
ငစိန္(ဆန္) တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁၉,၈၀၀ မွ ၂၁,၀၀၀ အသစ္
ၿမီးဒံုး(ဆန္) တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၆၅,၀၀ မွ ၃၀,၀၀၀ အသစ္
မိုးသုခ (ဆန္) တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၅ ,၀၀၀မွ ၂၆,၀၀၀ အသစ္/
ရွယ္
ေႏြသီးထပ္(ရွယ္) တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁၇,၈၀၀ မွ ၁၉,၀၀၀
ပဲစင္းငံုးနီ RC
တစ္တန္ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၄၉၅,၀၀၀
မတ္ပဲ FAQ/RC တစ္တန္ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၇၀၅,၀၀၀
ပဲတီစိမ္း(ပဲ) နယ္စံု(ပခုကၠဴ၊ ေရႊ၀ါ၊
ပဲခူး၊ ၀ါးခယ္မ)
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၄၃၀, မွ ၁,၇၀၀
၁၀ ဆြန္တာ (ပဲ) တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၈၁၅ မွ ၈၃၅ (နီ/ၿပာ)
၁၁ ေထာပတ္(ပဲ) တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၉၅ မွ ၇၃၅
၁၂ ပဲႀကီး(ပဲ) ကုန္း၊ေရႊကၽြန္း တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၂၆၅ မွ ၁,၃၀၅
၁၃ ကုလားပဲလံုး တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၅၅၀ မွ ၂,၆၅၀
၁၄ ေျပာင္းဆံ တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၄၉၀ မွ ၅၁၀
၁၅ ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲ) ပဲခူး၊ မင္းလွ၊
ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၀၀၀ မွ ၁,၀၂၀
၁၆ ၾကက္သြန္နီ ဆိပ္ျဖဴ၊
ေတာင္တြင္း
၊ျမင္းၿခံ၊ ျမစ္သား၊
ေတာင္သာ
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၄၀၀မွ ၆၀၀ ရွယ္၊ လတ္
၁၇ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကဴကုတ္ တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
 ၃,၄၀၀ မွ ၃,၅၀၀ ရွယ္၊ လတ္
၁၈ ၾကက္သြန္ျဖဴ ေအာင္ပန္း တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၃,၁၅၀ မွ ၃,၈၀၀ ထူး ၂ ၊ ၃၊ ၄ ၊ ၅
၁၉ ငရုတ္(ရွည္) ေက်ာက္ရဲ၊၀ါးခယ္မ
၊ေရႊေလာင္း၊
ပန္းတေနာ္၊
အိႏၵိယ၊
ဗီယက္နမ္၊
အိမ္မဲ
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၆၀၀ မွ ၃,၀၀၀
၂၀ ငရုတ္
(မိုးေထာင္)
ေညာင္ရမ္း၊
ေက်ာက္စိမ္း
တစ္ပိႆ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၃,၁၀၀ မွ ၃,၃၀၀
၂၁ အာလူး ဟဲဟိုး တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၅၀ မွ ၈၁၀ ဆြဲ,A1,OK,
S1,S2
၂၂ ႏွမ္းနက္
စမံု(ႏွမ္း)
တစ္အိတ္ မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၁၆၈,၀၀၀ မွ ၁၇၃,၀၀၀
၂၃ ႏွမ္းနက္
တစ္အိတ္ မႏၱေလး
ကုန္စည္ဒိုင္
၈၅,၀၀၀ မွ ၁၀၅,၀၀၀
၂၅ ႏွမ္းညိဳ တစ္အိတ္ မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၇၈,၀၀၀
၂၆ ပန္းႏွမ္း
တစ္အိတ္ မႏၱေလး
ကုန္စည္ဒိုင္
၉၃,၀၀၀
၂၇ ပဲပုတ္(ရွမ္း)
တစ္အိတ္ မႏၱေလး
ကုန္စည္ဒိုင္
၄၅,၀၀၀ မွ ၅၀,၀၀၀
၂၈ ပဲပုတ္(ဗမာ) တစ္အိတ္ မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၅၁,၀၀၀ မွ ၅၂,၀၀၀
၂၉ နာနတ္သီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၀၀ မွ ၁,၅၀၀
၃၀ မာလကာသီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁၄၀ မွ ၃၀၀
၃၁ ဖရဲသီး ၈၅၅ တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၃၀၀ မွ ၄,၀၀၀ လတ္၊ေသး
၃၂ ဖရဲသီး ၂၁၁ တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၀၀၀ မွ ၁,၇၀၀
၃၃ ႏွင္းသီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၅
၃၄ သံပုရာသီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၀
၃၅ ကန္စြန္းဥ တစ္ပိႆာ သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၀၀
၃၆ ပိႏၷဲသီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၃,၅၀၀  မွ ၁၁,၀၀၀
၃၇ သရက္သီး (စိန္တစ္လံုး)
တစ္ဖာ သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၉,၀၀၀ မွ ၁၆,၀၀၀
၃၈ သရက္သီး
(ရင္ကြဲ)

တစ္ေတာင္း သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၃၅,၀၀၀ မွ ၄၀,၀၀၀
၃၉ မင္းကြတ္သီး
တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၅၀ မွ ၁၅၀

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ သတင္း အခ်က္အလက္ ေအဂ်င္စီ(AMIA) မွ ေပးပို႔သည္။

မဇၩိမသတင္း by mizzima

Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/14689

Read More »

Thursday, May 26, 2016

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၆) ရက္ ၾကာသာပေတးေန႔ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံေစ်းႏႈန္းမ်ား
၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၆) ရက္ၾကာသာပေတးေန႔ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္သစ္သီး၀လံေစ်းႏႈန္းမ်ား ကို လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္ ေအဂ်င္စီ(AMIA) မွ ေပးပို႔သည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၆) ရက္ၾကာသာပေတးေန႔ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္သစ္သီး၀လံေစ်းႏႈန္းမ်ား
စဥ္ အမ်ိဳးအစား ထြက္ရွိရာေဒသ ယူနစ္ ေစ်းကြက္ ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္) ပ်မ္းမွ် အနိမ့္ဆံုး မွ အျမင့္ဆံုး မွတ္ခ်က္

ေပၚဆန္း
(ဆန္)
နယ္စံု၊
ဖ်ာပံု၊ေဒးဒရဲ၊
ေျမာင္းျမ၊
ပုသိမ္၊ေရႊဘို
တစ္တင္းခြဲ
၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၃၁,၅၀၀ မွ
၄၃,၀၀၀
အသစ္

ဧည့္မထ
(ဆန္)
  တစ္တင္းခြဲ
၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၀,၅၀၀မွ
၂၃,၅၀၀
အသစ္

ငစိန္
(ဆန္)
  တစ္တင္းခြဲ
၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁၉,၈၀၀ မွ
၂၁,၀၀၀
အသစ္

ၿမီးဒံုး
(ဆန္)
  တစ္တင္းခြဲ
၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၇,၀၀၀ မွ
 ၃၀,၅၀၀
အသစ္

မိုးသုခ
(ဆန္)
  တစ္တင္းခြဲ
၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၅ ,၀၀၀မွ
၂၆,၀၀၀
အသစ္/ရွယ္

ေႏြသီးထပ္
(ရွယ္)
  တစ္တင္းခြဲ
၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁၇,၈၀၀ မွ
၁၉,၀၀၀
 

ပဲစင္းငံုးနီ
RC

တစ္တန္
ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၅၀၃,၀၀၀


မတ္ပဲ
FAQ/RC
  တစ္တန္
ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၇၂၀,၀၀၀
 

ပဲတီစိမ္း(ပဲ)
နယ္စံု(ပခုကၠဴ၊
 ေရႊ၀ါ၊ ပဲခူး၊
၀ါးခယ္မ)
တစ္ပိႆာ
ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၄၅၀, မွ
၁,၇၃၅
 
၁၀
ဆြန္တာ
 (ပဲ)
  တစ္ပိႆာ
ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၈၁၅ မွ
၈၃၅
(နီ/ၿပာ)
၁၁
ေထာပတ္
(ပဲ)
  တစ္ပိႆာ
ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၉၅ မွ
 ၇၃၅
 
၁၂
ပဲႀကီး
(ပဲ)
ကုန္း၊ေရႊကၽြန္း
တစ္ပိႆာ
ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၅၉၀ မွ
၁,၆၃၀
 
၁၃
ကုလားပဲလံုး
  တစ္ပိႆာ
ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၉၅၀
 
၁၄
ေျပာင္းဆံ
  တစ္ပိႆာ
ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၄၉၀ မွ
၅၁၀
 
၁၅
ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲ)
ပဲခူး၊ မင္းလွ၊
ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ
တစ္ပိႆာ
ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၉၅၀ မွ
၁,၀၅၀
 
၁၆
ၾကက္သြန္နီ
ဆိပ္ျဖဴ၊ေပ်ာ္ဘြယ္၊
မံုရြာ၊ျမင္းၿခံ၊
ေတာင္တြင္း
တစ္ပိႆာ
ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၄၀၀မွ
၆၅၀
ရွယ္၊ လတ္
၁၇
ၾကက္သြန္ျဖဴ
ၾကဴကုတ္
တစ္ပိႆာ
ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
 ၃,၂၀၀ မွ
၃,၉၀၀
ရွယ္၊ လတ္
၁၈
ၾကက္သြန္ျဖဴ
ေအာင္ပန္း
တစ္ပိႆာ
ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၃,၀၀၀ မွ
၃,၇၀၀
ထူး ၂ ၊ ၃၊
၄ ၊ ၅
၁၉
ငရုတ္
(ရွည္)
ေက်ာက္ရဲ၊၀ါးခယ္မ
၊ေရႊေလာင္း၊ပန္းတေနာ္၊
အိႏၵိယ၊ဗီယက္နမ္၊
အိမ္မဲ
တစ္ပိႆာ
ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၆၀၀ မွ
 ၄,၅၀၀
 
၂၀
ငရုတ္
(မိုးေထာင္)
ေညာင္ရမ္း၊
ေက်ာက္စိမ္း
တစ္ပိႆ
ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၉၀၀ မွ
၃,၁၀၀

၂၁
အာလူး
ဟဲဟိုး
တစ္ပိႆာ
ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၅၀ မွ
၇၇၀
ဆြဲ,A1,
OK,S1,S2
၂၂
ႏွမ္းနက္
စမံု(ႏွမ္း)
  တစ္အိတ္
မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၁၇၀,၀၀၀ မွ
၁၈၀,၀၀၀
 
၂၃
ႏွမ္းနက္

တစ္အိတ္
မႏၱေလး
ကုန္စည္ဒိုင္
၈၅,၀၀၀ မွ
၁၀၅,၀၀၀

၂၄
ႏွမ္းျဖဴ
(ႏွမ္း)
  တစ္အိတ္
မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၉၃,၀၀၀ မွ
 ၁၀၀,၀၀၀
 
၂၅
ႏွမ္းညိဳ
  တစ္အိတ္
မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၇၃,၀၀၀ မွ
၈၀,၀၀၀
 
၂၆
ပန္းႏွမ္း

တစ္အိတ္
မႏၱေလး
ကုန္စည္ဒိုင္
၉၀,၀၀၀ မွ
၉၂,၀၀၀

၂၇
ပဲပုတ္
(ရွမ္း)

တစ္အိတ္
မႏၱေလး
ကုန္စည္ဒိုင္
၄၆,၅၀၀ မွ
၅၀,၀၀၀

၂၈
ပဲပုတ္(ဗမာ)
  တစ္အိတ္
မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၅၂,၀၀၀
 
၂၉
နာနတ္သီး
  တစ္လံုး
သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၀၀ မွ
၁,၅၀၀
 
၃၀
မာလကာသီး
  တစ္လံုး
သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁၄၀ မွ
၃၀၀
 
၃၁
ဖရဲသီး
၈၅၅
တစ္လံုး
သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၃၀၀ မွ
၄,၀၀၀
လတ္၊ေသး
၃၂
ဖရဲသီး
၂၁၁
တစ္လံုး
သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၀၀၀ မွ
၁,၇၀၀
 
၃၃
ႏွင္းသီး
  တစ္လံုး
သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၅
 
၃၄
သံပုရာသီး
  တစ္လံုး
သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၀
 
၃၅
ကန္စြန္းဥ
  တစ္ပိႆာ
သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၀၀
 
၃၆
ပိႏၷဲသီး
  တစ္လံုး
သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၃,၅၀၀  မွ
၁၁,၀၀၀
 
၃၇
သရက္သီး
(စိန္တစ္လံုး)

တစ္ဖာ
သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၉,၀၀၀ မွ
၁၆,၀၀၀

၃၈
သရက္သီး
(ရင္ကြဲ)

တစ္ေတာင္း
သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၃၅,၀၀၀ မွ
၄၀,၀၀၀

၃၉
မင္းကြတ္သီး

တစ္လံုး
သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၅၀ မွ ၁၅၀


လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္ ေအဂ်င္စီမွ ေပးပို႔သည္။

မဇၩိမသတင္း by mizzima

Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/14498

Read More »

Tuesday, May 24, 2016

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၄) ရက္ အဂၤါေန႔ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံေစ်းႏႈန္းမ်ား
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၄) ရက္ အဂၤါေန႔ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ကို လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ သတင္း အခ်က္ အလက္ ေအဂ်င္စီ (AMIA) မွ ေပးပို႔သည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၄) ရက္ အဂၤါေန႔ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္သစ္သီး၀လံေစ်းႏႈန္းမ်ား
စဥ္ အမ်ိဳးအစား ထြက္ရွိရာေဒသ ယူနစ္ ေစ်းကြက္ ေစ်းႏႈန္း(က်ပ္)
ပ်မ္းမွ်
အနိမ့္ဆံုး မွ
အျမင့္ဆံုး
မွတ္ခ်က္
ေပၚဆန္း
(ဆန္)
နယ္စံု၊ ဖ်ာပံု၊
ေဒးဒရဲ၊ ေျမာင္းျမ၊
ပုသိမ္၊ေရႊဘို
တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၃၂,၀၀၀ မွ
 ၄၃,၀၀၀
အသစ္
ဧည့္မထ
(ဆန္)
တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၀,၅၀၀မွ
၂၃,၅၀၀
အသစ္
ငစိန္
(ဆန္)
တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁၉,၈၀၀ မွ
 ၂၁,၀၀၀
အသစ္
ၿမီးဒံုး(ဆန္) တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၉,၀ ၀၀ မွ
 ၃၁,၅၀၀
အသစ္
မိုးသုခ (ဆန္) တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၄ ,၀၀၀မွ
၂၅,၀၀၀
အသစ္/ရွယ္
ေႏြသီးထပ္(ရွယ္) တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁၇,၈၀၀ မွ
၁၉,၀၀၀
မတ္ပဲ FAQ/RC တစ္တန္ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၆၉၀,၀၀၀
ပဲတီစိမ္း(ပဲ) နယ္စံု(ပခုကၠဴ၊
 ေရႊ၀ါ၊ ပဲခူး၊
၀ါးခယ္မ)
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၄၀၀, မွ
 ၁,၇၀၀
ဆြန္တာ (ပဲ) တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၈၁၅ မွ
 ၈၃၅
(နီ/ၿပာ)
၁၀ ေထာပတ္(ပဲ) တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၇၅ မွ
 ၇၃၅
၁၁ ပဲႀကီး(ပဲ) ကုန္း၊ေရႊကၽြန္း တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၂၈၅ မွ
 ၁,၆၃၀
၁၂ ကုလားပဲလံုး တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၉၀၀
၁၃ ေျပာင္းဆံ တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၄၉၀ မွ
၅၁၀
၁၄ ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲ) ပဲခူး၊ မင္းလွ၊
 ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၉၆၅ မွ
၁,၀၇၀
၁၅ ဘိုကိတ္
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
 ၁,၁၃၀ မွ
၁,၁၈၅

၁၆ ၾကက္သြန္နီ ဆိပ္ျဖဴ၊ျမစ္သား၊
ျမင္းၿခံ
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၄၁၅ မွ
၇၅၀
ရွယ္၊ လတ္
၁၇ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကဴကုတ္ တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
 ၃,၃၀၀ မွ
၃,၆၅၀
ရွယ္၊ လတ္
၁၈ ၾကက္သြန္ျဖဴ ေအာင္ပန္း တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၈၀၀ မွ
၃,၅၀၀
ထူး ၂ ၊
၃၊ ၄ ၊ ၅
၁၉ ငရုတ္(ရွည္) ေက်ာက္ရဲ၊၀ါးခယ္မ၊
ေရႊေလာင္း၊ပန္းတေနာ္၊
အိႏၵိယ၊ဗီယက္နမ္၊
အိမ္မဲ၊ဒီမြန္
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၆၀၀ မွ
၄,၅၀၀
၂၀ ငရုတ္(မိုးေထာင္) ေညာင္ရမ္း၊ေက်ာက္စိမ္း တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၉၀၀ မွ
 ၃,၀၀၀

၂၁ အာလူး ဟဲဟိုး တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၀၀ မွ
 ၇၃၀
ဆြဲ,A1,
OK,S1,S2
၂၂ ႏွမ္းနက္ စမံု(ႏွမ္း) တစ္အိတ္ မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၁၇၀,၀၀၀ မွ
 ၁၇၃,၀၀၀
၂၃ ႏွမ္းနက္
တစ္အိတ္ မႏၱေလး
ကုန္စည္ဒိုင္
၈၅,၀၀၀ မွ
၁၀၅,၀၀၀

၂၄ ႏွမ္းျဖဴ (ႏွမ္း) တစ္အိတ္ မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၉၆,၀၀၀

ႏွမ္းျဖဴ(ဂ်ပန္)
တစ္အိတ္ မႏၱေလး
ကုန္စည္ဒိုင္
၉၈,၀၀၀ မွ
၁၀၀,၀၀၀

၂၅ ႏွမ္းညိဳ တစ္အိတ္ မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၇၅,၀၀၀ မွ
၈၃,၀၀၀
၂၆ ပန္းႏွမ္း
တစ္အိတ္ မႏၱေလး
ကုန္စည္ဒိုင္
၉၂,၀၀ မွ
၉၃,၀၀၀

၂၈ ပဲပုတ္(ဗမာ) တစ္အိတ္ မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၅၂,၀၀၀မွ
 ၅၃,၀၀၀
၂၉ နာနတ္သီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၀၀ မွ
၁,၅၀၀
၃၀ မာလကာသီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁၄၀ မွ
 ၃၀၀
၃၁ ဖရဲသီး ၈၅၅ တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၃၀၀ မွ
 ၄,၀၀၀
လတ္၊ေသး
၃၂ ဖရဲသီး ၂၁၁ တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၀၀၀ မွ
၁,၇၀၀
၃၃ ႏွင္းသီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၅
၃၄ သံပုရာသီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၀
၃၅ ကန္စြန္းဥ တစ္ပိႆာ သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၀၀
၃၆ ပိႏၷဲသီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၃,၅၀၀  မွ
၁၁,၀၀၀
၃၇ သရက္သီး
(စိန္တစ္လံုး)

တစ္ဖာ သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၉,၀၀၀ မွ
၁၆,၀၀၀

၃၈ သရက္သီး
(ရင္ကြဲ)

တစ္ေတာင္း သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၃၅,၀၀၀ မွ
၄၀,၀၀၀

၃၉ မင္းကြတ္သီး
တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၅၀ မွ
၁၅၀

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္ ေအဂ်င္စီ(AMIA) မွ ေပးပို႔သည္။

မဇၩိမသတင္း by mizzima

Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/14498

Read More »

Friday, May 13, 2016

၂၀၁၆ ေမလ (၁၃) ရက္ ေသာၾကာေန႔ ေစ်းပိတ္ခ်ိန္ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံ ေစ်းႏႈန္း
၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၃) ရက္ ေသာၾကာေန႔ ေစ်းပိတ္ခ်ိန္ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ကို လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ သတင္းအခ်က္ အလက္ ေအဂ်င္စီ (AMIA) မွ ေပးပို႔ခ်က္ကို မဇၩိမသတင္းမွ တဆင့္ ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၃) ရက္ ေသာၾကာေန႔ ေစ်းပိတ္ခ်ိန္ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံ ေစ်းႏႈန္းမ်ား
စဥ္အမ်ိဳးအစားထြက္ရွိရာေဒသယူနစ္ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္း ပ်မ္းမွ်
အနိမ့္ဆံုး
မွ
အျမင့္ဆံုး
မွတ္ခ်က္
ေပၚဆန္း(ဆန္) နယ္စံု၊ဖ်ာပံု၊
ေဒးဒရဲ၊ ေျမာင္းျမ၊
ပုသိမ္၊ေရႊဘို
တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၃၂,၀၀၀ မွ ၄၃,၅၀၀ အသစ္
ဇီယာ/
ဧည့္မထ(ဆန္)
တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၀,၅၀၀မွ ၂၃,၅၀၀ အသစ္
ငစိန္ (ဆန္) တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁၉,၈၀၀ မွ ၂၁,၀၀၀ အသစ္
ၿမီးဒံုး(ဆန္) တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၉,၅၀၀ မွ ၃၂,၀၀၀ အသစ္
သုခ (ဆန္) နယ္စံု တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၃ ,၅၀၀မွ ၂၄,၀၀၀ အသစ္/ရွယ္
ေႏြသီးထပ္(ရွယ္) တစ္တင္းခြဲ ၀ါးတန္းလမ္း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁၇,၈၀၀ မွ ၁၉,၂၀၀
မတ္ပဲ FAQ/RC တစ္တန္ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၇၃၅,၀၀၀
ပဲတီစိမ္း(ပဲ) နယ္စံု(ပခုကၠဴ၊
ေရႊ၀ါ၊ ပဲခူး၊၀ါးခယ္မ)
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၅၁၅, မွ ၁,၇၀၀
ဆြန္တာ (ပဲ) တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၈၁၅ မွ ၈၃၅ (နီ/ၿပာ)
၁၀ ေထာပတ္(ပဲ) တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၉၅ မွ ၇၃၅
၁၁ ပဲႀကီး(ပဲ) ကုန္း၊ေရႊကၽြန္း တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၂၈၅ မွ ၁,၅၉၅
၁၂ ကုလားပဲလံုး တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၀၀၀
၁၃ ေျပာင္းဆံ တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၄၉၀ မွ ၅၀၀
၁၄ ပဲလြန္းျဖဴ (ပဲ) ပဲခူး၊ မင္းလွ၊
ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၉၅၀ မွ ၁,၀၅၀
၁၅ ဘိုကိတ္
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
 ၁,၁၃၀ မွ ၁,၁၅၀
၁၆ ၾကက္သြန္နီ ဆိပ္ျဖဴ၊ေတာင္တြင္း
၊ျမစ္သား၊ေအာင္လံ
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၃၅၀ မွ ၇၀၀ ရွယ္၊ လတ္
၁၇ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကဴကုတ္ တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၃,၃၅၀ မွ ၃,၆၀၀ ရွယ္၊ လတ္
၁၈ ၾကက္သြန္ျဖဴ ရွမ္း၊ေအာင္ပန္း၊
ေတာင္ႀကီး
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၅၅၀ မွ ၃,၃၀၀ ထူး ၂ ၊ ၃၊ ၄ ၊ ၅
၁၉ ငရုတ္(ရွည္) ေက်ာက္ရဲ၊၀ါးခယ္မ၊
ေရႊေလာင္း၊ပန္းတေနာ္၊ဗီယက္နမ္၊အိမ္မဲ
တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၇၀၀ မွ ၄၀၀၀
၂၀ ငရုတ္(မိုးေထာင္) ေညာင္ရမ္း၊ေက်ာက္စိမ္း တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၆၅၀ မွ ၂,၉၀၀
၂၁ အာလူး ဟဲဟိုး တစ္ပိႆာ ဘုရင့္ေနာင္
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၀၀ မွ ၆၃၀ ဆြဲ,A1,OK,S1,S2
၂၂ ႏွမ္းနက္
စမံု(ႏွမ္း)
တစ္အိတ္ မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၁၇၅,၀၀၀ မွ ၁၈၅,၀၀၀
၂၃ ႏွမ္းနက္(ႏွမ္း) တစ္အိတ္ မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၈၇,၀၀၀ ,၁၂၅,၀၀၀
၂၄ ႏွမ္းျဖဴ (ႏွမ္း) တစ္အိတ္ မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၁၀၀,၀၀၀ မွ ၁၀၂,၀၀၀
၂၅ ႏွမ္းညိဳ တစ္အိတ္ မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၈၀,၀၀၀
၂၆ ပဲပုတ္(ဗမာ) တစ္အိတ္ မႏၳေလး
ကုန္စည္ဒုိင္
၅၃,၀၀၀
၂၇ နာနတ္သီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၇၀၀ မွ ၁,၄၀၀
၂၈ မာလကာသီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁၅၀ မွ ၃၃၀
၂၉ ဖရဲသီး ၈၅၅ တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၄၀၀  မွ ၁၇၀၀ လတ္၊ေသး
၃၀ ဖရဲသီး ၂၁၁ တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၀၀၀ မွ ၁,၈၀၀
၃၁ ႏွင္းသီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၀
၃၂ သံပုရာသီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၅၀
၃၃ ပဲျမစ္ တစ္ပိႆာ သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၀၀၀ မွ ၁,၈၀၀
၃၄ ကန္စြန္းဥ တစ္ပိႆာ သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၆၀၀
၃၅ ပိႏၷဲသီး တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၆,၀၀၀  မွ ၁၅,၀၀၀
၃၆ သရက္သီး
(စိန္တစ္လံုး)

တစ္ဖာ သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၉,၀၀၀ မွ ၂၀,၀၀၀
၃၇ သရက္သီး
(မခ်စ္စု)

တစ္ေတာင္း သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂၁,၀၀၀ မွ ၂၅,၀၀၀
၃၈ ကၽြဲေကာ
တစ္လံုး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၂,၀၀၀ မွ ၃,၀၀၀
၃၉ စေတာ္ဘယ္ရီ
တစ္ဗူး သီရိမဂၤလာေစ်း
ကုန္စည္ဒိုင္
၁,၀၀၀

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္သတင္း အခ်က္အလက္ ေအဂ်င္စီ(AMIA) မွ ေပးပို႔သည္။

မဇၩိမသတင္း by mizzima

Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/14160

Read More »