နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label က်န္းမာေရး. Show all posts
Showing posts with label က်န္းမာေရး. Show all posts

Friday, April 07, 2017

အစားေသာက္ အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ဟန္ခ်က္ညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ
ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၆

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးအား ဆြစ္ဇာလန္ နိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕အေျခစိုက္ Global Commission on Drug Policy (GCDP) ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဆြစ္ဇာလန္ နိုင္ငံ သမၼတေဟာင္း Ms. Ruth Dreifuss က ယေန႔ နံနက္ ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီး ဌာန ဧည့္ ခန္းမတြင္ လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံသည္။

ေတြ႔ဆုံစဥ္ မူးယစ္ ေဆးစြဲ ကာကြယ္ ကုသေရး မူဝါဒကို ျပည္သူ႕က်န္းမာ ေရး အျမင္ျဖင့္ ေရးဆြဲေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ လူထုမွ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္မူဝါဒခ်မွတ္ေရး၊ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားအား ကုသေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုသမႈအစုံပါဝင္သည့္မူဝါဒခ်မွတ္ေရး၊ ျပည္သူလူထုသို႔ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ Global Commission on Drug Policy (GCDP) မွ ထုတ္ေဝေသာ A New Approach to Decriminalization 2016 Report ကို အသုံးျပဳကာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကိုက္ညီမည့္မူဝါဒခ်မွတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ Lake Garden Hotel ၌ က်င္းပေသာ အစားအေသာက္ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဟန္ခ်က္ညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အစားအေသာက္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း ေရးဆိုရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴ၊ ထုတ္လုပ္သည္မွ အစျပဳကာ သုံးစြဲစားေသာက္သည္အထိ အဆင့္ တိုင္းတြင္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္တိုင္းတြင္ အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္း ေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွသာ စားသုံးသူမ်ား အေနျဖင့္ အႏၲရာယ္ကင္းသည့္ အစား အေသာက္ကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ေစ်းကြက္တြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားအနက္ အႏၲရာယ္ရွိ ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားအား ျပည္သူလူထုမွ စားသုံးရန္မသင့္ဟု သိရွိသည့္အခါ ဝယ္ယူ စားသုံးျခင္းမျပဳေတာ့လၽွင္ အဆိုပါ အႏၲရာယ္ရွိ စားေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ရာ ျပည္သူမ်ားသည္ အစားအေသာက္ေဘး အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္း ေရးေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑ (Gate Keeper) အေနျဖင့္ ပါဝင္ေနသည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မည္သည့္အစားအေသာက္က စားသင့္သည္၊ မစားသင့္သည္ကို သိရွိေစရန္ အလြန္ေရးႀကီး ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အစားအေသာက္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ေပၚသာမက ေက်းလက္ေဒသထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

ျပည္သူလူထုသို႔ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ က်န္းမာေရးအသိပညာ ျမႇင့္တင္ေရးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ား၊ ႏွီးႏြယ္၀န္ႀကီးဌာမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အစား အေသာက္ ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

From : ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ႒ာန by moi

Originally published at - http://moigovnews.blogspot.com/2017/04/blog-post_78.html

Read More »

Sunday, April 02, 2017

စားေသာက္ကုန္မ်ား၌ ပါဝင္သည့္ အခ်က္မ်ား မေဖာ္ျပပါက အေရးယူမည္
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၁

ျပည္တြင္း၌ အစား အေသာက္ ထုတ္လုပ္ သူမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္း၏ အမွတ္ တံဆိပ္ ေဖာ္ျပ ခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္ အလက္ မ်ားကို သံုးလ အတြင္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ရမည္ ျဖစ္ၿပီး လိုက္နာမႈ မရွိပါက ဥပေဒ အတိုင္း အေရး ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစား အေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

“ေဈးကြက္မွာ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ မကိုက္ညီတာ ရွိပါတယ္။ အစားအေသာက္ေတြဟာ သတ္မွတ္တဲ့ အမွတ္တံဆိပ္ ေဖာ္ျပခ်က္ကို လိုက္နာရမယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

အမွတ္တံဆိပ္ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ လုပ္ငန္း တည္ေနရာလိပ္စာ၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ထုတ္လုပ္ရက္စြဲ၊ သက္တမ္းကုန္ရက္စြဲ၊ ထုတ္လုပ္ အပတ္စဥ္ အမွတ္၊ FDA ၏ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္ႏွင့္ လိုင္စင္အမွတ္မ်ား ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း FDA ၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနအေနႏွင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဈးကြက္မ်ားရွိ အစားအေသာက္ နမူနာမ်ားကို ေကာက္ယူ၍ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေထာက္ခံခ်က္အမွတ္ ေဖာ္ျပသူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ဆဲႏွင့္ လံုးဝ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိသူမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းဌာန၏ စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ သိရသည္။

“တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ရထားတဲ့ ေထာက္ခံခ်က္အမွတ္ ေဖာ္ျပတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေလွ်ာက္ပါမယ္ေပါ့။ ေလွ်ာက္ေနတဲ့ကာလမွာလည္း ေလွ်ာက္ထားဆဲနဲ႔ ဆက္ထုတ္ လုပ္ခြင့္ေပးမွာပါ။ အဲ့လို အေျခအေနမွာ ေဈးကြက္ ေထာက္လွမ္းၾကည့္သြားမွာပါ”ဟု ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အမွတ္တံဆိပ္ ေဖာ္ျပခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ အကုန္တြင္ ေနာက္ဆံုးထား ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အသိေပး ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကာလအၿပီး လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္မႈ မရွိသူမ်ားကို အမ်ိဳးသားအစား အေသာက္ဥပေဒ၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

From : The Vice Myanmar

Originally published at - http://thevoicemyanmar.com/news/7464-stk


Read More »

Wednesday, March 22, 2017

ဘရာဇီးမွ အသားတင္သြင္းမႈ တ႐ုတ္ႏွင့္ အီးယူ ရပ္ဆုိင္း
ဘရာဇီး နိုင္ငံက ထုတ္လုပ္တဲ့ အသားေတြကို အဓိက တင္သြင္းေနတဲ့ တ႐ုတ္ နိုင္ငံနဲ႔ အီးယူ တို႔က အသားေတြ က်န္းမာေရး အတြက္ စိတ္မခ်ရ ဘူးဆိုၿပီး တင္သြင္းမႈ ေတြကို ရပ္ဆိုင္း လိုက္ပါတယ္။

မလတ္ဆတ္တဲ့၊ အစာ အဆိပ္ သင့္ႏုိင္တဲ့ အသားေတြကို ထုပ္ပိုး တင္ပို႔တာ၊ ႀကီးၾကပ္သူ စစ္ေဆးေရး အရာရွိေတြကို လာဘ္ထိုး တာေတြ စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိခဲ့ အၿပီး တ႐ုတ္နဲ႔ အီးယူက ဘရာဇီး နိုင္ငံထြက္ အသားေတြကို ပိတ္ပင္ လိုက္တာပါ။

ဘရာဇီး ရဲတပ္ဖဲြ႔က မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ ျပည္နယ္ ၆ ျပည္နယ္ အတြင္း အသား ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီေတြကို အႀကီး အက်ယ္ ဝင္ေရာက္ စီးနင္းၿပီး စံုစမ္း စစ္ေဆး မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေန ရပါတယ္။

အခုလို မလတ္ဆတ္တဲ့အသားေတြကို ျပည္ပႏုိင္ငံေတြကို ႏွစ္ေတြနဲ႔ခ်ီ တင္ပို႔ခဲ့ၾကတဲ့ အေထာက္အထားေတြကိုလည္း အာဏာပိုင္ေတြ ရရွိထားၾကပါတယ္။

ဘရာဇီးႏုိင္ငံဟာ အသားတင္ပို႔မႈကေန တႏွစ္တႏွစ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံ ဝင္ေငြရရွိေနတဲ့အတြက္ ဒီက႑ဟာ ဘရာဇီးႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအတြက္ အဓိကက်တဲ့ စီးပြားေရးက႑တခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဘရာဇီးသမၼတဟာလည္း ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ႐ုံးပိတ္ရက္ေတြအတြင္း အေရးေပၚ အစည္းအေဝးေတြ က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသံတမန္ေတြကို အသားကင္ဆိုင္ေခၚၿပီး ဘရာဇီးႏုိင္ငံထြက္ အသားေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကို အာမခံ စားျပခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၁၇ ရက္ မနက္ပိုင္းက ေနရာေပါင္း ၂၀၀ နီးပါးမွာ ရဲတပ္ဖဲြ႔ဝင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ အေရးေပၚစီးနင္းမႈေတြ လုပ္ခဲ့တာမွာ ကုမၸဏီေတြက အစိုးရလိုင္စင္ရရွိဖို႔အေရး က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္ေတြ၊ အာဏာရပါတီ အမတ္ေတြကို လက္သိပ္ထိုး လာဘ္ထုိးမႈေတြ ရွိခဲ့တာေတြကိုလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာရွိေတြက ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။

အသားထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ၃၀ ေက်ာ္ကို က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီညြတ္တဲ့ အသားေတြ တင္ပို႔မႈနဲ႔ စြပ္စဲြခံရၿပီး အဲ့ဒီထဲမွာ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး အမဲသားထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ JBS ကုမၸဏီနဲ႔ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ၾကက္သား၊ ဘဲသား ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ BRF ကုမၸဏီတို႔လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/196610

Read More »

Saturday, March 18, 2017

အြန္လိုင္းမွာ ေရာင္းခ်တဲ့ အဆီက်ေဆးတခ်ိဳ႕ ထိေရာက္မႈ မရွိ
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၅ – အြန္လိုင္းမွာ ေရာင္းခ်တဲ့ အဆီခ်ေဆး ေတြက ထိေရာက္မႈ မရွိ တာေတြ မ်ားေနတယ္လို႔ သိရ ပါတယ္။

အြန္လိုင္းက အဆီ ခ်ေဆး ေကာင္းတယ္ ဆိုၿပီး ဝယ္လိုက္တာ တကယ္ ေသာက္ၾကည့္ လိုက္ေတာ့ အဆင္ မေျပဘူး၊ ေသာက္တာ ေလးငါးဘူး ရွိေနၿပီ၊ တကယ္ ထိေရာက္မႈ မရွိဘူး ဆိုေတာ့ ျဖတ္လိုက္တာ၊ ေရာင္းတာေတြ ကလဲ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္၊ ေရာင္းတဲ့ သူေတြ ကေတာ့ တကယ္ ထိေရာက္တယ္ ဆိုၿပီး တင္ ၿပီးေရာင္း ၾကတယ္၊ ေရာင္း သူကေတာ့ ေရာင္းထြက္ေအာင္ လုပ္မွာပဲ၊ ဝယ္တဲ့ သူေတြ ကသာ ေရြးၿပီး ဝယ္သင့္ တယ္လို႔ အြန္လိုင္းက ဝယ္ယူသူ ကိုျပည့္ၿဖိဳးက ေျပာပါတယ္။

အြန္လိုင္းမွာေရာင္းခ်ေနတဲ့ အဆီခ်ေဆးေတြက ေရွာက္သီးနဲ႔ ထုတ္လုပ္တာေတြကို အမ်ားဆံုး ေရာင္းခ် ေနတာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနတာျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အစ္မတို႔က တစ္ဆင့္ျပန္ေရာင္းတာဆိုေတာ့ အခက္ အခဲျဖစ္တယ္၊ ထိေရာက္မႈ မရွိတာေတြ ဆိုုုျပီး ျပန္ေျပာတာေတြ ရွိတယ္၊ အစ္မတို႔ကလဲ တစ္ဆင့္ျပန္ယူရတာဆိုေတာ့ မေကာင္း ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္ပဲ အေျပာခံ ရတာေလ၊ အဲဒီလိုဆိုေတာ့ မေကာင္းႏိုုင္ဘူးလို႔ အြန္လိုင္းကေန ေဈးေရာင္း တာေတြကို ျပဳလုပ္ေနသူ မသင္ဇာက ေျပာပါတယ္။

အြန္လိုင္းမွာအဆီခ်ေဆးေတြကို တံဆိပ္ေလးငါးမ်ိဳးနဲ႔ ေရာင္းခ်ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ သည္လို တံဆိပ္ေတြ အမ်ားႀကီးမွာမွ တကယ္ ထိေရာက္တဲ့ အဆီခ်ေဆးေတြ နည္းပါးေနတာ ျဖစ္ၿပီး မထိေရာက္ တာေတြက သာအမ်ား အျပားရွိေန တာျဖစ္ပါတယ္။

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by လိမၼာ

Originally published at - http://www.kumudranews.com

Read More »

Wednesday, March 15, 2017

ေစ်းကြက္တြင္ေရာင္းမည့္အသားမ်ား၏ အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈ အေမရိကန္ပညာရွင္မ်ား ကူညီမည္
ေစ်းကြက္ ထဲမွာ ေရာင္းခ်မယ့္ တိရစာၦန္ အသားေတြရဲ႕ အရည္ အေသြးကို စစ္ေဆးရာမွာ ပိုမို တိက်တဲ့ အေျဖေတြ ရရွိေစဖို႔ အေမရိကန္ ပညာရွင္ေတြက နည္းပညာ သင္တန္းေတြ ပို႔ခ်ေပး သြားမယ္လို႔ ျမန္မာ့ လယ္ယာနဲ႔ ေမြးျမဴေရး က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ အကူအညီ ေပးေနတဲ့ Winrock International က ေျပာပါတယ္။

သားသတ္႐ုံေတြက အသားေတြကို စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရတဲ့ ဆရာဝန္ေတြ အပါအဝင္ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုပါ သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ Winrock International က ဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံ ေဒါက္တာသက္ခိုင္က ေျပာပါတယ္။

အဲ့ဒီသင္တန္းကို အခု မတ္လ ၁၆ ရက္ကေန ၁၈ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္ေတြ၊ အသားထုတ္လုပ္သူေတြနဲ႔ အစားအေသာက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြ တက္ေရာက္သင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သတင္း – AMIA

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/195134


Read More »

ဆီးခ်ဳိေရာဂါ စီမံကိန္းအတြက္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံက ေဒၚလာ ၁ သန္းေက်ာ္ ကူညီမည္
ျမန္မာ နိုင္ငံမွာ ေဆာင္ရြက္မယ့္ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါ စီမံကိန္း အတြက္ ဒိန္းမတ္ နိုင္ငံက ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ သန္း ကူညီ သြားဖို႔ သေဘာ တူညီ လိုက္ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အထိ ေရးဆြဲ ထားတဲ့ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ စီမံကိန္း အတြက္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံက ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ သန္း ကူညီဖို႔ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား ဝန္ႀကီး ဌာနတို႔ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ေရးထိုး ခဲ့ပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းမွာ Type 1 လို႔ေခၚတဲ့ ကေလးဘဝမွာျဖစ္တဲ့ ဆီးခ်ိဳလူနာေတြအတြက္ အင္ဆူလင္ေဆး လက္လွမ္းမီွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ ပါတယ္လို႔ ႏိုဗိုေနာ္ဒစ္ ကုမၸဏီမွ ဟန္နာရစ္ခ္က ေျပာပါတယ္။

“ဆီးခ်ိဳရွိတဲ့ကေလးေတြကို တိုးတက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေပးေနပါၿပီ။ အထူးေကာင္းမြန္တဲ့ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကုသေရး အစီအစဥ္ေတြက ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိတဲ့ ကေလးအေရ အတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးေနပါတယ္။

ကေလးေတြမွာရွိတဲ့ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို သက္သာေကာင္းမြန္ေစတဲ့ အစီအစဥ္က က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ Type-1 ဆီးခ်ိဳအမ်ိဳးအစားရွိတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ ျမန္မာျပည္အနွ႔႔ံအျပားမွာ ေဆးခန္းေတြ အမ်ားအျပား ဖြင့္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး ေဆးခန္းတုိင္းမွာ ကုသႏုိင္ပါတယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီပြဲကို တက္ေရာက္လာတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ပြားသူ အေရအတြက္ဟာ အရမ္းမ်ားေနတဲ့အတြက္ သၾကားဓာတ္ပါဝင္မႈႏႈန္း မ်ားတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္သင့္တယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာပါတယ္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါဟာ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသလို႔ရတဲ့ေရာဂါ မဟုက္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားသူဦးေရဟာလည္း လူဦးေရရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို ဆရာဝန္ေတြကပဲ ကုသေပးတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနေတြမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းေတြကို
ေစာေစာသိႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ေရရွည္ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ကို က်ေနာ္တို႔ စဝင္တယ္။ ဒီလကုန္မွာ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ကို စပါမယ္။ စီမံကိန္းဝန္ႀကီးရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ တႏွစ္မွာ ၆၀ သို႔မဟုတ္ ၇၀ ေလာက္ ရေအာင္ က်ေနာ္တို႔ ျဖန္႔ပါမယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘာလုပ္ရမွာလဲဆိုရင္ ရြာတရြာမွာ ဆီးခ်ဳိးေသြးခ်ဳိေရာဂါအတြက္ သူနာျပဳဆရာမတေယာက္က သြားမယ္။

သူက ရြာမွာ ေၾကညာမယ္။ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္တဲ့လူ၊ ဝတဲ့လူ၊ မ်ဳိး႐ိုးရွိတဲ့လူ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့လူ အကုန္လံုး ေရာဂါစစ္ခြင့္ရွိတယ္။ ေတြ႔ရင္ ကုေပးမယ္။ လိုရင္ လဲႊေပးမယ္။ အဲဒါကို က်ေနာ္တို႔ လုပ္မွာပါ” လို႔ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာကိုကိုက ေျပာပါတယ္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသူ ၁၀ ေယာက္ထဲက ၇ ေယာက္ဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနမွန္း မသိၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီရက္ပိုင္းမွာပဲ ဝန္ႀကီးဌာနက ေရြးခ်ယ္ ထားတဲ့ ေက်းလက္ေတြမွာ ဆီးခ်ိဳတိုင္းကိရိယာနဲ႔ ဆီးခ်ိဳလူနာေတြကို လိုက္လံရွာေဖြသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆီးခ်ိဳေဝဒနာ ခံစားေနရတဲ့ လူနာေတြအတြက္ကိုေတာ့ ေရရွည္ကုသႏုိင္ဖို႔အတြက္ လူတိုင္း လက္လွမ္းမီတဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္ထဲမွာ ပါဝင္ေအာင္ ဝန္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲေနပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ By စည္သူေဇယ်

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/195068

Read More »

Sunday, March 12, 2017

ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္အသက္ ၂၁ ႏွစ္အျဖစ္ စင္ကာပူ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္မယ္
စင္ကာပူ နိုင္ငံမွာ ေဆးလိပ္ ေသာက္ခြင့္ရွိတဲ့ အသက္ အရြယ္ သတ္မွတ္ ခ်က္ကို ၁၈ ႏွစ္ကေန ၂၁ ႏွစ္ထိ တိုးျမွင့္မယ္လို႔ စင္ကာပူ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန မတ္လ ၉ ရက္ေန႔က ေျပာဆို လိုက္ပါတယ္။

ေဆးလိပ္ ေသာက္ခြင့္ အတြက္ အသက္ အရြယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တစ္ႏွစ္ အတြင္း ေဆြးေႏြး သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း ဥပေဒ အေနနဲ႔ ျပဌာန္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ စင္ကာပူ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အႀကီးတန္းအရာရွိျဖစ္သူ ေအမီေခၚက ဆိုပါတယ္။

ခၽြင္းခ်က္အေနနဲ႔ ဥပေဒ မျပဌာန္းမီမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္နဲ႔ အထက္ ေဆးလိပ္ေသာက္ေနသူေတြ အေနနဲ႔ကေတာ ေလာေလာဆယ္ လြတ္ကင္းခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စင္ကာပူ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လူငယ္အမ်ားစုဟာ အသက္ ၂၁ ႏွစ္မျပည့္ေသးခင္မွာပဲ ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့ အက်င့္ကို ရရွိၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ရွိတဲ့ ဥပေဒကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ျပဌာန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

စင္ကာပူအစိုးရဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ပန္းၿခံနဲ႔ အပန္းေျဖေနရာေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ကို ေဆးလိပ္ကင္းမဲ့ဇုန္ အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ စင္ကာပူမွာ ေနရာေပါင္း ၃၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေဆးလိပ္ကင္းမဲ့ဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

From : Myanmar Cable News

Originally published at - http://www.mcntv.biz/news/international-news/31411/

Read More »

Sunday, March 05, 2017

ေရဆိုးထုတ္ စက္ရံုေတြ သတ္မွတ္ အခ်ိန္တြင္း ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္မႈ မရွိရင္ အေရးယူမည္
မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ စက္မႈဇုန္ အတြင္းက ေရဆိုးထုတ္ စက္ရံုေတြဟာ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ အခ်ိန္ အတိုင္း ေရဆိုး စြန္႔ထုတ္ တာေတြ မလုပ္ေဆာင္တဲ့ အတြက္ အေရးယူ သြားမယ္လို႔ မႏၱေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ညေန ၆ နာရီကေန မနက္ ၅ နာရီၾကားကို ေရဆိုးစြန္႔ပစ္ခ်ိန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးသြားမယ္လို႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရနဲ႔ သန္႔ရွင္းမႈဌာန ေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္း က ေျပာပါတယ္။

"ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္တဲ့အခ်ိန္ကို သြားစစ္မွာ၊ အစ္မတို႔က ညေန ၆ နာရီကေန မနက္ ၅ နာရီအတြင္းလို႔ သတ္မွတ္ထားတာေလ၊ ဒါေပမဲ့ စက္ရံုေတြကက်ေတာ့ သူတို႔ ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ သူတို႔ စြန္႔ပစ္ၾကတာေလ၊ ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ သူတို႔ စြန္႔ပစ္လဲဆိုတာကို သြားစစ္မွာ"

စက္ရံုေတြကို တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းမလိုက္နာဘူးဆိုရင္ အေရးယူသြားမွာ ျဖစ္တယ္ လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေရဆိုးေတြကို သန္႔စင္ၿပီးမွ စြန္႔ပစ္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရဆိုးသန္႔စင္ဖို႔ ေရစစ္ကန္ေတြ ရွိ/ မရွိ ကိုလည္း စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

မႏၱေလးစက္မႈဇုန္အတြင္းက အမရပူရနဲ႔ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ စက္ရံုေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အဲဒီထဲက ၁၃ ရံုေလာက္သာ ေရစစ္ကန္ေတြထားရွိေၾကာင္း သိရွိထား တယ္လို႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီ ေရနဲ႔ သန္႔ရွင္းမႈဌာနက ေျပာပါတယ္။

စက္ရံုေတြကို သြားေရာက္စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာက ေရနဲ႔ သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ စစ္ဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ အလုပ္ရံုနဲ႔ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၊ စက္မႈဇုန္ၾကီးၾကပ္ေရးေကာက္မတီနဲ႔ ရပ္ကြက္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

From : အာအက္ဖ္ေအျမန္မာသတင္း႒ာန

Originally published at - http://www.rfa.org/burmese

Read More »

လူမႈဖူလုံေရး-ကဲဝဲလ္ေဆးခန္း အသစ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ
ရန္ကုန္ မတ္ ၄
အလုပ္ သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ ဖူလုံေရး အဖြဲ႔၏ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး မဂၤလာဒုံ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူမႈ ဖူလုံေရး-ကဲဝဲလ္ ေဆး ခန္း၊ ေဆးခန္း အသစ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္း အနားကို ယေန႔ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ အဆိုပါ ေဆးခန္း၌ က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ လူမႈ ဖူလုံေရး-ကဲဝဲလ္ ေဆးခန္း အသစ္ကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ ေပးသည္။


အခမ္းအနား၌ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ ဖူလုံေရး အဖြဲ႔အေနျဖင့္ လူမႈဖူလုံေရး အဖြဲ႔၏ ေဆာင္ ပုဒ္ ျဖစ္သည့္ “စုေပါင္း ျခင္းျဖင့္ ဖူလုံအံ့” ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ အညီ အလုပ္ရွင္ ထည့္ဝင္ေၾကး၊ အလုပ္သမား ထည့္ဝင္ေၾကးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ စုေပါင္း ထားသည့္ ရန္ပုံေငြ မ်ားျဖင့္ အာမခံထားသူ အလုပ္သမားမ်ား လူမႈဒုကၡႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္၊ မက်န္းမာမႈ ျဖစ္ခ်ိန္၊ ဝင္ေငြေလ်ာ့နည္း ရပ္စဲ သြားသည့္အခါမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ထိေရာက္ အက်ိဳးရွိစြာ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

ထို႔အတူ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့လၽွင္လည္း ေဆးကုသမႈေပးျခင္း၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔ အျပင္ ကိုယ္လက္အဂၤါဆုံး႐ႈံးသြားပါကလည္း ေျခတု၊ လက္တု အစားထိုး တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ လုပ္အားဆုံး႐ႈံးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ ေငြလုံးေငြရင္းေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔ကို အေျခခံအားျဖင့္ လူမႈဖူလုံေရး အာမခံစနစ္ မ်ားအရ ေဆာင္ ႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္လက္ရွိ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ အက်ဳံးဝင္ အလုပ္ဌာနေပါင္း ၂၇,၄၃၈ ဌာနရွိၿပီး အာမခံ အလုပ္သမားေပါင္း ၉၇၉,၇၄၉ ဦးကိုအက်ဳံးဝင္ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အာမခံအလုပ္သမားေတြအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေၾကးအက်ိဳးခံစား ခြင့္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လူမႈဖူလုံေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၁၁၀) မွာ ႐ုံးခြဲေပါင္း (၇၇) ႐ုံး၊ ေဆးခန္းေပါင္း (၉၆) ခန္း၊ ဌာနႀကီးေဆးခန္း (၅၀)ခန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆးကုခန္း (၁)ခန္း၊ အလုပ္သမား ေဆး႐ုံႀကီး(၃)႐ုံ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိၿပီး ‌ေ႐ြ႕လ်ားေဆးကုသယာဥ္ ၂ စီး ျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မပ်က္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းေတြကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က လူမႈဖူလုံေရး-ကဲဝဲလ္ေဆးခန္းကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ အာမခံအလုပ္သမား ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ Care Well Medical Co.,Ltd ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လူမႈဖူလုံေရး-ကဲဝဲလ္ ေဆးခန္းသစ္အား ယေန႔ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ယေန႔ဖြင့္လွစ္တဲ့ မဂၤလာဒုံ လူမႈဖူလုံေရး-ကဲဝဲလ္ေဆးခန္းအျပင္ အာမခံ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ လူမႈအက်ိဳးစီးပြား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔အတြက္ လိုအပ္သည့္ေနရာ၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စာခ်ဳပ္ေဆးခန္း တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးစီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ အလုပ္ သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္မပ်က္ ေဆးကုသမႈ ေပးႏိုင္ေရး ေ႐ြ႕လ်ားေဆးကုသယာဥ္ (Mobile Medical Unit)ျဖင့္ ေဆးကုသ ျခင္း အစီအစဥ္ကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကိုလည္းအသိေပးတင္ျပ လိုပါေၾကာင္း။

တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အက်ဳံးဝင္အလုပ္ဌာနမ်ားမွ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ အလုပ္ဌာနမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားကို လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အက်ဳံးဝင္မွတ္ပုံတင္ၿပီး ထည့္ဝင္ ေၾကးမ်ားေပးသြင္း၍ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း။ သို႔မွသာ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈ ဖူလုံေရးအဖြဲ႕မွ ေထာက္ပံ့သည့္ ထိေရာက္ျပည့္စုံေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ Care Well Medical Co.,Ltd ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာမူယာၫြန္႔မွ လူမႈဖူလုံေရး-ကဲဝဲလ္ေဆးခန္း အသစ္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနမ်ား အားရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ လူမႈဖူလုံေရး-ကဲဝဲလ္ ေဆးခန္းအသစ္အား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

From : ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ႒ာန by moi

Originally published at - http://moigovnews.blogspot.com/2017/03/blog-post_57.html

Read More »

Saturday, March 04, 2017

အင္းေတာ္ ၿမိ့ဳမေစ်း၌ စားသံုးရန္ မသင့္သည့္ အစားေသာက္မ်ား ေရာင္းခ်ေနမႈ ရွိ/ မရွိ စစ္ေဆး
အင္းေတာ္ မတ္လ ၃ ရက္

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ကသာခရုိင္၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေစ်း အတြင္း ျပည္သူမ်ား စားသံုးရန္ မသင့္သည့္ အစား အေသာက္မ်ား ေရာင္းခ်ေနမႈ ရွိ-မရွိ စစ္ေဆးျခင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ စားသံုးသူ ေရးရာ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ဌာန ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက ဒုတိယ အႀကိမ္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆး ခဲ့သည္။

'' ေစ်းသည္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိေရာင္းခ်လိုသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ရက္လြန္ေနမႈ၊ မိႈတက္ေနမႈ ရွိ မရွိ ဆုိတာေတြကို ကုန္ပစၥည္းေရာက္ေရာက္ျခင္း စစ္ေဆးၿပီးမွ စားသံုးသူ မ်ားကို ေရာင္းခ်ေစလိုေၾကာင္း ဒါမွသာ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အစားေသာက္မ်ားကို မစားသံုးမိၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔ေစ်းသည္မ်ား အေနျဖင့္ လည္း ေစ်း၀ယ္ သူမ်ားကို ေစတနာထားရာ ေရာက္ေၾကာင္း " အဆိုပါပူးေပါင္းအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ားအား အသိပညာေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕မေစ်းအတြင္း ျပည္သူမ်ားစားသံုးရန္မသင့္သည့္ တားျမစ္ထားေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ ရက္လြန္ အစားအစာ မ်ား၊ မုန္႔မ်ိဳးစံုမ်ား၊ ေအးခဲအသားမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ ၾကက္ဥမ်ား ေရာင္းခ်ေနမႈ ရွိ/ မရွိစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး၊ သိမ္းဆည္း ရမိေသာ ေအးခဲၾကက္သားထုပ္မ်ားႏွင့္ စာေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား အဆိုပါပူးေပါင္းအဖြဲ႕တို႔က မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီး ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားအား စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲကို ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ရံုးအစည္း အေ၀း ခန္းမတြင္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အသိပညာေပးလက္ကမ္း စာေစာင္မ်ား ကိုလည္း ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ (ျပန္/ဆက္)

From : ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ႒ာန by moi

Originally published at - http://moigovnews.blogspot.com/2017/03/blog-post_32.html


Read More »

Friday, February 24, 2017

တ႐ုတ္၌ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ၾကက္ငွက္ တုပ္ေကြး ျမန္မာဘက္ ကူးမလာရန္ စတင္ လုပ္ေဆာင္
တ႐ုတ္ နိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ၾကက္ငွက္ တုပ္ေကြး ေရာဂါ (H7N9) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ နယ္စပ္ ေဒသ ေတြမွာ ေရာဂါ စူးစမ္းမႈေတြ စတင္ လုပ္ေဆာင္
ေနၿပီလို႔ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ကုသေရး ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူ တဦးက ေျပာပါတယ္။

ေရာဂါ ကူးစက္ ျဖစ္ပြားမႈ မျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ ၾကက္၊ ငံုးၿခံေတြကို ဇီဝလံုၿခံဳမႈ ျမႇင့္တင္ဖို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီး ဌာနက လူမႈ ကြန္ရက္ စာမ်က္နွာ ကေန သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေဆာင္းခိုငွက္ေတြနဲ႔ အိမ္ေမြးၾကက္၊ ငွက္၊ ဘဲနဲ႔ ငံုးေတြကို ဆက္စပ္ထိေတြ႔တာေတြ မျဖစ္ဖို႔၊ ၾကက္၊ ဘဲ၊ ငံုးေမြးျမဴေရး ၿခံေတြနဲ႔ ၾကက္ဘဲ အရွင္ေစ်းေတြမွာ စနစ္တက် ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းတာေတြကို ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေမြးျမဴေရးၿခံေတြအတြင္း ဝင္ေရာက္တဲ့အခါေတြမွာ ႏွာေခါင္းစည္း၊ လက္အိပ္ အကာအကြယ္ပစၥည္းေတြ စနစ္တက်ဝတ္ဆင္ဖို႔ သတိေပးႏႈိးေဆာ္ထား ပါတယ္။

ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ၾကက္ငွက္ေတြကို ကိုင္တြယ္ၿပီးတိုင္း လက္ကိုဆက္ျပာနဲ႔ စင္ၾကယ္ေအာင္ေဆးဖို႔၊ အသားနဲ႔ ဥေတြကို ေသခ်ာခ်က္ျပဳတ္စားသံုးဖို႔နဲ႔ ၾကက္ငွက္ေတြ ပံုမွန္မဟုက္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ေသဆံုးတာေတြ႔ရင္ နီးစပ္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ကုသေရးဦးစီးဌာနေတြနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔ေတြကို အျမန္ဆံုး အေၾကာင္းၾကားေပးဖို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

တရုတ္ျပည္မွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါဟာ (H7N9) ဗိုင္းရပ္စ္ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ေန ေဖေဖာ္၀ါ၇ီ ၁၄ ရက္အတြင္း အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ လူေပါင္း ၃၀၄ဦးေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားၿပီး ၃၆ ဦးေသဆံုးတယ္လို႔ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ WHO ကထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/191229

Read More »

Thursday, February 23, 2017

ထိုင္ဝမ္တြင္ ၾကက္ငွက္ တုပ္ေကြး ပ်ံ႕ႏွံ႔ေန၍ လူတို႔ မကူးစက္ရန္ ကာကြယ္ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္
တိုင္ေပ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃

ထိုင္ဝမ္မွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ျဖစ္ပြား ေနတဲ့ ၾကက္ငွက္ တုပ္ေကြးကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ငန္း စဥ္ေတြနဲ႔ လူမ်ားထံ မကူးစက္ေရး အတြက္ ကာကြယ္ မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ ေနလ်က္ ရွိပါတယ္။

ေရႊ႕ေျပာင္းငွက္ေတြက တစ္ဆင့္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔တာ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ဟြာလီအန္ စီရင္စုမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္က ၾကက္ငွက္ တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားမႈ ပထမဆုံး ေတြ႔ရွိခ်ိန္က စၿပီး ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ေရာဂါပိုးေတြျဖစ္တဲ့ H5N2၊ H5N6 နဲ႔ H5N8 ေရာဂါပိုးက ထိုင္ဝမ္ အတြင္း ၿမိဳ႕နဲ႔ စီရင္စု ေျခာက္ခုမွာ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ေမြးျမဴေရးၿခံ ၂၉ ၿခံမွာ ၾကက္ဘဲေကာင္ေရ ၂၁၀၀၀၀ ေသဆုံးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း EPA သတင္းေထာက္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္မွာ သတင္းေပးပို႔ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့လအတြင္းက တ႐ုတ္က ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာတဲ့ အသက္ ၆၉ အရြယ္ ထုိင္ဝမ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွာ H7N9 ငွက္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ ခုပိုးကေတာ့ သေႏၶေျပာင္းႏုိင္ကာ ေဆးဝါးကို ခုခံႏိုင္စြမ္းေၾကာင္း ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနက ဆိုပါတယ္။

H7N9 သေႏၶေျပာင္းငွက္တုပ္ေကြးဟာ ေက်းငွက္ေတြမွာ အလြယ္တကူ ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ႏိုင္ေပမယ့္ ငွက္ကတစ္ဆင့္ လူတို႔ကူးစက္ျခင္းနဲ႔ လူလူခ်င္း ကူးစက္ျခင္း လကၡဏာေတြေတာ့ မေတြ႔ရွိရဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

“ခုပိုးကေတာ့ ေက်းငွက္ေတြကို ပိုမိုေသေက်ေစႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ကာကြယ္တားဆီးေရးေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။”ဟု ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဖိလစ္လိုက ေျပာပါတယ္။

ထုိင္ဝမ္မွာလည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးေကာင္စီက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္မွာ အသားေပၚၿပီးသား ၾကက္ဘဲေတြ သယ္ယူကုန္ကူူးတာကို တားျမစ္ပိတ္ပင္မိန္႔ ထုတ္ထားပါတယ္။

From : မဇၩိမ မီဒီယာ by EFE_EPA

Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/23859

Read More »

Friday, February 17, 2017

သားဖြားဆရာမ ၂ ေထာင္နီးပါး ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ခန္႔အပ္မည္
ယခုႏွစ္ အတြင္း သားဖြား ဆရာမ ၂ ေထာင္ေလာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔မွာ ခန္႔အပ္ သြားမယ္လို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ
ျမင့္ေထြးက ေျပာပါတယ္။

မေန႔က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ရေသ႔ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝ ေမးျမန္းတဲ့ ေက်းလက္ က်န္းမာေရး ဌာနခြဲ မရွိေသးတဲ့ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ ေက်းရြာေတြမွာ သားဖြား ဆရာမ တဦးစီ ခန္႔အပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးခြန္းကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားစဥ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွာ ခန္႔ထားတဲ့ သားဖြားဆရာမ ၁၂၂၉၅ ဦး ရွိတဲ့ အေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ဌာနခြဲေတြမွာ လစ္လပ္ေနတဲ့ အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြကို ပထမဆံုး ဦးစားေပးအေနနဲ႔ ခန္႔အပ္ေနေၾကာင္း၊ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္မကုန္ခင္ သားဖြားဆရာမ ၁၉၅၆ ဦးကို ခန္႔အပ္ဖို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ကလည္း သေဘာတူၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဓာတ္ခြဲကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥေတြမွာလည္း လုပ္သက္ႏွစ္သတ္မွတ္ခ်က္ ျမင့္မားေနတာ ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ လုပ္သက္ႏွစ္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး သင့္တင့္တဲ့ Career Ladder ရရွိႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔လည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိိအခ်ိန္မွာေတာ့ ဓာတ္ခြဲကၽြမ္းက်င္ ၄ ေနရာကို ေရာက္ရွိဖို႔ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး သင္ၾကားေရး ေဆး႐ံုေတြမွာ စာေတြ႔လက္ေတြ႔ တႏွစ္သင္ၾကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဓာတ္ခြဲ ၃ အဆင့္ကေန ဓာတ္ခြဲကၽြမ္းက်င္ ၂ အဆင့္ကို ေရာက္ဖို႔အတြက္ လုပ္သက္ ၇ ႏွစ္နဲ႔ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ၿပီး ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွာ ဒုတိယႏွစ္က စတင္ၿပီး သံုးႏွစ္တက္ေရာက္ဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတဝန္း ခ်င္းျပည္နယ္ကလြဲၿပီး ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း ၂၂ ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/189969

Read More »

Thursday, January 26, 2017

ဇီးယို ေရွာက္ေပါင္း အပါအ၀င္ အမွတ္တံဆိပ္ ၁၈ မ်ိဳး စားသံုးရန္ မသင့္ဟု ေၾကညာ
ေက်ာင္း မုန္႔ေစ်းတန္း ေတြမွာ ေရာင္းခ်တဲ့ ဇီးယို၊ ေရွာက္ေပါင္းတို႔ အပါ အ၀င္ အစား အေသာက္ အမွတ္ တံဆိပ္ ၁၈ မ်ိဳးမွာ ခြင့္မျပဳ ဆိုးေဆးေတြ ပါလို႔ စားသံုးဖို႔ မသင့္ ဘူးလို႔ က်န္းမာေရး ဌာနက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ပါတယ္။

က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီး ဌာနဟာ ေစ်းမ်ား၊ ေက်ာင္း မုန္႔ေစ်းတန္း မ်ားမွာ ေရာင္းခ် ေနတဲ့ အစား အေသာက္ ေတြကို ၀ယ္ယူ စစ္ေဆး ခဲ့ရာမွာ အဲ့ဒီ ၁၈ မ်ိဳးမွာ ခြင့္ျပဳ မထားတဲ့ ဆိုးေဆး သံုးထားတာ ေတြ႔လို႔ အခုလို အသိေပး ေၾကညာ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၀မ၀ ဇီးယို၊ ၿပိဳင္ရွား ေရွာက္ေပါ င္းအစပ္၊ စူပါ ေဆးမန္းက်ည္းနဲ႔ ေရာင္စံု သၾကားလံုး၊ ျပည့္၀ သစ္သီး အရသာစံု မရမ္း၊ သရက္၊ မက္မန္း၊ ေရႊဇီးကြက္ င႐ုပ္ဆီ စတဲ့ အစား အေသာက္ ၁၈ မ်ိဳးမွာ 0range II၊ ႐ုိဒါမင္း ဘီ စတဲ့ ခြင့္မျပဳ ဆိုးေဆးေတြ ပါ၀င္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစား အေသာက္ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ် သူမ်ားဟာ ခြင့္မျပဳ ဆိုးေဆးေတြ သံုးၿပီး အစား အေသာက္ ေတြ မထုတ္လုပ္ ၾကဖို႔နဲ႔ ေရာင္းခ်ျခင္း မလုပ္ၾကဖို႔ က်န္းမာေရး ႒ာနက သတိေပး လိုက္ၿပီး ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် ခဲ့ရင္ ဥပေဒနဲ႔ အညီ အေရး ယူမယ္လို႔ အသိေပး ေၾကညာထား ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/185954

Read More »

Saturday, January 21, 2017

ေစ်းကြက္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းေဆးမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ေဆး ေရာေႏွာမႈ စစ္ေဆးမည္
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀

နိုင္ငံ တစ္ဝန္း ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် ေနသည့္ ေစ်းကြက္ တြင္းရွိ တိုင္းရင္းေဆး အားလံုးတြင္ အဂၤလိပ္ေဆး ေရာေႏွာမႈကို စစ္ေဆး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းေဆး ဆရာ အသင္း (ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး) ၏ ဗဟို တာဝန္ခံ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ စစ္ေဆးျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (Myanmar Traditional Medicine Industries Association) ဟူ၍ ဖြဲ႔စည္းၿပီး အသင္းပိုင္ ဓာတ္ခြဲခန္း ထူေထာင္ကာ စစ္ေဆး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းရင္းေဆးမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ေဆး ေရာေႏွာမႈ ရွိ မရွိကို ေန႔စဥ္ ေဆး အမ်ိဳးအစား ၃၀ မွ ၅၀ ၾကားကို စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ၂ ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္ အၾကာတြင္ ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းတြင္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် ေနသည့္ ေဆးမ်ားအားလံုးကို စစ္ေဆးၿပီး ျဖစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“လွ်ာေပၚျမက္ေပါက္ပါေစ ထမင္းမစားဘူး။ ေဆးဆရာအမ်ားစုက မာနရွိတယ္။ ျမန္မာေဆးက အစြမ္းထက္ၿပီးသား၊ အဂၤလိပ္ေဆး မေရာဘူး။ ေရာေန တာေတြ ေတြ႔ ရေတာ့ ဝမ္းနည္းပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ဆိုသည္။

အဂၤလိပ္ေဆး ေရာေႏွာထားမႈကို စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းေဆး ပညာ ဦးစီး ဌာနထံ အသိေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာ ၾကားသည္။

တိုင္းရင္းေဆးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္ တိုင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာနထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရၿပီး ဦးစီးဌာန အေနႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆး မ်ားကို ဓာတ္ခြဲ စစ္ေဆးရာတြင္ တိုင္းရင္းေဆးတြင္ အပင္ ပါဝင္ပါက အပင္စစ္ျခင္း၊ မစစ္ျခင္း၊ အေနာက္တိုင္း ေဆးေရာေႏွာမႈ ရွိ မရွိ၊ ခဲ၊ ျပဒါး၊ အာဆင္းနစ္(စိန္) တို႔ ပါဝင္မႈရွိ၊ မရွိႏွင့္ မိႈႏွင့္ အျခား အႏၱရာယ္ရွိ ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္မႈတို႔ကို သံုးႀကိမ္ စစ္ေဆးေၾကာင္း တိုင္းရင္းေဆး ပညာ ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။


From : The Voice Myanmar

Originally published at - http://thevoicemyanmar.com/popular-posts/5450-eak


Read More »

Wednesday, January 11, 2017

ထိုင္ဝမ္ထုတ္ အလွကုန္တမ်ိဳး သံုးစြဲရန္မသင့္ဟု က်န္းမာေရးဌာန ေၾကညာ
ထိုင္ဝမ္ နိုင္ငံထုတ္ အလွကု န္ပစၥည္း တမ်ိဳးမွာ တားျမစ္ ဓာတု ပစၥည္းျဖစ္တဲ့ မာက်ဴရီ ပါဝင္ေနၿပီး အစား အေသာက္နဲ႔ ေဆးဝါး စစ္ေဆးေရး ဌာနမွာ မွတ္ပံုတင္ မထားလို႔ သံုးစြဲရန္ မသင့္ဘူးလို႔ က်န္းမာေရး ဌာနက အသိေပး ေၾကညာ ထားပါတယ္။

OBAS လို႔ အမည္ရတဲ့ အေရျပားလိမ္းတဲ့ အလွကုန္ပစၥည္းမွာ မာက်ဴရီ ျပဒါးပါေနလို႔ ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့အတြက္ မသံုးၾကဖို႔ ေၾကညာတာျဖစ္ၿပီး အလွကုန္ ပစၥည္း ေရာင္းခ်တဲ့ ဆိုင္ေတြ ကလည္း အဲဒီပစၥည္းကို မေရာင္းၾကဖို႔ သတိေပး ပါတယ္။

အလွကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်တဲ့ ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ လက္လီ၊ လက္ကားဆိုင္ မ်ားဟာ အစား အေသာက္နဲ႔ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး ဌာနက အမ်ားျပည္သူ သံုးစြဲရန္ မသင့္ဘူးလို႔ ေၾကညာ ထားတဲ့ အလွကုန္ေတြကို ေရာင္းခ်ရင္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၊ အပိုဒ္ခြဲ ၃ (ဃ) အရ အေရးယူခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/183514

Read More »

Monday, January 09, 2017

၄၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆးသုေတသနညီလာခံ စတင္က်င္းပ
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုး က်န္းမာေရး သုေတသနစာတမ္းေတြ တင္သြင္းဖတ္ၾကားတဲ့ ၄၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆးသုေတသနညီလာခံကို ဒီကေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၉ရက္ေန႔မွာ စတင္က်င္းပေနပါၿပီ။
ဒီညီလာခံမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပက ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ေဆးပညာစာတမ္း ၁၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ပိုစတာ ၅၆ ေစာင္ ဖတ္ၾကားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီညီလာခံကို ေသာၾကာေန႔အထိ ၅ ရက္တာက်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး စာတမ္းေတြကိုေတာ့ ၂ ေနရာခြဲၿပီး ဖတ္ၾကားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီညီလာခံမွာ က်န္းမာေရးေဆးပစၥည္း ဆိုင္ခန္းတခ်ိဳ႕ကိုလည္း ခင္းက်င္းျပသထားပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ by စည္သူေဇယ်

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/183220

Read More »

Wednesday, January 04, 2017

အေမရိကန္ တကၠဆက္ ျပည္နယ္တြင္ ကေလးငယ္ ၄ ဦး အဆိပ္သင့္ ေသဆံုး
ဟူစတန္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ တကၠဆက္ ျပည္နယ္ တြင္ အဆိပ္သင့္ မႈ တစ္ခု ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ခ်ိန္တြင္ ကေလးငယ္ ၄ ဦး ေသဆံုး ခဲ့ၿပီး ၆ ဦးမွ ေဆး႐ံုတြင္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္မႈ ေဆာင္ ရြက္ ေနကာ အသက္ အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရမႈ မွ လြတ္ေျမာက္ ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သတင္း မီဒီယာ မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အဆိပ္သင့္မႈသည္ တကၠဆက္ ျပည္နယ္ Amarillo ၿမိဳ႕ ရွိ ေနအိမ္ တစ္ခုတြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မီးသပ္တပ္ဖြဲ႕ မွ ၂ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ တိုင္ၾကားျခင္းကို လက္ခံ ရရွိခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အခင္းျဖစ္ပြားရာကို ေရာက္ရွိ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ကနဦးတြင္ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ အဆိပ္သင့္ သည္ဟု ထင္ျမင္ ခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ အိမ္တြင္းမွ ပက္ဖ်န္း ထားသည့္ ပိုးသတ္ေဆးကို ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာခဲ့ရာမွ ပိုးသတ္ေဆးသည္ ေရႏွင့္ ဓာတ္ျပဳ၍ အဆိပ္ရွိေသာ Phosphine ထြက္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၊ လက္ရွိခ်ိန္တြင္မႈ ေသဆံုးရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း အတိအက် ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ကေလးငယ္ ၄ ဦး သည္ အဆိပ္ရွိေသာ Phosphine မ်ား ႐ွဴ႐ွိဳက္မိေသာေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး Phosphine သည္ အသက္ရွဴ စနစ္ကို အားေလ်ာ့ပ်က္ဆီးေစႏိုင္ကာ ဆိုးရြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ အဆုပ္ေရာင္ယမ္းေစႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာသို႔ အေစာဆံုးေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ရဲဝန္ထမ္း ၁၀ ဦး ႏွင့္ မီးသတ္္ ဝန္ထမ္း မ်ားသည္လည္း ေဆး႐ံု အတြင္းတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနရၿပီး လက္ရွိခ်ိန္ထိ မည္သည့္ လကၡဏာ မွ မေဖာ္ျပ ေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

From : ႐ွင္းဝွာ-ျမန္မာ

Originally published at - http://xinhuamyanmar.com

Read More »

Tuesday, January 03, 2017

၄၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာနုိင္ငံ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ သုေတသန ညီလာခံ က်င္းပမည္


က်န္းမာေရး ႏွင္႔ဆုိင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခု (ဓာတ္ပံု - ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန)


ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၄၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာနုိင္ငံ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ သုေတသန ညီလာခံကို ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာန ၌ က်င္းပ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာန မွ သိရသည္။

ယင္းညီလာခံတြင္ က်န္းမာေရး ႏွင္႔ဆုိင္ေသာ သုေတသနစာတမ္း ၁၀၃ ေစာင္အား ဖတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ၁၁ခု ႏွင္႔ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ တစ္ခုတို႔လည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

၎ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ သုေတသန ညီလာခံသို႔ ျပည္တြင္းမွ ပညာရွင္မ်ား အျပင္ နိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ား လည္း လာေရာက္ ေဟာေျပာမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ ေဆးကုမၸဏီမ်ား၊ ဓာတ္ခြဲခန္းကိရိယာမ်ား ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢလိကဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား ႏွင္႔ ေဆးပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ကိုပါ ျပသ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

From : ႐ွင္းဝွာ-ျမန္မာ by info@xinhuamm.com

Originally published at - http://xinhuamyanmar.com/myanmar/education-health/8322-2017-01-02-08-22-47.html

Read More »

Monday, January 02, 2017

တီဘီေရာဂါ သံသယရွိသူတုိင္း က်န္းမာေရးဌာနတြင္ စစ္ေဆးရန္ တုိက္တြန္း
တီဘီ ေရာဂါ ျဖစ္ပြား သူေတြကို ခန္႔မွန္း ထားသေလာက္ မေတြ႔ရ ေသးလို႔ သံသယ ရွိသူတိုင္း က်န္းမာေရး ဌာနေတြကို သြားေရာက္ စစ္ေဆးၾကဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး က်န္းမာေရး ဦးစီးမႉးက တိုက္တြန္း ေျပာဆို လိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာမွာ တီဘီျဖစ္ပြားႏႈန္း ျမင့္တဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ စတုတၳ အျဖစ္ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့ ခန္႔မွန္းထားသေလာက္ ေရာဂါသည္ေတြ မေတြ႔ရေသးဘူးလို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရးဦးစီးမႉး ေဒါက္တာဝင္းလြင္က ေျပာပါတယ္။

ေခ်ာင္းဆိုးတာ ႏွစ္ပတ္ရွိေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ တျခားလကၡဏာေတြကို မေစာင့္ေတာ့ဘဲနဲ႔ အနီးဆံုး က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြကို သြားေရာက္ျပသဖို႔ သူက တိုက္တြန္းပါတယ္။

“ပုန္းကြယ္လူနာေတြ ရွိေနတယ္။ ကုမယ့္ေဆးလည္း ရွိတယ္။ အဓိက ကေတာ့ လူနာေတြ႔ဖို႔ပဲ” လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

က်န္းမာေရးဌာနကို မသြားရင္ေတာင္မွ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြဆီမွာ သလိပ္ခြက္ေတာင္းယူၿပီး စစ္ေဆးႏိုင္တယ္လို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။

ေဒါက္တာဝင္းလြင္က “ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ တီဘီကုသႏိုင္ၿပီး လူနာေတြအတြက္ ကုသေပး႐ုံတင္မက စိတ္ဓာတ္ပိုင္းေရာ၊ အာဟာရအတြက္ေရာ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္” လို႔ ဆက္ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါသည္ေတြ ေတြ႔ရတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္လို႔လည္း သူက ဆိုပါတယ္။

“႐ုိး႐ုိးတီဘီကို ကုရင္းကုရင္း ေဆးမတိုးတဲ့တီဘီ ျဖစ္သြားတာေတာ့ အမ်ားဆံုးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ စစခ်င္း ျဖစ္ကတည္းက ေဆးမတိုးတဲ့တီဘီ ျဖစ္တာကလည္း လူနာအသစ္ ၁၀၀ မွာ ၅ ေယာက္ႏႈန္း ေတြ႔ရတာကလည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေတြ႔ရတာေပါ့။”

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရ ၉၀၀၀ ေလာက္ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါ ကူးစက္ခံေနရတယ္လို႔ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔က သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ တစ္ႏို္င္ငံလံုးမွာေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းဟာ ကူးစက္ခံရႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/182291

Read More »