နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label တရားေတာ္မ်ား. Show all posts
Showing posts with label တရားေတာ္မ်ား. Show all posts

Saturday, September 05, 2015

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖတ္ဖို႔ ... ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ
ဘုရားရွင္ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ ေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္း သုံးေနေတာ္ မူပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ မလႅိကာ မိဖုရားက ဘုရားရွင္ထံကုိ ခ်ဥ္းကပ္ ေရာက္လာ ခဲ့ပါတယ္။ သင့္ေတာ္ရာက ထုိင္ရင္း လက္အုပ္ခ်ီမုိး ရွိခိုးျပီး ျပႆနာ ေလးခ်က္ကုိ ေလွ်ာက္ထား ပါတယ္။

၁ ။ ရုပ္ဆုိး ဆင္းရဲ

ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ဒိေလာကမွာ အမ်ိဳးသမီး အခ့်ဳိက အဆင္း မလွပါ၊ အရုပ္ဆုိး အက်ဥ္းတန္ လွပါတယ္၊ ဆင္းရဲ ႏႊမ္းပါး လွပါတယ္၊ ပစၥည္း ဥစၥာလည္း မရွိ၊ အသုံး အေဆာင္လည္း မရွိ၊ ႀသဇာ အာဏာလည္း မရွိပါ၊ ဘယ္လို အေၾကာင္း အေထာက္ပံ့ေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ ေနရပါသလဲ?

မလႅိကာ! ဒီေလာကမွာ အမ်ိဳးသမီး အခ့်ဳိက ေဒါသႀကီးတယ္၊ စိတ္ပင္ပန္းမႈ မ်ားတယ္၊ နည္းနည္း ကေလး အေျပာခံရ ရုံနဲ႔ စိတ္ခု တတ္တယ္၊ စိတ္ဆုိး တတ္တယ္၊ စိတ္ျမန္တယ္၊ ရနျၿငိဳး ထားတတ္တယ္၊ သိသိသာသာ အမ်က္ထြက္ လာတတ္တယ္၊ မေက်မခ်မ္း ျဖစ္လာ တတ္တယ္။

အဲဒီ အမ်ိဳးသမီးက ရဟန္း၊ သူေတာ္ေကာင္း တုိ႔အား ထမင္း၊ အေဖ်ာ္၊ အ၀တ္၊ဖိနပ္၊ ပန္း၊န႔႔ံသာ၊ နံ႔သာေပ်ာင္း၊ အိပ္ရာ၊ ေနရာ၊ မီးထြန္းစရာ ဆီဆိုတဲ့ ဒါန၀တၳဳ ဆယ္ခုထဲက ဘာတစ္ခု ကုိမွ် မေပး လွဴဘူး၊ ျပီးေတာ့ ျငဴစူတဲ့ စိတ္ (ကုိယ့္ထက္သာ မနာလိုတဲ့ စိတ္) မ်ားေနတယ္၊ သူမ်ား လာဘ္ရတာ၊ အရုိအေသ ခံရတာ၊ အေလးျပဳ ခံရတာ၊ ျမတ္နိုး ခံရတာ၊ ရွိခုိး ခံရတာ၊ အပူေဇာ္ ခံရတာကုိ ျငဴစူ ေနတယ္ (မနာလို မရူစိတ္ ျဖစ္ေနတယ္) စိတ္ျပစ္မွား ေနတယ္၊ မနာလုိ မရူစိတ္ အက်ိတ္အခဲ ျဖစ္ေနတယ္။

အဲဒီ အမ်ိဳးသမီးက အဲဒီ ဘ၀က စုေတလို႔ ဒီလူ႔ဘုံကုိ ေရာက္လာ ခဲ့ရင္ ျဖစ္ရာ ဘ၀မွာ အဆင္းမလွ၊ အရုပ္ဆုိး အက်ဥ္းတန္ျပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ရေတာ့တယ္၊ ကုိယ္ပုိင္ ပစၥည္းလည္း မရွိ၊ အသုံးအေဆာင္ လည္း မရွိ၊ ႀသဇာ အာဏာ အရွိန္အ၀ါလည္း မရွိနုိင္ ေတာ့ဘူး။ မလႅိကာ ဒီလို အေၾကာင္း အေထာက္ အပံ့ေၾကာင့္ ဒီေလာကမွာ အခ့်ဳိ အမ်ိဳးသမီးက အဆင္းမလွ အရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္ျပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ပစၥည္းဥစၥာလည္း မရွိ၊ အသုံးအေဆာင္လည္း မရွိ၊ ၾသဇာ အာဏာလည္း မရွိဘဲ ျဖစ္ေန ရေတာ့တာပဲ။

၂ ။ ရုပ္ဆုိး ခ်မ္းသာ

ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား အခ့်ဳိ အမ်ိဳးသမီး ကေတာ့ အဆင္းမလွ၊ အရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္ ေပမဲ့ ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ ပါတယ္၊ အသုံးအေဆာင္လည္း ေပါမ်ားပါတယ္၊ ႀသဇာ အာဏာလည္း ရွိပါတယ္၊ ဘယ္လို အေၾကာင္း အေထာက္ အပံ့ေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ ရပါသလဲ?

မလႅိကာ! ဒီေလာကမွာ အမ်ိဳးသမီး အခ့်ဳိက ေဒါသႀကီးတယ္၊ စိတ္ပင္ပန္းမႈ မ်ားတယ္၊ နည္းနည္းကေလး အေျပာခံရ ရုံနဲ႔ စိတ္ခု တတ္တယ္၊စိတ္ဆုိး တတ္တယ္၊ စိတ္ျမန္တယ္၊ ရန္ျငိဳး ထားတတ္တယ္၊ သိသိ သာသာ အမ်က္ထြက္ လာတတ္တယ္၊ ေဒါသ ထြက္လာ တတ္တယ္၊ မေက်မခ်မ္း ျဖစ္လာ တတ္တယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီ အမ်ိဳးသမီးက အလွဴဒါန ကိုေတာ့ ေပးလွူ တတ္တယ္၊ ျငဴစူစိတ္ (မနာလုိစိတ္) မ်ိဳးမရွိ၊ သူတစ္ပါး လာဘ္ရတာ၊ အေလးျပဳ ခံရတာ၊ ျမတ္နိုး ခံရတာ၊ ရွိခုိး ခံရတာ၊ အပူေဇာ္ ခံရတာေတြကုိ မျငဴစူ (လုိလား ႏွစ္သက္တယ္) စိတ္မျပစ္မွား၊ မနာလို မရူစိတ္ အက်ိတ္အခဲ မျဖစ္ေခ်။

အဲဒီ အမ်ိဳးသမီးက အဲဒီ ဘ၀က စုေတလို႔ ဒီလူ႔ဘုံကုိ ေရာက္လာခဲ့ရင္ ျဖစ္ရာ ဘ၀မွာ အဆင္းမလွ၊ အရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္ ေပမယ့္ ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀တယ္၊ အသုံးအေဆာင္ ေပါမ်ားတယ္၊ ႀသဇာ အာဏာလဲ ရွိလာရ ပါေတာ့တယ္။ မလႅိကာ ဒီလိုအေၾကာင္း အေထာက္ အပံ့ေၾကာင့္ ဒီေလာကမွာ အခ့်ဳိ အမ်ိဳးသမီးက အဆင္းမလွ၊ အရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္ ေပမဲ့ ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀တယ္၊ အသုံးအေဆာင္ ေပါမ်ားတယ္၊ၾသဇာ အာဏာလည္း ရွိလာ ရေတာ့တာပဲ။

၃ ။ ရုပ္ေခ်ာ ဆင္းရဲ

ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား! အခ့်ဳိ အမ်ိဳးသမီး ကေတာ့ ရုပ္ေခ်ာပါတယ္၊ အဆင္းလွ ပါတယ္၊ ရုပ္ဆင္း သ႑ာန္ အလြန္ေျပျပစ္ ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး လွပါတယ္၊ ပစၥည္းဥစၥာလည္း မရွိ၊ အသုံးအေဆာင္လည္း မရွိ၊ ၾသဇာ အာဏာလည္း မရွိပါ၊ ဘယ္လုိ အေၾကာင္း အေထာက္ အပံ့ေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရ ပါသလဲ။

မလႅိကာ! ဒီေလာကမွာ အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳ႔က ေဒါသမႀကီး၊ စိတ္ပင္ပန္းမူ (စိတ္မေက်နပ္မူ) မမ်ား၊ အမ်ားအျပား အေျပာ ခံရေပမဲ့ စိတ္မခုတတ္၊ စိတ္မျမန္တတ္၊ စိတ္မဆုိးတတ္၊ ရန္ျငိဳး မထားတတ္၊ သိသိ သာသာ ေပၚေပၚ လြင္လြင္ အမ်က္ မထြက္တတ္၊ မေက်မခ်မ္း မျဖစ္တတ္။

အဲဒီ အမ်ိဳးသမီးက အလွဴဒါန ကိုေတာ့ မေပးလွဴ၊ ျငဴစူစိတ္က မ်ားေနတယ္၊ သူမ်ား လာဘ္ရတာ၊ အရုိအေသ ခံရတာ၊ အေလးျပဳ ခံရတာ၊ ျမတ္နုိး ခံရတာ၊ ရွိခုိး ခံရတာ၊
အပူေဇာ္ ခံရတာ ေတြကုိ ျငဴစူ ေနတယ္၊ စိတ္ျပစ္မွား ေနတယ္၊ မနာလုိ မရူစိတ္ အက်ိတ္အခဲ ျဖစ္ေနတယ္။

အဲဒီ အမ်ိဳးသမီးက အဲဒီ ဘ၀က စုေတလို႔ ဒီလူ႔ျပည္ကုိ ေရာက္လာ ခဲ့ရင္ ျဖစ္ရာ ဘ၀မွာ ရုပ္ေခ်ာတယ္၊ အဆင္းလွတယ္၊ ရုပ္ဆင္း သ႑ာန္ ေျပျပစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဆင္းရဲ ႏႊမ္းပါးတယ္၊ ကုိယ္ပုိင္ ပစၥည္းဥစၥာ မရွိ၊ အသုံးအေဆာင္လည္း မရွိ၊ ႀသဇာ အာဏာ အရွိန္အ၀ါလည္း မရွိေတာ့ဘူး။

မလႅိကာ ဒိလို အေၾကာင္း အေထာက္ အပံ့ေၾကာင့္ ဒီေလာကမွာ အခ့်ဳိ အမ်ိဳးသမီးက ရုပ္ေခ်ာရတယ္၊ အဆင္းလွရတယ္၊ ရုပ္ဆင္း သ႑ာန္ ေျပျပစ္ရတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဆင္းရဲ ႏႊမ္းပါး ရတယ္၊ ကုိယ္ပုိင္ ပစၥည္းဥစၥာလည္း မရွိ၊ အသုံးအေဆာင္လည္း မရွိတဲ့ အျပင္ ၾသဇာအာဏာ အရွိအ၀ါ မရွိဘဲ ျဖစ္ေန ရေတာ့ တာပဲ။

၄ ။ ရုပ္ေခ်ာ ခ်မ္းသာ

၄။ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား! အခ့်ဳိ အမ်ိဳးသမီးကေတာ့ ရုပ္လည္း ေခ်ာပါတယ္၊ အဆင္းလည္း လွပါတယ္၊ ရုပ္ဆင္း သ႑ာန္လည္း အလြန္ ေျပျပစ္ပါတယ္၊ ပစၥည္း ဥစၥာလည္း ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ ပါတယ္၊ အသုံးအေဆာင္လည္း ေပါမ်ား ပါတယ္၊ ၾသဇာ အာဏာလည္း ရွိပါတယ္ ဘယ္လို အေၾကာင္း အေထာက္ အပံ့ေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရ ပါသလဲ?

၄။မလႅိကာ! ဒီေလာကမွာ အခ်ိဳ႔ အမ်ိဳးသမီးက ေဒါသမႀကီး၊ စိတ္ပင္ပန္းမႈ (စိတ္ မေက်နပ္မႈ) မမ်ား၊ အမ်ားအျပား အေျပာခံ ရေပမဲ့ စိတ္မခုတတ္၊ စိတ္ မဆုိးတတ္၊ စိတ္ မျမန္တတ္၊ ရန္ျငိဳး မထားတတ္၊ သိသိ သာသာ အမ်က္ မထြက္တတ္ ေဒါသ မထြက္တတ္၊ မေက်မခ်မ္း မျဖစ္တတ္။

အဲဒီ အမ်ိဳးသမီးက အလွဴဒါနကုိလည္း ေပးလွဴတယ္၊ ျငဴစူတဲ့ စိတ္မရွိ၊ သူတစ္ပါး လာဘ္ရတာ၊ အရုိအေသ ခံရတာ၊ အေလးျပဳ ခံရတာ၊ ျမတ္နုိး ခံရတာ၊ ရွိခုိး ခံရတာ၊ အပူေဇာ္ ခံရတာ ေတြကုိ မျငဴစူ၊ စိတ္ မျပစ္မွား၊ မနာလို မရူစိတ္ အက်ိတ္ အခဲ ျဖစ္မေနဘူး။

မလႅိကာ အဲဒီ အမ်ိဳးသမီးက အဲဒီ ဘ၀က စုေတလို႔ ဒီလူ႔ျပည္ကုိ ေရာက္လာ ခဲ့ရင္ ျဖစ္ရာ ဘ၀မွာ ရုပ္ေခ်ာမယ္၊ အဆင္းလွတယ္၊ ရုပ္ဆင္း သ႑ာန္ ေျပျပစ္တယ္၊ ပစၥည္း ဥစၥာလည္း
ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀တယ္၊ အသုံးအေဆာင္လည္း ေပါမ်ားတယ္၊ ၾသဇာ အာဏာလဲ ရွိလာ ရေတာ့တယ္။

မလႅိကာ ဒီလို အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ေၾကာင့္ ဒီေလာကမွာ အခ့်ဳိ အမ်ိဳးသမီးက ရုပ္ေခ်ာရတယ္၊ အဆင္းလွ ရတယ္၊ ရုပ္ဆင္း သ႑ာန္ ေျပျပစ္ ရတယ္၊ ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ ရတယ္၊ အသုံးအေဆာင္လည္း ေပါမ်ား ရတယ္၊ ၾသဇာ အာဏာ အရွိအ၀ါလည္း ရွိလာ ရေတာ့တာပဲ။

မလႅိကာ မိဖုရားႀကီး ၾကည့္ရ တာေတာ့ ရုပ္ဆုိးပုံ ေပၚမယ္။ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေလ်ာက္ထားတယ္။ အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္က ေရွးဘ၀က ေဒါသႀကီးသူ၊ စိတ္ပင္ပန္းမႈ မ်ားသူ၊ နည္းနည္း ကေလး အေျပာခံရုံနဲ့ စိတ္ ခုတတ္သူ၊ စိတ္္ဆုိး တတ္သူ၊ စိတ္ျမန္သူ၊ ရန္ျငိဳးထား တတ္သူ၊ သိသိသာသာ အမ်က္ ထြက္တတ္သူ၊ ေဒါသ ျဖစ္တတ္သူ
ျဖစ္လာ ခဲ့ဟန္ တူပါတယ္ ဘုရား၊ ဘာျဖစ္လို့လည္း ဆုိေတာ့ တပည့္ေတာ္မက အဆင္းမလွ၊ အရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္မ ျဖစ္ေန လို႔ပါဘုရား။


ဒါေပမယ့္ ဘုရား သူေတာ္ေကာင္း တုိ႔အား ထမင္း၊ အေဖ်ာ္ စသည့္ျဖင့္ေတာ့ လွဴလာ ခဲ့ဟန္ တူပါတယ္ ဘုရား၊ ဘာျဖစ္လို႔လည္း ဆုိေတာ့ တပည့္ေတာ္မက ဒီဘ၀မွာ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ ပါတယ္ဘုရား၊ ပစၥည္း ဥစၥာေပါ ပါတယ္ဘုရား၊ အသုံးအေဆာင္ ေတြလည္း ေပါပါတယ္ဘုရား။ ေနာက္ တစ္ခုကေလ ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မက ေရွးဘ၀ တုန္းက ျငဴစူစိတ္ (ကုိယ့္ထက္သာ မနာလုိစိတ္) ကင္းခဲ့ဟန္ တူပါတယ္ဘုရား။

ယခုဘ၀မွာ တပည့္ေတာ္မ တန္ခုိး အရွိန္အ၀ါ ႀကီးမား ပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္မက ဒီနန္းေတာ္ အတြင္းမွာ လူေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာကုိ အုပ္စုိး ႀကီးမႉး ေနရပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဘုရား
တပည့္ေတာ္မ ဒီေန႔က စလို႔ ေဒါသ မႀကီးသူ၊ စိတ္ပင္ပန္းမႈ မမ်ားသူ ျဖစ္ပါေတာ့မယ္၊ အမ်ားႀကီး အေျပာခံ ရေပမဲ့ စိတ္မခုေတာ့ပါ၊ စိတ္မဆုိး ေတာ့ပါ၊ စိတ္မျမန္ေတာ့ပါ၊ ရန္ျငိဳးမထားေတာ့ပါ၊

သိသိသာသာ အမ်က္ထြက္မႈ၊ ေဒါသျဖစ္မႈ၊ မေက်မခ်မ္း ျဖစ္မႈကုိလဲ မျပဳေတာ့ပါ ဘုရား၊ ရဟန္း၊ သူေတာ္ေကာင္း တုိ့အား ထမင္း၊ အေဖ်ာ္စသည့္ လွဴဒါန္းဖြယ္ရာ မ်ားကုိ ေပးလွဴ ပါမယ္ဘုရား၊ ျငဴစူစိတ္ ကင္းသူ ျဖစ္ပါေတာ့မယ္ ဟု ျမတ္စြာ ဘုရားအား ေလ်ာက္ထား ၀န္ခံ လုိက္ပါတယ္။

ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့ တရားေတာ္ကုိလဲ ခ်ီးက်ဴး၊ သရဏဂုံလည္း တည္ေဆာက္ျပီး ဥပါသိကာမ အျဖစ္ကုိ ခံယူသြား ပါေတာ့တယ္။

လျပည့္၀န္း (သာစည္)

ေမတၱာျဖင့္ ေ၀မွ်သူ
အႏိႈင္းမဲ့စာတိုေပစမ်ား

Original link - http://www.aungsanlin.com/2015/09/blog-post_531.html

Read More »

Wednesday, July 29, 2015

ကာမပိုင္ ရွိသူနဲ႔ ေဖာက္ျပားလွ်င္ ႀကံဳရမည့္ ဒု-သ-န-ေသာ အေၾကာင္း
ဒု - သ - န - ေသာ ဆုိတဲ့ ဒီစကား ေလးလုံးအေၾကာင္းကေတာ့

ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ ေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္းသုံး ေနေတာ္ မူခ်ိန္က ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ သာ၀တၳိ ျပည္ရွင္ ေကာသလ ဘုရင္ဟာ တုိင္းခန္း လွည့္လည္ရင္း မထင္မရွား ဆင္းရဲသား အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကုိ ႏွစ္သက္ သေဘာက် ခဲ့ပါတယ္။ နန္းေတာ္ ျပန္ေရာက္ၿပီး အဲဒီ အမ်ိဳးသမီး အေၾကာင္းကုိ စုံးစမ္း ခုိင္းတဲ့ အခါ အိမ္ေထာင္ရွိ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ ဆုိတာ သိခဲ့ ရေပမယ့္ ဘုရင္ ေကာသလဟာ အမ်ိဳးသမီး အေပၚ စဲြလန္း ေနမိတဲ့ အတြက္ ဒီအမ်ိဳးသမီးကုိ အရယူဖုိ႔ သူမရဲ႕ ေယာက်္ားကုိ ေခၚၿပီး နန္းေတာ္မွာ အလုပ္ခန္႔ ခဲ့ပါတယ္။

ေကာသလ မင္းႀကီးဟာ အမ်ိဳးသမီးဟာ လင္ရိွ မယား ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ အဲဒီ လင္ေယာက်္ားကုိ တစ္နည္း နည္းနဲ႔ အျပစ္ရွာၿပီး အျပစ္ အတုိင္း အဆုံး စီရင္ကာ က်န္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးကုိ သိမ္းပုိက္မယ္ ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ သူဆင္းရဲသား လင္ေယာက်္ားကုိ နန္းေတာ္မွာ တာ၀န္ေပး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

လင္ရွိ မယားကုိ သိမ္းပုိက္ လုိတဲ့ ဘုရင္ဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ အတုိင္း တစ္ေန႔ေတာ့ သူဆင္းရဲသား ေယာက်္ားကုိ တာ၀န္ တစ္ခုကုိ ေစခုိင္း ခဲ့ပါတယ္။ ဘုရင္ႀကီးက “အခ်င္း ေယာက်္ား… ငါ့ဘုရင္ နန္းေတာ္ ကေန တစ္ယူဇနာ ေက်ာ္ေက်ာ္ ေလာက္မွာ ရွိတဲ့ ျမစ္တစ္ခုကုိ သြားၿပီး အဲဒီမွာ ရွိတဲ့ ကုမုျဒာ ၾကာပန္းနဲ႔ အ႐ုဏ၀တီ ေျမကုိ ငါဘုရင္ ေရးခ်ိဳးခ်ိန္ အမီွ ေဆာင္ယူကာ ဆက္သ ရမယ္၊ အခ်ိန္မီွ ေရာက္မလာရင္ သင့္ကုိ မင္းျပစ္ မင္းဒဏ္ ေပးမယ္၊ အျမန္ သြားၿပီး ေဆာင္ယူ ခဲ့ေလာ့”လုိ႔ မင္းအမိန္႔နဲ႔ ေစခုိင္း ခဲ့ပါတယ္။ ဘုရင္ႀကီးဟာ မျဖစ္ႏုိင္ တာကုိ တမင္ အျပစ္ ရွာၿပီး ခုိင္းတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ေပမယ့္ မင္းခေယာက်္ား သူဆင္းရဲသား ကေတာ့ အမိန္႔အတုိင္း သြားေရာက္ ေဆာင္ယူ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါနဲ႔ သူဆင္းရဲ သားလည္း ဇနီး မယားကုိ အက်ိဳး အေၾကာင္း ေျပာကာ ထမင္း ရိကၡာ ျပင္ေစၿပီး တစ္ယူဇနာ ခရီးကို အၿပီးႏွင္ ခဲ့ပါတယ္။ လမ္းခရီးမွာ ထမင္း စားခ်ိန္ ေရာက္လုိ႔ ထမင္းစား ၿပီးတဲ့ အခါ ပါလာတဲ့ ထမင္းဟင္း မ်ားရဲ႕ တစ္ခ်ိဳ႕ တစ္၀က္ကုိ ခရီးသြား ေယာက်္ား ကုိလည္း လွဴကာ က်န္တဲ့ အစားအစာေတြကုိလည္း ျမစ္ထဲမွာ ရွိတဲ့ သတၱ၀ါ ေတြကုိ ေကၽြးေမြး လွဴဒါန္းၿပီး သစၥာ ျပဳလုိက္ ပါတယ္။

တုိတုိ ေျပာရရင္ ဒီကုသုိလ္ ေကာင္းမႈ ေၾကာင့္ပဲ မရႏုိင္တဲ့ ကုမုျဒာၾကာနဲ႔ အ႐ုဏ၀တီ ေျမကုိ ရရွိခဲ့ ပါတယ္။ဘုရင့္ အမိန္႔အတုိင္း လုိအပ္တာကုိ ယူေဆာင္ၿပီး နန္းေတာ္သုိ ႔အခ်ိန္မီွ ေရာက္ ေအာင္ ျပန္လာခဲ့ ေပမယ့္ အႀကံႀကီးတဲ့ ဘုရင္ႀကီးဟာ သူဆင္းရဲသား မေရာက္ခင္ နန္းေတာ္ၿမိဳ႕တံခါးကုိ ေစာေစာ အပိတ္ခုိင္း လုိက္ပါတယ္။ ဆင္းရဲသား ေယာက္်ားဟာ ၿမိဳ႕တံခါး ပိတ္ထားတဲ့ အတြက္ အဲဒီည အိပ္စရာ မရွိတဲ့ အခါ ေနာက္ဆုံး သတၱ၀ါေတြရဲ႕ ထုံးစံ အတုိင္း ဒုကၡေရာက္မွ ဘုရားေက်ာင္း ကန္ကို သတိရကာ ျမတ္စြာဘုရား ေက်ာင္းေတာ္မွာ သြားေရာက္ အိပ္စက္ ခဲ့ရ ပါတယ္။

ေကာသလ ဘုရင္ဟာ အဲဒီ ညမွာ ဆင္းရဲသား ေယာက်္ားကုိ မင္းဒဏ္နဲ႔ အဆုံး စီရင္ၿပီး သူ႔မယားကုိ သိမ္းပုိက္ ဖုိ႔အေရး၊ သူမနဲ႔ အတူ ေနထုိင္ႏုိင္ေရး စတဲ့ အေတြးေတြနဲ႔ ကိေလသာ မီး ေတာက္ေလာင္ကာ အိပ္မရ ျဖစ္ေန ခဲ့ပါတယ္။ အိမ္မေပ်ာ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ဘုရင္ဟာ ညဥ့္နက္နက္ အခ်ိန္မွာ ေလာဟကုမၻီ ငရဲမွာ ငရဲခံေန ရတဲ့ ငရဲသား ေလးေယာက္ရဲ႕ အသံကုိ ထူးထူး ျခားျခား ၾကားလုိက္ ရပါတယ္။ အဲဒီငရဲသား ေလးေယာက္ဟာ ငရဲခံရင္း သူတို႔ မွားခဲ့တဲ့ အမွား အတြက္ ခံရတဲ့ ဒုကၡေတြကုိ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ၾကားရေအာင္ ေအာ္ဟစ္ ညဥ္းညဴ ေျပာၾကားဖုိ႔ ႀကိဳးစား ၾကရင္း အျပည့္ အစုံ မေျပာႏုိင္ဘဲ တစ္ေယာက္က“ဒု”၊ တစ္ေယာက္က“သ”၊ တစ္ေယာက္က “န”၊ တစ္ေယာက္က “ေသာ”လုိ႔ တစ္လုံးစီ ေလာက္ပဲ ေအာ္ေျပာႏုိင္ ၾကၿပီး ငရဲအုိးထဲ ျပန္ျမဳပ္ သြားခဲ့ ၾကပါတယ္။ အိပ္မေပ်ာ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ေကာသလ မင္းႀကီးဟာ အဲဒီ အသံႀကီး ေတြကုိ ၾကားၿပီး အရမ္းထိတ္ လန္႔ကာ ဘယ္လုိမွ အိပ္မရ ေတာ့ဘဲ တစ္ညလုံး မုိးလင္းခဲ့ ရပါတယ္။

မနက္လင္းေတာ့ ေကာသလ ဘုရင္ဟာ ညက အျဖစ္အပ်က္ ေတြကုိ ေတြးေတာ ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ပညာရွိ ပု ေရာဟိတ္ကုိ ေမးျမန္းတဲ့ အခါ ပုေရာဟိတ္ ပုဏၰားက “အရွင္မင္းႀကီး ဒါဟာ အရွင္မင္းႀကီး အသက္ အႏၲရာယ္ အတြက္ စုိးရိမ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီအႏၲရာယ္ေတြ ကင္းဖုိ႔ သဗၺသတ ဆုိတဲ့ ယဇ္ကုိ ပူေဇာ္ ရပါမယ္၊ ဒီယဇ္ပူေဇာ္ဖို႔ အတြက္ ဆင္၊ျမင္း ႏြားလဥသဘ၊ ႏုိ႔ညႇစ္ႏြားမ၊ ဆိတ္၊ အာဇာနည္ျမင္း၊ ၾကက္၊ ၀က္၊ သတုိးသား၊ သတုိးသမီး စသျဖင့္ သတၱ၀ါ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ တစ္ရာ စီျပဳကာ သတ္ၿပီး ပူေဇာ္ရ ပါမယ္၊ အဲဒါဆုိ ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ အသက္ အႏၲရာယ္ အတြက္ စုိးရိမ္စရာ မရွိပါ အရွင္မင္းႀကီး”လုိ႔ ေလွ်ာက္တင္ လုိက္ပါတယ္။

ေကာသလ ဘုရင္ဟာ ဉာဏ္အျမင္ နည္းပါးၿပီး ကုိယ့္အသက္ ရွင္ေရးဆုိ ဘာမဆုိ လုပ္ႏုိင္တဲ့ သူျဖစ္တဲ့ အတြက္ ပုေရာဟိတ္ ေျပာတဲ့ အတုိင္း စီရင္ ေစပါတယ္။ဘုရင္ရဲ႕ ယဇ္ပူေဇာ္မႈ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္လုံး အုပ္အုပ္ က်က္က်က္ ျဖစ္ၿပီး သား သမီး ပါသြားတဲ့ မိဘေဆြမ်ိဳး ေတြဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပူေဆြး ငုိေၾကြး ၾကပါတယ္။ ဒီအသံေတြေၾကာင့္ ေကာသလမင္း ႀကီးရဲ႕ မိဘုရားျဖစ္တဲ့ ပညာရွိ မလႅိကာ မိဘုရားဟာ ဘုရင္ႀကီးကုိ ေတြ႔ၿပီး ဒါဟာ လမ္းမွန္တဲ့ အလုပ္ မဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္း၊ ဒီျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မွာ ဘုရားရွင္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ဘုရားရွင္ထံ သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ ၾကားဖုိ႔ အေၾကာင္း အႀကံျပဳ လုိက္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေကာသလ မင္းႀကီးဟာ မိဘုရားႀကီးရဲ႕ အႀကံ အတိုင္း ဘုရားရွင္ထံ သြားေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။

ဘုရားရွင္ထံ ေရာက္တဲ့ အခါ ေကာသလ မင္းႀကီးက ညက ၾကားခဲ့ရတဲ့ အသံေတြ အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားတဲ့ အခါ ျမတ္ဗုဒၶက အဲဒီ အသံေတြဟာ တျခား မဟုတ္ မေကာင္းတဲ့ ကာေမသု မိစၧာစာရ ကံေၾကာင့္ ေလာဟကုမၻီ ငရဲမွ က်ေရာက္ေနတဲ့ ငရဲသား ေလးေယာက္တုိ႔ရဲ႕ အသံပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္ မူကာ အဲဒီ ငရဲသားေတြရဲ႕ အတိတ္ အေၾကာင္းကုိ ေဟာေတာ္ မူပါတယ္။

ျမတ္ဗုဒၶက “ဒီငရဲသားေတြဟာ ကႆပ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ လက္ထက္ တုန္းက အတူသြား အတူလာ အတူေပ်ာ္ ပါး စားေသာက္ၾကတဲ့ ခ်မ္းသားတဲ့ သူေ႒းသားေတြ ျဖစ္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း၊ သူေ႒းသား ေလးေယာက္ဟာ ေငြေၾကး ခ်မ္းသာၾကတဲ့ အတြက္ အေပ်ာ္အပါး အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေပ်ာ္ပါး ၾကရင္း ေနာက္ဆုံး သူတုိ႔ ေလးေယာက္ တုိင္ပင္ကာ စည္းစိမ္ ဥစၥာေတြကုိ ေခ်ာေမာ လွပတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ေတြကုိ ေပးကာ သူတုိ႔နဲ႔ ေပ်ာ္ပါးတဲ့ အခါ အသုံးျပဳ ၾကဖုိ႔ဆုံး ျဖတ္ၿပီး ေခ်ာေမာလွပတဲ့ အမ်ိဳးသမီး မွန္သမွ် အိမ္ေထာင္ရွိရွိ မရွိရွိ စည္းစိမ္ေပးၿပီး ေပ်ာ္ပါးခဲ့ ၾကေၾကာင္း၊ ကႆပ ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူတဲ့ အခ်ိန္ဟာ အႏွစ္ ႏွစ္ေသာင္းတမ္းမွာ ပြင့္တဲ့ အတြက္ သူေ႒းသားေလး ေယာက္ဟာ ကာေမသု မိစၧာစာရ အမႈကုိ ႏွစ္ေသာင္းနဲ႔ ခ်ီၿပီး ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ဒီအကုသုိလ္ ေၾကာင့္ပဲသူတုိ႔ ေလးေယာက္ေသတဲ့ အခါ အ၀ီစိ ငရဲမွာ က်ေရာက္ကာ အ၀ီစိငရဲမွာ ႏွစ္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ခံစားၿပီး အခု တစ္ခါ ေလာဟကုမၻီငရဲမွာ ထပ္ၿပီး ခံေန ရတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မင္းႀကီးၾကားတဲ့ အသံေတြဟာ ေလာဟကုမၻီ ငရဲမွာ ခံစားေနရတဲ့ အဲဒီ သူေ႒းသား ေလးေယာက္ရဲ႕ အသံပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း” စသျဖင့္ အတိတ္ေဆာင္ကာ ေကာသလ မင္းၾကားခဲ့တဲ့ အသံႀကီးေလးခုရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကုိ ထပ္မံ ရွင္းလင္း မိန္႔ေတာ္ မူပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ေကာသလမင္းႀကီး ၾကားခဲ့တဲ့ အသံေတြ ထဲက

“ဒု”ဆုိတဲ့ အသံဟာ ဒီအသံကုိ ျပဳတဲ့ ငရဲသား အေနနဲ႔
“ဒုဇၨီ၀ိတ မဇီ၀ိမွိ၊ ေယသေႏၲ န ဒဒမွေသ။ ၀ိဇၨမာေနသု ေဘာေဂသု၊ ဒီပံ နာကမွ အတၱေနာ။ ငါတုိ႔အား စည္း စိမ္ဥစၥာမ်ား ထင္ရွားရွိကုန္ ပါလ်က္ မေပးမလွဴ မိၾကကုန္၊ မိမိ၏ မွီရာ ကုိင္းကၽြန္း သဖြယ္ ျဖစ္သည့္ကုသုိလ္ ေကာင္းမႈကုိ မျပဳမိ ၾကသည့္ ငါတုိ႔သည္ မေကာင္း သျဖင့္ အသက္ေမြးျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကကုန္၏” လုိ႔ေျပာလုိ တာျဖစ္ေၾကာင္း၊

“သ” ဆုိတဲ့ အသံဟာလည္း ဒီအသံကုိ ျပဳတဲ့ ငရဲသား အေနနဲ႔

“သ႒ိ၀ႆ သဟႆာနိ၊ ပရိပုဏၰာနိ သဗၺေသာ။ နိရေယ ပစၥမာနာနံ၊ ကဒါ အေႏၲာ ဘ၀ိႆတိ။ ေလာဟကုမၻီ ငရဲမွ ခံစားေန ရသည့္ ငါအားတုိ႔ ခပ္သိမ္းေသာ အျခင္းအရာ အားျဖင့္ အႏွစ္ေျခာက္ေသာင္းတုိ႔ ျပည့္ကုန္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိငရဲခံ ရမႈသည္ မည္သည့္ အခါတြင္ အဆုံးသတ္မည္နည္း” လုိ႔ ေျပာလုိတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

“န”ဆုိတဲ့ အသံဟာလည္း ဒီအသံကုိ ျပဳတဲ့ ငရဲသား အေနနဲ႔

“နတၳိ အေႏၲာ ကုေတာ အေႏၲာ၊ န အေႏၲာ ပဋိဒိႆတိ။ တဒါ ဟိ ပကတံ ပါပံ၊ မမ တုယွဥၥ မာရိသာ။ ငါတုိ႔အား အဆုံးအပုိင္း အျခားသည္ မရွိခဲ့၊ ငရဲ၏ အဆုံးကား အဘယ္မွာ ရွိအံ့နည္း၊ ငရဲခံရျခင္း၏ အပုိင္း အ ျခားသည္ မထင္ရွား၊ ငါတုိ႔သည္ လူျဖစ္စဥ္က မေကာင္းမႈ အမ်ား အျပားကုိ ျပဳမိ ခဲ့ေလၿပီ” လုိ႔ ေျပာလုိတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

“ေသာ”ဆုိတဲ့ အသံဟာလည္း ဒီအသံပုိင္ရွင္ အေနနဲ႔

“ေသာဟံ ႏူန ဣေတာဂႏ႖ာ၊ ေယာနႎ လဒၶါန မာႏုသႎ။ ၀ဒညဴ သီလသမၸေႏၷာ၊ ကာဟာမိ ကုသလံ ဗဟုံ။ ငါသည္ ဤသံပူရည္ ငရဲမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး လူ႔ဘ၀ကုိ ရပါမူကား အလွဴခံသူ လူပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ စကားကုိသိ ေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍၊ သီလႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ ျဖစ္၍၊ မ်ားစြာေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိ ျပဳပါေတာ့အ့ံ” လုိ႔ေျပာ လုိတာျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ဒု - သ - န - ေသာ ဆုိတဲ့ အသံေတြရဲ႕ ဆုိလုိရင္း အက်ယ္ကုိ ေဟာၾကား ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္ မူပါတယ္။

အသံပုိင္ရွင္ေတြရဲ႕ အတိတ္ ဇာတ္ေၾကာင္းနဲ႔ ဆုိလုိရင္း အဓိပၸါယ္ေတြကုိ ၾကားနာ လုိက္ရတဲ့ ေကာသလဘုရင္ အရမ္းေၾကာက္လန္႔ သြားၿပီး သူမ်ား သားမယားကုိ ျပစ္မွား က်ဴးလြန္လုိတဲ့ စိတ္ေတြလည္း ေပ်ာက္ကုန္ ပါ ေတာ့တယ္။

ဒီေဖာ္ျပခ်က္ေတြ ကေတာ့ ဒု - သ - န - ေသာ ဆုိတဲ့ တရား စကားကုိ ေဟာၾကားျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ဒု - သ - န - ေသာ ဆိုတဲ့ စကား အဓိပၸါယ္နဲ႔ ဒီစကား ပုိင္းရွင္ေတြရဲ႕ အတိတ္ ဇာတ္ေၾကာင္း ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွအဓိက ေျပာခ်င္တာက အမ်ားသိထား ၾကတဲ့ ဒု - သ - န - ေသာ ဆုိတဲ့ စကားလုံးေတြ အေၾကာင္းနဲ႔ ဒီအသံေတြကုိ ျပဳၾကတဲ့ ငရဲသားေတြရဲ႕ မေကာင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ အေၾကာင္းကုိ ေျပာခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီငရဲသားေတြရဲ႕ အတိတ္က လုပ္ခဲ့တဲ့ သူတပါး သားမယားကုိ ဖ်က္စီးခဲ့တဲ့ ကာေမသု မိစၦာစာရ ကံရဲ႕တန္ျပန္ သက္ေရာက္မႈ အက်ိဳးေပးရဲ႕ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပုံကုိ သိေစခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစတနာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိနဲ႔ က်ဴးလြန္ ခဲ့ၾကတဲ့ အကုသုိလ္ ကံတစ္ခုဟာ ႏွစ္ေပါင္း မေရမတြက္ ႏိုင္ေအာင္ ခံရတတ္တဲ့ သေဘာကုိ သေဘာေပါက္ နားလည္ ေစခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီလုိ အကုသုိလ္မ်ိဳး မျပဳျဖစ္ေအာင္ ကိုယ္က်င့္ သီလကုိ အထူး လုံၿခဳံေစ ခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒု - သ - န - ေသာဆုိတဲ့ စကားလုံးေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ အျဖစ္အပ်က္ အဓိပၸါယ္ ေတြကုိ ေကာင္းေကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး ရခဲတဲ့ လူ႔ဘ၀ကုိ ရထားကာ ဘုရား သာသနာနဲ႔ လည္း ႀကံဳေနၾကတဲ့ အခုိက္မွာ ကုိယ္က်င့္ သီလကုိ လုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိန္းရင္း ကုသုိလ္ ေကာင္းမႈမ်ား ကုိပါ ရသမွ် စုေဆာင္း ႏိုင္ၾကဖုိ႔ ဒီစာစုေလးနဲ႔ အသိေပးရင္း ဒု သ န ေသာမွ ေရွာင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစား ၾကဖုိ႔လည္း ေစတနာစကား ေမတၱာအားျဖင့္ တုိက္တြန္း သမႈ ျပဳလုိက္ ရပါတယ္။

အရွင္၀ိစိတၱ (မနာပဒါယီ)

Original link - http://www.lwinpyin.com/

Read More »

Thursday, July 16, 2015

“သီတဂူ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး” ၏ MP3 - တရားေတာ္မ်ား”
(၁)။ “ဆုတ္ယုတ္လာေသာ ေခတ္ကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း”- File size : 17.38 MB
(၂)။ “ဣႆာ ႏွင့္ မစၦရိယ” File size : 6.7 MB
(၃)။ “သီလသည္ လူသားတုိင္း၏ ဘ၀” File size : 6.86 MB
(၄)။ “လူမုိက္တုိ႔သြားရာလမ္း” File size : 22.3MB
(၅)။ “ဧကရာဇ္မင္းၾကီးရဲ႕ ဘ၀နိဂုံး - အပုိင္း ၁ ” File size : 11 MB
(၆)။ “ဧကရာဇ္မင္းၾကီးရဲ႕ ဘ၀နိဂုံး ” အပုိင္း၂ File size :- 10.24 MB
(၇)။ “ေကာသလျမဳိ႕ရဲ႕ ေစာရႀကီးမ်ား ” Links : File size : 11.21MB
(၈)။ “ target="_blank" ေကသမုတၱိသုတ္(၀ါ)လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္က်င့္သုံးခြင့္” File size : 5.74 MB
(၉)။ “ဘာေပးရင္...ဘာရမလဲ” တရားေတာ္ File size : 6.5 MB
(၁၀)။ “ဝကၠလိသုတၱန္ ” တရားေတာ္ MP3 File size : 14.9 MB
(၁၁)။ “တရားတုက တရားစစ္ကုိဖ်က္စီးတတ္ျခင္း” File size : 25.03 MB
(၁၂)။ “အတြင္းမီး၊ အျပင္မီး”တရားေတာ္ MP3 File size : 16.35MB
(၁၃)။ “ယေန႔ကမာၻႏွင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္” File size : 16.34MB
(၁၄)။ “ ေမတၱာတရားေတာ္”တရားေတာ္ File size : 16.35MB
(၁၅)။ “ သီလႏွင့္ပညာ ” တရားေတာ္ MP3 File size : 15.13 MB
(၁၆)။ “ဘ၀အဓိပၸာယ္” တရားေတာ္ MP3 File size : 7.04 MB
(၁၇)။ “စိတ္ကုိဆုံးမနည္း” တရားေတာ္ MP3 File size :7.4MB
(၁၈)။ “ဥပစာလာေထရီ” တရားေတာ္ MP3 File size : 13 MB
(၁၉)။ “ရာဟုလာ သုတၱန္”တရားေတာ္ File size :21.82 MB
(၂၀)။ “သီလအက်ဳိးျပတရား” တရားေတာ္ MP3 File size : 14.18MB
(၂၁)။ “ဗုဒၶသာသနာအစ အမွန္သိျမင္ျခင္းက” File size : 14.31MB
(၂၂)။ “ပရိေယသနတရားေတာ္” တရားေတာ္ File size : 17.29MB
(၂၃)။ “သူ႔ေၾကာင့္မဟုတ္၊ ငါ့ေၾကာင့္မဟုတ္” တရားေတာ္ File size : 17.24MB
(၂၄)။ “ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔တရားေတာ္” တရားေတာ္ File size : 16.36MB
(၂၅)။ “သာသနာေတာ္ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား (၇)ပါး ” File size : 14.36MB
(၂၆)။ “သာသနာျပဳ ေမတၱာတရားေတာ္” တရားေတာ္ File size : 26.97MB
(၂၇)။ “ေကာင္းမႈ ၄- မ်ဳိး ” တရားေတာ္ File size : 6.33MB
(၂၈)။ “ဒုလႅဘ(ရခဲေၾကာင္း)တရား ၅-ပါး ” တရားေတာ္ File size : 13.77MB
(၂၉)။ “ေနာက္ဆုံး ၁၀လ ျမတ္ဗုဒၶ ” တရားေတာ္ File size : 16.62MB
(၃၀)။ “ ေလာက၏သေဘာ ” တရားေတာ္ File size : 10.79MB
(၃၁)။ “၀ိသာခါ ၀တၳဳ” - တရားေတာ္ File size : 12.64MB
(၃၂)။ “ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၁)”တရားေတာ္ File size : 9.17 MB
(၃၃)။ “ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၂) ” တရားေတာ္ File size : 9.72 MB
(၃၄)။ “ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၁)”
(၃၅)။ “ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၂)”
(၃၆)။ “ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၃)” File Size : 7.09 MB
(၃၇)။ “ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၄)” File Size : 6.97 MB
(၃၈)။ “ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၅)” File Size : 6.68 MB
(၃၉) ။“ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္-(၆)” File Size : 7.07MB
(၄၀)။ “ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၇)” File Size : 7.06MB
(၄၁)။ “နကုလမာတာ” တရားေတာ္ MP3 File size : 9.66 MB
(၄၂)။ “ဘ၀ရည္ရြယ္ခ်က္(၃)မ်ဳိး”တရားေတာ္ File size : 10.53 MB
(၄၃)။ “သစၥာ ေမတၱာစြမ္းရည္” File size : 10MB
(၄၄)။ “သဗၺမဂၤလာတရားေတာ္” File size : 13.86 MB
(၄၅)။ “ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေထရ၀ါဒ” တရားေတာ္ File size : 10.44MB
(၄၆)။ “အက်င့္နဲ႔ အသိပညာ” တရားေတာ္ File size : 10.1 MB
(၄၇)။ “ေကာင္းမႈတန္ခုိးတရားေတာ္” တရားေတာ္ File size : 13.8 MB
(၄၈)။ “အ၀ိဇၨာမွ ၀ိဇၨာသုိ႔” တရားေတာ္ MP 3 File size : 9.14 MB
(၄၉)။“အရွဳတ္ထဲမွာ ရွင္းေအာင္ေန” အပုိင္း(၁) File size : ( 8.96MB)၊ အပုိင္း(၂) File size : ( 10.69 MB )
(၅၀)။ “ေမတၱာအႏွစ္ခ်ဳပ္” တရားေတာ္ File Size : 6.26 MB
(၅၁)။ “သရဏဂုံ သုံးပါး ” တရားေတာ္ File size : 7.14 MB
(၅၂)။ “အျမတ္ဆုံးဥစၥာတရား ႏွစ္ပါး” တရားေတာ္ File size : 10.34 MB
(၅၃)။ “သဒၶါႏွင့္စာဂ” တရားေတာ္ MP3 File Size : 8.68 MB
(၅၄)။ “ဗုဒၶဘာသာအေျခခံ” တရားေတာ္ File size : 7.31 MB
(၅၅)။ “ဗုဒၶဓမၼ အက်ဥ္းခ်ဳပ္” File size :6.78MB
(၅၆)။ “ဘုန္းကံၾကီးသူတုိ႔၏ သာသနာ ” တရားေတာ္ File Size : 9.24 MB
(၅၇)။ “အျမတ္တရား (၄)ပါး” တရားေတာ္ File Size : 8.27 MB
(၅၈)။ “အရွင္ဗာကုလမေထရ္” တရားေတာ္ File Size : 17.8MB
(၅၉)။ “သုဇာတာ၀တၳဳ” -တရားေတာ္ File Size : 10. MB
(၆၀)။ “ဒါနသည္ စစ္တုိက္ရတာထက္ ခက္တယ္” File Size: 6: 00 MB
(၆၁)။ “ဓမၼဒူတ ကုိး႒ာန” တရားေတာ္ File Size :16.52 MB
(၆၂)။ “၃၇မင္း ႏွင့္ ဘိုးေတာ္ ၊ မယ္ေတာ္မ်ား” File size :10.95 MB
(၆၃)။ “ရဟန္းတစ္ပါး၏ တန္ဖုိး” တရားေတာ္ File size : 12.07 MB
(၆၄)။ “စြန္႔လႊတ္ျခင္းျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဆီသို႔ တရားေတာ္” File size :16.39 MB
(၆၅)။ “သတိတရား လက္ကိုင္ထား”တရားေတာ္ File size :13.48 MB
(၆၆)။ “ေမ်ာက္၀င္ေနၿပီ သတိထား(မဟာသာရဇာတ္)တရားေတာ္” File size :26.35 MB
(၆၇)။ “ကမ္းရွာေသာငွက္ တရားေတာ္” File size :22.41 MB
(၆၈)။ “ေလာကဓါတ္ တစ္ခုလံုး အျမတ္ဆံုးဥစၥာ” File size :28.23 MB
(၆၉)။ “အိမ္တြင္းေရးအရွဳပ္ကို ဓမၼျဖင့္ရွင္းပါ” File size :23.23 MB
(၇၀)။ “ဘာသာေရး သံုးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ ခႏၲီတရား”- တရားေတာ္ File size : 36.75 MB
(၇၁)။ “ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေနာက္ဆုံးမိန္႔ၾကားေသာ စကား(၆)ခြန္း” - တရားေတာ္ File size : 27.02 MB
(၇၂)။ “အေပ်ာ္ဆံုးေန႔”- တရားေတာ္ File size : 8.04 MB
(၇၃)။ “ေဒါနပုဏၰားေျပာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား” File size : 28.11 MB
(၇၄)။ “ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ သည္းခံျခင္း၊ ေမ့ေပ်ာက္ျခင္း” File size : 19.66 MB
(၇၅)။ “ညီၫႊတ္ျခင္း၏ ေက်းဇူး”- တရားေတာ္ File size : 28.86 MB
(၇၆)။ “အခ်ိန္ ႏွင့္ အလုပ္ တရားေတာ္” File size : 26.17MB
(၇၇)။ “အေမေန႔- တရားေတာ္” File size :22.46 MB
(၇၈)။ “သည္းခံၾကပါ တရားေတာ္”- တရားေတာ္ File size :19.33 MB
(၇၉)။ “ဉာဏ္ထင္သူအတြက္ ဗုဒၶမိန္႔ခြန္း”- တရားေတာ္ File size :17.89 MB
(၈၀)။ “ႏွစ္ေဟာင္း ႏွစ္သစ္ သံုးသပ္ခ်က္”- တရားေတာ္ File size :6.25 MB
(၈၁)။ “အိုရင္ ဘာနဲ႔ အိုၾကမွ ေကာင္းလဲ”- တရားေတာ္ File size :27.65 MB
(၈၂)။ “ရတနာသုံးပါးတန္ခိုး”- တရားေတာ္ File size :30.22 MB
(၈၃)။ “သံေ၀ဂကထာ”- တရားေတာ္ File size :18.08 MB
(၈၄)။ “တစ္ခုတည္းေသာလမ္း”- တရားေတာ္ File size :9.1 MB
(၈၅)။ “သာသနာကြယ္ေၾကာင္း တရားအေပါင္း” - File size : 8.26 MB
(၈၆)။ “အေတြးအၾကံမွန္မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွန္မည္” File size :13.96 MB
(၈၇)။ “အားျဖည့္တရား” File size : 14.05 MB
(၈၈)။ “အဂၤုလိမာလ ကံေကာင္းေစေသာ အခ်က္” - File size :9.5 MB
(၈၉)။ “မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသို႔ စိတ္ဓါတ္ျမႇင့္တင္ေရး”- File size :24.71 MB
(၉၀)။ “သမၼဂၢီဂုဏ္ျပဳပူဇာ”- တရားေတာ္ File size : 25.16MB
(၉၁)။ “နိဗၺာန္သို႔ ဦးတည္သည့္ လမ္း”- တရားေတာ္ File size : 22.63 MB
(၉၂)။ “ေရႊေျမမွာ ဘယ္လိုေနမလဲ တရားေတာ္”- တရားေတာ္ File size : 27.35 MB
(၉၃)။ “ၿငိမ္ၿပီး ၿငိမ္းေနတဲ့ နိဗၺာန္မွာ ေနၾကပါ”- တရားေတာ္ File size : 25.71MB
(၉၄)။ “ပူေဇာ္ထိုက္သူကို ပူေဇာ္ျခင္း”- တရားေတာ္ File size :10.73 MB
(၉၅)။ “ဓမၼဳေဒၵသတရား(၄)ပါး”- တရားေတာ္ File size :13.66 MB
(၉၆)။ “အနႏၲေထရ္ရ”- တရားေတာ္ File size :14.02 MB
(၉၇)။ “ထုတ္ျပျခင္း ႏွင့္ ပူေဇာ္ျခင္း”- တရားေတာ္ File size : 6.73 MB
(၉၈)။ “သုဘဒၵသုတၱန္ တရားေတာ္” File size : 10.44 MB
(၉၉)။ “ခုဇၨဳတၱရာ” - တရားေတာ္ File size : 10.04 MB
(၁၀၀)။ “ကိုယ္က်င့္သိကၡာ သန္႔စင္သူတုိ႔၏ အရင္းအႏွီး” File size : 7.73 MB
(၁၀၁)။ “ကႏၲာရမင္းၾကီး၏ သစၥာတရား ရွာပံုေတာ္”- File size :14.98 MB
(၁၀၂)။ “မြန္ျမတ္ေသာအက်င့္ တရားေတာ္” File size :26.54 MB
(၁၀၃)။ “ဆုေတာင္းမမွားေစနဲ႔” File size :9.35 MB
(၁၀၄)။ “အတြင္းရွဳပ္ရွဳပ္၊ အျပင္ရွဳပ္ရွဳပ္၊ေလာကရဲ႕ အရွဳပ္” File size :24.39 MB
(၁၀၅)။ “သံသရာ ရဲ႕ အဆန္လမ္း တရားေတာ္” File size : 23.02MB
(၁၀၆)။ “ျမင့္ျမတ္ေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္း”တရားေတာ္ File size :23.98 MB
(၁၀၇)။ “ဆင္းရဲသားအလွဴ ႏွင့္ သူေ႒းအလွဴ” တရားေတာ္- File size :23.56 MB
(၁၀၈)။ “သရက္ပင္ေအာက္က ခႏၲီ” တရားေတာ္- File size : 8.56 MB
(၁၀၉)။ “ေပးရင္ေပါ့ ယူရင္ေလး” တရားေတာ္ File size : 25.72MB
(၁၁၀)။ “ေနတတ္ေအာင္ ေနၾကပါ”- တရားေတာ္ File size : 20.61 MB

Original link - www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ရည္႐ြယ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Monday, July 13, 2015

အာနာပါန သတိပဌာန္ ရႈမွတ္နည္း အက်ဥ္း
အာနာပါ နႆတိသည္ ကာယာႏု ပႆနာ သတိပဌာန္ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

အာနာပါနသည္ ထြက္ေလ ၀င္ေလဆိုသည့္ ၀ါေယာဓါတ္ ေခါင္းေဆာင္သည္ ဓါတ္တရားေတြ စုေပါင္း ထားေသာ ကာယကို အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ကြဲသြားေအာင္ အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ရႈရေသာ သတိပဌာန္ကို ေခၚပါသည္။

ခႏၶာကိုယ္ကို ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ထား၍ သတိကို ႏွာေခါင္း ရွည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဆိုလွ်င္ ႏွာသီး၀၊ ႏွာေခါင္းတိုလွ်င္ အထက္ႏုတ္ခမ္း မွာထားပါ။ ထြက္ေလ ၀င္ေလကို သတိနဲ႔ ၀င္၊ ထြက္ေစရမည္။

က) မွတ္နည္းမွာ
  ၁) ထြက္ေလ ၀င္ေလ တစ္စံုကို ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅ ဟု မွတ္တဲ့နည္း။
  ၂) အႏုပတၱာနည္း - ေနရာတစ္ခုခုမွာပဲ သတိကိုထားပါ။ ထြက္ေလ ၀င္ေလကို စ၊ လယ္၊ ဆံုး သိေအာင္ လုပ္တဲ့နည္း။
  ၃) ဌာပနာနည္း - ထိတဲ့ ေနရာမွာ ထိထိေနတာ သိေအာင္ လုပ္တဲ့နည္း။

ခ) ၾကာတာ၊ ျမန္တာ သိေအာင္ လုပ္ပါ။ တိုတိုလား၊ ရွည္ရွည္လား သိေအာင္ လုပ္ရမည္။

ဂ) ျပင္းထန္သလား၊ ႏူးညံ့သလား သိေအာင္ လုပ္ရမည္။

ထြက္ေလ ၀င္ေလသည္ စိတၱဇ ၀ါေယာ ျဖစ္လို႔ စိတ္ေပၚ မူတည္သည္။ စိတ္ေတြ ၾကမ္းလွ်င္ ထြက္ေလ ၀င္ေလက ၾကမ္းသည္။ နီ၀ရဏ တရား ၅ ပါး မကင္းလွ်င္ ပ်ံ႕လြင့္တဲ့ စိတ္က ပူေလာင္တဲ့ သေဘာ ရွိပါသည္။ ၄င္းေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ စိတ္က ၾကမ္းပါသည္။

နီ၀ရဏဆိုသည္မွာ-
  ၁) တစ္စံုတစ္ခုကိုလိုခ်င္တဲ့စိတ္
  ၂) အလိုမက်တဲ့စိတ္
  ၃) ငိုက္မ်ဥ္းတာ
  ၄) ပ်ံ႕လြင့္တာ၊ ပူပန္တဲ့စိတ္
  ၅) မဆံုးျဖတ္ႏိုင္တဲ့စိတ္

ဃ) နီ၀ရဏ ကင္း၍ စိတ္ေတြ သိမ္ေမြ႔သြားတဲ့ အခါ ၀င္ေလ ထြက္ေလသည္ နူးညံ့ လာပါသည္။ သိပ္ၿပီး သိမ္ေမြ႔ လာရင္ ထြက္ေလ ၀င္ေလ ရွိမွ ရွိေသးလားလို႔ ထင္ရ တတ္ပါသည္။ ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မွသာ ထြက္ေလ ၀င္ေလ ခ်ဳပ္ပါသည္။
  ၁) အမိ၀မ္းထဲက ကေလး
  ၂) ေသသြားတဲ့ပုဂၢိဳလ္
  ၃) ေသခါနီးမိန္းေမ်ာေနတဲ့သူ
  ၄) စတုထၱစ်ာန္၀င္စားေနသူ
  ၅) နိေရာဓသမာပတ္၀င္စားသူ
  ၆) ျဗဟၼျပည္ေရာက္ေနပုဂၢိဳလ္(ျဗဟၼာ)

င) ၀ီရိယ စိုက္ၿပီး ရႈလွ်င္ သိမ္ေမြ႔ေနေသာ ၀င္ေလ ထြက္ေလကို ေတြ႔လာ လိမ့္မည္။ စိတ္ေတြ ၾကည္လာ တတ္သည္။

အျဖဴေရာင္ ညစ္ေထးေထး နမိတ္ စေပၚ လာမည္။ ေပၚလာ ကာစတြင္ ၀င္ေလ ထြက္ေလက သတ္သတ္ နမိတ္က သတ္သတ္ ျဖစ္ေန တတ္သည္။ ယင္းသို႔ နမိတ္ေပၚ လာလွ်င္ စိတ္က ေပၚလာေသာ နိမိတ္ေပၚ ေရာက္သြား တတ္သည္။

နမိတ္ကို ဆက္ရႈ ရမည္။ နမိတ္ ေပ်ာက္ သြားလွ်င္ ဘာ၀နာ စိတ္ကို ၀င္ေလ ထြက္ေပၚ ျပန္တင္ရမည္။ ဘာ၀နာ စိတ္အား ေကာင္းလွ်င္ နမိတ္ႏွင့္ ၀င္ေလ ထြက္ေလတို႔ တစ္ထပ္တည္း က်လာ လိမ့္မည္။

ယင္းေနာက္မွာ ႏွာေခါင္းထဲက လႈပ္ရွားေနေသာ မီးခိုးတန္းလို၊ ျဖဴျဖဴ ေဖြးေဖြး ၀ါဂြမ္းဆိုင္လို အစတြင္ ျဖစ္မည္။ ဘာ၀နာစိတ္ ခိုင္ခံ့ လာေသာ အခါ ျဖဴေဖြး ၾကည္လင္ ေတာက္ပေသာ မီးေခ်ာင္းလို ၾကည္လို နကၡတ္လို ပုလဲလံုး ရြဲလံုးလို ေပၚလာ တတ္သည္။ စ်ာန္လမ္း သြားခ်င္လွ်င္ ေပၚလာေသာ နမိတ္ကို မလြတ္တန္း ရႈဖို႔ လိုပါသည္။

လႈပ္ေနတဲ့ နမိတ္က ျငိမ္သြားသည္ အထိ အာရံုျပဳ ပါြမ်ားလွ်င္ စ်ာန္စခန္းသို႔ ေရာက္ၿပီ။ ၄င္းစ်ာန္ကလည္း နီ၀ါရဏ ၅ ပါးကို ေလာင္ကႊ်မ္း သြားေစပါသည္။

နမိတ္ ၃ မ်ိဳးမွာ -
  ၁) မူလ ၀င္ေလထြက္ေလက ပရိကမၼနမိတ္
  ၂) မီးခိုးတန္းလို ၀ါဂြမ္းဆိုင္လို အစရွိတဲ့ လႈပ္ရွားၿပီးေနတဲ့နမိတ္က ဥဂၢဟနမိတ္
  ၃) ၾကည္လင္ေတာက္ပၿပီး ျငိမ္၍ေပၚလာတာက ပဋိဘာဂနမိတ္္

စ်ာန္မွာ အဂၤါ ၅ ပါး ရွိသည္။

  ၁) စိတ္ကို နမိတ္ေပၚ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ တင္ေပးရတဲ့ ၀ိတက္

  ၂) ထိုနမိတ္ကို အဆက္မျပတ္ ဆင္ျခင္ေနတဲ့ သံုးသပ္ေနတဲ့ ၀ိစာရ

  ၃) ၀ိစာရႏွင့္ နမိတ္ကို ဆင္ျခင္ပါ မ်ားေတာ့ ပြတ္ပါ မ်ားရင္ အေရာင္ တလက္လက္ ထြက္လာေသာ ေရႊပုထိမ္ သည္ရဲ႕ လက္၀တ္ ရတနာမ်ားလို လႈပ္ရွားေနတဲ့ နမိတ္ကၿငိမ္ၿပီး ၾကည္လင္ လာသည္။ (ထိုနမိတ္ကို ႏွစ္သက္တဲ့ သိမ့္ကနဲ ၿငိမ့္ကနဲ ခံစားတတ္တဲ့ ပီတိ)

  ၄) ေအးခ်မ္းတဲ့ သေဘာ ပႆဒၵိ၊ စိတ္ေတြလဲ ေအးခ်မ္လို႔ ခႏၶာကိုယ္လဲ ေအးခ်မ္း လာသည္။ ေျငာင္းညာကိုက္ခဲျခင္း မရွိ။ ခႏၶာ ကိုယ္ႀကီးကို ေအာက္က ေျမာက္ပင့္ လိုက္သလို ေပါ့ေနသလို ခံစားရသည့္ လဟုတာ။ ေအာက္မွာ ထိေနတယ္လို႔ မထင္ရ။ နတ္စည္းစိမ္ တမွ်ဟု ဆိုပါသည္။

  ၅) ေနာက္ဆံုး စိတ္က တည္ၿငိမ္သြားတဲ့ ဧကဂၢတာ။ သမာဓိ ရသြားပါၿပီ။ ပထမစ်ာန္ဟု ေခၚသည္။ စိတ္က နီ၀ရဏလြတ္လို တက္ၾကြ လန္းဆန္း ေအးခ်မ္း ေနပါတယ္။

ဤေနရာတြင္ ၀ိပႆနာ မရႈလိုေသး ပါက ၀ိတက္ ၀ိစာရကို ပယ္လွ်င္ ဒုတိယစ်ာန္၊ ပီတိကို ပယ္လွ်င္ တတိယစ်ာန္၊ သုခကို ပယ္လွ်င္ စတုထၳစ်ာန္ အထိ တက္သြားႏိုင္သည္။

စ်ာန္စခန္း သြားရင္ ဉာဏ္မလို ေသးပါ။ ရႈရံုပဲ ရႈေနရင္း တက္သြား ပါသည္။ ပထမစ်ာန္ ရၿပီး ၀င္ေလ ထြက္ေလ ဆိုေသာ တြန္းကန္ လႈပ္ရွား တတ္သည့္ ၀ါေယာဓါတ္ ျဖစ္သည့္ ရူပ္ကို ရႈရင္ ကယာႏု ပႆနာ။ ပီတိ၊ သုခ ဆိုသည့္ ေစတသိတ္ မ်ားကိုရႈရင္ ေ၀ဒနာႏု ပႆနာ။ ၾကည္လင္ ေနသည္ကို သိေနေသာ စိတ္ကို ရႈရင္ စိတၱာႏု ပႆနာ။ ထိုစိတ္ ေစတသိတ္ႏွင့္ ရုပ္မ်ား မျမဲဘူး ဆိုသည့္ အနိစၥသေဘာ၊ ကုန္ေပ်ာက္ တတ္သည္ ဆိုသည့္ ၀ိရာဂသေဘာ (တက္မက္ စရာ မရွိ)၊

ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ ပ်က္စီး တတ္သည္ ဆိုသည့္ နိေရာဓ (ခိုင္ျမဲသည္ဟု မယူဆ)၊ စြန္႔ပစ္ရမည္ ဆိုသည့္ ပဋိနိေသကသေဘာ၊ အခ်က္ ၄ ခ်က္ ပါေသာ ဓမၼာႏုပႆနာ။ ယင္းသို႔ သံုးသပ္ေသာ ဉာဏ္က သမၼသနဉာဏ္ရဲ႕ အစ ျဖစ္ပါသည္။ ထြက္ေလ ၀င္ေလက ရုပ္၊ ပီတိပႆဒၵိ ခံစားမႈ ေ၀ဒနာသည္ ေစတသိတ္၊ ခ်မ္းသာမႈကို သိေနသည့္ စိတ္သည္ ၀ိဉာဏ္၊ ယင္းစိတ္ေစ တသိတ္ ရုပ္မ်ားကို ပိုင္းပိုင္း ျခားျခား သိလာခဲ့ေသာ ဉာဏ္ကို နာမ ရူပ ပဋိေစၧဒ ဉာဏ္။ သကၠာယဒိဌိ ကင္းသြားပါၿပီ။

ထိုနာမ္ ရုပ္ႏွစ္ပါးသည္ အ၀ိဇၨာ၊ တဏွာ၊ ကံဆိုေသာ ေ၀းေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရပါသည္။ ထြက္ေလ ၀င္ေလ တည္းဟူေသာ ၀ါေယာရုပ္၏ အနီးဆံုး အေၾကာင္းမွာ စိတ္ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးကို သိမ္းဆည္း တတ္သည့့္ ဉာဏ္သည္ ပစၥယ ပရိဂၢဟဉာဏ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ အေၾကာင္း အက်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေနေသာ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး၏ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱကို ဓမၼာႏုပႆနာ သတိပဌာန္ႏွင့္ ၀ိပႆနာ ရႈလွ်င္ သမၼသနဉာဏ္ ျဖစ္ၿပီ။ ၄င္းရုပ္နာမ္ မ်ား၏ ျဖစ္လာတာ ပ်က္လာတာကို ျမင္ေသာ ဉာဏ္က ဥဒယဗၺယဉာဏ္ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္လာတာေတြ႔လွ်င္ ဥေစၧဒဒိဌိ ျပဳတ္ၿပီး ပ်က္တာေတြ႔လာေသာ္ ျမဲသည္ဆိုေသာ သႆတဒိဌိ ျပဳတ္ပါသည္။

ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပ်က္ျခင္းတြင္ ပ်က္ျခင္းက ေၾကာက္စရာ ေကာင္းသည့္ သေဘာေဆာင္လို႔ ဉာဏ္က ပ်က္သည့္ ဘက္ကိုပဲ ဒလစပ္ ရႈ သြားပါသည္။ အပ်က္ကို သံုးသပ္ျခင္းက ဘဂၤဉာဏ္ ျဖစ္ ပါသည္။ ၀ါေယာရုပ္ ကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေ၀ဒနာ တစ္လံုးကို ျဖစ္ျဖစ္၊ ၾကည္လင္ေနေသာ စိတ္ကေလး တစ္လံုးကို ျဖစ္ျဖစ္ ေပ်ာက္ပ်က္ သြားေနသည္ကို ျမင္ေသာအခါ ေၾကာက္စရာ ဆိုသည့္ သံေ၀ဂ ဉာဏ္ ဘယဉာဏ္ ေပၚလာပါသည္။

ထိုေပ်ာက္ပ်က္ေနေသာ ခႏၶာက အားကိုး စရာ မဟုတ္ဟု သိေသာ ဉာဏ္ျဖစ္သည့္ အာဒီန၀ဉာဏ္ ျဖစ္လာ ေစပါသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ ၿငီးေငြ႔ေသာ နိဗၺိဒါဉာဏ္ ေပၚပါသည္။ ထိုသို႔ မလိုခ်င္ပဲ ရႈမွတ္ေန ရတာကို လြတ္ခ်င္ေသာ မုဥၥိတုကမ်တာဉာဏ္ ေပၚလာ ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေရနစ္မွာေၾကာက္၍ ေခြးေသေကာင္ ပုပ္ကို အတင္း ဖက္တြယ္ ထားသူကဲသို႔ မလႊတ္ပဲ ဤသခၤတကိုပင္ အနစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱဟု ဘာ၀နာ စိတ္ျဖင့္ ဖိၿပီး ရႈမွတ္ေနေသာ ပဋိသခၤါဉာဏ္ ဆက္ျဖစ္ လာပါသည္။ ယင္း အခိုက္တြင္ သခၤတ တရားကို သုခ၊ ဒုကၡေသာမနႆ မပါေသာ ဥပကၡာ ေ၀ဒနာ ျဖစ္ေနပါၿပီ။

၄င္းဉာဏ္ကို သခၤါ ရုပကၡာဉာဏ္ ဟု ေခၚပါသည္။ ထို႔ေနာက္မွာ မဂ္ျဖစ္ေပၚရန္ ေက်းဇူးျပဳသည့္ အႏုေလာမဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာပါၿပီ။ ဆက္လက္၍ အထူးေၾကာင့္ၾက မစိုက္ရပဲ ေဂါၾတဘု ဉာဏ္ ေပၚလာပါသည္။ ထိုဉာဏ္က သခၤတ အာရံုကို မယူေတာ့ပဲ အသခၤတကို ေမ်ာ္ၾကည့္သည့္ ဉာဏ္ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းေနာက္တြင္ မဂ္ဉာဏ္၊ ဖိုလ္ဉာဏ္ အစဥ္ အတိုင္း ေပၚလာ ပါေတာ့သည္။ ထိုေနာက္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ခဲ့ပံု ပယ္ၿပီးကိေလသာ မ်ားကို ျပန္ဆင္ျခင္သည့္ ပစၥ၀ကၡဏာၪာဏ္ ေပၚလာပါသည္။

အာနာပါန သတိပဌာန္သည္ သတိပဌာန္ ေလးပါး ျပည့္စံုသည့္အတြက္ ေဗာဇၥ်င္ ရ ပါး ျဖစ္ပါသည္။

(ဆရာေတာ္ အရွင္ဉာဏိသရ ေဟာၾကားေသာ အာနပါနသတိပဌာန္ တရားထဲမွ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။)

တဆင့္ ဓမၼဒါန တင္ျပအပ္ ပါသည္ခင္ဗ်ာ (ဗဟုသုတ တိုးပြားနိုင္ၾက ပါေစခင္ဗ်ာ)

(ကြ်န္ေတာ့္၏ Post မ်ားမွ ဓမၼ တရားေတာ္မ်ားကို အမ်ားသူငါ ဖတ္ရွဳ ေလ့လာ ကုသိုလ္ပြား နုိင္ရန္္ အတြက္ ထပ္ဆင့္၍ ေဝမ်ွ Share ျခင္းျဖင့့္္ ကုသိုလ္ ယူနိုင္ၾက ပါသည္္ ခင္ဗ်ာ)

Original link - https://www.facebook.com/pages/Buddha-Dhamma-Sangha

Read More »

Tuesday, January 13, 2015

ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၷ ေဟာၾကားေတာ္ မူအပ္ေသာ ဘ၀ေျဖာင့္ေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင့္ တရားေတာ္ အပို္င္း ၁ မွ ၁၃၀ အထိ (အစအဆံုး)တရားနာရတာ ၀ါသနာပါတဲ့ မိတ္ေဆြတို႔ အတြက္ Cherry FM တြင္ အပိုင္းျဖင့္ ေဟာၾကား သြား
ေသာ ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၷ ေဟာၾကားေတာ္ မူအပ္ေသာ ဘ၀ေျဖာင့္ေၾကာင္း တစ္ေစ့ တစ္
ေစာင္း တရားေတာ္ အပို္င္း ၁ မွ ၁၃၀ အထိ (အစအဆံုး) ကို Media Fire ကေန တင္ေပးလိုက္
ပါတယ္။ တိုက္ရိုက္ နားေထာင္နိုင္ပါတယ္။

အရင္က တစ္ပုိင္းခ်င္းစီ တင္ေပးဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ အျပီးထိ မတင္
ေပးခဲ့မိပါဘူး။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ အားလံုး အတြက္အဆင္ေျပေအာင္ အစအဆံုးနာနိုင္ေအာင္လို႔
တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Download လုပ္လို႔ အဆင္မေျပခဲ့ရင္ Comment ေပးခဲ့ပါဗ်ာ။

ေအာက္က Link ကေန တုိက္ရိုက္နာလို႔ ရသလို Download လုပ္ျပီးလည္း နာနိုင္ပါတယ္။

mediafire.com

From : ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download} by Aung Ko Htet


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Saturday, October 11, 2014

ငရဲျကီး ၈ ထပ္ႏွင့္ ၃၁ ဘုံ စုံစုံလင္လင္ ေဖာ္ျပေပးတဲ့ ငရဲဘုံ apkျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား သိေကာင္းစရာ - ငရဲျကီး ၈ ထပ္ႏွင့္ ၃၁ ဘုံ စုံစုံလင္လင္ ေဖာ္ျပေပးတဲ့ ငရဲဘုံ apk ေလး တင္ေပး
လိုက္ပါတယ္ ။

ျမန္မာလူမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး-သင္ ဒါေတြ ့သိၿပီး ၿပီလား !
 • အပယ္ဘုံ
 • လူဘုံ
 • နတ္ဘုံ
 • ငရဲႀကီး (၈) ထပ္ႏွင့္ ငရဲမ်ား
စတာေတြ သင္ သိပါသလား ဒါနည္းနည္းပဲ ေျပာျပ ရပါေသးတယ္ အထဲမွာ အစုံအလင္ ပါပါတယ္ ျမန္မာ လူမ်ဳိး
ျဖစ္ၿပီး ဒါေတြ သင္ မသိခဲ့ ရင္ေတာ့

ေအာက္မွာ link နွစ္္ခု ေပးထားပါတယ္ ႀကဳိက္တဲ့ link ကေန ေဒါင္းယူ နိုင္ပါတယ္ ။


▼ usersfiles ▼
▼ downloadmm ▼

From : ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download} by ooarkar - ဦးေလးျကီး


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Wednesday, August 27, 2014

ဇနီးေလးေယာက္ ရွိေသာ ခင္ပြန္း ေယာကၤ်ားဇနီးေလးေယာက္ ရွိေသာ ခင္ပြန္းေယာကၤ်ား အမ်ိဳးသား တစ္ဦးမွာ ဇနီးသည္ ေလးဦး ရွိပါတယ္။ ယင္းထဲက သူက ေလး
ေယာက္ေျမာက္ အငယ္ဆံုး မယားကို အခ်စ္ဆံုး ျဖစ္သတဲ့။ အျမဲတမ္း ဂရုစိုက္တယ္။ ျပဳျပင္ခ်ယ္သေပးတယ္။

တတိယေျမာက္ ဇနီးကို ခ်စ္တာက်ေတာ့ တစ္မ်ိဳးေလးပါ။ သူ႔မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြ နဲ႔ ေတြ႔တဲ့ အခါက်ေတာ့ အျမဲလိုလုိ
ထုတ္ျပ ဂုဏ္ယူခ်င္ျပီး တတိယမယားရွိထားျခင္း အတြက္လည္း သူဂုဏ္ယူသတဲ့။

ဒုတိယေျမာက္ ဇနီးျဖစ္သူကိုက်ေတာ့ သူတစ္ခ်စ္တာက ေနာက္ထပ္တစ္နည္းနဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ ျပႆနာျဖစ္တိုင္း အခက္
အခဲေတြ႔ ၾကံဳေတြ႔ရတဲ့ အျမဲတမ္းတိုင္ပင္လို႔ရတယ္။ အေျဖေကာင္းေတြ ေပးတယ္။ ကူညီေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ အျမဲအေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ သူ႔ကုိလည္း မခြဲႏိုင္ ပါဘူး။ သူ႔ရဲ့ ပထမ ဇနီး (မယားေခါင္ၾကီး) ကိုက်ေတာ့ သူမခ်စ္ပါဘူး။

ပထမ ဇနီး ကေတာ့ သူ႔ကို ဂရုစိုက္ ရွာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ရံ ရွိတယ္လုိ႔ေတာင္ အမ်ိဳးသားက သတ္မွတ္ထားသူ
မဟုတ္ပါဘူး။

တစ္ေန႔ေတာ့ ေရာဂါ တစ္ခုေၾကာင့္ ေသဆံုးခါနီး အခ်ိန္ကို အမ်ိဳးသား ေရာက္ ရွိလာပါျပီ။ သူ႔ေသဖို႔ အင္မတန္ ေၾကာက္ရြံ႕
လို႔ သူ႔ဇနီး ေလးဦးထဲမွာ ဘယ္သူေတြ သူနဲ႔ လိုက္မလဲလို႔ ေမးပါတယ္။

အငယ္ဆံုး (ေလးေယာက္ေျမာက္) ဇနီးက : မလိုက္ႏိုင္ ပါဘူးရွင္ လို႔ ေျဖျပီး အျခားဘာမွ မေျပာပဲ ထြက္ခြာ သြားပါတယ္။

တတိယ ဇနီးက : ရွင္ေသရင္ က်မ ေနာက္ တစ္ေယာက္ ထပ္ယူရံု ပဲလို႔ ေပၚတင္ေျပာျပီး လွည့္ထြက္ သြားပါတယ္။

ဒုတိယ ဇနီးက: ရွင္ မေသခင္နဲ႔ အုတ္ဂူ မသြင္းခင္ အထိေတာ့ က်မ ျပဳစုေစာင့္ေရွာင့္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အတူေသေပးဖို႔
ကေတာ့ က်မလည္း မတတ္ႏိုင္လို႔ ဝမ္းနည္းပါတယ္။

ပထမ ဇနီးက : က်မ ရွင္နဲ႔ လိုက္ပါမယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ မခြဲပါဘူး။

အဲ့ေတာ့ ေသလုေျမာေျမာ အမ်ိဳးသားက သူ႔ပထမ ဇနီးကုိ ဂရုမစိုက္ ခဲ့ရေလျခင္းဆုိျပီးေတာ့ ေနာင္တ ရပါေတာ့တယ္။
အေၾကာင္းက သူ႔ပထမ ဇနီးကို ေသခ်ာ မျပဳစု မေကြ်းေမြး ခဲ့လို႔ ပိန္လို႔ ပင္ပန္းေနရွာပါတယ္။ ဒါေတာင္ လိုက္ဖုိ႔ ေသခ်ာ
ဆံုးျဖတ္ထားသူ ျဖစ္ေနေလရဲ႕

သင္ခန္းစာ -

စတုတၳဇနီး ။ ။ အငယ္ဆံုး ဇနီးဆုိတာ မိမိတို႔ ေန႔စဥ္ သယ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကုိယ္ခႏၶာျဖစ္ပါတယ္။ ေသတဲ့တစ္ေန႔က်ရင္ ယူ
သြားလို႔ မရပဲ ထားခဲ့ရပါမယ္။ ေျမၾကီးမွုန္႔သာ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

တတိယ ဇနီး။ ။ မိမိတု႔ိ အသက္ရွိရင္ လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ စည္းစိမ္ ဥစၥာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိေသသြားတဲ့ အခါ တစ္
ပါးသူရဲ႕ လက္ထဲကို ေရာက္ရွိသြားပါလိမ့္မယ္။ မိမိ မပိုင္ေတာ့ ပါဘူး။

ဒုတိယ ဇနီး။ ။ မိမိရဲ႕ မိသားစုပါ။ အသက္ရွိစဥ္၊ အတူေနရစဥ္ မိမိအတြက္ အေကာင္းဆံုး အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ ကူ
ညီေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေပမယ့္ အတူေတာ့ လိုက္ေသႏိုင္သူမ်ား မဟုတ္ပါဘူး။ ကံရွိလို႔သာ ဒီတစ္ဘဝမွာ ေတြ႔ဆံု ၾကံဳ
ေတြ႔ ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမ ဇနီး ဆုိတာ

ပထမ ဇနီးဆုိတာ မိမိတို႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ကံ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံဆုိတာ မိမိတို႔ ျပဳလုပ္တဲ့ မေကာင္းမွု ေကာင္းမွုမ်ား ျဖစ္ျပီး သံသရာမွာ ၾကင္လယ္ေနရေသးသေရြ႕ တစ္လွည့္စီ အက်ိဳးေပးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းမွု မ်ားမ်ား ျပဳထားသူဟာ မေကာင္းတဲ့ ဝ႗္
ဒုကၡမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ ခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ အမွုကိစၥမ်ားကို ျပဳထားပါက ေကာင္းတဲ့ ကံမ်ား၊ ရလဒ္မ်ားကို ခံစား
ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အကယ္၍ ဝိပႆနာ ကုသုိလ္ေကာင္းမွု ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္တဲ့ တရား ထိုင္ျခင္း၊ တရား အားထုတ္ျခင္းတုိ႔က
ေတာ့ မိမိကို သံသရာကေန လြတ္ကင္းလို႔ နိဗၺာန္ ေရာက္ရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကို လူအမ်ားစုဟာ ေမ့ေလ်ာ့ၾကျပီး မိမိရဲ႕ ဒီ ပထမ ဇနီး၊ ပထမ ခင္ပြန္းကို ပစ္ပယ္ထားေလ့ ရွိပါတယ္။ မပစ္ပယ္သည့္တိုင္
မေကာင္းမွုမ်ားမွာသာ ေမြ႔ေလ်ာ္ေနၾကတာ မ်ားပါတယ္။ မိမိက မေခၚရင္ေတာင္ ဘဝဆက္တိုင္းမွာ သူက လိုက္ပါလာမွာ
ႁဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ယေန႔က စလို႔ မိမိတုိ႔ အေနနဲ႔ ေကာင္းမွု ကုသုိလ္ နဲ႔ ဝိပႆနာ ကုသုိလ္မ်ားကို စတင္ျပဳ လုပ္ႏိုင္ၾကေစဖို႔ အၾကံ
ေပး ေစတနာျဖင့့္ ေရးသား တိုက္တြန္း လိုက္ရ ပါတယ္။

ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)


Read More »

Sunday, August 17, 2014

ဘ၀ေျဖာင့္ေၾကာင္း တစ္ေစ့ တစ္ေစာင္း တရားေတာ္ (MP3)ဆရာေတာ္ ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာ အရွင္ေဆကိႏၷ ေဟာၾကားေတာ္ မူအပ္ေသာ ဘ၀ေျဖာင့္ေၾကာင္း တစ္ေစ့ တစ္ေစာင္း
တရားေတာ္ (MP3).Shwe FM မွ လြင့္ေပး ထားေသာ ဆရာေတာ္ ေဟာၾကား ထားသည့္ အပိုင္းမ်ားကို စုစည္း၍ တင္
ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၀ိပသနာ အေၾကာင္း ကိုပဲ သီးသန္႔ ေဟာၾကား ထားျခင္း မဟုတ္ပဲ ဘ၀တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေစ ရန္ ေဟာ
ၾကား နည္းလမ္းျပ ေပးထား ျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ နားလည္ရ လြယ္မယ္ လို႔လည္း ထင္ပါတယ္။

တစ္ပိုင္းခ်င္းစီ တင္ေပးတာက Download လုပ္ရတာ လြယ္ေအာင္ လို႔ပါ။ File Sizeက 3 MB သာ သာပဲ ရွိေတာ့ ျမန္
လည္း ျမန္ပါတယ္။

ေအာက္က Link ေတြ ကေန Download လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

တရားေတာ္ အပိုင္း ( ၁ )

mediafire
downloadmm

တရားေတာ္ အပိုင္း ( ၂ )

mediafire
downloadmm

တရားေတာ္ အပိုင္း ( ၃ )

mediafire
downloadmm

Aung Ko Htet ဘေလာ့ မွ ကူးယူ မွ် ေဝ သည္ ။


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Friday, August 08, 2014

ပ႒ာန္း၊ ဘုရား အေနကဇာတင္ ႏွင့္ ခုနစ္ရက္ သားသမီး ေမတၱာ ပို႔မဟာ ကန္ပတ္လည္ ဆရာေတာ္ ရ့ဲ ပ႒ာန္း၊ ဘုရား အေန ကဇာ တင္ ႏွင့္ ခုနစ္ရက္ သား သမီး ေမတၱာ ပို႔ တရားေတာ္ ျဖစ္ပါ တယ္။


From: အျဖဴေရာင္ လြင္ျပင္ - YouTube


Read More »

Tuesday, July 29, 2014

အဘိဓမၼာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ Android Appဒီ Android ဖုန္းေဆာ့၀ဲ ေလး ေရးၿပီး တရားေတြ ေတာ္ေတာ္ နာလုိက္ ရပါတယ္။
-
ေဒါက္တာ အရွင္ နႏၵမာလာ ၏ အဘိဓမၼာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တရားေတာ္ အား Android Application အေနျဖင့္ ျပန္လည္ ဖန္တီး ေရးသား ပူ
ေဇာ္ ပါသည္။ စာ အေနနဲ႔ ေရာ တရား အသံ အေနနဲ႔ ပါ ဖတ္ရႈ နားဆင္ ႏိုင္ပါမည္။ ျမတ္စြာ ဘုရားက မိဘ ေက်းဇူး ဆပ္ရန္ ရည္ရြယ္၍
ေဟာၾကား ခဲ့ေသာ တရားေတာ္ ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ ဒီ application ကုိ လူႀကီး မိဘေတြ ဖုန္းမွာ သြင္းေပး ထား၍ အဘိဓမၼာ တရား နာေစ
ျခင္း အားျဖင့္ မိဘ ေက်းဇူး ကုိ တစ္ဖက္ တစ္လမ္းကေန ဆပ္ရာ ေရာက္ပါတယ္ လူငယ္ေတြရဲ့ ဖုန္းေတြမွာ သြင္းၿပီး တရားနာျခင္း အား
ျဖင့္ လည္း ကုသိုလ္ေတြ ရရွိမွာ ေၾကာင့္ အက်ိဳး မ်ားပါတယ္။


အဘိဓမၼာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ For Android ကုိေအာက္က link ကေန ရယူနုိင္ ပါတယ္။

apkleecher
Play Store

From: Thet Naing Soe ( Myanmar Mobile App Store)

https://www.facebook.com/thetnaing.mmas


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Saturday, May 10, 2014

တရားေတာ္ အသံဖိုင္မ်ား
ေအာက္ပါ နာမည္ အစီအစဥ္မ်ားမွာ ၀ါအလိုက္ ဘြဲ႔အလိုက္၊ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈ အလိုက္ စီစဥ္ထားျခင္း
မဟုတ္ပါ။

စာခ်တန္း(၃)က်မ္းအတြက္စာဝါမ်ား
တ္ရြတ္စဥ္တရားေတာ္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဟႏၲာမဟာေထရ္ျမတ္ႀကီး မ်ား
မိုးကုတ္ နိႆယျဖင့္ ပဋိပတၱိ သာသနာျပဳ အာဇာနည္ဆရာေတာ္ႀကီး အခ်ဳိ႕

         **** မိုးကုတ္ ဝိပႆနာ ****
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး
ဆင္ျဖဴကြၽန္းဆရာေတာ္ ဦးဓမၼသာရ
ဆရာေတာ္ ဦးေဃာသိတ (မိုးကုတ္ မဟာကမၼ႒ာနာစရိယ)
ဆရာေတာ္ ဦးဇနိတ
အေနာက္ဂန္႕ေဂါ မုံလယ္ဆရာေတာ္ ဦးသံ၀ရ
ထူးႀကီးဆရာေတာ္ ဦးဣႏၵာဝုဓာဘိဝံသ
ဆရာေတာ္ ဦးအဂၢဥာဏ (ကန္ဘဲ့ဘုရားေလးေက်ာင္း)
ေအာင္ဆန္းဆရာေတာ္  (မိုးကုတ္ မဟာကမၼ႒ာနာစရိယ)
အရွင္အာဒိစၥရံသီ (ဦးဆန္းလြင္)
အရွင္ပုညာနႏၷ
ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱဝါယာမိႏၵ
ဥဳးသုမဂၤလ (မဂၤလတိုက္သစ္ - ဒယ္အိုးဆရာေတာ္)
အရွင္ဘဒၵႏၲ သုနႏၵ  (မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ဓမၼရံသီဆရာေတာ္)
ေအာင္စႀကၤာဆရာေတာ္ အရွင္စႏၵသီရိ
ပိုင္းေလာ့ ဆရာေတာ္္ အရွင္ေဇယ်ပါ႑ိတ (မိုးၫွင္း သိဂႌ ေက်ာင္းတိုက္)
မိုးၫွင္းသိဂၤ ီ ဆရာေတာ္ အရွင္ေဇယ်ပ႑ိတ(ပိုင္းေလာ့ ဆရာေတာ္္)
ေဒါက္တာ အရွင္ဇယတိႆ (သစၥာပါရမီ ဓမၼရာဇာ တရားရိပ္သာ)

          **** မဟာစည္ ဝိပႆနာ ****
မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးေသာဘန မဟာသာရ
ခ်မ္းေျမ႕ဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ
သဒၶမၼရံသီဆရာေတာ္
ဒုတိယ ေတာ္ကူးဆရာေတာ္ႀကီး ဘဒၵႏၲနာဝိက
ေရႊေတာင္ကုန္းဆရာေတာ္ ဦးပ႑ိတ  (ပဲခုးျမိဳ႕ ပ႑ိတါရာမ ၁၀မိုင္ကုန္း ေတာစခန္းရိပ္သာ)
မႏၲေလးၿမိဳ႕ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ နာယကခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ဦးဘဒၵႏၲ ရာဇဓမၼာဘိ၀ံသ
ျဖဴးဆရာေတာ္ဦးနရပတိ
ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ ဇာေနယ်
ေရႊမင္းဝံဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱေသာဘန
လႈိင္မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏ ၱစႏၵာဝရ မဟာေထရ္

          **** ဖားေအာက္ ****
ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ႀကီး ဘဒၵႏၲအာစိဏၰ
ဆရာေတာ္ အရွင္ေရ၀တ (ဖားေအာက္ေတာရ ကမၼ႒ာနာစရိယ)
ဆရာေတာ္ အရွင္သီလ (ဖားေအာက္ေတာရ ကမၼ႒ာနာစရိယ)

          **** ဓမၼဒူတ ****
ဓမၼဒူတ အရွင္ပညာေဇာတ (ေတာင္စြန္းၿမိဳ႕)
ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာ အရွင္ေဆကိႏၵ
ေဒါက္တာအရွင္ပညိႆရ
ဓမၼဒူတ အရွင္သီလာစာရ
**** ေမာင္းေထာင္ေျမဇင္း ကႏၷီနည္း သမထ-၀ိပႆနာ ****
အရွင္ေကလာသ (ရန္ကင္းေအးၿငိမ္ရိပ္သာ ဆရာေတာ္)

**** သဲအင္းဂူ -၀ိပႆနာ ****

သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဥကၠ႒
အရွင္ စႏၵိမာ (ေအာင္လံ)

          **** Others Monks****
မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၲသာရာဘိ၀ံသ
မဟာဂႏၶာရုံ ဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ
ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၲ ကုမာရာဘိဝံသ
သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဥာဏိႆရ
ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္
မဟာေဗာဓိတေထာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး
ဆားေတာင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးပညာဏိက
မိုးၫွင္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး
ပခုကၠဴ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏၲ ဣေႏၵာဘာသ
ဘဒၵႏၲ နႏၵမာလာဘိ၀ံသ
မဟာေဗာဓိၿမိဴင္ ဆရာေတာ္ ၀န၀ါသီ အရွင္ေဉယ်ဓမၼသာမိမေထရ္
ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဥတၱမသာရ
ေယာဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲသီရိႏၵာဘိဝံသ
ဆရာေတာ္ဦးလကၡဏ(စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္)
အရွင္ဆႏၵာဓိက (ေရႊပါရမီေတာရ)
မေက်ာက္ဆရာေတာ္
ဆရာေတာ္ဦးပညာဝံသ(စကၤာပူျမန္မာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္)
ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဓမၼႆာမိ
ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက (မဟာၿမိဳင္ေတာရ)
ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္
ပဲခူး ေအာင္သုခ ဆရာေတာ္ ဦးစႏၶိမာ
ျမစႀကၤာ ဆရာေတာ္ ဦးလကၡဏ
ေအာင္မဂ္လာ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ ရာဇိႏၵၵ
အရွင္ဇဝန (ေမတၲာရွင္) ေရႊျပည္သာ
အရွင္ဣႏၵာစာရာဘိဝံသ
အရွင္တိကၡဥာဏာလကၤာရ
ေညာင္တုန္း ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱေဇာတိက ဘိဝံသ
ဘဒၵႏၲ ရာဇဓမၼာဘိဝံသ (မႏၲေလးၿမိဳ႕ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ နာယကခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္)
ေမဃဝတီ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး သီရိ ဘဒၵႏ ၱေရဝတ မဟာေထရ္
ပခုကၠဴ ဓမၼသုခ ေလယာဥ္ကြင္း ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက
         **** လူ၀တ္ ဓမၼ ကထိက မ်ား****
ေ ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္
ဆရာႀကီးဦးေဌးေအာင္
ဆရာႀကီးဦးသန္းေရႊ (ဒလ-အံ့ႀကီး)
ေဒၚၾကည္ၾကည္၀ိန္
ဆရာႀကီး ဦးဂိုအင္ဂါ
စာေရးဆရာ ျမသန္းစံ
ဓမၼဗ်ဴဟာ ေဒၚခင္လွတင္
ဆရာႀကီးဦးၾကည္
ဓမၼာစရိယဦးေ႒းလႈိင္
ကိုေအာင္ထြန္းဝင္း
ဆရာႀကီး ဦးၾကင္ေရႊ

 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »