နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label ဗဟုသုတမ်ား. Show all posts
Showing posts with label ဗဟုသုတမ်ား. Show all posts

Sunday, June 25, 2017

ရွာေဖြေတြ႔ရွိတဲ့ ၿဂိဳဟ္ေတြထဲက အဆိုးဆုံး ၿဂိဳဟ္မ်ား
က်ေနာ္တို႔ လူသားေတြ ဉာဏ္ရည္ ျမင့္မား လာမႈနဲ႔ အတူ မိမိ ကမာၻေပၚတင္ မဟုတ္ပဲ အျခား ၿဂိဳဟ္ေတြရဲ႕ အေၾကာင္း ကိုပါ ေလ့လာ ေနခဲ့တာ ရာစုႏွစ္ ကာလ ထိေအာင္ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သလို အဆိုပါ ေလ့လာ ရွာေဖြ ကတည္းက အခုခ်ိန္ထိ ေအာင္ ေတြ႔ရွိခဲ့တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ၿဂိဳဟ္ေတြထဲက အဆိုးဆုံး ၿဂိဳဟ္ေတြ အေၾကာင္းကို ေျပာျပ ခ်င္ပါတယ္။

အပူဆုံးၿဂိဳဟ္

ေနမဟုတ္တဲ့ အပူဆုံး ၿဂိဳဟ္ကေတာ့ မာက်ဴရီပါ။ သူကေနနဲ႔ အနီးဆုံးမွာ တည္ရွိၿပီး ေနကေန အကြာအေဝး ကီလိုမီတာ ၅.၇၉ သန္းပဲ ေဝးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မာက်ဴရီ ၿဂိဳဟ္ရဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ အပူခ်ိန္က ၄၃၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ထိေအာင္ ပူပါတယ္။ ေနကေတာ့ မ်က္ႏွာျပင္ အပူခ်ိန္ ၅၅၀၀ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္ ထိေအာင္ ရွိတာပါ။

ဒါက ပတ္ဝန္းက်င္ ၿဂိဳဟ္ေတြ ထဲက အပူဆုံး ၿဂိဳဟ္ကို ေျပာတာပါ။ ၾကယ္ေတြ ထဲမွာေတာ့ HD 195689 ဆိုတဲ့ KELT-9 အျဖစ္ လူသိမ်ားတဲ့ ၾကယ္ကေတာ့ ေနထက္ ၂.၅ ဆေလာက္ ပိုပူပါတယ္။

အေအးဆုံးၿဂိဳဟ္

အပူဆုံး အေန အထားမွာ ၅၀ ဒီဂရီ စင္တီ ဂရိတ္ပဲ ရွိၿပီး အေအးဆုံး အေန အထားမွာ ၂၂၃ ဒီဂရီ ထိေအာင္ ေအးတဲ့ ၿဂိဳဟ္က OGLE- 2005-BLG-390Lb ၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူက ကမာၻထက္ ေက်ာက္သားထု ဖြဲ႔စည္းမႈ ၅.၅ဆ ပိုပါတယ္။ မားစ္ ၿဂိဳဟ္နဲ႔ ဂ်ဴပီတာ အၾကားမွာ ရွိပါတယ္။ Red Dwarf အျဖစ္ လူသိမ်ား ပါတယ္။

ဓာတ္ေငြ႔ေတြ ရွိနိုင္တယ္လို႔ ယူဆ ရေပမယ့္ ေအးေန တာေၾကာင့္ အစိုင္အခဲ အျဖစ္ ရွိေနဖို႔ မ်ားတယ္လို႔ ခန႔္မွန္းေန ၾကပါတယ္။

အႀကီးဆုံးၿဂိဳဟ္

ၾကယ္လို႔ သတ္မွတ္ရမယ့္ သူဟာ သူေလာင္ကြၽမ္းေနတဲ့ ေနလိုၿဂိဳဟ္ေတြ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ပုံမွန္ အျခားၿဂိဳဟ္ေတြထက္ အ႐ြယ္အစား ႀကီးမားၾကပါတယ္။

ေတြ႔ရွိရသမွ် ထဲမွာ DENIS-P J082303.1-491201 b ဆိုတဲ့ ၾကယ္ၿဂိဳဟ္ဟာ ဂ်ဴပီတာ ၿဂိဳဟ္ထက္ ၂၈.၅ လ ေလာက္ ပိုမို ႀကီးမားၿပီး ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိ သမွ် ၿဂိဳဟ္ေတြ ထဲမွာ အႀကီးဆုံးလို႔ သတ္မွတ္ နိုင္ပါတယ္။ သူ႔ကို Brown Dwraf အျဖစ္လည္း လူသိမ်ား ပါတယ္။

အေသးဆုံးၿဂိဳဟ္

က်ေနာ္တို႔ ကမာၻရဲ႕ အရန္ၿဂိဳဟ္ ထက္ေတာ့ နည္းနည္း ႀကီးပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အရန္ၿဂိဳဟ္ မဟုတ္ဘဲ ၿဂိဳဟ္အျဖစ္ တည္ရွိ ေနတဲ့ မာက်ဴရီထက္ အနည္းငယ္ ေသးတဲ့ Kepler-37b လို႔ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ ၿဂိဳဟ္က အေသးဆုံး ၿဂိဳဟ္ပါ။ ေက်ာက္သားေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္း ထားတာပါ။ ေနနဲ႔ အနီးမွာ ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေက်ာက္ သားေတြဟာ အရည္ေပ်ာ္ လာနိုင္သလို ေနာက္ပိုင္းမွာ သက္ ရွိေတြ ျဖစ္ထြန္း လာနိုင္တယ္လို႔ ခန႔္မွန္းေန ၾကပါတယ္။

သက္တမ္း အရင့္ဆုံးၿဂိဳဟ္

PSR B1620-26b ၿဂိဳဟ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂.၇ ဘီလီယံ သက္တမ္း ရွိေနၿပီလို႔ ယူဆရ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူကို သက္တမ္း အရင့္ဆုံးၿဂိဳဟ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားပါတယ္။

ဂ်ဴပီတာၿဂိဳဟ္ထက္ ၂.၅ဆ ပိုၿပီး ႀကီးပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ ေနအဖြဲ႔ အစည္း ဟာသက္တမ္း ၁၃.၈ ဘီလီယံႏွစ္ပဲ ရွိေသးလို႔ အခုၿဂိဳဟ္ဟာ ေရွးဦးဆုံး ျဖစ္ထြန္း တည္ရွိေနတဲ့ ၿဂိဳဟ္တစင္းလို႔ ဆိုရမွာပါ။

ဒီၿဂိဳဟ္မွာ သူ႔ကို ဗဟိုျပဳ လည္ပတ္ေနေသးတဲ့ ေနအေသးစား ၂စင္းလည္း ရွိပါေသးတယ္။ အခုသက္တမ္း အရင့္ဆုံး ၿဂိဳဟ္ကို White Dwraf အျဖစ္ လူသိမ်ား ပါတယ္။

သက္တမ္းအႏုဆုံးၿဂိဳဟ္

V830 Tauri လို႔ အမည္ေပး ထားတဲ့ ၿဂိဳဟ္က သက္တမ္း ႏွစ္ ၂သန္းပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အ႐ြယ္ကေတာ့ ေနနဲ႔ ႐ြယ္တူပါ။ အခုခ်ိန္ ထိေအာင္ သူ႔ရဲ႕ ပုံစံကို ေရးဆြဲဖို႔ ႀကိဳးစား ေနဆဲပါ။ ဂ်ဴပီတာထက္ ဓာတ္ေငြ႔ တည္ရွိနိုင္မႈႏႈန္း ၃ ခ်ိဳး ၁ ခ်ိဳးေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။

သက္ရွိေတြ ရွိေနနိုင္တယ္လို႔လည္း ယူဆေန ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ၾကာ ရွင္သန္နိုင္ဖို႔ မလြယ္ကူဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါက ၿဂိဳဟ္ရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္ အေျခ အေနနဲ႔ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

ရာသီဥတု အဆိုးဆုံးၿဂိဳဟ္

ဗီးနပ္လို႔ ေျပာရ ပါလိမ့္မယ္။ ၿဂိဳဟ္ရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္မွာ ေလထု ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလတိုက္ႏႈန္းက ၿဂိဳဟ္ရဲ႕လည္ပတ္ႏႈန္း ထက္ ျမန္ေနပါတယ္။ ဟာရီကိန္း မုန္တိုင္းေတြ အၿမဲ တိုက္ခတ္ေနၿပီး တနာရီ ၃၆၀ ကီလိုမီတာ အျမန္ႏႈန္းနဲ႔ တိုက္ေနတာပါ။ ကမာၻနဲ႔ ႐ြယ္တူေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။

ေလထုက ကမာၻ႔ေလထုထက္ အဆ ၁၀၀ ေလာက္ ပိုသိပ္သည္းပါတယ္။ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ထိေအာင္ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ေတြ ပါရွိေနပါတယ္။

တခါတေလမွာ မာက်ဴရီထက္ ပိုပူၿပီး အပူခ်ိန္ ၄၆၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ေလာက္ထိေအာင္ ျမင့္တက္ နိုင္ပါတယ္။ လူသာ ေရာက္သြားမယ္ဆိုရင္ ေလထုနဲ႔ မုန္တိုင္းေတြေၾကာင့္ အရိုးေတြေတာင္ ခ်က္ခ်င္း ခန္းေျခာက္ သြားပါ လိမ့္မယ္။

Ref: www.businessinsider.com

ဓါတ္ပံု ဒီဇိုင္း - ေက်ာ္မ်ိဳးထိုက္/ ဧရာဝတီ

From : ဧရာဝတီ by ခ်စ္ေဖ (ေတာင္တြင္းေျမ)

Originally published at - burma.irrawaddy.com


Read More »

Thursday, June 15, 2017

YBS ကားသစ္ ေတြေပၚက လိေမၼာ္ေရာင္ထိုင္ခံုမ်ား အေၾကာင္း
မသိေသးသူမ်ား သိၾက ပါေစရန္ ျပန္လည္ မွ်ေဝပါသည္။

YBS စီးၾကတဲ့ ခရီးသည္ ေတြ အေနနဲ႔ အသစ္ ေရာက္႐ွိ လာၿပီး လက္႐ွိ ေျပးဆြဲ ေပးေနတဲ့ YBS City Bus ကားသစ္ ေတြမွာ တပ္ဆင္ ထားတဲ့ ထိုင္ခံု အျပာ ေရာင္ေတြ အမ်ားႀကီး အထဲကမွ ကားရဲ့ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာ ပါတဲ့ ထိုင္ခံု လိေမၼာ္ေရာင္ ေလးေတြကို ျမင္မိ ၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။

အဲ့ဒီထိုင္ခံု လိေမၼာ္ေရာင္ ေလးေတြက ( သက္ႀကီး ရြယ္အို၊ မသန္စြမ္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ ႏွင့္ ရဟန္း သံဃာေတာ္ ) တို႔ စီးဖို႔ သီးသန္႔ သတ္မွတ္ ေပးထားတဲ့ ခံုေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီေနရာမွာ ထိုင္ေနတဲ့ ခရီးသည္ ေတြဟာ အထက္ပါ ပုဂၢိလ္မ်ား ကားေပၚ တတ္လာရင္ မိမိထိုင္ေနတဲ့ ေနရာကေန ထေပး ရမယ္ ဆိုတဲ့ အသိေလး ႐ွိဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္ ။

တခ်ိဳ႕ ခရီးသည္ ေတြက ကားေပၚ တက္လာတဲ့ အခါ ထိုင္ခံု အျပာေရာင္ ေလးေတြ ေနရာလြတ္ေန တာေတာင္ ထိုင္ခံု လိေမၼာ္ေရာင္ မွာ သြားထိုင္ ၾကတာေတြ႔ေန ရလို႔ပါ ။

ထိုင္တာကို အျပစ္မေျပာ လိုပါ ကိုယ္က လိေမၼာ္ေရာင္ ခံုေလးေတြမွာ ထိုင္မယ္ ဆိုင္ရင္ (သက္ႀကီး ရြယ္အို၊ မသန္စြမ္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ ႏွင့္ ရဟန္း သံဃာေတာ္) ေတြထဲက တစ္စံု တစ္ဦး ကားေပၚ တတ္လာရင္ ကိုယ့္ အသိစိတ္နဲ႔ ကိုယ္ ထေပးဖို႔ လိုပါတယ္ ။

သူမ်ားေျပာမွ ထေပးရတာ လူႀကီး လူေကာင္းေတြ အတြက္ ႐ွက္စရာပါ ။ မထေပးေသာသူေတြ ႐ွက္တတ္ၾကပါ ။

လိေမၼာ္ေရာင္ ခံုေလးေတြက အလွ တပ္ဆင္ ထားျခင္းမဟုတ္ပါ၊ သူမွာ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ ႐ွိေနပါတယ္။

ကိုယ္က သြားရမယ့္ ခရီးေဝးတယ္ ဆိုရင္ ကားေခ်ာင္းတဲ့ အခါထဲက ထိုင္ခံု အျပာေရာင္ ေလး ေတြကိုဘဲ ေရြးထိုင္ၾကဖို႔ အၾကံျပဳေပးခ်င္တာပါ ။

ထိုင္ခံု လိေမၼာ္ေရာင္ေလးေတြရဲ႕ ေဘးဘက္မွာလည္း ပံုေလးနဲ႔ စာကပ္ ထားပါတယ္ ။ တခ်ိဳ႕ေတြက ရဟန္းသံဃာ အတြက္ဘဲ ထားတယ္လို႔ ထင္ၿပီး ရဟန္း သံဃာေတြ လာမွ ေနရာ ထေပး တတ္ၾကပါတယ္္။

အဲ့ဒါမဟုတ္ပါ သက္ႀကီး ရြယ္အိုး ၊ မသန္စြမ္း ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေတြ ကားေပၚ တက္လာရင္လည္း ထိုင္ခံု လိေမၼာ္ေရာင္ေလးမွာ ထိုင္ေနတဲ့ ခရီးသည္ မ်ားက ကိုယ္ရဲ႕ အသိစိတ္ဓာတ္ေလးနဲ႔ ထိုင္ေနရာမွ ထေပးဖို႔ တာဝန္႐ွိ ပါတယ္ ။

ဒါက ႏိုင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္ပါ ။ ထိုင္ခံု လိေမၼာ္ေရာင္ ေလးေတြက ထိုင္ခံု အျပာေရာင္ေတြ ၾကားမွ အလွ တပ္ဆင္ ထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ‎

From : Lwin Pyin

Originally published at - http://www.lwinpyin.com/2017/06/on-ybs-city-bus-orange-chair-about.html

Read More »

Sunday, June 11, 2017

ကမာၻေပၚက တန္ဖိုးအရွိဆုံး ျဒပ္စင္မ်ား


ဒီဇိုင္း / ေက်ာ္မ်ိဳးထိုက္ / ဧရာဝတီ


ေသခ်ာတာ ကေတာ့ ဘယ္လို ျဒပ္စင္က ကမာၻေပၚမွာ တန္ဖိုး အႀကီးဆုံး လဲလို႔ ေမးရင္ ေ႐ႊလို႔ပဲ လူအမ်ား စုက ေျဖမွာပါ။

ဟုတ္ပါတယ္၊ ေ႐ႊဟာ ကမာၻေပၚက ထြက္ရွိ သမွ် ျဒပ္စင္ေတြ ထဲမွာ တန္ဖိုး အႀကီးဆုံး ျဒပ္စင္ တခုပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ တန္ဖိုး အႀကီးဆုံး ဟုတ္ပါရဲ႕လား။ အခု က်ေနာ္က ကမာၻ႔ တန္ဖိုး အႀကီးဆုံး ျဒပ္စင္ေတြကို ေျပာျပ ခ်င္ပါတယ္။

(၁) ဖရန္စီယမ္

ေသခ်ာတာကေတာ့ အခုခ်ိန္ထိေအာင္ ကမာၻေပၚမွာ ဖရန္စီယမ္ တဂရမ္ျပည့္ေအာင္ မေတြ႔ရပါဘူး။ အေၾကာင္း ကေတာ့ ဒီ ျဒပ္စင္ရဲ႕သက္တမ္းက မိနစ္ ၅၀ ဝန္းက်င္ပဲ ရွိလို႔ပါ။ တူးေဖာ္ လိုက္ၿပီး မၾကာခင္မွာ အေငြ႔ပ်ံ သြားလို႔ ထိန္းသိမ္းဖို႔ ခက္ပါ တယ္။ ဓာတ္ခြဲခန္းမွာ ေသခ်ာေအာင္ ထုတ္လုပ္မွ ရနိုင္ၿပီး အက္တမ္ ေပါင္း ၃ သိန္းခန႔္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္း ဖန္တီး ရပါတယ္။ တန္ဖိုး ကေတာ့ တစ္ဂရမ္ ကိုတင္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ ေလာက္ ရွိပါတယ္။

(၂) ကယ္လီဖိုနီယမ္

၁၉၅၀ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္က အေမရိကန္ ကယ္လီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္ရဲ႕ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ေလ့လာ ခန္းမွာ စတင္ ေတြ႔ရွိခဲ့တာ ပါ။ အယ္ဖာ အမႈန္ေတြကို ခြဲျခမ္းရင္း ကေန ရပါတယ္။ ဘယ္မွာ သုံးတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာ မသိ ရေပမယ့္ တႏွစ္ကို ကယ္လီ ဖိုနီယမ္ ဂရမ္ ဝက္ေလာက္ပဲ ထုတ္လုပ္နိုင္တာ ေတြ႔ရ ပါတယ္။ ၁ ဂရမ္ကို ေဒၚလာ ၂၅ သန္းကေန ၂၇သန္း အတြင္း တန္ဖိုး ရွိပါတယ္။

(၃) ကာဗြန္

က်ေနာ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္မွာလည္း ကာဗြန္ေတြ အမ်ား အျပား ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႔ ဂရပ္ဖို ကေတြမွာလည္း ကာ ဗြန္ေတြ အမ်ား အျပား ပါရွိ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကာဗြန္ စစ္စစ္ အေနအထား ဆိုရင္ေတာ့ ေဈးအရမ္းႀကီး ပါတယ္။ ဥပမာ စိန္ လိုမ်ိဳးေပါ့။ ၁ ဂရမ္ကို ေဒၚလာ ၆၅၀၀၀ ေလာက္ တန္ဖိုး ရွိနိုင္ၿပီး ပုံမွန္ ကာဗြန္ စစ္စစ္ကေတာ့ ေဒၚလာ ၆၅၀၀ ေလာက္ပဲရွိ ပါတယ္။

(၄) ပလူတိုနီယမ္

န်ဴလက္နက္ေတြနဲ႕ န်ဴစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္ေပါင္းဖိုေတြမွာ သုံးပါတယ္။ 239 နဲ႔ 241 ဆိုတဲ့ အဆင့္ ခြဲျခား သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရွိ ပါတယ္။ ကိုင္တြယ္လို႔ မရပါဘူး။ ထည့္သြင္း ထားတဲ့ အခန္းနဲ႔ သယ္ေဆာင္ ဖန္တီး ယူရ ပါတယ္။ တစ္ဂရမ္ကို ေဒၚလာ ၄၀၀၀ ေလာက္ ေပးမွ ရနိုင္ ပါလိမ့္မယ္။

(၅) စကန္ဒီယမ္

အလူမီနမ္ အလြိုင္းသားေတြကို အရည္အေသြး ပိုေကာင္းေစတဲ့ ျဒပ္စင္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မွာမွ စတင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိ ခဲ့တာ ပါ။ တႏွစ္ကို ၁၀ တန္ေလာက္ပဲ ကမာၻမွာ ထြက္ရွိၿပီး တဂရမ္ကို ေဒၚလာ ၂၇၀ ေလာက္ တန္ပါတယ္။

(၆) လူတီတီယမ္

ေရနံ တူးေဖာ္မႈနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ၊ ေရနံထြက္ ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ မႈေတြမွာ သုံးတာပါ။ ထြက္ရွိႏႈန္း အလြန္ကို နည္း ပါးပါတယ္။ တူးေဖာ္လို႔ ရနိုင္တဲ့ ေျမနဲ႔ ေဒသလည္း အလြန္ကို ရွားပါတယ္။ တစ္ဂရမ္ကို ၆၉ ေဒၚလာ ရွိပါတယ္။

(၇) လန္သနမ္

ေငြျဖဴေရာင္ သတၱဳတမ်ိဳးပါ။ ဓားနဲ႔ ျဖတ္ရင္ေတာင္ ရေလာက္ေအာင္ ေပ်ာ့ပါတယ္။ စတီရီယိုသုံး မီးသီးေတြ၊ ပရိုဂ်က္တာ လို ျပသစက္ေတြ၊ လွ်ပ္ကူး ကတ္သုတ္ေတြ၊ အျခား အရည္ အေသြးျမင့္ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းေတြမွာ သုံးပါတယ္။ ၁ ဂရမ္ကို ၆၄ ေဒၚ လာ ရွိပါတယ္။

(၈) ေ႐ႊျဖဴ

ျပည္တြင္းမွာေတာ့ ပလက္တီနမ္အျဖစ္ပဲ လူသိမ်ား ပါတယ္။ အရည္ေပ်ာ္မွတ္ ျမင့္မားတယ္၊ ႏွစ္စဥ္ ကမာၻမွာ ေ႐ႊျဖဴ တန္ ခ်ိန္ ရာဂဏန္း ေလာက္ပဲ တူးေဖာ္ ရရွိ ပါတယ္။ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ေတြနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ လက္ဝတ္ ရတနာ အေနနဲ႔ ျဖစ္ေစ ဖန္တီးဝတ္ ဆင္မႈ မ်ားပါတယ္။ ကားေတြမွာေရာ၊ ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈ မွာပါ အနည္းငယ္ သုံးတာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ တဂရမ္ကို ေဒၚ လာ ၆၀ ေလာက္ ရွိပါတယ္။

(၉) ရိုဒီယမ္

ေမာ္ေတာ္ကားေတြမွာ အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳပါတယ္။ လွ်ပ္ကူး ကြန္ဗက္တာ ေတြထဲမွာ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လို အပူခ်ိန္၊ အေျခ အေနေၾကာင့္ ျဒပ္စင္ အသြင္ေျပာင္းျခင္း ျဖစ္ပြားႏႈန္း နည္းတာေၾကာင့္ အသုံးျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေ႐ႊ ျဖဴထဲမွာ ေက်ာက္မ်က္ေတြ ထည့္ရင္ အထိုင္သား မာေအာင္ သုံးပါတယ္။ ေ႐ႊမွာ ေၾကးေရာ သလို ေ႐ႊျဖဴမွာ ရိုဒီယမ္ေရာတဲ့ သ ေဘာပါ။ တဂရမ္ကို ၅၈ ေဒၚလာခန႔္ ေဈးရွိ ပါတယ္။

(၁၀) ေ႐ႊ

မထင္မွတ္ဘဲ က်ေနာ္တို႔ တန္ဖိုး အႀကီးဆုံးလို႔ ထင္ထားတဲ့ ေ႐ႊက အဆင့္ ၁၀ပဲ ရပါတယ္။ သူ႔ကိုေတာ့ အမ်ားဆုံး တန္ဖိုးရွိ ျဒပ္စင္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေ႐ႊေခ်ာင္း အျဖစ္နဲ႔ေရာ လက္ဝတ္ ရတနာ အျဖစ္ပါ ဖန္တီး အသုံးျပဳ ပါတယ္။ တဂရမ္ကို ၅၆ ေဒၚ လာ တန္ဖိုး ရွိပါတယ္။

Ref: www.wonderlists.com

From : ဧရာဝတီ by ခ်စ္ေဖ (ေတာင္တြင္းေျမ)

Originally published at - burma.irrawaddy.com

Read More »

Saturday, May 06, 2017

Water poisoning ေရအဆိပ္သင့္ျခင္း
ဆရာ water poisoning ဆိုတာ တကယ္႐ွိ ပါသလား။ ႐ွိခဲ့ရင္ ႐ွင္းျပ ေပးပါခင္ဗ်ာ။

ေရအဆိပ္ သင့္ျခင္းလို႔ ေခါင္းစဥ္ တပ္ေပမဲ့ ေသာက္တဲ့ - သံုးတဲ့ ေရထဲမွာ အဆိပ္ပါတာ မဟုတ္ပါ။ ေရသန္႔ဗူး ထဲက ေရေတြ တအားႀကီး ေသာက္ရင္လဲ အဆိပ္ သင့္ႏိုင္ တာကို ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆးစာနဲ႔ ဆို Water intoxication လို႔ ေခၚတယ္။ ေသေကာင္း ေသႏိုင္တယ္။ ဦးေႏွာက္လုပ္ငန္းေတြ ထိခိုက္ေစမယ္။ Electrolytes ဓါတ္ဆား အခ်ိဳးအစား မမွ်ရာကေန Hyponatremia ေခၚတဲ့ (ဆိုဒီယမ္) နည္းတာ ျဖစ္ေစတယ္။

အမွတ္တမဲ့ေတာ့ ေရေတြ တအား ေသာက္တယ္ဆိုတာ ရွားပါတယ္။ Water drinking contests ေရေသာက္ ၿပိဳင္ၾကရင္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ၁၂-၁-၂ဝဝ၇ တံုးက Hold Your Wee for a Wii ေရေသာက္ၿပီး ေသးမေပါက္နဲ႔ ဆိုတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္သူ ၂၈ ႏွစ္ အရြယ္၊ ကေလး ၂ ေယာက္ အေမ Jennifer Strange ဟာ ေသသြားလို႔ ၿပိဳင္ပြဲစီစဥ္တဲ့ The End ေရဒီယိုက ေဒၚလာ ၁၆႕၅ သန္း ေလွ်ာ္လိုက္ ရတယ္။

ေဆးရံုေတြမွာ လူနာကို လိုတာထက္ ေရပါတဲ့ Drips ေတြ အမ်ားႀကီး သြင္းရင္လဲ ဒုကၡေပးမယ္။ ေရေကာင္း ေရသန္႔ကေန အဆိပ္လို႔ ေခၚေတာ့မယ္။ တန္ေဆး၊ လြန္ေဘး အစစ္ျဖစ္တယ္။

၂ဝဝ၈ ေမ ၁၅ က ဗီယက္နမ္ (ထန္ဝွာ) ခရိုင္မွာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ ေရအဆိပ္သင့္လို႔ ေဆးရံု မတင္မီွ ျပဳစုေပးေနပံု


လူ႔ကိုယ္ခႏၶာမွာ ပါးစပ္ႏႈတ္ခမ္း ကေန စအို အထိရွိတဲ့ အစာလမ္း ကေန ေရကို စုပ္ယူႏိုင္စြမ္း ရွိတယ္။ အစာအိမ္နဲ႔ အူေတြကေန အမ်ားဆံုး စုပ္ယူေပးတယ္။ ေရ နဲ႔ (ဆိုဒီယမ္) ဓါတ္ဆားက တြဲေနတယ္။ တသမတ္ထဲ မွ်ေနရတယ္။ (ဆဲလ္) တခုရဲ႕ အျပင္ဝန္းက်င္နဲ့ (ဆဲလ္) အတြင္ကလဲ မွ်ေနရတယ္။ ေရက မ်ားသြား ခ်ိန္မွာ (ဆိုဒီယမ္) က နည္းသြားမယ္။ Hyponatremia ေခၚတယ္။ တေနရာရာမွာ ဓါတ္ဆား အခ်ိဳး အဆ ကဲမယ္ - နည္းမယ္ဆိုရင္ (ဆဲလ္) နံရံကေန Osmosis (ေအာ့စ္ေမာဆစ္) အျပန္အလွန္ စုပ္ယူ - စုပ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္အရ ညီေစအာင္ ၾကိဳးစားလိမ့္မယ္။ (ဆဲလ္) ေတြ ေဖါင္းကားလာလိမ့္မယ္။ Intracranial pressure ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ဖိအားေတြ တက္လာလိမ့္မယ္။

Water intoxication ေရအဆိပ္သင့္ျခင္း လကၡဏာေတြ -

 1. • Headache ေခါင္းကိုက္မယ္၊
 2. • Personality changes (ပါဇင္နယ္လ္တီ) ေျပာင္းမယ္၊
 3. • Changes in behavior အမူအယာေျပာင္းမယ္၊
 4. • Confusion စိတ္ရႈတ္ေထြးလာမယ္၊
 5. • Irritability ဂနာမျငိမ္ျဖစ္လာမယ္၊
 6. • Drowsiness အိပ္ခ်င္လာမယ္။

ဆက္ၿပီးေတာ့

 1. • Difficulty breathing during exertion ၾကိဳးစားမႈ ရွိခ်ိန္မွာ အသက္ရွဴလို႔ ခက္လာမယ္၊
 2. • Muscle weakness ၾကြက္သားေတြ အားနည္း လာမယ္၊ Twitching အလိုလို လႈပ္မယ္၊ Cramping နာမယ္၊
 3. • Nausea ပ်ိဳ႕မယ္၊ Vomiting အန္မယ္၊
 4. • Thirst ေရငတ္လာမယ္၊
 5. • Sensory information နာတာ-ထိတာ-ဖိတာကိုသိမႈေတြ အားယုတ္လာမယ္။

ဆက္ဆိုး လာမယ္ဆိုရင္

 1. • Papillary သူငယ္အိမ္တံု႔ျပန္မႈေလွ်ာ့လာမယ္၊
 2. • Vital signs အေရးအႀကီးဆံုး လကၡဏာေတြ ထိခိုက္လာမယ္။ ဥပမာ Bradycardia ႏွလံုးခုန္ ေနွးမယ္၊ Widened pulse pressure ေသြးဖိအား ေျပာင္းလာမယ္။ အထက္ေသြး ဖိအားနဲ႔ ေအာက္ေသြး ဖိအား ကြာဟလာမယ္။
 3. • • Cerebral edema ဦးေႏွာက္ေရာင္လာမယ္။
 4. • Brain stem ဦးေႏွာက္အေျခေနရာကိ ုဖိအား သက္ေရာက္လို႔ ဆက္ျဖစ္စရာေတြ ျဖစ္လာမယ္။
 5. • Central nervous system dysfunction ဗဟိုဦးေႏွာက္-အာရံုေၾကာစနစ္ ထိခိုက္လာမယ္။
 6. • Seizures တက္မယ္၊ Coma သတိလစ္မယ္၊ Death ေသမယ္။

ဘယ္လိုလူေတြမွာ ပိုဆိုးသလဲ။

 1. • ကေလး ငယ္ေလ ဆိုးေလ။ ၉-၆-၂ဝဝ၂ မွာ ၄ ႏွစ္သမီးေလး Cassandra Killpack ကို မေအျဖစ္သူက ေရတဂါလံ ကုန္ေအာင္ အေသာက္ ခိုင္းရာ ကေန ေသသြားလို႔ သူ႔အေမ Jennette Killpack ေထာင္က်တယ္။
 2. • Marathon runners မာရသြန္ အေျပးသမား အျဖစ္မ်ားတယ္။ ေရေသာက္ မ်ားရာ ကေန Sodium levels 135 mmol/L ေအာက္က် လာခ်ိန္မွာ ေရာဂါ လကၡဏာေတြ ျဖစ္လာမယ္။
 3. • Overexertion ခြန္အား အသံုးမ်ားတာ ကေနလဲ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ ေမာလြန္းလို႔ ေရေတြ တအား ေသာက္ရင္ ျဖစ္မယ္။ အဲတာေၾကာင့္ ၁၂-၉-၁၉၉၉ မွာ စစ္သင္တန္း ဆရာ Michael J. Schindler ေသဆံုးရတယ္။
 4. • MDMA (Ecstasy) ေဆးမ်ိဳး ေသာက္ၿပီး လုပ္သင့္တာထက္ ပိုၿပီး ခြန္အားစိုက္ရာ ကေနလည္း ျဖစ္မယ္။
 5. • Heat stress သိပ္ပူခ်ိန္မ်ိဳးမွာ နားေနရင္နဲ႔ ေရေတြ အေသာက္မ်ား ရင္လဲ ျဖစ္မယ္။
 6. • Psychogenic polydipsia စိတ္ေရာဂါ ရွိသူေတြက ေရပို ေသာက္တယ္။
 7. • Oxcarbazepine ေဆးေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
 8. • Diabetes insipidus ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

Treatment ဘယ္လိုကုသမလဲ

Mild intoxication ေတာ္ေတာ္ တန္တန္က ေရာဂါ လကၡဏာ မျပေသးပါ။ ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္
 1. • Diuretics ဆီးသြားေစတဲ့ေဆး ေပးရမယ္။
 2. • Vasopressin receptor antagonists ေဆးကိုလဲ သံုးတယ္။

From : Dr. တင့္ေဆြ

Originally published at - https://www.facebook.com/drtintswe

Read More »

Thursday, May 04, 2017

ဗုဒၶဘာသာ၏ တိက်ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္
(ဗုဒၶ ဘာသာ တရားကို မယံုၾကည္လို႔ ေမးေသာ ေမးခြန္း မ်ားကို တိက်ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္) ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပန္လည္ တင္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၁) - ဗုဒၶ ဘာသာဆိုတာ ဘာလဲ။
(၂) - ဒီလိုဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာဟာ ဒႆနပညာရပ္ တစ္ခုဘဲေပါ့။
(၃) - ဗုဒၶဆိုတာ ဘယ္သူ ပါလဲ။
(၄) - ဗုဒၶဟာ သူ႔ရဲ႕ၾကင္ယာေတာ္နဲ႔ သားေတာ္ကို ပစ္ထား ခဲ့တဲ့ အတြက္ တာ၀န္မဲ့ရာ မေရာက္ ဘူးလား။
(၅) - ဗုဒၶက ပရိနိဗၺာန္ စံသြားၿပီ ဆိုေတာ့ သူက ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ဘယ္လို ကူညီႏိုင္ ပါသလဲ။
(၆) - ဗုဒၶဟာ ထာ၀ရ ဘုရား (God) လား။
(၇) - ဗုဒၶဟာ ထာ၀ရဘုရား မဟုတ္ရင္ ဘာေၾကာင့္ သူ႔ကို လူေတြက ရွိခိုး ကိုးကြယ္ေန ၾကသလဲ။
(၈) - ဗုဒ ၶဘာသာ၀င္ မ်ားဟာ ႐ုပ္တုကို ကိုးကြယ္ ၾကတယ္လို႔ တခ်ိဳ႕လူမ်ားက ေျပာတာ ၾကားဘူး ပါတယ္။ ဟုတ္ပါ သလား။
(၉) - တ႐ုတ္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရား ေက်ာင္းေတြ ထဲမွာ စကၠဴ ပိုက္ဆံေတြကို မီး႐ႈိ႕တာေတြ၊ ၿပီးေတာ့ တျခား ထူးထူး ဆန္းဆန္း လုပ္ၾကတာ ေတြ႔ၾက ရပါတယ္။ အဲဒါေတြကို ဘာေၾကာင့္ လုပ္ၾက ပါသလဲ။
(၁၀) - ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ေတြ ကုသိုလ္ျဖစ္ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ၾကတာ သိပ္မၾကား မိပါဘူး။ အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲ။
(၁၁) - ဘာေၾကာင့္ ဗုဒၶ ဘာသာေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေန ပါသလဲ။
(၁၂) - သင္က ဗုဒၶဘာသာကို အလြန္ အထင္ႀကီး တာပဲ။ သင္ဟာ သင့္ဘာသာ တရားကို မွန္တယ္လို႔ ယူဆၿပီး တျခား ဘာသာ အားလံုးကို မွားတယ္လို႔ ယူဆပံု ရတယ္။
(၁၃) - ဗုဒၶဘာသာဟာ သိပၸံနည္း က်ပါသလား။

(၁) ေမး - ဗုဒၶဘာသာ ဆိုတာ ဘာလဲ။

ေျဖ - “ဗုဒၶဘာသာ“ ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ “ဗုဒၶိ“ ဆိုတဲ့ စကားလံုးမွ လာတာပါ။ “ဗုဒၶ“ ဆိုတာ (ကိေလသာ တည္းဟူေသာ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းမွ) “ႏိုးလာသူ“ လို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶ ဘာသာ ဆိုတာ ႏိုးၾကားေရး အေတြး အျမင္ (ဒႆန) ပညာပါပဲ။ ဒီဒႆန ပညာကို ေဂါတမ ႏႊယ္ဖြား သိဒၶတၳ မင္းသား ကေန ဘုရား ျဖစ္လာတဲ့ ဗုဒၶ ျမတ္စြာ ဘုရားက စတင္ ေဟာေျပာ ခဲ့ပါတယ္။ ဗုဒ ၶရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားဟာ သက္ေတာ္ ၃၅ နွစ္မွာ (ကိေလသာတည္း ဟူေသာ အိပ္ေပ်ာ္ ျခင္းမွ) ႏိုးလာ ၿပီးလွ်င္ ဘုရား အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္ မူပါသည္။

ဗုဒၶ ဘာသာဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ ခဲ့ၿပီ ျဖစ္လို႔ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ေပါင္း သန္းသံုးရာေက်ာ္ ရွိေနပါၿပီ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေလာက္ အထိ ေတာ့ ဗုဒၵ ဘာသာဟာ အေရွ႕တိုင္း ဒႆန ပညာရပ္ တစ္ခု အျဖစ္သာ တည္ရွိခဲ့ ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လဲ ယခု အခ်ိန္မွာ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိက တိုက္ရွိ ႏိုင္ငံ ေပါင္း မ်ားစြာ မွာလဲ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ ဦးေရ တျဖည္းျဖည္း တိုးပြါး ေနပါတယ္။

(၂) ေမး - ဒီလိုဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာဟာ ဒႆနပညာရပ္ တစ္ခုဘဲေပါ့။

ေျဖ - ဒႆန ပညာဆိုတာ အဂၤလိပ္စကား Philosophy ကို ဘာသာျပန္ ထားတာပါ။ အဘိဓာန္မ်ား ဖြင့္ျပခ်က္ အရ ဆိုရင္ "philo"ဆိုတာ “ခ်စ္ခင္ျခင္း ေမတၲာ“ လို႔ ဆိုလို ပါတယ္။ "sophy" ဆိုတာ “ပညာ“ လို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ "Philosophy" ဆိုတာ “ပညာကို ခ်စ္ခင္ျခင္း“၊သို႔မဟုတ္ “ေမတၲာႏွင့္ ပညာ“ လို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။

ဒီစကား ႏွစ္လံုးဟာ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို အျပည့္အ၀ ေဖၚျပႏိုင္ ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ တရားက သဘာ၀ တရားကို ၾကည္လင္ ျပတ္သားစြာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ နားလည္ ႏိုင္ေရး အတြက္ အျပည့္စံုဆံုး ဥာဏ္ပညာ အရည္အေသြး တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစား ၾကဖို႔ သင္ေပး ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ကြၽႏု္ပ္တို႔ဟာ သတၱ၀ါ အားလံုးရဲ႕ မိတ္ေဆြ သဖြယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေစရန္ ေမတၱာ က႐ုဏာ တရား တိုးပြါးေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔ ကိုလဲ သင္ေပး ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶ ဘာသာကို အေတြး အျမင္ ပညာ တစ္ရပ္လို႔ ဆိုႏိုင္ေသာ္လဲ သာမာန္ အေတြး အျမင္ ပညာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမင့္ျမတ္ေသာ အေတြး အျမင္ ပညာ (Supreme Philosophy) သာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) ေမး - ဗုဒၶဆိုတာ ဘယ္သူပါလဲ။

ေျဖ - ခရစ္ မေပၚမီွ ၅၆၃ ခုႏွစ္မွာ အိႏၵိယျပည္ ေျမာက္ပိုင္း (ကပိလ၀တ္ျပည္) ဘုရင္ သုေဒၶါဓနႏွင့္ မိဖုရား မယ္ေတာ္ မာယာတို႔မွ သားကေလး တစ္ေယာက္ ဖြားျမင္ ပါတယ္။ ဒီမင္းသား ကေလးဟာ စည္းစိမ္ ဥစၥာ ျပည့္ျပည့္ စံုစံုႏွင့္ ႀကီးျပင္း လာရ ေသာ္လဲ ေနာက္ဆံုးမွာ ေလာကီ စည္းစိမ္ ဥစၥာေတြဟာ ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ မႈကို မေပးႏိုင္ဘူး ဆိုတာ ေတြ႔လာ ရတယ္။

ဒီမင္းသားဟာ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ သူေတြ႔ျမင္ရတဲ့ ဆင္းရဲ ဒုကၡေတြေၾကာင့္ အႀကီး အက်ယ္ စိတ္ မခ်မ္း မသာ ျဖစ္ၿပီး လူသားတို႔ ခ်မ္းသာေရး အတြက္ ေသာ့ခ်က္ကို ရွာဖို႔ ဆံုးျဖတ္ လိုက္တယ္။

အသက္၂၉ႏွစ္ ရွိတဲ့ အခါ ဒီမင္းသားဟာ သူ႔ရဲ႕ ၾကင္ယာေတာ္ (ယေသာဓရာ)ႏွင့္ သားေတာ္ (ရာဟုလာ) ကို ထားခဲ့ ၿပီးေတာ့ အဲဒီေခတ္က ဘာသာေရး ဆရာ ႀကီးမ်ားရဲ႕ ထံမွာ အသိပညာ ဆည္းပူးဖို႔ ထြက္လာ ခဲ့တယ္။

သူတို႔ဟာ ဒီမင္းသားကို ေျမာက္ျမားစြာ သင္ၾကား ေပးၾက ေသာ္လဲ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ ဆင္းရဲ ဒုကၡရဲ႕ အေၾကာင္းရင္း ဇာစ္ျမစ္ကို မသိၾကတဲ့ အတြက္ ဒီဆင္းရဲ ဒုကၡကို ဘယ္လို ေက်ာ္လြန္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာကိုလဲ မသိၾကဘူး။

သိဒၡတၳ မင္းသားဟာ (ဥ႐ုေ၀လေတာ) မွာ ေျခာက္ႏွစ္ ၾကာေအာင္ ေလ့လာ ပြါးမ်ား အားထုတ္ ၿပီးတဲ့ အခါမယ္ အ၀ိဇၨာကို ပယ္ခြါႏိုင္တဲ့ အတြက္ (အမွန္ တရားကို) ထိုးထြင္း သိျမင္ သြားပါတယ္။

အဲဒီ အခ်ိန္က စၿပီး သူ႔ကို “ဗုဒၶ“ (ကိေလသာတည္း ဟူေသာ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းမွ) “ႏိုးလာသူ“လို႕ ေခၚေ၀ၚ သမုတ္ၾက ပါတယ္။ ဗုဒၶ ရွင္ေတာ္ ျမတ္ဘုရားဟာ အဲဒီ အခ်ိန္မွ စၿပီး ၄၅ႏွစ္ ပတ္လံုး အိႏၵိယျပည္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ သူေတြ႔သိ ထားတဲ့ တရားေတာ္မ်ားကို လွည့္လည္ ေဟာေျပာ ခဲ့ပါတယ္။

(မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဥ႐ုေ၀လေတာ၌ ဒုကၠရ စရိယာ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ က်င့္စဥ္က ဘုရား မျဖစ္ေသးပါ။ ထိုအက်င့္မွားကို စြန္႔၍ အာနာပါန စ်ာန္ အေျခခံလ်က္ မဂၢင္ ရွစ္တန္ပြါးမွသာ ဘုရား အျဖစ္သို႔ ေရာက္ပါသည္။)

ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားရဲ႕ ႀကီးမားလွတဲ့ မဟာ က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ ခႏၲီ တရားေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ လူတို႔ဟာ တပည့္သာ၀က အျဖစ္ ခံယူ ၾကပါတယ္။

သက္ေတာ္ ရွစ္ဆယ္ ျပည့္ေတာ္မူတဲ့ အခါ သဘာ၀ အေလ်ာက္ အိုျခင္း တရား၊ နာျခင္း တရားမ်ား ဖိစီးႏွိပ္စက္ ခံရေသာ္လဲ ခ်မ္းေျမ႕ေအးၿငိမ္းလ်က္ပင္
ေနာက္ဆံုးမွာ ပရိနိဗၺာန္၀င္ စံေတာ္ မူပါတယ္။

(၄) ေမး - ဗုဒၶဟာ သူ႔ရဲ႕ၾကင္ယာေတာ္နဲ႔ သားေတာ္ကို ပစ္ထားခဲ့တဲ့ အတြက္ တာ၀န္မဲ့ရာ မေရာက္ဘူးလား။

ေျဖ - ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ သူ႔ရဲ႕ ၾကင္ယာေတာ္နဲ႔ သားေတာ္ကို လြယ္လြယ္နဲ႔ ပစ္ထား နိုင္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။သူအခ်ိန္ အၾကာႀကီး စဥ္းစားၿပီး တြန္႔ဆုတ္ တြန္ ႔ဆုတ္ ျဖစ္ေန ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးက်မွ သူ႔မိသားစုကို ေကြၽးေမြး ေစာင့္ေရွာက္ တာထက္ တေလာက လံုးရဲ႕အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ တာက ပိုၿပီး အက်ိဳး ႀကီးမား တယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဒီလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ လိုက္တာပါပဲ။

ႀကီးမားတဲ့ မဟာ က႐ုဏာေတာ္က ဗုဒၶျမတ္စြာကို တေလာကလံုးရဲ႕ အက်ိဳးကို ေဆာင္ေစ တာပါပဲ။ ဗုဒၶျမတ္စြာရဲ႕ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ၿပီး အဆင္းရဲ အပင္ပန္းခံ မႈေၾကာင့္ တေလာကလံုး ႀကီးမားတဲ့ အက်ိဳးကို အခုတိုင္ ခံစားေန ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ တာ၀န္ မမဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွား ပါတယ္။

ဒါဟာ အႀကီးမားဆံုးေသာ စြန္႔လႊတ္မႈ ႀကီးပါပဲ။

(၅) ေမး - ဗုဒၶက ပရိနိဗၺာန္ စံသြားၿပီဆိုေတာ့ သူက ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ဘယ္လို ကူညီႏိုင္ ပါသလဲ။

ေျဖ - လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ကို ေတြ႔ရွိတဲ့ မုိက္ကယ္ ဖာရာေဒး ဟာ ကြယ္လြန္ သြားပါၿပီ။ သို႔ေသာ္လဲ သူ႔ရဲ႕ ေတြ႔ရွိခ်က္က ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို အခုတိုင္ ကူညီေန ပါတယ္။ ေရာဂါေပါင္း မ်ားစြာကို ကုသတဲ့ ကုထံုးေတြကို ေတြ႔ရွိတဲ့ လူး၀စ္ပါးစ္ခ်ား ဟာလဲ ကြယ္လြန္ သြားပါၿပီ။ သို႔ေသာ္လဲ သူေတြ႔ရွိတဲ့ ကုထံုးေတြက အခုတိုင္ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာကို ကယ္ေန ဆဲပါပဲ။

ေက်ာ္ၾကားတဲ့ အႏုပညာ မ်ားစြာကို တီထြင္ ဖန္တီးခဲ့တဲ့ လီယိုနာဒိုဒါဗင္ခ်ီ ဟာလဲ ေသသြားပါၿပီ။ သို႕ေသာ္လဲ သူဖန္တီးခဲ့တဲ့ အႏုပညာေတြက လူေတြကို အခုတိုင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ေပးေန ဆဲပါပဲ။ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားနဲ႔ အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား ကြယ္လြန္ သြားၾကတာ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေသာ္လဲ သူတို႔ အေၾကာင္းကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဖတ္႐ႈရတဲ့ အခါမွာ သူတို႔လို ေနထိုင္ ျပဳမူ လိုစိတ္မ်ား ကြၽႏု္ပ္တို႔ သႏၲာန္မွာ တဖြားဖြား ေပၚလာပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ ပရိနိဗၺာန္ စံတာဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ၾကာသြားပါၿပီ။ သို႔ေသာ္လဲ ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားရဲ႕ တရားေတာ္မ်ားဟာ အခုတိုင္ ကူညီ ေနဆဲပါပဲ။ ဗုဒၶျမတ္စြာရဲ႕ နမူနာေကာင္း ေတြက လူေတြကို အခုတိုင္ အားတက္ ေစတုန္းပါပဲ။ သူ႔စကားေတာ္ ေတြက အခုတိုင္ လူေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြကို ေျပာင္းလဲ ေစတုန္းပါပဲ။ ဗုဒၶျမတ္စြာမွာသာလွ်င္ ပရိနိဗၺာန္ စံၿပီးေနာက္ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာသည့္ တိုင္ေအာင္ ဒီလို စြမ္းအားမ်ား ရွိေနႏိုင္တာ ျဖစ္ ပါတယ္။

(၆) ေမး - ဗုဒၶဟာ ထာ၀ရဘုရား (God) လား။

ေျဖ - ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ ထာ၀ရ ဘုရား မဟုတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶျမတ္စြာက သူဟာ ထာ၀ရဘုရားလို႔ ျဖစ္ေစ၊ ထာ၀ရ ဘုရားရဲ႕ သားေတာ္လို႔ ျဖစ္ေစ၊ ထာ၀ရဘုရားက လႊတ္လိုက္တဲ့ တမန္ေတာ္လို႔ ျဖစ္ေစ မမိန္႔ၾကား ပါဘူး။ ဗုဒၶျမတ္စြာဟာ အလံုးစံု ျပည့္စံုတဲ့ လူသား တစ္ဦးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔လို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ႀကိဳးစားလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္ တို႔လဲ သူ႔လိုပဲ အလံုးစံု ျပည့္စံု သူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေတာ္ မူပါတယ္။

(၇) ေမး - ဗုဒၶဟာ ထာ၀ရဘုရား မဟုတ္ရင္ ဘာေၾကာင့္ သူ႔ကို လူေတြက ရွိခိုး ကိုးကြယ္ေန ၾကသလဲ။

ေျဖ - ကိုးကြယ္နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က တစ္စံု တစ္ခုေသာ တန္ခိုးရွင္ဘုရား (God) ကို ကိုးကြယ္တဲ့ အခါ အဲဒီ ဘုရားကို ခ်ီးက်ဴး ေထာပနာ ျပဳၾကတယ္။ ဂုဏ္ျပဳ ၾကတယ္။ တစ္စံု တစ္ရာ ပူေဇာ္ပသ ၾကတယ္။ ကိုယ္လိုတာကို ဘုရားဆီမွာ ေတာင္းၾကတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ၾကတာကေတာ့ မိမိတို႔ရဲ႕ ခ်ီးက်ဴး ေထာပနာ သံကို အဲဒီ ဘုရားက ၾကားလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္လို႔၊ ပူေဇာ္ပသ တာကို လက္ခံလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္လို႔၊ ဆုေတာင္းတာကို ျဖည့္ဆည္း ေပးလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္လို႔ပါပဲ။

ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ေတြ ကေတာ့ ဒီလို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္မႈ မ်ိဳးကို မလုပ္ၾကပါဘူး။ တျခား ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္မႈ တစ္မ်ိဳး ကေတာ့ မိမိတို႔ ေလးျမတ္ ၾကည္ညိဳတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ တစ္စံု တစ္ရာကို ႐ိုေသသမႈ ဂါရ၀ ျပဳၾကတယ္။ ဆရာအခန္းထဲ ၀င္လာရင္ ေနရာက ထ ေပးၾကတယ္။ ဂုဏ္သေရ ရွိတဲ့ လူနဲ႔ေတြ႔ရင္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ ၾကတယ္။ အမ်ိဳးသား သီခ်င္း တီးရင္ မတ္တပ္ရပ္ အေလးျပဳ ၾကတယ္။ ဒါေတြ အားလံုးဟာ ႐ိုေသ ေလးစားမႈကို ျပတဲ့ အမူ အရာေတြ ပါပဲ။

ေလးျမတ္ ၾကည္ညိဳမႈကို ေဖၚျပၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အ႐ို အေသ ဂါရ၀ျပဳၿပီး ရွိခိုး ကိုးကြယ္မႈဟာ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္မ်ား ျပဳလုပ္ ၾကတဲ့ ရွိခိုး ကိုးကြယ္မႈ မ်ိဳးပါပဲ။ တင္ပလႅင္ေခြ ထိုင္ၿပီး ရင္ခြင္ ထက္မွာ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ရြရြကေလး ခ်ထားတဲ့ ဗုဒၶ ႐ုပ္ပြါးေတာ္ရဲ႕ မဟာက႐ုဏာ ေတာ္ျဖင့္ ၾကည္လင္ လန္းဆန္း ေနတဲ့ မ်က္ႏွာေတာ္ဟာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ သႏၲာန္မွာ ၿငိမ္းေအးမႈနဲ႔ ေမတၱာတရား တိုးပြါးေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖို႔ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို သတိေပး ေနပါတယ္။

အေမႊးတိုင္ရဲ႕ အေမႊးနံ႔က ကြၽႏု္ပ္တို႔ သႏၲာန္မွာ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ေတြ ပ့်ံနွံ႔ေနေစဖို႔ သတိေပး ေနပါတယ္။ ဆီမီးကေတာ့ ပညာ ဆီမီး တန္ေဆာင္ ထြန္းေျပာင္ ေစဖို႔ သတိေပး ေနပါတယ္။ ကပ္လွဴထားတဲ့ ပန္းမ်ားရဲ႕ ၫႈိးႏြမ္း ေၾကြက် သြားတဲ့ သေဘာက ကြၽႏု္ပ္တို႔အား အနိစၥ တရားကို သတိရ ေစပါတယ္။

ဗုဒၶ ႐ုပ္ပြါးေတာ္ေရွ႕မွာ ဦးၫႊတ္ ရွိခိုးျခင္းက ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို တရားဓမၼ ေဟာေျပာၫႊန္ျပ ဆံုးမေတာ္မူတဲ့ အတြက္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ ျမတ္ဘုရားရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူး ေတာ္ကို ေလးျမတ္ ေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ားရဲ႕ ရွိခိုး ကိုးကြယ္မႈပါပဲ။

(၈) ေမး - ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားဟာ ႐ုပ္တုကို ကိုးကြယ္ၾကတယ္လို႔ တခ်ိဳ႕လူမ်ားက ေျပာတာ ၾကားဘူးပါတယ္။ ဟုတ္ပါသလား။

ေျဖ - ဒီလို အေျပာမ်ိဳးဟာ ဗုဒၶဘာသာကို နားလည္ မွားေနတဲ့ လူေတြ ေျပာၾကတဲ့ စကားေတြပါ။ အဘိဓာန္ မ်ားကေတာ့ ႐ုပ္တုကို ထာ၀ရ ဘုရား (God) အျဖစ္နဲ႔ ရွိခုိး ကိုးကြယ္ ၾကတာကို ႐ုပ္တု ကိုးကြယ္မႈ လို႔ ဖြင့္ျပ ၾကပါတယ္။

သိၾကတဲ့ အတိုင္းပဲ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ မ်ားဟာ ဗုဒၶျမတ္စြာကို ထာ၀ရ ဘုရားတစ္ပါး (God) အေနနဲ႔ ယံုၾကည္ သိမွတ္ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္မ်ားဟာ သစ္သား ႐ုပ္တု၊ သံ႐ုပ္တု၊ ေၾကး႐ုပ္တု စသည္ကို ဘယ္မွာ ကိုးကြယ္ ၾကပါမလဲ။ သို႔ေသာ္လဲ တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဘာသာတရား တိုင္းမွာ ဘာသာ၀င္ တိုင္းဟာ အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဖၚျပဖို႔ အမွတ္ လကၡဏာ (Symbol) အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳ ၾကပါတယ္။

ဥပမာ - တာအိုဘာသာမွာဆိုရင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ႏွစ္ခုတို႔ရဲ႕ ညီၫႊတ္ ေပါင္းစည္းမႈကို ေဖၚျပဖို႔ရာ ယင္နဲ႔ ယန္(Ying -Yang) ကို အမွတ္ လကၡဏာ အျဖစ္ အသံုးျပဳ ပါတယ္။ ဆစ္ဘာသာမွာ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားမႈကို ေဖၚျပဖို႔ရာ ဓားကို အမွတ္ လကၡဏာ အျဖစ္ အသံုးျပဳ ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာမွာ ခရစ္ေတာ္ တည္ရွိျခင္းကို ေဖၚျပဖို႔ရာ ငါးကို အမွတ္ လကၡဏာ အျဖစ္ အသံုးျပဳ ၾကတယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ လူသားအတြက္ အသက္ စြန္႔လႊတ္မႈကို ေဖာ္ျပဖို႔ရာ လက္၀ါး ကပ္တိုင္ကို အမွတ္ လကၡဏာ အျဖစ္ အသံုးျပဳ ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာမွာ လူသား တစ္ဦးရဲ႕ အလံုးစံု ၿပီးျပည့္စံုမႈကို ေဖၚျပဖို႔ရာ ဘုရား ႐ုပ္တုေတာ္ကို အမွတ္ လကၶဏာ အျဖစ္ အသံုးျပဳ ၾကပါတယ္။ ဗုဒၶ ႐ုပ္တုေတာ္က ဗုဒၶရဲ႕ တရားေတာ္ မ်ားမွာ ပါ၀င္တဲ့ လူသားနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ သဘာ၀မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား သတိရေစ ပါတယ္။ ဗုဒၶ ဘာသာဟာ လူသားကို ဗဟိုျပဳ ပါတယ္ ထာ၀ရဘုရား သိ ကို ဗဟိုမျပဳဘူး ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ အလံုးစံု ၿပီးျပည့္စံုေရးနဲ႔ အသိမွန္ အျမင္မွန္ ရေရး အတြက္ ဗဟိဒၶသႏၲာန္ကို မၾကည့္ရဘူး၊ အဇၩတၱ သႏၲာန္ ကိုသာ ၾကည့္ရမယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလဲ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား သတိရ ေစပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ ႐ုပ္တုကို ရွိခိုး ကိုးကြယ္တယ္ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္ ေတြဟာ မမွန္ပါဘူး။

(၉) ေမး - တ႐ုတ္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားေက်ာင္းေတြ ထဲမွာ စကၠဴပိုက္ဆံေတြကို မီး႐ႈိ႕တာေတြ၊ ၿပီးေတာ့ တျခား ထူးထူးဆန္းဆန္း လုပ္ၾကတာ ေတြ႔ၾကရပါတယ္။ အဲဒါေတြကို ဘာေၾကာင့္ လုပ္ၾကပါသလဲ။

ေျဖ - ကြၽႏု္ပ္တို႔ဟာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ နားမလည္တဲ့ အရာမ်ားကို ေတြ႔ရတဲ့ အခါ အဲဒါေတြကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ အတြက္ ထူးဆန္းေန တတ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ဟာေတြကို အထူး အဆန္း ေတြပဲလို႔ အမွတ္ တမဲ့ ဘာသိ ဘာသာ မေနပဲ အဲဒါေတြရဲ႕ အဓိပၸါယ္ေတြကို ရွာေဖြဖို႔ ႀကိဳးစားသင့္ ၾကပါတယ္။

မွန္ပါတယ္၊ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာေတြဟာ ဗုဒၶတရားေတာ္မွာ အေျခမခံပဲ နားလည္မွားမႈနဲ႕ အမ်ားယံုၾကည္ လက္ခံထားတဲ့ အစြဲအလမ္းေပၚမွာ အေျခခံထားတာ ေတြ႔ရ တတ္ပါတယ္။ ဒီလို ကိစၥေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာ တစ္ခုတည္းမွာသာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာသာ တိုင္းမွာပဲ ရံဖန္ရံခါ ေတြ႔ရ တတ္ပါတယ္။

ဗုဒၶျမတ္စြာ တရားေတာ္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အေသးစိတ္ ေဟာျပေတာ္မူပါတယ္။ အဲဒါကိုမွ ျပည့္ျပည့္စံုစံု နားမလည္ရင္ေတာ့ ဗုဒၶျမတ္စြာကို အျပစ္ ဆိုလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွတ္သားဖြယ္ အဆံုးအမ တစ္ခုကေတာ့ “ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားေနရေသာ လူတစ္ေယာက္သည္ ေဆးဆရာ ထံမွ ေဆးကုသမႈ ခံယူဖို႔ လြယ္ကူပါလ်က္နဲ႔ ကုသမႈ မခံယူလွ်င္ ေဆးဆရာ၏ အျပစ္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔အတူပင္ ကိေလသာ ေရာဂါ အဖိစီး အႏွိပ္စက္ ခံေနရသူသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ား ရွိေန ပါလ်က္နဲ႔ တရားေဆးျဖင့္ မကုစားလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အျပစ္ မဟုတ္ေပ။”

ဗုဒၶဘာသာကိုပဲျဖစ္ေစ၊ တျခား ဘာသာတရားကိုပဲျဖစ္ေစ အဲဒီဘာသာတရား အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း နားမလည္ သူမ်ားက အမွား၊ အမွန္၊ အဆိုး၊ အေကာင္းကို မဆံုးျဖတ္ သင့္ပါဘူး။

(၁၀) ေမး - ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ကုသိုလ္ျဖစ္ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ၾကတာ သိပ္မၾကားမိပါဘူး။ အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲ။

ေျဖ - ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ေတြလဲ ကုသိုလ္ျဖစ္ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ၾကပါတယ္။ သင္မၾကား မိတာကေတာ့ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ မ်ားဟာ သူတို႔ လုပ္တဲ့ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈေတြ အေၾကာင္းကို ၀ါၾကြားေျပာဆိုဖို႔ မလိုဘူးလို႔ ယူဆထားၾကလို႔ ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။

နွစ္ေပါင္း ေတာ္ေတာ္ၾကာ ဆီက ဂ်ပန္ ဗုဒၶဘာသာ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ နစ္ခိုနိရ၀ါႏို ဟာ ဘာသာတရား အားလံုး ေပါင္စည္း ညီၫြတ္မႈ တိုးတက္ေရးကို လုပ္ေဆာင္တဲ့ အတြက္ (Templeton Prize) တင္ပယ္လ္တန္ ဆုကုိ ရရွိပါတယ္။ အလားတူပဲ ထိုင္းဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါးဟာ မူးယစ္ေဆး စြဲသူမ်ားကို ကုသရာမွာ ထူးခြၽန္တဲ့ အတြက္ မက္ေဆးေဆး ဆုကို ရရွိခဲ့ ပါတယ္။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္တုန္းကလဲ အရွင္ ကႏၲယပိ၀တ္ ဆိုတဲ့ ထိုင္းဘုန္းႀကီး တစ္ပါးဟာ ေက်းလက္ ေတာရြာမ်ားမွာရွိတဲ့ အေျခအေနမဲ့ ကေလးမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာေအာင္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တဲ့ အတြက္ [ေနာ္ေ၀ ကေလးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု] ကို ရရွိခဲ့ ပါတယ္။ အေနာက္တိုင္း ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔ (Western Buddhist Order) ဟာ အိႏၵိယျပည္မွာ ဆင္းရဲသားမ်ား အတြက္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ လူမႈေရး လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ ေနပါတယ္။

စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ ကေလးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနေတြ၊ ေဆးေပးခန္းေတြ၊ တႏိုင္ စက္မႈလုပ္ငန္း အေသးစားေတြ တည္ေထာင္ၿပီး ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ ေပးေန ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ားဟာ တျခား ဘာသာ၀င္မ်ားလိုပဲ သူတစ္ပါးကို အကူအညီ ေပးရတာဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဘာသာတရား လိုက္နာ က်င့္ၾကံမႈကို ေဖၚျပတာပဲလို႔ သိျမင္ မွတ္ယူၾက ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လဲ ဒါေတြကို ကိုယ့္ကိုယ္ကို မထင္ေပၚေစပဲ တိုးတိုး တိတ္တိတ္ပဲ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ ကုသိုလ္ျဖစ္ လုပ္ငန္းေတြ အေၾကာင္းကို သင္ သိပ္မၾကားရတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

(၁၁) ေမး - ဘာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေနပါသလဲ။

ေျဖ - လူေတြ စားသံုးၾကတဲ့ သၾကားေတြလဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကတာ မဟုတ္လား။ သၾကားျဖဴ၊ သၾကားညိဳ၊ ေက်ာက္သၾကား၊ သၾကားရည္၊ ေရခဲ သၾကား စသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကတာပဲ။ သို႔ေသာ္လဲ အားလံုးဟာ သၾကားခ်ည္းပဲ ၿပီးေတာ့ သၾကား တိုင္းဟာ ခ်ိဳၾကတာ ခ်ည္းပဲ။ မခ်ိဳတဲ့ သၾကားရယ္လို႔ မရွိဘူး။ ဒီလို သၾကား အမ်ိဳးမ်ိဳး အစားစား ထုတ္ၾကတာက သူတို႔ကို သံုးစြဲပံု သံုးစြဲနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကလို႔ပါပဲ။

ဗုဒၶဘာသာလဲ ထို႔အတူပါပဲ။ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၊ စ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၊ အမိတာဘာ ဗုဒၶဘာသာ၊ ေယာဂါစာရ ဗုဒၶဘာသာ၊ ၀ဇီရယာန ဗုဒၶဘာသာ စသည္ျဖင့္ ကြဲျပား ေနၾကေသာ္လဲ အႏွစ္သာရ အားျဖင့္ အတူတူပါပဲ။ အဲဒီ အႏွစ္သာရက ဘာလဲ ဆိုေတာ့ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ဆိုတဲ့ အႏွစ္သာရပါပဲ။

ဗုဒၶဘာသာဟာ သူျဖစ္ေပၚရာ ယဥ္ေက်းမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဟပ္မိေအာင္ အသြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ လာခဲ့ပါတယ္။ အသစ္ျဖစ္တဲ့ မ်ိဳးဆက္ အသီးသီးနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ရာစုႏွစ္မ်ား တေလ်ာက္မွာ ဗုဒၶဘာသာကို ျပန္ၿပီး အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆို ၾကပါတယ္။ ျပင္ပ ပံုပန္းသဏၭာန္ အေနနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေနတယ္လို႔ ထင္ရေသာ္လဲ အားလံုးရဲ႕ ဗဟိုခ်က္မ အႏွစ္သာရကေတာ့ သစၥာေလးပါး မဂၢင္ရွစ္ပါးပါပဲ။

ဗုဒၶဘာသာ အပါအ၀င္ ဘာသာႀကီးမ်ား အားလံုးဟာ ဂိုဏ္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လဲ ဗုဒၶဘာသာ ဂိုဏ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးဟာ အခ်င္းခ်င္း ဘယ္ေတာ့မွ စစ္ပြဲေတြ မဆင္ႏႊဲ ခဲ့ၾကပါဘူး။ သူတို႔ဟာ အခ်င္းခ်င္း ဘယ္ေတာ့မွ ရန္မပြါး ခဲ့ၾကပါဘူး။ ခုေခတ္မွာဆိုရင္ ဂိုဏ္း တစ္ဂိုဏ္းရဲ႕ ေက်ာင္းကန္ဘုရားကို တစ္ျခား ဂိုဏ္းတစ္ခုက သြားေရာက္ၿပီး အတူတကြ ဘုရား၀တ္ျပဳ ၾကပါတယ္။ တျခားဘာသာေရး ေလာကမွာ တကယ္ေတာ့ အလြန္ရွားပါတယ္။

(၁၂) ေမး - သင္က ဗုဒၶဘာသာကို အလြန္ အထင္ႀကီး တာပဲ။ သင္ဟာ သင့္ဘာသာတရားကို မွန္တယ္လို႔ ယူဆၿပီး တျခားဘာသာ အားလံုးကို မွားတယ္လို႔ ယူဆပံုရတယ္။

ေျဖ - ဗုဒၶျမတ္စြာရဲ႕ တရားေတာ္မ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မည္သူမဆို တျခား ဘာသာတရား မွားတယ္လို႕ မထင္ၾကပါဘူး။ တျခား ဘာသာ တရားမ်ားကို ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေ၀ဖန္ စစ္ေဆးဖို႔ရာ စစ္မွန္တဲ့ လံု႔လ၀ီရိယကို ျပဳသူမွန္သမွ် ဘယ္သူမွ အဲဒီလို မထင္ၾကပါဘူး။ ဘာသာတရား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလ့လာတဲ့ အခါမွာ ပထမဆံုး သတိျပဳ မိတာကေတာ့ ဒီဘာသာတရား ေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း ဘယ္ေလာက္ မ်ားမ်ား တူညီၾကတယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

အားလံုးေသာ ဘာသာ တရားမ်ားက လူသားရဲ႕ လက္ရွိ အေျခ အေနဟာ ေက်နပ္ဖြယ္ မရွိဘူးလို႔ ၀န္ခံၾကတာပါပဲ။ လူသားရဲ႕ အေျခအေန တိုးတက္လိုရင္ စိတ္ေန စိတ္ထား အျပဳအမူ ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ အားလံုး ယံုၾကည္ ၾကပါတယ္။ ဘာသာတရား အားလံုးဟာ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း၊ လူမႈေရး၊ တာ၀န္၀တ္တရားမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း စတဲ့ က်င့္၀တ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးၾက ပါတယ္။

ဒီဘာသာတရား အားလံုးက အဆံုးစြန္ ျပည့္စံုတဲ့ သေဘာတစ္ခုဟာ ပံုသဏၭာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ရွိတယ္ဆိုတာ လက္ခံၾကပါတယ္။ ဘာသာ တရားမ်ားက ဒီ လံုး၀ အုပ္စံု ျပည့္စံုတဲ့ သဘာ၀ကို ဘာသာ စကား အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နာမည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အမွတ္အသား အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ရွင္းလင္း ေဖၚျပၾကပါတယ္။

အရာရာကို တစ္ဘက္သက္ ႐ႈျမင္သံုးသပ္တဲ့နည္းကို အျမင္က်ဥ္းစြာ တြယ္ကပ္ ထားၾကတဲ့ အခါမွာသာ သည္းမခံႏိုင္မႈ၊ မာနတရားနဲ႔ ကိုယ္သာမွန္ စိတ္ ထားေတြ ျဖစ္ပြါးေပၚေပါက္ လာတတ္ပါတယ္။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ တ႐ုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လူ ၄ ဦး ေကာ္ဖီပန္းကန္ တစ္လံုးကို ၾကည့္ၾကတယ္ ဆိုပါစို႔။

အဲဒီပန္းကန္ကို အဂၤလိပ္က Cup လို႔ေခၚတယ္။ ျပင္သစ္က Tasse လို႔ ေခၚတယ္။ တ႐ုတ္က Pei အင္ဒိုနီးရွားက cawan လို႔ေခၚတယ္။ အဲဒါ သူ႔အေခၚမွန္တယ္
တစ္ျခားလူ အေခၚ မွားတယ္လို႔ ကိုယ့္ အဘိဓာန္ ကိုယ္ ကိုးကားၿပီး အေၾကာက္ အကန္ ျငင္းခံုးေန ၾကပါေရာ။ အဲဒီ အခိုက္မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ဦး ေရာက္ လာၿပီး ဘာမွ ေျပာမေနဘဲ ေကာ္ဖီပန္းကန္ကို ေကာက္ယူၿပီး ေမာ့ေသာက္ ျပစ္လိုက္ ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ သူက ဟိုလူေလးေယာက္ကို ေျပာလိုက္တယ္။

ဒီပန္းကန္ကို ဘယ္လိုပဲ မိတ္ေဆြတို႔ ေခၚေခၚ လိုရင္းက ဒါကို ေကာ္ဖီေသာက္ဖို႔ အသံုးျပဳ တာပါပဲ၊ ျငင္းခံုေနလို႔ ဘာအက်ိဳး ရွိမလဲ၊ ေသာက္ဖို႔ ပန္းကန္ကို ေသာက္လိုက္မွ အေမာေျပၿပီး လန္းဆန္း လာမွာေပါ့၊ အဲဒါ လိုရင္းပဲ။ ဒါဟာ ဘာသာ တရားမ်ား အပၚ ဗုဒၶဘာသာက ျမင္တဲ့ အျမင္၊ ထားတဲ့ စိတ္ထားပါပဲ။

(၁၃) ေမး - ဗုဒၶဘာသာဟာ သိပၸံနည္း က်ပါသလား။

ေျဖ - ဒီအေမးကို မေျဖမီွ သိပၸံ ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ရွာၾကည့္တာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ အဘိဓာန္မ်ားက ဒီလို ဖြင့္ျပ ၾကပါတယ္။ "သိပၸံ" ဆိုတာ တကယ္ျဖစ္ေနတဲ့ သဘာ၀ တစ္ခုကို လက္ေတြ႔ မ်က္ျမင္ ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္ျခင္းတို႔ အေပၚ အေျခခံၿပီး စနစ္တစ္ခု ေဖာ္ထုတ္တဲ့ ပညာ၊ တိတိ က်က် ေလ့လာစမ္းသပ္ သိရွိထားတဲ့ အရာတစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သဘာ၀က်တဲ့ နည္းလမ္း ဥပေဒသမ်ား သတ္မွတ္ေဖၚျပတဲ့ ပညာပါပဲ။

အဲဒီပညာရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခုလဲ သိပၸံပါပဲ။ ဗုဒၶဘာသာမွာ ဒီဖြင့္ဆိုခ်က္နဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ အခ်က္ အလက္မ်ား ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လဲ ဗုဒၶ ဘာသာရဲ႕ လိုရင္း တရားျဖစ္တဲ့ သစၥာေလးပါး ကေတာ့ ေသေသ ခ်ာခ်ာ ကိုက္ညီ ပါတယ္။

ပထမဆံုး အမွန္တရားက ဒုကၡသစၥာပါ။ ဒီမွာ ဆင္းရဲျခင္းဆိုတာ ကိုယ္တိုင္ေတြ႔သိ ခံစားရတဲ့ အရာပါ။ သူ႔ကို အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္လို႔လဲ ရပါတယ္။ လက္ေတြ႔ ခံစား သိျမင္လို႔လဲ ရပါတယ္။

ဒုတိယ အမွန္တရားက သမုဒယ သစၥာပါ။ လိုခ်င္ တပ္မက္မႈ တဏွာကို ဆိုလို ပါတယ္။ ဆင္းရဲ ဒုကၡကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ ဒီတဏွာ ဟာလဲ ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔သိ ခံစားရတဲ့ အရာပါ။ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္လို႔လဲ ရတယ္။ လက္ေတြ႔ ခံစား သိျမင္လို႔လဲ ရပါတယ္။ ဒီဒုကၡနဲ႔ ဒုကၡရဲ႕ အေၾကာင္းတရား အမွန္ကို ဒႆန ပညာဆိုင္ရာ စကားလံုးေတြနဲ႔ ရွင္းျပဖို႔ မလိုပါဘူး။ ကိုယ္ေတြ႔ ခံစား သိျမင္ရတဲ့ အရာေတြပါ။

တတိယ အမွန္တရားကေတာ့ နိေရာဓ သစၥာပါ။ ဆင္းရဲ ကုန္ဆံုးတဲ့ သေဘာ၊ ဆင္းရဲၿငိမ္းတဲ့ သေဘာပါ။ ဒီသေဘာကို အနႏၲ တန္ခိုးရွင္ ဆိုသူ တစ္ဦး ဦးကို အားကိုးလို႔ မရပါဘူး။ ယံုၾကည္႐ံုမွ် ဆုေတာင္႐ံုမွ်နဲ႔လဲ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဆင္းရဲ ဒုကၡရဲ႕ အေၾကာင္း တရားကို ပယ္သတ္ႏိုင္မွပဲ ရပါတယ္။

စတုတၳ အမွန္တရား ကေတာ့ ဆင္းရဲ ၿငိမ္းေစတဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္တဲ့ မဂၢသစၥာပါ။

ဒီဆင္းရဲ ၿငိမ္းေရး နည္းလမ္း ကလဲ ဒႆနပညာ သေဘာတရားေတြနဲ႔ လံုး၀ မသက္ဆိုင္ ပါဘူး။ သတ္မွတ္ ေပးထားတဲ့ နည္းလမ္း အတိုင္း လက္ေတြ႔ က်င့္မွပဲ ရပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္း ကလဲ အစမ္းသပ္ခံ နည္းလမ္းပါ။ သိပၸံပညာမွာ လိုပဲ ဗုဒၶဘာသာကို ရွင္းျပဖို႔လဲ အနႏၲ တန္ခိုးရွင္ အယူအဆကို လက္ခံဖို႔ မလိုပါဘူး။

ဗုဒၶဘာသာ ကိုယ္တိုင္က စၾကာ၀ဠာ ကမၻာေလာႀကီးရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံုကို သဘာ၀ နိယာမေတြနဲ႔ ရွင္းျပ ထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ အားလံုးက ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ သိပ ၸံနည္းက် အႏွစ္သာရကို ေသခ်ာစြာ ေဖၚေဆာင္ ေနပါတယ္။

ဒီမွာလဲ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဗုဒၶျမတ္စြာ အၿမဲတေစ ဆံုးမခဲ့တဲ့ အဆံုးအမက ကြၽႏု္ပ္တို႔ဟာ ဘယ္အရာကို မဆို အကန္းယံု အရမ္းယံု မယံုမိၾကဖို႔၊ ေမးျမန္း၊ စံုစမ္း၊ စစ္ေဆး၊ စမ္းသပ္ ၿပီးမွ ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔သိ ခံစားရတဲ့ အရာေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ယံုသင့္မွ ယံုဖို႔ပါပဲ။ ဒီအဆံုး အမမွာ တိက်တဲ့ သိပၸံနည္းက် အျမင္ ပါ၀င္ေန ပါတယ္။

ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ဆံုးမပံုက -
 • ဗ်ာဒိတ္စကား ဆို႐ံုနဲ႔ မယံုၾကည္ပါႏွင့္
 • အစဥ္အဆက္ ယံုၾကည္လက္ခံလာတာ ျဖစ္႐ံုႏွင့္ မယံုၾကည္ ပါႏွင့္
 • သတင္းၾကားနဲ႕လဲ မယံုၾကည္ပါႏွင့္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ က်မ္းစာမ်ားမွာ ပါ႐ံုနဲ႔လဲ မယံုၾကည္ပါႏွင့္
 • တဆင့္ စကားမွ်ႏွင့္လဲ မယံုၾကည္ပါႏွင့္
 • စဥ္းစားေတြးေခၚေရး တကၠေဗဒ၊ ဒႆနိကေဗဒေတြနဲ႔ ကိုက္ညီ႐ံုမွ်ႏွင့္လဲ မယံုၾကည္ပါႏွင့္
 • ေျပာတဲ့လူက ယံုၾကည္ထိုက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္႐ံုမွ်ႏွင့္လဲ မယံုၾကည္ပါႏွင့္
 • မိမိဆရာ ျဖစ္႐ံုမွ်ႏွင့္လဲ မယံုၾကည္ပါႏွင့္
 • သင္ကိုယ္တိုင္ ေကာင္းတဲ့ အရာပဲ၊ အျပစ္ကင္းတဲ့ အရာပဲ၊ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္တဲ့ အရာပဲ၊ လက္ေတြ႔ က်င့္ၾကည့္တဲ့ အခါမွာလဲ မုခ် ခ်မ္းသာေစႏိုင္တဲ့ အရာပဲလို႔ ကိုယ္ေတြ႔ သိျမင္ရတဲ့ အခါက်မွပဲ အဲဒါကို ယံုၾကည္ လက္ခံ လိုက္နာ က်င့္ၾကံပါ။

ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဟာ ျပည့္ျပည့္ ၀၀ သိပၸံ နည္းက်တယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ေသာ္လဲ အေတာ္ ခိုင္မာတဲ့ သိပၸံနည္းက် သေဘာ သဘာ၀ ေတြေတာ့ ပါ၀င္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တျခား ဘာသာ တရားေတြထက္ ပိုၿပီးသိပၸံ နည္းက်တယ္လို႔ေတာ့ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

ႏွစ္ဆယ္ ရာစုႏွစ္မွာ အႀကီးျမတ္ဆံုး သိပၸံပညာရွင္ ျဖစ္တဲ့ အဲလ္ဘတ္ အိုင္းစတိုင္း က ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီလို ေျပာပါတယ္။

ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ စၾက၀ဠာ တစ္ခုလံုး ကိုးကြယ္ၾကတဲ့ ဘာသာတရား တစ္ခု ျဖစ္ေပၚ လာလိမ့္မယ္။ အဲဒီ ဘာသာတရားဟာ ထာ၀ရဘုရား အယူ အဆကို လႊမ္းမိုး သြားလိမ့္မယ္။ တယ္ တရားေသ ၀ါဒကိုလဲ ေရွာင္လႊဲႏိုင္ လိမ့္မယ္။ သဘာ၀ တရားႏွင့္ ဘာသာ တရား ႏွစ္ခုလံုးကို လႊမ္းျခံဳမိတဲ့ ဒီဘာသာ တရားဟာ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးလံုး ကိုယ္ေတြ႔ ခံစား သိျမင္မႈနဲ႔ အဓိပၸါယ္ ျပည့္၀တဲ့ ေပါင္းစည္း ညီၫြတ္မႈေပၚမွာ အေျခခံ လိမ့္မယ္။

ဒီအခ်က္ေတြကို ဗုဒၶဘာသာက အေျဖေပးလိမ့္မယ္။ တကယ္လို႔သာ ေခတ္သစ္ သိပၸံနည္းက် လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္တဲ့ ဘာသာ တရား တစ္ခု ရွိတယ္ ဆိုရင္ အဲဒီ ဘာသာတရားဟာ ဗုဒၶဘာသာပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။

အရွင္မုနိႏၵ (ပန္းေထာ္) ျပန္လည္ မွ်ေ၀ပါသည္။

Credit: Ven S Dhammika

From : ဖိုးသူေတာ္

Originally published at - http://www.phothutaw.com/2017/05/blog-post_41.html

Read More »

Sunday, April 02, 2017

ကမာၻ႔ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး ေျမကြက္ ၀ယ္ယူမႈ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အလက္စကာ ေဒသ အေၾကာင္း
အေမရိကန္ နိုင္ငံရဲ႕ ၁၇ ေယာက္ေျမာက္ သမၼတ ျဖစ္တဲ့ အန္ဒရူး ဂၽြန္ဆင္က အလက္စကာ ေဒသကုိ ၀ယ္ယူ ခဲ့စဥ္တုန္းက လူအမ်ားက သူကုိ ေလွာင္ေျပာင္ ခဲ့ၾကေပမဲ့ ယခု အခ်ိန္မွာေတာ့ ထုိ၀ယ္ယူ မႈဟာ ႏုိင္ငံ အတြက္ သမုိင္း၀င္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ အျဖစ္ပါ တည္ရွိ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလက္စကာ ေဒသကုိ ၁၈၆၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ရုရွားႏုိင္ငံမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇.၂ သန္း (ျမန္မာေငြ သိန္း ကုိးေသာင္း ၈ ေထာင္ခန္႔) မွ်ျဖင့္ ၀ယ္ယူ ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ၀ယ္ယူမႈကုိ ဦးစီးခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ၀ီလီယံ အိတ္ ဆီ၀တ္ရဲ႕ ႀကဳိးပမ္းမႈ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အလက္စကာ ေဒသကုိ ၀ယ္ယူခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဟာ စတုရန္း မုိင္ေပါင္း ၅၈၆၀၀၀ မွ် ပုိမုိက်ယ္၀န္း ခဲ့ရတာျဖစ္ျပီး ဒီဧရိယာဟာ တက္ဆက္စ္ ျပည္နယ္ရဲ႕ ၂ ဆမွ် ရွိတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ (ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကမာၻမွာ ၄၀ ေျမာက္ ဧရိယာ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး စတုရန္း မုိင္ ၂၆၁၂၂၈ မုိင္ ရွိပါတယ္)

President_Andrew_Johnson


အလက္စကာ ေဒသကုိ အေမရိကန္ နိုင္ငံက ၁ ဧက ကုိ ၂ ဆင့္ခန္႔မွ်နဲ႔ ၀ယ္ယူႏုိင္ ခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး (100 ဆင့္ = ၁ ေဒၚလာ) ဒီကေန႔ ေခတ္ အေမရိကန္ နုိင္ငံ အတြက္ အလြန္ တရာ အက်ဳိး အျမတ္ ရွိေစမဲ့ အလက္စကာ ေျမ၀ယ္ယူ မႈၾကီးကုိ ထုိစဥ္က ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားနဲ႔ သတင္းစာ မ်ားက ေလွာင္ေျပာင္ ခဲ့ၾကျပီး သမၼတ ဂၽြန္ဆင္ လုပ္သမွ်ကုိ ကန္႔လန္႔ တုိက္ခဲ့ၿပီး အလက္စကာ ေျမ၀ယ္ယူမႈ ႀကီးကုိ ” ဆီ၀တ္ရဲ႕ မုိက္မဲမႈ ” “Seward’s Folly” လုိ႔ေတာင္ နာမည္ေပး ခဲ့ၾကပါတယ္။

၀ယ္ယူမႈ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး william-seward


အလက္စကာ ျပည္နယ္ဟာ အေမရိက ရဲ႕ တျခားေသာ ျပည္နယ္ မ်ားထက္ ဦးစြာ လူမ်ား ၀င္ေရာက္ ေနထုိင္ ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ျပီး လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ ၁၅၀၀၀ ခန္႔ ကတည္းက အာရွတုိက္ကုိ ျဖတ္၍ အလက္စကာ ေဒသမွာ လူမ်ား ေနထုိင္ ခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္ အထားမ်ား ေတြ႔ရွိခဲ့ရၿပီး ေနာက္ပုိင္း ေခတ္မွာေတာ့ ၁၇၄၁ ခုနွစ္ အထိ လူသူ အေရာက္ အေပါက္ မရွိခဲ့သလုိ အလက္စကာ ေဒသကုိ ရွိမွန္းလည္း မသိခဲ့ ၾကပါဘူး။

သုိ႔ေပမဲ့ ၁၇၄၁ ခုနွစ္မွာ ရုရွား စူးစမ္း ေလ့လာသူ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Vitus Bering က အလက္စကာ ေဒသကို ပထမဆုံး ေရာက္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ရုရွား ဇာဘုရင္မ်ားရဲ႕ ပုိ္က္နက္ ျဖစ္တယ္ဆုိျပီး နယ္ေျမ သတ္မွတ္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလက္စကာ ျပည္နယ္ ၀ယ္ယူျခင္း စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိေနစဥ္


သုိ႔ေပမဲ့ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္ အထိ အလက္စကာ ေဒသမွာ ရုရွား လူမ်ဳိး ရာဂဏန္း မွ်သာ ေနထုိင္ ၾကၿပီး အေမရိကန္ အေျခခ်သူ မ်ားသာ မ်ားေနတဲ့ အတြက္ ရုရွား အာဏာပုိင္ မ်ားက အလက္စကာ ေဒသကုိ အေမရိကန္ေတြ သိမ္းယူ သြားမွာကုိ စုိးရိမ္လာ ၾကပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ေနာက္ပုိင္း ကာလ မ်ားမွာ ဇာဘုရင္ရဲ႕ အစ္ကုိ ျဖစ္သူကေတာင္ အလက္စကာ ေဒသဟာ မလုိအပ္ဘူးလုိ႔ ယူဆခဲ့တဲ့ အတြက္ ၁၈၅၀ ခုနွစ္မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံနဲ႔ ရုရွားႏုိင္ငံတုိ႔ အလက္စကာ ျပည္နယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး အတြက္ ေစ်းညွိႏႈိင္းေရးမ်ား စတင္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚလာ ၇.၂ သန္းတန္ ခ်က္လက္မွတ္


အလက္စကာ ေဒသဟာ သမၼတ ေအဗရာဟမ္ လင္ကြန္း လက္ထက္မွာ ကတည္းက ေစ်းစကား စေျပာ ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ေပမဲ့ ေနာက္ပုိင္း အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားလာတဲ့ အတြက္ ေဆြးေႏြး မႈေတြ ေခတၱ ဆုိင္းငံ့ သြားခဲ့ ပါတယ္။

သုိ႔ေပမဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ ၿပီးလုိ႔ သမၼတ လင္ကြန္း ကြယ္လြန္ အၿပီးမွာ သမၼတ ဂၽြန္ဆင္ တက္လာခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး ဆီ၀တ္က အလက္စကာ ျပည္နယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရးကုိ ဦးေဆာင္ ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ၁၈၆၇ ခုနွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ေရႊသား အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇.၂ သန္းနဲ႔ အလက္စကာ ေဒသကုိ ၀ယ္ယူ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ အလက္စကာ


ျပီးခဲ့တဲ့ မတ္ ၃၀ ရက္ေန႕ဟာ အေမရိကန္နုိင္ငံအေနနဲ႕ အလက္စကာေဒသကုိ ရုရွားႏုိင္ငံမွ ၀ယ္ယူခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ျပည့္ခဲ့ျပီး ယေန႕အခ်ိန္မွာေတာ့ အလက္စကာေဒသမွာရွိတဲ့ ျမဳိ႕ေတြ၊လမ္းေတြ၊ကၽြန္းေတြ အားလုံးကုိ အလက္စကာေျမ၀ယ္ယူမႈ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ဆီး၀တ္ကုိ ဂုဏ္ျပဳျပီးမွည့္ေခၚထားၾကပါတယ္။

Ref : History

From : SHWEMOM by arkarhein

Originally published at - http://www.shwemom.com

Read More »

Sunday, December 04, 2016

ပူေသာ ဗိုက္ ကို ဒီလိုခ်မယ္…
ဗုိက္

အဆီ ေတြဟာ ခႏၶာကုိယ္ တခုလံုးမွာ ေဘးရန္ အေပးဆံုးပါ။

အလွပ်က္တယ္ ဆုိတာထက္ တုတ္ေနေသာ ခါး (ပူေနေသာဗုိက္) ဟာ ေရာဂါ ျဖစ္လြယ္တဲ့ လကၡဏာ ပုိင္ဆုိင္သူလုိ႔ ေခၚလုိ႔ေတာင္ ရပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ က်န္းမာ ေပါ့ပါး ခ်င္သူတုိင္း ဗုိက္ အဆီေလွ်ာ့ဖုိ႔ စဥ္းစား သင့္တယ္ ဆုိပါေတာ့။

ဒီေနရာမွာ အိပ္ထမတင္ လုပ္ရံု နဲ႔ေတာ့ အလုပ္ျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗုိက္ အဆီက ဘယ္လုိ စုလာတယ္ ဆုိတာကုိ သေဘာေပါက္ သြားရင္ေတာ့ ခ်က္ေကာင္းကုိ မိသြားမွာပါ။ တကုိယ္လံုးက အဲေလာက္ မဝတာေတာင္ ဗုိက္က ပံု႔ပံုု႔ကေလး ပူေနရတဲ့ အေၾကာင္းကုိ အက်ဥ္းေလး ရွင္းျပ ပါ့မယ္။

ေဆးပညာ ပညာရပ္ ဆုိင္ရာ စကားနည္းနည္း ပါေပမယ့္။ ဒီႏွစ္ေၾကာင္းေလာက္ ကုိေတာ့ အနည္းငယ္ သီးခံ ဖတ္ေပးပါ။ (လံုေလာက္တဲ့ ဗဟုသုတ မပါဘဲ အဆီက်ဖုိ႔ နည္းလမ္း မသိႏုိင္ လုိ႔ပါ။)

အေၾကာင္းရင္း -


ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကုိယ္ထဲမွာ ရွိတဲ့ cortisol level (ေကာ့တစ္ဆုိ ပမာဏ) ျမင့္လာတာနဲ႔ ဗုိက္အဆီေတြ စုပံုလာေတာ့ တာပါပဲ။ အဲဒိ cortisol က ဘာလုိ႔ ျမင့္လာ တာလဲ၊?

အဓိက တရားခံကုိ ျပခုိင္း ရင္ေတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈလုိ႔ ေျပာရမွာပါ။

လူတေယာက္ အလုပ္ေၾကာင့္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆက္ဆံေရး..တစ္ခု ခုေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီး ေနျပီဆုိရင္ cortisol က ထၾကြ ပြားမ်ား လာၿပီး ကယ္လုိရီေတြ ေလာင္ကၽြမ္းေပးတဲ့ ၾကြက္သား ေတြကုိ ဖ်က္ဆီး လုိက္ပါတယ္၊ ၿပီးရင္ ဝမ္းဗုိက္ တစ္ဝိုက္မွာ အဆီေတြ သုိေလာင္ေအာင္ ဖန္တီး လုိက္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈက အဓိက ရွင္းလင္းရမယ့္ ဆရာၾကီး ဆုိပါေတာ့။

စိတ္ဖိစီးမႈ ဆုိတာကလဲ ေနရထုိင္ရ အဆင္ မေျပမႈ ႀကီးမား လာတာနဲ႔ ေရာက္ေရာက္ လာတတ္ တာပါ။

အေၾကာင္းရင္း ဗဟုသုတကုိ အရင္ မရွာဘဲနဲ ႔ ဒီအတုိင္း ပိန္ေအာင္ စားေန က်ထက္ အစား ေလ်ွာ့စားတာ။ ညစာ လံုးလံုး မစား တာမ်ိဳး ေတြက စိတ္ဖိစီးမႈကုိ အဆုိးဆံုး အဆင့္ထိ ျဖစ္ေစ ပါလိမ့္မယ္။

ဗုိက္ဆာေလ..စားဖုိ႔ သီးခံေန ရေလေလ..စိတ္ဖိစီးေလ။ စိတ္ဖိစီးေလ cortisol ျမင့္ၿပီး ဗုိက္အဆီ စုေလ ျဖစ္မွာပါ။

အဲဒီေတာ့ ကုိယ့္မွာေတာ့ သီးခံၿပီး အစာ မစားဘဲ ေနလုိက္ရ ေပမယ့္ ဗုိက္ပူပူေလးက မေျပာင္းမလဲ က်န္ေနတာ မ်ိဳးေတြ ၾကံဳပါလိမ့္မယ္။

အဲေတာ့ အခုေဖာ္ျပမယ့္ ၆ခ်က္(လံုး)ကုိ လုိက္နာပါ။

အသိဥာဏ္ၾကီးၾကီးနဲ႔ ဗုိက္အဆီကုိေအာင္ျမင္စြာ ခ်ႏုိင္သူ အျဖစ္ခံယူပါ။

အခ်က္၆ခ်က္က ဘာေတြလဲ မွတ္သားၾကရေအာင္-

၁။ ။ အိပ္စက္ပါ။
ညဥ္႔နက္တဲ့ အထိကုိ မအိပ္ဘဲ ေနဦးမယ္ ဆုိရင္ သင္ေသခ်ာ ျပန္စဥ္းစားပါ။ အိပ္ေရး မဝဘူးဆုိရင္ ပင္ပန္းေနၿပီး. အခ်ိဳနဲ႔ အျခား အဆီ တက္ေစမယ့္ အစာေတြကုိ
ခႏၶာကုိယ္က ေတာင့္တ ေစပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ အိပ္ေရး မဝတာဟာ ခုနကေျပာခဲ့တဲ့ cortisolေတြကုိ ျမင့္ေစ ပါေသးတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အိပ္စက္ဖုိ႔ ကုိ နံပါတ္ ၁ ေျပာရ တာပါ။ တညကုိ ၇နာရီအိပ္ တာ အေကာင္း ဆံုးပါပဲ။

၂။ ။ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈလုပ္ပါ။
တညကုိ အိပ္ထ မတင္ ေလ့က်င့္ခန္း အခါ ၁၀၀၀ ေလာက္လုပ္တယ္ ဆုိရင္ ဗုိက္ၾကြက္သားေတြ တက္လာ ေစမွာမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေပၚ မွာေတာ့ အဆီ တလႊာက အရင္အတုိင္းက်န္ေန ပါဦးမယ္။ အဲဒီ အိပ္ထမတင္ နည္းလမ္းေတြထက္ စာရင္ ေနရာအႏွ႔ံက ၾကြက္သားေတြ လုပ္ရွားတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း ကုိသာ လုပ္ဖုိ႔ တုိက္တြန္း ခ်င္ပါတယ္။

လမ္းေလ်ွာက္တာ ေျပးတာမ်ိဳး ဆုိရင္ ေကာင္းပါတယ္။ အျပင္မထြက္ႏုိင္လုိ႔ အခန္းထဲမွာပဲ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ Planking ဆုိတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳး လုပ္ပါ။ Planking ဆုိတာ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ေမွာက္ရက္ ေနျပီး တံေတာင္ဆစ္၊ ေျခဖ်ားထိပ္နဲ႔ ေထာက္ထားျပီး လုပ္တာမ်ိဳးပါ။ သိခ်င္သူမ်ား အတြက္ ကုိယ္တုိင္ အင္တာနက္မွာ ရွာၾကည့္ႏုိင္ သလုိ အခြင့္သင့္ ရင္ ဗီဒီယို္ တင္ေပး ပါ့မယ္။

၃။ ။သၾကားကုိ ရန္သူလုိ႔မွတ္ပါ။
ဗုိက္အဆီကုိ တုိက္ဖ်က္ရာမွာ အစား ဆင္ျခင္တာက ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေလ့က်င့္ ခန္းက ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ တုိက္ခုိက္ ရတယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္ ေနဖုိ႔ လုိပါတယ္။
ေလ့က်င့္ခန္းပဲ လုပ္ၿပီး အစားအေသာက္ ဂရုမစုိက္ရင္ အလကားပါပဲ။ က်န္းမာေရး မညီညြတ္တဲ့ သေရစာထက္ စာရင္ အသားဓာတ္၊ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္၊ အေစ့အစံ ေတြကုိ အစားထုိးပါ။

ဥပမာ..အခ်ိဳတစ္ခုခုေတာင့္တေနရင္ ခ်ိဳတဲ့ သဘာဝ အသီးကုိ စားပါ။ ေကာ္ဖီေသာက္ရင္ သၾကား မပါသေလာက္ကုိ သံုး ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ကယ္လိုရီေလွ်ာ့ ထားတဲ့ သၾကားရွိရင္ အဲဒါကုိ သံုးပါ။

၄။ ။ဗီတာမင္ C လုိအပ္ ပါတယ္။
သင္ စိတ္ဖိစီးမႈ ႀကီးစုိး လာရင္ cortisol ေတြ ထုတ္လႊတ္ေတာ့ တာပါပဲ။ ဗီတာမင္C က cortisol ေတြကုိ အလြန္အကၽြံ မျဖစ္ရေအာင္ ထိန္းပါ လိမ့္မယ္။ ဗီတာမင္ C ရဲ့ ေနာက္ထပ္ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္က ဖ်ားနာျခင္း ကိုလဲ ကာကြယ္ တတ္ပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီး လြန္းလာရင္ ဗီတာမင္ C စားသံုးမႈကုိ ျမွင့္ထားပါ။ ဗီတာမင္စီ မွာနာမည္ၾကီး တာကေတာ့ လိေမၼာ္သီးပါ။ ပန္းငရုတ္ပြ၊ ကုိက္လန္ နဲ႔ ကီဝီသီးကုိ လဲ စားၾကည့္ပါ။ အဲဒီ့သံုးခုက နာမည္ၾကီး လိေမၼာ္သီး ထက္ေတာင္ ဗီတာမင္ C ေတြပါေန ပါတယ္။

၅။ ။အဆီစားပါ။
ဟုတ္ပါတယ္။ မွားဖတ္မိတာမဟုတ္ပါဘူး အဆီစားပါလုိ႔ ေျပာတာပါ။ အဆီပုိေတြ ေလာင္ကၽြမ္းဖုိ႔ အဆီဓာတ္လုိပါတယ္။ အထက္မွာေျပာခဲ့သလုိ သၾကားက အဆီပုိေတြျဖစ္ေစပါတယ္။ အဆီဓာတ္ကုိ မရေစပါဘူး။ အဆီဓာတ္ (ေကာင္းတဲ့ အဆီဓာတ္ Omega 3) က ဘယ္က ရသလဲဆုိရင္ ေဆာ္လမြန္ငါး၊
ေထာပတ္သီး နဲ႔ သစ္ၾကား သီးေတြက ရႏုိင္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆီဓာတ္(Omega 3)လဲ စားသံုးဖုိ႔လုိက္နာပါ။

၆။ ။အသက္ရႈႏႈန္း ကုိမျမန္ေအာင္ေနပါ။
ဝင္သက္ ထြက္သက္ကုိ ခပ္ရွည္ရွည္ ထားတာဟာ အလြန္ လြယ္ကူ လွပါတယ္။ အလုပ္လဲ မပ်က္ ပါဘူး။ စိတ္ေတြ တင္းၾကပ္ လာတယ္။ စိတ္ဖိစီးလြန္း လာတယ္ ဆုိရင္ ဝင္သက္ ထြက္သက္ ေတြ အလြန္တုိလြန္း ျမန္လြန္းေန တတ္ပါတယ္။

ဝင္သက္ ထြက္သက္မွာ သတိေလးနဲ႔ ထားႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ ဝမ္းဗုိက္ေရာ ကုိယ့္ကိုယ္ ကုိေရာကုိ အလြန္ တရာ သက္ေတာင့္ သက္သာ အေျခအေနမွာ ထားႏုိင္ ပါလိမ့္မယ္။ ဝင္သက္ (ရႈသြင္းျခင္း) ထက္ ထြက္သက္ (ရႈထုတ္ျခင္း) ကုိ ခပ္ရွည္ရွည္ ထားျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုး အေျခအေနပါပဲ။ ဒါဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ တင္းၾကပ္မႈ ကေန သက္သာေစျပီး..စိတ္ဝင္းစားဖြယ္ အက်ိဳးကုိ ေပးပါလိမ့္မယ္။

ကဲ အခုေျပာ ခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြ အကုန္လံုးကုိ ယေန႔က စျပီး အကုန္ လုိက္နာ ၾကည့္ပါ။ ေအာင္ျမင္ ပါလိမ့္မယ္။ ဖန္တရာေထေအာင္ ၾကားဖူးေနက် အခ်က္ေတြနဲ႔ ကြာျခားေကာင္း ကြာျခားႏုိင္ေပမယ့္ ယခုအခ်က္ေတြဟာ အလြန္ရုိးရွင္းျပီး..အ့ံၾသဖြယ္အက်ိဳးကုိေပးမွာပါ။ ဇြဲနဲ႔ မေဖာက္ မျပား လုိက္နာ ဖုိ႔ေတာ့လုိပါတယ္။ အားလံုး ဗုိက္အဆီပုိကို ေအာင္ျမင္စြာ တုိက္ထုတ္ႏုိင္ပါေစ။

PS. အိပ္ထမတင္ အခါ ၁၀၀၀ မလုပ္သင့္ပါ။ စကားအျဖစ္ေျပာတာပါ။ အခါ ၁၀၀၀ လုပ္မယ့္အစား တကုိယ္လံုးလႈပ္ရွား တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း တစ္မ်ိဳး ကုိလည္း လုပ္ပါလုိ႔ ေျပာျခင္းပါ။

Credit : က်န္းမာေရးဗဟုသုတ

From : Lwin Pyin

Originally published at - http://www.lwinpyin.com/2016/12/healthy.html

Read More »

Friday, June 10, 2016

အဲကြန္းျခင္ေထာင္နဲ႔ ပူအုိက္တဲ့ညေတြကုိ ျဖတ္သန္းၾကမယ္
မုိးရာသီလုိ႔ ဆုိေပ မယ့္လည္း မိုးမရြာတဲ့ ေန႔ေတြမွာေတာ့ ပူစပ္ ပူေလာင္လုိလုိ ခံစားေန ရတုန္းပါပဲ။ ေႏြရာသီ တုန္းကလဲ တခ်ဳိ႕ညေတြ ပူလြန္းလုိ႔ အိပ္မရတဲ့ ညေတြ ရွိၾက ပါလိမ့္မယ္။ ပူလြန္းတဲ့ ညေတြမွာ အဲကြန္း ရွိသူေတြက အဆင္ေျပႏိုင္ ေပမယ့္ အဲကြန္း မရွိသူေတြ၊ တခ်ဳိ႕အဲကြန္း တပ္ဖုိ႔ အဆင္မေျပ သူေတြအေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ကို ဆိုးဝါးတဲ့ ညေတြ ျဖစ္ခဲ့မွာပါ။

ရာသီဥတုက ပူ၊ ဒီၾကားထဲ လူက တေနကုန္ အလုပ္လုပ္ရ၊ ေက်ာင္းစာေတြက်က္ရနဲ႔ ပင္ပန္းၿပီး အိမ္ျပန္ အိပ္ယာဝင္ခ်ိန္ အိပ္ယာထဲေရာက္တာေတာင္ မေအးေသးတဲ့ ညေတြက တကယ္ေတာ့ ဆိုးလြန္းလွပါတယ္။

ဒီလုိ ပူတဲ့ညေတြကို ေအးေအးျမျမနဲ႔ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ဖို႔ နံရံအေပါက္ေဖာက္စရာမလို၊ ေနရာအက်ယ္ႀကီးမလုိပဲ အလြယ္တကူ အသုံးျပဳႏုိင္္မယ့္ အဲကြန္းျခင္ေထာင္ေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပး ခ်င္ပါတယ္။

အဲကြန္းျခင္ေထာင္ဆုိလုိ႔ အထူးအဆန္းေတာ့ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

သူက ျခင္ေထာင္မွာ အဲကြန္းတပ္စရာ ပံုစံအေပါက္ ပါ၀င္ကာ အဲကြန္းကုိ ျခင္ေထာင္မွာ တပါတည္း တပ္ဆင္ထားၿပီး ျခင္ေထာင္ေထာင္လုိက္ရုံနဲ႔ အဲကြန္းရဲ႕ေအးျမတဲ့အရသာကို ရရွိမွာပါ။ပုံမွာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့အတုိင္းပါပဲ။

ဒီ အဲကြန္းေတြဟာ သာမန္အဲကြန္းေတြလုိ မီးအားအမ်ားႀကီးမလုိဘဲ ဘတၳရီအိုးနဲ႔ အသံုးျပဳလုိပါက 500W အင္ဗာတာခံၿပီး အသံုးျပဳႏို္င္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျခင္ေထာင္မပါဘဲ အသံုးျပဳမယ္ဆုိရင္လည္း ၁၅ ေပ ပတ္လည္ တခန္းစာ ေအးေအာင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာက ျခင္ထာင္ကုိျဖဳတ္ၿပီး အဲ့ကြန္းခ်ည္း သက္သက္ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိလုိတာပါ။ တျခားအဲကြန္းေတြလုိပဲ ေရထြက္ေပါက္ပါတာမုိ႔လို႔ ပိုက္နဲ႔ သြယ္ၿပီးအျပင္ထုတ္ထားရမွာပါ။ ေအာက္တြင္ ေရခြက္ခံထားလည္း ရပါတယ္။ ေရခဲတုံးထည့္ရတဲ့ air-cooler မဟုတ္ဘဲ air-con အစစ္ျဖစ္ပါတယ္။

ကြန္ပရက္ဆာပါတဲ့ အဲ့ကြန္း၊ ေရခဲေသတၲာတို႔ရဲ႕ထံုးစံအတိုင္း ဝယ္လာၿပီး အိမ္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း တန္းမဖြင့္ဘဲ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ အၿငိမ္ထား ေနရာခ်ၿပီးမွ ဖြင့္ရပါမယ္။ ကြန္ပရက္ဆာထဲမွာ လည္ပတ္ေနတဲ့ ဆီမ်ား ေနသားတက်မျဖစ္ေသးခ်ိန္ ဖြင့္မိပါက ပိုက္လိုင္းမ်ားထဲသို႔ အဆုိပါ ဆီမ်ား၀င္ေရာက္ၿပီး အေအးဓာတ္ နည္းသြားႏိုင္ပါတယ္။

“ပစၥည္းက တရုတ္က လာတာပါ။ တျခားအဲကြန္းေတြနဲ႔ သိပ္မကြာပါဘူး။ သူကေတာ့ နံရံေတြဘာေတြမလိုဘဲ ျခင္ေထာင္ထဲမွာ ဒီတိုင္း တပ္ထားရံုနဲ႔ အဆင္ေျပတာေပါ့ေနာ္။ မီးအားအတက္အက်မွာေတာ့ နည္းနည္း အႏၱရာယ္ရွိပါတယ္။ ဒါကလည္း safe guard နဲ႔ သံုးရင္ အဆင္ေျပပါတယ္။ က်န္တာေတြကေတာ့ ဘာမွ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမရွိပါဘူး” လုိ႔ Lai Lai electronic store မွ ကိုမင္းမင္းက ဧရာ၀တီကုိ ေျပာပါတယ္။

ေဈးႏႈန္းက တေယာက္အိပ္ကို ၂၃၀၀၀၀ က်ပ္၊ ႏွစ္ေယာက္အိပ္ကို ၂၅၀၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အဲကြန္းေလးေတြကို အြန္လုိင္းကေနပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အမွတ္(125)B1၊ မဂၤလာသိဒိၶလမ္း၊ ၾကည္စုရပ္ကြက္၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ နန္းထုိက္ အီလက္ထေရာနစ္ စတိုးမွာလည္း ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

ဧရာ၀တီ by Hsu Wai Linn

Originally published at - http://burma.irrawaddy.com/lifestyle/2016/06/09/116027.html

Read More »

Thursday, May 12, 2016

မေမ်ွာ္စိတ္နဲ႔ လွဴလိုက္ပါ
" တပည့္ေတာ္တို ရန္ကုန္ ကေတာင္ လာဖူး ရတာပါ ဘုရား..." ဟု အစခ်ီလ်က္ ေဟာဒါက ဘာေလးပါ ဘုရား၊ ညာေလးပါဘုရား၊ ႏိုင္ငံျခားက တပည့္ေတာ္သား၊ သမီး ပို႔လိုက္တဲ့ ႐ွား႐ွား ပါးပါး အသံုး အေဆာင္ ေလးပါ ဘုရား၊ ေမတၱာပို႔ေပး ပါဦးဘုရား စသည္ျဖင့္ ဖြဲ႔ဖြဲ႔ ႏြဲ႔ႏြဲ႔ ေလ်ွာက္ထား လာသူမ်ားအား

"ေဟာဗ်ာ၊ ရန္ကုန္မွာ သံဃာမရိွတာ က်လို႔ဗ်ား၊

ကိုယ့္အိမ္ေ႐ွ႕ဆြမ္းလာရပ္တဲ့ သံဃာ လွဴလိုက္ေတာ့ေကာ ကုသိုလ္ မရလို႔လားဗ်....

အင္၊ ခင္ဗ်ားတို႔ ဒီလို ပုဂၢိဳလ္စြဲနဲ႔သာ လွဴေနရင္ ငါစြဲ၊ ငါ့ပစၥည္းစြဲ ဆိုတဲ့ တဏွာမာန ဒိ႒ိေတြက ဘယ္ေတာ့ လြတ္မတုန္းဗ်။ ငါေတာ့ ဘယ္ဆရာေတာ္ ႀကီးကို ဘာလွဴ လိုက္ရတာ ဆိုတဲ့ စြဲစိတ္ေတြ၊ ေပ်ာ္စိတ္ေတြ၊ ဒီလိုလွဴလိုက္ရလို႔ ေနာင္ဘဝက်၊ ငါဘာျဖစ္မွာ ဆိုတဲ့ အေမ်ွာ္စိတ္ေတြနဲ႔ လွဴေနသမ်ွ ခင္ဗ်ားတို႔ ဒါနအက်ိဳးေပး မစင္ၾကယ္ေသး ဘူးလို႔ မွတ္ဗ်ာ...။

အက်ိဳးေပးမွ မစင္ၾကယ္ေသးရင္ မဂ္ဖိုလ္နိမၺာန္ဆိုတာ ေဝးေသးဗ်။ ၿပီးေတာ့ တို႔ကို တစ္က်ပ္ဖိုး အထင္ႀကီးရင္ တျခားသံဃာကို တစ္က်ပ္ဖိုး အထင္ေသး သလို႔ ျဖစ္ေနတတ္တဲ့ သေဘာကိုေရာ ဆင္ျခင္ မိၾကရဲ႕လာဗ်ာ...။ ဟုတ္ဗ်ား...။

သံဃာဆိုတာ ျမတ္စြာဘုရားနဲ႔ အျမင္တူ အက်င္တူလို႔ သံဃာေခၚတာဗ်...။

ဟာ...ဘယ္သံဃာေတာ့ျဖင့္ ၾကည္ညိဳစရာမေကာင္းလို႔ မလွဴဘူးမလုပ္ပါနဲ႔...။ မေကာင္းတာ သူ႔အပိုင္း၊ သူ႔အျပစ္သူခံလိမ့္မယ္...။ ခင္ဗ်ားတို႔ေကာင္းတာလုပ္ ေကာင္းတာျဖစ္မွေပါ့....။

ဟုတ္ဗ်ား လွဴတတ္မယ္ဆိုရင္ ဆြမ္းကေလးတစ္ဇြန္းနဲ႔လည္း တစ္ျပည္လံုး၊ တစ္ကမာၻလံုးကသံဃာေတြကို လွဴလို႔ရပါတယ္ဗ်၊ သံဃာလို႔ဆိုလိုက္တာနဲ႔ ဒီေန႔မွ ႐ွင္ျဖစ္တဲ့သံဃာကေန ဘုရားရဟႏာၱေတြအထိ အကုန္ပါတယ္ဗ်၊ တို႔ ဘာနဲ႔တူလဲဆိုေတာ့ ဒီေန႔မွ စစ္ထဲဝင္တဲ့ ရဲေဘာ္အသစ္ကေန ဟိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအထိကို စစ္တပ္လို႔ေခၚသလိုေပါ့...။

သံဃာလည္း ဒီေန႔မွ သကၤန္းစဝတ္သူကေန ဘုရားရဟႏာၱေတြအထိဆိုေတာ့ နည္းသလားဗ်...။ သက္ေတာ္ထင္႐ွားေတြေရာ၊ ပရိနိဗၺာန္ျပဳသြားတဲ့ ဘုရားရဟႏာၱေတြေရာ အားလံုးအက်ံဳးဝင္တယ္ဗ်...၊

ဒါ့ေၾကာင့္ လွဴတတ္မယ္ဆိုရင္ ပုဂိၢဳလ္စြဲကင္းကင္းနဲ႔သာလွဴ၊ အိမ္ေ႐ွ႕ဆြမ္းရပ္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္သပိတ္ထဲ ဆြမ္းေလးတစ္ဇြန္းေလာင္းၿပီး သံဃာ့ဂုဏ္မ်ား အာရံုျပဳေနရင္ဗ်ာ နိဗၺာန္မွာ စံေတာ္မူေနတဲ့ ဘုရားရဟႏာၱေပါင္း မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ထိ လွဴၿပီးျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ....။

ဒါနျပဳတယ္ဆိုတာ ငါစြဲျဖဳတ္ေနတာ ငါပိုင္တယ္ဆိုတာေတြကို စြန္႔လႊတ္ေပးလွဴပစ္တာ၊ လိုခ်င္မႈ သိမ္းပိုက္မႈဆိုတဲ့ တဏွာေလာဘေတြကို ဒါနနဲ႔ခြာခ်ေနတာ၊ ရင္ဝမွာစူးေနတဲ့လွံကို ဆြဲႏုတ္ပစ္လိုက္တာ ငါ ဒီလို အလွဴႀကီး လွဴလိုက္လို႔ ေနာင္ဘဝ ဘယ္လိုေကာင္းစား ဦးမွာဆိုတဲ့ အေမ်ွာ္စိတ္နဲ႔ လွဴေနရင္ ေနာက္ထပ္ စိုက္ဝင္ စူးဝင္လာမယ္ လွံေတြကို ရင္ေကာ့ၿပီး ခံေနသလိုျဖစ္မွာေပါ့...။

ငါးႀကီးႀကီးလိုခ်င္လို႔ ငါးေသးေသးကို ငါးစာလုပ္မ်ွားခ်ိတ္မွာ တပ္မ်ွားသလို ျဖစ္မွာေပါ့....။ ဒီလိုအလွဴမ်ိဳးလွဴတိုင္း မေကာင္းဘူး။ ကုသိုလ္လိုခ်င္လို႔လုပ္တာ အကုသိုလ္ပဲမ်ားမယ္...၊

ေက်ာင္းႀကီးေဆာက္လွဴပါရဲ႕၊ ငါ့ေက်ာင္းလို႔စြဲေနရင္ ကိုယ့္ေက်ာင္းကိုယ္ျပန္ေစာင့္ရလိမ့္မယ္...။ ဘုရားတည္ၿပီး ဘုရားဒကာဘြဲ႔ထူႀကီးေတာ့ ခံယူပါရဲ႕၊ ငါ့ဘုရားလို႔စြဲေနရင္ အဲဒီဘုရား ျပန္ေစာင့္ေနရလိမ့္မယ္...။ ငါ့ဆရာေတာ္လိို႔စြဲေနရင္ ဆရာေတာ့္ေက်ာင္းနား ၿပိတၱာႀကီးလာျဖစ္လိမ့္မယ္ဗ်....။

တို႔ေက်ာင္းနားလာကပ္လို႔ကေတာ့ ေက်ာက္ခဲပရိတ္မန္းၿပီး ထုလႊတ္မွာဗ်ေနာ္....၊ ဟုတ္လား...။

လဲတယ္ဆိုတာ သူတကာေျခထိုးလို႔ လဲတာမဟုတ္ဘူး၊ ကိုယ့္ပုဆိုးစ ကိုယ္တက္နင္းမိလို႔ လဲၾကတာဗ်...။

ဗုဒၶဘာသာမွ လွဴသလားဗ်ာ၊ လူျဖစ္မွ လွဴၾကသလားဗ်ာ၊ တိရစာၦန္ေတြေရာ၊ ဘာသာျခားေတြေရာ ဒါနျပဳေနၾကတာပါပဲ။

ေဟာ...ေခြးအိုမႀကီးဗ်ာ၊ သူ႔သားသမီးေတြ ႏို႔တိုက္ေကြၽးေမြးလို႔ ဒါနမျပဳဘူးလားဗ်ာ။ ဒီေခြးမႀကီးအလွဴကမွာ ဘာေမ်ွာ္စိတ္မွ မရိွလို႔ ေမတၱာစစ္နဲ႔ ယွဥ္ၿပီး ေပးေကြၽးတဲ့ ဒါနျဖစ္လို႔ ျမတ္ေသးဗ်ာ၊

တို႔လူေတြမ်ား အလွဴေလးလုပ္ၿပီးတာနဲ႔ ေတာင္းလိုက္တဲ့ဆု၊ ဒီဘဝ ဘာျဖစ္ရပါေစ၊ ေနာက္ဘဝ ဘာျဖစ္ရပါေစနဲ႔ နိဗၺာန္က ေနာက္ဆံုးမွပါဗ်ာ....။ ေဟာ....ဒိျပင္ဘာသာဝင္ေတြလည္း လွဴတာေကာင္းမွန္သိလို႔ လွဴေနၾကတာပါပဲ၊ ဒါနခင္းခ်ဥ္းကပ္မိတာပါပဲ...။

ဒါေပမဲ့ ငါ, ငါစြဲအတၱ၊ ပစၥည္းမာန၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲေတြရိွေနသမ်ွ ပါရမီေျမာက္တဲ့ဒါန မျဖစ္ဘူး၊ စြန္႔လႊတ္ျခင္းအစား တစ္ဖန္ျပန္လည္ရယူေရးကို ဦးတည္ေနလို႔ ပါရမီဆိုတဲ့စကားနဲ႔ေတာ့ ဖီလာကန္႔လန္႔ခ်ည္းပဲ...။

ပါရမီဒါနဆိုတာ လွဴဆဲကာလ ဉာဏ္ယွဥ္ပါမွဗ်...။ အဲဒီေတာ့ ငါစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ပစၥည္းစြဲေတြအစား ငါလည္းမျမဲ၊ ပုဂၢိဳလ္လည္းမျမဲလို႔ ဆင္ျခင္ၿပီးလွဴႏိုင္ပါမွ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ရဲ႕ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ျဖစ္တယ္ဗ်....။ ။

"ၾကည့္ေသာသူသည္ ျမင္၍ ျမင္ေသာသူသည္ ဆင္ျခင္၏..."

《မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

ေမတၱာျဖင့္မွ်ေဝသူ

ေရႊညာသား

Originally published at - hthttps://www.facebook.com/ဓမၼရတနာ

Read More »

Monday, November 23, 2015

ေျမငလ်င္
ကမၻာ့ေျမႀကီး ေအာက္ရွိ ေက်ာက္လႊာမ်ား ႐ုတ္တရက္ က်ိဳးျပတ္ေရြ႕လ်ား မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ေျမသားမ်ား ျပင္းထန္စြာ တုန္ခါျခင္းကို ေျမငလ်င္ လႈပ္ျခင္း ဟုေခၚသည္။

ငလ်င္လႈပ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း

ေျမေအာက္ေက်ာက္လႊာမ်ား လႈပ္ရွားမႈ (အျဖစ္ အမ်ားဆံုး၊ အျပင္းထန္ဆံုး၊ ပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈးမႈ အမ်ားဆံုး)

မီးေတာင္ ေပါက္ကြဲ ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ေျမထု ခ်ပ္ႀကီးမ်ား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု တြန္းကန္မႈ (သို႔) ကၽြံက် နိမ့္ဆင္းမႈ (ဖ်က္ဆီးအား ျပင္ထန္ေလ့ မရွိ)၊ ေဖါက္ခြဲမႈ ကဲ့သို႔ေသာ ေပါက္ကြဲ အား ျပင္းထန္သည့္ လူတို႔ လုပ္ေဆာင္မႈ

ငလ်င္ရပ္၀န္းေဒသ

ဟိမ၀ႏၱာေတာင္တန္း ငလ်င္ရပ္၀န္းေဒသႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငလ်င္ေဘး ျဖစ္ပြားေစေသာ ငလ်င္ ေၾကာမ်ားမွာ-
 • ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအို အနီးမွ စတင္ခဲ့ၿပီး ဧရာ၀တီ ျမစ္ေၾကာင္း အတိုင္း ဆက္ဆင္း လာ၍ စစ္ေတာင္း ျမစ္၀ွမ္းကို ျဖတ္ၿပီးေနာက္ မုတၱမ ပင္လယ္ေကြ႔ အတြင္း ၀င္ေရာက္သြားသည့္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕
 • စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ကေလး၀ အနီး ေတာင္ ေျမာက္တန္းလ်က္ တည္ေနသည့္ ကေဘာ္ျပတ္ေရြ႕
 • ျပင္ဦးလြင္ အနီးမွ စတင္၍ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အနီးတိုင္ ေတာင္ေျမာက္ တန္းလွ်က္ တည္ေနသည့္ ေက်ာက္ၾကမ္းျပတ္ေရြ႕
 • ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း အေေရွ႕၊ အေနာက္ တန္းလ်က္ တည္ေနသည့္ မိုးမိတ္ ျပတ္ေရြ႕

ငလ်င္ေဘးကိုအေလးထားရမည့္ေဒသမ်ား

ငလ်င္ေဘး အႏၱရာယ္ ဆိုးဆိုး ၀ါး၀ါးႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားမွာ စစ္ကိုင္းတိုင္း aဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ငလ်င္ အရွိန္တံု႔ျပန္ က်ေရာက္မႈသည္ အထပ္နိမ့္ မ်ားတြင္ ပိုမိုမ်ားပါသည္။ အုတ္၊ အုတ္ညွပ္၊ ကြန္ကရစ္တုိ႔ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေသာ အထပ္နိမ့္ အပါအ၀င္ အေဆာက္အဦး အားလံုး ငလ်င္ေဘး အႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထာားရန္ အထူး လိုအပ္ပါသည္။

အထပ္နိမ့္၊ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦး မ်ားအားလံုး စနစ္ တက် တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အထူးအျဖင့္ လူဦးေရ ထူထပ္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ငလ်င္ေဘး အႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ထားရမည့္ ေနရာေဒသမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ငလ်င္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာဆိုးက်ိဳးမ်ား
 • အေဆာက္အဦးမ်ား၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား ၿပိဳက် ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ေသေၾက ပ်က္စီးမႈ ႀကီးမားေစႏိုင္ပါသည္။
 • မီးေလာင္ျခင္း၊ တာတမံမ်ားက်ိဳးေပါက္ျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္းတို႔ jဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။
 • ေရလႊမ္း ခံရသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ မိလႅာ စနစ္ ထိခိုက္ပ်က္ျပားျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ႏိုင္သည္။
 • ေျမေအာက္ေရမ်ား၊ ငလ်င္အရွိန္ေၾကာင့္ ေရဖိအား မ်ားျဖင့္တက္ၿပီး ေျမျပင္မွေရမ်ား၊ သဲမ်ား ပန္းထြက္ျခင္း၊ ေရတြင္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းရင္း
 1. ငလ်င္အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားမရႏိုင္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္မခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္း။
 2. ငလ်င္ျဖစ္ေပၚရာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ လူေနထူထပ္ၿပီးအေဆာက္အဦးမ်ား သိပ္သည္းစြာ တည္ေဆာက္ထားျခင္း။
 3. ငလ်င္ဒဏ္ကို မခံႏိုင္ေသာအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ေနထိုင္ျခင္း။
 4. ငလ်င္အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားသိရွိမႈ နည္းပါးျခင္း။


ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း
 1. ငလ်င္မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ျဖစ္မည္က ို ႀကိဳတင္သိႏိုင္စြမ္းမရွိသျဖင့္ ေဒသအလိုက္ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ ရည္ရွိမည့္ အေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ပါ။
 2. ပင္လယ္ဒီလိႈင္း(ဆူနာမီ) က်ေရာက္တတ္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေျမသားမခိုင္မာသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦးမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း မျပဳရန္၊
 3. ေရွ႕ဦးသူနာျပဳေသတၱာမ်ားထားရွိပါ။
 4. ၿပိဳက်ႏိုင္ေသာ သက္တမ္းလြန္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ဖယ္ရွားပါ (သို႔) ခိုင္ခန္႔ေအာင္ ျပင္ဆင္ပါ။

ငလ်င္လႈပ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္
 • ငလ်င္လႈပ္စဥ္ စိတ္ကိုတည္ၿငိမ္စြာ ထားၿပီး ၿပိဳက်ႏိုင္သည့္ အရာ၀တၳဳမ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ား အနီးမွ အျမန္ဆံုး ေရွာင္ရွားပါ၊
 • အိမ္ထဲတြင္ ရွိေနပါက ကုတင္၊စားပြဲ ခံုေအာက္ ၀င္ေနပါ၊ ကုတင္၊ စားပြဲမ်ား မရွိလွ်င္ အေဆာက္အဦး၏ အတြင္းနံရံတေလွ်ာက္(သို႔) ေထာင့္တစ္ခုခုတြင္ အကာကြယ္ယူပါ။
 • ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္ အိမ္အျပင္ မထြက္ပါႏွင့္၊
 • အိပ္ယာထဲေရာက္ေနပါက ေခါင္းကို ေခါင္းအံုးေအာက္မွာ ထားၿပီး ကာကြယ္ပါ။
 • အထပ္ျမင့္တိုက္တြင္ ရွိေနပါက ျပတင္းေပါက္၊၀ရံတာႏွင့္ ေ၀းေ၀းေနပါ။
 • ေျမညီထပ္တြင္ရွိေနၿပီး ၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္ႏွင့္ နီးပါက အေဆာက္အဦးအတြင္း မေနဘဲ အျပင္ဘက္သို႔ အျမန္ဆံုး ထြက္ခြာေရွာင္ရွားပါ။
 • အေဆာက္အဦးကို စြန္႔ခြာရမည္ဆိုလွ်င္ ဓါတ္ေလွကားအတြင္း ပိတ္မိႏိုင္သျဖင့္ ႐ိုး႐ိုးေလွကားမွသာ ဆင္းပါ၊
 • အိမ္အျပင္ေရာက္ေနပါက အျပင္မွာမွာပဲဆက္ေနပါ၊ အေဆာက္အဦး၊ သစ္ပင္၊ မီးတိုင္၊ ဓါတ္ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ရာတြင္ ေနပါ။ ေျမျပင္မွာ ၀ပ္ေနပါ။
 • ကားထဲတြင္ရွိေနပါက ကားကိုအရွိန္ေလွ်ာ့ၿပီး ေဘးကင္းမည့္ ေနရာကို ေမာင္းသြားၿပီး ရပ္ထားပါ။ ကားထဲမွာပဲေနပါ။
 • ပင္လယ္ကမ္းေျခ၊ ျမစ္ကမ္းစပ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ပါက ေျမျပင္ေတာင္ကုန္းရွိရာေနရာသို႔ အျမန္ဆံုးသြားပါ။
 • လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ကြဲရွထိခိုက္ႏိုင္မည့္အရာမ်ားကို သတိထား ေရွာင္းရွားပါ။
 • မီးမ်ား ၿငိမ္းသတ္ထားပါ။
 • မိသားစုမ်ား တကြဲတျပားျဖစ္ သြားႏိုင္ပါက ျပန္ဆံုရမည့္ေနရာကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားပါ။

ငလွ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ေဆာင္ရြက္ရန္
 • အင္အားႀကီးသည့္ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးတိုင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္မ်ား လႈပ္တတ္သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ငလ်င္ ဆက္မလႈပ္မီ အေဆာက္အဦး အျပင္ဘက္သို႔ အျမန္ဆံုး ေျပးထြက္ပါ။
 • ကြင္းျပင္၊ ကြက္လပ္၊ လယ္ကြင္းစသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေခတၱယာယီေနပါ။
 • ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ အခ်ိဳ႕ကမ္းေျခေဒသမ်ားတြင္ ပင္လယ္ ဒီလိႈင္းႀကီးမ်ား တက္လာျခင္း၊ ေရကာတာ ႏွင့္ ဆည္မ်ား ၿပိဳက်ျခင္း၊ ေတာင္ၿပိဳ က်ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ေရႀကီး aရလွ်ံျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ သျဖင့္ ေျမျမင့္ ပိုင္းသို႔ ႀကိဳတင္ေရွာင္ရွားပါ။
 • ဒဏ္ရာရေနသူမ်ား၊ ေလွာင္ပိတ္မိေနသူမ်ားကို ကူညီၿပီး ေရွးဦးျပဳစုပါ၊
 • ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ မက်န္းမာသူမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားကို ဦးစားေပးကယ္တင္ပါ၊
 • အပ်က္အစီးေအာက္တြင္ ပိတ္မိေနပါက မီးျခစ္ကို မသံုးပါႏွင့္၊ မီးေလာင္ႏိုင္ပါသည္။

မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ by mizzima

Original link - http://mizzimaburmese.com/article/7741

ဒီပို႔စ္ေလးကို သေဘာက်ရင္
လုပ္ေပးခဲ့ေနာ္။

Read More »

Tuesday, September 29, 2015

ပယင္း အတု အစစ္ >> စစ္နည္း ၁၀ ခ်က္
1.Floating Test or Salt water Test (ဆားရည္ျဖင့္ စမ္းျခင္း)
စမ္းသပ္ လုိေသာ ပယင္းကုိ .. (အထည္ျဖစ္ပါက အထည္မွ ျဖဳတ္ပါ) ဆားရည္တြင္ စိမ္ပါ..
ထုိအခါ ပယင္းသည္ ဆားရည္ေပၚတြင္ ေပါေလာေပၚရမည္..

ျပခ်က္ ..
ပယင္းသည္ ေရခ်ိန္သိပ္သည္းဆ (Specific gravity) 1.04 ရွိတယ္
ေရခ်ိန္ သိပ္သည္းဆသည္ 1 အတိ ရွိပါတယ္..
ေရ တစ္ဖန္ခြက္ကုိ ဆား tea spoon (လက္ဖက္ရည္ဇြန္း) ၇ ဇြန္း ျဖင့္ ျပည့္၀ ဆားေပ်ာ္ရည္ ျပဳလုပ္ေသာ္ .. သိပ္သည္း ဆသည္ 1.1ျဖစ္လာ ပါသည္
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆားရည္ေပၚတြင္ ပယင္းမေပၚႏုိင္ပါ ..

မွတ္ခ်က္ .. ယင္စမ္းသပ္မႈမွာ ၁၀၀ % မေသခ်ာေသးပါ .. pressed amber သည္လည္း ဆားရည္တြင္ ေပၚပါသည္။

Press amber ဆုိသည္မွာ ကဲြအက္နာ မ်ားျဖင့္ (ေရာင္းပန္းမလွ) ပယင္း အစစ္ကုိ ဓါတုေဗဒ နည္းျဖင့္ ဖိသိပ္ၿပီး သဘာ၀ ပယင္းကဲ့သုိ႕ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ထားျခင္း
Press amber နဲ႔ natural amber ကို ခဲြႏုိင္ရန္ အပ္ (သို႔) အျခား .. နီရဲေအာင္ မီးကင္ျပီး ပယင္းကို ထုိးၾကည့္ပါ အစစ္ဆုိရင္ ထင္းရွဴးန႔ံ (သုိ႔) ခ်ယ္ရီ (သုိ႔) သစ္သားနံ ထြက္ပါမည္.. အတုဆုိရင္ ပလစ္စတစ္ ေညာ္နံ႔ ၀ါယာ ေညာ္နံ႔ ထြက္ပါမယ္။

ပ်က္စီးမႈ အနည္းအမ်ား ရွိႏုိင္သည့္ အတြက္ စမ္းသပ္ရန္ မသင့္ေတာ္ပါ ...၂ . ေရေႏြးပူျဖင့္ စမ္းသပ္ျခင္း
ပယင္းကုိ ေရေႏြးပူျဖင့္ စိမ္ပီး အနံ႔ခံၾကည့္လွ်င္
အစစ္ဆုိလွ်င္ = သစ္ေမႊးနံ႔ ရမယ္၊ ခ်ယ္ရီသားနံ႔ ထင္းရွဴးနံ႔
အတုဆုိလွ်င္ = ကာေဘာ္လစ္နံ႔ ၊ ေညာ္နံ၊

မွတ္ခ်က္ - ပယင္းသည္ ေရေႏြးစိမ္ ခံပါတယ္ ..
ျပခ်က္ - ပယင္းသည္ အပူခ်ိန္ 200°C to 300° C ရွိၿပီး ေရေႏြးသည္ 100°C မွ်သာ ရွိပါတယ္ .. ဒီထက္ မ်ားသြားရင္ အေငြ႔ပ်ံသြား ပါတယ္။၃. လက္သည္း ဖ်က္ေဆးကို ၀ါဂြမ္းမွာ တုိ႔ၿပီး ပယင္းကုိ ခပ္နာနာ ပြတ္ၾကည့္ပါ ..
ပယင္း စစ္လွ်င္ မည္သုိ႔မွ် မထူးျခားပါ ..
ပယင္းအတု ဆုိလွ်င္ (Copal . plastic) မ်ားဆုိလွ်င္ ၀ါဂြမ္းတြင္ ေစးကပ္ကပ္ ျဖစ္ကာ အေစးမ်ား ကပ္ပါလိမ့္မယ္

မွတ္ခ်က္ - ဖန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ပယင္း ဆုိလွ်င္ သည္နည္းျဖင့္ မစမ္းႏုိင္ပါ၄ အပ္ သို႔မဟုတ္ ဓါးဦးခၽြန္ ျဖင့္ အနည္းငယ္ျခစ္ၾကည့္ပါ ..
ပယင္းစစ္လွ်င္ .. အမႈန္႔မ်ား လြယ္ကူစြာက်လာပါလိမ့္မယ္ .. အစေလးေတြ ပဲ့က်ပါလိမ့္မယ္ ..
ပလတ္စတစ္ ဆုိလွ်င္.. ျငိေနလိမ့္မယ္ .. အစအန အမႈန္႔ မ်ားလည္း ေလ်ာေလ်ာ ရႈရႈ မက်ႏုိင္ပါ
ဖန္ ဆုိလွ်င္ အပ္.. ဓါးဦး မတုိးပါ။

မွတ္ခ်က္ - Copel အား မစစ္ႏုိင္ပါ .. မေပၚပါ၅. rubbing test. .
ပယင္း ကုိ ခ်ည္ထည္ သိုးေမႊး တို႕ျဖင္နာနာပြတ္ပါ . .
electro meganetic field ( negative) ထြက္လို႕ ေပါ့ပါးတဲ့ ဆံပင္ ဌက္ေမႊး စကၠဴ အပိုင္းအစ ေလးမ်ား
ကို ဆြဲငင္ တယ္ . .plastic . .ဖန္ . .မဆြဲငင္ပါ.၆. taste
ဒါကေတာ့ အေတြ႔ အႀကံဳ ရွိမွပါ . .ပယင္းကို အနံ႔ မပါေသာ ဆပ္ျပာျဖင့္ ေရစင္ေအာင္ ေဆးပါ . . လွ်ာဖ်ားေလးနဲ႔တို႔ၾကည့္ ခ်ယ္ရီသား အရသာ . . ထင္းရွဴး အရသာ ခံစားမိမယ္ . .plastic . .ဖန္ . .မရွိပါ . .

မွတ္ခ်က္ - copal စမ္းမရပါ.. မေပၚပါ၇. smell
ထိုနည္း၎ ပဲရွဴႀကည့္ . . ခ်ယ္ရီိ ထင္းရွဴးနံ႔ ရမယ္...၈ touch !
ပယင္းဟာ ေႏြးတဲ့ အထိအေတြ႔ ရွိပါတယ္ . .plastic . .ဖန္ မရွိပါ . .

မွတ္ခ်က္ - copal စမ္းမရပါ၉. Uv
ပယင္း ဟာ short wave ultraviolet ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ နဲ႔ စမ္းရင္ glow ေခၚ မီးစုန္း ေတာက္ပါတယ္ ဖန္ နဲ႔ ပလပ္စတစ္ ကေတာ့ မျပပါ . .

မွတ္ခ်က္
Ambriod ႏွင့္ copal မွာလဲ ထိုနည္းလည္းေကာင္း glow ျပပါတယ္ . . . မေပၚပါ ..

10. ဆားျပည့္ဝ ေပ်ာ္ရည္မွာ စိမ္
အထက္၌ ေဖာ္ျပျပီး . . .

ရည္ရြယ္ခ်က္ ။ ၊၊ ျမန္မာ့ပယင္း အား အတုအစစ္ ခဲြျခား တတ္ေစရန္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အား လက္လမ္းမွီ သေလာက္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးျခင္း မွွ်သာ ျဖစ္ပါသည္..
အထက္ပါ အားလုံးနဲ႔ ကိုက္ညီမွသာ တန္ဖုိးျမင့္မားေသာ .. ပယင္းရတနာကုိ ၀ယ္ယူရန္ တုိက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဴပ္ပါသည္။

မူရင္း ေရးသားသူ ကုိညီညီႏုိင္

Original link - https://www.facebook.com/groups/HPONEMOEEINT/permalink/734889989948660/

Read More »

တ႐ုတ္အရက္ျဖဴ Baiju ၌ ကာမ အားတုိးေဆးမ်ား ပါ၀င္၍ FDSမွ တားျမစ္ခဲ့တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ လြန္ေလၿပီး ေသာႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ကပင္ ကာမ အားတုိးေဆး မ်ားအား တိရိစၦာန္မ်ား ၏ လိင္ အဂၤါမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ သုံးစြဲခဲ့ ၾကသည္။

ယခုေခတ္ ကာလ၌ တ႐ုတ္ ဥပေဒက အစား အေသာက္ မ်ားတြင္ ကာမ အားတုိးေဆးမ်ား ထည့္သြင္း အသံုံးျပဳျခင္းအား တားျမစ္ ခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ တည့္သြင္း အသုံးျပဳ မႈမ်ားမွာ အလ်ဥ္းသင့္ သလုိ လုပ္ေဆာင္ ၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ အစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရး ဌာနမွာLiuzhou ႐ွိ စက္႐ုံႏွစ္႐ုံတြင္ ၎င္းတုိ႔၏ ထုတ္ကုန္ မ်ား၌ ွSildenafil ႏွင့္ tadalafil ကဲ့သုိ႔ ကာမအား တုိးေဆးမ်ား ထည့္သြင္း သုံးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

FDA မွ ၎င္းတုိ႔၏ ယမကာ ပုလင္းေပါင္း မ်ားစြာအား ပန္းေသပန္းၫွဳိးတြင္ သုံးေသာ ကာမအားေဆး Viagra မ်ား ပါ၀င္သည့္ အတြက္ သိမ္းဆည္း ခဲ့သည္။

၎င္းတုိ႔၏ ထုတ္ကုန္ Baiju မွာ အရက္ျဖဴ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး၊ အရက္ ျပင္းအား ပမာဏ မ်ားျပားကာ ကြန္ဖူး အရက္၊ အသက္ရွည္ေဆး စသျဖင့္ အမည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးကာ
ေရာင္းခ် ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အ၀င္;
Ref: AFP
Health Updates Journal

Original link - https://www.facebook.com/HealthUpdatesJournal

Read More »

အပင္မွရရွိေသာ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဘးထြက္ ဆုိးက်ဳိး ကေလးမ်ား
ႏြယ္ျမက္ သစ္ပင္ ေဆးဖက္ဝင္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ေလာက နိယာမ သေဘာ အရ အေကာင္းနဲ႔ အဆိုး ကေတာ့ အၿမဲ ဒြန္တြဲလ်က္ ရွိေနၾက စၿမဲပါ။ တခ်ိဳ႕သစ္ပင္ေတြမွာ လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရး အတြက္ အားသာခ်က္ေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ရွိၾကပါတယ္။ သိ ု႔ေသာ္ လူတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ႀကံ႕ခိုင္မႈ စြမ္းရည္ခ်င္း မတူညီ ၾကတာေၾကာင့္ ၎ အပင္ေတြရဲ႕ ေဆးဝါး မ်ားဟာ ကိုယ္ထဲကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ အခါ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေသြးသား စနစ္နဲ ့ အေျပာင္း အလဲကို ျဖစ္ေစ တတ္တာေၾကာင့္ သတိျပဳ သံုးစြဲတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ သို႔ပါ၍ သတ္မွတ္
ေဖာ္ညႊန္း ထားေသာ ပမာဏထက္ ပို၍ မမွီဝဲ မသံုးစြဲ သင့္ေၾကာင္း ေအာက္ပါ အတိုင္း အသိေပး မွ်ေဝ လိုက္ရပါတယ္။

(၁) ရွားေစာင္းလက္ပပ္(က) ရွားေစာင္းလက္ပပ္ပင္၏ ဂ်ယ္လီ(အႏွစ္)ထဲတြင္ပါဝင္ေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္တစ္မ်ိဳးက အေရျပားေပၚရွိ ဆဲလ္မ်ားကို အလိုလိုျပဳျပင္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိတာေၾကာင့္ မီးေလာင္နာ၊ အေရၾကည္ဖုနာ၊ ထိခုိက္ရွနာ၊ ေနေလာင္ ဒဏ္ရာတို႔ကို ေကာင္းစြာကုသေပးႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ခြဲစိတ္အနာ ခ်ဳပ္႐ိုးမ်ားကိုေတာ့ အနာေကာင္းစြာမက်က္ေသးခင္မွာ မလိမ္းသင့္ပါဘူး။ အနာက်က္ေႏွးသြားေစပါတယ္။

(ခ) အပင္၏ Enzymes မ်ားထဲတြင္ ဝမ္းသက္ေစေသာ အစြမ္းသတၱိပါရွိျခင္းေၾကာင့္ အူမႀကီးနံရံရွိ အခြၽဲအက်ိမ်ားကို တိုးပြားေစကာ အူကိုသန္႔စင္ေစၿပီး ဝမ္းမခ်ဳပ္ေစပါဘူး။ သို႔ေသာ္ အပင္ကို အေျခာက္ထား၍ ဝမ္းေပ်ာ့ေဆးအျဖစ္ အၿမဲစားသံုးလွ်င္ေတာ့ အက်င့္ပါသြားတတ္ပါ
တယ္။

(၂) စမုန္မ်ိဳးႏွင့္ စမုန္နက္စမံုမ်ိဳးက ႏွလံုးကိုၿငိမ္းေအးေစၿပီး ေအာ့အန္ျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့အျပင္ အစာကိုေၾကညက္ေစပါတယ္။ စမုန္နက္က အေအးမိျခင္း၊ ဝမ္းသြားျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္း၊ ဝမ္းကိုက္ျခင္းတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဆရာဝန္၏ ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ခ်က္မပါဘဲ၎တို႔ကို ရက္သတၱ ၆ ပတ္ထက္ပို၍ မစားသင့္ပါဘူး။

(၃) ၾကက္သြန္ျဖဴၾကက္သြန္ျဖဴဟာ ဟင္းလ်ာ အစားအစာမ်ား အတြက္ အဓိက က်ေသာ ေဆးဖက္ဝင္ ဟင္းခတ္ အေမႊးအႀကိဳင္ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ...

(က) ၾကက္သြန္ျဖဴဟာ ေသြးက်ဲေစ တာေၾကာင့္ ေသြးမခဲေဆး စားေနရ သူမ်ားဟာ ခြဲစိပ္ကုသမႈ မျပဳမီွ ၾကက္သြန္ျဖဴကို မစားသင့္ပါဘူး။

(ခ) Hypoglyceamic (ေခၚ) ေသြးထဲမွာ ဂလူးကို႔စ္ နည္း၍ ေဆးစားေန ရသူမ်ား ဟာ ၾကက္သြန္ျဖဴကို လံုးဝ မစားသင့္ပါဘူး။

(၄) င႐ုတ္ေကာင္းင႐ုတ္ေကာင္းက ပန္းနာ၊ သလိပ္၊ ေလထိုး ေလေအာင့္ တို႔ကို ေခ်ဖ်က္ ေပးႏိုင္သလို သည္းေျခေရာဂါ၊ ဝမ္းကိုက္ျခင္း၊ ေခြၽးမထြက္ျခင္း၊ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ေသြးဆုတ္ ေသြးပုပ္ အတြင္း ပူေသာ အနာတို႔ ကိုလည္း သက္သာေျဖေလ်ာ့ ေပးႏိုင္ ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ...

(က) င႐ုတ္ေကာင္းကို ေန႔စဥ္ ၃ဝဝ မီလီဂရမ္ထက္ ပို၍ မစားသင့္ေပ။
(ခ) အရက္ေသစာႏွင့္ တြဲ၍ မမွီဝဲပါႏွင့္။
(ဂ) အသည္းေရာဂါသမားမ်ားဟာ င႐ုတ္ေကာင္းစားျခင္းမွ ေရွာင္သင့္ပါတယ္။
(ဃ) င႐ုတ္ေကာင္းဟာ ၾကြက္သားေတြကို ေပ်ာ့ေပ်ာင္း နိုင္စြမ္းရွိတာ ေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားႏွင့္ စက္ကိရိယာ ကိုင္တြယ္ရ သူမ်ားဟာလည္း င႐ုတ္ေကာင္း မစားသင့္ပါဘူး။

(၅) ႏြယ္ခ်ဳိႏြယ္ခ်ဳိက အသံကိုၾကည္လင္ေစၿပီး ေခ်ာင္းဆိုးနဲ႔ သလိပ္နာေရာဂါကို ေပ်ာက္ေစ ပါတယ္။ ေလနာေရာဂါကို ႏိုင္ပါတယ္။ လူကို ဆူၿဖိဳးေစၿပီး အားျဖစ္ေစပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ ...

(က) ႏြယ္ခ်ဳိကို ရက္သတၱ ၄-၆ ပတ္ထက္ ပို၍ စြဲမစား သင့္ပါဘူး။ ပို၍ စားမိပါက ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ေရေအာင္း ႏိုင္ပါတယ္။
(ခ) ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးတိုး၊ ႏွလံုး၊ အသည္းနဲ႔ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ရွိသူမ်ား အထူးေရွာင္ရွား သင့္ပါတယ္။
(ဂ) ႏြယ္ခ်ိဳဟာ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ပိုတက္စီယမ္ဓာတ္ကို ေလ်ာ့ နည္းေစ တာေၾကာင့္ ပိုတက္စီယမ္ အားနည္း သူမ်ား မစား သင့္ပါဘူး။

(၆) တ႐ုတ္နံနံတ႐ုတ္နံနံပင္ ထဲမွာ ေဘးဥပဒ္ ျဖစ္ေစေသာ ကိုလက္စထေရာ လံုးဝ မပါရွိဘဲ ေကာင္းက်ိဳး ျပဳေသာ ဓာတ္တိုး ဆန္႔က်င္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဗီတာမင္ သတၱဳ ဓာတ္မ်ားနဲ႔ ေခ်ဖ်က္ လြယ္ေသာ အမွ်င္ဓာတ္တို႔ ၾကြယ္ဝစြာ ပါရွိတဲ့ အျပင္ ကင္ဆာကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေသာ acetylenics, phenolic acids ႏွင့္coumarins ဓာတ္ေပါင္းစုမ်ား ပါဝင္ေန တာေၾကာင့္ ကင္ဆာ အဖု အက်ိတ္မ်ား ႀကီးထြား ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးၿပီး အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းစြာ အနာမ်ား ကိုလည္း က်က္ေစ ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ အူမႀကီးကင္ဆာ၊ အစာ အိမ္ကင္ဆာ၊ သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား ဆီးက်ိတ္ ကင္ဆာတို႔ကို ဟန္႔တားေပး ႏိုင္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ...

တ႐ုတ္နံနံပင္က ေဆးအျဖစ္ မွီဝဲရင္ ဆီးမ်ားမ်ား သြား ေစ တာေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါသည္မ်ားနဲ႔ သည္း ေျခအိတ္ေဝဒနာ သည္မ်ား အတြက္ အထူး ေရွာင္ရွား သင့္ပါတယ္။

(၇) ပင္စိမ္းပင္ပင္စိမ္း ရြက္ထဲတြင္ ပါရွိေသာ သဘာဝ ဓာတ္ေပါင္းစု တစ္မ်ိဳးက ဦးေႏွာက္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစသည့္ အျပင္ စိတ္ဓာတ္ က်ျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးျခင္းနဲ႔ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါ တို႔ကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ကုသေပး ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ပင္စိမ္းရြက္တာ ကေလးငယ္မ်ား ရဲ႕ ဥာဏ္ရည္ စြမ္းအားကို တိုးတက္ ျမင့္မားေစႏိုင္လို႔ အရြယ္ သံုးပါး မေရြး စားသံုး သင့္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ...

ေသြးထဲမွာ ဂလူးကို႔စ္ နည္းေနသူမ်ား၊ အတက္ ေရာဂါရွိသူမ်ားနဲ႔ ဝက္႐ူးျပန္ ေရာဂါရွိသူမ်ား ကေတာ့ ပင္စိမ္းကုိ မစားသင့္ ပါဘူး။

(၈) ခ်င္း (ဂ်င္း)ခ်င္းဟာ အစာေၾကညက္ လြယ္ျခင္း၊ ဆီးနဲ႔ ဝမ္းကို ရႊင္ေစျခင္း၊ ခံတြင္း ၿမိန္ျခင္း၊ သုက္ကို ပြားေစျခင္း၊ အဆိပ္ အေတာက္ကို ေျပေပ်ာက္ ေစျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုး ပန္းနာကို ေပ်ာက္ေစျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းနာ မ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းျခင္း၊ အသံၾကည္လင္ျခင္း၊ ေလနာ ေရာဂါကို ႏိုင္ျခင္းစတဲ့ က်န္းမာေရး အာနိသင္ေတြ ေပးစြမ္းႏိုင္ ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ...

ခ်င္းဟာ သည္းေျခရည္ကို ပိုထြက္ ေစတာေၾကာင့္ သည္းေျခ ေရာဂါ ရွိသူမ်ားက ခ်င္းအေျခာက္ကို ျဖစ္ေစ၊ ခ်င္းမႈန္႔ကို ျဖစ္ေစ ေဆးအျဖစ္ မွီဝဲလိုရင္ ကြၽမ္းက်င္သူ ဆရာဝန္ တို႔၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္သာ သံုးစြဲ သင့္ပါတယ္။

(၉) နႏြင္းေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား အရ ကမၻာေပၚမွာ နႏြင္းမႈန္ ့အစားဆံုး သူမ်ားဟာ အိႏိၵယ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကရာ ၎ လူမ်ိဳးေတြမွာ ရင္သား ကင္ဆာ၊ အဆုတ္ကင္ဆာ၊ အူမၾကီး ကင္ဆာ၊ ဆီးက်ိတ္ ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် လြန္စြာနည္းပါး ေၾကာင္း၊ နႏြင္းမႈန္႔ကို ပန္းေဂၚဖီ(အျဖဴ)ႏွင့္ တြဲဖက္၍ ခ်က္စားျခင္းက ဆီးက်ိတ္ ကင္ဆာျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပး
ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အိႏိၵယမွာ နႏြင္းမႈန္႔ကို မိ႐ိုးဖလာ အရ စားသံုး လာခဲ့ၾက တာေၾကာင့္လည္း ကေလးငယ္ ေတြမွာ ေသြးကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏႈန္း နည္းပါးေၾကာင္း၊ အဆိပ္ အေတာက္
ေျပေစကာ အသည္းကို ေကာင္းက်ိဳးျပဳေၾကာင္း၊ ကိုယ္တြင္းကိုယ္ပ ေရာင္ရမ္းနာမ်ား အတြက္ လြန္စြာေဆးဖက္ ဝင္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ သားအိမ္ကို သန္႔ေစေၾကာင္း၊ နႏြင္းမႈန္႔ကို ေန႔စဥ္ ဟင္းလ်ာေတြမွာ စားသံုးေလ့ ရွိတာေၾကာင့္လည္း အိႏိၵယလူမ်ိဳးေတြမွာ ဦးေႏွာက္ ဇရာေရာဂါ (ေခၚ) အယ္လ္ဇိုင္းေရာဂါ ျဖစ္သူဦးေရ လြန္စြာနည္းပါး ေၾကာင္း
ေလ့လာ ေတြ႔ရွိ ရပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ...

အစာအိမ္ အက္ဆစ္ အထြက္ မ်ားသူမ်ား၊ အူယဥ္းနာ ေရာဂါ၊ သည္းေျခေက်ာက္ႏွင့္ သည္းေျခအိတ္ ပိတ္ဆို႔ သူမ်ားကေတာ့ နႏြင္း စားသံုးမႈကို ေရွာင္ရွား သင့္ပါတယ္။

တင္္ထက္ထက္ေဇာ္

The Mirror Daily
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily

Original link - http://health.thithtoolwin.com/2015/09/blog-post_89.html

Read More »