နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label ဗုဒၶသမိုင္း. Show all posts
Showing posts with label ဗုဒၶသမိုင္း. Show all posts

Wednesday, November 19, 2014

Buddha Episode 5 (ျမန္မာစာတန္းထုိး) • ဇာတ္ကားအမည္ ၊ Buddha
 • ဒါရုိက္တာအမည္ ၊ Series
 • အရည္အေသြး ၊ MQ
 • Upload By ၊ WatchMyanmarMovies

▼ mediafire ▼
OR
▼ my.pcloud ▼

ဆိုဒ္ေပၚမွာ ၾကည့္ခ်င္သူမ်ား ကြန္နက္႐ွင္ ေကာင္းမွ ၾကည့္နိုင္မွာပါ ကြန္နက္႐ွင္ ေနွးသူမ်ား အရင္ဆုံး ေဒါင္းယူ
ၿပီးမွ ၾကည့္ပါလို႔ အၾကံေပးပါရေစ ... ။


Buddha Episode 6 (ျမန္မာစာတန္းထုိး) ကို တင္ေနတုန္းမို႔ မၾကာမွီ လာမည္ ေမွ်ာ္... ။

From: ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download} by ညီေနမင္း


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Buddha Episode 4 (ျမန္မာစာတန္းထုိး) • ဇာတ္ကားအမည္ ၊ Buddha
 • ဒါရုိက္တာအမည္ ၊ Series
 • အရည္အေသြး ၊ MQ
 • Upload By ၊ WatchMyanmarMovies

▼ mediafire ▼
OR
▼ my.pcloud ▼

ဆိုဒ္ေပၚမွာ ၾကည့္ခ်င္သူမ်ား ကြန္နက္႐ွင္ ေကာင္းမွ ၾကည့္နိုင္မွာပါ ကြန္နက္႐ွင္ ေနွးသူမ်ား အရင္ဆုံး ေဒါင္းယူ
ၿပီးမွ ၾကည့္ပါလို႔ အၾကံေပးပါရေစ ... ။


Buddha Episode 5 (ျမန္မာစာတန္းထုိး) ကို တင္ေနတုန္းမို႔ မၾကာမွီ လာမည္ ေမွ်ာ္... ။

From: ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download} by ညီေနမင္း


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Buddha Episode 3 (ျမန္မာစာတန္းထုိး) • ဇာတ္ကားအမည္ ၊ Buddha
 • ဒါရုိက္တာအမည္ ၊ Series
 • အရည္အေသြး ၊ MQ
 • Upload By ၊ WatchMyanmarMovies

▼ mediafire ▼
OR
▼ my.pcloud ▼

ဆိုဒ္ေပၚမွာ ၾကည့္ခ်င္သူမ်ား ကြန္နက္႐ွင္ ေကာင္းမွ ၾကည့္နိုင္မွာပါ ကြန္နက္႐ွင္ ေနွးသူမ်ား အရင္ဆုံး ေဒါင္းယူ
ၿပီးမွ ၾကည့္ပါလို႔ အၾကံေပးပါရေစ ... ။


Buddha Episode 4 (ျမန္မာစာတန္းထုိး) ကို တင္ေနတုန္းမို႔ မၾကာမွီ လာမည္ ေမွ်ာ္... ။

From: ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download} by ညီေနမင္း


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Buddha Episode 2 (ျမန္မာစာတန္းထုိး) • ဇာတ္ကားအမည္ ၊ Buddha
 • ဒါရုိက္တာအမည္ ၊ Series
 • အရည္အေသြး ၊ MQ
 • Upload By ၊ WatchMyanmarMovies

▼ mediafire ▼
OR
▼ my.pcloud ▼

ဆိုဒ္ေပၚမွာ ၾကည့္ခ်င္သူမ်ား ကြန္နက္႐ွင္ ေကာင္းမွ ၾကည့္နိုင္မွာပါ ကြန္နက္႐ွင္ ေနွးသူမ်ား အရင္ဆုံး ေဒါင္းယူ
ၿပီးမွ ၾကည့္ပါလို႔ အၾကံေပးပါရေစ ... ။


Buddha Episode 3 (ျမန္မာစာတန္းထုိး) ကို တင္ေနတုန္းမို႔ မၾကာမွီ လာမည္ ေမွ်ာ္... ။

From: ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download} by ညီေနမင္း


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Buddha Episode 1 (ျမန္မာစာတန္းထုိး) • ဇာတ္ကားအမည္ ၊ Buddha
 • ဒါရုိက္တာအမည္ ၊ Series
 • အရည္အေသြး ၊ MQ
 • Upload By ၊ WatchMyanmarMovies

▼ mediafire ▼
OR
▼ my.pcloud ▼

ဆိုဒ္ေပၚမွာ ၾကည့္ခ်င္သူမ်ား ကြန္နက္႐ွင္ ေကာင္းမွ ၾကည့္နိုင္မွာပါ ကြန္နက္႐ွင္ ေနွးသူမ်ား အရင္ဆုံး ေဒါင္းယူ
ၿပီးမွ ၾကည့္ပါလို႔ အၾကံေပးပါရေစ ... ။


Buddha Episode 2 (ျမန္မာစာတန္းထုိး) ကို တင္ေနတုန္းမို႔ မၾကာမွီ လာမည္ ေမွ်ာ္... ။

From: ဝင္းကမာၻေက်ာ္ {Full Version & Free Download} by ညီေနမင္း


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, March 11, 2013

"ေထရ၀ါဒ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား"ေထရ၀ါဒ´ဆိုသည္မွာျမတ္စြာဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္အခါကဘုရားရွင္ကို္ယ္ေတာ္တိုင္ေဟာၾကားေတာ္
မူခဲ့သည့္တရားေတာ္မ်ားအား `ျဖည့္စြတ္ျခင္း´ `ပယ္ႏႈတ္ျခင္း´ `ျပင္ဆင္ျခင္း´ လံုး၀မရွိပဲ ျမတ္စြာဗုဒၶ
ေဟာၾကားခဲ့သည့္ အတိုင္းတရားေတာ္မ်ားကို မူရင္က်က် က်င့္ႀကံအားထုတ္ေစာင့္ထိန္းသည့္ အရွင္
မဟာကႆပစေသာ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ၊(သို႔) ပရိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိ၊ ပဋိေ၀ဓ၊ အစရွိေသာဂုဏ္အဂၤါ
အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ မေထရ္ျမတ္တို႔၏ အယူ၀ါဒကိုေထရ၀ါဒဟုေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဗုဒၶ၏ မူရင္းပါဠိေတာ္တရားျမတ္တို႔ကိုႏႈတ္ဆင့္ကမ္း၍
လည္းေကာင္း၊ စာမွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာမည္သည့္အေျခအေန
မ်ိဳးႏွင့္ပင္ေတြ႔ႀကံဳပါေစဗုဒၶ၏ေဒသနာေတာ္ျမတ္တို႔အားေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေတာ္မူခဲ့ၾကပါသည္။

သီဟိုဠ္ကြ်န္း(ယခုသီရိလၤာႏိုင္ငံ)သာသာနာေတာ္သမိုင္းတြင္အစားေရစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးသည့္
ေဘးႀကီးႏွင့္ေတြ႔ႀကံဳေသာအခါတြင္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ပိဋကတ္ေဒ
သနာေတာ္မ်ားအား မကြယ္ေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ ၀မ္းဗိုက္ေပၚတြင္ သဲမ်ားတင္ကာအစာဆင္းရဲ
ဒဏ္ကိုႀကံႀကံခံ၍တရားေတာ္မ်ားကိုလက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူခဲ့ၾကပါသည္။

သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔၏ ေက်းဇူးေတာ္ကား ႀကီးမားေလစြာတကား။ ယခုသူေတာ္ေကာင္းမ်ား
ျမတ္ဗုဒၶ၏ ပိဋကတ္ေတာ္ေဒသနာမ်ားအား ဘုရားရွင္ေဟာႀကားေတာ္မူခဲ့သည့္မူရင္အတိုင္း ယခုအ
ခ်ိန္ထိ နာၾကားသင္ၾကားခြင့္ရသည္မွာ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္တို႔၏ေက်းဇူးေတာ္ျမတ္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္
ေပသည္။

`ပိဋက´ဟူေသာအနက္အဓိပၸါယ္မွာ`ျခင္းေတာင္း´ဟုအဓိပၸါယ္ရရွိပါတယ္။သယ္ေဆာင္စရာပစၥည္းမ်ား
အား ျခင္းေတာင္းျဖင့္ လူတို႔သည္ သယ္ေဆာင္ယူသကဲ့သို႔ ျမတ္စြာဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မူရင္း ပိဋကတ္
ေတာ္မ်ားအားသံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားမွေခတ္အဆက္ဆက္လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ယူခဲ့ၾကသျဖင့္ ျခင္း
ေတာင္းျဖင့္ တင္စားကာ `ပိဋက´ဟုေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမတ္စြာဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ ေထရ၀ါဒ ပိဋကတရားေဒသနာေတာ္မ်ားမွာ-
 • (၁) ၀ိနယ ပိဋက
 • (၂) သုတၱႏၱ ပိဋက
 • (၃) အဘိဓမၼ ပိဋက
ဟူ၍ အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ သံုးမ်ိဳးရွိပါသည္။

ထို ၀ိနည္း၊သုတၱန္၊ အဘိဓမၼာတရားေတာ္သံုးမ်ိဳးကိုပင္ ပိဋက သံုးပံုဟု ေခၚဆိုပါသည္။

(၁) ၀ိနယ ပိဋကေတာ္
သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားႏွင့္ ဘိကၡဴနီ (ရဟန္းမ)မ်ားတြက္ ပညတ္ထားေသာက်င့္၀တ္စည္းကမ္း
ဥပေဒမ်ားကို `၀ိနယ´ဟုေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထို ၀ိနယပိဋကသည္လည္း(၅)မ်ိဳးအားျဖင့္ ထပ္မံခြဲျခားထားပါသည္။ထို(၅)မ်ိဳးမွာ-
 • (က) ပါရာဇိကဏ္ ပါဠိေတာ္ = ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ပညတ္ထားေသာက်င့္၀တ္စည္းကမ္း
  ဥပေဒ သိကၡာပုဒ္ေတာ္ေပါင္း-၄၉-ပါး
 • (ခ) ပါစိတ္ပါဠိေတာ္ = ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ပညတ္ထားေသာက်င့္၀တ္စည္းကမ္း ဥပေဒ
  သိကၡာပုဒ္ေတာ္ေပါင္း-၁၇၈-ပါးႏွင့္ ဘိကၡဴနီမ်ားအတြက္ ပညတ္ထားေသာက်င့္၀တ္စည္းကမ္းဥပေဒသိ
  ကၡာပုဒ္ေတာ္ေပါင္း-၃၁၁-ပါး
 • (ဂ) မဟာ၀ဂၢ ပါဠိေတာ္ = ရဟန္းေတာ္မ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္က်င့္၀တ္စည္းကမ္း ဥပေဒ
  မ်ား၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္နည္းနာနိႆယ် မ်ားကို အခန္း(၁၀)ခန္းျဖင့္ေဖာ္ျပေဟာၾကားထားသည္။
 • (ဃ) စူဠ၀ဂၢ ပါဠိေတာ္ =ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒတို႔ကိုအခန္းေပါင္း
  (၁၂)ခန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 • (င) ပရိ၀ါ ပါဠိေတာ္ = ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတာ္တို႔ကိုက်က္မွတ္လိုသူမ်ားအတြက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
  ျပဳစုေဖာ္ျပထားေသာ က်မ္းျဖစ္သည္။
(၂) သုတၱႏၲ ပိဋကေတာ္
ျမတ္စြာဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္သဗၺညဳတဘုရားစင္စစ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္မွစ၍ပထမဆံုးေဟာၾကားေတာ္
မူေသာ`ဓမၼစၾကာတရားေတာ္´မွပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူခါနီးေနာက္ဆံုးေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္`ၾသ၀ါဒ
ေဒသနာေတာ္´အထိ(၄၅)၀ါကာလတိုင္တိုင္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္``ေဒသနာေတာ္´´အမ်ိဳးအစား တရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
ထို `သုတၱႏၱပိဋက´ကသည္လည္း နိကာယ္အားျဖင့္ (၅)မ်ိဳး ခြဲျခားထားပါသည္။

ထိုနိကာယ္က်မ္း(၅)မ်ိဳးမွာ-
 • (က) ဒီဃ နိကာယ္
 • (ခ)မဇၥ်ိမနိကယ္
 • (ဂ) သံယုတၱ နိကာယ္
 • (ဃ) အဂၤုတၱရ နိကာယ္
 • (င) ခုဒၵက နိကကာယ္ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
(က) ဒီဃနိကာယ္ = အလြန္ရွည္လ်ားေသာ သုတ္ေတာ္ေဒသနာတို႔ကို စုေပါင္းထားေသာေၾကာင့္
`ဒီဃနိကာယ္´ဟုေခၚပါသည္။
ယင္း ဒီဃနိကယ္တြင္-
 • (၁) သီလကၡႏၶ ၀ဂၢ-၁၃-သုတ္
 • (၂) မဟာ၀ဂၢ ၁၀-သုတ္
 • (၃) ပါထိက ၀ဂၢ ၁၁-သုတ္ တို႔ပါ၀င္ပါသည္။

(ခ)မဇၥ်ိမ နိကာယ္ = မရွည္လြန္း ၊မတိုလြန္း အလယ္အလတ္ျဖစ္ေသာ သုတ္ေတာ္ေဒသနာတို႔ကို
စုေပါင္းထားေသာေၾကာင့္`မဇၥ်ိမ နိကယ္´ဟုေခၚပါသည္။
ယင္းမဇၥ်ိမ နိကာယ္တြင္-
 • (၁) မူလပဏၰာသ ေဒသနာေတာ္ ၅၀-သုတ္
 • (၂) မဇၥ်ိမ ပဏၰာသ ေဒသနာေတာ္ ၅၀-သုတ္
 • (၃) ဥပရိပဏၰာသ ေဒသနာေတာ္ ၅၂-သုတ္ တို႔ပါ၀င္ပါသည္။
 • (ဂ) သံယုတၱ နိကာယ္ = တူညီေသာ အခ်က္တစ္ခုကို မူထား၍ စုေပါင္းထားေသာေဒသနာ
  သုတ္ေတာ္မ်ားကို `သံယုတၱ နိကာယ္´ဟု ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ယင္း သံယုတၱနိကာယ္သည္-
 • (၁) သဂါထာ၀ဂၢ သံသုတ္ေတာ္ေပါင္း ၁၁-သုတ္
 • (၂) နိဒါန ၀ဂၢ သံယုတ္ေတာ္ေပါင္း ၁၀-သုတ္
 • (၃) ခႏၶ ၀ဂၢ သံယုတ္ေတာ္ေပါင္း ၁၃-သုတ္
 • (၄) သဠာယတန ၀ဂၢ သံယုတ္ေတာ္ေပါင္း ၁၂-သုတ္
 • (၅) မဟာ၀ဂၢ သံယုတ္ေတာ္ေပါင္း ၁၂-သုတ္ တို႔ပါ၀င္ပါသည္။

(ဃ)အဂၤုတၱရနိကာယ္ = ဧကနိပါတ္မွ ဧကာဒသ နိပါတ္တိုင္ေအာင္-နိပါတ္ေတာ္ ၁၁-သုတ္
သုတ္ေတာ္ေဒသနာေပါင္း ၉၅၅၇-သုတ္ တို႔ပါ၀င္ပါသည္။

(င)ခုဒၵကနိကာယ္ = ေရွ႕နိကာယ္(၄)ရပ္တို႔မွ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ေသာ `ခုဒၵကပါဌ´စသည့္က်မ္းအစု
ကို `ခုဒၵကနိကာယ္´ဟုေခၚဆိုပါသည္။

ယင္း`ခုဒၵက နိကာယ္´တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါက်မ္းမ်ားပါ၀င္ပါသည္။
 • (၁) ခုဒၵကပါဌ =တိုေတာင္းသည့္ သုတ္ေတာ္ (၉) မ်ိဳးပါ၀င္သည္။
 • (၂) ဓမၼပ = ၀ဂ္ေပါင္း(၂၆)၀ဂ္၊ ဂါထာေတာ္ေပါင္း (၄၂၃)ဂါထာေတာ္ပါ၀င္သည္။
 • (၃) ဥဒါန =ဗုဒၶျမတ္စြာ က်ဴးရင့္ေတာ္မူေသာ ေဒသနာေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၀ဂ္ေပါင္း
  (ဂ)၀ဂ္ႏွင့္ ဥဒါန္းေတာ္ေပါင္း (၈၂)ပါး ပါ၀င္ပါသည္။
 • (၄)ဣတိ၀ုတၱက =နိပါတ္ေတာ္ (၄)ခု ၊သုတ္ေတာ္ေပါင္း (၁၂၀)ပါ၀င္ပါသည္။
 • (၅) သုတၱနိပါတ =သုတ္ငယ္ေပါင္းမ်ားစြာအားစုေပါင္းထားျခင္းျဖစ္၏။၀ဂ္(၅)၀ဂ္သုတ္
  ေတာ္(၅၄)သုတ္ႏွင့္ ပုစၧာ(၆၁) ခု ပါ၀င္ပါသည္။
 • (၆)၀ိမာန ၀တၳဳ =ဘံုနန္း ဗိမာန္ဆိုင္ရာ အျဖစ္အပ်က္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္၏။၀ဂ္
  (၇)၀ဂ္ႏွင့္၊ ဇာတ္ေတာ္(၈၃)ပုဒ္ပါသည္။
 • (၇)ေပတ၀တၳဳ = ငရဲ၊စေသာေလာက၏ ဆင္းရဲဒုကၡကိုေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္၏။၀ဂ္ေပါင္း
  (၄)၀ဂ္၊၀တၳဳေတာ္ေပါင္း (၅၀)ပါ၀င္သည္။
 • (၈) ေထရဂါထာ =မေထရ္ျမတ္ႀကီး(၁၀၇)ပါး၏အဆိုအမိန္႔ၾသ၀ါဒမ်ားကို နိပါတ္(၂၁)
  ခုျဖင့္ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားသည္။
 • (၉)ေထရီဂါထာ =ေထရီမယ္ (၇၃)ပါးတို႔၏ အဆိုအမိန္႔ၾသ၀ါဒမ်ားကို နိပါတ္(၁၆)
  ခုျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည္။
 • (၁၀) ဇာတက =ျမတ္စြာဗုဒၶ၏ ေရွ႕ဘ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ နိပါတအပိုင္း
  ငယ္ (၂၂)ပါး၊ ဇာတ္ေတာ္၀တၳဳေပါင္း(၅၄၇)ပါ၀င္သည္။
 • (၁၁) မဟာနိေဒၵသ =သုတၱနိပါတ္က်မ္းလာ `အ႒က၀ဂ္´ေ၀ါဟာရ အဓိပၸါယ္တို႔ကိုထပ္
  မံဖြင့္ဆိုျခင္းျဖစ္၏။
 • (၁၂) စူဠနိေဒၵသ =သုတၱနိပါတ္က်မ္းလာ ေနာက္ထပ္၀ဂ္ (၃)ခုကိုထပ္မံဖြင့္ဆိုထားျခင္း
  ျဖစ္၏။
 • (၁၃) ပဋိသမၻိဒါမဂၢ =ဓမၼ၏ အေျခခံအခ်က္တို႔ကို သရုပ္ခြဲ၍ ေ၀ဘန္ျပထားျခင္းျဖစ္၏။
  က႑ႀကီး(၃)ခုႏွင့္ အခန္းငယ္ေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္သည္။
 • (၁၄)မြန္ျမတ္ေသာအက်င့္ျမတ္တို႔ကိုက်င့္ႀကံခဲ့ေသာသူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏အေၾကာင္းကို
  ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္၏။ က႑(၅၅)ခုျဖင့္ မေထရ္ျမတ္(၅၅၀)တို႔၏ ဘ၀ေထရုပၸါဒ္ကိုေဖာ္ျပ
  ထားျခင္းျဖစ္၏။ ထို႔အျပင္က႑(၄)ခုျဖင့္ေထရီ(၄၀)တို႔၏ ဘ၀မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ေနာက္
  ဆက္တြဲအျဖစ္ ဗုဒၶပဒါန ႏွင့္ ပေစၥကဗုဒၶါတို႔၏ ပဒါနတို႔ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
 • (၁၅)ဗုဒၶ၀ံသ=ဘုရားရွင္တို႔၏ဘုရားျဖစ္စဥ္မဟာဗုဒၶ၀င္ေတာ္ကိုအစီအစဥ္တက်ေဖာ္ျပ
  ထားသည္။ထို႔အျပင္ဗုဒၶပကိဏၰကက႑ႏွင့္ဓာတုေဘာဇနိယကထာတို႔ကိုလည္းေဖာ္ျပထား
  ပါသည္။
 • (၁၆) စရိယာပိဋက =ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ပါရမီေတာ္ျဖည့္က်င့္ခဲ့သည့္ ဘ၀တို႔
  ကိုေဖာ္ျပထားသည္။
(၃) အဘိဓမၼ ပိဋကေတာ္

သုတၱန္၊၀ိနည္းတို႔ထက္ ကဲလြန္ေသာသေဘာတရားမ်ား၊နက္နဲေသာ သဘာ၀ဓမၼမ်ားကို
စုစည္းေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္``အဘိဓမၼပိဋက´´ဟုေခၚဆိုပါသည္။ထိုအဘိဓမၼာပိဋက
သည္လည္း က်မ္းအားျဖင့္(၇)က်မ္းရွိပါသည္။
 • (က) ဓမၼသဂၤဏီ =သက္ရွိသက္မဲ့ အရာအားလံုးတို႔၏ ရုပ္နာမ္သဘာ၀ကို အပိုင္း
  ႀကီးေလးပိုင္းခြဲလွ်က္ ေရတြက္ျပျခင္း။
 • (ခ) ၀ိဘဂၤ = ဓမၼသဘာ၀ကို အဓိပၸါယ္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားေသာ ၀ိဘဂၤေခၚအဖြင့္
  ေပါင္း(၁၈)ခု ပါ၀င္သည္။
 • (ဂ) ဓာတုကထာ =က႑(၁၄)ခုခြဲကာ ပရမတၳတရားေတာ္တို႔ကို နည္း(၄)ပါး
  တို႔ျဖင့္အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။
 • (ဃ) ပုဂၢလပညတၱိ =က႑ႀကီး (၁၀)ခုတို႔၌ (၁)မွ (၁၀)အထိ ပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳး
  အစားတို႔ကိုနိေဒၵသအလိုက္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 • (င) ကထာ၀တၳဳ = ဗုဒၶ၀ါဒ ဂိုဏ္းကြဲမ်ား၏ အယူ၀ါဒမ်ားကို စုေပါင္းေဖာ္ျပထား
  သည္။၀ဂ္ေပါင္း (၂၃)၀ဂ္ျဖင့္ ေထရ၀ါဒမွ သုတ္ေတာ္ေပါင္း
  (၅၀၀)ႏွင့္`ပရ၀ါဒ´မွသုတ္ေတာ္ေပါင္း (၅၀၀)တို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ထားသည္။
 • (စ) ယမက = အဘိဓမၼသေဘာတရားမ်ား၏ ျဖစ္တည္ေနပံုကိုမူလ၊ခႏၶ၊အာယ
  တန၊ ဓာတု၊ သစၥ၊ သခၤါရ ၊ အႏုသယ၊စိတၱ ၊ ဓမၼ၊ ဣၿႏၵိယ ဟူေသာယမက(၁၀)
  ပါးတို႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 • (ဆ) ပ႒ာန = ဓမၼာအႏုေလာမ စသည္တို႔၌ တိကပ႒ာနစေသာပ႒ာန္း(၆)ပါး
  တို႔ျဖင့္ ပြားေသာ္ (၂၄)ပါးေသာ ပ႒ာန္းတို႔ကို ရရွိသည္။ ပ႒ာန္းတစ္ပါးစီတြင္`ပဋိစၥ
  ၀ါရ´စေသာ ၀ါဒ(၇)ပါးတို႔ျဖင့္တန္ဆာဆင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အထက္ပါေဒသနာေတာ္က်မ္းျမတ္တို႔သည္ကားဗုဒၶျမတ္စြာကိုယ္ေတာ္တိုင္ေဟာႀကားေတာ္မူ
ခဲ့သည့္ပိဋကေတာ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။သို႔ရာတြင္ထိုပိဋကေတာ္၏ေနာက္ဆက္တြဲ၊ အ႒ာကထာ
က်မ္းတို႔၏ေရွ႕ေျပး ပါဠိေတာ္မ်ားလည္းရွိပါေသးသည္။ ယင္းက်မ္းတို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း
ျဖစ္ၾကပါသည္။
 • (၁) ေနတၱိပကရဏ =ဓမၼေရးရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေ၀ါဟာရႏွင့္ အဓပၸါယ္တို႔ကိုရွင္းလင္း
  ေဖာ္ျပထားသည္။
 • (၂) ေပဋေကာပေဒသ = ပိဋကသံုးပံုမွ ေကာင္းႏိုးရာရာေဒသနာေတာ္တို႔ကိုေဖာ္ျပထား
  သည္။
 • (၃) မိလိႏၵပဥွာ = ပိဋကေတာ္တြင္ အက်ယ္တ၀င့္ပါရွိသည့္သတိ၊သမာဓိ၊ပညာ၊စေသာ
  အက်င့္တရားမ်ား ၊ဖႆ၊ေ၀ဒနာ၊စေသာအျဖစ္တရားမ်ားကို ေစ့စပ္စြာေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထား
  သည္။

ထိုေထရ၀ါဒဗုဒၶေဒသနာေတာ္ပိဋကေတာ္မ်ားကိုပထမ၊ဒုတိယ၊တတိယသဂၤါယနာေတာ္(၃)
ႀကိမ္လံုးကို သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔သည္ ႏႈတ္ထက္ေဆာင္ကာ သဂၤါယနာတင္ေတာ္မူ
ခဲ့ၾကပါသည္။

စတုတၳသဂၤါယနာတြင္ေပထက္အကၡရာတင္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး၊ပဥၥမသဂၤါယနာတင္ပြဲတြင္ေက်ာက္ထက္
အကၡရာတင္၍ သဂၤါယနာတင္ေတာ္မူခဲ့ႀကပါသည္။ ဆ႒မသဂၤါနာတြင္မူ ပိဋကေတာ္တို႔ကို
စကၠဴျဖင့္စာအုပ္ျပဳလုပ္သဂၤါယနာတင္ေတာ္မူခဲ့ၾကပါသည္။

ဆ႒သဂၤါယနာတင္ က်မ္းစာတို႔သည္ ေအာက္ပါအတိုင္း ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

က်မ္းအမည္ က်မ္းေရ စာအုပ္ေရ
 • ၀ိနယ ၅ ၅
 • ဒီဃနိကာယ ၃ ၃
 • မဇၥ်ိမနိကာယ ၃ ၃
 • သံယုတၱနိကာယ ၅ ၃
 • အဂၤုတၱရနိကာယ ၁၁ ၃
 • ခုဒၵကနိကာယ ၁၉ ၁၁
 • အဘိဓမၼ ၇ ၁၂
 • စုစုေပါင္း ၅၃ ၄၀
စတုတၳ၊ပဥၥမ၊ဆ႒မသဂၤါယနာတင္ပြဲမ်ားတြင္ေပထက္အကၡရာ၊ေက်ာက္ထကၡရာ၊ပံုႏွိပ္အကၡရာ
(စာအအုပ္)ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ေတာ္မူခဲ့ရာတြင္ အေရအတြက္အားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္
ပါသည္။
 • ေပရြက္ေရ ၆၃၄၅ -ရြက္
 • ေက်ာက္ခ်ပ္ေရ ၇၂၉ -ခ်ပ္
 • စာအုပ္ေရ ၄၀ -အုပ္
 • စာရြက္ေရ ၆၅၄၇ -ရြက္
 • စာမ်က္ႏွာ ၁၃၀၉၄ -မ်က္ႏွာ
 • စာေၾကာင္းေရ ၄၀၄၀၇၀ -ေႀကာင္း
 • အကၡရာစာလံုးအေရအတြက္ ၁၁၀၂၁၇၅၀ (တစ္ကုေဋ တစ္သန္း ႏွစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္
  ခုႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္) ရွိပါသည္။

(မွတ္ခ်က္) အထက္ပါပိဋကေတာ္တို႔သည္ `ပါဠိေတာ္´ အေရအတြက္မွ်သာျဖစ္ပါသည္။

နိႆယ်မ်ား ၊အ႒ာကထာမ်ား၊ဋီကာမ်ား ေရတြက္မထားပါ။

(မိမိအက်ိဳး၊ တပါးသူ၏ အက်ိဳး၊ ထိုႏွစ္မ်ိဳး သည္ပိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ႀကပါေစ)

ဓမၼ၀ီရ အရွင္ေတဇနိယ(ေခတၱ-သီရိလကၤာႏိုင္ငံ)

http://www.ashintejaniya.com/

Read More »

Sunday, August 26, 2012

ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္မ်ား ...
Read More »