နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label မိုးေလဝသသတင္း. Show all posts
Showing posts with label မိုးေလဝသသတင္း. Show all posts

Friday, March 24, 2017

မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔ အထိ




ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ အေျခ အေန

ကပၺလီ ပင္လယ္ျပင္နဲ႔ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္း တို႔မွာ တိမ္အသင့္ အတင့္ ျဖစ္ထြန္း ေနၿပီး က်န္ ဘဂၤလားပ င္လယ္ေအာ္မွာ တိမ္ အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္း ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ေတာင္ပိုင္း ေဒသ ေတြမွာ တိမ္အသင့္ အတင့္ ျဖစ္ထြန္း ေနၿပီး က်န္ေဒသ ေတြမွာ တိမ္ အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္း ေနပါတယ္။


ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန


ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္နဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ေတြမွာ လိႈင္းအသင့္အတင့္ရွိပါမယ္။ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ နဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ေတြမွာ လိႈင္းအျမင့္ တစ္ေပမွ သံုးေပခန္႔ အထိရွိႏိုင္ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားအေျခအေန

ေန႔အပူခ်ိန္ေတြဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ မွာ ၂၄ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္မွ ၃၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္၊ က်န္ေဒသေတြ မွာ ၃၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၄၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိရွိႏိုင္ပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းအေျခ အေန

တစ္ျပည္လံုးမွာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္းလြန္ကဲ အဆင့္ တြင္ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။

မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန ခန္႔မွန္းခ်က္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏိုုင္ၿပီး က်န္ေဒသေတြမွာ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါတယ္။

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by ေဒါက္တာထြန္းလြင္

Originally published at - http://www.kumudranews.com

Read More »

Saturday, March 18, 2017

မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔ အထိ




ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ အေျခ အေန

ကပၺလီပင္လယ္ျပင္နဲ႔ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္တို႔မွာတိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းႏိုုင္ၿပီး က်န္ေဒသေတြမွာတိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္း ႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန

ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္နဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ေတြမွာ လိႈင္းအသင့္အတင့္ရွိပါမယ္။ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ နဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ေတြမွာ လိႈင္းအျမင့္ႏွစ္ေပမွ ေလးေပခန္႔အထိ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားအေျခအေန

ေန႔အပူခ်ိန္ေတြဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)တို႔မွာ၂၂ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္မွ ၃၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ မေကြးတိုင္းေတာင္ပိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ဧရာဝတီတိုင္း ေျမာက္ပိုင္းတို႔မွာ ၃၉ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၄၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၁ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္မွ ၃၈ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ အထိရွိႏိုင္ပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းအေျခအေန တစ္ျပည္လံုးမွာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အညြန္းကိန္းလြန္ကဲ အဆင့္တြင္ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။

မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေနခန္႔မွန္းခ်က္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး(အထက္ပိုင္း)နဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီးမွာေနရာကြက္က်ား မိုးရြာႏိုုင္ၿပီး၊ က်န္ေဒသေတြမွာတိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါတယ္။

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by ေဒါက္တာထြန္းလြင္

Originally published at - http://www.kumudranews.com

Read More »

Sunday, March 12, 2017

မတ္လ ၁၂ ရက္ကေန တပတ္တြင္း ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းအခ်ဳိ႕ ေန႔အပူခ်ိန္ ၄၀ ဒီဂရီ ေက်ာ္မည္




မတ္ ၁၂ ရန္ကုန္။ ။

မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ကေန တပတ္ အတြင္း ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းအခ်ဳိ႕မွာ ေန႔ အပူခ်ိန္ ၄၀ ဒီဂရီ စင္တီ ဂရိတ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ လာဖြယ္ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္ ၄၀ ဒီဂရီ အထက္ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္တဲ့ ေဒသေတြ ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပို္င္း၊ မေကြးတိုင္း ေတာင္ပို္င္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း ေတာင္ဖ်ားပိုင္း၊ ဧရာဝတီ ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္း ေျမာက္ပိုင္းတို႔ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရ ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ အပူဒဏ္၊ေရရွားျခင္းနဲ႔ မီးေလာင္ျခင္းေတြကို သတိျပဳရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ မိုးေလဝသနဲ႔ ဇလေဗဒပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာပါတယ္။

“စိုက္ပ်ိဳးေရးမွာေတာ့ နည္းနည္းပါးပါးေရျပတ္တာေတြ ၾကံဳရမယ္။ ေလာေလာဆယ္ မိုးႀကီးေတြ ရြာေနေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးကေကာင္းႏိုင္ပါေသးတယ္။

ဒါေပမယ့္ေနာက္ပိုင္းမွာ မိုးျပတ္သြားရင္ေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို နည္းနည္း သတိထားဖို႔ လိုပါတယ္”လို႔ သူကဆက္လက္ေျပာပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္ ၃၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၄၀ စင္တီဂရိတ္အထိ ေရာက္ရွိႏုိင္တဲ့ ေဒသေတြကေတာ့ စစ္ကိုင္းတို္င္းေအာက္ပို္င္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ရန္ကုန္တို္င္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းတို႔ျဖစ္တယ္လုိ႕သိရပါတယ္။
ဝင္းနႏၵာ

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by Website Owner

Originally published at - http://www.kumudranews.com

Read More »

Thursday, March 09, 2017

ျမန္မာႏုိင္ငံတဝန္း အခ်ိန္အခါ မဟုတ္မိုး ေနာက္ ၅ ရက္ အထိ ရြာသြန္းႏိုင္




ျမန္မာႏိုင္ငံ တဝန္း အခ်ိန္အခါ မဟုတ္ မိုးမ်ား ေနာက္ ၅ ရက္ အထိ ရြာသြန္းႏုိင္ တယ္လို႔ မိုးေလဝသ ဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္ ပါတယ္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး အထက္ပိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ တို႔မွာ ေနရာ က်ဲက်ဲနဲ႔ က်န္တိုင္း ေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ေတြမွာ
ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္း ရြာႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အေနာက္ဘက္က ေရြ႕လ်ားလာတဲ့ ေလေအးမ်ား၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ဘက္က ေရြ႕လ်ားလာတဲ့ ေလေႏြးမ်ား စုဆုံမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ဘက္က ေရြ႕လ်ားလာတဲ့ ေလေပြလႈိင္းမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း အခ်ိန္အခါမဟုတ္မိုးမ်ား ရြာသြန္းႏိုင္တာလို႔ မိုးေလဝသ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

မိုးေလဝသဌာနရဲ႕ ဒီမနက္ ၆ နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕၊ ဟားခါးၿမိဳ႕၊ ခႏၲီးၿမိဳ႕၊ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕၊ ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕၊ ကေလးဝၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နဲ႔ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕၊ တမူးၿမိဳ႕တို႔မွာလည္း မိုးအနည္းငယ္ရြာသြန္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မွတ္သားဖြယ္ရာ မိုးေရခ်ိန္ေတြကေတာ့ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕မွာ ၁ ဒသမ ၁၀ လက္မ၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နဲ႔ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕မွာ ၀ ဒသမ ၂၀ လက္မ၊ ဟဲဟိုးၿမိဳ႕၊ ပင္လယ္ဘူးၿမိဳ႕နဲ႔ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕တို႔ိမွာ ၀ ဒသမ ၁၆ လက္မ၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕မွာ ၀ ဒသမ ၁၂ လက္မ၊ ကသာၿမိဳ႕၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ နမ္႔စန္ၿမိဳ႕၊ ကေလးၿမိဳ႕နဲ႔ မိတၳီလာၿမိဳ႕တို႔မွာ ၀ ဒသမ ၀၈ လက္မ၊ လား႐ိႈးၿမိဳ႕နဲ႔ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တို႔မွာ ၀ ဒသမ ၀၄ လက္မ အသီးသီးျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ရခိုင္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္တို႔မွာေတာ့ မနက္ပိုင္း ျမဴထူမ်ား က်ဆင္းခဲ့တယ္လို႔ မိုးေလဝသဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/193760


Read More »

Wednesday, March 08, 2017

မိုးေလဝသ ခန္႔႔မွန္းခ်က္ မတ္လ ၇ ရက္ မွ မတ္လ ၁၃ ရက္ အထိ




ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ အေျခ အေန

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းတို႔မွာ တိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ၿပီး ကပလီပင္လယ္ျပင္နဲ႔ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းနဲ႔ ေတာင္ပိုင္းစြန္းေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ မွ တိမ္ထူထပ္ႏိုင္ၿပီး က်န္ေဒသေတြမွာ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေန

ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္နဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ေတြမွာ လိႈင္းအနည္းငယ္မွ လိႈင္းအသင့္အတင့္ရွိပါမယ္။ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္နဲ႔ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ေတြမွာ လိႈင္းအျမင့္တစ္ေပမွသံုးေပခန္႔အထိ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္မ်ား အေျခအေန

ေန႔အပူခ်ိန္ေတြဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္း ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွာ ၂၅ ဒီဂရီ စင္တီ ဂရိတ္ မွ ၃၁ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ၊ က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ မွ ၄၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္အထိ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္း အေျခအေန


ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) နဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (အထက္ပိုင္း)တို႔မွာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းအလြန္ျမင့္မား အဆင့္မွာရွိေနႏိုင္ၿပီး က်န္ေဒသေတြမွာ လြန္ကဲအဆင့္မွာ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။

မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန ခန္႔မွန္းခ်က္

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ေနရာက်ဲက်ဲ ၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) နဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (အထက္ပိုင္း)တို႔မွာ ေနရာကြက္က်ား မိုးအနည္းငယ္ရြာႏိုင္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ ပိုင္း)၊ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)နဲ႔ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ကာ က်န္ေဒသေတြမွာ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာႏိုင္ပါတယ္။

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by ေဒါက္တာထြန္းလြင္

Originally published at - http://www.kumudranews.com


Read More »

Friday, March 03, 2017

မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ အထိ




ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ အေျခ အေန

ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ တိမ္ အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္း ေနၿပီး ကပၺလီ ပင္လယ္ျပင္နဲ႔ က်န္ဘဂၤ လား ပင္လယ္ေအာ္ တို႔မွာ တိမ္အသင့္ အတင့္မွ ထိမ္ထူထပ္ႏိုင္ ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ေတာင္ပိုင္းစြန္းေဒသေတြ မွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ၿပီး က်န္ေဒသေတြမွာတိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းႏိုုင္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန

ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္နဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ေတြမွာ လိႈင္းအသင့္အတင့္ရွိပါမယ္။ ျမန္မာ့ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ နဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ေတြမွာ လိႈင္းအျမင့္တစ္ေပမွ ငါးေပခန္႔အထိရွိႏိုင္ပါတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားအေျခအေန

ေန႔အပူခ်ိန္ေတြဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွာ ၂၄ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္မွ ၃၁ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္၊ မေကြးတိုင္းေတာင္ပိုင္း၊ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း အလယ္ပိုင္းတို႔မွာ အပူခ်ိန္ ၃၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၄၂ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္ရွိႏိုင္ၿပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၃၆ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္အထိရွိႏိုင္ပါတယ္။


ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းအေျခအေန


ကခ်င္ျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) နဲ႔ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး(ေတာင္ပိုင္း)တို႔မွာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္း ကိန္း အလြန္ျမင့္မားအဆင့္တြင္ရွိေနႏိုင္ၿပီး က်န္ေဒသေတြမွာ လြန္ကဲအဆင့္တြင္ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။

မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန ခန္႔မွန္းခ်က္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ေနရာကြက္က်ား မိုးအနည္းငယ္ရြာႏိုုင္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တိမ္အသင့္ အတင့္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ကာ က်န္ေဒသေတြမွာအမ်ားအားျဖင့္ သာယာႏိုုင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာထြန္းလြင္

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by စံ-ဇာဏီဘို

Originally published at - http://www.kumudranews.com


Read More »

Tuesday, February 28, 2017

ျပည္နယ္၊ တုိင္း ၄ ခုတြင္ အပူခ်ိန္ျမင့္မည္




မနက္ျဖန္က စလို႔ မေကြး၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီနဲ႔ မြန္တို႔မွာ အပူခ်ိန္ျမင့္မယ္လို႔ မိုးေလဝသ ပညာရွင္ ဦးထြန္းလြင္က သတိေပး လိုက္ပါတယ္။

မတ္ ၁ ရက္နဲ႔ ၂ ရက္တို႔မွာ မေကြးတိုင္း အေနာက္ ေတာင္ပိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း အလယ္ပိုင္းနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္း တို႔မွာ အျမင့္ဆံုး အပူခ်ိန္ ၄၀ ကေန ၄၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ထိ ျမင့္တက္ႏိုင္ တယ္လို႔ သူ႔အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ေႏြရာသီ ကာလအဖြင့္ အျမင့္ဆံုး အပူခ်ိန္မ်ား ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဦးထြန္းလြင္က သတိေပး ထားပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ - ဦးထြန္းလြင္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္။

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/191936

Read More »

Sunday, February 26, 2017

တစ္ပတ္ အတြင္း မိုးေလဝသ ခန႔္မွန္းခ်က္




မိုးေလဝသနဲ႔ ဇလေဗဒ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ရဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ တစ္ပတ္ အတြင္း မိုးေလဝသ ခန႔္မွန္းခ်က္ ကို တင္ဆက္ေပး လိုက္ပါတယ္။



From : 7Day TV

Originally published at - https://www.youtube.com/channel/UCKhJYsH3mZp4zGPNKUWRNzQ

Read More »

Saturday, February 25, 2017

မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ အထိ




ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ အေျခ အေန

ကပလီ ပင္လယ္ျပင္နဲ႔ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္း တို႔မွာ တိမ္ အနည္းငယ္မွ တိမ္ အသင့္ အတင့္ ျဖစ္ထြန္း နိုင္ၿပီး က်န္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္မွာ အမ်ား အား ျဖင့္ သာယာ နိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းစြန္း ေဒသ ေတြမွာ တိမ္အသင့္ အတင့္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ၿပီး က်န္ေဒသ ေတြမွာ တိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္း နိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေန

ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္aလွ်ာက္နဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ ျပင္ေတြမွာ လိႈင္းအနည္းငယ္သာ ရွိပါ ယ္။ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္နဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ေတြမွာ လိႈင္းအျမင့္ တစ္ေပမွ သံုးေပခန္႔ အထိ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ည အပူခ်ိန္မ်ား အေျခ အေန

ညအပူခ်ိန္ေတြဟာ ကခ်င္ ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ နယ္နဲ႔ ကယားျပည္နယ္တို႔မွာ ေျခာက္ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္ မွ ၁၂ ဒီဂ ရီ စင္တီ ဂရိတ္  ၊ က်န္ေဒသေတ∑ မွာ ၁၃ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္မွ ၁၈ ဒီဂ ရီ  စင္တီ ဂရိတ္ အထိ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းအေျခ အေန

တစ္ျပည္လံုးမွာ  ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္  အညႊန္းကိန္း အလြန္ျမင့္မား အဆင့္တြင္ ရွိေနႏိုင္ပါ တယ္။

မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန ခန္႔မွန္းခ်က္

တစ္ျပည္လံုးမွာ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာႏိုင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာထြန္းလြင္

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by ေဒါက္တာထြန္းလြင္

Original link - http://www.kumudranews.com

Read More »

Thursday, February 23, 2017

ေဖေဖၚဝါရီ လကုန္ပိုင္းမွာ အပူခ်ိန္ ၄၀ ဒီဂရီ စင္တီဂ ရိတ္ေက်ာ္ ႏိုင္တယ္လုိ႔ ဦးထြန္းလြင္ သတိေပး




ျမန္မာ နိုင္ငံရဲ႕ေဆာင္းရာသီက ေဖေဖာ္၀ါ လကုန္မွ ၿပီးဆံုးမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေႏြရာသီ အစ မတ္လဆန္း ပိုင္းက စၿပီး အပူခ်ိန္ ၄၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ေက်ာ္ ႏိုင္တယ္လုိ႔ မိုးေလ၀သ ပညာရွင္ ဦးထြန္းလြင္သတိေပး လိုက္ပါတယ္။

"ေဖေဖၚ၀ါရီလအကုန္ ေႏြအကူးမွာ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ေန႔အပူခ်ိန္ေတြကို ခန္႔မွန္းႀကည့္ရာမွာ ေန႔အပူခ်ိန္ေတြက ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္အပူခ်ိန္ ၄၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ အထိ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိလာႏိုင္တာကို ခန္႕မွန္းရရွိထားပါတယ္"လို႔ ဦးထြန္းလြင္က သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားထားပါတယ္။

အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္ေတြအေနနဲ႔ ၄၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၄၁ ဒီဂရီအထိရွိႏိုင္တယ္လို႔ ဦးထြန္းလြင္က ခန္႔မွန္းထားၿပီး မေကြးတိုင္းေတာင္ပိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း အေနာက္
ေျမာက္ပိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း အလယ္ပိုင္းတို႔မွာ အပူခ်ိန္ ၃၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၄၀ ဒီဂရီအထိရွိႏိုင္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေအာက္ပိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္တို႔မွာ အပူခ်ိန္ ၂၉ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၃၆ ဒီဂရီအထိရွိႏိုင္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ၊ကရင္ျပည္နယ္ တနသၤာရီတိုင္း၊ အပူခ်ိန္ ၁၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၂၈ ဒီဂရီအထိရွိႏိုင္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

‘‘ေႏြက ေရာက္ေတာ့မယ္။ အခုပဲ ေဒသအမ်ားစု အပူခ်ိန္ ၄၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟုိက္ကို ေရာက္ေနၿပီ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္၊ ၂၀၁၅ နဲ႔ ၂၀၁၆ မွာ ရာစုႏွစ္ရဲ႕ အားအေကာင္းဆံုး အယ္လ္နီညိဳ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ၂၀၁၇ ေႏြကာလဟာလည္း လက္ရွိအ ေျခအေနအရ ၂၀၁၅ န႔ဲ ၂၀၁၆ ေႏြေလာက္ေတာ့ အပူရွိန္မျပင္းထန္ႏုိင္ေပမယ့္ ပံုမွန္ေႏြထက္ေတာ့ ပိုမိုပူႏုိင္တယ္’’လို႔ ေဒါက္ တာထြန္းလြင္က ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိရက္ပိုင္းေတြမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသအမ်ားစုမွာ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာေပမယ့္ ေဆာင္းရာသီကုန္မွာ တုိက္ခတ္ေလ့ရွိတဲ့ ေလစီးေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းနဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြမွာ ေနရာကြက္ၿပီး မိုးအနည္းငယ္ရြာသြန္းႏုိင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

Source & Photo : U Tun Lwin Facebook

From : Duwun by WL

Originally published at - http://www.duwun.com.mm/news/local/-id6267134.html

Read More »

Wednesday, February 22, 2017

ေႏြရာသီမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းနဲ႔ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ေရရွားပါးမႈ ၾကံဳေတြ႔ နိုင္




ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ –

လာမယ့္ မတ္လနဲ႔ ဧၿပီလ ေတြမွာ အပူခ်ိန္ လြန္ကဲ တာေၾကာင့္ အလယ္ပိုင္း ေဒသနဲ႔ ျမစ္ဝ ကြ်န္းေပၚ ေဒသက လယ္စိုက္ ေတာင္သူေတြ ေရရွားပါးမႈ ၾကံဳေတြ႔လာႏိုင္ ပါတယ္။

မိုးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဦးထြန္းလြင္က ‘ၿပီးခဲ့တဲ့ မိုးရာသီမွာ ေျမာက္ပိုင္းစြန္းနဲ႔ ေတာင္ပိုင္းစြန္း ေဒသ ေတြမွာ မိုးရြာ သြန္းမႈ မ်ားခဲ့ၿပီး အလယ္ပိုင္းနဲ႔ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ
ေဒသေတြမွာ မိုးရြာသြန္းမႈနည္းပါးတယ္၊ ေရရရွိမႈနည္းပါးတာေၾကာင့္လဲ ေျမဆီလႊာအဆိုဓာတ္ ေျခာက္ေသြ႕မႈျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တယ္၊ ေတာင္သူေတြအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး မွာ အခက္အခဲျဖစ္လာႏိုင္တယ္၊ မိုးမရြာေတာ့ ေရမရဘူး၊ ဆည္ေရ လဲမရဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမွာ အခက္အခဲရွိလာႏိုင္တယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းမွာ ပဲစင္းငံု၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ေျပာင္းဖူး၊ ဝါဂြမ္းတို႔ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးပါတယ္။

ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသမွာ ေႏြစပါး၊ ကုလားပဲ၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို စိုက္ပ်ိဳးၾကပါတယ္။

မတ္လနဲ႔ ဧၿပီလအတြင္းမွာ အျမင့္ဆံုး အပူခ်ိန္အထိေရာက္ႏိုင္တဲ့ေဒသေတြကေတာ့ မေကြးတိုင္း၊  ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အျမင့္ဆံုး အပူခ်ိန္က ၃၅ ဒီဂရီ ဆဲစီးယပ္ကေန ၄၀ ဒီဂရီ ဆဲစီးယပ္အထိ ျမင့္မားႏိုင္တယ္လို႔ ေဒါက္တာဦးထြန္းလြင္က တြက္ခ်က္ထားပါတယ္။

အခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလဟာ ကမၻာ့မွတ္တမ္းသမိုင္းကာလတစ္ေလွ်ာက္မွာ တတိ ယအပူခ်ိန္အျမင့္ဆံုးျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု NOAA, IRI အဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ Seasonal Forecast အ ရလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လာမယ့္ ၂၀၁၇ ဧၿပီလအထိ အပူခ်ိန္ေတြဟာ ျဖစ္ၿမဲထက္ ပို ဖို႔ ေသခ်ာမႈ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္မွာ ရွိ ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားတယ္လို႔ ေဒါက္တာဦးထြန္းလြင္က ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွာေတာ့ အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတုျဖစ္ဖို႔ ေသခ်ာမႈ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။


Author မိပံု႔

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by မိပံု႔

Originally published at - http://www.kumudranews.com

Read More »

Sunday, February 12, 2017

တစ္ပတ္ အတြင္း မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္




မိုးေလဝသနဲ႔ ဇလေဗဒ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ရဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔ တစ္ပတ္ အတြင္း မိုးေလဝသ ခန႔္မွန္းခ်က္ ႐ုပ္သံကို ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ တင္ဆက္ေပး လုိက္ပါတယ္။



တင္ဆက္ - ေဒါက္တာထြန္းလြင္

From : 7DayDaily - YouTube

Original link - https://www.youtube.com/channel/UCKhJYsH3mZp4zGPNKUWRNzQ

Read More »

Friday, February 10, 2017

တစ္ပတ္ အတြင္း မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္




ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ အေျခ အေန

ကပလီ ပင္လယ္ျပင္နဲ႔ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္း တို႔မွာ တိမ္ အနည္းငယ္မွ တိမ္ အသင့္ အတင့္ ျဖစ္ထြန္း နိုင္ၿပီး က်န္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္မွာ အမ်ား အား ျဖင့္ သာယာ နိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းစြန္း ေဒသ ေတြမွာ တိမ္အသင့္ အတင့္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ၿပီး က်န္ေဒသ ေတြမွာ တိမ္အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္း နိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ ပင္လယ္ျပင္ အေျခအေန

ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္aလွ်ာက္နဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ ျပင္ေတြမွာ လိႈင္းအနည္းငယ္သာ ရွိပါ ယ္။ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္နဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ေတြမွာ လိႈင္းအျမင့္ တစ္ေပမွ သံုးေပခန္႔ အထိ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ည အပူခ်ိန္မ်ား အေျခ အေန

ညအပူခ်ိန္ေတြဟာ ကခ်င္ ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ နယ္နဲ႔ ကယားျပည္နယ္တို႔မွာ ေျခာက္ ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္ မွ ၁၂ ဒီဂ ရီ စင္တီ ဂရိတ္  ၊ က်န္ေဒသေတ∑ မွာ ၁၃ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္မွ ၁၈ ဒီဂ ရီ  စင္တီ ဂရိတ္ အထိ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အညႊန္းကိန္းအေျခ အေန

တစ္ျပည္လံုးမွာ  ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္  အညႊန္းကိန္း အလြန္ျမင့္မား အဆင့္တြင္ ရွိေနႏိုင္ပါ တယ္။

မိုးရြာသြန္းမႈ အေျခအေန ခန္႔မွန္းခ်က္

တစ္ျပည္လံုးမွာ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာႏိုင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာထြန္းလြင္

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by ေဒါက္တာထြန္းလြင္

Original link - http://www.kumudranews.com

Read More »

Thursday, February 09, 2017

ေန႔စဥ္ မိုးေလဝသ သတင္း




(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၉) ရက္ေန႔ နံနက္ (၇း၀၀) နာရီ အခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္)

ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ အ‌ေျခ အေန။ ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕ ေတာင္ပိုင္း တို႔တြင္ တိမ္ အသင့္ အတင့္ ျဖစ္ထြန္း ေနၿပီး၊ က်န္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္တြင္ အမ်ား အားျဖင့္ သာယာ ေနပါသည္။

ယေန႔ညေနထိ ခန္႔မွန္းခ်က္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီးအထက္ပိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ တိမ္ အသင့္ အတင့္ ျဖစ္ထြန္းၿပီး၊ က်န္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ တို႔တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာမည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္။ လႈိင္းအနည္းငယ္မွ အသင့္အတင့္ ရွိမည္။

ေနာက္ (၂) ရက္ အတြက္ ခန္႔မွန္းခ်က္။


မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင္‌့ ကရင္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ ည အပူခ်ိန္မ်ား အနည္းငယ္ က်ဆင္း နိုင္ပါသည္။

  • ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္အတြက္ ယေန႔ညေနထိ ခန္႔မွန္းခ်က္။ သာယာမည္။
  • ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္အတြက္ ယေန႔ညေနထိ ခန္႔မွန္းခ်က္။ သာယာမည္။
  • မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္အတြက္ ယေန႔ညေနထိ ခန္႔မွန္းခ်က္။ သာယာမည္။

မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန

From : ေၾကးမံုသတင္းစာ

Originally published at - https://www.facebook.com/myanmakyaymon

Read More »

Sunday, February 05, 2017

တစ္ပတ္ အတြင္း မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္




မိုးေလဝသနဲ႔ ဇလေဗဒ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ရဲ့ ဇန္နဝါရီ ၂၀ရက္ေန႔မွ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ေန႔ တစ္ပတ္ အတြင္း မိုးေလဝသ ခန႔္မွန္းခ်က္ ႐ုပ္သံကို ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ တင္ဆက္ေပး လုိက္ပါတယ္။



တင္ဆက္ - ေဒါက္တာထြန္းလြင္

From : 7DayDaily - YouTube

Original link - https://www.youtube.com/channel/UCKhJYsH3mZp4zGPNKUWRNzQ

Read More »

Tuesday, January 24, 2017

တစ္ပတ္ အတြင္း မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္




မိုးေလဝသနဲ႔ ဇလေဗဒ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ရဲ့ ဇန္နဝါရီ ၂၀ရက္ေန႔မွ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ေန႔ တစ္ပတ္ အတြင္း မိုးေလဝသ ခန႔္မွန္းခ်က္ ႐ုပ္သံကို ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ တင္ဆက္ေပး လုိက္ပါတယ္။



တင္ဆက္ - ေဒါက္တာထြန္းလြင္

From : 7DayDaily - YouTube

Original link - https://www.youtube.com/channel/UCKhJYsH3mZp4zGPNKUWRNzQ

Read More »

Tuesday, January 17, 2017

တစ္ပတ္အတြင္း မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္




တစ္ပတ္အတြင္း မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္



  • တင္ဆက္ - ေဒါက္တာထြန္းလြင္
  • ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ - သူရစုိး

From: DVB Burmese - YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCuaRmKJLYaVMDHrnjhWUcHw

Read More »

Thursday, January 12, 2017

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ေတာင္ပိုင္း ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္းေၾကာင့္ ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား ရပ္နားထား




ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္ ေတာင္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေလဖိ အားနည္း ရပ္ဝန္းေၾကာင့္ မြန္ - တနသၤာရီ ကမ္း႐ိုးတန္း တေလွ်က္နဲ႔ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္ ေတြမွာ လိႈင္းႀကီးႏိုင္တဲ့ အတြက္ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ား ႀကိဳတင္ သတိရွိၾကရန္ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။

အခုုလို မိုုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထုုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္က ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းေရယာဥ္ေတြ၊ သေဘၤာေတြ ပင္လယ္ျပင္သို႔ ထြက္ခြာျခင္းမျပဳဘဲ ကမ္းကပ္ထားၾကတယ္လို႔ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းေရယာဥ္လုုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအရွိန္ေၾကာင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္တို႔မွာ ေနရာစိပ္စိပ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ အေရွ႕ပိုင္း)နဲ႔ ကယားျပည္နယ္တို႔မွာ ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာႏိုင္ပါတယ္လိုု႔ မိုုးဇလထုုတ္ျပန္္ခ်က္မွာ ပါရွိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ၊ မုတၱမေကြ႔၊ မြန္-တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းတေလၽွာက္နဲ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔မွာ တခါတရံ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ား က်ေရာက္ၿပီး၊ လႈိင္းအသင့္အတင့္မွ လႈိင္းႀကီးႏိုင္ကာ မိုးသက္ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္/ေျမျပင္ေလသည္ ၁ နာရီ ၃၅ မိုင္အထိ တိုက္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။

From : ဒီဗြီဘီ by ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/183647

Read More »

Monday, January 09, 2017

မြန္ျပည္နယ္သို႔ မုန္တိုင္းငယ္ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းႏိုင္




ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၈ ။ ။ ဘဂၤလား ပင္လယ္ျပင္မွ ေလဖိ အားနည္း ရပ္ဝန္းသည္ မုန္တိုင္းငယ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သြားႏိုင္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္ကို ဦးတည္ေရြ႕လ်ား သြားႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ပညာရွင္ ဦးထြန္းလြင္က ခန္႔မွန္း ထားသည္။

ပထမ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္ေန႔ တိုင္းထြာခ်က္ မ်ားအရ ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚသို႔ ဦးတည္ လာမည္ဟု ခန္႔မွန္း ထားေသာ္​လည္​း ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔ တိုင္းထြာ ခ်က္မ်ား အရ မြန္ျပည္နယ္သို႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေၾကာင္း ဦးထြန္းလြင္က ခန္႔မွန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

"ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ ေနာက္၄၈နာရီ အတြင္း မွန္တိုင္းငယ္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ အေရွွ့ ​ေျမာက္ဖက္သို႔ တျဖည္းျဖည္းေရြ႕လ်ားႏိုင္ပါသည္။

ကမ္းကိုမျဖတ္မီွ အားျပန္ေလ်ာ့က် လာၿပီး မြန္ျပည္နယ္သို႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္" ဟု ဦးထြန္းလြင္က သူ၏ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ထို႔အျပင္ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီ၊ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ႏွစ္ရက္ခန္႔ၾကာ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မုိးဆက္လက္ရြာႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသမ်ား ေလျပင္း မိသတိျပဳရန္ မုိး/ဇလက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဓါတ္ပံု-ဦးထြန္းလြင္ FB

From : မဇၩိမ မီဒီယာ By: ေဇယ်ာေမာ္

Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/22079

Read More »

Friday, January 06, 2017

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ သံုးရက္အတြင္း မုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္ႏိုင္


မုန္တိုင္းငယ္သည္ ျမန္မာ့ ကမ္း႐ိုးတန္း ဘက္သို႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ား လာၿပီး ကမ္းေျခ မေရာက္မီွ ပ်က္ျပယ္ႏိုင္ဟု ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ခန္႔မွန္း



ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ မွ ေလဖိ အားနည္း ရပ္၀န္းသည္ မုန္တိုင္းငယ္ ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ျမစ္၀ ကြၽန္းေပၚ ကမ္း႐ိုးတန္း ဘက္သို႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ား လာႏိုင္ေသာ္ လည္း ကမ္းေျခ မေရာက္မီွ အားေပ်ာ့ ပ်က္ျပယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္ တာထြန္းလြင္က ခန္႔မွန္းသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္ကစတင္ျဖစ္ ပြားခဲ့ေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ ၀န္းသည္ယေန႔ (ဇန္န၀ါရီ ၆ရက္) မွ ၈ ရက္အတြင္း မုန္တိုင္းငယ္ျဖစ္ လာႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္ တာ ထြန္းလြင္က ေျပာသည္။

မုန္ တိုင္းငယ္ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ျမစ္၀ ကြၽန္းေပၚ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ ဘက္သို႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ ေသာ္လည္း ကမ္းေျခသို႔မေရာက္ မီွ ပင္လယ္ျပင္၌ အားေပ်ာ့သြား ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ မုန္ တိုင္းငယ္အရွိန္ေၾကာင့္ ရခိုင္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္ မုိး သက္ေလျပင္း အနည္းငယ္တိုက္ ခတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးထား သည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း အခ်ိန္ အခါမဟုတ္ မုိးဆက္လက္အား ေကာင္းေနၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိ႔ေမာက္ၿမိဳ႕ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္ နံနက္အေစာပိုင္း က ေလျပင္းက်ကာ မိုးသီးမ်ား ေႂကြက်ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ကေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ က မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွၿမိဳ႕ငါးၿမိဳ႕ မိုးေရခ်ိန္စံခ်ိန္က်ိဳးေအာင္ မုိး ေကာင္းခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္၌ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီး
ေကာ့ ေသာင္း ၿမိဳ႕တြင္ မုိးေရခ်ိန္ ၅ လက္မေက်ာ္ ရြာသြန္း ခဲ့ကာ စံခ်ိန္ က်ိဳးခဲ့သည္။

လတ္တေလာအေျခ အေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသ အမ်ားစု၌ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မုိး မ်ား ဆက္လက္ရြာသြန္းႏိုင္ေသး ၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေနရာကြက္၍ မုိးႀကီးႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

From : 7 day daily - By: ေအာင္သစ္လြင္

Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/85530

Read More »