နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label အာေဘာ္မ်ား. Show all posts
Showing posts with label အာေဘာ္မ်ား. Show all posts

Friday, June 23, 2017

ျမန္မာနိုင္ငံက မေအာင္ျမင္ေသာ ကုလသမဂၢ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား


နႈတ္ထြက္ သြားေသာ ကုသမဂၢ ဌာေန လူသားခ်င္း စာနာမႈ ညွိႏွိုင္းေရးမႉး ရီနာတာ ေလာ့ခ္ ဒက္ဆယ္လီယန္ကို ၂၀၁၆ က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တခုတြင္ ျမင္ရစဥ္ / ဧရာဝတီ


ျမန္မာ နိုင္ငံတြင္ မေအာင္ျမင္ သည့္ ကုလသမဂၢ ႐ုံးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း ေခါင္းစဥ္ႏွစ္ခုကို မၾကာ ေသးမီွက က်ေနာ္တို႔ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ ရသည္။

ပထမ ေခါင္းစဥ္မွာ ကုသမဂၢ ဌာေန လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဆိုင္ ရာ ညွိႏွိုင္းေရးမႉး ရီနာတာ ေလာ့ခ္ ဒက္ဆယ္လီယန္ သည္ ပုံမွန္ ၅ ႏွစ္သက္ တမ္းမကုန္ဆုံးမီ ျမန္မာ နိုင္ငံမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြား မည့္ သတင္းျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ၏ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ကြဲျပားေသာ အစိတ္အပိုင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ UN ႐ုံးမ်ား အၾကား တင္းမာမႈမ်ားရွိေနၿပီး ဆက္သြယ္ေရးမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ႐ုံးသည္ သိသိသာသာ အလုပ္မျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးထံ တင္သြင္းရန္ ျပင္ဆင္ ထားသည့္ ႐ုံးတြင္း စာတြင္ ေဖၚျပထားသည္ဟု ဘီဘီစီ သတင္းဌာန က ၿပီးခဲ့ေသာအပတ္ အေစာပိုင္း၌ ေဖာ္ျပသည္။

ဒက္ဆယ္လီယန္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုံေလာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ျခင္း မရွိဟု ေဝဖန္ခံေနခဲ့ရၿပီး၊ တကယ္ေတာ့ လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ကိစၥသည္ အဓိကျပႆနာမဟုတ္ အဖ်ားအနားမွ်သာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢမွာ အလုပ္မျဖစ္႐ုံမွ်သာမက ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား၊ ပင္မေဖာ္ေဆာင္မည့္ ဗ်ဴဟာကင္းမဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို မည္သို႔တုံ႕ျပန္မည္ဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေၾကာင္းက်ိဳး ညီၫြတ္ေသာ မူဝါဒ မရွိျခင္ စသည့္ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢ႐ုံးႏွင့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္ အၾကား တဖက္ႏွင့္တဖက္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သူက ဆုံးျဖတ္သည္ကိုလည္း မရွင္းမလင္း ျဖစ္ေနသည္ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ သံတမန္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ထိုျပႆနာမ်ားကို မေျဖရွင္းနိုင္ဘဲ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈတြင္ ၎ ကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ စုစည္းနိုင္ျခင္း မရွိပါက ကုလသမဂၢသည္ ျပင္ပအကူအညီလိုေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ပိုမို ကင္းကြာလာမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုစိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ၾကည့္ရင္း တခ်ိဳ႕က ယခုအခ်ိန္သည္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။

ေနာက္သတင္း တပုဒ္

ကုလသမဂၢ႐ုံးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အျခားသတင္း တပုဒ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆြီဒင္ခရီးစဥ္ႏွင့္ ဆိုင္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား စစ္တပ္က လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သည္ ဟူ ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းသည္ လူမ်ိဳးေရး တင္းမာမႈမ်ားကို မီးထိုး ေပးလိမ့္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္ ေသာ အႀကံေပးအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံတင္ျပခ်က္မ်ားကိုသာ လက္ခံမည္ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ သည္။

လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးလိုပါက ျမန္မာနိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ပဋိပကၡေဒသမ်ား သို႔ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ မည္သည့္အတြက္ ေစလႊတ္ရန္ မရွိပါသနည္း။ ကုလသမဂၢ၏ လုပ္ငန္းမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္နိုင္ရန္ ျပည္တြင္း ျပႆနာမ်ားကို ၿခဳံငုံ သိျမင္ ထည့္သြင္းစဥ္း စားဖို လိုေပလိမ့္မည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အၾကား စိတ္မသက္သာစရာ ဆက္ဆံေရး ႀကဳံေတြ႕ရသည္မ်ာ ယခုမွ မဟုတ္ေပ။ ယခင္ ဖိႏွိပ္ေသာ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ျပႆနာမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ ယခင္က ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ အမ်ားအျပားကို ခန႔္အပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။

ရာဇာလီ အစၥေမးလ္ႏွင့္ အီဗရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (Razali Ismail ႏွင့္ Ibrahim Gambari) တို႔ကဲ့ေသာ အထူးသံတမန္မ်ားသည္ အာဏာရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ထိုစဥ္က အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔အၾကား ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အေပးအယူမ်ားကို ႏွစ္ဘက္အၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနစဥ္ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ဘက္လိုက္ျခင္းမ်ား၊ စီးပြားေရး အရ ပတ္သက္မႈမ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲခံရၿပီး အႀကီးအက်ယ္ ေဝဖန္ခံၾကရသည္။

ဥပမာဆိုရပါက ရာဇာလီအစၥေမးလ္သည္ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ပတ္စ္ပို႔မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စစ္အစိုးရက ကန္ထရိုက္ခ်ထားေပးေသာ မေလးရွား လုပ္ငန္းတခုတြင္ ရွယ္ယာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ လုပ္ငန္း မၿပီစီးဘဲ အလုပ္မွ ထြက္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဂမ္ဘာရီက ၎ေနရာ ဆက္ခံခဲ့သည္။

နိုင္ဂ်ီးရီးယား သံတမန္ေဟာင္း ဂမ္ဘာရီက အထူးသံတမန္ အျဖစ္ ဆက္ခံေသာ္လည္း ယခင္ အထူး သံတမန္ထက္ ပိုမို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္း မရွိေပ။ သူသည္ အစိုးရက ဦးစီးေသာ လူထုေထာက္ခံပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေလွာင္ေျပာင္ခံရၿပီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အတိုက္ အခံမ်ားက သူသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားထံမွ ရက္ရက္ေရာေရာ လက္ေဆာင္မ်ား လက္ခံသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။ ထိုစြပ္စြဲခ်က္ကို အတည္မျပဳနိုင္ေသာ္လည္း သူ႕အေပၚ ယုံၾကည္မႈမွာ ေစာေစာစီးစီး ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။

ကုလသမဂၢ၏ ဘက္မလိုက္ေသာ အႀကံေပးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရေသာ အခန္းက႑ကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာျပည္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေနာက္တိုင္း ၾသဇာက ပိုမို အားေကာင္း ေနခဲ့ သည္။ အတိအက်ဆိဳရလွ်င္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ထိုအခ်ိန္က ကုလသမဂၢထက္ ပိုမို အေရးပါသည္။ ဝါရွင္တန္က အတိုက္အခံမ်ားကို ပုံေအာ ေထာက္ခံၿပီး စစ္အစိုးရအား ဖိအားေပးကာ နိုင္ငံကို တံခါးဖြင့္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

ျမန္မာ့အေရး ကုလသမဂၢ၏ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈကင္းမဲ့ခဲ့သည္ကို ထိုစဥ္က ၎တို႔ ထုတ္ျပန္ေသာ “ဤခရီးစဥ္မ်ားသည္ ခိုင္မာေသာ ရလဒ္မ်ား မရရွိေသာေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္စရာ ျဖစ္ေနသည္” ဟူေသာ အပ္ေၾကာင္း ထပ္ေနသည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားက သက္ေသပင္။

ဘန္ကီမြန္းလက္ထက္တြင္ ကုလသမဂၢ အထူးသံတမန္ အျဖစ္ ခန႔္အပ္ခံရသူ ဗီေဂ်း နမ္ဘီယာ သည္လည္း အလားတူ ေဝဖန္ခံရသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕သားမ်ား ဝန္းရံလွ်က္ ဗီေဂ်းနမ္ဘီယာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေသာ္လည္း မည္သည့္အတြက္ ထိုေနရာမ်ားသို႔ သူေရာက္ေန သည္ကို အမ်ားအျပားက ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။ သူ၏ လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ တာဝန္ကို လည္း သိလိုၾကသည္။

နမ္ဘီယာ ေနာက္ဆုံး ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ ထြက္ခြာသြားျခင္း မဟုတ္ သည္မွာ အံ့ၾသစရာေတာ့ မဟုတ္ေပ။

လြန္ခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာလတြင္ နမ္ဘီယာက နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ သူ၏ အတြင္းအဇၩတၱကို နားေထာင္ကာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အျခား ေသာ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားမွ ႐ုန္းထၾကၿပီး လူ႕ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ကို ေရွ႕တန္းတင္ေရး တိုက္တြန္းရန္ ေျပာသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား စနစ္တက် အကြက္ခ် တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာအၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္အမ်ားစု ေနထိုင္ရာ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္သို႔ သြားေရာက္ရန္လည္း နမ္ဘီယာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေျပာသည္။

ျမန္မာသမၼတ၏ ေျပာခြင့္ရသူက ထိုေျပာဆိုခ်က္သည္ ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန (ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၉ ဦး အသတ္ခံရၿပီး လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား လုယက္ခံရျခင္း) ကို လ်စ္လ်ဴရႈသည္ဟု ေျပာၿပီး ျပန္လည္တုံ႕ျပန္သည္။

နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ တဦးကို ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ရန္ တိုက္တြန္းျခင္းသည္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ ျဖစ္သည္ ဟုလည္း ေျပာခြင့္ရသူက ေျပာသည္။ နမ္ဘီယာ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားရသည္။ ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့ ေျပာရလွ်င္ေတာ့ နမ္ဘီယာကို ခန႔္အပ္ျခင္းႏွင့္ သူ၏ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ “ကပ္ေဘး သဖြယ္” ဆိုး႐ြားလွသည္ ဟု သံတမန္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဆိုၾကသည္။

ပဋိပကၡေဒသသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ရန္ ေျပာဆိုျခင္းသည္ အသိဉာဏ္ ကင္းမဲ့ရာ ေရာက္ၿပီး သူသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းသို႔ လာလိုက္ ျပန္လိုက္ ၅ ႏွစ္ၾကာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ေသာ္ လည္း မည္မွ်အထိ လက္ေတြ႕နိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကြာေနေၾကာင္း အိမ္စာမလုပ္ေၾကာင္း ျပသေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးသန႔္

၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၇၀ ခုႏွစ္မ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ ထိပ္တန္းသံတမန္ တဦးကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္ ဟူေသာ အခ်က္သည္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာ ယခုရင္ဆိုင္ေနရေသာ ခက္ခဲေသာ ဆက္ဆံေရးကို သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုစဥ္က ဦးသန႔္သည္ ဥေရာပသား မဟုတ္ေသာ ပထမဆုံး အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ က်ဴးဘားဒုံးက်ည္ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ကြန္ဂိုျပည္တြင္းစစ္ အပါအဝင္ နိုင္ငံတကာ အက်ပ္အတည္း အမ်ားအျပားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးခဲ့ သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ နိုင္ငံေရး အကူးအေျပာင္းကို ျဖတ္သန္းေနရခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိၿပီး ျမန္မာျပည္သူ လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတ ျပည့္စုံကာ ျမန္မာအေျခစိုက္ ကုလ အဖြဲ႕အစည္း႐ုံးမ်ားကို ဦးေဆာင္၍ ျပဳလြယ္ ေျပာင္းလြယ္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္သူ တဦးအား ခန႔္အပ္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ နိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို သာမက ကုလသမဂၢ၏မေအာင္ မျမင္ ျဖစ္ေနသည့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အက်ပ္အတည္းမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ယေန႕ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားအျပားက ကုလသမဂၢသည္ ကင္းကြာေနၿပီး နိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ စြမ္းရည္မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ျမင္ၾကသည္။

အိုဘားမား အစိုးရ၏ မူဝါဒေရးရာ ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ေသာ အာရွႏွင့္ ျမန္မာကို လက္ရွိ အေမရိကန္ သမၼတ ထရမ့္အစိုးရက အာ႐ုံစိုက္မႈ ကင္းမဲ့ ေနခ်ိန္တြင္ ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ နိုင္ငံေရးႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ စိတ္အခံကို ေလ့လာၿပီး မိမိကိုယ္မိမိ ျပန္လည္ စစ္ေဆးကာ ျမန္မာနိုင္ငံကို အျမင္သစ္ ခြန္အားသစ္ျဖင့္ ရႈျမင္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အလားအလာ ေကာင္းမ်ားကို သာမက စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ပါ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အေန အထားတြင္ ကုလသမဂၢက ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ ျမန္မာ့ေရးရာ မူဝါဒျဖင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ လိုအပ္ေန သည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ပင္ မလိုေပ။

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူ႕အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ား သာမက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ နိုင္ငံေရး ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိေရး အပါအဝင္ ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ကူညီနိုင္ သည့္ နယ္ပယ္က႑ အမ်ာအျပား ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ကုလသမဂၢသည္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားတြင္လည္း အကူအညီေပးနိုင္သည္။

ဝါရင့္ညွိႏွိုင္းေရးမႉး တဦး လိုအပ္

ကုလသမဂၢသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်ား အေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ သိျမင္ၿပီး ၾသဇာႀကီး ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ လူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရ အရာရွိမ်ား ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔အျပင္ ကြဲျပား ရႈပ္ေထြးေသာ ေျမျပင္ အေျခအေနတို႔ကို ေပါင္းစည္း ဆက္ဆံကိုင္တြယ္ရာတြင္ အေတြ႕အႀကဳံရင့္ ညွိုႏွိုင္းေရးမႉး တဦးသာ ရွာေဖြ ခန႔္အပ္နိုင္ပါက ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ အတြက္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေဖာ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္လာနိုင္သည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ကုလသမဂၢအတြက္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ရမည့္ ကာလ ျဖစ္ေပသည္။

(ဧရာဝတီ အဂၤလိပ္ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ The Failed UN Mission in Myanmar ကို ဘာသာျပန္သည္။)

From : ဧရာဝတီ

Originally published at - burma.irrawaddy.com

Read More »

Thursday, June 08, 2017

နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ
ေလးစား အပ္ပါေသာ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ခင္ဗ်ား။

နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ ကေနဒါႏွင့္ ဆြီဒင္ ခရီးစဥ္မ်ား အဆင္ေျပ မည္ဟု က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္ ပါသည္။ အဆိုပါ နိုင္ငံ မ်ားက ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၍ သူတို႔၏ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ သို႔ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈ မ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ က်ေနာ္တို႔ နိုင္ငံ၏ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈ အတြက္ သူတို႔ မည္ကဲ့သို႔ သတင္း စကား ေပးလိုသည္ မ်ားကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးရန္ အေရးႀကီး ေသာ အစည္း အေဝးမ်ား ရွိေနမည္ကို သိေသာေၾကာင့္ က်ေနာ့္ အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ကို စိတ္ အေႏွာင့္ အယွက္ ျဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ လုံးဝ မရွိပါ။

အျခားေသာ ျပည္သူ အမ်ား အျပား ကဲ့သို႔ပင္ ယင္းသည္ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ အစိုးရ အဖြဲ႔ ႏွင့္ က်ေနာ္တို႔ တနိုင္ငံလုံး အတြက္ အေရး အႀကီးဆုံး ကိစၥ ဆိုသည္ကို နားလည္ ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကံမေကာင္း စြာျဖင့္ အေရးတႀကီး ေဆာင္႐ြက္ သင့္ေသာ ကိစၥတရပ္ကို တင္ျပ ခ်င္ပါသည္။ အစိုးရ အဖြဲ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစနိုင္သည့္ ဆက္ခံ ခဲ့ရေသာ အေမြဆိုး တခု အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုကိစၥက နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ တာဝန္ယူ ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ ဦးစားေပးမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ နိုင္ငံတခု တည္ေဆာက္ေရး တို႔ကဲ့သို႔ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္လည္း နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ အစိုးရအဖြဲ႔ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ တို႔က အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ အေလးအနက္ထား၍ စဥ္းစားသုံးသပ္သင့္သည့္ ကိစၥတခု ျဖစ္ပါသည္။

အျခားေသာ ျပည္သူမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ မျဖစ္သင့္ေသာ ကိစၥ တခုဟု က်ေနာ္ ယုံၾကည္ေသာ အက်ည္းတန္သည့္ အျဖစ္တခ်ိဳ႕ ရွိေနပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ အစိုးရအဖြဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့သည့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၄ လတာ ကာလ အတြင္း ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ တရား စြဲဆို ခဲ့ေသာ အသေရ ဖ်က္မႈ ၆၁ မႈ ရွိခဲ့သည္ကို သတိထား မိပါ လိမ့္မည္။ အဆိုပါ ၆၁ မႈထဲတြင္ တဒါဇင္ခန႔္ ရွိေသာ စာနယ္ဇင္း သမားမ်ား တရားစြဲ ခံခဲ့ရၿပီး သူတို႔ထဲမွ အမ်ားစုမွာ တရား ရင္ဆိုင္ ေနၾကရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ႏွင့္ ေနာက္ဆုံး ပစ္မွတ္ထားခံ ခဲ့ရသူမ်ားမွာ The Voice Daily သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ ႏွင့္ ကေလာင္ အမည္ ၿဗိတိသွ် ကိုကိုေမာင္ ဟုသိၾကေသာ အဆိုပါ သတင္းစာ၏ ပင္တိုင္ေဆာင္းပါးရွင္ ကိုေက်ာ္စြာနိုင္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

သူတို႔ကို ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႕က ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည့္ သေရာ္စာ ေဆာင္းပါး တပုဒ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုတိယ ဗိုလ္မႉးႀကီး လင္းထြန္းက တရားလိုျပဳ လုပ္၍ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ကို နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ အစိုးရအဖြဲ႕က ဖန္တီးခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း က်ေနာ္ သိပါသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အရပ္သား အမည္ခံ အစိုးရက ျပဌာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ပုဒ္မ ၆၆ တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တခုခုကို အသုံးျပဳ၍ “ပုဂၢိဳလ္တဦးဦးအား ေျခာက္လွန႔္ေတာင္းယူျခင္း၊ အနိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရား တားဆီး ကန႔္ကြက္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း” တို႔ မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာ ယခင္အစိုးရက သူတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆန႔္က်င္သူမ်ားကို တရားစြဲဆိုနိုင္ရန္ အတြက္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒ တခုကို ဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူ အမ်ားစုက ယုံၾကည္ထားပါသည္။

ယခင္အစိုးရ အဖြဲ႕ လက္ထက္တြင္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အရ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုေသာ အမႈ ၇ မႈ ရွိခဲ့ၿပီး ၅ မႈကို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ၃ မႈမွာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကို အသေရ ဖ်က္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို အသေရဖ်က္မႈ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသည့္ အမႈ ၁ ခုရွိ ပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ (ထိုစဥ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) အေပၚ အသေရပ်က္ေစမႈျဖင့္ တရားစြဲခဲ့သည္က ၁ မႈ သာရွိပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ယခု အစိုးရ အဖြဲ႔ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က ယခင္ အစိုးရ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ မ်ားကို အေတာ္ေလး သတိထား မိၾကမည္မွာ ေသခ်ာ ပါသည္။

သို႔ပါေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ယေန႔ အထိ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တရား စြဲဆိုသည့္ အမႈေပါင္းက ၆၁ မႈ ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အံ့ၾသစရာတခု ျဖစ္သလို NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ တစုံတရာ မွားယြင္းမႈ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပသေနပါသည္။ အမႈအားလုံး အတြက္ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ၏ အစိုးရ အဖြဲ႔တြင္သာ တာဝန္ ရွိသည္ဟု က်ေနာ္ ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္းက ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ အေရးယူ ေထာင္ခ်ျခင္း ခံခဲ့ရေသာ ကဗ်ာဆရာႏွင့္ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ တဦး ျဖစ္သည့္ ေမာင္ေဆာင္းခ ဦးေဆာင္ ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒဆိုင္ရာ သုေတသန အဖြဲ႔၏ အဆိုအရ ထိုအမႈမ်ားထဲတြင္ တပ္မေတာ္က ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို အသုံးျပဳ၍ တရားစြဲဆိုေသာ အမႈ ၇ မႈ ရွိ၍ NLD ပါတီဝင္မ်ားက ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ကို အသုံးျပဳ၍ တရားစြဲ ဆိုေသာ အမႈ ၆ ခုရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ NLD ပါတီကို ေထာက္ခံသူဟု သိၾကသူမ်ားက အဆိုပါ ပုဒ္မ ကို အသုံးျပဳ၍ တရားစြဲေသာ အမႈ ၈ ခုရွိပါသည္။ အျခားသူမ်ားက နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကို အသေရဖ်က္သည္ဟု သူတို႔က ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမႈ ၆၁ ခုတြင္ ၂၁ မႈက နိုင္ငံေရးအရ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆလို႔ရပါသည္။

ယေန႕အခ်ိန္တြင္ NLD အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားက ယခင္အစိုးရေရးဆြဲခဲ့ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ဥပေဒကို အသုံးျပဳခြင့္ ေပးခဲ့သနည္း ဆိုသည္ကို က်ေနာ္ အံ့အားသင့္ ရပါသည္။

NLD အစိုးရအဖြဲ႕မွ ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပါတီကပင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ(ရာဇသတ္ႀကီး)တြင္ ျပဌာန္းထားၿပီး ျဖစ္ေသာ ပိုမို စည္းစနစ္က်သည့္ အသေရ ဖ်က္မႈဆိုင္ရာ ပုဒ္မမ်ားအစား ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ မွ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ကို အသုံးျပဳေနၾကသည္။ အသေရဖ်က္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္ ၅၀၀ တြင္ ပါရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ အင္တာနက္မွ တဆင့္ အေသေရဖ်က္ျခင္းက ပုံနိုပ္ႏွင့္ ေရဒီယိုတို႔ကဲ့သို႔ သမားရိုးက် မီဒီယာ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္း မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းထက္ ပိုမိုထိခိုက္နစ္နာေစသည္ဟု ယခင္အစိုးရႏွင့္ ထိုစဥ္က အာဏာရပါတီ ျဖစ္သည့္ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ေပးထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ယခင္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ယူဆေကာင္း ယူဆခဲ့နိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ NLD အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္မွ အေရးပါေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ကို ေရးဆြဲ ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အျမင္တူၾက၍ ျဖစ္မည္ဟုသာ က်ေနာ္ အေနျဖင့္ သုံးသပ္ ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္က အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ဥပေဒကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ အတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းတခု ျဖစ္ ေကာင္း ျဖစ္ေနနိုင္ပါသည္။

ၾသဇာရွိသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဥပေဒကို အလြဲသုံးစား မလုပ္နိုင္ရန္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ အမ်ားအျပားက ထိုဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကို ေတာင္းဆိုေနခဲ့ၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရက ထို အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ဥပေဒကို မည္သူကမဆို တလြဲအသုံးခ်ရန္ ခြင့္ျပဳထားသလို ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ တက္ႂကြ လႈပ္ရွား သူမ်ား စိတ္ပ်က္ေနပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ခင္ဗ်ား။

ယခု အခ်ိန္သည္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ရန္ အျဖစ္သင့္ဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

ဤ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ဥပေဒကို မေျဖရွင္းနိုင္ေသးသေ႐ြ႕ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား အပါအဝင္ လူအမ်ားအျပား အသေရဖ်က္မႈႏွင့္ ေထာင္ခ်ခံရသည္ကို က်ေနာ္တို႔ ထပ္၍ ျမင္ေတြ႕ေနရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ေရာ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ အစိုးရ အတြက္ပါ အက်ည္းတန္ေသာ ကိစၥတခု ျဖစ္ပါသည္။

(ေက်ာ္စြာမိုးသည္ ဧရာဝတီ English Edition မွ အယ္ဒီတာ ျဖစ္သည္။)

ဓါတ္ပံု : မ်ဳိးမင္းစိုး / ဧရာဝတီ

From : ဧရာဝတီ by ေက်ာ္စြာမိုး

Originally published at - =source=

Read More »

Tuesday, January 31, 2017

လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ မႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္
မေန႔က ၂၀၁၇ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ လူထု ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္၊ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲ ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္သည့္ “မဟတၱမ ဂႏၵီ” လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ ခဲ့ရသည့္ ၅၉ ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ ျဖစ္သည္။

မဟတၱမ ဂႏၵီကို ဟိႏၵဴလက္ရာ အစြန္းေရာက္ လူငယ္ တစ္ဦးက လူပံု အလယ္တြင္ပင္ ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခတ္ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ ခဲ့သည္။

ထိုနည္း တူစြာ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ရက္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ ကလည္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုဥပေဒ အႀကံေပး အဖြဲ႔၀င္ ဦးကိုနီသည္ ရန္ကုန္ ေလဆိပ္ လူျမင္ကြင္း တြင္ပင္ ေသနတ္ သမား တစ္ဦး၏ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္မႈ သတင္းမ်ားကို ဆက္စပ္ စဥ္းစားသည့္အခါ ႏိုင္ငံ တကာက လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္မႈ သတင္း တခ်ိဳ႕က မိမိတို ႔စိတ္ထဲ တခ်ိဳ႕ တ၀က္ ျပန္ေပၚ လာခဲ့သည္။

ဥပမာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး သမား အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ “ဘီနစ္နီ အကြီႏို” ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ရွပ္၀ါ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သည့့္ “စမ္သီ လစ္ေသာင္ကူး” တို႔သည္ လည္းပဲ ယခုလိုပင္ ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခတ္ လုပ္ႀကံခံ ခဲ့ၾကရတဲ့ သတင္းေတြက စိတ္ထဲ ျပန္ေပၚ လာၾက ရပါသည္။

ဖိလစ္ပုိင္္ငံ အတိုက္ အခံ ေခါင္းေဆာင္ ဒီမိုကေရစီေရး သမား “ဘီနစ္ႏို အကြီႏို” သည္ ၁၉၈၃ ခု၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ပမွ တဆင့္ တိုင္းျပည္ ျပန္လာစဥ္ ေလဆိပ္မွာပဲ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ ခံရသည့္ အတြက္ ကြယ္လြန္ ခဲ့ဖူးသည္။

ေနရာမွာတြင္ပင္ လဲက် ကြယ္လြန္ ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မိမိတို႔ရဲ႕ အိမ္နီး နားခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံက အတိုက္ အခံ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ “စမ္သီ လစ္ေသာင္ကူး” သည္လည္း ၂၀၀၉ ခု၊ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔၊ သူစီး လာသည့့္ကားကို ေသနတ္ျဖင့္ အခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာ ပစ္္ခတ္ လုပ္ႀကံ ခံခဲ့ရ၏။

သို႔ေသာ္ သူကေတာ့ ကံအားေလ်ာ္စြာ ဒဏ္ရာ အႀကီး အက်ယ္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္မီွ ကုသၿပီး အသက္ ကယ္ႏိုင္ ခဲ့၏။

ယင္း ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ မ်ားရဲ႕ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ ခံရမႈ မ်ားတြင္ သတ္ျဖတ္သူ လက္သည္ တရားခံမ်ား ကိုမူ ဖမ္းဆီး အေရးယူ နိုင္ျခင္း၊ ေဖာ္ ထုတ္ နိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ ပါေခ်။

ယခုလည္း ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီသည္ ေရွ႕ေန တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ အျပင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အားအကိုး ရဆံုး ဥပေဒ ပညာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ အထူး စိတ္အား ထက္သန္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးကိုနီအား လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ ျခင္းသည္ သာမာန္ စိတ္လိုက္ မာန္ပါ ျပဳလုပ္ မိသည့္ ရာဇ၀တ္မႈ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ လုပ္ႀကံမႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ပုန္းကြယ္ ဖံုးကြယ္ ထားေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ား ရွိေကာင္း ရွိေနႏိုင္ သည္ဟု လူအမ်ားက ယူဆ ၾကပါသည္။

လုပ္ႀကံပံု လုပ္ႀကံနည္းႏွင့္ လုပ္ႀကံခံရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္း ဆက္စပ္စဥ္းစားသည့္အခါ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံက “ဘီနစ္နီ အကြီႏို”ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံက “စမ္သီ လစ္ေသာင္ကူး” တို႔လို ႏိုင္ငံေရးအရ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သေလာဟု ထင္ေၾကးေပးသူေတြကလည္း ေပးၾကပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေစ၊ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ျခင္း နည္းကို အသံုးျပဳသည့္ အတြက္ကိုမူ မိမိတို႔ အေနႏွင့္ သေဘာ မတူႏိုင္ပါ။ ကန္႔ကြက္ၾကရမည္သာျဖစ္သည္။

ပုဂၢိဳလ္ေရးအရျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ မေၾကနပ္မႈကို အၾကမ္းဖက္ ေျဖရွင္းျခင္း ျဖင့္လည္း ျပႆနာမ်ား ေျပလည္ ေအာင္ျမင္ သြားသည္ ဟူ၍ မည္သည့္ အခါတုန္း ကမွ်လည္း မရွိခဲ့ဘူး သလို ေနာင္တြင္လည္း ရွိိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

သည္လို ျပဳမႈလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ပိုမိုရႈပ္ေထြးလာေစၿပီး လုပ္ႀကံသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ယင္းတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မႈျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ စရာ အေၾကာင္း မရွိေခ်။

အခိ်န္တန္ေသာအခါ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒမွာ ေအာင္ပြဲမခံၾကရဘဲ က်ဆံုးသြားၾကရသည္သာ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ အတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္မႈကို မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်ပါသည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း မည္သုိ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားပင္ျဖစ္ပေစ “လက္နက္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ ေျဖရွင္းေသာ အျပဳအမူ အယူအဆ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား” အျမန္ဆံုး နည္းပါး ပေပ်ာက္ ပါေစေၾကာင္း ကိုလည္း တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လိုက္ပါသည္။

(ဓာတ္ပုံ သက္ကုိ/မဇၥ်ိမ)

From : မဇၩိမ မီဒီယာ

Originally published at - http://mizzimaburmese.com


Read More »

Saturday, January 28, 2017

မင္းေဘးမွ ကင္းေ၀း နိုင္ၾကပါေစ
ယခု ရက္မ်ား အတြင္း YBS ကားလိုင္း သစ္မ်ား အေၾကာင္း ၾကားခဲ့ ၾကရ ဖတ္ခဲ့ ၾကရသည္။ ေကာင္းတာလည္း ရွိ မေကာင္း တာလည္း ရွိသည္။

ေယဘုယ် အားျဖင့္ေတာ့ ေကာင္းတဲ့ ဘက္က ရႈျမင္ လက္ခံ ၾကသည္ကို ေတြ႔ရေတာ့ ေျပာင္းလဲ လာေနသည့္ မိမိတို႔ ျပည္သူ မ်ားရဲ႕ ႏွလံုးသား ဓါတ္ခံ အတြက္ ၀မ္းသာ ရပါသည္။

သည္လို အေျခအေန အတြင္း မိမိတို႔ စိတ္ၾကည္ႏူးမႈ အျဖစ္ဆံုး ျမင္ကြင္း တခ်ိဳ႕ သတင္းတခ်ိဳ႕ကို ထပ္မံၿပီး ျမင္ေနၾကားေနခဲ့ရျပန္သည့္ အတြက္ ပိုၿပီး စိတ္ခ်မ္းေျမ့ ရသည္ဟု ေျပာရဖြယ္ ရွိပါသည္။

ယင္းသတင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ခရီးစဥ္တခ်ိဳ႕သတင္းမ်ားကို ျမင္ၾကရ ဖတ္ၾကရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္၏ ခရီးစဥ္မ်ားကို သတင္းစာတိုင္းက တေလးတစားေဖၚျပေပးေနၾကသည္ကို အားလံုး အသိပင္ျဖစ္သည္။

သမၼတဟူသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ဥေသွ်ာင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔၏ ဖခင္သဖြယ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သမၼတႀကီး၏ ခရီးစဥ္မ်ားကို သတင္းစာမ်ားက ေဖၚျပေပးေနၾကသည္မွာ တကယ္ေတာ့ မဆန္းၾကယ္လွပါ။

လက္ရွိသမၼတႀကီးရယ္လို႔မဟုတ္၊ မည္သည့္သမၼတပဲ ျဖစ္ပါေစ သမၼတတစ္ဦး၏ ခရီးစဥ္ကို သတင္းစာတိုင္းက သတင္းအျဖစ္ ေဖၚျပေပးၾကမည္မွာ မလြဲပါ။

သို႔ေသာ္ သည္တခါေတာ့ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္၏ ခရီးစဥ္သတင္းမ်ားကို ဖတ္ရႈသိျမင္ရသည္မွာ ယခင့္ ယခင္
ေခတ္မ်ားႏွင့္ မတူ တမူထူးျခားေနသည္ဟု ဆိုရမလိုျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ခရီးစဥ္သတင္းမ်ားမွာ ထူးျခားခ်က္မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ယင္း ထူးျခားခ်က္မ်ား၌ အသိသာအထင္ရွားဆံုးအခ်က္မွာ အေဆာင္အေယာင္အခမ္းအနား ႀကီးႀကီးမားမားမရွိပဲ ပကတိ ရုိးရွင္းလွသည့္ သာမာန္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ အသြင္သ႑ာန္မ်ိဳးျဖင့္ ခရီးထြက္ေလ့ရွိသည္ဆိုသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ပညာႀကီးျခင္း၊ ရိုးသား ပြင့္လင္း
ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူတို႔ႏွင့္ မကင္း မကြာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ၊ ၾကမ္းတေျပးထဲ ေနထိုင္လိုျခင္း အစရွိသည့္ အဓိပါၸယ္မ်ား သက္၀င္ေနသည့္ ျမင္ကြင္း မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

မည္သည့္အခမ္းအနားပင္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ခရီးပင္ျဖစ္ေစ သမၼတႀကီးသည္ မာန္မာနကင္းစင္စြာ ပကာသနမဖက္ ရုိးသားေအးခ်မ္းစြာ သြားလာေနထိုင္လိုသူျဖစ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္မွာ မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ေအာင္ သိသာထင္ေပၚလြန္းသည့္အခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။

ထို႔ျပင္ သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ထူးျခားေလးနက္လွသည့္ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း ထည့္ေရးခဲ့ သည္ကိုလည္း မိမိတို႔ သတိျပဳမိခဲ့ပါသည္။

ထုိစာေၾကာင္းမွာ “ မင္းေဘးအႏၱရယ္ ကင္းေ၀းတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ရပါလို၏ ” ဟူသည့္ စာေၾကာင္းေလးပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းစာေၾကာင္းေလးကို သတင္းဌာနအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ထင္ရွားစိမ့္ေသာငွာ အထူးအသားေပး ေဖၚျပေပးခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ၾကရပါသည္။

ျမန္မာ့ရိုးရာ စကားပံုတစ္ခုတြင္ “မီး၊ ေရ၊ ၊ မင္းဆိုး၊ ခိုးသူ၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ ” ဟူ၍ ရန္သူမ်ိဳး ၅ ပါး ရွိသည္ဟူ၍ မွတ္သားဖူးပါသည္။ ယင္း စကားပံုထဲမွ လူတို႔အတြက္ အႏၱရယ္ျဖစ္ေစသည့္ “မင္းဆုိး” ဆိုသည္ကို မလိုလားမႏွစ္သက္သူျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို တြက္ဆလို႔ရပါသည္။

သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ယင္းစာေၾကာင္းေလးေရးသားေဖၚျပ လိုက္သည့္ အတြက္ ျပည္သူတို႔ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္အားျဖင့္ တသားတည္း ရွိသူ၊ ဆိုးသြမ္း ဖိႏွိပ္ရက္စက္သည့္ “မင္း” သို႔မဟုတ္ “အုပ္စိုးသူ” တို႔ကို မလုိလား မႏွစ္သက္သူ၊ ျပည္သူ တို႔အား ယင္းကဲ့ သို႔ေသာ ဆုိးသြမ္း ဖိႏွိပ္သူ မင္းဆိုးမင္းညစ္တို႔ရန္မွ ကင္းေ၀းေစလိုသူ ျဖစ္သည္ဆိုသည့္အခ်က္မွာ ယင္း မွတ္တမ္းစာေၾကာင္းကေလးကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိသာ ထင္ရွားေစ ခဲ့ပါသည္။

ယင္းအခ်က္မွာ မိမိတို႔ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသမိုင္းတြင္ မႀကံဳစဖူး ထူးကဲလွသည့္ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္သည္ ဟူ၍ပင္ ဆိုရပါမည္။ ျပည္သူတို႔အေပၚ၊ လူသားအခ်င္းခ်င္းအေပၚ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕သည့္ အၾကင္နာစိတ္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟူသည့္ အခ်က္ကို အထင္အရွားေဖၚျပသည့္ မွတ္တမ္းစာေၾကာင္းကေလး ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

မဇၥ်ိမအေနျဖင့္ အျခားအျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ သတင္းမ်ားကို ေလးစားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သည္ရက္ပိုင္းအတြင္း အျခားအျခားေသာ ထူးျခားေလးနက္သည့္ သတင္းမ်ား နည္းတူ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ ခရီစဥ္ သတင္းမ်ား ကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာလ်က္ ရွိပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ဥေသွ်ာင္၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔၏ ဖခင္သဖြယ္ ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္ႀကီး တခုတ္တရ
ေရးသားခဲ့သည့္ မွတ္တမ္း ဆုေတာင္း အတိုင္း သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္ အပါအ၀င္ မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ား အားလံုး မင္းေဘးမွ ကင္းေ၀း ပါေစေၾကာင္း မဇၥ်ိမ အေနျဖင့္ ထပ္ေလာင္းဆုေတာင္း ေပးလိုက္ရပါသည္။

From : မဇၩိမ မီဒီယာ

Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/22842

Read More »

Sunday, November 27, 2016

လွပေသာ ေအာင္ပြဲ
မေလးရွား လက္ေရြးစင္ ဘက္သို႔ ေဒးဗစ္ထန္း၏ သြင္းဂုိးက အႏုိင္ဂိုး တစ္ဂိုးထက္ ပို၍ပင္ တန္ဖိုးရွိ ခဲ့ပါသည္။

ပဲြစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့၊ အားႀကိဳး မာန္တက္ျဖင့္ ေျခစြမ္း အသာစီးျဖင့္ ကစား ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ လက္ေရြးစင္ ေဘာလံုး အသင္းသား မ်ားသည္ သေရ က်႐ံုျဖင့္ အႀကိဳ ဗုိလ္လုပဲြ တက္ေသာ္လည္း ျမန္မာ ပရိသတ္မ်ား၏ ေရွ႕တြင္ အႏုိင္ ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကည္ႏူးေစ ခဲ့ပါသည္။

ယခုလပိုင္းအတြင္း ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးညိႇဳးႏြမ္းအားငယ္ေနေသာျပည္သူမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္အားတက္ေစခဲ့၍ လက္ေရြးစင္အသင္းႏွင့္ နည္းျပဂတ္ကို အထူးေက်းဇူး တင္ပါသည္။

ယခုႏုိင္ပဲြက တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ေအာင္ပဲြလည္းျဖစ္သည္။ ကြင္းအတြင္း ေျခစြမ္းျပခဲ့သည့္ ကစားသမားမ်ားသာမက စည္းကမ္းရွိစြာျဖင့္ အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ အားေပး ခဲ့ေသာ ပရိသတ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ျမန္မာ့ဂုဏ္ကုိ တက္ေစ ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုလပိုင္းအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ပဋိပကၡမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ တိုက္ပဲြမ်ား၊ စီးပြားေရးက်ဆင္းေနမႈ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ဆက္တိုက္ေပါက္ကြဲမႈ မ်ား စေသာ မေကာင္းသတင္းမ်ားေၾကာင့္ ကုိယ္စိတ္ႏွလံုးညိႇဳးႏြမ္း အားငယ္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ယမန္ေန႔ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္တြင္ ေျပာထား သကဲ့သို႔
နို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ ႏုိင္ပဲြက ျမန္မာျပည္သူမ်ား အားလံုးကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူး ေက်နပ္ေစ ခဲ့ကာ အားသစ္မ်ား ေမြးဖြားေပး ခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသားအားကစားျဖစ္သည့္အျပင္ ေဘာလံုးအားကစားအ ေပၚ အ႐ူးအမူးအားေပးေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေၾကာင္း သု၀ဏၰေဘာလံုး ကြင္းတြင္ အေကာင္းဆံုးသက္ေသျပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤါလီအေရးေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ပင္ မေလးရွား၀န္ႀကီးတစ္ဦးက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဘဂၤါလီအေရးအတြက္ မေလးရွားႏုိင္ငံသား အခ်ိဳ႕က ျမန္မာ သံ႐ံုးေရွ႕တြင္ ဆႏၵ ျပ ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာေဘာလံုး ပရိသတ္မ်ားကမူ အေကာင္းဆံုး တုံ႔ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းမွာ ‘ေဘာလံုးကြင္းထဲကုိ ပဋိပကၡမ်ား သယ္မလာပါႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ ကစားခြင့္ေပးလုိက္ပါ’ ‘ေဘာလံုးအားကစားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္သည္’ အဓိပၸာယ္ရေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ ဗီႏုိင္းမ်ားကို ျမန္မာပရိသတ္မ်ားက ကိုင္ေဆာင္၍ အားေပးခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အတူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးရွိေသာ ႏုိင္ငံမွ လက္ေရြး စင္အသင္းျဖစ္၍ ျမန္မာအသင္းတြင္ ရွမ္း၊ ဗမာ၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္ စေသာတုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ားလည္း ပါ၀င္ၿပီး ေမွာ္ဆန္ေသာ သြင္းဂိုးျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစခဲ့သည့္ အႏုိင္ဂိုး သြင္းေပးခဲ့သည့္ ေဒးဗစ္ထန္းကလည္း ခ်င္း - ရ၀မ္စပ္ တိုင္းရင္းသား တစ္ဦးျဖစ္ေန ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္္မာ အသင္းက အသင္း၀င္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိ အားလံုး စုစည္း ညီၫြတ္စြာ ႀကိဳးပမ္းပါက ေအာင္ပဲြမ်ား မလဲြမေသြ ရမည္ဆုိသည္ကို သက္ေသျပေနပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသည္ဆုိေသာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားအားလံုးအတြက္ ျမန္မာအသင္းကေပးေသာ တန္ဖိုးရွိလွသည့္ သတင္းစကားတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

(အယ္ဒီတာ အာေဘာ္)

From : 7 day daily

Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/81983

Read More »

Sunday, November 20, 2016

ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကား အသုံးအႏႈန္းမွန္ ယဥ္ေက်းၾက ေစခ်င္
အခု ေနာက္ပိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ မီဒီယာ အမ်ားစုမွာ ျမင္၊ ၾကား၊ ေတြ႔၊ သိေနရတဲ့ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာ စကားကို အကဲခတ္ ရသေလာက္ေတာ့ အေတာ္ႀကီး ခ်ည့္နဲ႔ ယိမ္းယုိင္ ေနတာ သတိထား မိတယ္။

မီဒီယာဆိုတဲ့ အထဲမွာ ပုံႏွိပ္ မီဒီယာ အျပင္ အ႐ုပ္၊ အသံလႊင့္ မီဒီယာ၊ အြန္လိုင္း မီဒီယာနဲ႔ ဂီတ၊ ႐ုပ္ရွင္ ေတြနဲ႔ အဲဒီ မီဒီယာ မ်ဳိးစုံမွာ ထည့္ထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြလည္း ပါတယ္။

မီဒီယာ မ်ဳိးစုံမွာ ျမန္မာစာ ေရးထုံး၊ ျမန္မာ စကားလုံး အသုံး အႏႈန္း၊ သတ္ပုံ သတ္ညႊန္း ေတြက အေတာ္ႀကီးကို ခြၽတ္ေခ်ာ္ လြဲမွားေနတယ္။

လွ်ာခင္တြဲတာ၊ ကြာတာအေပၚ မူတည္ၿပီး စလုံးနဲ႔ ဆလိမ္ အသံထြက္ မကြဲတာနဲ႔ ေလယူေလသိမ္း အဆင္မေခ်ာတာေလာက္က နားလည္ေပးလို႔ရေပမယ့္ ျမန္မာ စကားလုံး၊ ေဝါဟာရေတြကို သူ႔ေနရာနဲ႔သူ မသုံးဘဲ အရပ္ထဲမွာ၊ လမ္းေဘးမွာ၊ ေပါက္ပန္းေစ်း ေျပာတဲ့ စကားလုံးေတြ တြင္တြင္ႀကီး ထည့္သုံး ေနတာကေတာ့ အ႐ုပ္ဆုိးလွတယ္။

အခုေနာက္ပိုင္း လူငယ္ေတးေရး ဆရာေလးေတြ၊ ေတးသံရွင္ေတြရဲ႕ အႏုပညာ ဗီဇနဲ႔ ဖန္တီး တီထြင္မႈေတြကို အားေပး အသိအမွတ္ ျပဳေပမယ့္ သူတို႔ သီခ်င္း စာသားေတြက အျမင္မေတာ္ ဆင္ေတာ္နဲ႔ ခေလာက္ ျဖစ္ေနတာကေတာ့ နားေထာင္ရတာ အဆင္ မေျပလွဘူး။

အထူးသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ေတြ သည္းသည္းလႈပ္ ျဖစ္ေနၿပီး ခပ္ႏြဲ႔ႏြဲ႔ ပုံစံဆိုတတ္တဲ့ လူငယ္ ေတးသံရွင္ေလးရဲ႕ သီခ်င္းစာသား တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သာမန္စကား ေျပာတဲ့ အခါေတာင္ ႏႈတ္က ထြက္ဖို႔ မလြယ္တာေၾကာင့္ နာမ္စား သုံး ေျပာေလ့ရွိတဲ့ အရာမ်ဳိးကိုေတာင္ တစ္တစ္ခြခြ သုံးၿပီး ထည့္ဆိုထားတယ္။

အခု ရက္ပိုင္းအတြင္း ႐ုပ္/သံမွာ ထပ္ခ်ည္း တလဲလဲ လႊင့္ေနတဲ့ ေၾကာ္ျငာစာသား တစ္ခုဆိုရင္ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာ စကားလုံး ေဝါဟာရေတြရဲ႕ အနက္ အဓိပၸာယ္ကို ေသခ်ာ နားမလည္တာလား ဒါမွမဟုတ္ အရပ္ထဲက ေျပာစကားကို အလြယ္ ယူသုံးလိုက္တာလား မသိဘူး။ သူ႔ေၾကာ္ျငာရဲ႕ ဆိုလိုရင္း အဓိပၸာယ္က အႏုတ္လကၡဏာ ေဆာင္သြားတယ္။

အရင္က ေတးေရးဆရာေတြဆိုတာ သီခ်င္း စာသား၊ စကားလုံးတုိင္းကို အေလးအနက္ထားၿပီး ရက္ေပါင္း မ်ားစြာ စိတ္ကူး လြင့္ေမ်ာၿပီး သီကုံး ဖန္တီးခဲ့ၾကတာ။ ယုတ္စြအဆုံး ေကာ္ပီ ေတးသီခ်င္းေတြကို စာသား ထည့္တာေတာင္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မလုပ္ခဲ့ၾကဘူး။

ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လုံးရွိရင္ စီးရီး ထုတ္လို႔ရတဲ့ ေခတ္ ျဖစ္လာေတာ့ အႏုပညာ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ အႏုပညာအေပၚ တန္ဖိုးထားမႈကလည္း အရင္ေခတ္နဲ႔ ယွဥ္ရင္ တျဖည္းျဖည္း ကြာဟခ်က္ ႀကီးလာသလားလို႔။

ျပန္ဆိုေတးေတြဆိုရင္လည္း ၿပီးစလြယ္ လုပ္ၿပီး ဆိုေနၾကတာ ၾကားရတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔လို ဂီတ အႏုပညာကို ခံစားနားဆင္တဲ့သူေတြေတာင္ ဒီေလာက္ စိတ္ထဲမွာ ခိုးလိုးခုလု ျဖစ္ေနတာ မူလ ဖန္တီးထားတဲ့သူေတြဆို ဘယ္လိုေနမလဲ ကိုယ္ခ်င္းစာ ေတြး ေတြးမိတယ္။

တစ္ေလာက လႊမ္းမိုးရဲ႕ အင္မတန္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ သီခ်င္း တခ်ဳိ႕ကို နာမည္ေက်ာ္ လူငယ္ေတးသံရွင္ တစ္ေယာက္က ခပ္ႏြဲ႔ႏြဲ႔ ေလသံနဲ႔ အ႐ႈိက္ အဟုိက္၊ အထစ္ကေလးေတြ ထည့္ၿပီး ဆိုထားတာ ၾကားလိုက္ေတာ့ က်န္တဲ့ သူေတြေတာ့ မသိဘူး ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္နားကိုေတာင္ ျပန္ရွက္မိသလို ျဖစ္သြားေလာက္တဲ့အထိ အ့ံၾသ ထိတ္လန္႔သြားမိတယ္။

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဒီဘက္ေခတ္ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာစာ အဆင့္အတန္းနဲ႔ ဂီတအႏုပညာ ဖန္တီးမႈ၊ ရသခံစားမႈေတြ က်ဆင္းသြားတယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ် ႏုိင္တယ္။ အဲလို ဖန္တီးမႈအပိုင္းမွာ က်ဆင္းသြားတဲ့အတြက္ အဆင့္အတန္း သိပ္မျမင့္တဲ့ ဂီတအႏုပညာ တခ်ဳိ႕ကို သည္းသည္းလႈပ္ အားေပးေနသလိုမ်ဳိး ခံစားမႈ အပိုင္းမွာလည္း ကြၽဲကူးေရပါ နိမ့္ဆင္းလာတာလို႔ ေျပာႏုိင္တယ္။

ဒီျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းဖို႔ဆိုရင္ ျမန္မာစာနဲ႔ ျမန္မာစကားအတြက္ မူလတန္းကေန တကၠသိုလ္အဆင့္အထိ ျမန္မာစာ ျပ႒ာန္းခ်က္ စာအုပ္ေတြရဲ႕ အဆင့္အတန္း၊ ျမန္မာစာသင္တဲ့ ဆရာေတြရဲ႕ ျမန္မာစာ အရည္အခ်င္းကို ျပန္ဆန္းစစ္ ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔လိုမယ္။

ဂီတအႏုပညာ အတြက္ကေတာ့ မူလတန္းကေန တကၠသိုလ္အဆင့္အထိ ႐ုိးရာဂီတ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဂီတ၊ တူရိယာ ပစၥည္းေတြနဲ႔ အေျခခံက်က် ထိေတြ႔ မိတ္ဆက္ေပး၊ အႏုပညာ မ်ဳိးဆက္ ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ပညာရွင္ဆန္ဆန္ လက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကားေပးႏုိင္တဲ့ ဂီတ အကယ္ဒမီလိုမ်ဳိး သီးသန္႔ ထူေထာင္ ေပးဖို႔လိုမယ္။

အခ်ိန္ ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် အမွားၾကာ အမွန္ျဖစ္ဆိုသလို ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားနဲ႔ ျမန္မာ့ဂီတ အႏုပညာေလာက တျဖည္းျဖည္း အႏုတ္ လကၡဏာ ျပရာကေန ေနာက္ဆုံး အေျခအေန သိပ္ဆုိးသြားႏုိင္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္ မေႏွာင္းခင္ ခပ္ျမန္ျမန္ေလး ျပဳျပင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ။

အယ္ဒီတာ(၁၉-၁၁-၂ဝ၁၆)
.........................
Editorial, The Voice Daily, Vol-4/ No-191

From : The Voice

Originally published at - https://www.facebook.com/thevoicemyanmar.mm

Read More »

Thursday, September 08, 2016

၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံက ဘာေမွ်ာ္လင့္လို႔ ရမလဲ – အယ္ဒီတာ စကား၀ုိင္း
ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးမယ့္ အေၾကာင္း အရာ ကေတာ့ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ၂၁ ရာစု ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို ေနျပည္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဦးေဆာင္ က်င္းပေန ပါတယ္။

ဒီညီလာခံမွာေတာ့ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔အစည္း အသီးသီးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖဲြ႔အစည္းေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ အရင္လုပ္ခဲ့တဲ့ အန္စီေအလို႔ေခၚတဲ့ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ အခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ညီလာခံေတြနဲ႔ ကြာတာကေတာ့ အရင္တုန္းက လက္မွတ္ မထုိးတဲ့ တိုင္းရင္းသား အခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ ခဲ့တာ ေတြ႔ရ ပါတယ္။

အဲလိုပဲ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဆိုရင္လည္း ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္တာ ေတြ႔ရွိရ ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ က်ေနာ္တို႔ ဒီညီလာခံကေန ဘာေတြမ်ား ထူးျခားခ်က္ေတြရွိလဲ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြရွိလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးတိုးေဇာ္လတ္(ဒီဗြီဘီ)

“အဲဒီေတာ့ ဆရာေအးေမာင္ေက်ာ္ကုိ စေမးခ်င္ပါတယ္။ ဒီညီလာခံရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ေလးေတြ ေပါ့ေနာ္။ ဘာေတြမ်ားရွိလဲ၊ အရင္လုပ္လာတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံေတြနဲ႔ ဒီညီလာခံက လက္ေတြ႔က်က် ဘာေမွ်ာ္လင့္လို႔ရလဲ။ အဲဒါကို ပထမဆံုး ေျပာေပးပါခင္ဗ်။”

ဦးေအးေမာင္ေက်ာ္ (ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္)

“ဒီညီလာခံကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဒီအစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးနဲ႔ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အေရး ပါတဲ့ ေျခလွမ္းတရပ္ အေနနဲ႔ က်င္းပတာေပါ့ေလ။

အဲဒီေတာ့ ေခၚတာကိုက ၂၁ ရာစု ပင္လံုလို႔ ေခၚတဲ့ အဓိပၸာယ္ကလည္း က်ေနာ္တို႔ ၂၀ ရာစု ပင္လံုတုန္းက တိုင္းရင္းသားေတြ တစုတစည္းတည္း အင္အားနဲ႔ လြတ္လပ္ေရး ရယူခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စည္းလံုးညီညြတ္မႈဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေပါ့ေနာ္။

ဒါကို ဆက္ခံၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ဖုိ႔ လိုတယ္ဆိုတာကို အေလးအနက္ထားတဲ့အေနနဲ႔ ၂၁ ရာစု ပင္လံုလို႔ ေခၚတဲ့ သေဘာေပါ့ေလ။ အဲဒီေတာ့ ဒီညီလာခံမွာေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ သမိုင္း၀င္ညီလာခံ တခုပါပဲ။

ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အရင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က ညီလာခံထက္စာရင္ေတာ့ လူစံုတက္စံု ပိုၿပီးေတာ့ ပါတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္တာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ အခု ေျပာေနတဲ့ အဖဲြ႔ ၃ ဖဲြ႔ကေတာ့ မပါဘူးေပါ့ေလ။

ဒါကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သီးျခားျဖစ္စဥ္အေနနဲ႔ စဥ္းစားလို႔ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္ျမင္တာေတာ့ အမ်ားစုႀကီးပါတယ္။ ဒီမွာလည္း က်ေနာ္တို႔ အျမင္ေတြ စံုစံု ေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မယ္ေပါ့ေနာ္။ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြထဲမွာ အျမင္ေတြကဲြတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါေတြဟာ က်ေနာ္တို႔ စားပဲြ၀ိုင္းေပၚ ေရာက္လာၿပီဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ဒါကို အခုနကေျပာတဲ့ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ဆက္ၿပီးညိႇသြားၾကမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒါ အလားအလာ အမ်ားႀကီးေကာင္းတယ္လို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ ျမင္ပါတယ္။”

ဦးတိုးေဇာ္လတ္(ဒီဗြီဘီ)

“ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်။ ကိုေအးေမာင္ေက်ာ္တို႔ အျမင္ကဲြျပားမႈေတြေတာ့ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရသစ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သူတို႔ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ္၊ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ေျခလွမ္းသစ္ေပါ့။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဆရာေဇယ်ာသူ ဒီဟာရဲ႕ ဘာထူးျခားခ်က္ေတြ ရွိလဲ၊ ေနာက္တခုက က်ေနာ္တို႔ လက္ေတြ႔က်က် ဘာေတြ ေမွ်ာ္လင့္ရလဲ။ အဲဒါေလး ေဆြးေႏြးပါဦးခင္ဗ်။”

ဦးေဇယ်ာသူ (တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ၊ The Voice ဂ်ာနယ္)

“အဓိကကေတာ့ ျပည္သူေတြ ကလည္း စိတ္၀င္စား ၾကတယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ မီဒီယာကလည္း အရင္ကထက္ စာရင္ ပိုလြတ္လပ္တယ္။ ၿပီးအခါ က်ေတာ့ တိုက္႐ိုက္ လႊင့္ခြင့္ေတြ ေပးတဲ့ အခါက်ေတာ့၊ တိုက္႐ိုက္ ၾကည့္ရတဲ့ အခါက်ေတာ့ ျပည္သူေတြ ပါ ၀င္ၿပီး စဥ္းစားလို႔ ရတာေပါ့ေနာ္။

ေတြ႔ရတာကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာသြားတာ ေတြ႔ရတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြေပါ့ေနာ္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔၊ UNFC ေခါင္းေဆာင္တို႔၊ ၿပီးရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အကုန္လံုးက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာသြားၾကတယ္။

အဲဒီမွာ ဘာေလးေတြလည္း သြားေတြ႔ရလဲဆိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကေန ခြဲမထြက္ဘူးဆိုတဲ့ ဟာေတြလည္း ေတြ႔ရတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အရင္ခံစားခ်က္ေတြေပါ့ေလ။
အဲဒါေတြလည္း ေျပာသြားတာ ေတြ႔ရတယ္။

အဲဒီအခါက်ေတာ့ အရင္တုန္းက ဒီလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႔ရတဲ့ ျပည္သူေတြကေနၿပီးေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ စိတ္၀င္စားလာၿပီးေတာ့ ဒီေပၚမွာ ေ၀ဖန္
ၾကတာေတြ ရွိတယ္။

တခ်ဳိ႕ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြက ဆိုးတယ္ ေျပာလို႔ရသလို၊ တခ်ဳိ႕ကလည္း ေကာင္းတဲ့ဟာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒါကေတာ့ ဘာလဲဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ေျပာေန ၾကတဲ့ all inclusive ေပါ့ေနာ္။ All Inclusive ဆိုတာက ျပည္သူေတြပါ ပါရမယ္။ အဖဲြ႔ေတြအကုန္လံုးတင္ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူေတြပါ ပါရမယ္ဆိုရင္ ပိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ သေဘာထားနဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ဒီလို သေဘာရတယ္ေပါ့။

အဲဒီအခါက်ေတာ့ အခု က်ေနာ့္အျမင္မွာ ထူးျခားတာကေတာ့ ျပည္သူေတြ ပိုၿပီးေတာ့ စိတ္၀င္တစားနဲ႔ ဒါကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကတာဟာ။ ဒါကေတာ့ ထူးျခားတဲ့
ျဖစ္စဥ္ေပါ့ေလ။”


ဦးတိုးေဇာ္လတ္(ဒီဗြီဘီ)


“ဟုတ္က့ဲခင္ဗ်။ အရင္ကထက္ ပိုၿပီးေတာ့ ပါလာတဲ့ ထူးျခားတဲ့ all inclusive ေပါ့ေနာ္။ အရင္ လက္မွတ္မထိုးတဲ့ UNFC ေပါ့။ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအဖဲြ႔ကို ထည့္လာတယ္ေပါ့ေနာ္။ ၈ ဖဲြ႔အျပင္ က်န္တဲ့သူေတြ။ အဲလိုပဲ ‘၀’ တို႔၊ မိုင္းလားတို႔ ထည့္လာတယ္။

ေနာက္တခုကလည္း စကားလံုးနဲ႔ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ထည့္ေျပာသြားတယ္။

ဒါ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္လည္း ျဖစ္တယ္ေပါ့။ ေနာက္ထပ္ ထူးျခားတာကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ဖက္ဒရယ္ဆိုတဲ့စကားကို လံုး၀ေရွာင္ေျပာသြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

အဲဒီလိုပဲ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မူတူးေဆးဖုိးကေတာ့ သူ ေျပာတယ္၊ ၄၇ ပင္လံုသည္ လြတ္လပ္ေရးကို ယူတယ္၊ ၂၁ ပင္လံုသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို တည္ေထာင္မယ္ဆိုတဲ့ အတြက္ သူေထာက္ခံ ပါတယ္လို႔ သူေျပာတယ္ေပါ့။

အဲဒီေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ကေရာ ဖက္ဒရယ္ ဆိုတဲ့အေပၚမွာ တမင္ ေရွာင္ေနတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေလာေလာဆယ္ အစိုးရရဲ႕ တိုင္းရင္းသားေတြ ေျပာေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ေရးဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ မပါေသးတာလား။ အဲဒါလည္း နည္းနည္းသံုးသပ္ေဆြးေႏြးေပးပါဦးခင္ဗ်။”

ဦးေအးေမာင္ေက်ာ္ (ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္)

“တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ကေတာ့ သူက ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေပါ့ေနာ္၊ ၂၀၀၈ ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ဆိုတဲ့ တာ၀န္တခု သူ႔မွာ ရွိတယ္ေပါ့ေလ။ အဲဒီေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မႉးႀကီး ေျပာတဲ့ အထဲမွာ သူက တပ္မေတာ္ရဲ႕ မူ ၆ ခ်က္ ဆိုတာလည္း သူ ထည့္ေျပာ သြားတယ္။

အဲဒီမူ ၆ ခ်က္မွာလည္း ပထမ ၄ ခ်က္ေလာက္က ျပႆနာမရွိဘူး။ ေနာက္ဆံုး ၂ ခ်က္ကေတာ့ ခုနက ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ေအာက္ကေနပဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္မ်ဳိးေတြက်ေတာ့ အရင္တုန္းကလည္းပဲ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔ေတြေရာ အကုန္လံုးက ဒါကို လက္ခံဖုိ႔ အရမ္းခက္ခဲတယ္ဆိုတာ ေျပာၿပီးသား ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။

ဒါေပမယ္လို႔ တပ္ဘက္ကလည္း ဒီ ၆ ခ်က္ ဆိုတာကေတာ့ လံုး၀ႀကီး လိုက္နာရမယ္ ဆိုတာမ်ဳိးလည္း မဟုတ္ပါဘူး ဘာညာနဲ႔လည္း ေျပာဖူးတယ္။

ဆိုေတာ့ ေနာက္တခုက ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က ဖက္ဒရယ္ဆိုတာကို အၾကမ္းဖ်င္း လက္ခံၿပီးသားလို႔ က်ေနာ္တုိ႔ နားလည္လို႔ရတယ္ေလ။

အဲဒီေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း သူ ေလ့လာထားၿပီးသားေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ဟိုတေန႔က တပ္မေတာ္သားတေယာက္က ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဆိုတဲ့ဟာ စကားရပ္ဟာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီလို႔ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။

အဲဒီ ေၾကညာခ်က္ကို ကန္႔ကြက္တာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီ စကားလံုးကိုပဲ သူက ျပင္ခ်င္တာေပါ့ေလ။ သူတို႔ေျပာတာကေတာ့။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ကို သူတို႔ ေထာက္ ခံတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီစကားလံုးကေတာ့ ၂၀၀၈ နဲ႔ မကိုက္ဘူးဆိုတဲ့သေဘာ ေျပာခ်င္တာေပါ့။

ဒါေပမယ္လို႔ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္ျမင္တာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သြားမယ့္လမ္းေၾကာင္းက အားလံုးက ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဆိုတာေတာ့ ရွင္းၿပီး
သားလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လို႔ ေလာေလာဆယ္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုနဲ႔ေတာ့ မကိုက္ဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း အဲဒီဟာကို က်ေနာ္တို႔ ေျပာလို႔ေတာ့ ရတယ္လို႔ ထင္တယ္။

ဒါ ႀကိဳေျပာတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလမ္းေၾကာင္းကို က်ေနာ္တို႔ သြားမယ္ေလ။ အခုလုပ္ေနတဲ့ ညီလာခံဆိုတာလည္း ဒါပဲေလ။ အဲေတာ့ ဆိုလိုတာက နည္းနည္းေလး
ကပ္ၿပီးေတာ့ မကဲြလဲြ သင့္ဘဲနဲ႔ ကဲြလဲြေနတယ္လုိ႔ ထင္တယ္။

အဲေတာ့ သူတို႔က ဒါကို ကန္႔ကြက္တာလည္း မဟုတ္ဘူး တပ္မေတာ္အေနနဲ႔က။ ဒါေပမယ့္ စကားလံုးအရ ေလာေလာဆယ္မွာ မကိုက္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါက ေျပာရင္လည္း က်ေနာ္တို႔ ျမင္တာက ေျပာရေတာ့မွာပဲေလ။ အခု ညီလာခံမွာ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လား။ အခုလည္း ေျပာေနၾကၿပီပဲ၊ ဟုတ္လား။ အဲဒီလို ထင္တယ္ က်ေနာ္ကေတာ့။”

ဦးတိုးေဇာ္လတ္(ဒီဗြီဘီ)

“ဟုတ္ကဲ့။ ကုိေဇယ်ာသူလည္း က်ေနာ္ ဒီေနရာကပဲ ေမးပါမယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ေပါ့။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အဓိကက ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးရယ္၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၆ ခ်က္ရယ္ပဲ အဓိကထားၿပီး ေဆြးေႏြးသြားတယ္။

ဖက္ဒရယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေရွာင္သြားတယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြကေတာ့ ဖက္ဒရယ္
ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုဆိုတာကို ေတာ္ေတာ္အေရးေပးၿပီး ေျပာတယ္။ ဘန္ကီမြန္းေတာင္ ေျပာတယ္ ႏိုင္ငံတကာက။ အဲဒီေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို တေလွ်ာက္လံုးပါေပမယ့္ ဖက္ဒရယ္ကိစၥမွာေတာ့ ဘယ္လိုသေဘာထားၿပီး ဘယ္လိုမ်ဳိး ကုိင္တြယ္ေနတယ္ ဆိုတာေလး ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးေပးပါဦး။”

ဦးေဇယ်ာသူ (တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ၊ The Voice ဂ်ာနယ္)

“တပ္မေတာ္ကေတာ့ က်ေနာ့္အျမင္ကေတာ့ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြကေနၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္လုိ႔ သူက ယံုၾကည္ထားပံုရတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ျပင္ဆင္မႈကို ၾကည့္ရင္ေပါ့ေလ။

အရင္ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က လုပ္တုန္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံလည္း တက္ျဖစ္ေတာ့ အဲဒီမွာလည္း တပ္မေတာ္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးၾကတာက သူတို႔ေတြက ဖက္ဒရယ္စနစ္ေတြ ဘာေတြက အစ ခ်ျပၿပီး ေဆြးေႏြးေနတာေတြ ရွိတယ္။ ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔က ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုေတာ့ ေနာက္သြားရမယ့္ဟာလို႔ က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ လက္ခံထားပံုရတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း စကားလံုးေပါ့ေလ။ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဆိုတာက ၂၀၀၈ ထဲမွာပါတဲ့ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ တကယ္တမ္းေတာ့ က်ေနာ့္စိတ္ထင္ သေဘာ တရားက အတူတူပဲ။ စကားလံုး အရသာ သူက ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကို ကာကြယ္ခ်င္တဲ့ သေဘာနဲ႔ ေျပာေနတာေပါ့ေနာ္။

အဲဒီေတာ့ စကားလံုးသေဘာပဲ က်ေနာ့္စိတ္ထင္ ရွိလိမ့္မယ္ေပါ့။ အဲေတာ့ တပ္မေတာ္ကလူေတြ အမ်ားႀကီးတက္တယ္။ တက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီထဲမွာ အသက္ငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္ေတြလည္း ပါတဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတို႔က ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြေတြ ကေနၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုပဲ ေခၚေခၚ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုပဲ ေခၚေခၚ အဲဒီကိုေတာ့ ဒီကေနပဲတဆင့္ သြားရမယ္လို႔ ေသခ်ာေပါက္ သူက ျပင္ဆင္ထားပံုရတယ္။

ၿပီးေတာ့ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြေတာင္မွ သူတို႔ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးရွိေနၿပီလို႔ က်ေနာ္တို႔က တင္တဲ့ စာတမ္းသေဘာတရားတို႔ ဘာတို႔အရ မွာေတာ့ ယူဆလို႔ ရေနတယ္ေပါ့။ အဲေတာ့ ျပႆနာကေတာ့ တစံုတရာ က်ေနာ့္အထင္ေတာ့ ရွိမယ္မထင္ဘူး။ အဓိကကေတာ့ ယံုၾကည္မႈပဲ။ ယံုၾကည္မႈ ရလာတာနဲ႔အမွ် ဒီစကားလံုးျပႆနာကေတာ့ ေျပလည္သြားမယ္ေပါ့ေလ။”

ဦးတိုးေဇာ္လတ္(ဒီဗြီဘီ)

“ပင္လံုနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းစာေတြကေရာ၊ ျပည္တြင္း သတင္းစာေတြ ကေရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အေကာင္းဘက္ကို ေရးတာ မ်ားပါတယ္။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း ရွိတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ ေထာက္ျပမႈေလးေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ဥပမာ- ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက မိန္႔ခြန္းမေျပာတဲ့ ကိစၥေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တခုက တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကို သူတို႔ရဲ႕ စစ္ေရး ရာထူးေတြ ေခၚခြင့္ မေပးတာရယ္၊ ေနာက္တခုက ‘၀’ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီေပါ့ေနာ္၊ ‘၀’အဖဲြ႔က နားလည္မႈ လဲြတယ္လို႔လည္း ေျပာတယ္။

တခ်ဳိ႕ကေတာ့ သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္က တန္းတူမႈ မရွိလို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ညီလာခံ တက္ေရာက္မႈကေန ထြက္ခြာ သြားတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာေရာ ဒီဟာက စီစဥ္တဲ့ လူေတြ႐ဲ႕ အေတြ႔ အႀကံဳအရ လဲြတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ‘၀’ေတြ ေျပာတဲ့ တကယ္တမ္း တန္းမတူဘူး၊ သူတို႔ကို အေရး မထားဘူး ဆိုတဲ့ အေပၚမွာ ရွိလား။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာေအးေမာင္ေက်ာ္ ျဖည့္စြက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးေပးပါဦး ခင္ဗ်။”

ဦးေအးေမာင္ေက်ာ္ (ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ပါးရွင္)

“အဲဒါကေတာ့ေလ တကယ္က်ေတာ့ စီစဥ္တဲ့ေနရာမွာလည္း လိုေတာ့ လုိႏိုင္တာေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္လည္း ခုနကေျပာတဲ့ ‘၀’အဖဲြ႔ တက္လာတာကလည္း ‘၀’အဖဲြ႔က တကယ့္ ေျမာက္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္အဆင့္ေတြ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေတာင္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ ဆက္ဆံေရး႐ံုး အဆင့္ေလာက္ပဲ လႊတ္လိုက္တာကိုး။

ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း ဒီလို ႐ံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ ဆိုတာေတြ သိပ္ေၾကညက္ပံုမရဘူး။ သူတို႔ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ေနရာမွာ သြားတည္းတယ္။ အေၾကာင္းမၾကားဘူးေပါ့ေနာ္။

ဟိုကလည္း ဆက္သြယ္လို႔ မရဘူးေပါ့ေလ။ အဲေတာ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြကို ေပးဖုိ႔ လက္မွတ္ အေစာင္ ၂၀၀ က သပ္သပ္ေပးထားတယ္ေပါ့ေနာ္။

တိုင္းရင္းသားနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ကို ေပးထားတယ္ေပါ့။ အဲဒီပုဂိၢဳလ္ေတြက ရွာလို႔မေတြ႔တဲ့ အခါက်ေတာ့ ဟိုပုဂိၢဳလ္ေတြ ေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒါ သူတို႔ ရွင္းျပတာေတြ ကေတာ့ ယာယီကတ္၊ အရန္ထားတဲ့ ေလ့လာသူ ကတ္ေတြကို ေပးလုိက္ရေတာ့ ညေနက်ရင္ ျပန္လဲေပးပါမယ္ ဆိုတာမ်ဳိးေပါ့ေလ။

ညေန သြားလဲတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ မလဲေတာ့ပါဘူး၊ ျပန္ယူထားပါ ဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႔ မယူေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တရက္က်ေတာ့ ျပန္သြားတယ္ေပါ့။ အဲေတာ့ ဆိုလိုတာကေတာ့ တကယ္တမ္းကေတာ့ ‘၀’အဖဲြ႔ကလည္း ဒါ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ သူက ေအေအရယ္၊ ကိုးကန္႔ရယ္၊ ပေလာင္ရယ္ မပါဘူးဆိုရင္ သူ မတက္ဘူးလို႔ အေစာကတည္းက ေျပာထားတာရွိတယ္။

ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူကလည္း တကယ္တမ္း သိပ္တက္ခ်င္ပံုမရဘူး။ ဒါေပမယ့္လို႔ တဘက္က ဖိအားေတြေၾကာင့္ သူကလည္း တက္လာပံုရတယ္။

တက္လာတဲ့အခါမွာလည္း သူက တဆင့္နိမ့္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္တယ္ေပါ့ေလ။ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ အခုလို နားလည္မႈ လဲြသြားတယ္ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ သူကလည္း ငုိခ်င္ရက္လက္တို႔ ျဖစ္သြားတဲ့ သေဘာပဲ။ က်ေနာ္ ထင္တာေပါ့ေလေနာ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါက ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ကလည္း ေျပာတယ္ေလ။

ဘယ္သူ႔ကိုမွ အျပစ္မဆုိၾကပါနဲ႔ ဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔လည္း အျပစ္မဆိုပါဘူး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လဲြသြားၿပီေပါ့ေလ။ လဲြသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒါ ေျဖရွင္းၾကရမွာေပါ့။

သေဘာကေတာ့ ျပန္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔လည္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္မယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေစေပါ့ေလ၊ သိပ္ေတာ့မေကာင္းဘူးေပါ့ေလေနာ္။

အဲလို ျမင္ပါတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အဆင့္ေနရာေပါ့ေလ။ ကိုယ့္ဘာသာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြလည္း ရွိတယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြလည္း ရွိတယ္ေပါ့ေလ။

ဟိုတုန္းကဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဟုိတုန္းက ၾကာၿပီေပါ့ေလ၊ ဟိုတုန္းက ဗိုလ္မႉးလို႔ေခၚတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြက ခုဆို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ျဖစ္ေနၿပီေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္လို႔ ဒါ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔က်ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ status တခုအေနနဲ႔ သူက ဒီလိုပဲြေတြမွာ တရား၀င္ျဖစ္ဖုိ႔ သူ႔အေနနဲ႔ အဆင္မေျပဘူး ထင္တယ္။

ေနာက္တခုက ‘ဦး’ တို႔ ဘာတို႔ တပ္မယ္ဆိုရင္လည္း တိုင္းရင္းသားဘက္က လက္မခံဘူးေပါ့ေနာ္။ ေရွ႕မွာ ‘ဦး’ တပ္တယ္ဆိုရင္လည္း ဒါက ဗမာ၊ ဘားမားႏိုက္စ္
ျဖစ္တယ္လို႔ သေဘာမ်ဳိးရွိတယ္။ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘယ္လိုမွ တပ္လုိ႔မရဘူးေပါ့ေလ။ တပ္လို႔မရလို႔ အဲဒီနာမည္ကိုပဲ ဒီအတိုင္း ေရးထားတာ ေတြ႕ရတယ္။

ဒါေတြက က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ ပကတိ အရွိတရားေတြေပါ့ေလ။ ဒါေတြကို က်ေနာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ရမွာပဲ။ ဘယ္လို ေျဖရွင္းၾကမလဲဆိုတာ။ အဲလို အေသးအမႊားလို႔ ထင္ရေသာ ကိစၥအေသးေလးေတြကစၿပီး အႀကီးႀကီးထိ က်ေနာ္တို႔က အမ်ားႀကီး လုပ္စရာေတြ ရွိတယ္။

အဲဒီေတာ့ အဲအေပၚမွာ တတ္ႏိုင္သမွ် က်ေနာ္တုိ႔က သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႔ နားလည္ၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးလို႔ ထင္ပါတယ္။”

ဦးတိုးေဇာ္လတ္(ဒီဗြီဘီ)

“ဟုတ္ကဲ့။ ဆရာေအးေမာင္ေက်ာ္ကေတာ့ တခ်ဳိ႕ဟာေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေတြ စစ္ရာထူးနဲ႔ မေခၚတာ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ သမိုင္းထဲမွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အဂၤလိပ္ေတြက ေမဂ်ာ ဂ်င္နရယ္ ေအာင္ဆန္း self style ေပါ့။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေပးထားတယ္လို႔ တခ်ိန္တုန္းက ေဆြးေႏြးပဲြတခုမွာ အဲလို လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။ အဲေတာ့ ဒီဟာေတြကလည္း ေရရွည္ေတာ့ စဥ္းစားရမွာေပါ့ေနာ္။

အဲဒီေတာ့ ကိုေဇယ်ာသူလည္း က်ေနာ္ တခုေလာက္ ေမးခ်င္တာက အခုလိုမ်ဳိး all inclusive ထဲမွာ နဂိုကတည္းက ညိႇမရတဲ့ ၃ ဖဲြ႔ကေတာ့ က်န္ခဲ့ေသးတယ္။ အခု ‘၀’ ဆိုရင္လည္း နည္းနည္းနားလည္မႈ လဲြၿပီးေတာ့ သြားၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။

အဲဒီေတာ့ တကယ္တမ္း အကုန္ပါလာေအာင္ ေနာက္တခုကလည္း ေျပာေနတဲ့ အေျခခံတန္းတူေရးဆိုတဲ့ အေျခအေနပါ ျဖစ္လာေအာင္ ဘာေတြမ်ား ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ဖို႔၊ ညိႇႏိႈင္းဖုိ႔လိုတယ္ ဆိုတာေလး ျဖည့္စြက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးေပးပါဦး ခင္ဗ်။”

ဦးေဇယ်ာသူ (တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ၊ The Voice ဂ်ာနယ္)

“အဓိကကေတာ့ ကြာျခားခ်က္ေတြ ရွိတာေပါ့။ ကြာျခားခ်က္ေတြ ရွိတာက တကယ္တမ္းေတာ့ ဒါ ပံုမွန္ပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ဒီေဆြးေႏြးပဲြေတြ ျဖစ္တာေပါ့။ က်ေနာ့္ အျမင္ကေတာ့ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ကေမာက္ကမေတြ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆက္ေဆြးေႏြးရမယ္၊ ေဆြးေႏြးရင္းနဲ႔လည္း ခုနကလိုမ်ဳိး အၿပိဳင္သြားေနတဲ့ဟာေတြ ရွိတယ္ေလ။

က်ေနာ္တို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ညိႇေနတာေတြ ဘာေတြလည္း ရွိေတာ့၊ အဲဒါေတြမွာလည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ သြားေနရင္းနဲ႔၊ အလုပ္အတူ တဲြလုပ္ရင္းနဲ႔ ဒါက တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ယံုၾကည္မႈပိုရလာမယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ေလာက္က စခဲ့တဲ့ဟာက အဲဒီစတုန္းကဆို အေျခအေန ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္လို႔ ေျပာတယ္။

တေယာက္နဲ႔တေယာက္က မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ဖုိ႔ေတာင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဥပမာ- ထုိင္းမွာပဲလုပ္မွ၊ တ႐ုတ္မွာပဲ လုပ္မွ ေဆြးေႏြးပဲြေတြ လုပ္မွရတဲ့ သေဘာ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။

ရန္ကုန္တုိ႔၊ ေနျပည္ေတာ္တို႔မွာ လုပ္ဖို႔မလြယ္ဘူး။ အခုက်ေတာ့ အဲဒါေတြကေနၿပီးမွ ယံုၾကည္မႈက တည္ေဆာက္လာတဲ့အခါက်ေတာ့၊ ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ ရလာတဲ့အခါက်ေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ဆိုလည္း လုပ္မယ္။ ရန္ကုန္မွာဆိုလည္း လုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ဟာ ျဖစ္လာတယ္။

အဲဒီေတာ့ ခုဟာက က်ေနာ္တို႔ ၂၁ ရာစု ပင္လံုဆိုတာက ေနာက္ထပ္ ဒီညီလာခံ ၿပီးရင္ ထပ္ေခၚဖို႔ မရွိေတာ့ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ၂၁ ရာစုပင္လံု ၂ တို႔၊ ၃ တို႔ ဆိုရင္ ရယ္စရာ ျဖစ္ေနမွာဆိုေတာ့။

ဒီဟာႀကီးက အဖြင့္ဟာႀကီးပဲ။ ဆိုေတာ့ အဲဒီအဖြင့္ဟာႀကီးကမွ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လို ဆက္သြားမလဲ။ ခုဟာက ေျပာတဲ့အခါမွာေတာ့ စိုးရိမ္စရာလို႔ ထင္ရတာေတြလည္း ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ ျပည္နယ္ေတြက တေယာက္ၿပီးတေယာက္ ေတာင္းေနၾကေတာ့ ဒီအတိုင္းသာ အေမြခဲြလိုက္ရင္ေတာ့ အခ်င္းခ်င္းခ်ၾကဖုိ႔ပဲ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပဲ။

က်ေနာ့္အျမင္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြမွာ ဒါကစၿပီးေတာ့ တင္တဲ့ေစ်းေပါ့ေနာ္။ ၾကမ္းခင္းေစ်းသေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ေတာ့ ၾကမ္းခင္းေစ်းခ်င္းမတူရင္ သူက ညိႇရတာပဲ။ ညိႇဖို႔ကေတာ့ ဘာလဲဆိုေတာ့ ေဆြးေႏြးပဲြလိုတယ္၊ ေဆြးေႏြးရင္းနဲ႔ က်ေနာ္တို႔က ယံုၾကည္မႈရမယ္ေပါ့ေလ။ ဒီနည္းကလဲြရင္ တျခားနည္း က်ေနာ္တို႔က မရွိဘူး။ အဲဒါေလး ေျပာခ်င္ပါတယ္။”

ဦးတိုးေဇာ္လတ္(ဒီဗြီဘီ)

“ဟုတ္ကဲ့။ ကိုေဇယ်ာသူ ေျပာတာက ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဆရာေအးေမာင္ေက်ာ္လည္း ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ေမးခ်င္တာက ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကလည္း ေျပာပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အိပ္မက္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔ ဆိုတာ ႀကီးမားတဲ့ တာ၀န္ျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ္။

ႀကီးေလးတယ္လို႔ေတာ့ မဆိုလိုဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ေနာက္တခုက ဒီဟာေတြကလည္း အခ်ိန္ယူၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရမယ့္ အစပဲ ရွိေသးတယ္။ Process တခုကို ဖြင့္လိုက္တဲ့ သေဘာေပါ့။

အဲဒီေတာ့ တကယ္တမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့၊ ျပည္သူေတြ တကယ္ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရေအာင္ အဓိက ဘယ္လိုအေျခခံေတြနဲ႔ လုပ္ရမယ္ဆိုတာ ဆရာေအးေမာင္ေက်ာ္က ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ သံုးသပ္ေပးပါဦး ခင္ဗ်။”

ဦးေအးေမာင္ေက်ာ္ (ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္)

“အဓိကကေတာ့ က်ေနာ္ျမင္တာက ျပည္သူလူထုကို မ်က္ႏွာမူဖုိ႔ လိုတယ္ေပါ့ဗ်ာေနာ္။ ဒါကေတာ့လည္း အၿမဲတမ္း ေျပာေနက် စကား ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ္လို႔ ဒါ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ လူထုကို စိတ္ပ်က္ မသြားေစဖို႔ေပါ့ဗ်ာေနာ္။

ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ လူထုက အရမ္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားတာကိုး။ အခု က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ေနရတဲ့ ပင္လံုညီလာခံ ေထာက္ခံပဲြေတြ ဘာေတြဆိုတာက အမ်ားစုက ကိုယ့္ တက္ႂကြမႈနဲ႔ ကိုယ္ တႏိုင္ငံလံုးက ပါလာၾကတာေလ။

အရင္တုန္းကလို အတင္း တအိမ္တေယာက္ မလာမေနရ ဆိုတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူးဗ်။ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ လူထုရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က အရမ္းႀကီးမားပါတယ္။

အဲဒါကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြလည္း ေလးနက္ဖုိ႔လိုတယ္လို႔ ထင္တယ္။ ေနာက္တခုက က်န္တဲ့ နယ္ပယ္အသီးသီးေပါ့ေနာ္။ တပ္မေတာ္ေရာ၊ အစိုးရ ဘက္ကေရာ အားလံုး ေလးနက္ဖုိ႔ေတာ့ လိုတယ္လို႔ ထင္တယ္။

ေျပာေနတာေတြ သိပ္မ်ားေနၿပီေပါ့ဗ်ာ။ လူထုက အရမ္းခံစားရတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ အခံစားရဆံုးက လူထုပဲ။ တပ္ ၂ တပ္ တိုက္ၾကတယ္ဆိုရင္ တပ္၂ တပ္က အင္အားမွာ ေလးငါးေထာင္စီ ရွိတယ္ ဆိုပါေတာ့။ အႏွစ္ သံုးေလးဆယ္ တိုက္လည္း အဲဒီ ေလးငါးေထာင္က ေလ်ာ့သြားတာ မဟုတ္ဘူး။ ၾကားမွာ လူထုက ေသ သြားတာ ငါးေထာင္ေလာက္ ရွိလိမ့္မယ္။ တေသာင္းေလာက္လည္း ရွိႏိုင္တယ္။

ဘ၀ပ်က္သြားတာက သိန္းနဲ႔ ခ်ီ ရွိႏိုင္တယ္။ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒါကို တကယ္တမ္း ေလးနက္ဖုိ႔ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔က ပါးစပ္နဲ႔ပဲ ေျပာႏိုင္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။

တကယ္တမ္း ေလးနက္ဖုိ႔ ဆိုတာက သူတို႔ကိုယ္တိုင္ စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီအေျခခံေပၚကေန က်ေနာ္တို႔က ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ညိႇႏိႈင္းၾကမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္ ထင္တာက ပုိၿပီးေတာ့ ေျပလည္စရာရွိမယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။”

From : ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/167533

Read More »

Friday, August 26, 2016

သဘာဝေဘးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ
USGS ေခၚ အေမရိကန္ ဘူမိေဗဒ အဖြဲ႔ႀကီး၏ တုိင္းတာ ခ်က္မ်ား အရ ယမန္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၂၅ ကီလိုမီတာ (၁၂ မိုင္ခန္႔) အကြာကို ဗဟုိျပဳကာ ျပင္းအား ၆.၈ ရစ္ခ္တာ စေကးျဖင့္ လႈပ္ခတ္ သြားခဲ့ေသာ ငလ်င္က ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေနာက္ထပ္ သတိေပး ေခါင္းေလာင္း ထုိးလိုက္ေသာ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ငလ်င္ ဒဏ္ေၾကာင့္ ပုဂံ၊ ေညာင္ဦးေဒသမွ ေစတီပုထိုး အဆူ ရာေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ေတာင္တြင္းႀကီး၊ နတ္ေမာက္ႏွင့္ ပခုကၠဴ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ထိခုိက္ ပ်က္စီး ခဲ့သည့္အျပင္ လူသုံးဦး ေသဆုံး ခဲ့ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားက အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ႀကီးမားသည့္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ မရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ေရႊဘုိၿမိဳ႕တြင္ ျပင္းအား ၆.၈ ရစ္ခ္တာစေကး လႈပ္ခတ္မႈ၊ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလက
ေမာ္လိုက္ၿမိဳ႕တြင္ ျပင္းအား ၆.၉ ရစ္ခ္တာစေကး လႈပ္ခတ္မႈႏွင့္ ယမန္ေန႔က ေခ်ာက္ၿမိဳ႕အနီး ျပင္းအား ၆.၈ ရစ္ခ်က္တာစေကး လႈပ္ခတ္မႈတို႔မွာ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ စိပ္ လာသည့္ သေဘာဟု ယူဆဖြယ္ရာ ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တည္ရွိေနေသာ နာမည္ေက်ာ္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ျပတ္ေရြ႕ေၾကာ ငါးခုတုိ႔၏ သေဘာသဘာဝအရ အင္အားျပင္း ငလ်င္မ်ား မလႈပ္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ ခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္ ငလ်င္ တစ္ဖန္ ျပန္လႈပ္ခတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ငလ်င္ကြၽမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးထားသည္။

အထူးသျဖင့္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလး၊ မိတီၳလာ၊ ဝန္းသုိ၊ ျဖဴး၊ ဆြာ၊ ပဲခူး အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕မွာ အင္အားျပင္း ေျမငလ်င္
ျပန္လည္လႈပ္ခတ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ ရွိေနသည္ဟု အဆုိပါ ပညာရွင္ မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ေခ်ာက္ငလ်င္ႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္း အခ်ိန္အတြင္း အီတလီႏုိင္ငံတြင္ လႈပ္ခတ္သြားခဲ့ေသာ ငလ်င္သည္ ျပင္းအား ၆.၂ ရစ္ခ္တာစေကးသာ ရွိေသာ္လည္း ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး လူသုံးရာနီးပါး ေသဆုံးဖြယ္ရွိရာ အီတလီႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေခ်ာက္ငလ်င္မွာ မ်ားစြာသက္သာသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

သို႔ေသာ္ ေခ်ာက္ငလ်င္သည္ ၿမိဳ႕ ျပအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ၁၅ မိုင္ခန္႔ အကြာကို ဗဟုိျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဤမွ်သက္သာျခင္းျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးႏွင့္ ပဲခူးကဲ့သို႔ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားစြာ တည္ရွိေသာ ၿမိဳ႕မ်ားကို ဗဟုိျပဳ လႈပ္ခတ္ခဲ့ပါက ႀကီးမားသည့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံရႏုိင္ေပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ လူေပါင္း သိန္းဂဏန္း ေသဆုံးခဲ့ေသာ ႀကီးမားသည့္ ေရေဘးႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္မ်ား ႀကဳံလာပါက မည္သုိ႔ စနစ္တက် ကယ္ဆယ္၊ ေထာက္ပံ့မည္၊ မည္သုိ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မည္၊ မည္သုိ႔ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မည္၊ မည္သုိ႔ စီမံခန္႔ခြဲမည္ ဆိုျခင္း တို႔ကို သီးသန္႔ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္း၊ ေလ့က်င့္ထားျခင္း မရွိေသးေပ။

ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကဳံသည့္အခါတြင္လည္း လူမႈေရးစိတ္ရွိသူ ျပည္သူ႔အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသ၊ ရပ္ရြာလူထု ကိုယ္တုိင္ တို႔က ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့ရၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက အၿမဲလိုလို ေနာက္က်ေန သည္ကို ေတြ႔ႏုိင္သည္။

စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ၈၀ ခန္႔ အၾကာတြင္ အင္အားႀကီးမားေသာ ေျမငလ်င္မ်ား လႈပ္ခတ္ေလ့ ရွိေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ငလ်င္အႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေရးအတြက္ ယခုကပင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သတိေပးအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၅-၈-၂၀၁၆)

From : The voice Myanmar

Originally published at - https://www.facebook.com/thevoicemyanmar.mm

Read More »

Wednesday, July 20, 2016

ဇူလိုင္ ၁၉ အလြန္ အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး
ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ အာဇာနည္ ေန႔သည္ လြတ္လပ္ေရး ရခါနီး ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး၏ အမည္း စက္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ အျပင္ အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး အပါ အဝင္ လြတ္လပ္ ၿပီးေခတ္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ကိုလည္း ကြၽမ္းထုိး ေမွာက္ခံု ျဖစ္ေစ ခဲ့သည္။အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကို ဆံုး႐ံႈး ခဲ့ရျခင္းႏွင့္ အတူ
ျမန္မာ ျပည္သူ လူထုသည္ ႀကီးမားေသာ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ယေန႔တိုင္ ခါးစည္း ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ကေမာက္ကမ မ်ားစြာထဲ တဝဲ လည္လည္ ျဖစ္ေနဆဲ အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး အပါအဝင္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးသည္ စိန္ေခၚမႈ ျမင့္မား ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျမင့္မားေနဆဲ ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ စိတ္လႈပ္ရွား ဖြယ္ရာ ျဖစ္လ်က္ ရွိသည္။

ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား အၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ပိုမုိနီးကပ္ ေကာင္းမြန္ လာေနသည့္ သေဘာ သဘာဝမ်ား ကလည္း အားေကာင္းလ်က္ ရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အၾကား ဆုပ္ဆုပ္ကိုင္ကိုင္ ျပႏိုင္မည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက ေဝဝါးေနဆဲဟု ေကာက္ခ်က္ျပဳ ရမည္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္သည္ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ အာဇာနည္ဗိမာန္၌ က်င္းပမည့္ (၆၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး က်ဆံုးေလၿပီးေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ားအား လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ် အေလးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ား က ေဖာ္ျပၾကသည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးႏွင့္ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီး၊
ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တို႔ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပသည့္ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ ဂါရဝျပဳမည့္ အစီအစဥ္သည္ ထူးျခားမႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

၁၉၆၃ ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ကာလတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္အေလးျပဳ လြမ္းသူ႔ ပန္းေခြ ခ်ခဲ့သည့္ အေထာက္အထား မေတြ႕ရွိရေပ။ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ တပ္မေတာ္ကို တည္ေထာင္သူ၊ တပ္မေတာ္၏ ဖခင္ႀကီး
ျဖစ္လင့္ ကစား ေခတ္ အဆက္ဆက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ အားေလ်ာ္စြာ တပ္မေတာ္ ကာ ကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အေနျဖင့္ (၆၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္မည့္ သတင္းသည္ အေလးထား ေစာင့္ ၾကည့္ ရမည့္ ေျခလွမ္း အျဖစ္ သံုးသပ္သံမ်ား ဆူညံလ်က္ ရွိ သည္။ ႏိုင္ငံေရးသေဘာသဘာဝ မ်ား ကဲလြန္းေသာ ေျခလွမ္းလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

အာဇာနည္ေန႔မတိုင္မီွ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္း စုၾကည္သည္ တပ္မေတာ္ စစ္သမိုင္း ျပတိုက္သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာ ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လိႈင္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ လူမႈကြန္ ရက္စာမ်က္ႏွာ၌ ပလူပ်ံခဲ့သည္။

ေလ့လာမိသေရြ႕ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဆက္ ဆံေရးကို ဗ်ဴဟာေျမာက္ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ ေနသည္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ကို မည္သို႔မည္ပံု ေဖာ္ေဆာင္ေန သည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း မျမင္ေတြ႕ရေပ။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးသည္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါေသာ ၫႊန္ကိန္း တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အၾကား အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကုိ ပိုမိုအားေကာင္းေမာင္းသန္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ စတင္ႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ေလေလ၊
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေရွ႕ခရီးတြင္ ေျဖရွင္းရမည့္ျပႆနာမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေလေလျဖစ္ႏိုင္သည္။

၂၀၁၆ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားကို တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ တက္ေရာက္ မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လိႈင္အၾကား ဆက္ဆံေရး သည္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေနၿပီ၊ အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ဆက္ဆံ ေရးသည္ ပိုမိုအားေကာင္းေမာင္း သန္ေနၿပီဟု သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ေစာ လြန္းဦးမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ အၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ဓာတ္ ပံုႏုိင္ငံေရးတြင္ အလြန္အမင္း ေကာင္းမြန္ေန သည္မွာ ျငင္း ဆန္ မရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအႏွစ္ သာရျမင့္မားေသာ၊ မူဝါဒႏွင့္ လမ္းစဥ္တို႔အေပၚ အေျချပဳေသာ ေျခလွမ္းမ်ား၌ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား ပိုမို အားေကာင္းေမာင္း သန္ရန္ အေရးႀကီးမည္ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံုႏိုင္ငံေရးတြင္ မည္သို႔ပင္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေနေစကာမူ အႏွစ္သာရ ႏိုင္ငံေရး၌ အားနည္းေနမည္ဆို လွ်င္ အခ်ည္းႏွီးပင္ျဖစ္သည္။

လက္ငင္း ျမန္မာ့အခင္းအက်င္း တြင္ အႏွစ္သာရျမင့္မားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္ ပိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲခပ္တန္းတန္း ျဖစ္ေနသည္မွာ အားမလို အားမရ စရာပင္ ျဖစ္သည္။

စစ္တုရင္ပြဲတစ္ပြဲကို ေဘး ကထုိင္ၾကည့္ေနရသည့္အလား ရံဖန္ရံခါ ခံစားမိသည္။ တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အႀကီး အကဲမ်ားအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း သေဘာတူ ညီမႈမ်ားအေပၚ အေျချပဳလ်က္ မူဝါဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲ ေျဖေလွ်ာ့ကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဘက္ကို ယိမ္းလာမည္လား၊ တပ္မေတာ္၏ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈမ်ား၊ နည္းနာမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ တပ္မေတာ္၏ ရွိရင္းစြဲဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ သာသာထုိးထုိး ရပ္တည္ လာမည္ လား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံေရးအရနားခ်ႏုိင္ရန္ က်ပ္တည္းခဲယဥ္းေနၿပီလား၊ အရပ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္အၾကား ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားလည္းစြဲသာထံုးကို က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ က်ပ္တည္းခဲယဥ္းေနၿပီလား ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ရွင္းလင္း၊ နားခ်ႏိုင္ေနၿပီလားဆိုသည့္ ေမးခြန္းကလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးသည္ ေသာ့ခ်က္က်အေရးပါသည့္အျပင္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ အရပ္ဘက္အေပၚ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္လာသည့္ စစ္ဘက္ကိုထိန္းညႇိႏိုင္ေရးသည္လည္း ေသာ့ခ်က္က်ေသာ စိန္ေခၚမႈႀကီးပင္ ျဖစ္ေနသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးသည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ဇူလိုင္၁၉ ရက္အလြန္ ႏိုင္ငံေရး အခင္း အက်င္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အလုပ္သေဘာေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတို႔ကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိး တိုက္တြန္းေဆာ္ၾသလိုက္ရပါသည္။

From : 7Day News Journal - By : ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိမ္း

Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/70524

Read More »

Wednesday, July 13, 2016

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းစကား၊ ေစာမေနဘူးလား
အခု ရက္ပိုင္း အတြင္း စိတ္၀င္ စားဖုိ႔ အေကာင္းဆံုး သတင္း တစ္ပုဒ္ ကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းရဲ႕ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္ အတြင္း အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဘသ အဖြဲ႔၊ မလိုအပ္ ေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာလိုက္တဲ့ မွတ္ခ်က္ စကားနဲ႔ အဲဒီ စကားကို အေျချပဳျပီး ထြက္ေပၚလာတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ဂယက္ေတြ အေၾကာင္းပါပဲ။

အခုဆိုရင္ မဘသ အဖြဲ႕ၾကီးက အစည္းအေ၀း တစ္ခု က်င္းပျပီး ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းရဲ႕ အဲဒီ ေျပာစကားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး (၇) ရက္အတြင္း ျပန္ေျဖရွင္းေပးဖို႔၊ တကယ္လို႔ ျပန္ေျဖရွင္းေပး တာမ်ိဳး မလုပ္ရင္ ဆႏၵျပတာ၊ လက္မွတ္ေတြ စုေဆာင္းေကာက္ခံျပီး တင္ျပတာ စတဲ့ လွံဳ႕ေဆာ္မွဳေတြ လုပ္မယ္လို႔ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ထားျပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မဘသ အဖြဲ႕ၾကီးဟာ ဘယ္လို အဖြဲ႕မ်ိဳးလဲ၊ ဒီအဖြဲ႕ၾကီး ဘယ္လို ၾကီးထြားလာသလဲ၊ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္တာကာလ ဘာေတြ လုပ္ခဲ့သလဲ၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းရဲ႕ ေျပာစကား မွတ္ခ်က္ အခ်ိန္ကိုက္ ျဖစ္ရဲ႕လား ဆုိတာ ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

မဘသ အဖြဲ႕ဆုိတာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာ ျဖစ္ျပီး ဗုဒၶဘာသာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အစဥ္အဆက္ ရွိခဲ့တဲ့ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း စည္းမ်ဥ္းေတြအရ မဟန လို႔ေခၚတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲ႕ၾကီးဟာ တစ္ခုတည္းေသာ သံဃာ့ အဖြဲ႕အစည္းၾကီး ျဖစ္ျပီး မဟန ကလြဲရင္ အျခား သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ မဘသ အဖြဲ႕တည္ေထာင္သူေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းကို သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အေနနဲ႔ တည္ေထာင္ထားတာ မဟုတ္ဘူး၊ မဟန ဆရာေတာ္ၾကီးေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ အတူ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အရ သံဃာနဲ႔ လူေတြ ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားတဲ့ အသင္းအပင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳး ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

တည္ေထာင္ခဲ့ျပီးတဲ့ ကာလ ေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ မဘသ အဖြဲ႕ၾကီးထဲမွာ တကယ့္ကိုပဲ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္လိုသူ သံဃာနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ ပါ၀င္ၾကသလို၊ တစ္ခ်ိဳ႕ ဘာသာမတူသူေတြကို ခြဲျခား ဆက္ဆံလိုတဲ့၊ အမုန္းပြားလိုတဲ့၊ ရန္ျပဳတုိက္ခိုက္လိုတဲ့ သံဃာနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ပါ၀င္တာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕သံဃာနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာ့ ေနာက္ကြယ္မွာ ႏုိင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိသလားလို႔ သံသယ ပြားရေလာက္ေအာင္ အရင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ တည္ဆဲအစိုးရ၊ တည္ဆဲအာဏရ ပါတီကို ေထာက္ခံတဲ့ လွဳပ္ရွားမွဳေတြ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အင္န္အယ္လ္ဒီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ လွဳပ္ရွား ေျပာဆုိမွဳေတြ လုပ္ၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။

အဓိက ျပသနာ တစ္ခုကေတာ့ မဘသ ဗဟို အဖြဲ႕ၾကီးဟာ ေအာက္ေျခ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို တာ၀န္ယူမွဳ မရွိတာပါပဲ။ ေအာက္ေျခ ျမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကေန အျခား ဘာသာ၀င္ေတြ အေပၚ အမုန္းတရားပြားေစတဲ့ ေၾကျငာခ်က္မ်ိဳးထုတ္တာ၊ အမုန္းတရား ပြားေစတဲ့ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ိဳး လုပ္ကိုင္တာေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး မဘသ ဗဟိုက သူတို႔နဲ႔ မသက္ဆုိင္တဲ့ အေၾကာင္း၊ ေအာက္ေျခ မဘသ အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ သူတုိ႔သေဘာ သူတုိ႔ေဆာင္တဲ့ လုပ္ရွားမွဳေတြသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ထုတ္ေလ့ရွိပါတယ္။

မဘသ အဖြဲ႕ၾကီးရဲ႕ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ခ်က္ကို ျပပါ ဆုိရင္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ (၄) ခု ျပဌာန္းႏုိင္ေရး ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္ခဲ့တာပါ။ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ခြင့္နဲ႔ လူ႕အခြင့္ အေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပည္တြင္းမွာေရာ ႏုိင္ငံတကာမွာပါ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္တဲ့ အဲဒီ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းေပးဖုိ႔ ျပည္သူလူထုဆီကေန လက္မွတ္ေတြ စုေဆာင္းေကာက္ခံျပီး အစိုးရဆီ တင္ျပေတာင္းဆုိတဲ့ လွဳပ္ရွားမွဳ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ေလးခု အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ဥပေဒေတြ အတည္ျပဳေပးဖို႔ မဘသ အဖြဲ႕ၾကီးက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဆီ စာေရး တင္ျပ ေတာင္းဆုိပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ဒါဟာ ဥပေဒ ျပဳေရး ကိစၥ ျဖစ္တယ္ ဆိုျပီး လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းဆီ ဆက္ ေပးပို႔ပါတယ္။

သူရဦးေရႊမန္းအေနနဲ႔ ဒီ ဥပေဒမ်ိဳး ျပဌာန္းဖို႔ လိုသလား၊ မလုိဘူးလား၊ လိုတယ္ဆုိရင္ ဥပေဒ ဘယ္ႏွစ္ခု ျပဌာန္းမလဲ၊ ဘယ္သူ႕ကို ေရးဆြဲခိုင္းမလဲ စတာေတြကို လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳး လံုး၀ မလုပ္ပဲ သူ႕တစ္ဦးတည္း သေဘာနဲ႔ ဥပေဒ ေလးခု ေရးဆြဲေပးဖို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ဘက္ တိုက္ရိုက္ တာ၀န္ ျပန္ေပးခဲ့ပါတယ္။

အစိုးရဘက္က ေရးဆြဲေပးတဲ့ အဲဒီ ဥပေဒ ေလးခုကို ျပည္ခုိင္ျဖိဳးနဲ႔ တပ္မေတာ္သား အမတ္ေတြ ၾကီးစိုးတဲ့ လႊတ္ေတာ္က နည္းနည္းပါးပါး ျပင္ဆင္တာေလာက္ လုပ္ျပီး အတည္ျပဳေပးခဲ့တာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၃-၄ ႏွစ္တာကာလ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္ကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ ဘာသာျခားေတြ အေပၚ အမုန္းတရားထားတဲ့ ေျပာဆုိ ျပဳမူ လွဳပ္ရွားမွဳေတြ မ်ားျပားလာတာ၊ ဘာသာျခားေတြ အေပၚ အၾကမ္းဖက္ဖို႔ လွဳံ႕ေဆာ္မွဳေတြ ေပၚေပါက္လာတာ၊ အၾကမ္းဖက္မွဳေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တာ စတာေတြ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး မဘသ အဖြဲ႕ၾကီးမွာ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ တုိက္ရိုက္ မေျပာဆုိႏုိင္ေပမယ့္ မဘသ အဖြဲ႕ၾကီး ေပၚေပါက္လာျပီးမွ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျပသနာေတြလို႔ ေျပာဆုိမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ရႏုိင္ပါတယ္။

ေနာက္ျပသနာ တစ္ခုကေတာ့ မဘသ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ တစ္ပါး ျဖစ္တဲ့ အရွင္၀ီရသူရဲ႕ ေျပာဆုိ ျပဳမူပံုေတြပါ။ အရွင္၀ီရသူရဲ႕ တရားပြဲေတြမွာ ေဟာေျပာမွဳ၊ အင္တာနက္ လူမွဳကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ေရးသားမွဳေတြကို ၾကည့္ရင္ ဘာသာျခားေတြအေပၚ အမုန္းတရား ပြားေစတဲ့ ေဟာေျပာေရးသားမွဳေတြ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အရွင္၀ီရသူရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥ ယန္ဟီလီ ကို ျပည့္တန္ဆာနဲ႔ ခုိင္းႏွိဳင္း ေခၚေ၀ၚခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ကေတာ့ ဟိုးေလး တစ္ေၾကာ္ပါပဲ။

ေျပာရရင္ မဘသ အဖြဲ႕အစည္း ေပၚေပါက္လာျပီး ေနာက္ပိုင္း ကမၻာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဗုဒၶဘာသာ ပံုရိပ္ က်ဆင္းလာတာကေတာ့ ျငင္းလို႔ မရတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ရန္ကုန္တုိင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း အေနနဲ႔ သံဃာနဲ႔ လူေတြ အမ်ားၾကီး ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ မဘသ အဖြဲ႕ၾကီး မလိုအပ္ေတာ့ဘူး ဆုိတဲ့ စကားမ်ိဳး ေျပာဆုိတာကေတာ့ အခ်ိန္ေစာလြန္းေနပါေသးတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဓိက လိုအပ္ေနတာက အမုန္းတရား ျဖန္႔ျဖဴးေနတာေတြ ရပ္တန္႔သြားဖို႔၊ အၾကမ္းဖက္ဖို႔ လွဳ႕ံေဆာ္တာေတြ၊ အၾကမ္းဖက္တာေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါမွသာ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရအေနနဲ႔ တုိင္းျပည္ကို တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မွာျဖစ္ျပီး တိုင္းျပည္ စီးပြားဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းျပည္မွာ အမုန္းတရား ျဖန္႔ျဖဴးေနတာေတြ ရပ္တန္႔သြားဖို႔၊ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ တရားေတာ္ေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႕ဖို႔၊ မတူညီတဲ့ ဘာသာ၀င္ေတြ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ၾကား
ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြ တည္ရွိဖို႔ ကိစၥေတြကို ဗုဒၶဘာသာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ေတြ ဦးေဆာင္ လွဳပ္ရွားပါမွ ေအာင္ျမင္မွဳ ရႏုိင္မွာပါ။

အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗုဒၶဘာသာ ပံုရိပ္ ျမင့္တက္လာေအာင္လည္း ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ေတြကပဲ ျပန္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ရန္ကုန္တုိင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းနဲ႔ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္တာက အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုကို ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ေရး ဆုိတာထက္ လုပ္ရပ္တစ္ခုခ်င္းအေပၚ၊ သံဃာနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳးက ပိုျပီး သင့္ေတာ္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။VOA-Myanmar by - (ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္)

Originally published at - http://burmese.voanews.com/a/news-analysis-sithu-aungmyint-mabatha/3415289.html

Read More »

Thursday, June 30, 2016

မွန္ကန္တဲ့ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းလို႔ အက်င့္ဆိုးေတြကို ေျပာင္းလဲ ပစ္ႏိုင္တယ္
ျမန္မာစကားမွာ သံုးၾကတဲ့ အက်င့္ ပါတယ္၊ အထံု ပါတယ္ ဆိုတာ အေတြး အႀကံ၊ အေျပာ အဆို၊ အျပဳအမူ တရပ္ကို ထပ္ဖန္ တလဲလဲ ျပဳပါ က်ဴးလြန္ပါ မ်ားတဲ့ အခါ မသိစိတ္ ထဲအထိ စြဲၿငိသြားတဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္ၿပီး အလို အေလ်ာက္ ေတြးႀကံ၊ ေျပာဆို၊ ျပဳမူေနေတာ့ တာကို ဆိုလိုၾကတာ မဟုတ္လား။ အဲဒါကို အဂၤလိပ္ စကားမွာေတာ့ Habit လို ့သံုးႏႈန္း ၾကပါတယ္။

Have a bit , have a bit and become habit လို႔လည္း တခ်ိဳ႕က ဆိုၾကပါတယ္။ နည္းနည္း နည္းနည္းခ်င္း လိုက္စားရင္း အက်င့္၀သီ စ႐ုိက္အျဖစ္ ေရာက္ရွိ သြားတာပါဘဲ။

စစ္အာဏာရွင္ေတြ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ စိတ္တိုင္းက် ဗိုလ္က်ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့ aခတ္ဆိုး ေခတ္ပ်က္ႀကီး ေအာက္မွာ ရွင္သန္ ႐ုန္းကန္ ခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား ေတြမွာလည္း အဲဒီ ေခတ္ပ်က္ႀကီးက ျပဌာန္းလိုက္တဲ့ အက်င့္ဆိုး၊ အထံုစ႐ုိက္ဆိုးမ်ားစြာ ကပ္ၿငိလို႔ မေကာင္းတဲ့ အေလ့အထ အေထာင္အေသာင္းေတြထဲမွာ နစ္မြန္းေနခဲ့ၾကရတာ မဟုတ္လား။

အမိႈက္ဆိုလည္း ႀကံဳရာျဖစ္သလို ပစ္ၾကရတယ္။ အမိႈက္ပံုးဆိုတာ ေနရာတိုင္းမွာ မရွိ၊ အမိႈက္ကို စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ပစ္ရင္ အေရးယူအျပစ္ေပးၿပီး ထိန္းေၾကာင္းေပးမဲ့ ဥပေဒကလည္း
ေကာင္းေကာင္း မရွိဆိုေတာ့ လမ္းေဘးျဖစ္ျဖစ္၊ ေရးေျမာင္းထဲျဖစ္ျဖစ္ ပစ္ၾကတာ မဆန္းေတာ့ဘူး ေပါ့။ ကြမ္းေသြးဆိုလည္း ႀကံဳသလို ေထြးက်၊ အိမ္ခြန္လည္း မေဆာင္၊ ၀င္ေငြခြန္လည္း မေဆာင္၊ မီးရထားတန္ဆာခြန္ေတာင္ မေဆာင္ၾကေတာ့ဘူး။ ေရွာင္လို႔ ရေအာင္လည္းေခတ္က ခြင့္ျပဳထား တာကိုး။ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူတဲ့ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ မေပးရေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္ေလ။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိဘူး မဟုတ္လား။

လမ္းကူးရင္လည္း ျဖစ္သလို ကူးၾကရတယ္။ လူကူးတံတား၊ မ်ဥ္းက်ားေတြက လံုလံု ေလာက္ေလာက္ မရွိ၊ လူမကူးသင့္တဲ့ေနရာေတြမွာ အကာအရံေတြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ တတ္မထားဘူးဆိုေတာ့ မီးပိြဳင့္မီးနီလည္း ကူး၊ ကိုယ့္အသက္ကို ပဓာနမထားဘဲ ကားေတြၾကား စြန္႔စြန္႔စားစား ကူးၾကရတာ မဟုတ္လား။ တျခားသူေတြ တန္းစီေနတာသိလည္း ၾကားျဖတ္၀င္၊ အပင္ပန္းမခံဘဲ လူလည္လုပ္၊ ကလိမ္ကက်စ္နည္းေတြနဲ႔ လူေပၚလူေဇာ္လုပ္အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က် အရွက္္မဲ့ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္နည္းေတြ သံုးတဲ့အက်င့္ေတြ ေန႔တဓူ၀ လုပ္လာခဲ့ၾကေတာ့ သမ႐ုိးက် ကိစၥေတြလို ျဖစ္လာၿပီး အဲဒီအက်င့္ဆိုးေတြ အေသြးထဲအသားထဲ ထိေရာက္ၿပီး အလင္းတည္ လာခဲ့ေတာ့တာေပါ့။

အလုပ္ခ်ိန္ဆိုလည္း ေနာက္က်သြားမယ္၊ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းဆို ရသေလာက္ခိုးၾကေတာ့တာ မဟုတ္လား။ အမႈအခင္း ရင္ဆိုင္ရရင္လည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ မရင္ဆိုင္ၾကေတာ့ဘူး၊
ေငြနဲ႔ လိုက္မယ္၊ အဆက္အသြယ္နဲ႔ လိုက္မယ္၊ ဒါေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္ မမွန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မမွန္ခဲ့ေတာ့ ဥပေဒေတြက ေလ်ာ့ရဲၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတရပ္လံုး ယိုယြင္းျခ စားေအာင္ ေခတ္ဆိုးႀကီးက ခြင့္ျပဳခဲ့တာကိုး။ တခ်ိဳ့ကေတာ့ ေတြးေကာင္းေတြးၾကမယ္။ ဒီေလာက္ေတာင္ တနိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ စည္းပ်က္ကမ္းပ်က္ ယိုယြင္းပ်က္စီးခဲ့တာ
ႏွစ္ပရိေစၦဒ ၾကာေညာင္း ခဲ့မွေတာ့ အဲ့ဒီ ဂၽြတ္တက္ေနတဲ့အက်င့္ဆိုးေတြ ျပင္လို႔ မရႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ စိတ္ပ်က္ေကာင္း ပ်က္ၾကမယ္။ စိတ္မပ်က္ပါနဲ႔၊ ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏဆိုတဲ့စကား ရွိပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ၾကားျဖတ္ၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံဟာ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း အသန္႔ရွင္းဆံုး တိုင္းျပည္ေတြ ထဲ ပါ၀င္လာျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလဲ ဆိုတာ အက်ဥ္းခ်ံဳး ေျပာခ်င္ ပါတယ္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွာ မေလးရွားႏိုင္ငံက ခြဲထြက္ခဲ့စမွာ သယံဇာတဆိုတာ ဘာမွ မယ္မယ္ရရမရွိတဲ့ ရႊံ႕ေတာညႊံေတာသာသာရွိတဲ့ႏိုင္ငံသာျဖစ္တယ္။

ေနထိုင္သူအမ်ားစုကလည္း တ႐ုတ္ျပည္၊ အိႏၵိယ ျပည္ကေန ေရျခားေျမျခားကို စြန္႔စားထြက္ခြာလာၾကတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြနဲ႔ ေဒသခံ မေလးရွားလူမ်ိဳးေတြဆိုေတာ့ ပညာတတ္သူ အလြန္နည္းပါးၿပီး ဆင္းရဲၾကတယ္။ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္၊ ရာဇ၀တ္သားလူဆိုးဂိုဏ္းေတြ အလြန္ေပါၿပီး ႐ုိက္က်ႏွက္က်၊ သတ္က်ျဖတ္က်နဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိဘူး။ ဥပေဒေတြက ေလ်ာ့ရဲေတာ့ လူေတြကလည္း စည္းကမ္းမရွိဘူး။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာက္ရွိေနတဲ့အေျခအေနနဲ႔ တခ်ိဳ႕အပိုင္းေတြမွာ ေတာ္ေတာ္ဆင္တူတယ္။

အဲဒီမွာ စင္ကာပူကံေကာင္းတာက လီကြမ္ယုဆိုတဲ့ေခါင္းေဆာင္ကို ရလိုက္တာပါ။ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိၿပီး အရည္အခ်င္းပါရွိတဲ့လီကြမ္ယုဟာ မနီးမေ၀းက ေအာင္ျမင္စျပဳေနတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြကို ေလ့လာရင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို အားက်ခဲ့သတဲ့။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ အေတာ္သန္႔ရွင္းတယ္ဆိုဘဲ။ ကမ္းနားလမ္းတို႔၊ ဆူးေလဘုရားလမ္းတို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းဆိုတာေတြဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အမိႈက္သိမ္းတဲ့စနစ္ေတြ၊ ေရဖ်န္းတဲ့ စနစ္ေတြနဲ႔ အခုေခတ္ စင္ကာပူက Orchard ေအာ့ခ်ာဒ္လမ္းမႀကီးလို ေနမွာေပါ့၊ အလြန္ သန္႔ရွင္းလွပတယ္လို႔ ဖတ္ခဲ့ဖူးတယ္။

ဒီေတာ့ လီကြမ္ယုက ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန ့မွာ ပထမဆံုး “Keep Singapore Clean” စင္ကာပူကို သန္႔ရွင္းစို႔ဆိုတဲ့ စီမံခ်က္နဲ႔ လူထုကို ပညာေပးေရး အစီအမံနဲ႔ တကြ အမိႈက္ပုံးေတြ ေနရာခ်၊ အမိႈက္သိမ္းစနစ္ေတြ ထူေထာင္ၿပီး အင္တိုက္အားတိုက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သတဲ့။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္ေန႔မွာ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဥပေဒ (Environmental Public Health Act) ကိုျပဌာန္းခဲ့တယ္။

အဲဒီဥပေဒထဲမွာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ အမိႈက္ပစ္တာကို ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီး အျပစ္ေပးတဲ့ ဥပေဒတရပ္လည္း ပါ၀င္တယ္။ အမ်ားပိုင္ေနရာေတြမွာ စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္တဲ့သူေတြကို ပထမအႀကိမ္ဆိုရင္ေဒၚလာ ၅၀၀ နဲ႔ ထပ္က်ဴးလြန္ရင္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ထိ ေငြဒဏ္ခ်ႏိုင္တယ္။

ဒါေပမဲ့ အက်င့္မေဖ်ာက္ႏိုင္သူတခ်ိဳ႕က ေဆာင္ရမဲ့ဒဏ္ေၾကးကနည္းတာေၾကာင့္ ဥပေဒကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳၿပီး အမိႈက္ဆက္ပစ္ေနတာေတြ ေတြ႔လာရေတာ့ လူေရွ႕သူေရွ႕ အမိႈက္ေကာက္ရတဲ့ အျပစ္ဒဏ္ Corrective Work Order နဲ႔ ပိုမိုျပင္းထန္တဲ့ေငြဒဏ္ေတြ ထပ္ျဖည့္ခဲ့ရတယ္။ အခု ေနာက္ဆံုး အမိႈက္ပစ္ေငြဒဏ္က ေပါ့ေတာ့ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ပထမအႀကိမ္ပစ္သူကို စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၂၀၀၀၊ ဒုတိယအႀကိမ္ပစ္သူကိုေဒၚလာ ၄၀၀၀၊ တတိယအႀကိမ္နဲ႔အထက္ဆိုရင္ ေဒၚလာ ၁၀,၀၀၀ ထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။

စင္ကာပူမွာ စံခ်ိန္တင္ခဲ့တဲ့ အမိႈက္ပစ္ေငြဒဏ္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတုန္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားတေယာက္ဟာ သူေနထိုင္တဲ့ တိုက္အေပၚထပ္ကေန ေအာက္ကို ေသာက္ၿပီးသား စီးကရက္အတိုေတြအႀကိမ္ ၃၀ ေက်ာ္ ေတာက္ထုတ္လႊင့္ပစ္ခဲ့တာကို ေစာင့္ၾကည့္ ကင္မရာမွာ လက္ပူးလက္ၾကပ္မိတာမို႔ ဒဏ္ေၾကးေငြ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၉,၈၀၀ တိတိေပးေဆာင္ ခဲ့ရပါတယ္။

စင္ကာပူမွာ တံေတြးကို ေတြ႔ကရာေထြးရင္လည္း ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ ၁၀၀၀၊ ခိုစာေကၽြးရင္ ေဒၚလာ ၅၀၀၊ အမ်ားပိုင္လမ္းကို ပိတ္ဆို ့ေအာင္ ေလတံခြန္လႊတ္တမ္းကစားရင္ ေဒၚလာ ၅၀၀၀၊ စည္းကမ္းမဲ့ လမ္းျဖတ္ကူးရင္လည္း ေဒၚလာ ၁၀၀၀ အျပင္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လထိ က်ခံရ ႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္းႏိုင္ငံေလးဆိုေတာ့ စည္းကမ္းဥပေဒေတြ ပိုတင္းက်ပ္ရာေပါ့။ မဟုတ္ရင္ ခ်က္ခ်င္း ညစ္ပတ္နံေစာ္သြားမွာ မဟုတ္လား။

ကဲအခု ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္ ျပန္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ အတူ ျပည္သူ အမ်ားစုမဲဆႏၵေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရလို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ဧၿပီလက နိုင္ငံေတာ္အာဏာ လႊဲေျပာင္းယူခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရကေတာ့ အစိုးရျဖစ္ျဖစ္ျခင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြနဲ႔ ပါတီ၀င္ေတြကို အမိႈက္ေကာက္ခိုင္းျခင္းနဲ႔ ညစ္ပတ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး သန္႔ရွင္းေရးစီမံခ်က္ကို စတင္ခဲ့တာ လူတိုင္းသိၿပီးသားပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့လတုန္းကလည္း စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ အမိႈက္မပစ္ဖို႔၊ ကြမ္းတံေတြး မေထြးဖို႔၊ လမ္းပိတ္ မကစားဖို႔နဲ႔ ေစ်းမေရာင္းဖို႔ စတဲ့တားျမစ္ခ်က္ေတြ၊ ဥပေဒေတြကို ျပစ္ဒဏ္ေတြနဲ႔ အစိုးရသစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ျပည္သူတခ်ိဳ႕ကလည္း ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းလာၾကၿပီး ကြမ္းတံေတြး စနစ္တက်ေထြးဖုိ႔ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ တနိုင္တပိုင္လုပ္ေဆာင္လာၾကတာဟာ ၀မ္းေျမာက္စရာ ေကာင္း ပါတယ္။ ဥပေဒ၊ တားျမစ္ခ်က္ေတြ တဖက္ကထုတ္ျပန္ရင္း အျခားတဖက္မွာ ျပည္သူလူထု လိုက္နာႏိုင္ေအာင္၊ စည္းကမ္းတက်ေနႏိုင္ေအာင္ လိုအပ္တဲ့အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္
ေတြျဖစ္တဲ့ အမိႈက္ပံုးေတြ လိုအပ္တဲ့ေနရာမွာ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရွိေနဖို႔၊ အမိႈက္ပံုးေတြကိုလည္း ပံုမွန္ သိမ္းတဲ့စနစ္ေတြ၊ မွန္ကန္တဲ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္တဲ့စနစ္ေတြ၊ ဒီအတြက္ လိုအပ္တဲ့စက္ပစၥည္းကရိယာ၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ တည္ေဆာက္ရမွာပါ။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္ျဖစ္၊ ပါတီတရပ္ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ျဖစ္ျဖစ္၊ လူပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းစီအတြက္ ျဖစ္ျဖစ္ မွန္ကန္တဲ့ တရားဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြဆိုတာ မရွိမျဖစ္ အလြန္အေရးႀကီး ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ႐ုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္း အဖက္ဖက္က ခၽြတ္ျခံဳက်ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ အတြက္ဆို ပိုလို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ တရားဥပေဒဟာ လူေတြရဲ႕ အသိတရားနဲ႔
ႏွလံုးသားကို ေျပာင္းလဲမေပးႏိုင္ေပမယ့္ အက်င့္ဆိုး၊ စ႐ုိက္ဆိုး၊ အေလ့အထဆိုးေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ျပဳျပင္ ေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။

ဥပေဒျပဌာန္းတယ္ဆိုတာ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔အညီ အတင္းအေလၽွာ့ လုပ္သင့္ရင္ လုပ္၊ ျပင္ဆင္သင့္ရင္ ျပင္ဆင္ဖို႔လည္း လိုတယ္။ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေပမဲ့ စည္းပ်က္ ကမ္းပ်က္ ေနလိုသူေတြ ေငြဒဏ္ေဆာင္ႏိုင္လို႔ အမိႈက္ပစ္ခ်င္သလို မပစ္ႏိုင္ေအာင္ ေထာင္ဒဏ္ ထည့္သင့္ရင္ထည့္ဖို႔ လိုတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရရင္ေတာ့ ေဆာင္းပါးအထက္ပိုင္းမွာ ေရးျပခဲ့တဲ့ အတိုင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံ တည္ေထာင္စကလို သူ႔ႏိုင္ငံသားေတြကို စည္းကမ္းရွိရွိ ႏိုင္ငံႀကီးသားေတြ လို ေနတတ္လာေအာင္ အေလ့အထေကာင္းေတြ ထူေထာင္ေပးရာမွာ သင့္ေတာ္တဲ့ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းလို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့အတိုင္း ျမန္မာႏိုုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေထာင္ခန္းမွာ လိုအပ္တဲ့ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းလို႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးက စြဲကပ္လာတဲ့ အက်င့္ဆိုးေတြ ေဖ်ာက္ဖ်က္ခ်ိန္ ေရာက္လာၿပီ မို႔ အေျပာင္းအလဲနဲ႔အတူ လိုက္ပါၾကဖို႔ ေလးေလးနက္နက္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

မင္းေကာင္းခ်စ္

ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

Originally published at - =source=

Read More »

Wednesday, June 29, 2016

အစိုးရနွင့္ ရက္ေပါင္း ၁ဝဝ
အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရ ဖြဲၿပီး သည္ႏွင့္ နုိ္င္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္က မဲအမ်ား စုျဖင့္ အတည္ျပဳ လိုက္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရ ရက္ေပါင္း ၁ဝဝ စီမံကိန္းကို ေၾကညာ ခဲ့ေလေတာ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခင္ စစ္တစ္ပိုင္း အစိုးရနွင့္ စစ္တပ္ တို႔က ၅၉(စ) ကို ျပင္ဆင္ မေပးေသာေၾကာင့္ သမၼတ မျဖစ္ခဲ့ ရရွာေပ။ သို႔ေသာ္ သမၼတ မျဖစ္လည္း သမၼတ အထက္တြင္ ရွိေသာ ရာထူးကို ယူမည္ဆိုကာ ယခုလို နုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ တာဝန္ကုိ ယူလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္နွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီက ထိုလုပ္ရပ္ အေပၚ သေဘာ မေတြ႔ၾကေပ။ စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကလည္း အျပင္း အထန္ ကန္႔ကြက္ ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး လႊမ္းမိုးစဥ္ ကလည္း သူတု႔ိ တင္သမွ် သူတုိ႔သာ ေထာက္ခံ သလုိ ယခုလည္း လူထုက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ား တကာ့ အမ်ားစု တင္ေျမႇာက္ေပး လုိက္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ထဲတြင္ အန္အယ္လ္ဒီ ကလည္း အက်ိဳးရွိ သည္ဟု ထင္သမွ်ကုိ ေထာက္ခံမဲ အသာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ၾကေပေတာ့သည္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို စစ္တပ္က လက္မခံေသာေၾကာင့္ အန္အယ္လ္ဒီ အဖို႔ ၾကံတုိင္းမေျမာက္ ေဆာင္တုိင္းမေရာက္ခဲ့ေတာ့ေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ စဖြဲ႔စဥ္က ဝန္ႀကီးဌာန ၄ ခုကို တစ္ေယာက္တည္း ယူခဲ့ေသာ္လည္း နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ရာထူးကို တာဝန္ယူၿပီး သည့္ေနာက္ ဝန္ႀကီးဌာန ၂ခုကုိ လက္လႊတ္ကာ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးနွင့္ သမၼတအၾကံေပး ဝန္ႀကီး ၂ ေနရာကုိသာ တာဝန္ယူ ခဲ့ေလေတာ့သည္။

အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရ ျဖစ္လာၿပီး ပထမဆံုးစမ္းသပ္ခ်က္အျဖစ္ ရက္ ၁ဝဝ စီ မံကိန္းကို အစပ်ိဳးခဲ့၏။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ေရာ ျပည္နယ္အစိုးရပါ ရက္ ၁ဝဝ အတြင္း တိုင္းျပည္အတြက္ ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ် လုပ္ေဆာင္နုိင္ မည္။ မိမိတို႔၏ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ် လုပ္ေဆာင္နုိင္မည္ကို မိမိတို႔ဘာသာ သံုးသပ္ၿပီး ရက္ ၁ဝဝ စီမံကိန္းခ်မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္၏။

အမ်ိဳးသားရင္ၾကား ေစ့ေရး ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီ သည္ ဘယ္ေလာက္ရင္ၾကားေစ့နုိင္မလဲဆိုသည္ကို သူ႔ရက္ ၁ဝဝ ကာလအတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ၾကရေပလိမ့္မည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး စသည္ တုိ႔မွာလည္း အန္အယ္လ္ဒီ ၏ ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သလို ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေနေပမည္။

ထို႔အတူ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကေရစီေရးအလံကို ထူခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္း ဒီမိုကေရစီရည္မွန္းခ်က္ မည္မွ် ေဆာင္ရြက္နိုင္မလဲဆိုသည္မွာလည္း ပထမရက္ ၁ဝဝ ကာလကို
ေစာင့္ၾကည့္ရေပလိမ့္မည္။

ယခုေလာ ေလာေလာဆယ္ေရွ႕တန္း အေရာက္ဆံုးလုပ္ငန္းမွာ ၂၁ရာစု ပင္လံုပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဇူလုိင္လတြင္ ၂၁ ရာစုပင္ လံုညီလာခံကို ေခၚမည္ဆိုေသာေၾကာင့္ ယခုကတည္းက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထား သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔နွင့္ေဆြးေႏြးသည့္ ေကာ္မတီကတခု အပစ္အခတ္ မရပ္စဲေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ UNFC တြင္ ပါဝင္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔နွင့္ ေဆြးေႏြးသည့္ ေကာ္မတီကတစ္ဖြဲ႔ျဖင့္ တက္တက္ႂကြႂကြ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေပသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီး တခုေခၚဆိုဖို႔ ေခၚကတည္းက စနစ္က်ေသာ အစီအစဥ္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား ရွိဖို႔လုိ၏။ ရင္ဆိုင္နုိင္ေလာက္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔ အေျဖကို တခါတည္း အေျဖေပးဖို႔ လိုပါသည္။ ဥပမာ အပစ္အခတ္မရပ္စဲ ေသာ အဖြဲ႔မ်ားတြင္ရွိသည့္ တအာန္းအဖြဲ႔၊ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔နွင့္ AA ရခိုင္အဖြဲ႔တို႔ကို သြားေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးေအး ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔က သူတို႔ တင္လာသည့္ ျပႆနာ ေမးခြန္းမ်ားကို အေျဖေပးနုိင္ရမည္။

ဆိုပါစို႔ တပ္မေတာ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကိုယ္တုိင္ ထိုအဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔နွင့္ အပစ္အခတ္မရပ္ စဲနိုင္။ သူတို႔ လက္နက္ကို စြန္႔မွသာလွ်င္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လုပ္မည္ဟုဆိုထားေသာေၾကာင့္ ထိုအဖြဲ႔ မ်ားနွင့္ ယခုတုိင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနစဲကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔ကလည္း ၂၁ရာစုပင္လံုထဲ ပါဝင္ဖို႔ တင္ျပလာမည္ျဖစ္သလို သူတို႔ကို ပါဝင္ေရး မပါဝင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီက တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားကို ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ် ရယူနုိင္သလဲဆုိသည္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။

တပ္မေတာ္က လက္မခံဘဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို မည္သို႔မွ် ဖန္တီးနိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ တပ္မေတာ္သည္ အခရာအက်ဆံုး ျဖစ္၏။ ယခု ခ်င္းမိုင္တြင္ NCA စာခ်ဳပ္ထဲမပါေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား နွင့္ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးေသာအခါတြင္ ထိုျပႆနာျဖစ္လာသည္။

ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေကာ္မတီက အထက္ ကို တင္ျပပါမည္ဟူ၍ တပ္ေခါက္လာရပံုရပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္း တိက်ခိုင္မာသည့္ အေျဖမ်ား မေပးနုိင္ဘဲ အထက္ကို ေမးျမန္း ပါရေစ။ အထက္ကို တင္ျပပါရေစဆိုသည္ေလာက္နွင့္ ဘယ္လိုမွ် ၿပီး ေျမာက္နိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

အစိုးရအဖြဲ႔သစ္၏ ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲဆိုလွ်င္ အစပိုင္းက နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုး ကို မဟုတ္ပဲ ေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္ တခ်ိဳ႕နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္းသာ ေျပာစရာ ရွိေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လႊတ္ေပးျခင္းမ်ား ရပ္တန္႔လွ်က္ရွိသည္မွာ ေမးစရာေမးခြန္းမ်ားျဖစ္လာ၏။

ဒီမိုကေရစီအစိုးရအဖြဲ႔တြင္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရွိေနျခင္းကပင္ ရွက္စရာျဖစ္ေန၏။ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရအေနျဖင့္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုေသာ ေဝါဟာရကို အသံုးျပဳမလား မျပဳဘူးလား။ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရွိသလား မရွိဘူးလား ဆုိသည္ကို ယခု ထက္တုိင္ အေျဖမေပးနုိင္ျခင္းကလည္း ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပကပါ ေမးစရာေမးခြန္း ျဖစ္လာပါ သည္။

ယခုလည္း ထပ္ေမးရမည္ဆိုလွ်င္…
(၁) ဆယ္စုနွစ္ေပါင္း ၃စုနီးပါး ဒီမိုကေရစီ ရရိွေရးအတြက္ အဖမ္းခံေထာင္ခ်ခံ၊ အသက္ခံကာ ယခုတက္ လာသည့္ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရအေနျဖင့္ ေထာင္ထဲတြင္ ယခင္စစ္တပိုင္းအစိုးရ ဖမ္းဆီးထားခဲ့ေသာ ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို ဘာေၾကာင့္ လႊတ္မေပးနိုင္ရသလဲ။

(၂) ဒီမိုကေရစီအစိုးရဟု အမွန္တကယ္လည္း လႈပ္ရွားခဲ့ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရအေနျဖင့္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုသည့္ Political Prisoner ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ Prisoner of Conscience ဘဲျဖစ္ျဖစ္ ထိုေဝါ ဟာရ ထိုအသံုးအနႈန္းကို လက္ခံပါသလား ျငင္းပယ္ပါသလား။

(၃) ဒီမိုကေရစီအစိုးရစစ္စစ္ အေနျဖင့္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ကို ခၽြင္းခ်က္မဲ့ လက္ခံသည္ က်င့္သံုးသည္ဆိုလွ်င္ မႏၱေလးတြင္ျဖစ္ပြားေသာ အမႈအတြက္ BBC သတင္းေထာက္ ကို ဘာေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လ ခ်မွတ္လုိက္ရသလဲ။ စသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ရိုးရိုးသားသား ေျဖဖို႔ လုိေပလိမ့္မည္။

အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးသည္ အေရးႀကီးသည္မွာ မွန္၏။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကား ေစ့ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္နိ္ုင္ငံလံုးနွင့္ ရင္ၾကားေစ့နိုင္ဖို႔ လုိပါသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ မ်ားနွင့္ေရာ လက္နက္မကိုင္ေသာ နိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ေရာ ရင္ၾကားေစ့နုိင္ဖို႔လုိ၏။ ထိုသို႔ ရင္ၾကားေစ့ရာတြင္ စစ္တပ္နွင့္သာ မဟုတ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ တစ္ပါတီ တည္းႏွင့္သာ မဟုတ္ နိုင္ငံေရး ပါတီအားလံုး မိမိ အစုိးရကို ဆန္႔က်င္ေသာ မည့္သည့္ပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္းနွင့္မဆို ေတြ႔ဆံု နိုင္ဖို႔ ရင္ၾကားေစ့နုိင္ဖို႔ လုိ၏။

ယခု ၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ ဒီမိုကေရစီတုိက္ပြဲႀကီးတြင္ ဦးစီး ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ အစြန္႔လႊတ္ဆံုး အနစ္နာခံဆံုးျဖစ္ေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ပြင့္လင္း အဖြဲ႔အစည္းကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ျခင္း၊ အမတ္တစ္ေနရာမွ မရေသာ နိုင္ငံေရး ပါတီအားလံုးကို ခ်န္လွပ္ ထားခဲ့ျခင္းတို႔မွာ အျမင္က်ဥ္းရာလည္းျဖစ္ အားလံုးနွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဆန္႔က်င္ရာ လည္း ျဖစ္ေနေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ၏ အစပိုင္းလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ် ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည္ ဘယ္အေျခ အေနကို ေရာက္ေန သည္ဆိုသည္မွာ မိမိိတို႔သာ အသိဆံုးျဖစ္၍ အေျခအေနမွန္ကုိ မညႇာမတာ ေဝဖန္သံုး သပ္ၿပီး လမ္းမွားေနပါက လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္ ေနာက္က်ေနက ေရွ႕တန္းကို ေရာက္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္သင့္ ပါေတာ့သည္။

ထက္ျမက္

by ဒီဗီြဘီ

Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/156872

Read More »

Tuesday, June 14, 2016

ျမစ္ဆံုဆည္ ျပန္စျခင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို က်႐ႈံးေစလိမ့္မည္


ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္း အေပၚ ကာတြန္း ဆရာ၏ သ႐ုပ္ေဖာ္ခ်က္ (သ႐ုပ္ေဖာ္ – ေဆြသား)

ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔က ကခ်င္ ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ေဒသခံ ၄၀ ခန္႔က Palm Spring Resort ၏ ေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပပြဲ တခု ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔က ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးျဖင့္ တည္ေဆာက္ ေနေသာ ျမစ္ဆံု ဆည္ႏွင့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္း ေပးရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကသည္။

ဟိုတယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ Hong Liang၊ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းတြင္ တ႐ုတ္ဘက္မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူျဖစ္သည့္ China Power Investment (CPI) ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ (KSDP) ဥကၠဌ ေဒါက္တာတူးဂ်ာတို႔ အစည္းအေ၀းတခု ျပဳလုပ္ေနသည္။

သူတို႔က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၆၀၀၀ မီဂါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၆ ဘီလီယံတန္ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းကို ျပန္လည္ စတင္ရန္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။
ျပန္လည္ စတင္ႏိုင္ေရး အတြက္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အထူး ႀကိဳးစားေနသည္။

ဆႏၵျပပြဲက တိုေတာင္းၿပီး ေသးငယ္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ အျမင္သေဘာထားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ ေဖာ္ျပေနသည္။ ႏို၀င္ဘာလေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) မဲအျပတ္ အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိ ခဲ့ၿပီးေနာက္ အာဏာ ရရွိလာ ခဲ့ေသာ လက္ရွိ အစိုးရက စီမံကိန္းကို ျပန္လည္စတင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု အမ်ားက ယူဆထားၾက
ေသာ္လည္း အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ အျခားေသာ အျငင္း ပြားဖြယ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား နည္းတူ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေနဆဲ အဆင့္တြင္သာ ရွိေနေသးသည္။

သံုးသပ္ျခင္းမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက လုပ္ရမည့္ ကိစၥလည္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ေရာ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးတြင္ပါ ဆန္က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္က သူ၏ ရာထူးသက္တမ္း ပထမဆံုးႏွစ္ ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မွာပင္ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းကို ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးရမည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနျခင္းက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားကို လိုက္ေလ်ာခဲ့သည္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္၏ လက္ခုပ္ထဲတြင္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ အရိပ္ အေယာင္ျပျခင္း တခုလည္း ျဖစ္သည္။ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ စီမံကိန္းေပါင္း မ်ားစြာက အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္း ေနၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္
ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ သို႔မဟုတ္ တာ၀န္ယူမႈတို႔ကို ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ျမန္မာျပည္သူလူထုကလည္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက တိုင္းျပည္၏ သယံဇာတမ်ားကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာင္းစား ခဲ့သူမ်ားဟု ျမင္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါတြင္ အရာအားလံုးက အစိုးရသစ္၏ ပုခံုးေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ NLD အစိုးရက ျမစ္ဆံု ဆည္ စီမံကိန္းကို ျပန္လည္စတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့မည္ ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက အစိုးရႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾက လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ထိုအခ်က္ကို နားလည္သင့္သည္။

NLD ပါတီတြင္းမွ (ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူမ်ား အပါအ၀င္) လူမ်ားစုက ျမစ္ဆံုဆည္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အျငင္းပြား ဖြယ္ရာ စီမံကိန္း အမ်ားအျပားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵမရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္ တ႐ုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး သက္ေရာက္မႈမ်ား အေပၚ စိုးရိမ္ခဲ့ၾကသည့္ ၀ါရင့္ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ခ်မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာရ NLD ပါတီ ဥကၠဌ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ကို သူ၏ ပါတီ၀င္မ်ားပင္ မသိၾကပါ။

ျမစ္ဆံုဆည္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီမံကိန္းမ်ားထဲတြင္ အႀကီးဆံုး မဟုတ္ပါ။ အရြယ္အစားအရဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ယူနန္ျပည္နယ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ကမ္းေျခတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ဆက္သြယ္တည္ေဆာက္ရန္ ရွိေနသည့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ရထားလမ္း စီမံကိန္းထက္ စာလွ်င္ ေသးငယ္ပါသည္။ အဆိုပါ ရထားလမ္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ ေရာက္ရွိေစႏိုင္ မည္ျဖစ္သျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေရးပါသည့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ရည္မွန္းခ်က္တခု ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရသစ္က ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဒၚလာ ဘီလီယံခ်ီ၍ တန္ဘိုးရွိသည့္ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းကို ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္ဟု တ႐ုတ္အစိုးရက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

ႏို၀င္ဘာလေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီွ လအနည္းငယ္ အလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕သို႔ ဖိတ္ေခၚ၍ တ႐ုတ္သမၼတ Xi Jinping ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ဘက္မွ ေလာင္းေၾကး တင္ခဲ့သည္။

မတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD အစိုးရ အာဏာရရွိလာၿပီး တပတ္ခန္႔ အၾကာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Wang Yi က ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို ႐ုတ္တရက္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ “ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးနဲ႔ မေဆြးေႏြးခဲ့ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်မ ေကာင္းေကာင္း မသိေသးလို႔ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ႏွင့္ အတူျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး အေနျဖင့္ “က်မတို႔ အစိုးရရဲ႕ မူ၀ါဒက တကမာၻလံုးနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြက က်မတို႔နဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ က်မ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွန္ပါသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ မိတ္ေဆြ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ လိုပါသည္။ အျခားေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္ထဲမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ျပီး တာဝန္သိတတ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား လိုအပ္ပါသည္။

ျမစ္ဆံုဆည္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ CPI ႏွင့္ သံအမတ္ Hong Liang တို႔ အပါအ၀င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ျပန္လည္ စတင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ သိကၡာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈကို မွိန္ေဖ်ာ့သြားေစႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ သူ၏ NLD ပါတီ၀င္မ်ားကပင္ ဆန္႔က်င္မႈ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း အေလးအနက္ သိထားသင့္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ျမန္မာအစိုးရက ျမစ္ဆံုဆည္ အပါအ၀င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို ေနာက္မ်ိဳးဆက္မ်ားအထိ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ အျခားေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ
ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ စီမံကိန္း အမ်ားအျပားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဧရာ၀တီ by Hsu Wai Linn

Originally published at - http://burma.irrawaddy.com/opinion/editorial/2016/06/13/116300.html

Read More »

Friday, June 10, 2016

ခရုိနီေတြ ဖ်က္ဆီးထားတဲ့ တုိင္းျပည္
ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ စစ္အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေဟာင္း ေန၀င္းမွ စတင္ကာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မႉးႀကီးေဟာင္း (အၿငိမ္းစား) သန္းေရႊ အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ စုိးမုိး ခဲ့သည္။ တုိင္းျပည္ကုိ အာဏာရွင္ေတြ ဖ်က္ခဲ့ တာဟု အားလုံးက လြယ္လြယ္ ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ဒီစကားက ေယဘုယ် အားျဖင့္ေတာ့ မွန္သည္။

သဘာဝ အားျဖင့္ စစ္ဗုိလ္ မ်ားသည္ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္၊ အမ်ားျပည္သူကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ မဟုတ္ပါ။ တုိင္းျပည္ကုိ ျပည္ပရန္မွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေသာ အခါ အေရးေပၚ ကူညီ ကယ္ဆယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သံတမန္ေရး စသည္တုိ႔ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ အရည္အခ်င္း လုံး၀ မရွိသူ မ်ားသာ ျဖစ္သည့္ အတြက္ တုိင္းျပည္သည္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ကာ လမ္းမွား ေရာက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ထက္ ပိုဆိုးသည္မွာ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊသည္ တုိင္းရင္းသားသူေဌးမ်ားကုိ ေမြးရမည္ဆုိသည့္ ေပၚလစီတခုကို ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ျခင္းပင္။ ထုိေပၚလစီ အတုိင္း ေမြးထုတ္ခဲ့သည့္ ေခတ္ပ်က္သူေဌးမ်ားကုိ ယခုေခတ္တြင္ အမ်ားက ခရုိနီေတြဟု ေခၚၾကသည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ စစ္အစုိးရလက္ထက္ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကုိ ဘတ္ဂ်က္ တင္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာႏွင့္ အမ်ားစုမွာ ႀကီးပြား လာကာ တခ်ဳိ႕မွာ ဘီလီယံႏွင့္ ခ်ီ ခ်မ္းသာ သြားၿပီး ဘီလီယံနာမ်ား အထိ ျဖစ္သြား ၾကသည္။

၎တို႕သည္ သမာအာဇီ၀ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတခု သို႔မဟုတ္ စြန္႕ဦးတီထြင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ အငွားခ်စနစ္ျဖင့္ ခ်ေပးေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၿပီး တုိင္းျပည္က ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမႏွင့္ ဘ႑ာကုိ အရင္းအႏွီးျပဳကာ ကိုယ္က်ိဳးရွာ ခ်မ္းသာလာသူမ်ားက အမ်ားစုျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ တုိင္းျပည္၏ သယံဇာတ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္ သစ္မ်ားကုိပါ အဆင္ျခင္မဲ့ ေရာင္းစားခဲ့ေသာေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိး နစ္နာခဲ့ရသည္။

ထုိ ခရုိနီသူေဌးမ်ားက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သူ၏ မိသားစု၀င္မ်ားကုိပါ ပူးေပါင္းစီးပြားရွာေစေသာအခါ အားလုံး ပုလင္းတူ ဘူးဆို႕ စီးပြားေရးပါတနာမ်ား ျဖစ္သြားၾကၿပီး တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးကို လက္ဝါးၾကီး အုပ္ကာ ဖ်က္စီးၾကေတာ့သည္။ ထို႕သို႕ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုေက်ာ္ ျဖတ္သန္းၾကံဳေတြ႕ျပီးေနာက္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ခြၽတ္ျခံဳက်သြားျပီး ၎တို႕သာ သားစဥ္ေျမးဆက္ထိ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝ သြားခဲ့ေတာ့သည္။

၁၉၆၀ ခုႏွစ္၀န္းက်င္က အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး ေရွ႕အလားအလာ အလြန္ေကာင္းသည့္ အာရွရဲ႕ က်ားတေကာင္ျဖစ္လာမည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ အထင္ႀကီး ေမာ့ၾကည့္ရသည့္ ျမန္မာသည္ ယခုအခါ မီးမရွိေသာ တဲကုတ္အဆင့္မွ မတက္ႏိုင္ခဲ့ရသည့္ ေနာက္ခံသမိုင္းကို ေမ့မပစ္ရန္ လိုသည္။ ယေန႔တုိင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ေနေသာ NLD အစုိးရ၏ စီးပြားေရး ေပၚလစီ ဘာလဲဆုိတာကုိ ေမးခြန္းထုတ္ဖုိ႔ လုိသလုိ အရင္ အစဥ္အဆက္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာ ကိုယ့္ဟာမွတ္ျပီး အလြဲသုံးစားခဲ့သူမ်ား၊ ေမာင္ပိုင္စီးခဲ့သူမ်ားကုိ မေမ့ဖုိ႔ေတာ့ လုိသည္။

တုိင္းျပည္ကုိ မြဲျပာက်ေအာင္ ဖ်က္ခဲ့သူေတြထဲတြင္ ေရွ႕ဆုံးတန္းက ထုိင္ေနသူမ်ားမွာ ခရုိနီ သူေဌးမ်ားလည္း ပါသည္ဟု ေျပာလ်င္ ေျမၾကီးလက္ခတ္ မလြဲေပ။

ဧရာ၀တီ by Hsu Wai Linn

Originally published at - http://burma.irrawaddy.com/opinion/2016/06/09/116033.html

Read More »

Wednesday, June 01, 2016

အၾကမ္းဖက္မႈ သံသရာ
ဒီကေန႔ထုတ္ သတင္းစာ တခိ်ဳ႕မွာ ဒီပဲယင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္းပါးမ်ား ဖတ္ရ ပါတယ္။ ေဆာင္းပါး မ်ားရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ aတြထဲမွာ ဒီပဲယင္းလို အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ိဳး ေနာက္ထပ္ မေပၚေပါက္ ေစေရးနဲ႔ အဲဒီ အၾကမ္းဖက္ မႈရဲ႕ လက္သည္ တရားခံမ်ားကို ေဖၚထုတ္ အေရးယူ သင့္တယ္ ဆိုတဲ့ အျမင္နဲ႔ ေရးသား ၾကတာကို ေတြ႔ရ ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ိဳးစံုထဲက အဲဒီ ဒီပဲယင္း အၾကမ္းဖက္ မႈဟာ လူရာေထာင္ ခ်ီရွိတဲ့ လူအုပ္ႀကီးက ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ စီးလာတဲ့ ကားနဲ႔ ေနာက္က လိုက္ပါသူ ကားတန္းကို ည အခ်ိန္ မေတာ္ ၀ိုင္း၀န္း ႐ိုက္ႏွက္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီ အၾကမ္းဖက္မႈရဲ႕ လက္သယ္ တရာခံဟာ ဘယ္သူေတြလဲ ဆိုတာ အခုထက္ထိ ေဖၚ ထုတ္ျခင္း လည္းမရွိ ေဖၚထုတ္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ျခင္းလည္း မရွိတဲ့ အခ်က္ဟာ တကယ့္ကို ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း ထူးျခားတဲ့ အခ်က္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္းေတြ မၾကာခဏဆိုသလို ၾကားၾကရပါတယ္။ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးကို လူႏွစ္ေယာက္က ဓါးနဲ႔လိုက္ခုတ္လို႔ ေသဆံုးရတဲ့အျဖစ္နဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး တစ္ဦးကို အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္မ်ားက မေသမခ်င္း ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္သြားတဲ့ အျဖစ္ဟာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြပါပဲ။

အၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ စီးပြားေရး ၾကပ္တည္းမႈေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေရးအရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေဒါသ အေလ်ာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အစြန္းေရာက္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈအရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ခိုက္ရန္ေဒါသအေလ်ာက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္ပြားၾကေလ့ရွိၿပီး အုပ္စုလိုက္ျဖစ္ေစ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ ျဖစ္ပြားပံုအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္သူမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ဥပေဒအရ ေဖၚထုတ္အေရးယူႏိုင္ၾကတာရွိသလို အမႈအခင္းအေနျဖင့္ပင္လ်င္ မွတ္တမး္မ၀င္ပဲ တရားခံမရွိ အလိုလို အခ်ိန္ၾကာျမင့္ လာတာနဲ႔အမွ် ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေစ ဘယ္အ ၾကမ္းဖက္မႈမဆို လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိဘဲ တရားအရေျပာရရင္ေတာ့ ဘယ္အၾကမ္းဖက္မႈမဆို ဥပေဒ အရသာ ေဖၚထုတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပမယ့္ လူေတြၾကား ေမ့ေပ်ာက္သြားတယ္ရယ္လို႔ေတာ့ ဘယ္ရွိႏိုင္ပါ့မ လည္း။ လူ႔က်င့္၀တ္ရားအရ လူ႔သိကၡာ တရားအရ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း တည္ဆဲဥပေဒေဘာင္ အျပင္ဖက္ ထုတ္ထားရမယ့္ ကိစၥေတြ မဟုတ္ပါဘူး။

ယခုရက္ပို္င္းအတြင္းမွာပဲ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံမွာ လူ ၁၁ ဦး ေသနတ္နဲ႔ပစ္သတ္ခံရတဲ့သတင္းနဲ႔ ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွာ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းမငယ္တစ္ဦးကို အမ်ိဳးသား ၃၀ ခန္႔က အဓမၼျပဳက်င့္ ခဲ့ၾကတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းဟာ လူအမ်ားစိတ္၀င္းစားေစတဲ့ သတင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘရာဇီးရဲေတြက သကၤာမကင္းရွိတဲ့ ရပ္ကြက္ေတြထဲ စစ္ဆင္ေရးသေဘာ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြတဲ့အခါမွာလည္း အဓမၼျပဳ က်င့္သူလို႔ ယူဆရသူ တစ္ဦးမွ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ဘူးလုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ဘရာဇီးျပည္သူတခ်ိဳ႕က လမ္းေပၚထြက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္သူေတြကို ထိေရာက္စြာ ေဖၚထုတ္အေရးယူဖို႔ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာလည္း ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္အရပဲျဖစ္ျဖစ္ အေျခအေနအရပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်းရြာနဲ႔ ရပ္ကြက္ေတြအတြင္း ရပ္ကြက္သူ ရပ္ကြက္သားေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္ အႏိုင္က်င့္တဲ့ လူအုပ္စုေတြကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္ဖမ္းဆီး အေရးယူေနတာမ်ိဳးေတြ ၾကားလာရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့လည္း အၾကမ္းဖက္မႈဆိုရင္ ဘယ္လိုအၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိတဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။

တရားခံေဖၚထုတ္ အေရးယူႏုိင္ျခင္း မရွိတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရာဇ၀တ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးစြာပထမ တာ၀န္ရွိသူဟာ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းျပည္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္ ဆိုတာလည္း မျငင္း ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီလို အျဖစ္မွန္နဲ႔ တရားခံ ေဖၚထုတ္ အေရးယူႏိုင္ျခင္း မရွိႏိုင္ျခင္းဟာ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ပံုရိပ္ကို က်ဆင္းေစၿပီး သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းေနတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း ျပဆိုရာ ေရာက္ပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္ေနရတာလဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို တရားခံ ေဖၚထုတ္ဖို႔ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေနရတာလဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြရဲ႕ တရားခံ အစစ္အမွန္ကို ျမန္ျမန္နဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဖၚထုတ္ အေရးမယူႏိုင္ၾကရတာလဲ။ ဒီေမးခြန္းေတြရဲ႕ အေျဖအမွန္ကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဦးစြာပထမ တာ၀န္ယူ ေျဖ ဆိုၾကရမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ လည္း ၀ိုင္း၀န္း အေျဖရွာၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း မဇၥ်ိမက တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

မဇၩိမသတင္း by mizzima

Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/14742

Read More »

Tuesday, May 31, 2016

ေဒါသထြက္ေနေသာ ကားဆရာမ်ား
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ဘတ္စ္ကား ေမာင္းၾကတဲ့ ကားဆရာေတြ အေၾကာင္း ေျပာၾက အႀကံျပဳ ၾကတာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာေတာ့ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ တစံုတရာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ ရလာခဲ့တဲ့့ လြန္ခဲ့ သည့္ ေလးငါးႏွစ္က စၿပီး ပိုၿပီးေျပာၾက ပိုၿပီး အႀကံျပဳ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းသည္မွာ ဘာမွ သိသာစြာ ထူးျခားစြာ ေျပာင္းလဲ လာသည္ဟူ၍ မရွိသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။

အတိုခ်ဳပ္ၿပီး ေျပာရလ်င္ေတာ့ ကားဆရာမ်ား အားလံုး ေဒါသ အထြက္ျမန္လြန္းၾက တယ္လို႔ပဲ ဆိုရ ပါလိမ့္မယ္။

ကားေမာင္းလာစဥ္ ေရွ႕က ကားကိုလည္းေကာင္း ေဘးက ကားကို လည္းေကာင္း ေနာက္က ကားကိုလည္းေကာင္း သူတို႔ အၿမဲေဒါသ ထြက္ေနတတ္ ၾကပါတယ္။ ကားေပၚက ခရီးသည္ ေတြကိုလည္း ေဒါသ ထြက္ေန ၾကပါတယ္။ ကားစီးဖို႔ေစာင့္ေနတဲ့ မွတ္တိုင္က ခရီးသည္ေတြ ကိုလည္း ေဒါသထြက္ ပါတယ္။

ဥပမာ ကားတစ္စင္းနဲ႔ တစ္စင္း လမ္းယူၾကတဲ့ အခါ ယွဥ္ၿပီး လမ္းယူတဲ့ တျခား ကားဆရာေတြကို ကားေပၚက တဆင့္ မၾကာခဏ ဆိုသလို မၾကား တၾကားပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၾကားေအာင္ပဲ
ျဖစ္ျဖစ္ ျပစ္ျပစ္ႏွစ္ႏွစ္ ဆဲၾက ပါတယ္။ လမ္းလုရင္း အျငင္းပြားစရာျဖစ္တဲ့ အခါ ေျပလည္ဖို႔ကုိ ဦးမတည္ပဲ ကိုယ္ထိလက္ ေရာက္ျပဳလုပ္ဖို႔ ကိုပဲ ဟန္ျပင္ေန တတ္ၿပီး ႀကိမ္းေမာင္းေျပာဆို တာမ်ိဳးလုပ္ဖို႔လည္း ၀န္မေလး တတ္ ၾကပါဘူး။

ကားဂိတ္တခ်ိဳ႕မွာ ဒါမွမဟုတ္ လမ္းဆံုတခ်ဳိ႕မွာ ကားကို အခ်ိန္ေပးၿပီးရပ္ထားလို႔ အေရးႀကီးတဲ့ ခရီးသည္က ဘာျပဳလို႔ ကားကို အၾကာႀကီးရပ္ရတာလဲလို႔ေမးရင္ ရန္လိုတဲ့စကားနဲ႔ေျဖပါတယ္။ အဲဒီ ခရီးသည္ဆင္းသြားတဲ့အခါ ေနာက္ကေန မၾကား၀ံ့မနာသာစကားနဲ႔ ဆဲပါတယ္။ ကားေပၚက က်န္ခ ရီးသည္ေတြကို အဲဒီနည္းနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္အသိေပးခ်င္တဲ့သေဘာလည္း ပါတဲ့သေဘာပါပဲ။

ဒီလိုေရးေတာ့ ကားတိုင္း ကားဆရာတိုင္းဟာ ဒီလိုခ်ည္းပဲေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ားစုကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အနည္းစုကေတာ့ ကားေပၚမွာ ခရီးသည္ေတြကို အေပ်ာ္အပ်က္စကားနဲ႔ ခင္မင္စြာ ေနာက္ေျပာင္ရင္း အကူအညီေပးတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ က်က်န္ခဲ့တဲ့ပစၥည္းကို အျမန္ဆံုးနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ျပန္ေပးတဲ့အထိ သိတတ္ၾကသူမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ ကားအခ်င္းခ်င္း သီးခံဖို႔ လမ္းေပးဖို႔နဲ႔ ကူညီဖို႔အဆင္သင့္ျဖစ္တဲ့ကားဆရာေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါကေတာ့ တကယ့္ကို အနည္းစုပါပဲ။

ေဒါသထြက္ေနၾကတဲ့ ကားဆရာေတြဟာ ကားေမာင္းရင္း ေဆးလိပ္တစ္လိပ္ၿပီးတစ္လိပ္ ေသာက္ဖို႔လည္း ၀န္မေလးတတ္ၾကပါဘူး။ ေဆးလိပ္မီးခိုးေငြ႕ေတြကို စိတ္ရွိတိုင္းဖြာထုတ္ရင္း ကားေမာင္းရင္း ၀န္မေလးတတ္ၾကပါဘူး။ ကားေမာင္းရင္းေဆးလိပ္ေသာက္တာဟာ အႏၱရယ္ရွိ တယ္ဆိုတာ ခရီးသည္ေတြကို လူမႈေရးက်င့္၀တ္အရ ထိခိုက္ေစတယ္ဆိုတာ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစ တယ္ဆိုတာ သူတို႔ မသိမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ မဆင္ျခင္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ ဆင္ျခင္ဖို႔ကိုလည္း မစဥ္းတတ္ၾကေတာ့ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ကားသမားအခ်င္းခ်င္း မၾကာခဏ ရိုက္ၾကႏွက္ၾကတာမ်ိဳးေတြနဲ႔ ခရီးသည္ နဲ႔ကားဆရာ ခိုက္ရန္ျဖစ္ရတာမ်ိဳးေတြ က်ေနာ္တို႔ၾကားေနၾကရတာပါ။ မၾကာခဏ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္မိတဲ့အထိ ေျခလြန္လက္လြန္ ျဖစ္ၾကရ ေသြးထြက္သံလြန္ျဖစ္ၾကရ ေသဆံုးၾကရတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ၾကာလာေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ကားေန႔တိုင္းစီးၾကရတဲ့ ခရီးသြားျပည္သူေတြဟာ ကားေပၚတက္ တာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ ကားဆရာေတြကို သတိထားဆက္ဆံၾကရ၊ သီးခံၾကရနဲ႔ စိတ္ဆင္းရဲၾကပ္တည္းစြာ ကားေပၚလိုက္လာခဲ့ၾကရတာခ်ည္းပါပဲ။

ကားဆရာေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီလို ေဒါသေတြ ထြက္ေနတတ္ၾကတာလဲ။ ကားဆရာေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီလို လူမႈေရးပ်က္ကြက္မႈေတြကို အတင့္ရဲစြာ လုပ္လာေနၾကတာလဲ။

ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ျဖစ္တည္လာခဲ့တဲ့ အေထြေထြ ပ်က္စီးၿပိဳလဲျခင္းမ်ားစြာထဲမွာ လူေတြ အခုလို အလိုလို သီးမခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ၾကပ္တီးက်ဥ္းေျမာင္းလာေနတဲ့ စီးပြားေရး လူမႈေရး ပညာေရးအေျခအေနအရပ္ရပ္ဟာ တရားခံပါပဲ။ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ စိုက္ထူထားခဲ့တဲ့ လူအခ်င္း ခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ရက္စက္ျခင္း၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ မတရားအခြင့္အေရးယူျခင္း အစရွိတဲ့ မွားယြင္း ရႈပ္ေထြးလွတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ႀကီးက လူေတြကို စိတ္ဓါတ္အထားအသိုေတြ နိမ့္ဆင္းသြား ေစခဲ့တာ၊ ယိုင္နဲ႔သြားေစခဲ့တာ၊ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားေစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါသထြက္္္္္ေနတဲ့ ကားဆရာေတြကို ေဒါသမထြက္ေအာင္ ခရီးသည္ေတြကို ေလးစားေအာင္ အေလးအနက္ထားေအာင္ စိတ္ဓါတ္ေတြ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစဖို႔ဆိုတာကေတာ့ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းတစ္ခုတည္းနဲ႔ေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။

တိုင္းျပည္ မွန္ကန္တဲ့ပညာေရးစနစ္၊ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ စီးပြားေရးစနစ္အစရွိတဲ့ လူ႔စိတ္ ဆႏၵနဲ႔ တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်ေနတဲ့ အျခား နယ္ပယ္သီးသီးကို အခ်ိန္ယူေျဖရွင္းသြားၾကမွသာ အေႏွးႏွင့္ အျမန္ ေအာင္ျမင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ုပ္ေျပာရရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္လို ကားဆရာေတြ ေဒါသထြက္တတ္တဲ့ ဘ၀အ ေျခအေနကေန ခ်စ္ခင္ေလးစားဖြယ္ကားဆရာေခတ္ ထူေထာင္လို႔ရတဲ့ႏိုင္ငံေတြ ကမၻာေပၚမွာ အထင္ အရွားရွိေနတဲ့အျပင္ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း မွန္ကန္တဲ့ဒီိမိုကေရစီစနစ္ကိုသာ အေကာင္အထည္ေဖၚ မယ္ဆိုရင္ ကားဆရာေတြ ေဒါသၿငိမ္းတဲ့ေခတ္ ထူေထာင္လို႔ မရႏိုင္စရာအေၾကာင္း မျမင္တဲ့အ ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

မဇၩိမသတင္း by mizzima

Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/14711

Read More »