နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label ေဆာင္းပါး. Show all posts
Showing posts with label ေဆာင္းပါး. Show all posts

Sunday, March 26, 2017

မဟာနိုင္ငံေရးသမား ဘယ္လို လူစားလဲ
ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ နိုင္ငံေရး သမား ျဖစ္ခ်င္သည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ဆိုလို ရင္းမွာ သူမ အေနျဖင့္ idealist (သီအိုရီလာ ၾသဝါဒေတြ၊ အျမင့္မားဆုံး တန္ဖိုး ေတြကို စံထားျခင္း)၊ dreamist (အိပ္မက္ စိတ္ကူး မ်ားတြင္ ေမွ်ာနစ္ေနျခင္း) ေနေသာ ဘဝမ်ိဳးမွေန pragmatist, realist (လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္း ၿပီးေျမာက္ဖို႔ လက္ရွိ အေျခ အေနကို အရွိကို အရွိ အတိုင္း ရႈျမင္ ရင္ဆိုုင္ဖို႔) လမ္းေၾကာင္းကို ေ႐ြးမည္ဟု ျဖစ္ပုံ ရပါသည္။

တနည္းအားျဖင့္ သူမႏွင့္သူမ၏ေနာက္လိုက္မ်ား ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးေလာကတြင္ လက္ေတြ႕နိုင္ငံေရး အျမတ္အစြန္းရရွိဖို႔ ပဓာန ျဖစ္သည္ဟု ဦးတည္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သူမသည္ စစ္အဖြဲ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြႏွင့္ ထိပ္တိုက္မေတြ႕ေအာင္ ေရွာင္သည္။ ခရိုနီေတြကို ေမတၱာထားၾကပါဟု တိုက္တြန္း သည္။ တနည္းအားျဖင့္ သူမႏွင့္ သူမအဖြဲ႕၏လက္ရွိရယူထားနိုင္ေသာနိုင္ငံေရး rent (အက်ိဳးအျမတ္) ေတြ အထိပါးမခံရေအာင္ ေနသည္။ ၎အဖြဲ႕ေတြ၏အျပဳအမူေတြႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ပါးစပ္ပိတ္လို႔ေနသည္။

ဤသို႔ တုံဏွိဘာေဝဆိတ္ဆိတ္ေနလုပ္ေနျခင္းကို ‘ေမေမ့အကြက္ေတြ လွလိုက္တာ’ ဟူေသာ၊ မိမိကိုယ္ကို အျမင့္မားဆုံး အမွန္ တရားကို ကိုယ္စားျပဳကာကြယ္ေနၾကသူ “အမွန္တရားတပ္မဟာေတာ္သားမ်ား” ဟု ထင္ျမင္ေနၾကသည့္ မ်က္စိမွိတ္ကိုးကြယ္ ေထာက္ခံ ပုဂၢိဳလ္စုတို႔မွလြဲ၍ တကယ့္ေအာက္ေျခတြင္ ဒုကၡပင္လယ္ေဝေနရသူ ျပည္သူလူမ်ားစြာတို႔က လည္းေကာင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္ ထက္ နိုင္ငံေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးျဖစ္စဥ္တို႔ ျဖစ္ထြန္းမႈ ရွိ/ မရွိ ရလဒ္ကိုသာ စူးစိုက္ကာ ခ်င့္ခ်ိန္ေဝဖန္တတ္သူတို႔ကလည္း ေကာင္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါေလ။

တခုသတိထားမိရန္မွာ (NLD အစိုးရ) ဒီခ်ဳပ္၏နိုင္ငံေရး rent တို႔ကို မင္းမူနိုင္ျခင္းသည္ နိုင္ငံေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ရလဒ္တို႔ႏွင့္ တိုက္ရိုက္အခ်ိဳး က်ခ်င္မွ က်နိဳင္သည္ ဆိုေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရး ျပႆနာတို႔ အပါအဝင္ မ်ားလွစြာေသာ ႏုံနဲ႕မြဲေတ က်ရႈံးမႈတို႔မွာ အခြင့္ထူးခံ သင္းကြဲအုပ္စုတို႔၏နိုင္ငံ့အရင္းအျမစ္ေတြအေပၚ မဆီေလ်ာ္စြာ ျပဳမူ က်င့္ႀကံၾကကုန္ျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ အဓိက အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာေတြမွာ လက္မရွိ၊ ေျခမရွိ၊ ဦးေႏွာက္မရွိ တီထြင္ဖန္တီးဉာဏ္ေတြ မရွိၾက၍မဟုတ္။ သည္ေတာ့ (NLD အစိုးရ) ဒီခ်ဳပ္၏ နိုင္ငံေရး rent တို႔ တိုးျမႇင့္ရယူျခင္းသည္ အခြင့္ထူးခံအဖြဲ႕အစည္းတို႔၏ျပည္သူအေပၚ က်ဴးလြန္မႈတို႔ကို ကန႔္သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္နိုင္ လွ်င္ကား ေကာင္း၏။၊ ထိုုသို႔ မဟုတ္ဘဲ နိုင္ငံကို စီးပိုးထားသည့္သင္းကြဲအုပ္စုပုဂၢိဳလ္တို႔ လုပ္ခ်င္တာလုပ္၊ ငါတို႔အဖြဲ႕ရဲ႕ နိုင္ငံ ေရး rent ေတြ လာမထိရင္ ၿပီးတာပဲဟူလွ်င္ကား နိုင္ငံသည္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ ေရတိမ္နစ္သည္ထက္ နစ္လိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဓိက measure (တိုင္းတာရမည့္) variable (ၫြန္းကိန္း)သည္ မိမိတို႔ရယူခဲ့သည့္ နိုင္ငံေရးအာဏာသည္ ဗမာလူ႕ ေဘာင္တြင္ သင္းကြဲအဖြဲ႕မ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ကာ မတရားမႈေတြကို သက္ေသခံေနသည့္အျပဳအမူတို႔ကို ခ်ဳပ္ျခယ္ပိတ္ပင္ နိုင္ျခင္းရွိသလား၊ မရွိသလားဆိုတာ ျဖစ္သည္။

ဦးဝင္းထိန္၏ ‘က်ဳပ္တို႔ပါတီက နိုင္ငံေတာ္ရာထူးေတြကို က်ဳပ္တို႔ခန႔္ခ်င္တာ ခန႔္လို႔ရတယ္’ ဆိုတာမ်ိဳးကို နိုင္ငံေရးသမား၏ ေအာင္ျမင္မႈဟု ထင္ေနလွ်င္ကား ၎တို႔ပါတီ၏လမ္းေၾကာင္းသည္ လမ္းလြဲေနၿပီဟု ဆိုရမည္။

အကယ္၍ ဦးဝင္းထိန္စကားသည္ ‘က်ဳပ္တို႔ပါတီဟာ ျမန္မာလူ႕ေဘာင္အႏွံ႕ မတရားမႈေတြ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကမွ အခြင့္ထူးခံၿပီး က်ဴးလြန္ခြင့္မရွိဘူးဆိုတာကိုု လုပ္နိုင္တယ္၊ က်ဳပ္တို႔ပါတီတက္လာတဲ့အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ဆိုတာ က်ဳပ္တို႔လူ႕ေဘာင္မွာ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းတခုဟာ အခြင့္ထူး ခံပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အႀကီးမားဆုံးအမွန္တရားလို႔ သတ္မွတ္ပိုင္ခြင့္ရွိ တယ္ ဆိုတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးကိုု ဤလူ႕ေဘာင္မွာ ေရွ႕ေလွ်ာက္လက္မခံေတာ့ဘဲ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လုပ္နိုင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္တယ္’ ဟုျဖစ္ခဲ့ၿပီဆိုလွ်င္မူကား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နိုင္ငံေရးသမားလုပ္တာဟာ ေအာင္ျမင္ၿပီဟု ေျပာရမည္။

ယခုုလမတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ အေမရိကန္သံအမတ္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဒါးရက္မီခ်ယ္က The Nikkei Asian Review တြင္ လမ္းေၾကာင္းကို တည့္မတ္ေအာင္ျပင္ဖို႔ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ဘူးလားဟူေသာ ေဆာင္းပါးျဖင့္ လက္ရွိဒီခ်ဳပ္အစိုးရကို ေဝဖန္ရာတြင္ ‘(NLD အစိုးရ )ဒီခ်ဳပ္တြင္ စစ္တပ္အေပၚ၊ စစ္ေရးစစ္ရာတို႔အေပၚ၌ ၾသဇာအာဏာမရွိသည္ကို လက္ခံနိုင္ပါ၏၊ သို႔ေသာ္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ တစထက္တစ ႀကီးထြားလာေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတို႔အတြက္ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ေတာ့ သူမသည္ ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္စကားမွ်ေလာက္ကိုပင္ ေျပာဆိုုျခင္းကိုု ဘာေၾကာင့္မို႔လို႔ မလုပ္ဘဲ ေနရပါသနည္းဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈတို႔ တြင္ ပါဝင္သူမ်ားက ေမးၾကပါသည္’ ဟု ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ (NLD) သည္ တပ္မေတာ္အေပၚ လက္ရွိတြင္ လက္ေတြ႕ ၾသဇာမသက္ေရာက္နိုင္ေတာင္မွ တပ္မေတာ္၏ (လြဲေခ်ာ္ေနေသာ) လမ္းေၾကာင္းနိယာမကို ျပဳျပင္ဖို႔ကေတာ့ ျဖစ္နိုင္ပါသည္ဟု သူဆိုလိုခ်င္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္တြင္ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးက အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တခ်က္ကို ျဖည့္စြက္တင္ျပခဲ့သည္မွာ ‘ေ႐ြးေကာက္ခံရၿပီး ပထမတႏွစ္ဆိုသည္မွာ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲအနိုင္ရပါတီ၏ ၾသဇာအထက္ဆုံး အခ်ိန္’ ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္မ်ိဳးသည္ နိုင္ငံ၏ လမ္းလြဲလိုက္ေနေသာ နိယာမလမ္းေၾကာင္း (course) ေတြကို ျပဳျပင္ဖို႔ ခြန္အားအေကာင္းဆုံး အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သံအမတ္ႀကီး(ေဟာင္း) မွ စိုးရိမ္ခဲ့သည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ NLD အစိုးရသည္ နိုင္ငံ့လမ္းေၾကာင္းကို တည့္မတ္ေပးနိုင္သည့္ မဟာအခြင့္အေရးႀကီးကို လက္လြတ္ခံခဲ့ေလသလားဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

လတ္တေလာနိဂုံးခ်ဳပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ ‘နိုင္ငံေရးေအာင္ျမင္မႈ’ (မဲေအာင္ျခင္း၊ ရာထူးရျခင္း) ဆိုတာ ခပ္ေလ်ာ္ေလ်ာ္ နိုင္ငံေရး သမားေတြရဲ႕ ပန္းတိုင္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးေအာင္ျမင္မႈဟာ နိုင္ငံေအာင္ျမင္မႈ မဟုတ္၊ မိမိနိုင္ငံေရးက ဝက္ဝက္ကြဲေအာင္ျမင္ၿပီး နိုင္ငံဟာ လမ္းလြဲလိုက္ကာ နိုင္ငံ့စနစ္၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ဘုံဘုံးက်႐ူံးေနေသာ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားစြာ ရွိေလသည္။

မိမိ၏နိုင္ငံေရးလည္း ေအာင္ျမင္၊ နိုင္ငံကိုလည္း ဇိကုပ္ၿပီး နတ္ျပည္တင္ကာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္ရွိလာေစလိုက္နိုင္ သည့္ ပရိယာယ္ဘက္စုံမွ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာလႈပ္ရွားနိုင္သည့္နိုင္ငံလူ႕ေဘာင္တခုလုံးမွ ဂုဏ္ယူရဖြယ္ နိုင္ငံျပဳနိုင္ငံေရးသမား (Statesman ) (ဝါ) “လိမၼာေသာ” မဟာနိုင္ငံေရးသမားတို႔သည္လည္း ရွိကုန္၏။

နိုင္ငံေရးသမားဟူသည္ နိုင္ငံ၏ လြဲေခ်ာ္ေနေသာ လမ္းေၾကာင္းတို႔ကို ျပဳျပင္တည့္မတ္ေပးနိုင္ေသာ နိုင္ငံျပဳသမား (Statesman) လည္းျဖစ္လာမွသာလွ်င္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္သူတို႔အၾကား ဂုဏ္သိကၡာစင္စစ္ရွိသည့္နိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္လိမ့္မည္။

နိုင္ငံေရးသမားသက္သက္ပဲျဖစ္ခ်င္သလား၊ နိုင္ငံျပဳ နိုင္ငံေရးသမား နိုင္ငံအား လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚကို တည့္မတ္ေအာင္ ေခၚ ေဆာင္ ဆြဲတင္သြားနိုင္ခဲ့ေသာ လိမၼာရင့္က်က္သည့္ မဟာနိုင္ငံေရးသမားထိ ႀကိဳးစားျဖစ္လာခ်င္သလားဆိုတာကေတာ့ မိမိ(တို႔) နိုင္ငံေရးသမားဆိုသူေတြ၏ေ႐ြးခ်ယ္မႈက အဓိကျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

(ေဒါက္တာညိဳထြန္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လက္ရွိ ေနထိုင္ေနသည္)

From : ဧရာဝတီ - by: ေဒါက္တာညိုထြန္း

Originally published at - https://burma.irrawaddy.com

Read More »

Saturday, March 25, 2017

သမိုင္းထဲက ေမာ္လၿမိဳင္


ရတနာဘုံျမင့္ ေက်ာင္းတိုက္တြင္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆုံးေသာ ပန္းပု လက္ရာမ်ား ထဲမွ အခ်ိဳ႕ ရွိ / ရဲနည္ / ဧရာဝတီ

ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕မွ ေစတီေတာ္ တဆူဆီသို႔ သြားသည့္ ေလွခါး ထစ္မ်ားကို တက္ရင္း ကဗ်ာ တပုဒ္ ေရးသား ရန္ ၿဗိတိသွ် စာေရးဆရာ ႐ုဒ္ယာ့ ကစ္ပလင္ Rudyard Kipling စိတ္ကူး ရခဲ့သည္။ ထိုကဗ်ာက အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေသာ နာမည္ေက်ာ္ ကဗ်ာ မ်ားထဲမွ တပုဒ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

“Mandalay( မႏၲေလး)” အမည္ရွိ ကဗ်ာ၏ ပထမပိုဒ္ကို “ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕က ေရွးေဟာင္း ေစတီေဘးမွာ၊ ပင္လယ္ျပင္ကို ပ်င္းရိစြာ ၾကည့္ရင္း၊ အဲဒီမွာ ဗမာ မိန္းကေလး တေယာက္ ရွိတယ္။ သူက ငါ့အေၾကာင္း စဥ္းစားေနတာ ငါသိတယ္” စသည့္ စာေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး ေလတိုက္ ခတ္မႈေၾကာင့္ လႈပ္ရွားေနေသာ အုန္းပင္မ်ားႏွင့္ ေစတီမွ ဆည္းလည္း သံမ်ားက အဂၤလန္၏ မီးခိုးေရာင္ ေကာင္းကင္ကို ေနာက္မွာ ခ်န္ထား ခဲ့ရသည့္ လူငယ္ ကဗ်ာ ဆရာ၏ လြမ္းဆြတ္ တသမႈကို လႈံ႕ေဆာ္ ေပးခဲ့ သည့္ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

႐ုဒ္ယာ့ကစ္ပလင္ ခံစားခဲ့ရၿပီး ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၈ ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ ယခုခ်ိန္အထိ က်ိဳက္သလႅန္ ဘုရားက ဘုရား ဖူးမ်ားႏွင့္ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ထားနိုင္ဆဲျဖစ္သည္။

စိမ္းလန္းစိုျပည္သည့္ ၿမိဳ႕ကို အေပၚစီးမွျမင္ရသည့္ ေတာင္ရိုးတခုေပၚတြင္ ေ႐ႊေရာင္ေတာက္ပစြာ တည္ရွိေနေသာ ေစတီ က ႐ုဒ္ယာ့ကစ္ပလင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္က အတိုင္းပင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ႐ုဒ္ယာ့ကစ္ပလင္ သတိျပဳမိခဲ့သည့္ ဗမာမိန္းကေလးမ်ားကလည္း ရွိေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က အာရွေဒသ အမ်ားစု တြင္ မေတြ႕ျမင္ရသည္မွာၾကာၿပီ ျဖစ္ေသာ ရိုးရာလုံခ်ည္မ်ား ဝတ္ဆင္ထားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ ထုံးစံ အတိုင္း ေစတီေတာ္ကို လွည့္ပတ္ဖူးေမွ်ာ္ရင္း စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ စကားေျပာ ေနၾကသည္။

သံလြင္ျမစ္သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ေဘးမွ ျဖတ္သန္းၿပီး ပင္လယ္ထဲ စီးဝင္

ေခတ္သစ္နည္းပညာတို႔၏ သိမ္းပိုက္မႈကို ေနရသည့္တိုင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္ အႀကီးဆုံး ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ေမာ္ လၿမိဳင္ၿမိဳ႕က ကမာၻေပၚတြင္ အဓိက လူေျပာမ်ားေနသည့္ အျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အလွမ္းကြာသည့္ ဝန္း က်င္ကို ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ဆဲျဖစ္သည္။ ပထဝီ အေနအထားေၾကာင့္လည္း တစိတ္တပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕သို႔ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ နိုင္ငံတကာ၏ အဓိက ဝင္ေပါက္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ကားလမ္းက ၁၈၆ မိုင္ရွိပါ သည္။ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ အေနျဖင့္လည္း ခုန္ေပါက္ေနေသာ ရထားလမ္း ႏွင့္ ပုံမွန္ေျပးဆြဲျခင္း မရွိေသာ ေလယာဥ္ ခရီးစဥ္ သာရွိသည္။

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထိုေဒသို႔ နိုင္ငံျခားသားမ်ား သြားေရာက္ျခင္းကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ တားျမစ္ထားခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အနိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ပင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားထက္စာလွ်င္ ေမာ္လၿမိဳင္သို႔ လာေရာက္ သည့္ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ အေရအတြက္က နည္းပါးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးခင္က ေမာ္လၿမိဳင္သို႔ ရႈခင္းၾကည့္ရန္ အေကာင္းဆုံး လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႕ သြားခဲ့ၾကပါသည္။ ရန္ကုန္မွ ေန၍ သာယာလွပေသာ ကရင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘားအံသို႔ ကားျဖင့္ သြားၾကသည္။ ထိုမွတဆင့္ ကမာၻေပၚမွ အရွည္ဆုံးျမစ္ မ်ားထဲတြင္ တခု အပါအဝင္ ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းေနဆဲ ျမစ္မ်ားထဲတြင္လည္း ပါဝင္ေနသည့္ သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္း အတိုင္း ေလွငွား၍ စုန္ဆင္းခဲ့ၾကပါသည္။ ပင္လယ္အတြင္းသို႔ စီးဝင္မသြားမီ အခ်ိန္တြင္ သံလြင္ျမစ္က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၏ သာယာလွပမႈကို ပိုမိုျပည့္စုံေအာင္ ဖန္တီးေပးထားသည္။ က်ယ္ျပန႔္ေသာ ေရျပင္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ေနဝင္ခ်ိန္ ျမင္ကြင္းကို မိသားစုမ်ား လာေရာက္ၾကည့္ရႈရာ ေနရာျဖစ္သည့္ ကမ္းနားလမ္းေဘးမွ ျဖတ္သန္း စီးဆင္း သြားသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္က လူသိနည္းေသာ ေနရာတခု ဘယ္တုန္းကမွ် မဟုတ္ခဲ့ပါ။ ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲ အၿပီးတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔က သူတို႔၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္မွ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္ အထိ ႐ုံးထိုင္ခဲ့ၿပီး အစိုးရ႐ုံး အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားေသာ အက်ဥ္းေထာင္တခုကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ သတင္းစာကိုလည္း ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

ၿဗိတိသွ် အုပ္စိုးသူတို႔၏ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ အတူ အစၥလမ္ ဗလီမ်ား၊ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ အေမရိကန္ လက္ရာ အခ်ိဳ႕ပင္ က်န္ရွိေနျခင္းက ေမာ္လၿမိဳင္၏ ႀကီးမားေသာ စုံလင္ကြဲျပားမႈကို ေဖာ္ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။

နိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားသို႔ သြားေရာက္သည့္ အေစာဆုံး အေမရိကန္ သာသနာျပဳ မ်ားထဲမွ တဦးျဖစ္သည့္ အဒိုနီရမ္ ဂ်က္ဆင္ Adoniram Judson က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၏ ပထမဆုံးေသာ ႏွစ္ျခင္း ဘုရားေက်ာင္းကို ၁၈၂၇ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ သူက အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓါန္ တခုကို ျပဳစုခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ နီးပါး ေနထိုင္ခဲ့စဥ္ အတြင္း သမၼာက်မ္းစာကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုေရးသားေပးခဲ့သည္။

အနီးတြင္ ရွိေသာ St. Mathew အဂၤလီကန္ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယေန တိုင္ အသုံးျပဳေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ အျခားေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အဦးမ်ား ကဲ့ သို႔ပင္ ယိုယြင္းပ်က္စီးသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။ အဂၤေတ ကြာက်ေနသည့္ အုတ္နံရံမ်ားေပၚတြင္ သစ္ပင္မ်ား ေပါက္ေနၿပီး ေမွ်ာ္စင္ထက္မွ နာရီကလည္း ညေန ၆ နာရီ ၅၄ မိနစ္ကို အၿမဲတမ္းျပသေနသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ နိုင္ငံျခား ခရီးသြား မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ ကိုလိုနီေခတ္ ဗိသုကာ လက္ရာမ်ား က်န္ရွိေန

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ေစတီ ပုထိုးမ်ား မ်ားသည့္အတြက္ အကုန္ေလွ်ာက္သြားလွ်င္ ေျခကုန္လက္ပမ္းက် သြားနိုင္ပါသည္။ ဗုဒၶ၏ ဆံေတာ္ကို ဌာပနာထားသည္ဟု သိရၿပီး ႐ုဒ္ယာ့ကစ္ပလင္ ကလည္း စာဆို ၫႊန္းခဲ့သည့္ က်ိဳက္သလႅန္ ဘုရားအျပင္ သြားေရာက္သင့္သည့္ ေနရာတခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အသြား နည္းၾကသည့္ ေနရာမွာ ရတနာဘုံျမင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတိုက္အတြင္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆုံးေသာ ပန္းပု လက္ရာမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒုတိယေနာက္ဆုံး ဘုရင္ျဖစ္သည့္ မင္း တုန္းမင္း၏ မိဖုရား တဦး ျဖစ္ေသာ စိန္တုန္း မိဖုရား၏ စီစဥ္ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ထုလုပ္ခဲ့ေသာ လက္ရာမ်ားဟု သိရပါသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို ၿဗိတိသွ်တို႔ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္သို႔ စိန္တုန္း မိဖုရားေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ သူႏွင့္ အတူ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္မွ လက္မႈပညာသည္မ်ားကိုပါ ေခၚယူလာခဲ့သည္။ မႏၲေလး နန္းေတာ္ႀကီး ႏွင့္ အႏုပညာလက္ရာ အမ်ားစု မွာ ဒုတိယ ကမာၻစစ္အတြင္းတြင္ ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္ အတြက္ သူတို႔ ဖန္တီးခဲ့ေသာ ေမာ္လၿမိဳင္မွ လက္ရာမ်ားက အထူးပင္ တန္ဖိုး ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ေမာ္လၿမိဳင္မွ ဗုဒၶဘာသာ ေစတီ ပုထိုးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သင့္သည္မွာ အမွန္ ျဖစ္သလို ေမာ္လၿမိဳင္ရွိ ပ်က္စီး လုနီးျဖစ္ေနေသာ ကိုလိုနီ ေခတ္လက္ရာ အေမြ အႏွစ္မ်ား ကလည္း ထူးျခားသည့္ အတြက္ ထိန္းသိမ္း သင့္သည္ဟု ေမာ္ လၿမိဳင္တြင္ ကာလရွည္ၾကာစြာ ေနထိုင္ခဲ့သူ တဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာ တင္စိုးကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေပၚေပါက္ လာခါစ ျပည္နယ္ အစိုးရမွာ ကြၽမ္းက်င္မႈ အားနည္းေနၿပီး ယခုတိုင္ အာဏာျပင္းေနဆဲ ျဖစ္သည့္ စစ္တပ္က အမ်ားျပည္ သူပိုင္ ေျမမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳး အတြက္ေရာင္းခ်ခဲ့သလို ျပည္သူမ်ားကလည္း အေဆာက္အဦးေဟာင္းမ်ားကို တန္ဖိုး ရွိသည္ ဟု မျမင္ၾကဟု သူကဆိုသည္။

“အစိုးရမွာ အခ်ိန္မရွိဘူး။ ဘတ္ဂ်က္မရွိဘူး။ အႀကံေကာင္းေပးမယ့္ သူလည္း မရွိဘူး” ဟု ေဒါက္တာ တင္စိုး က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕က ဦးေဆာင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကိုလိုနီ ေခတ္ ဗိသုကာ လက္ရာ အေဆာက္အဦးေဟာင္းမ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ခံရမည့္ အႏၲရယ္ႏွင့္ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ အႏၲရာယ္မ်ားမွ ကယ္ဆယ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕အတြက္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ခပ္ေရးေရးေတာ့ ရွိေနပါေသးသည္။

( AP သတင္းဌာနမွ Denis D. Gray ၏ Myanmar’s ex-colonial capital captivates with faded glory ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

From : ဧရာဝတီ - By: Denis D.Gray

Originally published at - https://burma.irrawaddy.com

Read More »

ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံမႈႏွင့္ အေျဖမေပၚေသးေသာ ေမးခြန္းမ်ား
တလခြဲေက်ာ္ ၾကာသည္ အထိ အမႈ ေနာက္ကြယ္မွ အဓိက ႀကိဳးကိုင္သူႏွင့္ လွ်ို႔ဝွက္ ႀကံစည္သူ(မ်ား)မွာ လြတ္ေျမာက္ ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

သူတို႔ကို မၾကာမီွ ဖမ္းမိ မည္လား ဆိုသည္မွာ က်ေနာ္တို႔ အားလုံး ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ အရာ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥပေဒ အႀကံေပးကို သတ္ျဖတ္ ရာတြင္ အဓိက လက္သည္ အျဖစ္ စြပ္စြဲ ခံရသူ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး ေဟာင္း ေအာင္ဝင္းခိုင္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ထူးထူး ဆန္းဆန္း ေပ်ာက္ဆုံး သြားၿပီး အခုအထိ လြတ္ေျမာက္ ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာေန႕ကမူ ေသနတ္သမား ၾကည္လင္းႏွင့္ ထိုအမႈတြင္ သံသယရွိသူ သုံးဦးတို႔ကို ရန္ကုန္ ေျမာက္ပိုင္း ခရိုင္ တရား႐ုံးတြင္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ ႐ုံးထုတ္ စစ္ေဆး ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ေဟာင္း ေအာင္ဝင္းေဇာ္ (ေအာင္ဝင္းခိုင္၏ အကို) ၊ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း ေဇယ်ာၿဖိဳး၊ ေသနတ္သမား ၾကည္လင္းႏွင့္ အမႈတြင္ စြပ္စြဲခံရသူ အသစ္ ျဖစ္ေသာ ေအာင္ဝင္းထြန္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ဟိုးေလးတေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဤလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈတြင္ ေအာင္ဝင္းခိုင္ ေနာက္ကြယ္၌ အဓိက ႀကိဳးကိုင္သူ ရွိလိမ့္ဦးမည္ဟု ျပည္သူလူထုက ယူဆသည္။

ဤလုပ္ႀကံမႈကို အဓိကႀကိဳးကိုင္သူအား ယေန႕အထိ ဖမ္းဆီးအေရးမယူနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အမႈကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ရေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အေပၚ ေဝဖန္စရာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္နိုင္ငံတကာေလဆိပ္တြင္ ဦးကိုနီလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရၿပီး ရက္ေပါင္း ၄၀ ျပည့္ေသာ စေနေန႕က ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပေသာ အခမ္းအနားတခုတြင္ အာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နာယက ဦးတင္ဦးက အမႈတြင္ အေရးႀကီးေသာ သံသယရွိသူမ်ားကို ယခုအခ်ိန္ထိ မဖမ္းမိေသးျခင္းကို သူအေနႏွင့္ အံ့ၾသမိသည္ဟု ေျပာသည္။

ထိုသူမ်ားကို အျမန္ဆုံး ဖမ္းဆီးရန္ အာဏာပိုင္မ်ားကိုလည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ဦးတင္ဦးလိုပင္ လူထုကလည္း အမႈ၏ေနာက္ကြယ္မွ အမွန္တရားကို စိတ္မရွည္စြာ ေစာင့္စားေနၾကၿပီး သတ္ျဖတ္ခံရသူ၏ မိသားစုမွာလည္း အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရး ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္။ ဤအမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒြိဟျဖစ္စရာ အေျဖမရွိေသးသည့္ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနသည္။

ေအာင္ဝင္းခိုင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အျခားရာဇဝတ္သားမ်ား ထြက္ေျပးေလ့ရွိသည့္ေနရာမ်ားသို႔ တိမ္းေရွာင္ျခင္းမရွိဘဲ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လုံၿခဳံေရး အတင္းက်ပ္ဆုံးျဖစ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပးရသနည္း။

အဓိက သံသယရွိခံရသူမ်ား အားလုံးသည္ စစ္တပ္အရာရွိေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္ သည္အေၾကာင္းတရား ရွိေနသနည္း။

အမႈေနာက္ကြယ္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းတခုခု (သို႔မဟုတ္) ထိုအဖြဲ႕အစည္းထဲမွ ထိပ္ပိုင္းပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေနသလား။

သံသယရွိသူမ်ားသည္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ သိန္းတေထာင္ သုံးနိုင္သနည္း။

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေအာင္ဝင္းခိုင္ကို ယခုအထိ မဖမ္းနိုင္ေသးသနည္း။

ထိုေမးခြန္းအားလုံးမွာ ေမးသင့္ေမးထိုက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုသည္ အမႈတြင္ ေပ်ာက္ေနေသာ ကြင္းဆက္မ်ားကို ဆက္စပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။

စစ္တပ္က ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အျပင္းအထန္ ေဝဖန္ၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမဆန္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအား ျပင္ဆင္ေရး တစိုက္မတ္မတ္ တိုက္တြန္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဦးကိုနီကို ပစ္မွတ္ထားသတ္ျဖတ္ျခင္း ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ယုံၾကည္သူ အမ်ားအျပားရွိေနသည္။

အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားအနက္ အေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ အႀကီးဆုံးျဖစ္ေနသည္မွာ ထိုအမႈတြင္ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ အားလုံးသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ေနသနည္းဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္မႉးႀကီးေဟာင္းတဦးျဖစ္သူ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေဇာ္ထြန္းကိုလည္း ေအာင္ဝင္းခိုင္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳးတို႔ႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး အတူ ရိုက္ထားသည့္ ဓါတ္ပုံအခ်ိဳ႕ျပန႔္ႏွံ႕လာသည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အမႈတြင္ ေနာက္ကြယ္ႀကိဳးကိုင္ေနသူမ်ားထဲတြင္ တပ္မေတာ္ထဲမွ လက္ရွိ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ား ပါသလား (သို႔မဟုတ္) ၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ား ပါဝင္ေနသလားဟု ျပည္သူအမ်ားက သံသယရွိေနၾကသည္။

ထိုသံသယမွာလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေအာင္ မေဖာ္ထုတ္နိုင္ေသးသ၍ အမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ ဆက္လက္ ႀကီးထြားေနမည္သာျဖစ္သည္။

ထိုသံသယကို မည္သူမွ် လူသိရွင္ၾကား ေမးခြန္းမထုတ္ရဲၾကေသးေပ။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ကလည္း ထိုသံသယကို ျငင္းဆိုထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံမႈ ေနာက္ကြယ္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းတခုခ ုပါဝင္ပတ္သက္ပါသလားဟု ေမးေသာအခါ တပ္မေတာ္သည္ ထိုအမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း စစ္တပ္၏ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ပူးေပါင္းညွိုႏွိုင္း ကြပ္ကဲေရးမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦးက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႕က ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမႈတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ား ပါဝင္မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ အမ်ားက သကၤာမကင္း ျဖစ္ေနသည္ကို စစ္ဘက္ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ား သိရွိေနေၾကာင္း သူ၏ အေျဖက ျပသေနသည္။

ဦးလင္းေဇာ္ထြန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးက ပယ္ခ်သည္။ “သူ (လင္းေဇာ္ထြန္း) ပါဝင္ပတ္သက္ရင္ေတာင္မွ ဒါက တပ္မေတာ္နဲ႕ ဘာမွမဆိုင္ဘူး။ သူ စစ္တပ္က ထြက္ၿပီးသားျဖစ္ေနၿပီ။ သူ႕မွာ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရရင္ေတာင္ တပ္မေတာ္နဲ႕မဆိုင္ဘူး” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အဓိက သံသယရွိခံရသူ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေအာင္ဝင္းခိုင္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳးတို႔ႏွစ္ဦးႏွင့္ ဦးလင္းေဇာ္ထြန္းတို႔ အၾကားမွ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးအေပၚ သံသယမ်ား ဆက္လက္က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဦးလင္းေဇာ္ထြန္းသည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္၏ ကိုယ္ေရးလုံၿခဳံေရးအရာရွိအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးသည္ဟု ေဖာ္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ တပ္မေတာ္မွ ထြက္ခဲ့သည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ ထိုအမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရပ္တည္ခ်က္မွာလည္း အာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကြဲျပားေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပေသာ ဦးကိုနီလုပ္ႀကံခံရမႈ တလျပည့္အခမ္းအနားသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေသနတ္သမားၾကည္လင္းကို ဖမ္းဆီးရန္ ႀကိဳးစားစဥ္ ေသဆုံးခဲ့ေသာ အငွားယာဥ္ေမာင္း ကိုေနဝင္းႏွင့္ ဦးကိုနီ တို႔သည္ အာဇာနည္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ခ်ီးမြမ္းေျပာခဲ့သည္။

ထိုေန႕မတိုင္မီ တရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ဦးကိုနီကို သတ္ျဖတ္သူမ်ားသည္ အစြန္းေရာက္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္က ေစ့ေဆာ္ၿပီး လူငယ္သဘာဝပုဂၢိဳလ္ေရး မုန္းတီးမႈေၾကာင့္ သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ေစသည္ဟု ေလွ်ာ့ေပါ့ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သူ၏စကားမွာ အရပ္ထဲႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ ေဝဖန္စရာျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်က္ကို တပ္အႀကီးအကဲမ်ားလည္း သတိျပဳမိၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈအတြက္ သံသယရွိသူမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွအရာရွိေဟာင္းမ်ား ပါဝင္ေနျခင္းသည္ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ မေကာင္းေခ်။

ထိုသို႔ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္မႈကို ျပန္လည္အဖတ္ဆယ္ရန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အမႈေပၚေပါက္ေရး ကူညီေနေသာ တပ္မေတာ္တို႔အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ အဓိက တရားခံအားလုံးကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အျမန္ဆုံး တရားခြင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သံသယမ်ား ဆက္လက္ပ်ံ့ႏွံ႕ႀကီးထြားေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူအမ်ားစုမွ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရသည့္ ဤလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈသည္ အဓိကသံသယရွိသူတဦးျဖစ္သည့္ ေအာင္ဝင္းခိုင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေပ်ာက္သြားသကဲ့သို႔ လြယ္လြယ္ကူကူ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားသင့္ေပ။

(ဧရာဝတီ အဂၤလိပ္ပိုင္းပါ Kyaw Zwa Moe ၏ Where are the Assassins? ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

From : ဧရာဝတီ - By: ေက်ာ္စြာမိုး

Originally published at - https://burma.irrawaddy.com

Read More »

ေက်ာခ်မွ ဓါးျပမွန္းသိ
ျမန္မာ့ နိဳင္ငံေရး အခင္း အက်င္း တခုုလံုုး အေပၚ မကြယ္ မ၀ွက္ သံုုးသပ္ ေျပာပါ ဆိုုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုုၾကည္ တစ္ေယာက္ ေက်ာခ် ခံလိုုက္ ရတယ္လိုု႔ ေျပာရ လိမ့္မယ္ ထင္တယ္။ ေက်ာခ် ခံရေပမဲ့ အျမတ္ထြက္တာ တခုုေတာ့ ရွိပါတယ္။ စကားပံုုလာ အတိုုင္း ဘယ္သူဟာ ဓားျပလဲ ဆိုုတာေတာ့ ထင္ထင္ ရွားရွား သိလိုုက္ ရလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။

ေဖေဖ တည္ေထာင္ထားတဲ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ အခုု တပ္မေတာ္ ေခတ္ကာလ ကြာျခား လာတာနဲ ႔အမွ် အေတြး အေခၚ စိတ္ဓါတ္ေတြ ကြာျခား လာတယ္ ဆိုုတာ သတိေပး လိုုက္သလိုုလဲ ျဖစ္ေန ပါတယ္။

ကေန႔ စစ္တပ္ဘက္ကေတာ့ ညစ္လိုု႔ရသမ ွ် အကုုန္ညစ္မယ္ဆိုုတာ ေျဗာင္ေဖၚျပေနသလိုု ေျဗာင္လဲလုုပ္ျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတိေပးမွဳဟာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စုုၾကည္နဲ ႔ ဒီခ်ဴပ္ကိုုတင္ မကဘဲ ျမန္မာနိဳင္ငံရွိ တိုုင္းရင္းသား လုုပ္သားျပည္သူ အားလံုုးနဲ႔ပါ သက္ဆိုုင္ ေနတာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒီစကားပံုုဟာ ျမန္မာလူမ်ဴိးေတြအတြက္ေတာ့ ပက္ပက္စက္စက္သစၥာမဲ့ ခံရတဲ့အခါေတြမွာ သံုုးေလ့ရွိတာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူျပည္သား ေတြ ကေန႔ပက္ပက္စက္စက္ သစၥာမဲ့ခံရတာကိုု ေဖၚျပလိုုတဲ့အတြက္ က်ေနာ္ေရးလိုုက္ရပါတယ္။

ကေန႔လူထုုလိုုလားေနတဲ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးတိုု႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုတိုု႔ ဖြဲ ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတိုု႔ ဆိုုတာေတြဟာ စစ္တပ္ရဲ ႔ကပ်က္ ကယက္ လုုပ္မွဳေတြနဲ႔ ပက္ပက္ စက္စက္ကိုု ၾကံဳေတြ႔ ရမယ္ ဆိုုတာ ေျမႀကီး လက္ခတ္ မလြဲေျပာလိုု႔ ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေျပာရရင္ လူထုုရဲ ႔ လိုုလားခ်က္ ဆိုုတာေတြဟာ စစ္တပ္ရဲ ႔ မလိုုလားမွဳေတြ ျဖစ္ေနတာ ထင္ရွားပါတယ္။

၂၀၀၈ နာဂစ္ဖြဲ ႔ စည္းအုုပ္ခ်ဴပ္ပံုုအေျခခံဥပေဒဆိုုတာ စစ္တပ္အတြက္ေတာ့ လိုုတရပတၱျမားမ်က္ရွင္ေဆးလံုုးႀကီးျဖစ္လိုု႔ေနပါတယ္။ အသက္ ၆၀ ကေန ၆၅ ႏွစ္ထိ ပင္စင္သက္တိုုးခ်င္သလား၊ လြတ္ေတာ္မွာ ၂၅% ဇြတ္၀င္ထိုုင္ခ်င္သလား၊ ဒုုသမၼတ တေယာက္ဇြတ္တင္ခ်င္သလား၊ ကာလံုု ဆိုုတာမွာ အမ်ားစုုမဲလိုုခ်င္သလား၊ ၀န္ႀကီးဌာန ၃ခုု အိပ္ကပ္ထဲထည့္ခ်င္သလား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု သမၼတမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး လား၊ လိုုတာအားလံုုး ပတၱျမားမ်က္ရွင္ထဲမွာရွိျပီးသားပါ။ ဒီေတာ့လဲ ၂၀၀၈ကိုု မရွက္မေၾကာက္အသက္ေပးကာကြယ္မယ္ေျပာတာ သိတ္ေတာ့ထူးဆန္းမေနပါဘူး။

ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုု မလိုုခ်င္ဆံုုးလူတန္းစားဟာ စစ္ဗိုုလ္ခ်ဴပ္လူတန္းစားေတြ ျဖစ္တယ္လိုု႔ အခိုုင္အမာေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေန႔ တိုုင္းျပည္ျငိမ္းခ်မ္းသြားရင္ စစ္တပ္က အခုုလိုု ဗိုုလ္က် အနိဳင္က်င့္လိုု႔ မရေတာ့မွာ ေသခ်ာတယ္။

ျပည္တြင္းစစ္ကိုု လက္ညိဳးထိုုးျပီး စီးပြါး ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္အုုပ္စုုအတြက္ျပည္တြင္းစစ္မီးကိုု ေမႊးကိုုေမႊးရမွာ တာ၀န္တခုုလိုုျဖစ္ေနပါတယ္။

ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးသမိုုင္းျဖစ္စဥ္ကိုု ျပန္ ၾကည့္ရင္လဲ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲအားလံုုးမွာ စစ္တပ္ဘက္က ဂတိမတည္တာနဲ႔ စစ္တပ္ဘက္က တဖက္သတ္
ဖ်က္သိမ္းခဲ့ တာခ်ည္းေတြ ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူထုုေပၚဗိုုလ္က် အနိဳင္က်င့္နိဳင္ဘိုု႔ စစ္တပ္ အတြက္ အေကာင္းဆံုုး အေၾကာင္းျပခ်က္ ကေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ ဆိုုတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေန႔ ဗမာျပည္ရဲ ႔စစ္ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ေဟာင္း/သစ္ေတြရဲ ႔ေခါက္ရိုုးက်ဴိးေနတဲ့ အေတြးအေခၚကေတာ ့ျပည္တြင္းစစ္ သက္ဆိုုးရွည္ေရးပါဘဲ။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုကိုုတည္ေဆာက္ခ်င္ရင္ လက္ရွိ ၂၀၀၈ဖြဲ ႔စည္းပံုုကိုု ျပင္ကိုုျပင္ဘိုု႔လိုုတယ္ဆိုုတာ တိုုင္းရင္းသားတိုုင္းသိျပီးကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေတာင္ျပိဳကမ္းျပိဳ ရွဳံးနိမ့္ျပီး တဲ့ေနာက္ ဦးသိန္းစိန္ တေယာက္ မိန္႔ခြန္းေျခြမွဳ အေတာ္နည္းသြားတာ ေတြ႔ရပါ တယ္။ သူ႔ေနရာမွာ လူစား၀င္လာတဲ့လူကေတာ့ ကာခ်ဴပ္ ျဖစ္တဲ့ ဗိုုလ္ခ်ဴပ္မွဳးႀကီး မင္းေအာင္လွိဳင္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၆ခုုႏွစ္ ၆၈ၾကိမ္ ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကစၿပီး ေပၚေပၚထင္ထင္စေျပာလာတယ္လိုု႔ မွတ္သားမိပါတယ္။ ဒီေနာက္ေတာ့ ဆက္တိုုက္ဆိုုသလိုုပါဘဲ ကေလာ စစ္ဦးစီး တကၠသိုုလ္ ဗထူး ဗိုုလ္သင္တန္းေက်ာင္း ဟိုုင္းႀကီးကၽြန္း ေရတပ္ စခန္းေတြမွာ စသျဖင့္ဆက္တိုုက္ ဆိုုသလိုု တပ္မေတာ္ သေဘာထားလိုု႔ ေျပာရမလား သူ႔သေဘာ ထားလိုု႔ ေျပာရ မလား မိန္႔ခြန္းေတြေတာက္ေလွ်ာက္ ေျခြခဲ့တာကိုုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

ခက္တာ က မိန္႔ခြန္းတိုုင္းလိုုလိုုမွာ မဆလ န၀တ နအဖ ေခတ္က ဓါတ္ျပားေဟာင္းႀကီးေတြကိုု ေရေလ ွ်ာ္ ဖုုံသုုတ္ တိုုက္ခၽြတ္ေဆးေက်ာ ေပၚလစ္ တင္ထားတာဘဲ ေတြ႔ရပါတယ္။ အႏွစ္သာရ ကေတာ့ စစ္အုုပ္ခ်ဴပ္ေရး စစ္တပ္ အက်ဴိးစီးပြါးကိုု မထိနဲ႔ ႔ဆိုုတာရယ္ ထင္ရာျမင္ရာ ေျပာခ်င္တာ ဇြတ္ေျပာတာ ေတြရယ္ဘဲ ေတြ႔ရေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ ေလာက္ေတာင္ အကင္းမပါးဘူးလိုု႔ ေျပာရေတာ့မယ္ ထင္ပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ကေလာတပ္နယ္ရွိ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္သင္တန္းသားအရာရွိမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံု အမွာစကားေျပာရာမွာ လက္နက္စဲြကိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္လို႔မရႏုိင္တဲ့ အတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြ အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို လက္ခံတယ္ ဆိုရင္ လက္နက္ စြန္႔ၿပီး တရား ဥပေဒနဲ႔ အညီ ေတာင္းဆိုမႈေတြျပဳလုပ္ၾကဖို႔ ေျပာၾကား သြားတာ ေတြ ႔ရပါ တယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုုၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒုုတိယ သမၼတမ်ား အမည္ တင္သြင္းရန္ တရက္အလိုု နိဳင္ငံေတာ္ကာ ကြယ္ေရး တကၠသိုုလ္မွာေျပာတဲ့ ကာခ်ဴပ္ မိန္႔ခြန္းမွာေတာ့ သမိုုင္းဆိုုင္ရာ ကိစၥေတြလဲ ပါရဲ ႔ သစၥာတရား ဆိုုတာေတြလဲ ပါရဲ ႔ ေသြးေႏွာ ကိစၥ ဆိုုတာေတြလဲပါရဲ ႔ ကေလး စစ္သား ပညာေရး အပါအ၀င္ အေတာ္ကိုု ေရာသမေမႊ ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ေျပာရမယ္ဆိုုရင္ အေနာ္ရထာ ဘုုရင္ကစၿပီး ဦးသိန္းစိန္ေခတ္ အထိကိုု သူ႔ကိုုယ္ပိုုင္ အျမင္နဲ႔ တထိုုင္ထဲ နိဂံုုးခ်ဴပ္ ထားတာလိုု႔ ေျပာနိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိစၥ အေတာ္မ်ား မ်ားမွာ တင္းတင္း မာမာ ရွိေနတာ ေတြ႔ရလိုု႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုုၾကည္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲ သိတ္မေျပလည္ ဘူးလိုု႔ နားလည္ လိုုက္မိ ရပါတယ္။

ကာခ်ဴပ္ရဲ ႔သမိုုင္းဆိုုင္ရာ နိဂံုုးခ်ဴပ္ခ်က္ေတြက က်ေနာ္တိုု႔နားလည္သိရွိထားတာေတြနဲ ႔အေတာ္ကိုုလြဲေနတာေတြ ႔ရလိုု႔ က်ေနာ့္တိုု႔ နားလည္မွုဳအခ်ဴိ ႔ ကိုုတင္ျပ လိုုပါတယ္။

အဓိက ကေတာ့ သမိုုင္းအမွားေတြနဲ ႔ ႏွစ္ရွည္လမ်ား မြန္းၾကပ္ပိတ္ဆိုု႔ခံခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ေတြက က်ေနာ္တိုု႔ရုုန္း ထြက္ရမဲ့အခ်ိန္မွာ သမိုုင္းအမွားေတြကိုု ထပ္မံ မသင္ၾကားေစ လိုုတာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ ေျပာၾကားတဲ့မိန္႔ခြန္းကိုု တပ္မေတာ္သားေတြ အပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုုႀကီး အေနနဲ႔ မွတ္ယူသင္ၾကားမွဳ ျပဳတဲ့ အခါ မလြဲမွားေစ လိုုတာလဲ ပါတာျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဆံုုးေျပာလိုုတာက ျမန္မာေတြသူ႔ကၽြန္ျဖစ္ရတာ ကာခ်ဴပ္ေျပာသလိုု ဘယ္သူ႔ ဘယ္သူမွာ သစၥာမဲ့တာမေတြ႔ရပါဘူး။ ေသခ်ာတာက ႏွစ္ေပါင္ေထာင္ခ်ီ က်င့္သံုုး လာတဲ့ သက္ဦး ဆံပိုုင္ ဘုုရင္စနစ္နဲ ႔ အရင္းရွင္ နယ္ခ်ဲ႔ စနစ္တိုု႔ရဲ ႔ ထိတ္တိုုက္ ရင္ဆိုုင္မွုဳေၾကာင့္ဟာ ပထမဆံုုး က်ေနာ္တိုု႔ စစ္ရွံဳးနိမ့္ ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းလိုု႔ နားလည္ မိပါတယ္။

ဒုုတိယအခ်က္ကေတာ့ အျမဲတမ္း တပ္မေတာ္ တရပ္ကိုု ပီပီျပင္ျပင္ မတည္ ေဆာက္နိဳင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္အခ်က္ကေတာ့ အုုပ္ခ်ဴပ္တဲ့ သီေပါဘုုရင္ရဲ ႔အရည္အခ်င္း ညံ့ဖ်င္းမွဳ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားအခ်က္အလက္ေတြလဲ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္အေနနဲ႔ ဒီ၃ခ်က္ အေပၚအေျခခံၿပီး တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္(၁၈၂၄-၁၈၂၆ခုုႏွစ္)အတြက္ သုုေတသနစာတမ္းတခုုမွာ ေအာက္မွာေဖၚျပထားသလိုု နိဂံုုးခ်ဴပ္ထားတာေတြ ႔ ရပါတယ္။ ေျပာင္းလဲ တိုုးတက္လာတဲ့ ဥေရာပ အရင္းရွင္ စနစ္ကိုု၄င္း၊ မိမိရဲ ႔ အဘက္ဘက္က အားနည္းမွဳ ကိုု၄င္း၊ ျမန္မာပေဒသရာဇ္တိုု႔ ျမင္ နိဳင္စြမ္း မရွိေလာက္ေအာင္ ဗဟုုသုုတ နည္းခဲ့ ၾကတယ္။

ဥေရာပ ပေဒသရာဇ္ေတြကိုု ျဖိဳခ်လာခဲ့တဲ့ ဥေရာပအရင္းရွင္စနစ္က ျမန္မာပေဒသ ရာဇ္ေတြကိုု ျဖိဳခ်လိုုက္တဲ့အတြက္ ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္မွာျမန္မာတိုု႔ဖက္က ရွံဳးခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ရခိုုင္နဲ ႔တနသၤာရီကိုု ေပးလိုုက္ ၾကရပါတယ္။

ဒုုတိယအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္(၁၈၅၂-၁၈၅၃ခုုႏွစ္)မွာ ျမန္မာဘုုရင္သာယာ၀တီမင္းက ပထမစစ္ပြဲရွံုဳးရတာစစ္ေရးအင္အားနည္းမွဳနဲ ႔ စစ္ေရး အမွားေၾကာင့္လိုု႔သံုုးသပ္ၿပီး စစ္အင္အားကိုုသာ ျဖည့္တင္းခဲ့ပါတယ္။ စီးပြါးေရး၊နိဳင္ငံေရး လူမွဳေရး အုုပ္ခ်ဴပ္ေရးစတဲ့ ကမၻာ့အခင္း အက်င္း အေျပာင္းအလဲကိုု လစ္လ်ဴရွဳသံုုးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ၿဗိတိသ ွ်တိုု႔က အေနာက္ေျမာက္နယ္ျခားအေရး၊အာဖဂန္အေရးေတြေၾကာင့္ျမန္မာ နိဳင္ငံအေရးကိုု ေခတၱေရြ ႔ဆိုုင္းခဲ့ၿပီး အဆိုုပါအေရးမ်ား ၿပီးဆံုုးသြားေသာအခါ ပုုဂံမင္းလက္ထက္မွာ တဖန္က်ဴးေက်ာ္စစ္ကိုု ဆင္ႏြဲခဲ့ၾက ျပန္ပါတယ္။ ဒုုတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ကိုု တခါထပ္ရွံဳးခဲ့ရျပန္ပါတယ္။ေအာက္ျမန္မာနိဳင္ငံကိုု ေပးလိုုက္ၾကရျပန္ပါတယ္။

တတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ (၁၈၈၅ခုုႏွစ္ ႏိုု၀င္ဘာ ၁၄ရက္ မွ ႏိုု၀င္ဘာ ၂၉ရက္) မင္းတုုန္းမင္း လက္ထက္ ညီေတာ္ ကေနာင္မင္းသား ၾကီးအေနနဲ႔ အေမွ်ာ္ အျမင္ႀကီးစြာ တိုုင္းျပည္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ စက္ရံုုမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း နိဳင္ငံျခားသိုု႔ ပညာေတာ္သင္ေစ လႊတ္ျခင္း ရတနာပံုု သတင္းစာ တည္ေထာင္ျခင္း ဘုုရင့္ တပ္မေတာ္ကိုု ေခတ္မီွ တပ္မေတာ္္ျဖစ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း တိုု႔ကိုုျပဳလုုပ္ ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာနိင္ငံမွ ပညာေတာ္သင္ ၁၀၀ေက်ာ္နိဳင္ငံျခားသိုု႔သြားေရာက္ပညာသင္ယူေနခ်ိန္မွာ ဂ်ပန္နိဳင္ငံမွ ၁ဦးသားေစလႊတ္နိဳင္ခဲ့တယ္လိုု႔ မွတ္တမ္းမ်ားအရသိရပါတယ္။

ဂ်ပန္နိဳင္ငံရဲ ႔ဘုုရင္ၾကီးမီဂ်ီမွာ အသက္ငယ္ေသာ္လဲ ဥာဏ္အေမ ွ်ာ္အျမင္ရွိစြာ သက္ဦးဆံပိုုင္ပေဒသရာဇ္ အျဖစ္မွ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုုရင္စနစ္ အျဖစ္ေျပာင္းလဲဘိုု႔ လက္ခံ ခဲ့ပါတယ္။

ေခတ္မီွတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး မွာလဲ ခက္ခက္ခဲခဲ ဆံုုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ကာေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာဘုုရင္ သီေပါမင္း အေနနဲ႔႔ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုုရင္ စနစ္ကိုု လံုုး၀ လက္မခံခဲ့တဲ့ အျပင္ ဥာဏ္ပညာ အေမွ်ာ္ အျမင္ရွိၾကတဲ့ မင္းသား၃၀ေက်ာ္ကိုု သတ္ျဖတ္ ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ျမန္မာ့နိဳင္ငံနန္းတြင္းအေရးေတာ္ပံုုဟာ ကၽြန္ျပဳခံရဘိုု႔ေျခလွမ္းျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါအတြက္ေၾကာင့္လဲ ၁၅ရက္အတြင္း စစ္ရွံဳးခဲ့ရတာပါ။ တိုုက္ပြဲရဲ ႔စစ္အဂၤါစဥ္အခ်ိဴ ႔ကိုုေျပာလိုုပါတယ္။

ျမန္မာတိုု႔ဘက္မွ လူအင္အား ၃၄၀၀ ။ အေျမာက္(၁၀)လက္။ စိန္ (၁၀လံုုး)၊ ခံစစ္ေၾကာင္း (၅)ေၾကာင္းခြဲ ခုုခံသည္။

ၿဗိတိသ ွ်ဘက္မွ လူအင္အား ၉၄၆၇ ။ အေျမာက္(၇၇)လက္ (၂၇လက္မွာ အျမန္ပစ္စက္ေသနတ္မ်ား) ၊ေရတပ္ သေဘၤာ၂၄စင္း တြဲသမၺာန္ႀကီး ၂၃စင္း။

က်ေနာ္တိုု႔အျမင္ကေတာ့ အထက္မွာတင္ျပထားတဲ့ အခ်က္၃ခ်က္ဟာ က်ေနာ္တိုု႔ထီးနန္းေပ်ာက္ဘိုု႔အဓိက တြန္းအားေတြလိုု႔ ေျပာလိုု ပါတယ္။

(ျပည္တြင္းသစၥာေဖာက္ တို႔၏ သစၥာမဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ နယ္ခ်ဲ႕မ်ား ရတနာပုံနန္းေတာ္အထိ အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး မိမိ တို႔ ထီးနန္းေပ်ာက္ခဲ့ရေၾကာင္း) ဆိုုတဲ့ ကာခ်ဴပ္အျမင္မ်ားဟာ လက္ေတြ ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားနဲ ႔မ်ားစြာကြဲလြဲေနေၾကာင္း ေထာက္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကာခ်ဴပ္ေျပာတဲ့သစၥာေစာင့္ဘိုု႔ဆိုုတာ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔ကိုု ဆိုုတာ တိတိက်က်ေျပာထားတာ မေတြ႔ရပါဘူး။ စစ္တပ္အရာရွိႀကီးေတြကိုု ေျပာတဲ့မိန္႔ခြန္းဆိုုေတာ့ စစ္တပ္ကိုု သစၥာရွိ ဘိုု႔လိုု႔ အဓိပၺါယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္တပ္ဆိုုတာကလဲ ဗိုုလ္ခ်ဴပ္မွဳးႀကီးမင္းေအာင္လွိဳင္ျဖစ္ေန ေတာ့ ကာခ်ဴပ္မိန္႔ခြန္းက ဗိုုလ္ခ်ဴပ္မွဳးႀကီးမင္းေအာင္လွိဳင္ကိုု သစၥာေစာင့္သိဘိုု႔ ဗိုုလ္ခ်ဴပ္မွဳးႀကီး မင္းေအာင္လွိဳင္က ေျပာေန တာလိုု ျဖစ္ေန တာေတြ႔ရ ပါတယ္။

က်ေနာ္တိုု႔လိုုလားတာက တိုုင္းျပည္အေပၚသစၥာေစာင့္သိဘိုု႔ျဖစ္ပါတယ္။ တိုုင္းျပည္ၾကီးပြါးခ်မ္းသာဘုုိ႔ လက္တကမ္းအလိုုမွာ တည္ရွိေနတဲ့ ကေန႔ကာလမွာ စစ္တပ္က ကပ်က္ကယက္ေျပာဆိုုလုုပ္ကိုုင္ေနတာေတြဟာ တိုုင္းျပည္အတြက္ ဆူးေညာင့္ခလုုပ္ ေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုုတာကိုု ေထာက္ျပလိုုပါတယ္။စစ္တပ္က တတိုုင္းျပည္လံုုးရဲ ႔အေပၚမွာရွိေနသမ ွ် စစ္တပ္က တိုုင္းျပည္အေပၚသစၥာ မဲ့ေနတာျဖစ္တယ္လိုု႔ က်ေနာ္တိုု႔ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေပးအယူအဆင္မေျပတာနဲ ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု ေစာင္းၿပီး ေသြးေႏွာတဲ့ကိစၥဆိုုၿပီး ျပန္တင္လာတာဟာအေတာ္ စိတ္ပ်က္ဘိုု႔ ေကာင္းပါတယ္။

ကာခ်ဴပ္ေလကိုု ဖမ္းၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ “နတ္စိ္မ္းတပါး” က ေဒၚေအာင္ဆန္း စုုၾကည္ကိုု ေသြးေႏွာသူ ဆိုုၿပီး ေျဗာင္ပုုတ္ခတ္ ေျပာတာ ၾကားရေတာ့ ကေန႔ ဗမာ့ တပ္မေတာ္မွာ ဒီလူေတြထက္ အရည္ အခ်င္း အရည္အေသြး နဲနဲေလာက္ပိုု ရွိတဲ့ လူေတြ မရွိေတာ့ဘူး လား လိုု႔ေမးခြန္း ထုုတ္ရေတာ့မဲ့ အေျခအေနလိုု႔ေျပာလိုုပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းနဲ ႔ေဒၚခင္ၾကည္ဆိုုတဲ့ ျမန္မာလူမ်ဴိး ၂ဦးကေမြးလိုုက္တဲ့ ျမန္မာလူမ်ဴိးစစ္စစ္တဦးသာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္လာၿပီး တာ၀န္မဲ့လဲ လာထိုုင္ေနေသးတယ္။ တာ ၀န္မဲ့ စကားေတြလဲေျပာေနျပန္ေတာ့ ျမန္မာနိဳင္ငံေရွ ႔ဆက္ရမဲ့ အေရးအတြက္ အေတာ္ကိုု ရင္ေလးမိတယ္ လိုု႔ဘဲေျပာ ရေတာ့မွာပါ။

ကာခ်ဴပ္မိန္႔ခြန္းမွာ ပညာေရးျမွင့္တင္ဘိုု႔ လိုုေၾကာင္း ပါလာတာကိုု ေတြ႔ရလိုု႔ အထူး ၾကိဳဆိုု လိုုပါတယ္။ ပညာေရးျမွင့္တင္တယ္ ဆိုုတာ ခ်က္ျခင္းလုုပ္လိုု႔ ရတဲ့ ကိစၥ မဟုုတ္သလိုု ပညာေရး အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမွဳကိုု ေရရွည္ လုုပ္ၾကရတာ ဆိုုတာကိုုလည္း ထည့္ေျပာေစလိုု ပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ကိုု ၄၀%ေက်ာ္သံုုးေနခ်ိန္မွာ ပညာေရးအတြက္ ၃%ေလာက္သံုုးစြဲေနရံုုေလာက္နဲ ႔ေတာ့ ကာခ်ဴပ္ ေျပာတဲ့ ပညာေရးျမင့္တက္ လာမွာ မဟုုတ္တာေသခ်ာပါတယ္။

ကာခ်ဴပ္မိန္႔ခြန္းမွာ ျမန္မာနိဳင္ငံလူဦးေရရဲ ႔ ၇၀%ေက်ာ္ဟာ ေက်းလက္ေနေတာင္သူလယ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ထိုုသူမ်ားအတြက္ ပညာေရး စီးပြါးေရးဖြ႔ ံျဖိဳး တိုုးတက္ေအာင္ လုုပ္ဘိုု႔ လိုုေၾကာင္း ပါလာတာကိုု ေတြ႔႔ရလိုု႔ အထူး ၾကိဳဆိုု လိုုပါတယ္။ ေက်းလက္ျပည္သူေတြ စီးပြါးေရး ပညာေရးဖြံ ႔ျဖိဳးတိုုးတက္ဘိုု႔ စစ္တပ္က သူတိုု႔ပိုုင္ လယ္ယာေျမေတြ ဧကသန္းခ်ီ သိမ္းထား လိုု႔ကေတာ့ သူတိုု႔ဘ၀နလံထူဘိုု႔ အေတာ္ ခက္မယ္ဆိုုတာ ေျပာလိုု ပါတယ္။ တကယ္ သူတိုု႔ဘ၀ တိုုးတက္ေစလိုုတယ္ ဆိုုရင္ တပ္ပိုုင္ေျမေတြ အျမန္ျပန္ေပးဘိုု႔လိုုမွာျဖစ္ ပါတယ္။

ကေန႔က်ေနာ္တိုု႔အျမင္ကေတာ့ ကာခ်ဴပ္အေျပာနဲ ႔အလုုပ္ ျပဒါးတလမ္း သံတလမ္းျဖစ္ေနသလုုိပါဘဲ။၂၀၀၈ဖြဲ ႔စည္းအုုပ္ခ်ဴပ္ပံုုဥပေဒ ဟာ ဗုုဒၶဘုုရားေဟာၾကားခဲ့တဲ့ ပိဋကတ္သံုုးပံုုမဟုုတ္သလိုု ခရစ္ယန္ဘာသာ ေယရူခရစ္ေတာ္ရဲ ႔ သမၼာက်မ္းစာလဲမဟုုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုုဘဲ မူဆလင္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ ႔ကိုုရမ္က်မ္းစာလဲမဟုုတ္ပါဘူး။

အမွန္ေတြပါသလိုု အမွားေတြပါမွာဆိုုတာ အေသအခ်ာပါဘဲ။လူထုုကလဲ အျမန္ျပင္ေစခ်င္ေနတာပါ။ ျပင္ခ်ိန္တန္မွ ျပင္မယ္ဆိုုတာထက္ လူထုုဆႏၵအရ အျမန္ဆံုုးျပင္မယ္ ဆိုုတာသာျဖစ္သင့္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုုၾကည္သမၼတ မျဖစ္ေတာ့လိုု႔ လူထုုအတြက္ေရာ စစ္တပ္အတြက္ပါ ဘာအက်ဴိးရွိလာသလဲဆိုုတဲ့ေမးခြန္းဟာ ကေန႔လူထုုရဲ ႔ရင္ မွာကိန္းေအာင္း ေနဆဲဘဲ ဆိုုတာေျပာရင္း ေခါင္းေဆာင္ ဆိုုသူမ်ား တိုုင္းျပည္နဲ ႔လူထုု အက်ဴိးူေဆာင္ရြက္နိဳင္ၾကပါေစ။

(စကားခ်ပ္။ ။နတ္စိမ္း_ ျမန္မာျပည္တြင္ အစိမ္းေသ ေသျပီး နတ္ျဖစ္သြားေသာ ၃၇ မင္းကိုု နတ္စိမ္းမ်ားဟုုေခၚေ၀ၚသမုုတ္ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္လာကာ အေတြးအေခၚ အစိမ္းေသ ေသေနေသာ အစိမ္း၀တ္မ်ားကိုု တင္စားေျပာဆိုုေသာ စကားျဖစ္သည္။)

ကိုုေအာင္မွိဳင္း

(မိုုးမခ) ဆိုဒ္မွ မတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၆ က တင္ထားတဲ့ ကိုုေအာင္မွိဳင္း၏ ေက်ာခ်မွ ဓါးျပမွန္းသိ ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ကူး မွ်ေဝပါသည္။

From : မိုုးမခ By: ကိုုေအာင္မွိဳင္း

Originally published at - မိုုးမခ

Read More »

Thursday, March 23, 2017

တိုင္ေပက ျမန္မာစု


ျမန္မာစားေသာက္ဆိုင္ အမ်ားဆုံး ရွိရာ ဟြာစင္လမ္း တစ္ေနရာ (David Prentice)


ထုိင္ေပၿမိဳ႕နန္ရွီေဂ်ာင္ ရ ထား ဘူတာကေန ငါးမိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္ ရေသာ ေနရာ၌ ဟြာစင္ လမ္းရွိ၏။ သည္လမ္းသည္ ကမၻာ မွာလူဦးေရ အထူထပ္ဆံုး ေနရာ မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုင္ေပ ၿမိဳ႕ ဆြန္ဟီး အရပ္မွာ တည္ရွိၿပီး တိုင္ေပရွိ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ား ဆယ္ စုႏွစ္မ်ားစြာ အေျခခ် ေနထိုင္လာ ခဲ့ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ဟြာစင္လမ္းဟု ေခၚသည့္ေနရာမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳဳး ေလးေသာင္းခန္႔ ေနထိုင္ေနၾကၿပီး အနီးတစ္၀ိုက္ ၀န္းက်င္ ကလည္း တိုင္ေပသို႔ႏိုင္ငံျခားမွ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ် ၾကသူ အမ်ားဆံုးေနထိုင္ ရာေနရာ တစ္ခုျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ဟြာစင္လမ္း သည္ ျမန္မာ့အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အ ဓိကက်င္လည္က်က္စားရာ ေန ရာဆိုသည္ကို ဒြိဟျဖစ္စရာမလို။ လမ္းထဲက ေစ်းဆိုင္ေတြေရွ႕မွာ ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ခ်ိတ္ထား၏။ လမ္းေဘးမွာ လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ေနေသာ သက္ႀကီးအမ်ိဳး သားတစ္ဦးက သည္ပတ္၀န္းက်င္္ ကုိ ျမန္မာ့အေငြ႕အသက္မ်ား ယူ ေဆာင္လာေပး၏။

ဟြာစင္လမ္း ေဘးတစ္ေလွ်ာက္ကစားေသာက္ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ငယ္ေလးမ်ားမွာ ျမန္မာဟင္းမ်ားကေနအိႏိၵယမုန္႔ အထိ အားလံုးေရာင္းခ်ေန၏။ ေစ်းခ်ိဳေသာ္လည္း အရသာရွိ သည့္ ေခါက္ဆြဲမ်ားလည္းရ သည္။ ေဒသခံကုန္စံုဆိုင္မ်ားက လည္း ငွက္ေပ်ာအူကဲ့သို႔ အေရွ႕ ေတာင္အာရွက အဓိကဟင္းခ်က္ စရာမ်ားကို ေရာင္းၾက သည္။ ငွက္ ေပ်ာအူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အ ဓိက စားစရာဟုေျပာႏိုင္သည့္ မုန္႔ဟင္းခါးခ်က္ရာမွာ မပါမျဖစ္ အမယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ဟြာစင္(သို႔မဟုတ္) ထိုင္၀မ္ က ျမန္မာစုေလး၏ မူလအစမွာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းက ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္မ်ားေႏွာင္း ပိုင္းမွာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းစစ္ပြဲၿပီး ခါနီးမွာ ကြန္ျမဴနစ္ေတြႏွင့္ တိုက္ ခိုက္ၾကေသာ ကူမင္တန္ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားသည္ နယ္စပ္ကေန အိမ္နီး နားခ်င္းျမန္မာျပည္ထဲသို႔ ထြက္ ေျပးခဲ့ၾကရသည္။

ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာျပည္သည္ ၿဗိတိသွ်ပိုင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းအ ျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္၏။ တ႐ုတ္ျပည္ တြင္းစစ္ပြဲၿပီးသည့္အခါ ကူမင္ တန္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ခ်န္ေက ရွိိတ္သည္ ေရလက္ၾကားကိုေက်ာ္ ၿပီး တိုင္ေပသို႔ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ထိုအခါ ကူမင္တန္တပ္ဖြဲ႕အ ေတာ္မ်ားမ်ားအား ျမန္မာျပည္ မွာ ေနာက္ခ်န္ထားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးကို တစ္ေန႔ျပန္ လည္သိမ္းပိုက္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ကို သူတို႔ကေစာင့္စားေနခဲ့ၾက သည္။ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားက မည္ သည့္အခါမွ် အေကာင္အထည္ မေဖာ္လာခဲ့ေတာ့ပါ။ ထိုအခါသည္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ျမန္္မာျပည္မွာ ေသာင္တင္ပိတ္မိေနခဲ့ရေတာ့၏။

တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးကိုက်ဴး ေက်ာ္သိမ္းပိုက္မည့္ ကူမင္တန္ တို႔၏ အိပ္မက္က သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္သြားခဲ့သည့္အခါ ျမန္မာမွာ က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားက သူတို႔ဌာေန တိုင္ေပကို ေျပာင္းလာခဲ့ၾကသည္။

၁၉၅၄ တြင္ ျမန္မာျပည္က ကူ မင္တန္စစ္သား ၇၀,၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ မွီခိုသူမ်ားကို တိုင္ေပမွာလာ ေရာက္ေနထုိင္ခြင့္ ေပးျခင္းခံရၿပီး သူတို႔သည္ တိုင္ေပကိုေျပာင္းေရႊ႕ လာခဲ့ၾက၏။

တိုင္ေပကိုျမန္မာက ေန ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ားမွာ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းစစ္မတိိုင္မီ ႏွစ္ မ်ားစြာကတည္းက ျမန္မာမွာ အ ေျခခ်ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္ပ ေရာက္ျမန္မာ တ႐ုတ္ မ်ားလည္း ပါသည္။

အမ်ားစုက တိုင္ေပကို သူတို႔၏ ေနရာသစ္အျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္ခဲ့ေသာ္လည္း တျခားေရြး ခ်ယ္စရာမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ ထို႔ ေနာက္ တခ်ိဳ႕ကလည္း ေဟာင္ ေကာင္ႏွင့္ မကာအိုသို႔ ေျပာင္း သြားၾကသည္။

တခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ဘရာဇီးကဲ့သို႔ ခပ္ေ၀းေ၀းအထိကုိ ေျပာင္းသြားၾကသည္။ ထိုကေန ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္ ပိုင္းမွာ ပိုၿပီးလူမ်ားေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ကာ တိုင္ေပကို ေျပာင္းလာၾက သည္။

တိုင္ေပကို ေျပာင္းေရႊ႕လာ ျခင္းက အလြန္ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ လွသည့္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာ သူအေတာ္မ်ားမ်ား ထိိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ခဲ့ရသည္။ သူတို႔ ပထမ ဆံုးေရာက္လာစဥ္က အစိုးရဆီ က အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ အ ေထာက္အပံံမ်ား မရဘဲေနခဲ့ရ သျဖင့္ သူႏွင့္မိသားစုေန႔တိုင္းလို လို ငိုခဲ့ရသည္ဟု ခ်န္ေမဇူဆိုသည့္ ေဒသခံကူမင္တန္ပါတီ႐ံုးမွ အ မ်ိဳးသမီးကေျပာၾကားသည္။

‘‘ေကာ္ဖီတုိ႔၊ အိမ္သာသံုး စကၠဴေတာင္မရွိခဲ့ဘူး’’ ထိုကုန္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ား ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေပါေပါမ်ားမ်ား ရေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထို အခ်ိန္က ျမန္မာမွ တိုင္ေပထက္ ခ်မ္းသာေနသည့္ အခ်ိိန္ျဖစ္၏။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာကေျပာင္းလာသူ မ်ားသည္ တိုင္ေပေဒသခံမ်ားဘ၀ ႏွင့္ အသားတက်ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ ရာမွာလည္း မၾကာခဏ ဒုကၡေတြ႕ ခဲ့ၾကသည္။ ထိုစဥ္က သူတို႔တတ္ ထားေသာ မန္ဒရင္းတ႐ုတ္စကား၊ ျမန္မာစကားတို႔ႏွင့္အတူ တိုင္ေပ သံုးတ႐ုတ္စကားကိုပါ ေလ့လာ ၾကရသည္။

လတ္တေလာျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိိုင္ငံေရးအသြင္ ေျပာင္းလာျခင္းက တိုင္ေပက ျမန္မာအသိုင္းအ၀န္းကို အခြင့္အ ေရးမ်ားစြာေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာက အခြင့္အေရးေပးလာေသာ စီး ပြားေရး အေျခအေနမ်ားအေပၚ မွာ အက်ိဳးအျမတ္ရေရးအတြက္ သြင္းကုန္ႏွင့္ ထုတ္ကုန္ကုမၸဏီ မ်ားက ျမန္မာမွာ အလ်င္အျမန္ သြားဖြင့္ၾကသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္ငန္းလုပ္ ေဆာင္ေနေသာ တုိင္ေပကုမၸဏီ ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္။ တိုင္ေပ အမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္းျဖစ္ ေသာ ခ်ိဳင္နားအဲေ၀းသည္ တစ္ ပတ္ကို ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ ေလဆိပ္သို႔ ငါးႀကိမ္ကေန ေျခာက္ႀကိမ္္အထိ ေျပးဆြဲေန သည္။ ထိုခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္ေပႏိုင္ငံသား ၃၂,၀၀၀ တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

တိုင္ေပသမၼတ ဆုိင္အင္း၀မ္၏ ေတာင္ပိုင္းအသားေပးမူ ၀ါဒအသစ္ႏွင့္အတူ တိုင္ေပႏိုင္ငံ ၏ စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ အား ေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို႔ တာစူေနပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား က အခ်ိတ္အဆက္မ်ားကလည္း ပိုၿပီးအားေကာင္းနက္႐ႈိင္းလာ မည္မွာ မလြဲပါ။ ထိုအခါ ထိုင္ေပ ၿမိဳ႕က ျမန္မာစုကေလးကလည္း သည္ဆက္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္း အသစ္မ်ား၏ အခ်က္အခ်ာျဖစ္ လာႏိုင္ပါသည္။

(Diplomat မွ ေဆာင္းပါးရွင္ David Prentice ၏ Taiwan’s little Burma ကို ထားထားျမင့္က ဘာသာျပန္ထားသည္။)

From : 7 day daily - By: ထားထားျမင့္

Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/92270

Read More »

Tuesday, March 21, 2017

မ႑ိဳင္ႀကီး နွစ္ခုၾကားက အားၿပိဳင္ပြဲ


ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ (Pyithu Hluttaw)


ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ သတၱပတ္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္တို႔ အၾကား လက္ရွိ အစိုးရ သက္တမ္း၌ ပထမ ဆံုး အႀကိမ္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

တရားစီရင္ေရးက႑ တိမ္း ေစာင္းေနမႈကို ျပန္လည္တည့္ မတ္ေပးႏိုင္ေရး ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ တိုက္တြန္းသည့္အဆိုကို ေဆြးေႏြးေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲကာ ထိပ္တိုက္ ေတြ႔ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုမႈသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္(NLD) ေနရာအမ်ားစုရထားသည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း တစ္ ႏွစ္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ပထမဆံုးအ ႀကိမ္ျဖစ္သည္။

အဆိုကို ေဆြးေႏြးသူ ၂၅ ဦး အနက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီတို႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီသာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး က်န္အမတ္မ်ားသည္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက တူညီစြာ ေထာက္ျပခဲ့ သည့္အခ်က္မွာ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ က်ဆင္းေနသည္ဆိုေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ သည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးကျပန္လည္ရွင္းလင္းရာတြင္ တရား႐ံုးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစသည့္ စြပ္စြဲေျပာၾကားမႈမ်ားသည္ တရား႐ံုးမ်ားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုသည္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္မညီျခင္း၊ ခိုင္လံုေသာ အေထာက္ အထားမ်ား မပါရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ဦးစိုးၫြန္႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္က တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္သြင္းေသာ အဆိုမ်ားမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ယခုတင္သြင္းသည့္ အဆိုႏွင့္အႏွစ္ သာရမ်ားစြာ ကြာျခားေၾကာင္း တုံ႔ျပန္သည္။

တရားသူႀကီး၏ စကားမဆံုးမီမွာပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ၆ မိနစ္ သံုးႀကိမ္ေပးထားသည္ဟုဆိုကာ အဆိုကို နိဂုံးခ်ဳပ္ခိုင္းသည္။

‘‘အဆိုကို အတည္ျပဳမည္ဆိုပါက တရားစီရင္ေရးကိုသာမက ႏိုင္ငံ့ပံုရိပ္ကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား’’ဟု ဦးစိုးၫြန္႔၏ စကားမဆံုးမီမွာပင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က နိဂံုးခ်ဳပ္ပါ။ အဆိုကို ဘာလုပ္ခ်င္လဲ’’ဟု ထပ္ေမးသည္။

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးက အဆိုကို မွတ္တမ္းအျဖစ္သာထားရန္ေျပာၿပီး စကားဆက္မည္အျပဳတြင္ဦး၀င္းျမင့္က တားျမစ္ၿပီး အဆိုရွင္၏ သေဘာထားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အဆိုကို စက္ခလုတ္ႏွိပ္ၿပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃၉၁ ဦးတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၂၈၆ မဲ၊ ကန္႔ကြက္ေလးမဲႏွင့္ ၾကားေန ၆၁ မဲရွိၿပီး ေထာက္ခံ သူမ်ားေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္က အဆိုကို အတည္ျပဳ ခဲ့သည္။

ဒီခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ရခ်ိန္တြင္ တရားစီရင္ေရးက႑အတြက္ လႊတ္ ေတာ္တြင္ အဆိုတင္ေဆြးေႏြးလာျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္စဥ္က ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းကို အာ႐ံုစိုက္ ကာ လုပ္ကိုင္ေတာ့မည့္ ေျခလွမ္းစတင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အ ျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုၾကည့္ပါက တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား မီးေမာင္း ထိုးျပျခင္း ျဖစ္သည္ဟု လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က သံုး သပ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက တရားစီရင္ေရးက႑ တည့္မတ္ေရးအတြက္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးတည္းက ဆံုးျဖတ္သည့္ အစား ဂ်ဴရီစနစ္ကို က်င့္သံုးသင့္ ၿပီး တရားသူႀကီးမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဥပေဒဝန္ထမ္းမ်ားအား လာဘ္ ေပးလာဘ္ယူမႈမရွိေစရန္၊ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ စီရင္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေစရန္ တရား႐ံုးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ကို ဖြဲ႕စည္းသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳ သည္။

အစိုးရသစ္သက္တမ္း တစ္ ႏွစ္ျပည့္ခါနီးအခ်ိန္ထိ တရားစီရင္ ေရးက႑တြင္ အေျပာင္းအလဲထူး ထူးျခားျခား မေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ အဆိုကို တင္သြင္း ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆိုရွင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေထြးက ေျပာသည္။

‘‘အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးတို႔က အေျပာင္းအလဲရွိတာ ေတြ႕ရတယ္။ တရားစီရင္ေရးက သိပ္ ေျပာင္းတာ မေတြ႕ရတဲ့အျပင္ ယခင္ကအတိုင္းပဲ ႀကံဳေနရတယ္ လို႔ ျပည္သူတခ်ိဳ႕က တင္ျပတာ ေတြရွိလို႔ လႊတ္ေတာ္ကို အဆိုတင္ တာ’’ ဟု အဆိုရွင္ ဦးတင္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိကို အတည္ျပဳလိုက္ပါက သက္ဆုိင္ရာမ႑ိဳင္က ေဆာင္ ရြက္ေပးရမည့္တာဝန္ရွိရာ ယခုအတည္ျပဳသည့္ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားေရးမ႑ိဳင္၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ေထြးကေျပာ သည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ အဆိုကို အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ။ အဲဒီေတာ့ တရားေရးမ႑ိဳင္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ဆက္ေစာင့္ၾကည့္ သြားရမယ္’’ဟု ဦးတင္ေထြးကဆိုသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕ေသာ အမႈေတြမွာ အမႈသေဘာသဘာဝအရ ဥပေဒအရ မွန္ကန္မႈအေပၚ ေငြေၾကးရယူၿပီး အမွန္အတိုင္း ဆံုးျဖတ္တာ ေတြရွိသလို တခ်ိဳ႕ေသာ အမႈေတြမွာ ဥပေဒအရ မွားယြင္းပါလ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သိသိသာသာ ဘက္လိုက္ ဆံုးျဖတ္သည္မ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္’’ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး ေမာင္ေမာင္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးသည္။ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ တရားစြဲအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား၊ ဥပေဒဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေရွ႕ေနေရွ႕ ရပ္မ်ား၊ သက္ေသမ်ား စသျဖင့္ ေပါင္းစပ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ္ လည္း တရားသူႀကီးမ်ား၏ အေရး ပါပံုႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပံုကို ၎က ေထာက္ ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးတြင္ တရားသူႀကီးတစ္ဦး၏ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ေငြဒဏ္ (သို႔မဟုတ္)ေထာင္ဒဏ္တုိ႔ကို ခ်မွတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္၍ အနည္းဆံုးႏွင့္ အသက္သာဆံုးျဖစ္ေအာင္ နည္းမ်ိဳး စံုျဖင့္ တရားသူႀကီးမ်ားထံ ခ်ဥ္း ကပ္လာေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔က ‘‘အေထာက္အထားမခိုင္လံုတဲ့ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးက႑တိမ္းေစာင္း ေနတယ္ဆိုတဲ့အဆိုေလာက္ တရား႐ံုးမ်ားရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ႏိုင္တာ မရွိေတာ့ပါဘူး’’ဟု အဆိုကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးစဥ္ တံု႔ ျပန္ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ က စတင္ ၿပီး ယေန႔အထိ အက်င့္ပ်က္ျခစား၍ အေရးယူခံရသည့္ တရားသူႀကီးသည္ တစ္ဦးသာရွိကာ တစ္ဆင့္စကား တစ္ဆင့္ၾကားျဖင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ အက်င့္ပ်က္ေနၿပီဆိုေသာ ေျပာၾကားမႈမ်ားသည္ အမွားၾကား၍ အမွန္ျဖစ္လာသည့္ သေဘာသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးၫြန္႔က ဆက္လက္ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ ဦးစိုးၫြန္႔က တရားစီရင္ ေရးက႑ တိမ္းေစာင္းေနသည္ ဆုိသည့္အဆိုသည္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ အပိုဒ္(၁၅၈) အပိုဒ္ခြဲ(ခ)ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း နည္းဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္ အဆုိျဖစ္၍ ကန္႔ကြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သံုးရပ္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမူအရ တင္သြင္းသည့့္ အဆိုျဖစ္ကာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္၍ ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တံု႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။

‘‘ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္အရ ေဆြးေႏြးတယ္။ ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္အရ ေဆြး ေႏြးတာကို တရား႐ံုးမထီမဲ့ျမင္ျပဳ တယ္လို႔လည္း စြပ္စြဲလို႔ မသင့္ပါဘူး။ ဒါ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အေလးအနက္ သတိျပဳေစလိုပါတယ္’’ဟု လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ျပန္လည္သတိေပးေျပာၾကားသည္။

‘‘သူတို႔ေပးထားတဲ့ ကတိအ တုိင္း တည္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ စတင္တဲ့ သေဘာပါ။ တရားေရးမ႑ိဳင္က ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္ ေဝ ဖန္မႈခံေနရတဲ့ မ႑ိဳင္တစ္ခုပါပဲ’’ ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦး ေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာ ၾကားသည္။

ဖဆပလလက္ထက္တြင္ ေဝဖန္ခံရမႈမရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့ေသာ တရားေရးမ႑ိဳင္သည္ ၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားက စတင္ကာ ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္သထက္ ျမင့္မားလာသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ World Justice Project က သုေတသန ျပဳလုပ္ထားေသာ ၂၀၁၆ ထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအဆင့္အတန္း ႏိႈႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပခ်က္၌ ၁၅ ႏုိင္ငံအနက္ အဆင့္(၁၄)တြင္ ရပ္တည္ေန သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ေျဖာင့္မတ္ေရးတြင္ တရားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမ်ား ကင္း ရွင္းေရးသည္ အဓိကက်ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ က သံုးသပ္သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ တရား႐ံုး စာေရးတစ္ဦးတို႔၏ အဂတိလိုက္ စားမႈႏွစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က တရားစြဲဆိုထားသည္။

တစ္မႈမွာ က်မ္းက်ိန္လႊာျပဳ လုပ္ရန္ လာေရာက္သူမ်ားထံမွ က်ပ္ႏွစ္သိန္းေတာင္းခံမႈ စစ္ေဆး ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ကေလးဝၿမိဳ႕ နယ္ တရား႐ံုးဘိလစ္စာေရးအမႈ ျဖစ္ကာ ေနာက္တစ္မႈမွာ ယစ္မ်ိဳးမႈႏွင့္ ေလာင္းကစားမႈတြင္ လာဘ္ ယူခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ တိုင္ ၾကားခံရသည့္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးအမႈျဖစ္သည္။

တရားသူႀကီးသည္ ယစ္မ်ိဳးမႈ ျဖင့္ တရားစြဲခံရသူမ်ားအနက္ ေငြ မေပးသူမ်ားကို ေထာင္ခ်ၿပီး ေငြေပးသူမ်ားကို ေငြဒဏ္ခ်သည္ဟု တုိင္ၾကားလာမႈကို တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ လႊဲ ေျပာင္းခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ ေရးေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆး ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆးရာ ယစ္မ်ိဳးအမႈတြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနေသာ အထက္တန္းေရွ႕ေနမွ တစ္ဆင့္ ေငြက်ပ္ငါးသိန္းေတာင္းခံရယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေလာင္းကစားမႈ တစ္ခုတြင္လည္း တရားခံအေပၚ ျပစ္ဒဏ္သက္ညႇာစြာ စဥ္းစားေပးရန္ တရားခံ၏ဇနီးထံမွ ေငြက်ပ္ငါးသိန္းလက္ခံရယူခဲ့ျခင္းပါ ေပၚ ေပါက္ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ အဂတိလိုက္စားသူ မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူႏိုင္ေရးအတြက္ တိက်ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ တုိင္ၾကားမည့္သူမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တရားစီရင္ ေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တိုင္ၾကား စာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက အႀကံျပဳသည္။

၎တို႔ေကာ္မတီထံသို႔ လာ ေရာက္တုိင္ၾကားသူမ်ား ရွိေသာ္ လည္း တိက်ေသာ သက္ေသအ ေထာက္အထား မရရွိသျဖင့္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္၍ မရေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ဆိုသည္။ ‘‘လုပ္ကိုလုပ္ေနတယ္။ အဲဒါက ျငင္းလို႔မရဘူး။ ကိုယ္တို႔ဆီကို ေရာက္လာတဲ့သူေတြက ပါးစပ္နဲ႔ လာေျပာေပမယ့္ သူတို႔သည္ ယံု ၾကည္ရတဲ့သူေတြပဲ’’ဟု ၎ႀကံဳ ေတြ႕ရသည့္ အေျခအေနကို ေျပာ ျပသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမင္တာ၊ ေတြ႕တာ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာ ေပါက္တာကေတာ့ အားနည္းခ်က္ေတြက လူေၾကာင့္ျဖစ္တာ ေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒ ေတြရွိတယ္ေလ။ အဲဒီဥပေဒေတြ ကလည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံုရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း အလုပ္ လည္း ျဖစ္တယ္ေပါ့။

ဒါေပမဲ့ လည္း ခုနကေျပာသလို လုိက္နာ ရမယ့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ လိုက္နာရမယ့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ကို တိတိက်က် အခ်ိန္တိုအတြင္း မွာ ေကာင္းလာဖို႔ အလားအလာ ရွိတယ္ေပါ့။ မလိုက္နာဘူး။ အဲဒါ ေတြေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ျပည္သူေတြက စိတ္ပ်က္ ေနတဲ့ အပိုင္းေတြရွိတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ တရားသူႀကီးေတြက ဥပေဒေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ကို ေသေသခ်ာခ်ာ လိုက္နာၿပီး ေတာ့ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ တရားစီရင္ေရးက အခ်ိန္တိုအတြင္း ေကာင္းလာမယ္’’ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဥပေဒျပဳအ ေထာက္အကူအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေက်ာ္ဟိုးက အႀကံျပဳသည္။

From : 7 day daily - By: ရန္မ်ိဳးႏိုင္

Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/92250

Read More »

ျမန္မာကို ျပန္လည္ ဂုဏ္တက္လာေစမည့္ အရာ
သည္အရာေတြ အားလံုး က ထမင္းေၾကာ္ တစ္ပန္းကန္ျဖင့္ အစျပဳခဲ့သည္။

ထိုထမင္းေၾကာ္သည္ ခပ္႐ိုး ႐ိုးျဖင့္ စားလို႔ အရသာ ျပည့္စံုလွ သည့္ စားဖြယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္ဝါး အျပည့္ခန္႔ ခပ္တုတ္ တုတ္ ပုစြန္တုပ္မ်ား၊ ၾကက္သြန္ နီ နည္း နည္းႏွင့္ ပါးပါးလွီးထား ေသာ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္္ မ်ားပါ သည္။ အနံ႔ေမႊးေမႊး ေဒသထြက္ ဆန္ရွည္ မ်ဳိးျဖစ္ေသာ ေပၚဆန္း ထမင္းေပၚမွာ ဟင္းေတြ အားလံုး ကို ပံုေပးထား၏။ ေပၚဆန္း ထမင္းသည္ ထမင္းတစ္လံုးခ်င္းစီ ကြဲေနၿပီး ထမင္းေစ့အဖ်ားမွာ ေကာ့ၫြတ္ေနသည္မွာ ဘာစမာ တီဆန္ျဖင့္ ခ်က္ထားေသာ ထမင္းကို ေရွးဥေရာပေခတ္ အႏု ပညာလက္ရာႏွင့္ ဖန္ဆင္းထား သည္ႏွင့္တူေလ၏။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ကေန ၁၉၅ ကီလိုမီတာကြာေဝး သည့္ ေျမဆီၾသဇာႂကြယ္ဝေသာ ေဒသ၏ အခ်က္အခ်ာ၊ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္ခဲ့သည္။ တစ္ ခ်ိန္က ကမၻာမွာ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းခဲ့ သည့္ ျမန္မာ့ဆန္လုပ္ငန္း၏ အေျခအေနမ်ား မည္သို႔မည္ပံုရွိ ေနသည္ကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ျမင္ ခ်င္လိုလွသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း အာဏာ သိမ္းခဲ့သည့္ ၁၉၆၂ မတိုင္ခင္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွာ ျမန္မာ သည္ ကမၻာမွာ ဆန္အမ်ားဆံုး တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ကလည္း ကမၻာတစ္ဝန္း သို႔ ပို႔ေဆာင္ၾကမည့္ ဝန္အျပည့္ ကုန္တင္ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ အာရွ ၏ အလုပ္အမ်ားဆံုးဆိပ္ကမ္း တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဦးေနဝင္း၏ တျခားတိုင္းျပည္မ်ားကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ျဖင့္ ျဖစ္လာေသာ စီးပြားေရးဝါဒမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္ မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္က တိုင္းျပည္၏ အလြန္ အေရးပါလွေသာ ဆန္လုပ္ငန္း တစ္ခုလံုးကို အျမစ္လွန္ပစ္ခဲ့ သည္။ ျမန္မာဆန္လုပ္ငန္းသည္ ထုိင္းႏွင့္ တျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ား ေနာက္မွာ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သို႔ မေအာင္ျမင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းလႊဲ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားေနာက္မွာ သမုိင္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြရွိ ခဲ့သည္။ ကိုလိုနီေခတ္ေကာင္း စဥ္က ဆန္လုပ္ငန္းကို တျခား လုပ္ငန္းအမ်ား စုကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာ လူမ်ဳိးမဟုတ္ သူမ်ားက ႀကီးစုိး ထားခဲ့သည္။ ဆန္စက္၊ ဂိုေဒါင္ သိုေလွာင္ျခင္း၊ သယ္ယူျခင္း၊ သေဘၤာတင္ျခင္းမ်ားသည္ၿဗိတိန္ (သို႔မဟုတ္) အိႏၵိယႏိုင္ငံသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လက္ ထဲမွာ လံုးလံုး လ်ားလ်ားရွိေနခဲ့၏။ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးရာ အေကာင္း ဆံုးေျမ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေတာင္ ပိုင္းအိႏၵိယက ခ်စ္တီးေငြ ေခ်းသူမ်ား၏ လက္ထဲ က် ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားၾကားမွာ ႏိုင္ငံ ျခားသား နာၾကည္းမုန္းတီးစိတ္ မ်ား ပိုဆိုးလာေစခဲ့သည္။ ယခု ၂၀၁၇ ၌ ျမန္မာက တျခား အာဆီ ယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ ငန္းကို လုပ္ကုိင္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၆၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို လိုက္မီေအာင္ ႀကိဳး စားလာသည့္အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံ၏ အဓိကပို႔ကုန္ေဟာင္း တစ္ခုျဖစ္ သည့္ ဆန္၏အနာဂတ္ကို တုိး တက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေရးမွာ အေရးႀကီးလာသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့ ထင္ သေလာက္မလြယ္ကူလွ။ ေျမဆီ ေျမၾသဇာ ေပါႂကြယ္ဝေသာ ဧရာ ဝတီေဒသသည္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိး ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ တုိင္းျပည္၏ ေျမ ဧက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ပိုင္ ဆိုင္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ထားျခင္းက ဆန္လုပ္ငန္းက႑ ကို အေတာ္ဆုိးဆုိးရြားရြား ျပင္ ဆင္မႈမရွိ ျဖစ္က်န္ေစခဲ့သည္။

နယ္ေက်းလက္ေဒသလမ္း မ်ား၊ ဆည္ေရသြင္းေျမာင္းမ်ား၊ ဆန္စက္မ်ား၊ သင္တန္းခန္းမမ်ား ႏွင့္ သုေတသနဌာနအမ်ားစုမွာ ၿပိဳက်ပ်က္စီးမႈမရွိလွ်င္ေတာင္ ျပဳ ျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အေျခအေနမွာ အလြန္အားနည္းလွသည္။ ဆန္ ကို တိုင္းျပည္၏ အဓိကအစား အစာအျဖစ္ ကိုလိုနီေခတ္က ထက္စာလွ်င္ အေရအတြက္ အေျမာက္အျမား ထုတ္လုပ္ေန ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဆန္မွာ အရည္အေသြးည့ံဖ်င္းသည့္ ဆန္ အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈကို သာ ရခဲ့သည္။

အလားအလာေကာင္းေသာ ေစ်းကြက္ႀကီးႏွစ္ခု ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယအၾကားမွာရွိ ေသာ သူ၏ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ အေနအထားကို ျမန္မာက အသံုး မခ်ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ထုိေစ်းကြက္မ်ားကို ပို႔မည့္အစား သူ၏ ျပည္ပပို႔ဆန္ မ်ားကို အေနာက္အာဖရိကရွိ စား သံုးသူမ်ားဆီသို႔ ဆန္ကြဲအေနျဖင့္ သေဘၤာတင္ပို႔ခဲ့သည္။ အရည္ အေသြး ညံ့ဖ်င္းလွသည့္အတြက္ ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းထက္ မ်ားစြာ ေလွ်ာ့ေရာင္းခဲ့ရသည္။

သည္အေၾကာင္းအရာေတြ က ထမင္းစားအၿပီး မၾကာခင္မွာ ပင္ ကြၽန္ေတာ့္ကို ဦးကိုေအးဆီ ေရာက္သြားေစခဲ့သည္။ ဦးကို ေအးသည္ ေအာင္ျမင္သည့္ လယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ပုသိမ္ ၿမိဳ႕လယ္က နာရီဝက္ခန္႔သာသြား ရေသာ ေနရာမွာ ေနထိုင္သည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္ျဖစ္ၿပီး သမီးႏွစ္ဦး ရွိသည္။ သူသည္ လယ္ခုနစ္ဟက္ တာခန္႔ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္မွာ အႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္၏။

ေရစုပ္စက္ငယ္ေလးကို ဝယ္ယူပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ အ သက္ (၅၉)ႏွစ္ရွိ ဦးကိုေအးက သီးႏွံေတြကို တိုးခ်ဲ႕စိုက္ႏိုင္၏။ တစ္ႏွစ္ကိုႏွစ္ခါ စပါးရိတ္သိမ္းရ သည္။ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားလိုပင္ ၾကားကာလမွာ သူက ပဲႏွင့္ကန္ စြန္းကိုလည္း စိုက္ပ်ဳိးသည္။ သည္အပင္ေတြက ျဖစ္ထြန္းဖို႔ တစ္လမွ်သာ အခ်ိန္ယူရ၏။

လယ္ယာအလုပ္က မလြယ္ လွေပ။ ေအာက္ပိုင္းကလယ္မ်ား သည္ ေရေကာင္းေကာင္းရလင့္ ကစား ဦးကိုေအးတို႔ လယ္သမား မ်ားသည္ ရာသီဥတုႏွင့္ ေရအေန အထား၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ အေပၚမွာ ရွိေနသည္။ သူက ဓာတုေဗဒ ေဆးဝါးမ်ားမသံုးပါ။ ခပ္႐ိုး႐ိုးပံုစံျဖစ္ေသာ္လည္း အခိုင္ အခံ့ေဆာက္ထားသည့္ တိုက္ အိမ္မွာ ေရမီးအျပည့္အစံုျဖင့္ ေန ထုိင္သူ ဦးကိုေအးက ျမန္မာမွာ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆိုသည့္ ေရွ႕ေျပးပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္၏။ သို႔ ေသာ္ အေဝးအေဆာက္အအံုမ်ား သို႔ သူ႔မ်က္လံုးကို ေဝ့ဝဲၾကည့္ လိုက္ေသာအခါ သူ၏ယံုၾကည္မႈ ေတြက က်ဆင္းသြားသည္။

‘‘လယ္အလုပ္ကရတဲ့ေငြ ထက္ လစာကနည္းေပမယ့္ လူ ငယ္ေတြက အဲကြန္းတပ္ထားတဲ့ စက္႐ံုေတြကိုပဲ စိတ္အားသန္ၾက တယ္။ သူတို႔ေတြ စက္႐ံုေဆာက္ ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျမေတြကို သိမ္းလာမွာကို စိတ္ပူတယ္’’ ဟု ဦးကိုေအးက ရွင္းျပသည္။

သူက ေပၚဆန္းစပါးမ်ဳိး တခ်ဳိ႕ကိုလည္း စိုက္ထားသည္။ သည္စပါးမ်ားက အထူးဂ႐ုစိုက္ဖို႔ လိုသလို အက်ဳိးအျမတ္လည္း ပို မ်ား၏။ တျခား သာမန္စပါးမ်ဳိး ထက္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ သူ႔ ကို ေငြပိုရေစသည္။ အမွန္ တကယ္ပင္ ေပၚဆန္းထမင္းသည္ ကြၽန္ေတာ္ ယခင္ကစားဖူးသမွ် မည္သည့္ထမင္းႏွင့္မွ် လံုးဝမတူ ပါ။ ထုိကဲ့သို႔ ထင္ျမင္မိသည္မွာ ကြၽန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ေခ်။

၂၀၁၁ တြင္ ကမၻာ့ဆန္ ညီ လာခံက ျမန္မာေပၚဆန္းသည္ ကမၻာမွာ အရသာအရွိဆံုးဆန္ျဖစ္ သည္ဟု ေၾကညာခဲ့၏။ ယခင္က ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္တိုက္ အရသာအရွိ ဆံုးဆန္ဆုကို ဆြတ္ခူးခဲ့သည့္ ထုိင္းႏိုင္ငံက စပယ္ဆန္ကို အႏုိင္ ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မခ်က္ခင္က ေပၚဆန္းဆန္ သည္ အီတလီထမင္းေၾကာ္မွာ သံုးသည့္ အာဘုိရီယိုဆန္လံုးပုႏွင့္ တူသည္။ ပုၿပီးတို၏။ သို႔ေသာ္ လည္း ခ်က္လိုက္ျခင္းက ေပၚ ဆန္းဆန္သည္ ဆန္ကိုႏွစ္ဆ၊ သံုးဆေလာက္ အလ်ားလိုက္ ရွည္သြားကာ အေညႇာင့္ထြက္လာ ၿပီး တင့္တယ္လွပေသာ ဘာစမာ တီဆန္ပံုစံကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေစ၏။

ယခုအခါတြင္ ျမန္မာ့စိုက္ ပ်ဳိးေရးက႑တစ္ခုလံုးကို ျပန္ လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္း စိန္ေခၚမႈက အလြန္ႀကီးမားက်ယ္ ျပန္႔၏။ သို႔ေသာ္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အရာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ယခင္က လည္း လုပ္ခဲ့ၾကဖူးပါသည္။ အႏွစ္ ၃၀ ၾကာ ႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡ မ်ားအၿပီးမွာ ဗီယက္နမ္လူမ်ဳိးမ်ား ဘာေတြေအာင္ျမင္ခဲ့သလဲ ၾကည့္ ပါ။

ေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းက ေတာ့ ရွင္းပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္ သာသည့္ မူပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး မ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသကို ေငြေခ်း ေပးႏုိင္မႈႏွင့္ အေျခခံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔သည္ ေဆာင္ရြက္ရ မည့္ မူဝါဒမွာ အတူပါဝင္သည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အရည္အေသြးညံ့သည့္ နာမည္ သတင္းကို အလြယ္ႏွင့္ ေဖ်ာက္ ပစ္ရန္ ခက္ခဲလွ၏။ ဗီယက္နမ္ သည္ ျပန္လည္နာလန္ထူလာ ေသာ္လည္း သူတို႔၏ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ပိုေကာင္း ေသာ ေစ်းႏႈန္းကိုရရွိရန္ ႐ုန္း ကန္ေနရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာမွာ ေပၚဆန္းဆန္သည္ ႏိုင္ငံ၏ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ အဓိကေနရာကို ယူလာႏုိင္သည္။ သူ၏ ထူးျခားရွားပါးသည့္ အရည္ အေသြးေၾကာင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာ့ေဒသမ်ားကပင္ အာ႐ံုစိုက္ တာကို ခံရႏုိင္သည္။ ေသခ်ာ သည္က ကြၽန္ေတာ္သည္ ေပၚ ဆန္းေမႊးကို ႏွစ္ၿခိဳက္သူတစ္ဦး ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ သည္ ကိုယ္စားေနေသာဆန္ကို သတိထားမိေလ့မရွိ။ တကယ္ တမ္းတြင္မူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ ေရာက္ေသာအခါ ေနာက္တစ္ေန႔ ၌ သိမ္ႀကီးေစ်းထဲမွာ ေပၚဆန္း ဆန္ကို နာရီေပါင္းမ်ားစြာ လိုက္ ရွာေဖြခဲ့ရသည္။ အိမ္ကိုယူသြား ရန္ ဆန္ကီလိုအနည္းငယ္ကို ထုပ္ပိုးခဲ့သည္။ သည္လိုမ်ဳိး ကြၽန္ ေတာ့္တစ္သက္မွာ တစ္ခါမွ် မလုပ္ဖူးေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး က႑ အေျခအေနကို စိတ္ဓာတ္ က်ေနသူမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ ေဒသထြက္ပစၥည္းစစ္မွန္ၿပီး ႐ိုးရာ ဆန္ေသာ အဓိကက်သည့္ ထုတ္ ကုန္မွာ ေပၚဆန္းဆန္သာျဖစ္၏။ သူ၏ ျမင့္မားလွေသာ အဆင့္ အတန္းသည္ ျမန္မာ့ဆန္လုပ္ငန္း ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပး ႏုိင္ၿပီး ထိပ္ဆံုးေနရာကို ရယူေပး ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

(The Straits Times သတင္း စာပါ ေဆာင္းပါးရွင္ Karim Raslan The grain of rejuvenation in Myanmar ကို ထားထားျမင့္ ဘာသာျပန္ဆို သည္။)

(PHOTOS: KARIM RASLAN)

From : 7 day daily - By: ထားထားျမင့္

Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/92250


Read More »

Sunday, March 19, 2017

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း ထူေထာင္ၾက
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ စီးပြားေရး စႀကႍလမ္းသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္တြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္ အလမ္းပင္ ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစ၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး အလယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဆံုး ကာလ သံုးပါးစလံုးတြင္ ဘ႑ာေရး လိုအပ္ခ်က္က ျမင့္မားေလ့ ရွိသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ား၏ ေငြေၾကး လွဴဒါန္းမႈ အပါအဝင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္ကို ပိုမို ခိုင္မာ အားေကာင္းေစ မည္ျဖစ္သည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာ ေသာ၊ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံႏုိင္ ေသာ၊ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏုိင္ ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သည္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီစပ္ကူး မပ္ကူးႀကီးတစ္ခုလံုးကို လႊမ္းၿခံဳ တြန္းအားေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးက႑ေတြမွာပါတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ဓနအင္အား၊ စီးပြားေရး ကြၽမ္းက်င္မႈအင္အားကို အမွန္ တရားဆုိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သံုးၾကပါလုိ႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါ တယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ဘယ္လို ပံ့ပိုးမလဲဆုိတာကို ေလးေလးနက္ နက္ စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္’’ဟု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအ နား၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီးပြားေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလုိ႔ငွာ သံုးေန သည္မွာ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်က္ ႏွာစာတြင္လည္း အားေကာင္းေန ဆဲျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးဟုဆိုရာ တြင္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈရွိ ေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ စီးပြားေရးသည္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အားေကာင္း ေမာင္းသန္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟုဆိုကာ ခ႐ိုနီစီးပြားေရးအေလ့အထမ်ား။ စ႐ိုက္ေဟာင္းမ်ား၊ လက္သိပ္ထိုး နည္းနာမ်ား၊ လက္ဝါးခ်င္း႐ိုက္ ပံုစံမ်ား ေခါင္းေထာင္ထလာႏုိင္ သည္မွာ စိန္ေခၚခ်က္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး သည္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေရွ႕မွ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေစလုိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ေဆာင္ပုဒ္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးစြမ္း ေဆာင္မႈကို ျမႇင့္တင္ကာ ၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္မတုိင္မီ ကမၻာႀကီးကို ေျပာင္းလဲမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားသည္။

တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းမွသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏုိင္ သည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာက္ခ်က္ျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ရွိသင့္သေလာက္ မရွိျခင္းသည္ မတည္ၿငိမ္မႈ၊ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ျပည္တြင္းစစ္တုိ႔ေၾကာင့္ အဓိကမဟုတ္၊ မူဝါဒအလြဲ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲ၊ ခ႐ိုနီစနစ္၊ အက်င့္ ပ်က္ျခစားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အဓိက ျဖစ္သည္ကို မီးေမာင္းထိုးျပႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

‘‘စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနနဲ႔ စီးပြားေရးကို ပထမဦးစား ေပး ဝါသနာပါတာ အျပစ္မဟုတ္ ပါဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕က႑မွာ ကိုယ္ ေအာင္ျမင္မွ မွန္ကန္တဲ့လမ္းကို ေရာက္ႏုိင္မွာပါ။

သို႔ေသာ္လည္း ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံအတြက္၊ ကမၻာႀကီး အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးက ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလို႔ ကြၽန္္မထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတုိ႔ အမ်ိဳးသမီး မ်ားဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဓနအင္အား၊ လုပ္ ငန္းရွင္အင္အားကို တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတြက္သာမက တစ္ကမၻာလံုး အတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘယ္လိုအ သံုးခ်မလဲဆုိတာကို စဥ္းစားေစ ခ်င္ပါတယ္’’ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အ တုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာ့ဇာတ္ခံုေပၚတြင္ စီးပြားေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆက္စပ္ေဖာ္ ေဆာင္ေနသည့္ အခင္းအက်င္း မ်ားစြာရွိေနသည္။ ႏုိင္ငံ ၃၈ ႏုိင္ငံ မွ အရြယ္စံုစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၃၀ ပါဝင္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အစျပဳခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရး စႀကႍလမ္းသည္ ယေန႔တိုင္ အား ေကာင္းေမာင္းသန္ေနဆဲျဖစ္ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္ တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ပူး ေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရးစႀကႍ လမ္းတစ္ခု သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္မည္ဆုိလွ်င္ ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္မည္ျဖစ္ သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ‘‘ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္ကို ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ေစတနာနဲ႔ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲကူညီ ပံ့ပိုးေပးတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္အားလံုး ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဒီလို လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိပဲ ကူညီတာ မဟုတ္ပါဘူး။ စီးပြားေရးကိုလည္း ကူညီရာေရာက္ပါတယ္။ ကြၽန္မ တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာေရာ၊ တျခားမဖြံ႕ၿဖိဳး ေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာလည္း အတုိင္းအတာတစ္ ခုအထိ ဒီလိုပဲရွိေနပါတယ္။

ခ်မ္း သာတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားဟာ တျခားသူေတြ မိမိတို႔ ေလာက္ ဓနအင္အားမမ်ားတဲ့သူ ေတြကို ႏွိမ္တယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ စီးပြား ေရးတုိးတက္ဖို႔ကိုပဲၾကည့္တယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ မလုိလားတဲ့ အစိတ္ အပိုင္းေတြရွိပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔ ဓနအင္အားဟာ ကြၽန္မ တုိ႔ႏုိင္ငံအတြက္ျဖစ္တယ္။ ကြၽန္မ တုိ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအပါ အဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဟာ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံတစ္ခုလံုးအ တြက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္မယ္ဆုိတာကို ျပခ်င္းအားျဖင့္ စီးပြာေးရးက႑ ကို ျမႇင့္တင္ရာေရာက္ပါတယ္’’ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ေငြေရးေၾကးေရးအေထာက္အပံ့ ေပးသည္မွာ လုပ္ေလ့လုပ္ထဟု ဆိုျငားလည္း သတိမမူဂူမျမင္ျဖစ္ တတ္သည္ကို ဆင္ျခင္သင့္သည္။ ခ႐ိုနီမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္အမ်ားစုသည္ ပါးပါးနပ္နပ္၊ လိမ္လိမ္မာမာေနတတ္၊ ေပါင္း သင္းတတ္သူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

အမ်ားစုသည္ ကိုယ့္အက်ိဳး စီးပြား အေပၚ အလြန္အကြၽံဖက္တြယ္ တတ္သူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ အ ကယ္စင္စစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မည့္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တာဝန္ယူ မႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ ရန္ ေသာ့ခ်က္က်သည္။

သတ္ မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ပါဝင္ခြင့္ျပဳသင့္သည္။

အုတ္အေရာေရာ၊ ေက်ာက္အ ေရာေရာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖစ္မည္ ဆုိလွ်င္ အက်ိဳးထက္ အဆိုးဘက္ ပိုကဲႏုိင္သည္ကို ဆင္ျခင္သင့္ သည္။ လိုအပ္ပါက ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ လိုက္ ေလ်ာညီေထြေျပာင္းလဲရပ္တည္ ႏိုင္ေရးအခ်ိန္ကာလတစ္ခု ဦးစြာ သတ္မွတ္ေပးသင့္သည္။

ကုလသမဂၢ Global Com-pact အဖြဲ႕သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအ တြက္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မျဖစ္မေနလုိက္ နာရမည့္လူ႔အခြင့္အေရး၊ အလုပ္ သမားေရးရာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတို႔ႏွင့္တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္ေနေသာ မူဝါဒ ၁၀ ရပ္ကိုခ်မွတ္ထားသည္။

အဆိုပါမူဝါဒ မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္လ်က္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြား ေရးစႀကႍလမ္းတစ္ခုတည္ ေဆာက္ရာတြင္ အကိုးအကားျပဳႏုိင္မည္ ဆိုလွ်င္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာေရာ ကမၻာမွာပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္သည္ ထိလြယ္ရွလြယ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ ဦးေဆာင္မည့္သူ၊ ပူးေပါင္း ပါဝင္မည့္သူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ထိလြယ္ရွလြယ္ အေနအထားမ်ားရွိပါက ဦးစြာ ကုစားၿပီးမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၌ ပူးကပ္သင့္သည္။

ကုလသမဂၢ Global Com-pact ၏ မူဝါဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ႔အ ခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳ၊ ေထာက္ ခံရမည္ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ျခင္း (သို႔မဟုတ္)က်ဴးလြန္ရန္ အကူအ ညီေပးျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ ရမည္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာအ သင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ကို အ သိအမွတ္ျပဳလက္ခံရမည့္အျပင္ စုေပါင္းညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္၊ အေလွ်ာ့ အတင္းလုပ္ျခင္းကို ထိေရာက္စြာ အသိအမွတ္ျပဳ က်င့္သံုးႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အဓမၼအလုပ္ေစခိုင္းမႈ၊ မလုပ္မေနရ အလုပ္ေစခိုင္းမႈပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အႂကြင္းမဲ့ ဆန္႔က်င္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးအလုပ္သ မားမ်ားကို လံုးဝခန္႔ထားခိုင္းေစ ျခင္းမျပဳရေပ။

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ရာထူးကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း လံုးဝမရွိရေပ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ႏုိင္မည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ မ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးရမည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ တာဝန္ယူမႈကိုပိုမိုျမင့္မားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရမည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းႏုိင္မည့္ နည္းပညာ မ်ားျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုအားေပးရမည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္း၊ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ ေတာင္းခံျခင္းအပါအဝင္ အဂတိလိုက္စားသည့္ ပံုစံအားလံုးကို ဆန္႔က်င္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီ ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားကိုသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳ လ်က္ရွိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေငြေရး ေၾကးေရးႏွင့္၊ ေစတနာႏွင့္ လိႈက္ လိႈက္လွဲလွဲ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သျဖင့္ ေက်းဇူးတင္စကားဆိုခံရသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအနက္ ရာခိုင္ႏႈန္း မည္မွ်သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ စံ ခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည္ ကို သံုးသပ္ဆန္းစစ္သင့္သည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ဆက္စပ္အဖြဲ႕အ စည္းက သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လည္း ပံုစံသြင္းလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေစမည္ဆိုလွ်င္ ပိုမိုထိေရာက္အလုပ္ျဖစ္ ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။

စီးပြားေရးသည္ မွန္ကန္သည့္ စီးပြားေရးပံုစံျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးၿပီး စီးပြားေရးေအာင္ ျမင္မႈကိုသာ ဦးတည္ရမည္ဆိုသည္ ကို လက္မခံပါဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ေျပာ သကဲ့သို႔ ကိုယ္က်ိဳး ၾကည့္စီးပြားေရးပံုစံမ်ားကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။

မိမိအက်ိဳးစီးပြားကို အမ်ားအတြက္ သံုးမည္ဆိုပါက မိမိအက်ိဳးစီးပြား သည္လည္း ထပ္တလဲလဲ တိုး တက္လာမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

မိမိ အက်ိဳးစီးပြားကို အမ်ားအတြက္ သံုးဖို႔ လြယ္မေယာင္ႏွင့္ ခက္ေန ဆဲ ျမန္မာ့စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ ေျပာင္းစရာ၊ ျပင္စရာမ်ားက ဒုႏွင့္ ေဒးပင္ ျဖစ္ေနဆဲဟု ဆုိႏုိင္ သည္။

‘‘ကမၻာႀကီးကို ေျပာင္းလဲဖုိ႔ဆုိတာ စိတ္ဓာတ္ပါပဲ’’ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာသကဲ့သို႔ ကိုယ္က်င့္တရား၊ က်င့္ဝတ္၊ သီလတို႔၏ ဇာစ္ျမစ္ျဖစ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ကို ဦးစြာေျပာင္းလဲႏုိင္မွသာ ျမန္မာ့ အေျပာင္း အလဲသည္ အားေကာင္းေမာင္းသန္မည္ျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္စိတ္ဓာတ္ကို ျပင္ရမည္။ ငါတစ္ေကာ ေကာခ်င္သည့္ စိတ္ဓာတ္ကို ျပင္ရမည္။ ဗဟိုက ခ်ဳပ္ကိုင္လိုသည့္စိတ္ဓာတ္ကို ျပင္ရမည္။ ကိုယ္လုပ္ သမွ် အကုန္မွန္သည္ ဆိုေသာ စိတ္ဓာတ္ကို ျပင္ရမည္။ အမ်ား ျပည္သူ ဆႏၵႏွင့္အညီ ညႇိႏိႈင္းေဆြး ေႏြး အေျဖရွာလိုသည့္ စိတ္ဓာတ္ကို ေမြးျမဴရမည္။

ႏုိင္ငံေရးအျမင္၊ ႏုိင္ငံေရးအသိအားေကာင္းၿပီး ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ ခ်ဥ္းကပ္ အေျဖရွာလိုသည့္ စိတ္ဓာတ္ကို တည္ေဆာက္ရမည္။ စိတ္သစ္လူ သစ္ျဖစ္ၿပီး တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူ မႈျမင့္မားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္ တြဲေဖာ္ေဆာင္မႈ က်ယ္ျပန္႔အား ေကာင္းလာေလေလ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး၏ ေမာင္းႏွင္ အားကို ပိုမို အားေကာင္းေစေလ ျဖစ္သည္။

From : 7 day daily - By: ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိမ္း

Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/91929

Read More »

မေတာ္ဘူးလုိ႔ သံေတာ္ဦး တင္မယ့္သူေတြ ရွိသလား
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲကို ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ရက္ပိုင္းသာ လိုပါေတာ့တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ ၂၄ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၅ ဦးဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကမွာ ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ကို မဲဆႏၵရွင္ ႏွစ္သန္းခန္႔က မဲေပးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဟာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြ အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ သိပ္ မေကာင္းလွေပမယ့္ ပါဝင္ယွဥ္ ၿပိဳင္ၾကမယ့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြအ တြက္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာ အရ အေရးပါတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ ေနတာ သတိထားဖို႔လိုပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏုိင္ရခဲ့တဲ့ အာဏာရအင္န္ အယ္လ္ဒီပါတီအေနနဲ႔ ဒီပြဲဟာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုအေပၚ ႏုိင္ငံေရးဩဇာ ယခင္ကေလာက္ ရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရတဲ့ ပြဲျဖစ္ပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနီး လာတာနဲ႔အမွ် တစ္ႏွစ္သားျပည့္ ေတာ့မယ့္ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရ ဟာ ယခုရက္ပိုင္းမွာ အခက္အခဲ ေပါင္းစံုနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတာ ေတြ႕ ေနရ ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ လက္ထက္မွာ အဖိႏွိပ္ခံ၊ အဆင္းရဲခံေနခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ အင္န္အယ္လ္ဒီကို တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ယံုမွတ္လို႔ ပံု အပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ခုေရတြင္းတူးၿပီး ခုေရၾကည္ ေသာက္လို႔ မရမွန္းသိေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ေသာကိစၥေတြမွာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္အားနည္းမႈေတြေၾကာင့္ တို႔ တင္တဲ့အစိုးရဟာ ဟုတ္ေကာ ဟုတ္ရဲ႕လားဆုိတဲ့ စိုးရိမ္မႈေတြရွိ လာၾကျပန္ပါတယ္။

အားလံုးသိတဲ့အတုိင္း အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီကို အႀကီးမားဆံုး ထိုးႏွက္ခ်က္ကေတာ့ ပါတီရဲ႕ ထိပ္တန္းဥပေဒအႀကံေပးတစ္ဦး ေလ ဆိပ္မွာ လုပ္ႀကံခံလိုက္ရတဲ့ ကိစၥ ပါ။

တရားခံကို လက္ရဖမ္းဆီးမိ ၿပီး ဆင့္ပြားတရားခံမ်ားကို ဖမ္း ဆီးစဥ္မွာ ဒီအမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သမၼတ႐ံုးကသာ ထုတ္ျပန္ေၾက ညာမယ္ဆုိၿပီး ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ ထုတ္ျပန္ၿပီးခါမွ ေနာက္ဆံုးအ ႀကိမ္မွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန က ျဗဳန္းဆို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး မွာ အဓိကတရားခံတစ္ဦးက လြတ္ေျမာက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အမႈကြင္း ဆက္ျပတ္သြားတာဟာ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရကို စိန္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္ေစ ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းတိုက္ပြဲမ်ားကိစၥပါ။ တပ္မေတာ္နဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာ မိတ္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ မ်ား တိုက္ပြဲေတြ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေန႔ ပင္လံုအ ခမ္းအနားမတုိင္ခင္မွာ ေသနတ္ သံေတြ တိတ္ခဲ့ပါတယ္။

မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ NCA လက္မွတ္ မထိုးရေသးတဲ့ UNFC လုိ႔ေခၚတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး ေတာင္းဆို ခ်က္ကိုးခ်က္ကို မူအားျဖင့္ သေဘာတူတယ္လို႔ ေၾကညာမႈေတြ ၾကားလာရပါတယ္။

အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ UNFC ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးညႇိ ႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆံုတဲ့သတင္းေတြလည္း ဆက္တိုက္ၾကားလာရ တဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ေတြလည္း ႀကီးသထက္ႀကီး လာပါတယ္။

ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ထပ္ၾကားရ ျပန္တာက ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပန္ေကာ့စခန္းကို ေကအိုင္ေအနဲ႔ TNLA ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က လာေရာက္တိုက္ခိုက္တဲ့သတင္း၊ ကိုးကန္႔ လက္နက္ကိုင္ေတြက ေလာက္ ကိုင္ၿမိဳ႕ကို အလစ္ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္တာေၾကာင့္ ျပည္သူ ေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္ေတြ ပ်က္ စီးဆံုး႐ႈံးသြားတယ္ဆုိတဲ့သတင္း ေတြပါ။

ဒီသတင္းေတြ ၾကားရျပန္ ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ စားပြဲ ေပၚမွာ ေဆြးေႏြး႐ံုနဲ႔ ၿပီးပါ့မလား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္ေသာကကိုလည္း ျဖစ္ရျပန္ေစပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မထသတစ္ျဖစ္လဲ YBS ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ မီတာခတုိးမယ္၊ မတိုးေတာ့ဘူးသတင္း ေတြ၊ ႏွစ္သစ္ကူး႐ံုးပိတ္ရက္ ပိတ္ မယ္၊ မပိတ္ဘူးသတင္းေတြ၊ ဦးဝီ ရသူနဲ႔ ကိုေဆြဝင္းတုိ႔ရဲ႕ သတင္း ေတြကလည္း ေန႔စဥ္ မိသားစု စကားဝိုင္းေတြကို လႈပ္လႈပ္ခတ္ ခတ္ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဒီလိုအကဲဆတ္တဲ့ အျဖစ္အ ပ်က္ေတြၾကားမွာ တခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူလူထုကလည္း အစိုးရအ ေပၚ မခ်င့္မရဲျဖစ္လာတာေတြရွိ ေနပါတယ္။ ဘာမွ မေျပာင္းလဲ ေသး ပါလားလို႔ ေျပာသူက ေျပာ သလို ႏွစ္သစ္ကူးရက္ရွည္မပိတ္ လို႔ အိမ္ျပန္ဖုိ႔ စိတ္တိုတဲ့သူေတြက လည္း မဲေပးခဲ့တဲ့ မင္သုတ္ခံရတဲ့ လက္သန္းေလးကို ျဖတ္ပစ္ခ်င္ ေနၿပီလုိ႔ ဆုိသူေတြကလည္း ဆုိ လာပါတယ္။

အာဏာရ အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီကေတာ့ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ဆက္လုပ္ဖုိ႔လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ထား ပါတယ္။ ထိုနည္းအတူ အတိုက္ အခံ ပါတီႀကီးျဖစ္တဲ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီကလည္း အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီကို ျပည္သူေတြက ခံစား ခ်က္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပး လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ေနရာ အမ်ားစုတြင္ ေျဗာင္းဆန္ေနဟုလည္း ေဝဖန္ေနျပန္ပါတယ္။

ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ရက္သားမွာ အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ တစ္ဦးနဲ႔ လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ရင္း စကားေျပာမိပါ တယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ကေတာ့ သူ႔အစိုးရေကာင္း ေၾကာင္းကိုသာ ေျပာဆိုတာျဖစ္ ေပမယ့္ စာေရးသူတုိ႔ ျပည္သူေတြ မသိရတဲ့ အရာေတြလည္း သိရ တာေၾကာင့္ စိတ္ဝင္တစား နား ေထာင္ျဖစ္လိုက္ပါတယ္။

သူက ေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ ဖ်က္ဆီးခံထားရတဲ့ တုိင္းျပည္ ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ဟာ တစ္ႏွစ္တည္းနဲ႔ မလြယ္ကူ ေၾကာင္း၊ ဥံဳဖြကုထံုးနဲ႔ ေရွာ့ခ္႐ိုက္ ကုထံုးေတြကိုလည္း အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရက မလုပ္ေၾကာင္း၊ ေရ ရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမယ့္အလုပ္ ေတြကိုသာ ဦးစားေပးလုပ္ ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

သူ႔ပါတီဘက္ သူယက္ေျပာ တယ္ဆုိေသာ္ျငားလည္း စိတ္ဝင္ စားစရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြ ပါလာပါတယ္။ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရသစ္ဟာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဘတ္ဂ်က္အရသာ တစ္ႏွစ္လံုး လုပ္ကိုင္ခဲ့ရၿပီး အ ေပါက္ေတြကို လိုက္ဖာေနရတာ နဲ႔ အခ်ိန္အေတာ္ကုန္ခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

သူ႔အဆိုအရ ယခင္လႊတ္ ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီေတြမွာပါ တဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးရွိမွ ေန႔ တြက္စရိတ္ထုတ္သံုးခြင့္ရွိေသာ္ လည္း အစည္းအေဝးမရွိေသာေန႔ ရက္မ်ားကိုပါမခ်န္ ေန႔တြက္ စရိတ္ထုတ္သံုးတဲ့ကိစၥေတြက အစ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ေမာ္ေတာ္ကား ေတြကို အပ်က္ျပၿပီး မျပင္ဘဲ ႏွစ္ စဥ္အသစ္ဝယ္တဲ့ ကိစၥေတြ၊ ျပည္ သူ႔ရင္ျပင္ထဲမွာ အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္ဖို႔ ျပထားတဲ့ ဒုတိယကမၻာ စစ္ လက္က်န္ ေလယာဥ္ပ်ံကို ေဆးသုတ္ဖို႔ဆုိၿပီး ႏွစ္စဥ္သိန္း ေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္ယူတဲ့ကိစၥေတြ စတာေတြကို ျဖတ္ေတာက္ကာ ဘ႑ာေငြကို ဖာေထးခဲ့ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ အ႐ႈံးေပၚေနတဲ့ စက္႐ံု ၄၄ ႐ံုကို ပိတ္လိုက္တဲ့အေၾကာင္း၊ ယခင္က အ႐ႈံးေပၚမွန္းသိလ်က္နဲ႔ လည္ပတ္ေနတဲ့အတြက္ ႏွစ္စဥ္ စက္႐ံုျပင္ဆင္စရိတ္ေတြသာ ႐ႈံး ႐ံုမက ယင္းစက္႐ံုမ်ားအတြက္ ေပးေနရတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေတြပါ အ႐ႈံးေပၚရသျဖင့္ မိေအး သံုးေလးခါနာရေၾကာင္းနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘတ္ဂ်က္မွ အေပါက္ေတြ ဖာ ေထးႏုိင္ခဲ့လို႔ ပိုလွ်ံလာတဲ့ ဘတ္ ဂ်က္နဲ႔ လာမယ့္ႏွစ္မွာ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြကို ပိုမိုလုပ္ ကိုင္ႏုိင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစာင့္ ၾကည့္ပါလို႔ ေျပာသြားပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္ဆုိသူ ဟာ ဥပေဒျပဳသူျဖစ္႐ံုမက အစိုးရ ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပ ေဝဖန္ရတဲ့သူျဖစ္တဲ့အတြက္ တာဝန္ေသးသူတစ္ဦးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြရဲ႕ လက္ေတြ႕ဘဝနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုးသူေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါ။ ျပည္သူနဲ႔မ်ားမ်ား ထိေတြ႕ေလေလ ျပည္သူ႔ဘဝကို နားလည္ေလေလ ျဖစ္မွာပါ။

တစ္ခ်ိန္က လမ္းစဥ္ပါတီ ေခတ္မွာလည္း ျပည္သူ႔ကိုယ္စား လွယ္ဆုိတာရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုက ေရစီေခၚတဲ့ ဖဆပလအာဏာရ တဲ့ ေခတ္မွာသာမက ကိုလိုနီ ေခတ္မွာလည္း ျပည္သူက ေရြး ခ်ယ္တဲ့ မင္းတိုင္ပင္အမတ္၊ ဥပေဒျပဳအမတ္ေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ တုိင္းေရးျပည္ ရာေတြရဲ႕ပကတိအေျခအေနေတြကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးၿပီး အစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရားကို တည့္မတ္ ေပးရတာျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔အတူ အစိုးရအဖြဲ႕ ယႏၲ ရားတည့္မတ္ဖို႔အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ မႈမ႑ိဳင္က ဝန္ထမ္းအႀကီးအကဲ ေတြ၊ တရားေရးမ႑ိဳင္က ဥပေဒ ပညာရွင္ေတြကလည္း အစိုးရအ ဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို သင့္ေတာ္၏၊ မေတာ္၏ ေဝဖန္ ေထာက္႐ႈဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။ မရွိတဲ့စာရင္းအင္းကို အရွိျပ၊ မျဖစ္ႏုိင္တာကို ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ မင္းလို လိုက္မင္းႀကိဳက္ေဆာင္ခဲ့လို႔ တုိင္း ျပည္ဆင္းရဲတြင္းနစ္ခဲ့တာ သမုိင္း က သက္ေသျပခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္းသားမရလည္း ကုကၠိဳ သားနဲ႔လည္း သင့္ေတာ္ပါတယ္ ဘုရားလို႔ သံေတာ္ဦးတင္မယ့္သူ ေတြနဲ႔ေတာ့ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာဆို ရရင္ YBS ဘတ္စ္ကားစနစ္ အ ဆင္မေျပေသးမႈကိုလည္း ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရက သိသင့္သလို ႏွစ္သစ္ကူး႐ံုးပိတ္ရက္ ခ်က္ခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ နစ္နာမႈကို လည္း အစိုးရနားၾကားေအာင္ပို႔ရ ပါမယ္။ ဒီလိုၾကားနာရမွလည္း ျပည္သူ႔အသံကို အစိုးရက ေျဖ ရွင္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လာမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲကို မဲေပးဖို႔ ျပည္သူေတြ မဲ႐ံုဆီသြားၾကပါ။ ေဗာင္းေတာ္ ညိတ္အိတ္ေတာ္ေဖာင္းမယ့္သူ ေတြကို ထားခဲ့ပါ။ မေတာ္ဘူးလို႔ သံေတာ္ဦးတင္မယ့္သူေတြကို ေရြးၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါရ ေစ..။။

From : 7 day daily - By: ဗညားလႈိင္ဦး

Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/91929

Read More »

သခြတ္ပင္မ်ား
ခုတစ္ေလာ သတင္းစာ ေတြ ဖတ္ရတာ၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ေတြ ၾကည့္ရ တာ စိတ္ မခ်မ္းသာ စရာ၊ စိတ္က သိကေအာက္ ျဖစ္စရာ ေတြခ်ည္း ဖတ္ေန၊ ၾကည့္ေနရ သဗ်။ ေျပာရ ရင္ ေမာင္သန္႔ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ထဲကို ဖရန္႔ တစ္ေယာက္ ရွယ္လုိက္လုိ႔ ေရာက္လာတဲ့ ပို႔စ္တစ္ခုကို ဖတ္မိ ရာက စိတ္ဆင္းရဲ စရာစေတြ႔ရ ေတာ့ တာပါပဲ။

‘‘ၾကည္လင္းကုိ ေက်းဇူး တင္တယ္။ ေအာင္၀င္းေဇာ္ကို ေက်းဇူး တင္တယ္။ ေအာင္၀င္းခိုင္ကို ေက်းဇူး တင္တယ္။ ေဇယ်ာၿဖိဳးကို ေက်းဇူး တင္တယ္’’လုိ႔ NLD ရဲ႕ ဥပေဒ အႀကံေပး ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီ ကို လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ ရာမွာ ပါ၀င္ တဲ့ သူေတြကို ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း ေရးထားတဲ့ ပုိ႔စ္ကို ဖတ္ရေတာ့ ေမာင္သန္႔ စိတ္ထဲ အေတာ္ပဲက သိကေအာက္ ျဖစ္ရ ပါတယ္။

ပို႔စ္ တင္တဲ့သူကို ၾကည့္လုိက္ေတာ့ လူမဟုတ္ဘဲ ရဟန္း တစ္ပါးျဖစ္ ေနလုိ႔ သာသနာ အတြက္ ရင္ေလး မိရပါ တယ္ဗ်။ ေတာ္ေတာ္ေလး လည္း စိတ္ဆင္းရဲ ရပါတယ္။ ေမာင္သန္႔တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ဆို တာ လူတစ္ေယာက္ အသတ္ခံရ တာကို ဒီလုိ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ ေက်းဇူး တင္ဖုိ႔ မေျပာနဲ႔၊ ေမာင္ သန္႔ အေမက သူ႔ေရွ႕မွာျခင္႐ုိက္ ရင္ေတာင္ ဆူတယ္ ခင္ဗ်။ ဒီလုိႏူးညံ့တဲ့ ဘာသာ၀င္ လူ၀တ္ေၾကာင္ ေတာင္မဟုတ္၊ ရဟန္း တစ္ပါးက ဒီလိုေရးတယ္ ဆိုေတာ့ ဗုဒၶဘာ သာ၀င္ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ စိတ္ ဆင္းရဲ တာေပါ့ဗ်ာ။

ေနာက္သိပ္မၾကာခင္ မတ္ လပထမပတ္ထဲမွာပဲ Myanmar Now သတင္းစာအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေဆြ၀င္းကို ဆရာေတာ္ဦး၀ီရ သူရဲ႕ ခုိင္းေစခ်က္အရ မႏၲေလး မဘသ အဖဲြ႕၀င္ဦးေက်ာ္မ်ဳိးေရႊက ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၆(ဃ)နဲ႔ တရားစဲြတဲ့အေၾကာင္း သတင္းစာ ေတြထဲမွာ ဖတ္ရပါတယ္ဗ်။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြၾကားမွာ လည္း အသံေတြညံညံစီစီထြက္ လာၾကတယ္ခင္ဗ်။ အဲဒီအထဲက မွ 7Day Daily က ေတြ႕ေမးထား တဲ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးရဲထြဋ္ရဲ႕ ေျဖၾကားခ်က္ကိုေတာ့ ေမာင္သန္႔သေဘာက် မိသဗ်။

‘‘ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူအပါ အ၀င္ တခ်ဳိ႕သူေတြေျပာေနတဲ့ ကိစၥေတြကို တားဆီးဖုိ႔ကြၽန္ေတာ္ တို႔ႏုိင္ငံမွာ အမုန္းတရားကိုပြား မ်ားေစတဲ့ ေရးသားခ်က္၊ ေျပာဆို ခ်က္ေတြကို တိတိက်က် အေရး ယူႏုိင္မယ့္ ဥပေဒတစ္ခုရွိဖုိ႔လိုၿပီ လို႔ ျမင္တယ္။ လက္ရွိအစုိးရအေန နဲ႔ ဘယ္လုိလုပ္မယ္ဆိုတာေတာ့ မသိဘူး။ ရဲစခန္းကအမႈဖြင့္ေပး လုိက္တာ ျပႆနာမဟုတ္ဘူး။ ပုဒ္မ၆၆ ကို အလဲြသုံးစားလုပ္တဲ့ အစဥ္အလာကိုစခဲ့တာက ျပႆ နာ။ ဒီေတာ့ ဒီပုဒ္မကိုျပင္ဖုိ႔လႊတ္ ေတာ္နဲ႔ အစုိးရအဖဲြ႕မွာတာ၀န္ရွိ တယ္’’လို႔ ဆိုပါသဗ်။

ဒါေပသိ အဲဒီဆက္သြယ္ေရး ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျပင္ဆင္ဖို႔ အာဏာ ရပါတီတြင္းမွာလည္း သေဘာ ထားေတြ ကဲြလဲြေနၾကတယ္လို႔ဆုိ ပါတယ္ဗ်။ အမုန္းစကားျဖန္႔ေ၀ သူေတြကုိ အေရးယူမယ့္ ဥပေဒ ၾကမ္းကလည္း ခုမွသမၼတ႐ုံးကို တင္ျပထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သမၼတ႐ုံးက အတည္ျပဳၿပီးရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုဆက္ရမွာပါ။

လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳၿပီး သမၼတက လက္မွတ္ေရးထုိးထုတ္ျပန္တဲ့အ ထိဆိုေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အျမန္ ဆုံးလုပ္ေနတယ္ဆုိရင္ေတာင္ ၾကာဦးမွာပါဗ်။ ဒီၾကားထဲမွာ အ မုန္းစကားျဖန္႔ခ်င္သူေတြလည္း မ်ားမ်ားနဲ႔ ျမန္ျမန္ျဖန္႔ၾကေပါ့ဗ်ာ။ ဟုတ္ဖူးလား။

ဒီရက္ပိုင္းထဲမွာပဲ ဆရာ ေတာ္ဦး၀ီရသူရဲ႕ လူသတ္မႈအား ေပး၊ ေက်းဇူးတင္သ၀ဏ္လႊာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Nay Myo Shwe (ရဟန္းတစ္ပါးဟု ယူဆရတဲ့) အ ေကာင့္ကတက္လာတဲ့ ပို႔စ္တစ္ခုက ဘာသာေရးအသိတုိးပြားေစ တဲ့အေၾကာင္းအရာေလးမို႔ Credit ေပးၿပီး ေဖာ္ျပပါရေစခင္ဗ်။

‘‘မစုိးရိမ္တုိက္သစ္မွာ ေနခဲ့ စဥ္အခါကေပါ့။ ေက်ာင္းတုိက္နဲ႔ ကပ္လ်က္မွာ သဂၤဇာေခ်ာင္းဆုိ တာ ရွိတယ္။ တစ္ခါတေလ စာ၀ါ နားတဲ့အခ်ိန္ေတြဆိုရင္ တခ်ဳိ႕ဦးပၪၥင္း ငယ္ေတြက အဲဒီေခ်ာင္းထဲမွာ လူေတြငါးဖမ္းေနတာကိုသြား သြားၿပီးၾကည့္တတ္ၾကတယ္။ အဲဒါကို မဟာနာယက ဆရာေတာ္ ႀကီးျဖစ္တဲ့ ဆရာေတာ္ဦးရာဇဓမၼ က ေတြ႕သြားေတာ့ အဲဒီလိုငါးဖမ္း တဲ့ေနရာကို မသြားၾကဖို႔၊ မၾကည့္ ၾကဖို႔ေနာက္တစ္ခါ အခုလိုေတြ႕ ရင္ ေက်ာင္းတုိက္ထဲကေန ႏွင္ ထုတ္မယ့္အေၾကာင္း သတိေပးပါ တယ္။

ေနာက္ၿပီးသူတစ္ပါးရဲ႕ အ သက္ကိုကိုယ္တုိင္သတ္မွ ပါဏာ တိပါတကံ ထုိက္တာမဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္း အဂၤုတၱရပါဠိေတာ္မွာလာတဲ့ ကုိယ္တုိင္သတ္ျခင္း၊ သတ္ရန္ တုိက္တြန္းျခင္း၊ သတ္ ျခင္းကိုခ်ီးမြမ္းျခင္းနဲ႔ သတ္ျခင္း၌ စိတ္အလို ဆႏၵတူမွ်ျခင္းဆိုတဲ့ က်ဴးလြန္မႈေလးမ်ဳိးစလုံး ပါဏာတိ ပါတကံထုိက္ေၾကာင္း ၾသ၀ါဒေပးေတာ္မူ ခဲ့ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ရဟန္းဆုိ တာ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္နဲ႔မွ သူ႔အသက္သတ္တာကို အားမ ေပးေကာင္းပါဘူး။ သက္ရွိေတြ ကို သတ္ျဖတ္ဖုိ႔မဆုိထားနဲ႔၊ သက္မဲ့ေတြျဖစ္တဲ့ သစ္ပင္၊ ပန္းပင္ေတြ ရဲ႕ အသီး၊ အရြက္၊ အခက္ေတြကိုေတာင္ မခူးရ၊ မခုတ္ရ၊ မဆိတ္ရ၊ ျမက္ပင္ေတြကိုေတာင္ မႏုတ္ရလို႔ တားျမစ္ခဲ့ပါတယ္။ (အကယ္သိလုိက ဘူတဂါမ၀ဂ္၊ ဘူတဂါမသိကၡာပုဒ္ကို ႐ႈပါေလ) တကယ္ေတာ့ သစ္ပင္ေတြကိုမွ မကပါ ဘူး။ ပထ၀ီခဏန သိကၡာပုဒ္အရ ေျမႀကီးကိုလည္း ပ်က္စီးေအာင္ မလုပ္ရပါဘူး။

တံျမက္စည္းလွည္းတဲ့အခါ မွာေတာင္ ေျမႀကီးကိုပ်က္စီးေစ လုိတဲ့ စိတ္နဲ႔ဖိႏွိပ္ၿပီး လွည္းတာ ေတြ မျပဳလုပ္ရပါဘူး။ ယုတ္စြ အဆုံးေျမႀကီးကို ပ်က္စီးေစလိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ က်င္ငယ္ကိုေတာင္ ျပင္း ျပင္းစြန္႔လို႔မရပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ရဟန္းဆိုတာ သက္မဲ့ျဖစ္တဲ့ သစ္ပင္ေတြ၊ ေျမ ႀကီးေတြကိုေတာင္ နာက်င္ေအာင္ မျပဳသင့္ဘူးဆုိမွေတာ့ သက္ရွိေတြ၊ အထူးသျဖင့္ လူေတြအေပၚမွာ ဆုိရင္ေတာ့ ေျပာဖြယ္ရာ မလုိေတာ့ၿပီေပါ့ေလ။

သာသနာကို တကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ့ ရဟန္းဆိုတာ ၀ိနည္းနဲ႔ မိမိအသက္ယွဥ္ လာခဲ့ရင္ေတာင္ မိမိရဲ႕အသက္ကိုပဲ စြန္႔လႊတ္ၿပီး၀ိနည္းကို ထိန္းသိမ္းရမွာပါ။ အခုေတာ့ မိမိရဲ႕ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဆုိတာကိုအေၾကာင္း ျပၿပီး ဘုရားရွင္ရဲ႕ ၀ိနယနဲ႔ ဓမၼကိုတန္ဖိုးက်ေအာင္ ေစ်းေတြခ်ေနတာ၊ ေစ်းေတြဖ်က္ေန တာေတြ ဟာ ဓမၼနဲ႔ ၀ိနယကိုသူတို႔ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းလို ေပါေပါ ပဲပဲမ်ား မွတ္ေနေလေရာ့သလား မသိပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ ၀ိနေယာနာမဗုဒၶ သာသနႆအာယုဆုိတဲ့အတုိင္း ၀ိနည္းဆုိတာ ဗုဒၶသာသနာရဲ႕ အသက္ပါ။ ၀ိနည္းတည္မွ သာသနာတည္မွာပါ။ သာသနာကို တကယ္ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္ရင္ ဘုရားစကားကိုပဲ လုိက္နာပါ။ ဘုရားရဲ႕ ဓမၼ၀ိနယနဲ႔ မညီညြတ္တဲ့ ဘယ္ဘုန္းႀကီးရဲ႕ စကားမွ လုိက္နာစရာမလိုပါ ဘူး။

ဆရာေတာ္က ဦးပၪၥင္းေတြ၊ ကိုရင္ေတြကို အၿမဲတမ္းဆုံးမ ေလ့ရွိတဲ့ အဆုံးအမေလးနဲ႔ပဲ ဒီပို႔စ္ကို အဆုံးသတ္လုိက္ပါရေစ။ မင္းတုိ႔ကို ရဟႏၲာပုံစံမ်ဳိးေနႏုိင္ရ မယ္လုိ႔ ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး။

ဒါေပမဲ့ ရဟန္းျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ အနည္းဆုံးမိေကာင္းဖခင္ သား သမီးေလာက္ေတာ့ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕မႈရွိရမယ္။ ကေလက၀ အုတ္ၾကားျမက္ေပါက္လမ္းသရဲ ပုံစံမ်ဳိး ဘယ္ေတာ့မွမျဖစ္ၾကေစ နဲ႔’’တဲ့။ ေကာင္းလုိက္တာ။ တန္ ဖိုးရွိလုိက္တာ။ ဒီ

ပို႔စ္ေလးကိုဖတ္ ၿပီး တင္ေပးတဲ့သူကို အထူးပဲေလး စားမိပါသဗ်။ ေမာင္သန္႔တုိ႔ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ေတြ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ နဲ႔အညီ က်င့္ႀကံေနထုိင္လုပ္ကိုင္ တဲ့ ရဟန္း သံဃာေတြကို ေရြးခ်ယ္ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ လွဴဒါန္းႏုိင္ ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းရပါသဗ်။

အဲဒီေနာက္ေတာ့ မတ္လ ၁၂ ရက္ထုတ္ 7Day သတင္းစာ မ်က္ႏွာဖုံးမွာ ဦး၀ီရသူကို တရားေဟာခြင့္တစ္ႏွစ္ ပိတ္ပင္တဲ့သတင္းနဲ႔အတူ မတ္လ ၁၁ ရက္က အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ သီးကြင္းေက်းရြာမွာ ပါး စပ္ကိုတိပ္ပိတ္ၿပီး ဦး၀ီရသူ ၀စီ ပိတ္တရားပဲြက်င္းပတဲ့ သတင္းဖတ္လုိက္ပါတယ္ဗ်။

တစ္ခါကိုေဆြ၀င္းကို ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)နဲ႔ အမႈ ဖြင့္ခဲ့တဲ့အထက္ျမန္မာျပည္ မဘ သအဖဲြ႕၀င္ ဦးေက်ာ္မ်ဳိးေရႊကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အသေရပ်က္ေစသည့္ စာသား မ်ား လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားမႈနဲ႔ သာမန္ျပည္သူ တစ္ ဦး ျဖစ္တဲ့ ေဒၚျမျမေဌးက စမ္း ေခ်ာင္းရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ပါတယ္ ခင္ဗ်။

အခုဒီေဆာင္းပါးေရးေနတဲ့ မတ္လ ၁၅ ရက္ ည ၈ နာရီ ဘီ ဘီစီျမန္မာပိုင္းသတင္းမွာ ကို ေဆြ၀င္းနဲ႔ ေတြ႕ဆုံတဲ့သတင္းနား ေထာင္လုိက္ရတယ္ခင္ဗ်။ မတ္ လ ၁၄ ရက္ ည ၉ နာရီေလာက္ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးရဲ႕ အိမ္ ကေန ညစာစားၿပီးျပန္လာတဲ့ ကိုေဆြ၀င္းကို စမ္းေခ်ာင္းက သူ႔ အိမ္နားအေရာက္မွာ လူတစ္စုက ၀ုိင္းၿပီး ရန္ျပဳ တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ကံေကာင္းလုိ႔အထိအခိုက္ မရွိခဲ့ ေပမယ့္ ေရွ႕ေလွ်ာက္သတိထား ရမယ့္ ကိစၥပါဗ်။ ဒါေလာက္လူ စည္ကားတဲ့ေနရာ၊ အနားမွာ လည္း ဆုိက္ကားသမားေတြ ရွိ တာေတာင္ ဒီလိုအတင့္ရဲရဲ အ ၾကမ္းဖက္ဖို႔ ႀကံစည္တယ္ဆိုတာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လုံၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာပါဗ်။

တစ္ခါဦး၀ီရသူရဲ႕ ဒုတိယအ ႀကိမ္ ၀စီပိတ္တရားပဲြကို မတ္လ ၁၅ ရက္က ျမစ္ႀကီးနားမွာ ျပဳလုပ္ သြားတယ္လို႔ 7Day Daily မတ္လ ၁၆ ရက္ထုတ္မွာ ဖတ္ရပါတယ္ဗ်။ အဲဒီသတင္းမွာ ၄၇ မိနစ္ၾကာ တဲ့ ဦး၀ီရသူရဲ႕ တရားပဲြ႐ုပ္သံဖုိင္ ကို Myint Zaw ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အ ေကာင့္က လႊင့္တင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆုိ ပါတယ္။ ဆရာေတာ္က ပလႅင္ေပၚမွာ ၿငိမ္သက္စြာထုိင္ေနၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္အၾကာမွာ တျခား ဆ ရာေတာ္တစ္ပါးက ဦး၀ီရသူရဲ႕ ပါးစပ္ကိုအနီေရာင္ တိပ္တစ္ခု၊ အနက္ေရာင္တိပ္တစ္ခုနဲ႔ လာကပ္ေပးခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အင္း ..လူသတ္သမားေတြ ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေရးသား လုိက္ရာကစတဲ့ မီးပြားဟာ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ အခ်င္းခ်င္းလည္း စိတ္၀မ္းေတြကဲြ၊ ကိုယ္လည္းပါး စပ္ကို ခဏခဏတိပ္နဲ႔ ပိတ္ရ။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ဟိုးေလးတေက်ာ္ ေက်ာ္ပါဗ်။

ဒီၾကားထဲကေလာက္ ကိုင္စစ္ပဲြကလည္း တစ္ေက်ာ့ျပန္ လာ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲက တံတား အမည္ေပးတဲ့ကိစၥကလည္း အ ေတာ္မသတ္နဲ႔ ဒီသခြတ္ပင္ေတြ က မီးကဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပ မယ့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအထိ လာကူးစက္မွာ စုိးရိမ္မိေၾကာင္း ပါဗ်။

From : 7 day daily - By: လူမင္းသန္႔

Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/91930

Read More »

Saturday, March 18, 2017

ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တင္ေနေသးသည့္ ေနာက္ထပ္ အေၾကြးတစ္ခု
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၅ – မၾကာေသး ခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဦးကိုနီနဲ႔ ကိုေနဝင္းတို႔ အတြက္ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ သြားတာ ေတြ႔တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ၿပီး ႏွစ္ ေယာက္လံုးကို ခ်ီးက်ဴး စကားမ်ား ေျပာၾကား သြားတယ္။ က်န္ရစ္သူ မိသားစု နွစ္စု အေနနဲ႔ မိမိတို႔ မိ သားစုဝင္ ကြယ္လြန္ သြားတဲ့ အတြက္ ဝမ္းနည္း ပူေဆြးေန ၾကမည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း တစ္ဖက္က ယခုလို တစ္တိုင္း တစ္ျပည္လံုး က မိမိတို႔ကို ႏႈတ္အားျဖင့္တင္ မက ေငြအား၊ လူအားျဖင့္ပါ ဝိုင္း ဝန္းေဖးမ ကူညီၾက တာကို ျမင္ရသျဖင့္ ေျဖသာမယ္၊ မိမိတို႔ ခ်စ္ခင္ ရတဲ့ သြားေလသူႏွစ္ဦး အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူ ၾကလိမ့္မယ္၊ စိတ္ဒဏ္ရာ မ်ားလည္း နက္နက္ မက်န္ရစ္ႏိုင္ဟု ယံုၾကည္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမ့ ေနခဲ့ၾကတဲ့ မေမ့အပ္တဲ့ ကိစၥတစ္ခု ရွိပါေသးတယ္။ ဦးကိုနီနဲ႔ ကိုေနဝင္းတို႔ေလာက္ လူသိမမ်ား၊ ဟိုး ေလးတေက်ာ္မျဖစ္ဘဲ လူမသိသူ မသိေပးဆပ္ ခဲ့ၾကသူေတြ အတြက္လည္း စာနာေၾကာင္း၊ ေလးစား ဂုဏ္ယူေၾကာင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳ ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသဖို႔ ျဖစ္ တယ္။

၁၉၆၂ အာဏာသိမ္းသည္ မွစကာ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း ေပၚ ျပန္ေရာက္ေအာင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ ပါဝင္ကာ တြန္းတင္ေပး ခဲ့ၾကသူ အေပါင္း ဒုနဲ႔ေဒး ရွိခဲ့တယ္။  ထိုသူတို႔ဟာ မည္ သည့္ အက်ိဳးစီးပြားကိုမွ် ေမွ်ာ္ကိုး၍ မဟုတ္ဘဲ အမွန္တရားကို ခ်စ္ ျမတ္ ႏိုးစိတ္၊ တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ေလာကပါလ တရားမ်ား ထြန္းကားေရး တို႔ကို လိုလားတဲ့ စိတ္တစ္ခုတည္းနဲ႔ က်ရာေနရာမွ ဝင္ ေရာက္ကာ တိုက္ပြဲဝင္ ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္တယ္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၀ ျပည့္ ႏွစ္အၾကား ႏွစ္ ၅၀ ကာလအတြင္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုး ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္သူ၊ ဘဝပ်က္ ခဲ့သူေတြ တစ္ပံုတစ္ပင္ ရွိတယ္။ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပ၍ ေထာင္ က်ခံ၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံ၊ ေနာက္ ဆံုး အသက္အေသခံ ခဲ့ရသူတို႔သာ လွ်င္ စနစ္ဆိုးရဲ႕ ဒဏ္ကိုခံစားခဲ့ရသည္မဟုတ္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္မိသူ တို႔ရဲ႕ နီးစပ္ ပတ္သက္တဲ့ မိသားစု ဝင္၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ အေပါင္း အသင္း မ်ားလည္း တစ္ႏြယ္ ငင္တစ္စင္ပါ ခံစားခဲ့ၾကရတယ္။

လက္နက္ကိုင္ေတာခိုသြားၾကသူ တို႔ရဲ႕ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မ်ားလည္း အမ်ိဳး မ်ိဳးဒုကၡေပးခံခဲ့ရ တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဖခင္ဟာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးရဲ႕ ဖမ္းဆီး ျခင္းခံခဲ့ၿပီးေနာက္ သူတို႔မိသားစု ဒုကၡအႀကီး အက်ယ္ေရာက္ ခဲ့ၾက တယ္။  တစ္ ခ်ိန္က ႏိုင္ငံေရးလုပ္ ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ ကလည္း သတင္းမေမး၊ အားေပးႏွစ္သိမ့္မႈ မရွိခဲ့ၾကဟု ဆိုတယ္။

ဖခင္ျဖစ္သူ အဖမ္းခံရတဲ့ ေနာက္ အိမ္မွာ မိန္းမသားေတြခ်ည္း က်န္ရစ္ခဲ့တယ္။  အိမ္ရွင္က အိမ္လခတိုးေတာင္းတာခံရတယ္။

မိခင္ျဖစ္သူမွာ အစိုးရဝန္ ထမ္းျဖစ္ရာ ေနာက္ဆံုးရမယ္ရွာၿပီး အလုပ္ျဖဳတ္ခံရတယ္။ အျပင္ မွာ စာျပစားဖို႔လုပ္တာကိုပင္ ေထာက္လွမ္းေရးက စာမသင္ ႏိုင္ ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လိုက္ေႏွာင့္ယွက္တယ္။ ငတ္တစ္လွည့္ ျပတ္ တစ္လွည့္နဲ႔ ျဖတ္သန္းရတယ္။ စာအုပ္ေတြကို အေဟာင္းတန္း မွာ ေရာင္းစားရတဲ့အထိ ျဖစ္တယ္။

ႏိုင္ငံေရးသမားမိသားစုဆို လွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္က မဆက္ဆံ ခ်င္ၾက။  ကူကယ္ရာမဲ့ဘဝေရာက္ ရသလို ရွိခဲ့တယ္။ အေမနဲ႔သမီးေတြခ်ည္း ၾကံ့ၾကံ့ခံကာ ရပ္တည္ခဲ့ရတယ္။

ကြ်န္ေတာ့္မိတ္ေဆြလို ခါးသီးတဲ့အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ခံစား ခဲ့ ရသူေပါင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေထာင္ ေသာင္းသိန္းဂဏန္းမွ် ရွိ ႏိုင္တယ္။ ထိုခံစားခဲ့ရသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးအ က်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေရးအသင္းက စု ေဆာင္းျပဳစုထား တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း/ သစ္ စာရင္း ဝင္ေနသူ ဦးေရထက္ ပိုတယ္။

ေထာက္လွမ္းေရးက ည ႀကီးအ ခ်ိန္မေတာ္ တံခါး လာ ေခါက္ ၿပီး ‘ေမးစရာရွိလို႔ လိုက္ခဲ့ပါဦး”လို႔ ေခၚသြားကာ ကံေကာင္းစြာျဖင့္ ျပန္လႊတ္ခံခဲ့ရဖူးသူအား လံုး၊ ထိုသူတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထိ ခိုက္ခံစားခဲ့ရသူအားလံုး၊ ၁၉၈၈၊ ၂၀ဝ၇ စ တဲ့ အေရးအခင္းတို႔မွာ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပ၍ျဖစ္ေစ၊ ေဘးက ရပ္ၾကည့္ရာမွျဖစ္ေစ က်ည္သင့္ကာ ကြယ္လြန္ ခဲ့သူမ်ား အားလံုး၊ ႐ိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီး ခံရသူ အားလံုး၊ လိင္ပိုင္းအေစာ္ကားခံခဲ့ ရသူအားလံုး စသည္ျဖင့္ အာဏာ ရွင္စနစ္ ဆိုးရဲ႕ ႐ိုက္ခ်က္ကို အဖ်ား အနားပင္ျဖစ္ေစ ထိမွန္ခဲ့ၾကသူ အားလံုးကို ဆိုလိုတယ္။

ေခတ္ဆိုးစနစ္ဆိုးေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအနက္ အဆိုးရြားဆံုးက ဥမမည္ စာမေျမာက္ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ အားကိုးတဲ့ မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳး စသည္တို႔ ဒုကၡေရာက္၊ အသက္ဆံုးသည္ကို ျမင္ရရာမွ ေသြးပ်က္ကာ တစ္ သက္လံုးစိတ္ေရာဂါရသြားတဲ့ ကေလးငယ္မ်ားက ဘဝမွာ အနစ္နာဆံုးျဖစ္တယ္။ လူႀကီးဆို တာက ကိုယ္ယံုၾကည္ရာကို လုပ္ျခင္းျဖစ္ ၍ ဘာပဲျဖစ္လာျဖစ္ လာ ေျဖသာ ႏိုင္ ေသးတယ္။ စိတ္ၾကံ့ခိုင္ႏိုင္ေသးတယ္။

ကေလး ဆိုတာက ေတာ့ ႏုနယ္စဥ္မွာ စိတ္ထဲကို ဒဏ္ရာ နက္နက္ဝင္သြားခဲ့ရင္ တစ္သက္လံုး နာလန္ထူမွာ မဟုတ္ေတာ့။  သူတို႔ရဲ႕ ပညာေရး၊ ႐ုပ္ က်န္းမာေရး၊ စိတ္က်န္းမာေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရးအားလံုး ထိခိုက္ နစ္နာ သြားေတာ့မယ္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ဆိုရင္လည္း သည္အတိုင္း။ မိမိေရွ႕မွာ လူေတြ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ေသၾက၊ ရြာေတြ မီး႐ိႈ႕ခံရတာကို ျမင္ရ၊ ကိုယ့္ေရွ႕မွာ သူမ်ားကို က်ဴးလြန္တာျဖစ္ေစ၊ကိုယ့္ကို က်ဴးလြန္တာ ျဖစ္ေစခံစားရၿပီဆိုလွ်င္ ထို က ေလး ငယ္ေတြဟာ တစ္သက္ လံုး ပံုမွန္ဘဝ မွာ ေနသြားဖို႔ မျဖစ္ ႏိုင္ ေတာ့။

ေစာေစာက ေျပာခဲ့တဲ့ ကြ်န္ ေတာ့္ မိတ္ေဆြဆိုရင္ တစ္သက္လံုး အမုန္းတရားျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာ ခဲ့ရ တယ္လို႔ဆိုတယ္။ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္ ႐ုပ္ဝတၳဳအကူအညီ ထက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအားေပးကူညီမႈမရခဲ့ျခင္းက အမုန္းတရားကို မီးေတာက္ေစတဲ့အဓိကအေၾကာင္း ရင္း ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။

ဆိုလို သည္ မွာ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့သူေတြ အတြက္ စစ္အစိုးရအဆက္ ဆက္သာလွ်င္ တရားခံမဟုတ္၊ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဝင္ ေတြ ကိုယ္တိုင္လည္း တာဝန္ရွိ တယ္။ ျပည္ သူ မ်ားအၾကားမွာ ဘယာဂတိ အ စိုးမိုးမခံဘဲ မတရားမႈကိုငံု႕မခံ စိတ္၊ နစ္နာသူအေပၚ အားေပးေဖးကူ ခ်င္စိတ္မ်ားထိုစဥ္က ကိန္းေအာင္းခဲ့လွ်င္ ကြ်န္ ေတာ့္မိတ္ေဆြက အစိုးရဆိုးေၾကာင့္ ဖခင္ေထာင္က် ေနရဦးေတာ့ မိသားစုဝင္မ်ား သည္လာက္ဒုကၡမေရာက္ႏိုင္၊ အမုန္းတရားမ်ားလည္း သည္မွ် မပြားစီးႏိုင္ဟု သံုးသပ္မိတယ္။

ခုေတာ့အစိုးရကတင္မကပတ္ဝန္းက်င္ကပါ ေရနစ္သူဝါးကူထိုး သလိုျဖစ္တယ္လို႔သူ႕ျဖစ္ရပ္ကို ၾကည့္ ၍ ခံစားရတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ ညႊန္ျပလိုတဲ့အခ်က္မွာ ထိုသို႔ေသာ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က မည္သို႔ေသာ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ကုစားေပးမည္နည္းဆိုတဲ့ အခ်က္ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားျဖစ္ခဲ့ဖူးသူမ်ားအတြက္ ပံုမွန္အခ်ိန္တစ္ခုေရာက္တိုင္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးမယ့္ အသင္းအဖြဲ႕၊ လူပုဂၢိဳလ္ စသည္ ယေန႔ေပၚ ထြက္လာၾကၿပီျဖစ္တယ္။

ဒါေပမဲ့ အေပၚမွာ ေျပာခဲ့သလို စိတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသူေတြအတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းမဟုတ္တဲ့ မည္သို႔ေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးအစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္မည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိ အစိုးရအေနနဲ႔ စဥ္းစားထားတာကို သိရွိလိုတယ္။ ဒါ က စနစ္ အကူးအေျပာင္းကို ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္းအတြက္ အေရး ႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ Transitional Justice (အသြင္ကူးေျပာင္းကာလတရားမွ်တမႈ) လို႔ ေခၚၾကတယ္။

မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ တရားမွ်တမႈရွာေဖြတဲ့ လုပ္ငန္း ျဖစ္တယ္။ ‘အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အတိတ္ကို ျပည္ဖံုး ကားခ်ျခင္း၊ သင္ပုန္းေခ်ျခင္း၊ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားကို ခြင့္လႊတ္ ျခင္းနဲ႔ မသက္ဆိုင္ တဲ့ သီးျခား လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တယ္။

သာဓက ျပရလွ်င္ အတိတ္က အစိုး ရ အဆက္ဆက္ရဲ႕ မွားယြင္းခဲ့တဲ့ အျပစ္ေတြကို အတိအလင္းဖြင့္ဟဝန္ခံျခင္း၊ (ဦးကိုနီနဲ႔ ကိုေနဝင္းမိသားစုေတြကို လုပ္ေပးသလို) နစ္နာခဲ့သူေတြကို ျပန္ လည္ ၾကည့္႐ႈ ေစာင္မျခင္း၊ တစ္ခ်ိန္က နာမည္ ပ်က္စာရင္းသြင္းခံခဲ့ရသူေတြကို လူဆိုးမဟုတ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေၾကညာေပးျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲမွာ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံ ခဲ့ ရသူအားလံုးတို႔အတြက္ အထိမ္း အမွတ္တစ္ခုခု (ျပတိုက္၊ ေက်ာက္ တိုင္၊ ပန္းျခံ စသည္) ျပဳလုပ္ေပး ျခင္း၊ ထိုသူတို႔အတြက္ ရည္စူး၍ ေန႔တစ္ေန႔ကို ေအာက္ေမ့ဖြယ္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ စိတ္ ဒဏ္ရာျဖင့္ ႀကီးျပင္းခဲ့ၾကရသူမ်ား အတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ၊ ေႏြးေထြးမႈေတြ ျပန္လည္ေပးျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္တယ္။

အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ တရားမွ်တမႈဟာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစီအစဥ္နဲ႔ ကုစားေပးျခင္းျဖစ္တယ္။

ထို ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ အရင္မလုပ္ဘဲ စနစ္ အကူးအေျပာင္းကိုသာ ပံုေဖာ္မယ္ဆိုပါလွ်င္ စစ္မွန္တဲ့ တရားမွ်တမႈ ထြန္းကားတဲ့ လူ႕ေဘာင္ကို တည္ ေဆာက္ ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟာ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ျပည္သူအမ်ားေတာင့္တတဲ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရ စီႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ခုျဖစ္ လာေပမဲ့  ၾကားကာလမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ တရားမွ်တမႈကို မေဖာ္ေဆာင္ထား မိပါက ေသြးျပည္ပုပ္တို႔ကို ေဖာက္ခ်ကာ ေဆးမထည့္ ဘဲ အေပၚက အေရျပား ထပ္ပိုးၿပီး မိတ္ကပ္ လိမ္းတာနဲ႔ တူပါလိမ့္ မယ္။

တိုင္းျပည္ကသာ တည္ၿငိမ္သြားၿပီး စီးပြားေရးေကာင္းခ်င္ ေကာင္းလာမည္ျဖစ္ေပမဲ့ ေခတ္ဆိုးကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေပၚမွာ စစ္မွန္တဲ့ အျပံဳးတို ႔ကိုေတာ့ ျမင္ရမည္ မဟုတ္ပါ။

ဆရာႀကီးေရႊဥဒါင္းစကား ျဖင့္ေျပာရလွ်င္ စိတ္တြင္ ဆူးမ်ား တစ္ေခ်ာင္းၿပီးတစ္ခ်ာင္းေပါက္ေန ေသာလူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ားအျပားက်န္ရွိေနပါေသးတယ္။ ထိုလူအမ်ားကိုလည္း မေမ့အပ္ဘဲ လက္တြဲေခၚဖို႔၊ ဂ႐ု စိုက္ဖို႔ ႏိုင္ငံ ေတာ္ (အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူ) မွာ အေၾကြးက်န္ေနပါတယ္။

ဓာတ္ပုုံ-ဦးမ်ဳိးခုုိင္

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by : ေဝယံဘုန္း (Myanmar Now)

Originally published at - http://www.kumudranews.com

Read More »

ေအာင္ျမင္သူ၏ အေတြး
“မဂၤလာေဆာင္ ဖိတ္စာပါလားကြ”

“ဟုတ္ကဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ ဖိတ္စာပါ၊ ျဖစ္ေအာင္ လာခဲ့ေနာ္ ဦး”˘

“ေအး ေအး လာရမွာေပါ့ကြာ”

သူထြက္သြားေတာ့ မဂၤလာေဆာင္ ဖိတ္စာကို ကြ်န္ေတာ္ ျဖန္႔ၾကည့္လိုက္ သည္။ ေမာင္ေက်ာ္လူႏွင့္ မေစာျမသႏၱာ တို႔ရဲ႕ မဂၤလာဖိတ္စာ။ ႏွစ္ေယာက္စလံုးက သမိုင္းအဓိကနဲ႔ ဘြဲ႔ရထားသူေတြ။ ဇနီးေလာင္းက မူလတန္းျပ ဆရာမေလး။

ကားေလထိုး၊ ကားဘီးဖာေနေသာ ေမာင္ေက်ာ္လူကို ဘြဲ႔ရ တစ္ေယာက္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ မထင္ခဲ့ တာေတာ့ အမွန္။ သူတို႔ မဂၤလာေဆာင္ကို ၿမိဳ႕မွ အထင္ကရ မဂၤလာ ခန္းမ ျဖစ္ေသာ အာရီယံတြင္ စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္ သတိထား မိသည္က ဧည့္ပရိသတ္အမ်ား စုသည္ ၿမိဳ႕ေပၚမွ ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးမင္း ကိုယ္ပိုင္ကား ပိုင္ရွင္မ်ား၊ အငွားကား ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ဒ႐ိုင္ဘာမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ ဤ သည္ကိုေထာက္႐ႈျခင္းျဖင့္လည္း ေမာင္ေက်ာ္လူ၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးဗ်ဴ ဟာ မည္မွ်ေျမာက္ေၾကာင္းကို ခန္႔မွန္း အကဲခတ္ခြင့္ရခဲ့သည္။

*

ပုဏၰားကြ်န္း စက္မႈဇုန္သို႔ သြားေသာေန႔က ေမာင္ေက်ာ္လူတို႔ ဆိုင္ေရွ႕မွ ကြ်န္ေတာ္ ျဖတ္သြားေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ခုကို ျမင္လိုက္ရသည္။ ၿခံဝင္းထဲတြင္ အေဆာက္အအံုႏွစ္ခုကို ထပ္မံေဆာက္လုပ္ထားသည္။ ေသခ်ာစြာ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ တစ္ခုက ကားတာယာ၊ ဘက္ထရီ၊အင္ဂ်င္ဝိုင္ အေရာင္းျပခန္း ျဖစ္ ၿပီး ေနာက္တစ္ခုက ကားအလိုင္းမင့္ခ်ိန္ သည့္ အေဆာက္အအံု ျဖစ္သည္။

အျပန္ဝင္ျဖစ္ေအာင္ဝင္မည္ဟု ဆံုး ျဖတ္ကာ ခရီးဆက္သည္။ ခုမွပဲ ကား ေအာက္ပိုင္းကို မစစ္ေဆးမိတာ အေတာ္ၾကာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိရမိသည္။

စက္မႈဇုန္မွ ကြ်န္ေတာ္ ျပန္လာၿပီး သူ႕ဆိုင္ေရွ႕ေရာက္ေတာ့ ညေန ၄းဝ၀ နာရီထိုးလုၿပီ။ ကြ်န္ေတာ့္ကားကို ျမင္သည္ႏွင့္ ထံုးစံအတိုင္း ေလေပါင္ခ်ိန္တိုင္းသည့္ ကိရိ ယာကေလးကိုင္ကာ ကားနားသို႔ ေရာက္ လာသည္။

‘ေလထိုးဖို႔ မလိုေသးဘူးကြ၊ အလိုင္း မင့္ခ်ိန္ခ်င္လို႔”

‘ဪေၾသာ္ ဒါဆိုရင္ ဒီဘက္ကို ေမာင္းၿပီး ေရွ႕က သံျပားေပၚ ေမာင္းတင္လိုက္ရင္ ရပါၿပီ”

ကားကို သူတို႔လိုေသာ အေနအထား သို႔ ေရာက္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္ ေနရာခ်ေပးလိုက္သည္။ သူတပည့္ႏွစ္ေယာက္က ကားကို ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ကားေအာက္သို႔ ဝင္ကာ ပြတ္တိုက္ထားေသာ ေအာက္ေျခမွ ဒဏ္ ရာမ်ားကို မ်က္ျမင္စစ္ေဆး ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္သည့္ကိစၥေတြ အားလံုးၿပီးေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ အေျဖစာရြက္ကေလး ထြက္လာသည္။

ကားကို လမ္းမေပၚျပန္တင္လိုက္ၿပီး

”ဦးး ေကာ္ဖီကေလး ဘာေလးေသာက္ပါဦး၊ အခ်ိန္ရတယ္ မဟုတ္လား”

“ေအးကြာ၊ အလုပ္ကိစၥေတြ အားလံုးၿပီးၿပီဆိုေတာ့ အခ်ိန္ရပါတယ္”

သူက ကားတာယာ ႐ိႈးရြမ္းဆီသို႔ ေခၚသြားၿပီး ပလတ္စတစ္ကုလားထိုင္တြင္ ထိုင္ေစသည္။ သူတစ္လံုး ကိုယ္တစ္လံုး ။

“ဒါနဲ႔ မင့္ပိုင္ရွင္မျမင္ပါလား”

‘ဓာတ္လယ္ဆရာေတာ္ရဲ႕ တရားစခန္း ဝင္ေနတယ္ဦး၊ ၁၀ ရက္ တရားစခန္း က တနလၤာေန႔ဆိုရင္ေတာ့ ၿပီးပါၿပီ”

“ပိုင္ရွင္က စိတ္ခ်လက္ခ်ထားခဲ့တာေပါ့”

“ကြ်န္ေတာ့္ကို အစကတည္းက တူလိုသားလိုပဲ သေဘာထားတယ္၊  ဆက္ဆံပါ တယ္၊ အခြင့္အေရးေတြ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ေပးတယ္”

“ဒါနဲ႔ ဒီတာယာေတြ၊ ဘက္ထရီေတြ၊ အင္ဂ်င္ဝိုင္ေတြက … ”

“ဒါေတြကလဲ ကြ်န္ေတာ့္ကို ယံုလို႔ ၿမိဳ႕ထဲက ဆိုင္ပိုင္ရွင္ႀကီးေတြက ပစၥည္းေတြ ခ်ထားေပးတာ၊ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ဆရာက ဆိုင္ခန္းပဲ အရင္းစိုက္ရတယ္”

‘အင္း ဆိုင္ရွင္ေတြကလဲ အကြက္ ေတာ္ေတာ္ ျမင္တာပဲ၊ ဒီပစၥည္းေတြက မင္းတို႔ ေထာက္ခံလိုက္ရင္ ကားပိုင္ရွင္ေတြက သေဘာက်ၿပီးသားပဲေလ၊ ဒါနဲ႔ ဘာပစၥည္းေတြရွိလဲကြ၊ ေနာက္လဲ လိုရင္ လာရတာေပါ့”

‘ဆိုင္မွာေတာ့ အိမ္စီးကားတာယာ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေအာ္တိုဝိုင္၊ ဂီယာဝိုင္၊ အင္ဂ်င္ဝိုင္အမ်ိဳးအစား ေကာင္းတာေတြ ရွိပါတယ္၊ၿပီးေတာ့ ခုကြ်န္ေတာ္တို႔ဆိုင္မွာ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ ထိုးလို႔လဲရၿပီ၊ ခရီးေဝးသြားရင္ေတာ့ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ထိုးတာ အေကာင္းဆံုး၊ တာယာ လံုးဝမပူဘူးဗ်”

“ေအးကြာ၊ ခရီးရွည္သြားမယ့္အခါလာခဲ့မယ္၊ ဒါနဲ႔ ခုလို ဆိုင္ကို တိုးခ်ဲ႕ၿပီးလုပ္ဖို႔ စိတ္ကူး ဘယ္ကရတာလဲ၊ ပိုင္ရွင္ရဲ႕ စိတ္ကူးလား”

“ကြ်န္ေတာ့္ စိတ္ကူးပါ၊ ပိုင္ရွင္က ကြ်န္ေတာ့္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝေပးထားေတာ့ တိုးတက္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္ စဥ္းစားရေတာ့တာေပါ့”

“အင္း ဆိုစမ္းပါဦး”

“ကြ်န္ေတာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြတိုးခ်ဲ႕ခ်င္တယ္၊ အမ်ားႀကီးလုပ္ပစ္ခ်င္တယ္၊ ငါဘာလုပ္တတ္သလဲလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဆန္းစစ္ေတာ့ ဒီပညာကလြဲလို႔ ဘာပညာမွမတတ္ဘူး၊ ဒီေတာ့လုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ႕ခ်င္ရင္ ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့ ကိုယ္ကြ်မ္း က်င္တဲ့ အလုပ္ကို တိုးခ်ဲ႕တာဟာ အေကာင္းဆံုးဆိုတဲ့ အေတြးကို ရတယ္”

“အင္း”

“ေန႔စဥ္လိုလို ထိေတြ႕ေနရတဲ့ အလုပ္ဆိုေတာ့ အခက္အခဲ မရွိဘူး၊အမွားအယြင္း နည္းမယ္၊ အသစ္အဆန္းလုပ္မယ္ဆိုရင္ တစ္က ျပန္စရမွာ”

“အင္း”

“ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ ဦးလိုပဲ ရင္းႏွီး တဲ့ ကားပစၥည္းေတြ ေရာင္းတဲ့ ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ႀကီးနဲ႔ စကားေျပာျဖစ္ၿပီး တာယာေတြ ေရာက္လာတယ္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္ဆီက အင္ဂ်င္ဝိုင္ေတြ ေရာက္လာတယ္၊ အလိုင္းမင့္ခ်ိန္တာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က တင္ျပလို႔ ပိုင္ရွင္က ခြင့္ျပဳတာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ သြားဝယ္လာတာ˘

ကြ်န္ေတာ္တို႔ စကားေျပာေနစဥ္ သူ႕တပည့္ကေလးက ေကာ္ဖီမစ္ႏွင့္ စံျပ ေပါင္မုန္႔မ်ားလာခ်သည္။ စကားေတြ ေျပာၿပီး ကြ်န္ေတာ္ဆိုင္ကအထြက္၊ ေက်ာင္းစိမ္း ဝတ္စံုကေလးႏွင့္ သူ႕ဇနီး ဆရာမေလးက ဆိုင္ထဲသို႔ အဝင့္။

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by ခင္ေမာင္ဝင္း (စစ္ေတြ)

Originally published at - http://www.kumudranews.com

Read More »

စီမံကိန္းေတြ၊ စက္႐ံုေတြ ဘာေၾကာင့္ ႐ံႈးတာလဲႏွင့္ ေမာင္မိုးသူ
မေန႔ တစ္ေန႔က လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ ယခင္ အစိုးရရဲ႕ အ႐ံႈးေပၚ ေနတဲ့ စက္႐ံုေတြ၊ စီမံကိန္း ေတြကို ရပ္ဆိုင္းဖို႔ အဆိုတင္ ေဆြးေႏြး တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကလည္း အ႐ံႈးသက္သာ ေအာင္ ရပ္ဆိုင္းရင္ အလုပ္သမားေတြ ဘယ့္ႏွယ္ လုပ္မလဲ လို႔တို႔ ဘာတို႔ ေျပာၾက ဆိုၾကတာေတြ ၾကားရပါတယ္။ သည္မွာတင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေျပာခ်င္ စိတ္ကို ေအာင့္အည္းေန ခဲ့ရတဲ့ ေမာင္မိုးသူရဲ႕ ေျပာ ခ်င္စိတ္ေတြက ပြင့္အန္ ထြက္လာ ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းကို ၾကည့္ပါ။

၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့အခ်ိန္က စၿပီး ျပည္တြင္းစစ္က တစ္ပါတည္းပါလာ ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရင္ဆိုင္ရတဲ့ ဦးႏုရဲ႕ လႊတ္ေတာ္အစိုးရဟာ ဖဆပလ အစိုးရ ျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရတာ မွန္တယ္။ ဖဆပလထဲမွာ တည္ၿမဲနဲ႔ သန္႔ရွင္း အကြဲ ဇာတ္လမ္းရွိေနတာ မွန္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ျမန္မာဟာ ထိပ္တန္းေနရာက ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ တယ္။ ထိပ္တန္းေနရာေတာင္မွ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးကအစဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္က ခ်ဴ အင္လိုင္း၊ အိႏၵိယက ေန႐ူး၊ အင္ဒိုနီးရွားက ဆူကာႏို၊ ျမန္မာက ဦးႏုတို႔ဟာ ဘန္ေဒါင္း မူကို ခ်ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အာရွမွာ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ေလးဦးအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့ၿပီး ဘက္မလိုက္ဆိုတဲ့ စကားလံုး၊ ဘန္ေဒါင္း မူဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ ထင္ရွားခဲ့တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ အလြန္ႀကီးမားတယ္။ အေကာင္းဆံုး စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အေကာင္းဆံုး အရက္စက္႐ံုအျဖစ္ ဒိုင္ယာမီကင္ စက္႐ံုဟာထင္ရွားတယ္။ စီးကရက္လုပ္ငန္းကလည္း လူထုစီးကရက္၊ ဗြီစီးကရက္ အစရွိသည္ျဖင့္ အေကာင္းဆံုး စီးကရက္ မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ႏိုင္လြန္ဆိုလည္း ဟံသာေအးတို႔၊ ေခတ္အႀကိဳက္တို႔ ထိပ္ဆံုးကပဲ။ ဗႏၶဳလေစာင္စက္တို႔ဘာတို႔ ရွိသလို စားေသာက္ကုန္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ ပြင့္ေကာင္းဟာ အာရွတိုက္ရဲ႕ စံနမူနာ ျဖစ္ ခဲ့တယ္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ေၾကးမံုသတင္းစာဟာ ပထမဆံုးပတ္လည္စက္နဲ႔ ထုတ္ တိုက္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ထိုင္းက သတင္းစာဆရာေတြ လာေရာက္ေလ့လာၾကရတယ္။ ကေနဒီကြ်န္းမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စက္မႈလက္မႈ ျပပြဲေတြ၊ ကုမဏီလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ႀကီးက်ယ္ တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြဟာ အာရွမွာ ထိပ္ဆံုးက ျဖစ္ခဲ့တယ္။

ဒါေပမဲ့လည္း ဒါေပမဲ့ တည္ၿမဲနဲ႔သန္႔ ရွင္း အကြဲကိုု မထိန္းႏိုင္လို႔ ဦးႏုဟာ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေနဝင္းရဲ႕ စစ္တပ္ကို ၁၉၅၈ မွာ အိမ္ေစာင့္အစိုးရအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေနဝင္းဟာ တိုင္းျပည္အာဏာရခဲ့တယ္။ အဲသည္ စစ္အစိုးရဟာ အိမ္ေစာင့္ျဖစ္တဲ့ အတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈေနရာက ဖယ္ေပးခဲ့တယ္။ ဦးႏုရဲ႕ ပထစ အစိုးရတက္လာတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အမိုက္ေမွာင္ဇာတ္လမ္းဟာ ၁၉၆၂ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလိုက္ ျခင္းနဲ႔ စတင္လိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အစိုးရဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕အာဏာ သိမ္းလိုက္စဥ္က တိုင္းျပည္ရဲ႕ အရန္ဘ႑ာ ေငြေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွာ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး အားလံုး ထိပ္ဆံုးေနရာမွာ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္ကေန၊ အခ်မ္းသာဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ကေန အာဏာသိမ္းစစ္ အစိုးရဟာ သူ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းေလးငါးဆယ္အတြင္း အဆင္းရဲဆံုးႏိုုင္ငံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံရေအာင္အထိ မြဲျပာက်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

အဲသည္ စစ္အစိုးရဟာ ဘာအလြဲ အမွားေတြ လုပ္ခဲ့သလဲေမးရင္ အားလံုး အလြဲ အမွားလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာရမွာပါပဲ။ စစ္ အစိုးရဟာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီကို တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး စစ္အစိုးရ ကေန တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္အျဖစ္ က်င့္သံုးခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕လုပ္ငန္းအဝဝကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းခဲ့တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာအသိုက္ အဝန္းမွ ဖယ္ထုတ္ၿပီး ဝါးေလွာင္အိမ္ထဲ ပို႔ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့စကား ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ ႏိုင္ငံ တကာနဲ႔ အဆက္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး အထီး တည္း ေနခဲ့တယ္။ အဲသည္လို လုပ္ေဆာင္ ရာမွာ စစ္တပ္ကို အဓိကျဖစ္တဲ့ ကာကြယ္ေရးမွာသာ အသံုးမခ်ဘဲ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေနရာေတြမွာ ဌာနေပါင္းစံု၊ အဖဲြ႕ အစည္းေပါင္းစံုမွာ တပ္ရဲ႕ အထူးအရာရွိ ဆိုတာ ခန္႔အပ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈတာဝန္ေတြကို ယူေစခဲ့တယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကအစ ဝန္ထမ္း ဌာနေတြ အားလံုးတပ္က အထူးအရာရွိ မ်ားနဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့တယ္။ ထိုနည္းလည္းေကာင္းပဲ ျပည္သူပိုင္သိမ္းလိုက္ တဲ့ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုအားလံုးကိုလည္း တပ္က အထူးအရာရွိမ်ားနဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့တယ္။

သည္လို သည္လိုနဲ႔ စစ္တပ္အစိုးရဟာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ မႈ ဌာနအားလံုးနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အားလံုးကို ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေစခဲ့တဲ့ မဟာ့မဟာအမွားႀကီးကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး အာရွတိုက္ရဲ႕ အခ်မ္းသာဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေၾကညာရတဲ့အျဖစ္ ေရာက္ ေအာင္အထိ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

တပ္ရဲ႕ အဓိကအားနည္းခ်က္၊ လြဲမွားခ်က္ဟာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို သူ႕လူေတြနဲ႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ေစတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ဆိုတာ အလြန္သိမ္ေမြ႕ၿပီး ခက္ခဲတဲ့ ပညာရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ လုပ္ငန္းအသီး သီးရဲ႕ စီအီးအိုလို႔ဆိုတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ ကမၻာမွာ လစာအမ်ားဆံုး ေပးထားရသူ မ်ားျဖစ္ၿပီး သူတို႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြဟာ ကမၻာမွာအႀကီးဆံုးေတြ ျဖစ္လာခဲ့တာဟာ အထင္အရွားပါပဲ။

အရင္ လႊတ္ေတာ္အစိုးရလက္ထက္ က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေဆးပညာတကၠသိုလ္ေတြဟာ ကမၻာ့စံခ်ိန္မီမ်ားျဖစ္သလို စက္မႈတကၠသိုလ္ေတြဟာလည္း ကမၻာ့စံခ်ိန္မီ အင္ဂ်င္နီယာေတြ၊ စက္မႈပညာရွင္ေတြ ေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ RIT ထားလိုက္ဦး GTI ဆင္းဆိုရင္ပဲ အာရွမွာ အဆင့္ရွိေန ၿပီ။ ကုန္ကုန္ ေျပာရရင္ ရွစ္တန္းအဆင့္ရွိ တဲ့ နတ္ေမာက္ စက္မႈေက်ာင္းဆင္းမ်ား ေတာင္မွ အာရွတိုက္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွာ ေနရာရ၊ ေအာင္ျမင္တဲ့ ပညာရွင္မ်ားအ ျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

ဒါေပမဲ့ စစ္တပ္အစိုးရဟာ တကၠသိုလ္အားလံုးရဲ႕ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ ရန္ျဖစ္ၿပီး တပ္နဲ႔ ေက်ာင္းသား ရန္ပြဲကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ၆၂ ဇူလိုင္လကစခဲ့တဲ့ မီးပြားဟာ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုမွာ စစ္အစိုးရမ်ား ေနရာဖယ္ေပးရတဲ့အျဖစ္ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

စီးပြားေရးခြ်တ္ၿခံဳက်ေနတာကို မျဖစ္ ညစ္က်ယ္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးဆိုသဟာကို လုပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေရွးယခင္က မေပၚေပါက္ဖူးတဲ့ အာဏာရွင္မ်ားနဲ႔ ပူး ေပါင္းၿပီး ခ႐ိုနီလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ႀကီးထြားလာေစခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔အားလံုးက ကမၻာနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈျပဳခဲ့တာ မဟုတ္ဘဲ တ႐ုတ္ရဲ႕ စီးပြားေရးေအာက္မွာပဲ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ ၿပီး တ႐ုတ္က မသံုးေတာ့တဲ့စက္႐ံုေတြကို တင္သြင္းၿပီး လုပ္ငန္းအဝဝလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

သည္လို သည္လိုနဲ႔ စစ္တပ္အစိုးရဟာ ၂၀ဝ၈ နာဂစ္အလြန္မွာ စိတ္တိုင္းက် ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို အတည္ ျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ကာ စစ္တပ္ရဲ႕လူမႈအသင္းျဖစ္တဲ့ ႀကံ့ခိုင္ကို ပါတီအသြင္ေျပာင္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့လို႔ ၂၀၁၀ မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လႊတ္ ေတာ္အစိုးရ တက္လာပါတယ္။ အဲ သည္ လႊတ္ေတာ္အစိုးရကလည္း စစ္ အစိုးရရဲ႕ စီမံကိန္းေတြ၊ စက္႐ံုေတြကို ယခင္ပံုစံအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ေစခဲ့ရာက ၂၀၁၅ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ တက္ လာၿပီးတဲ့ေနာက္ အရင္အစိုးရရဲ႕ စီမံကိန္း မ်ားနဲ႔ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားဟာ အ႐ံႈးေတြ ေပၚေနလို႔ ရပ္ဆိုင္းဖို႔ အဆိုတင္သြင္းရတဲ့ အျဖစ္ကို ေရာက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတြအားလံုးဟာ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ဖ်င္း လို႔ ျဖစ္တယ္။ အနီးဆံုးဥပမာျပရရင္ ျပည္သူပိုင္သိမ္းထားတဲ့ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြကို ပုဂၢလိကကိုလႊဲေျပာင္းေတာ့ စက္႐ံုမွာ အ အလြန္မ်ားျပားၿပီး လံုးဝ သံုးမရတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားပါရွိတာကို လႊဲအပ္ရင္ လက္ခံရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားလို႔ ပုဂၢလိက မ်ားက ပိုလွ်ံဝန္ထမ္းမ်ားကို လက္ခံၿပီး အလုပ္တာဝန္မေပး၊ လခပဲေပးထားလို႔ ေနာက္ဆံုးဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္ထြက္သြားရတဲ့ စက္႐ံုေတြ၊ ဌာနေတြ အမ်ားႀကီးပါ။
ဘာပဲေျပာေျပာ အရင္အစိုးရေဟာင္း ရဲ႕ စီမံကိန္းမ်ား၊ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ား အ႐ံႈး ေပၚေနတာကေတာ့ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလို ထင္ရွားေနပါၿပီ။

တစ္ႏွစ္ၾကာလာသည္အထိ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုတဲ့ အစိုးရသစ္ဟာ အ ေပါက္တစ္ရာကို တစ္ေပါက္ခ်င္း လိုက္ဖာရင္း ထူးျခားမႈ သိပ္မရွိရာက စီမံကိန္းမ်ား၊ အလုပ္႐ံုစက္႐ံုမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းၾကဖို႔ လုပ္ ေနၾကပါၿပီ။

အေရးအႀကီးဆံုးေသာ့ခ်က္က ကြ်မ္း က်င္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈရွိသူမ်ားနဲ႔ စီမံကိန္းမ်ား၊ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲလည္ပတ္ေစၿပီး အ႐ံႈးဘဝက ကုန္းထဖို႔ ႀကိဳးစားႏိုင္ ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သ လိုက္ရပါတယ္။

စီမံကိန္းေတြ၊ စက္႐ံုေတြ ဘာေၾကာင့္ ႐ံႈးရတာတံုးႏွင့္ ေမာင္မိုးသူပါ။

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by: ေမာင္မိုးသူ

Originally published at - http://www.kumudranews.com


Read More »