နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label ေဗဒင္. Show all posts
Showing posts with label ေဗဒင္. Show all posts

Friday, March 24, 2017

စံ-ဇာဏီဘိုရဲ့ ေမာ္ဒန္ေဗဒင္ (မတ္လ ၂၄ ရက္မွ ၃၀ ရက္ အထိ)
မိႆရာသီ (မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)


ပဋိပကၡ အေႏွာင့္ အယွက္ မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႔မည္။ စကား အမွန္ကို ေျပာသူ ဟူ၍ ကိုယ့္ဝန္းက်င္တြင္ မရွိ။ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြား လြယ္သည္။ ေဒါသ အမ်က္ ျဖစ္ လြယ္သည္။ ေဒါသအမ်က္ ထြက္မႈေၾကာင့္ အမွားမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ေရာင္းမွား ဝယ္မွား ျဖစ္မည္။ မေတာ္ တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ မူလစိတ္ကူး ရည္မွန္းထား သည္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ ျဖစ္ေပၚမႈတို႔ ကြာျခားမည္။ သံေယာဇဥ္ မထားသင့္သူကို ထားျခင္းေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ ႀကံဳရမည္။

ယၾတာ ။ ။ အဂၤါေန႔မ်ားတြင္ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ ဇီးယိုစားကာ လိုရာဆႏၵျပဳပါ။

ၿပိႆရာသီ (ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁)

ဘဝအတြက္ အေရးပါေသာေျခလွမ္းသစ္မ်ား စတင္ရမည္။ အခက္ အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္လာသူမ်ားအေပၚအႏိုင္ယူ စိုးမိုးႏိုင္မည္။ ခရီးသြား၍ အက်ိဳးရွိမည္။ ၿခံေျမကိစၥ၊ ေနရာထိုင္ ခင္းကိစၥအတြက္ ေျပာဆိုေဆာင္ ရြက္မႈမွန္သမွ်ေအာင္ျမင္ အဆင္ေျပမည္။ အရပ္ေဝးမွ ေကာင္းေသာသတင္းစကားၾကား သိရမည္။ အလုပ္ေနရာ၊ ေနအိမ္ေနရာ ျပဳ ျပင္ျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။ ယၾတာ ။  ။ ေသာၾကာေန႔မ်ားတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားကိုုလြယ္အိတ္ လွဴဒါန္းပါ။

ေမထုန္ရာသီ (ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁)

ရပ္တန္႔ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္၍ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္မည္။ အမႈအခင္းရွိသူမ်ား အမႈႏိုင္မည္။ ဆံုး႐ံႈးထားသည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားျပန္လည္ရရွိမည္။ ေနအိမ္အနီးအပါး၌ အသံခ်ဲ႕စက္ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာရြတ္ဆိုမႈတို႔ကို အမ်ိဳးသမီးအုပ္စု တစ္စုမွေဆာင္ရြက္သည္ ႀကံဳေသာ္လြန္စြာေကာင္းလွသည္။ စိတ္ၿငိဳျငင္မႈမရွိသင့္။ ဆံုစည္းရန္မျဖစ္ ႏိုင္ေတာ့ဟုယူဆထားေသာ သူႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုစည္းမည္။

ယၾတာ ။  ။ ဗုဒၶဟူးေန႔မ်ားတြင္ ဝါးပေလြတစ္ေခ်ာင္းကို ေရႊေရာင္ သုတ္၍ ဖဲႀကိဳးအနီႏွင့္ စည္းေႏွာင္ကာအျမင့္တင္ျခင္းျပဳပါ။

ကရကဋ္ရာသီ (ဇြန္၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂)

အၿပိဳင္အဆိုင္ အတိုက္အခံမ်ားကိုေက်ာ္လႊား၍ ထူးျခားေသာေအာင္ ျမင္မႈမ်ားရရွိမည္။ က်ားလည္း မဟုတ္၊ မ လည္း မဟုတ္ေသာ သူ တစ္ဦးႏွင့္ဆက္စပ္၍ အလုပ္အႀကံအစည္ႏွစ္မ်ိဳးေဆာင္ရြက္ ေအာင္ျမင္ျခင္းရွိမည္။ အတတ္ပညာႏွင့္ ဘဝေအာင္ျမင္မႈဖန္တီးႏိုင္ မည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္အႀကီးအကဲေနရာသို႔ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေရာက္ရွိလာၿပီးလုပ္ငန္းႀကီးႏွစ္ခု လုပ္ကိုင္ရမည္။ ေကာင္းေသာအက်ိဳးဆက္မ်ား ရရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔မ်ားတြင္ ေညာင္ပင္တစ္ပင္ေအာက္ တြင္လိေမၼာသီးတစ္လံုးစားကာ လိုရာဆႏၵျပဳပါ။

သိဟ္ရာသီ (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ဩဂုတ္ ၂၃)

ျပႆနာအခက္အခဲမ်ား၊ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ အခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊား၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိလင့္ကစား ရသင့္ရထိုက္သည္တို႔ လက္ဝယ္မရ။ ေပးေလ်ာ္သူမရွိေသာ ထီေပါက္သည့္အလားတူမည္။ ျပႆနာအေျမာက္အျမားတာဝန္ ယူေျဖရွင္းရန္ လႊဲေျပာင္းရယူရမည္။စိတ္ေဝဒနာရွင္တစ္ဦးအား ေဆး႐ံုသို႔ လိုက္လံပို႔ ေဆာင္ျခင္းအား ကူညီရလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြန႔တြင္ အိုး၊ အုတ္၊ အစ္အစရွိေသာ တနဂၤေႏြနံ ပစၥည္းမ်ား အလွဴဒါနျပဳပါ။

ကန္ရာသီ (ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂)

အညံ့ကင္း၍ အခက္အခဲအလံုးစံု အဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေသာအေနအထားႀကံဳမည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ ေသာျပႆနာမ်ား တစ္စတစ္စေအးၿငိမ္းသြားမည္။ အလုပ္တိုးတက္မည္။ ဝင္ေငြစီးပြားတိုးတက္မည္။ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္ျခင္းရွိမည္။ ဝင္ေငြ တိုးပြားမည္။ ႀကံစည္ရည္ရြယ္ထားေသာကိစၥေရးရာမွန္သမွ်တို႔ လက္ေတြ႕ေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ ။  ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ကတြတ္ယို ဘုရားလွဴျခင္းျပဳပါ။

တူရာသီ (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃)

စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ား ေပၚထြန္းမည္။ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္မည္။ အ ခက္အခဲမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ ေမတၱာေရး ကံေကာင္းမည္။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရမည္။ စုေပါင္းလုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးမည္။ ကာလရွည္ၾကာ ေစာင့္ဆိုင္းေန ေသာအခြင့္အလမ္းတို႔ကို လက္ခံရရွိမည္။ ပညာေရးေကာင္းမည္။ အဆင့္ျမင့္ေအာင္ျမင္မႈကိုရမည္။ ႀကိဳးစားရက်ိဳးနပ္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဖေယာင္းတိုင္ ၁၅ တိုင္လွဴပါ။

ၿဗိစၦာရာသီ(ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂)

အရည္အေသြးထက္ျမက္မည္။ အခက္အခဲအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုုင္ မည္။ ဆိုင္းငံ့ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စတည္ရမည္။ အခက္ အခဲမ်ားကိုု ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ခရီးသြား၍ အက်ိဳးရွိမည္။ ႀကိဳးပမ္းထားသည္မွ အက်ိဳးထူးခံစားရမည္။ ေနရာအေျပာင္း အေရႊ႕ကိစၥေဆာင္ရြက္၍ အဆင္ေျပမည္။ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ မည္။ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားမည္။ အေတြ႕အႀကံဳသစ္မ်ား ရရွိမည္။

ယၾတာ ။  ။ အဂၤါေန႔တြင္ ဘုရားတစ္ဆူ၏ အဂၤါေထာင့္တြင္ ထီးျဖဴ ငါးလက္လွဴဒါန္းပါ။

ဓႏုရာသီ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)

အၿပီးအပိုင္ ဆံုး႐ံႈးသြားၿပီဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြေၾကးအခြင့္ အေရးတို႔ကိုျပန္လည္ရရွိမည္။ ဆံုစည္းရန္မျဖစ္ႏိုင္ဟုယူဆထားေသာ သူ ႏွင့္ ဆံုေတြ႕မည္။ ရရွိလိမ့္မည္ဟု စိတ္ကူးအိပ္မက္ပင္မရွိေသာ အခြင့္ထူး၊ တိုးတက္မႈႏွင့္ေငြေၾကးအခြင့္အလမ္းတို႔ကိုရမည္။ စြန္႔စား၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ေအာင္ျမင္မည္။ ျဖစ္လိုေသာ ဆႏၵမ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည္။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေပါင္မုန္႔ေထာပတ္သုတ္ အလွဴဒါနျပဳပါ။

မကာရရာသီ (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၀)

အခက္အခဲၾကားမွ တိုးတက္မည္။ လူမ်ိဳးကြဲ အက်ိဳးေပးမည္။ အၿပိဳင္ အဆိုင္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ေပၚေပါက္လာေသာ အခက္ အခဲျပႆနာမွန္သမွ်ကို ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းရမည္။ အျခားသူတို႔ မ႐ိုးမသား ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ေငြေၾကးကိစၥ၊ စာရင္းဇယားကိစၥ မ်ားကိုတာဝန္ယူေျဖရွင္းရမည္။ နီးကပ္လူ ဒုကၡပးတတ္သည္။ စကားမတည္သူမ်ားေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္လြဲေခ်ာ္မည္။

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔မ်ားတြင္ ႀကိမ္ျခင္း၊ ႀကိမ္ခံုအေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြ စြန္႔ပစ္ပါ။

ကံုရာသီ (ဇန္နဝါရီ ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)

စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ မ်ားမည္။ ရန္အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕မည္။ လုပ္သမွ်ေႏွာင့္ေႏွးမည္။ သူတစ္ပါးက အေလာတႀကီးႏွင့္ ျဖစ္သလိုလုပ္ေဆာင္ထားေသာကိစၥမ်ား လက္လႊဲရယူ၍လုပ္ကိုင္ရာမွ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မည္။ ကိုယ့္အလုပ္ထက္ သူတစ္ပါးကိစၥ မ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အလုပ္အေပၚစိတ္မဝင္စားေသာသူမ်ားႏွင့္ သာေတြ႕မည္။

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔မ်ားတြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေျခသုတ္ခံု၊ တံျမက္စည္းတို႔ လွဴဒါန္းပါ။

မိန္ရာသီ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀)

အခြင့္အေရးႏွစ္မ်ိဳး တစ္ၿပိဳင္တည္းေပၚမည္။ ဆိုင္းငံ့ထားေသာလုပ္ ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေငြေၾကးကိစၥစကားေျပာဆို ရျခင္းမ်ားအဆင္ေျပမည္။ သူတစ္ပါးႏွင့္ အယူအဆသေဘာထား ကြဲျပားျခင္းမ်ားရွိမည္။ ခရီးသြား၍ အက်ိဳးရွိမည္။ လူမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍လုပ္ကိုင္ျခင္းမွ ေကာင္းေသာအက်ိဳးရရွိမည္။ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားတတ္သည္။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔မ်ားတြင္ အုန္းတစ္ညြန္႔၊ ဗုဒၶသရဏံ တစ္ခက္၊ သေျပတစ္ခက္တြဲ၍ ဖန္ပန္းအိုးအတြင္းထိုးကာအျမင့္ တင္ပါ။

ခ်မ္းေျမ႕ေမတၱာ တံု႔ျပန္ပါသည္။

စံ-ဇာဏီဘို

(ဖုန္း-၆၄၁၆၃၉)

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by စံ-ဇာဏီဘို

Originally published at - http://www.kumudranews.com

Read More »

Saturday, March 18, 2017

စံ-ဇာဏီဘိုရဲ့ ေမာ္ဒန္ေဗဒင္ (မတ္လ ၁၇ ရက္မွ ၂၃ ရက္ အထိ)
မိႆရာသီ (မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)

စုေပါင္းလုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးမည္။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရမည္။ အခက္အခဲ၊ အတိုက္အခံမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ဆက္သြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ထူးျခားစြာ တိုးတက္မည္။ ေငြေၾကးအေပးအယူကိစၥတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေသာအခက္အခဲမ်ားကိုပယ္ရွားႏိုုင္မည္။ က်န္းမာေရးအထူးသတိရွိရမည္။ ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူးမ်ားကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ႀကံဳေတြ႕ေနေသာ အခက္အခဲမ်ားကိုကူညီသူ ေပါမ်ားမည္။

ယၾတာ ။ ။ အဂၤါေန႔မ်ားတြင္ အိမ္ရွိဆားထည့္ေသာခြက္ကို အသစ္အစားထိုး သံုးစြဲပါ။

ၿပိႆရာသီ (ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁)

ခရီးသြား၍ အက်ိဳးရွိမည္။ လူမ်ိဳးကြဲအက်ိဳးေပးမည္။ အရပ္တစ္ပါးႏွင့္ဆက္စပ္ ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားရရွိမည္။ သူတစ္ပါးႏွင့္မတူေသာ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္စီးပြားကိစၥမ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္။ ပစၥည္းေပ်ာက္တတ္သည္။ ေငြေၾကးလက္လြန္တတ္သည္။ မိန္းမခ်င္းမနာလိုမႈမ်ား ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ ေဆြမ်ိဳးႏွင့္ပဋိပကၡျဖစ္တတ္သည္။

ယၾတာ ။  ။ ေသာၾကာေန႔မ်ားတြင္ ေမ်ာက္တို႔အား ငွက္ေပ်ာသီးေကြ်းပါ။

ေမထုန္ရာသီ (ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁)

ေငြအစုလိုက္ဝင္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ သူတစ္ပါးႏွင့္ မတူေသာ႐ႈေထာင့္မွ လုပ္ကိုင္၍ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိမည္။ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚေကာင္းေပၚထြန္းမည္။ ေမတၱာေရး ကံေကာင္းမည္။ အလုပ္အႀကံအစည္တစ္ခု ၿပီးေျမာက္ျခင္းမတိုင္မီ အျခားလုပ္ငန္းသစ္တစ္ခုလုပ္ရန္ အေျခအေနအခြင့္ေကာင္းသစ္ေပၚမည္။ ဝင္ေငြတိုးပြားျခင္းႏွင့္ ဘဝအေျခအေန ျမင့္မားျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚမည္။

ယၾတာ ။  ။ ဗုဒၶဟူးေန႔မ်ားတြင္ မီးေခ်ာင္းအကြ်မ္းအပ်က္မ်ားရွာေဖြ၍ စြန္႔ပစ္ပါ။

ကရကဋ္ရာသီ (ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂)

မွန္းသည္ႏွင့္လက္ေတြ႕ကြာျခားေနမည္။ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစႏွင့္ တိုးတက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚမည္။ အနီးကပ္လူယံု ဒုကၡေပး မည္။ ရည္မွန္းထားသည္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္တို႔ ကြာျခားမည္။ ေပၚထြန္းထားေသာစိတ္ကူးတို႔ကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ရန္သင့္သည္။ တြက္ဆထားသည္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚမႈတို႔လြဲေခ်ာ္လင့္ကစား အလိုရွိသလိုေဆာင္ရြက္ အဆင္ေျပမည္။

ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔မ်ားတြင္ ငါးပတ္ေမႊဟင္းခ်က္၍ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးအား ဒါနျပဳပါ။

သိဟ္ရာသီ (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ဩဂုတ္ ၂၃)

အႀကံအစည္သစ္တို႔ကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်သင့္သည္။ အခက္အခဲတို႔ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ မည္။ ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍ ေဆာင္ရြက္သည္မ်ားမွ အဆင့္ျမင့္အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ထြန္းမည္။ ေငြေၾကးျမႇဳပ္ႏွံမႈသစ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အခါသင့္သည္။ ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္းသစ္ အတြက္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အခါသင့္သည္။ တစ္ပိုင္းတစ္စျဖစ္ေနေသာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္မည္။

ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ သာသနာ့အေဆာက္အအံုတို႔တြင္ အုတ္ခဲဒါနျပဳပါ။

ကန္ရာသီ (ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂)

အၿပိဳင္အားလံုးကိုေက်ာ္လႊား၍ အဆင့္ျမင့္တိုးတက္မႈကိုရရွိမည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာလုပ္ငန္းႏွစ္ခုမွေအာင္ျမင္ျခင္းကို ႀကံဳမည္။ အလုပ္အႀကံအစည္တစ္ခုကို အဆံုးမသတ္မီအျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုရမည္။ ပ်က္ယြင္းေနေသာကိစၥမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အမႈျပႆနာမ်ား အႏိုင္ရရွိမည္။

ယၾတာ ။  ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေညာင္ပင္ေအာက္တြင္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳျခင္း၊ ေညာင္ ေထာက္ျခင္းျပဳပါ။

တူရာသီ (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃)

မွန္းထားသည္ႏွင့္လက္ေတြ႕ ကေျပာင္းကျပန္ႏွင့္စီစဥ္ထားသည္မ်ား ပ်က္ယြင္းတတ္ သည္။ အတြင္းလူ ဒုကၡေပးတတ္သည္။ မလႊဲမေရွာင္သာ၍ သူတစ္ပါးအတြက္ ၾကားဝင္အာမခံျခင္း၊ တာဝန္ယူျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္။ အားနာမႈႏွင့္ စိတ္ေကာင္း ေစတနာထားျခင္းအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ဒုကၡေပးသူေပၚမည္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ကို ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔မ်ားတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားကို လက္ဖက္ေျခာက္ဒါနျပဳပါ။

ၿဗိစၦာရာသီ(ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂)

မေတာ္တဆထိခိုက္မႈအႏၱရာယ္ အထူးျပဳဂ႐ုစိုက္ေပးပါ။ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္းငံ့ရပ္တန္႔ရလိမ့္မည္။ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကိုအေျခတည္၍ ဘဝ အဆင့္ႏွင့္ အလုပ္အေျခအေနေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖစ္ထြန္းမည္။ ကိုယ့္အေပၚယံုစား၍ လုပ္ငန္းေငြေၾကး လႊဲအပ္သူမ်ားႀကံဳမည္။ ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕ႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အေနအထားေကာင္း က်ေရာက္မည္။ အနက္ေရာင္သံုးစဲြဲျခင္းကို ေရွာင္ပါ။

ယၾတာ ။  ။ အဂၤါေန႔တြင္ ႀကံရည္တစ္ခြက္ကို ၂၃ ႀကိမ္ငံုၿပီးေသာက္ပါ။

ဓႏုရာသီ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)

အခက္အခဲႏွစ္မ်ိဳး ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ မေရာက္ဖူးေသာ အရပ္ေဒသသို႔ လွည့္လည္ သြားလာရမည္။ ေျပာင္းလဲ၍တိုးတက္ျခင္းမ်ားရွိမည္။ အရပ္ေဝးမွေကာင္းေသာ သတင္းစကားမ်ား ၾကားသိရမည္။ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေရွ႕ တိုးလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္။ ေရာင္းမွားဝယ္မွားျဖစ္တတ္သည္။ မိသားစုအေရးကိစၥမ်ား တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရလိမ့္မည္။ လူမ်ိဳးကြဲကျပားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေသာ ကိစၥမ်ားအက်ိဳးထူးရမည္။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေလတိုက္လွ်င္လည္ပတ္ေနေသာ စၾကာပံု ဝယ္ၿပီးအိမ္ေရွ႕တြင္ထားပါ။

မကာရရာသီ (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၀)

မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းတိုးပြားမည္။ ရည္မွန္းခ်က္သစ္ေအာင္ျမင္မည္။ အေျပာင္းအလဲႏွင့္တိုးတက္မႈကိုရရွိမည္။ ဦးတည္ခ်က္သစ္ကို ေျပာင္းလဲ၍ လုပ္ကိုင္ရန္အေနအထားေကာင္းႀကံဳမည္။ ကိုယ္ပိုင္ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ေရွ႕တိုး လုပ္ကိုင္ျခင္းမွ ေအာင္ျမင္ေသာအေနအထားေကာင္းကိုႀကံဳမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္အားလံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ အလိုဆႏၵႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ေနေသာ အန္းကံုးပံုကိုုမိမိအနီးအပါး တြင္ထားပါ။

ကံုရာသီ (ဇန္နဝါရီ ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)

စကားမတည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳမည္။ ေငြကုန္မ်ားမည္။ ေငြစုရန္ရည္စူးက ပို၍ကုန္မည္။ ပစၥည္းေပ်ာက္မည္။ လူမႈေရးတြင္အတိုက္အခံရွိမည္။ စကားမတည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ သစၥာမဲ့သူမ်ားႏွင့္ႀကံဳမည္။ ျပႆနာမ်ား၊ အတိုက္အခံမ်ားကို ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္၍ ေျဖရွင္းအဆင္ေျပမည္။ စာရြက္စာတမ္းလက္မွတ္ထိုးျခင္း၊ ေငြေၾကး ကိစၥတာဝန္ယူျခင္း၊ အာမခံျခင္းမျပဳရ။

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ အက်ႌအသစ္စက္စက္တစ္ထည္ဝတ္ဆင္ပါ။

မိန္ရာသီ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀)

အခက္အခဲမွန္သမွ်ေက်ာ္လႊား၍ ရည္မွန္းခ်က္သစ္တို႔ကိုလက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွ တိုးတက္မည္။ ဦးတည္ခ်က္သစ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းတို႔မွ ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြဝင္မည္။ လုပ္ငန္းမရွိသူ လုပ္ငန္းရရွိမည္။ လုပ္ငန္းရွိသူမ်ား အဆင့္တိုးျခင္းႏွင့္ေငြေၾကးကိစၥေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ားေအာင္ျမင္မည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ေကာင္းစြာရရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ခ်ိဳခ်ဥ္ ၁၄ လံုးကို ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေဝငွေကြ်းပါ။

ခ်မ္းေျမ႕ေမတၱာ တံု႔ျပန္ပါသည္။

စံ-ဇာဏီဘို

(ဖုန္း-၆၄၁၆၃၉)

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by စံ-ဇာဏီဘို

Originally published at - http://www.kumudranews.com

Read More »

Wednesday, March 08, 2017

ကုုမုုျဒာ ေဗဒင္ ၇-၃-၂၀၁၇ မွ ၁၃-၃-၂၀၇
တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ား

အေႏွာင့္အယွက္ အတိုက္အခံအားလံုးကိုေက်ာ္လႊား၍ အလုပ္စီးပြားမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ အမ်ားကိစၥ၊ အဖြဲ႕အစည္းကိစၥမ်ား တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ရလိမ့္မည္။ ေငြေၾကးဥစၥာစီးပြား တိုးပြားမည္။ အမည္ အတြင္း တနလၤာနံ၊ စေနနံအတြဲမ်ားပါေသာ ထြန္းေက်ာ္၊ ခိုင္ခိုင္ႏြယ္ အစရွိသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္မည္။ အပ်က္အစီး အေပ်ာက္အရွ မ်ားမည္။ သံေယာဇဥ္မထားသင့္သူအားထားျခင္း ၊ အခ်စ္မွားျခင္းမ်ား ျဖစ္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ခရမ္းေရာင္သစ္ခြပန္းမ်ား မိမိနံေဘးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားရွိပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ား

ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမည္။ ကာလအတန္ၾကာ စုေဆာင္းထားေသာေငြမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္ အသံုးခ်ရျခင္း ႀကံဳမည္။ ကိုယ့္အတြက္ ကုန္က်ျခင္း မဟုတ္။ အေလအလြင့္ အေပ်ာက္အရွ မ်ားမည္။ တစ္ပါးသူကတိပ်က္၍ ေဆာင္ရြက္ရေသာကိစၥမ်ား ပ်က္ယြင္းမည္။ ဘီးႏွစ္ဘီးပါေသာ ယာဥ္ ပစၥည္း လာေရာက္ ေပါင္ႏွံအပ္ႏွံျခင္းမ်ားျပဳက လက္မခံရ။ ေရႊလိမ္ခံရတတ္သည္။ လူလိမ္လူ ညာမ်ားႏွင့္ ဆက္တိုက္ေတြ႕ရတတ္သည္။

ယၾတာ ။ ။ စတီးပန္းအိုး အတြင္း အေရာင္မတူ ေက်ာက္စရစ္ခဲ ႏွစ္ ခဲထည့္ၿပီး ကာေနးရွင္းေရာင္စံုထိုးပါ။

အဂၤ ါေန႔ ေမြးသူမ်ား

သီးသန္႔တစ္ဦးတည္း မည္မွ်ေနလိုသည္ျဖစ္ေစ ေနလို႔မရျဖစ္မည္။ ဧည့္ခံပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္သြားလာရျခင္းမ်ားရွိမည္။ ဘာသာေရးပြဲမ်ား သြားေရာက္ရမည္။ အိမ္ေမြး သတၱဝါတို႔အတြက္ စိတ္ေသာက ျဖစ္ရတတ္သည္။ ထူးျခားေသာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား လက္ခံေဆာင္ရြက္ရမည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ နာမည္ေကာင္း ရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ပညာေရးကိစၥတြင္လည္း ထင္ရွားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ စေနနံ (ထီး၊ ဖိနပ္၊ အ ဝတ္၊ ဦးထုပ္) မ်ား က်န္ရွိက ခ်က္ခ်င္းျပန္ယူပါ။

ယၾတာ ။ ။ ငါး႐ုပ္ပံု မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါတစ္ထည္ ဝယ္ယူသံုးစြဲပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ား

အတိုက္အခံမ်ား၊ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားၾကားမွ ရည္ရြယ္ခ်က္ အလံုးစံုတို႔ကို ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိမည္။ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ေအာင္ျမင္မႈအဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚမည္။ က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ တစ္ပါးသူကိစၥမ်ား လိုက္လံေဆာင္ရြက္ရင္း မိမိအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား၊ ရန္အတိုက္အခံ မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕မည္။ စေနေန႔ေမြးေသာသူမ်ား ေကာင္းလွ်င္ အလြန္ ေကာင္းသလိုဆိုးလွ်င္ အလြန္ဆိုးသည္။ အလုပ္အကိုင္မ်ား အထင္အရွား အဆင္ေျပမည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔ေမြးသူမ်ားမွ ထူးျခားေသာ အေထာက္အကူ မ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေလတိုက္လွ်င္ လည္ပတ္ေနေသာစၾကာပံုဝယ္ယူၿပီး အိမ္ေရွ႕ ဝန္းက်င္တြင္ထားရွိပါ။

ရာဟု (ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ) ေမြးသူမ်ား

မိသားစုအလုပ္စီးပြားမ်ား ထူးျခားစြာတိုးတက္မည္။ အိုးအိမ္ကိစၥ၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ အလိုဆႏၵ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ ျပည့္ဝေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္မည္။ ေျမာက္အရပ္၊ အေရွ႕ေျမာက္ အရပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥေရးရာအျဖာျဖာတြင္ ေကာင္းေသာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းျခင္းႏွင့္ အလိုျပည့္စံုျခင္းရွိမည္။ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္အိုမင္းေသာ သံဃာတစ္ပါးၾကြေရာက္ အလွဴခံလိမ့္မည္။ အလြန္ေကာင္းေသာနိမိတ္ျဖစ္ေပရာ တတ္အား သမွ် အလွဴဒါနျပဳပါ။

ယၾတာ ။ ။ ေက်ာက္စရစ္ခဲ ေျခာက္ခဲကို ေရႊေရာင္သုတ္၍ ယြန္းဘူး တစ္ခုအတြင္း ထည့္ထားျခင္းျပဳပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ား

အမႈအခင္းျပႆနာအခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ၾကာသပေတးေန႔ေမြးသူမ်ားႏွင့္ ႀကံဳရမည္။ လိမ္ညာလွည့္စားေသာ ဗုဒၶဟူးေန႔ေမြးသူ၏ ဒုကၡေပးျခင္းကို ႀကံဳရေပမည္။ ၾကားဝင္တာဝန္ယူ အာမခံထားသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာပ်က္စရာအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ပ်က္ရျခင္းမ်ိဳး ရွိသည္။ အိုးအိမ္အသစ္၊ ေနရာထိုင္ခင္းအသစ္ ျပဳျပင္ တိုးခ်ဲ႕ ပိုင္ဆိုင္ရရွိေပအံ့။ ၿခံ၊ ကား၊ အခန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စကားမ်ား ေျဖ ရွင္းရမည္။ စက္ပစၥည္းမ်ားကို သတိႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

ယၾတာ ။ ။ ေျမပန္းအိုးအတြင္း ထိက႐ုန္းပင္အလွ စိုက္ပ်ိဳးထားပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ား

မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရမည္။ စုေပါင္းလုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးမည္။ အလုပ္မရွိသူ အလုပ္ရျခင္း၊ စီးပြားျဖစ္ထြန္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ အခက္အခဲ မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ စိတ္ဓာတ္ တက္ၾကြေနမည္။ ေငြဗၾကး အကုန္အက် မ်ားမည္။ ေငြေၾကးအတြက္ စကားမ်ားရတတ္သည္။ ေရႊထြက္ကိန္းရွိသည္။ လူဝင္လူထြက္ ႐ႈပ္ေထြးမည္။ ေျခေလးေခ်ာင္း သတၱဝါဝင္က လူထြက္ကိန္းရွိသည္။ အႀကီးအကဲ ဆရာသမားမ်ား၏ အထင္လြဲခံရမည္။ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရးတြင္ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ႀကံဳ ႏိုင္သည္။

ယၾတာ ။ ။ အုန္းပင္တစ္ပင္ကို ေက်ာမွီၿပီး ကိုယ္တိုင္ဓာတ္ပံု႐ိုက္၍ ေဆာင္ပါ။

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ား

ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေသာကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရလာမည္။ ရန္အေႏွာင့္အယွက္အားလံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ အလိုဆႏ ၵမွန္သမွ် ျပည့္ ဝေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ ယာဥ္၊ ကားေမာင္း ႏွင္မႈမ်ား သတိရွိရမည္။ ေရႊအဝင္မေတာ္၊ ေျမေပါင္ခံျခင္း၊ ေရႊေပါင္ျခင္းမ်ား လက္မခံရ။ အလိမ္အညာခံရတတ္သည္။ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္မွ ေကာင္းေသာသတင္းစကား ရရွိမည္။ ကိုယ္တိုင္တြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုတြင္လည္းေကာင္း ၿခံ၊ ေျမ အဝင္မေတာ္။

ယၾတာ ။ ။ သစ္သီးကိုးလံုးကို ေနအိမ္အေရွ႕အရပ္ရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းသို႔သြားေရာက္လွဴဒါန္းပါ။ခ်မ္းေျမ့ေမတၱာတံု႔ျပန္ပါသည္။

စံ- ဇာဏီဘို (ဖုန္း-၆၄၁၆၃၉)

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by စံ- ဇာဏီဘို

Originally published at - http://www.kumudranews.com

Read More »

Friday, March 03, 2017

စံ-ဇာဏီဘိုရဲ့ ေမာ္ဒန္ေဗဒင္ (မတ္လ ၃ ရက္မွ ၉ ရက္ အထိ)
မိႆရာသီ (မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)

ေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ား ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ေျဖရွင္းရလိမ့္မည္။ ရန္အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ ေငြေခ်းက ဆံုးမည္။ အေရးပါေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ စီစဥ္ထားသည္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ကြာဟမည္။ ျပႆနာတို႔ကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ျခင္းထက္ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ အေနအထားကို ရရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ အဂၤ ါေန႔တြင္ စပါးတဲြအား အျမင့္တြင္ ခ်ိတ္၍ ၾကက္၊ ငွက္တို႔ကို အစာေကြ်းပါ။

ၿပိႆရာသီ (ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁)

အလုပ္တိုးတက္မည္။ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္။  အေျပာင္းအ လဲႏွင့္ တိုးတက္မႈ ပူးတြဲျဖစ္ေပၚမည္။ မူလလုပ္ကိုင္ဖူးျခင္းမရွိေသးေသာ လုပ္ငန္းသစ္တို႔ကို စတင္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ အဆင့္ျမင့္တက္လမ္းရရွိမည္။ ေပၚ ေပါက္လာေသာ အခြင့္အေရးတို႔ကို အသံုးခ်ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါ့မလားဟု ေတြးေတာေနျခင္းထက္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္လိုက္ပါ။ လြယ္ကူမႈ မရွိလင့္ ကစားေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သစ္သီး အလွဴဒါနျပဳပါ။

ေမထုန္ရာသီ (ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁)

မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ခိုက္ရန္ ျဖစ္လြယ္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။ အိမ္တြင္းေရးႏွင့္ လူမႈေရးတို႔တြင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာမ်ား ႀကံဳမည္။ လက္လြန္ထားေသာ ပစၥည္း မ်ားကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္သည္။ သူတစ္ပါးႏွင့္မတူေသာ စိတ္ကူးဆန္းမ်ား၊ အေတြးသစ္မ်ား ေပၚထြန္းေနသည္။ ေပၚေပါက္လာေသာအႀကံဉာဏ္သစ္ တို႔ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။

ယၾတာ ။  ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ လသားအရြယ္ ကေလးငယ္အား အဝတ္ႏွင့္ ႏို႔မႈန္႔ အလွဴဒါနျပဳပါ။

ကရကဋ္ရာသီ (ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂)

ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္းထားေသာလုပ္ငန္းအေပၚတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး လုပ္ကိုင္ရာမွ ထူးျခားေသာတိုးတက္မႈမ်ားရမည္။ လူမ်ိဳးကြဲ အက်ိဳးေပးမည္။ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ျပန္လည္ရရွိမည္။ ခရီးသြား၍ အက်ိဳး ရွိမည္။ အေျပာင္းအလဲႏွင့္တိုးတက္မည္။ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေသးေသာ ကိစၥမ်ားကို အခိုင္အမာလုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္။ ေနအိမ္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသစ္တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။

ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ကေရကရာ ဒါနျပဳပါ။

သိဟ္ရာသီ (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ဩဂုတ္ ၂၃)

ျဖစ္လိုသည္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေပၚေနသည္တို႔ လြဲေခ်ာ္ေနသည္။ အ လုပ္ အႀကံအစည္တစ္ခုကို အဆံုးသတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိမီ အျခားေသာလုပ္ငန္းသစ္ကို စတင္ရာမွ စိတ္ပင္ပန္းလူပင္ပန္းျဖစ္မည္။ ႏိုင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိမီ အျခားေသာလုပ္ငန္းသစ္ကို စတင္ရာမွ စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္းျဖစ္မည္။ ႏိုင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လင့္ကစား အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားမည္။

ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲလွဴဒါန္းပါ။

ကန္ရာသီ (ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂)

မလုပ္လိုေသာ ကိစၥတစ္ခုအား ေရွာင္လႊဲမရ၍ လုပ္ကိုင္ရလိမ့္မည္။ မေျပာမျဖစ္ေသာစကားအား ေျပာရျခင္းရွိမည္။ ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵႏွင့္ လုပ္ကိုင္ရျခင္းထက္ ဆႏၵမပါဘဲ လုပ္ရမည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ား ႐ုတ္တရက္ အိမ္ေထာင္ က်မည္။ ႐ႈပ္ေပြတတ္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား ႐ုတ္တရက္ အိမ္ေထာင္က်မည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္၍ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုက္ရမည္။ သတိရွိပါ။ လူမႈေရးအ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ႀကံဳမည္။

ယၾတာ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေရအိုး အေဟာင္းတစ္လံုးအား ရွာေဖြ၍ စြန္႔ပစ္ပါ။

တူရာသီ (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃)

အမွားအမွန္သိလ်က္ မွားျခင္းဘက္သို႔ ဇြတ္တိုးလုပ္လိမ့္မည္။ စိတ္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ျပဳမည့္သူမ်ား ဝန္းရံေနသည္။ အေပ်ာက္အရွ၊ အကုန္အက်မ်ားမည္။ စတင္ေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာကိစၥမွန္သမွ် တစ္ပိုင္းတစ္စ ျဖစ္မည္။ စုေဆာင္းထားေသာေငြေၾကးမ်ားကို အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေအာင္ သံုးစြဲလိမ့္မည္။ ကိုယ့္ကိစၥကိုယ္ စိတ္မဝင္စားဘဲ တစ္ပါးသူ ေရးရာမ်ားတြင္ ႐ႈပ္ေထြးပတ္သက္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ ေသာ့က်ိဳးမ်ား ရွာေဖြ၍ စြန္႔ပစ္ပါ။

ၿဗိစၦာရာသီ(ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂)

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို သတိႏွင့္ကိုင္တြယ္ပါ။ ပ်က္စီးတတ္သည္။ လူတြင္ အႏၱရာယ္ ရွိမည္။ ေငြေၾကး အေပး အယူ ကိစၥ မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ျပႆနာ မ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း အေထာက္ အကူ ရရွိမည္။ အႀကီး အကဲမ်ားထံမွ အေထာက္အကူေကာင္း ရရွိမည္။ စိတ္ဆႏၵကို ဦးစားမေပးရ။ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္သည္တို႔ကို ျပတ္သားစြာ လုပ္ကိုင္ သင့္သည္။ အေရးႀကီးေသာ စာရြက္ ေပ်ာက္ရွ တတ္သည္။

ယၾတာ ။  ။ အဂၤ ါေန႔တြင္ စံပယ္ပန္း သို႔မဟုတ္ စံပယ္ပန္းရနံ႔ မိမိအနီးအပါးတြင္ထားပါ။

ဓႏုရာသီ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)

ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနေသာကိစၥမ်ားကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္လိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲ အကူအညီရမည္။ ေမတၱာေရးကံေကာင္း မည္။ စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေအာင္ျမင္မည္။ ေပၚထြန္းလာေသာ စိတ္ကူး အႀကံဉာဏ္တို႔ကို ကိုယ္တိုင္အတြက္ အသံုးျပဳပါ။ မိသားစုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေကာင္းသတင္းႏွင့္ တိုးတက္ျခင္းႀကံဳမည္။ လုပ္ငန္းတြင္ အႀကီးအကဲႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္လုပ္ေသာေနရာသို႔ ေရာက္ရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တ∑င္ မိတ္ေဆြငါးဦးကို အလွဴဒါနျပဳ ေကြ်းေမြးပါ။

မကာရရာသီ (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၀)

စီစဥ္ထားသည္ကတစ္မ်ိဳး၊ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေပၚေနသည္ကတစ္မ်ိဳး။ ျဖစ္ေပၚေနေသာအေနအထားသည္ အလြန္ဆိုးေသာ အေနအထား ရွိ သည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ အတိုက္အခံမ်ား ႀကံဳမည္။ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။ နားလည္မႈလြဲမွားမည္။ အေပ်ာက္အရွ မ်ားမည္။ ေငြကုန္စိတ္ပန္း ျဖစ္ မည္။ ေငြေၾကးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာစရာမ်ား ႀကံဳမည္။

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ထီးေဆာင္း၍ အေနာက္အရပ္မ်က္ႏွာမူကာ လိုရာဆႏၵျပဳပါ။

ကံုရာသီ (ဇန္နဝါရီ ၂၄ မွ မတ္လ ၂)

ကိုယ္ပိုင္အရည္အေသြးကို စနစ္တက် အသံုးခ်ႏိုင္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွတိုးတက္မည္။ နဂိုျပႆနာေဟာင္းမ်ား ျပန္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ေဆာင္ရြက္ရင္း အဆင္မေျပ၍ ဆိုင္းငံ့ထားရေသာ အလုပ္ကိစၥတို႔ကို ျပန္လည္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း၍ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ျခင္းကို ရမည္။ အလုပ္ တိုးတက္မည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထူးျခားေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ရရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ႏို႔ခဲ၊ ဒိန္ခဲအစရွိသည္ တို႔ လွဴဒါန္းပါ။

မိန္ရာသီ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀)

အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွတိုးတက္မည္။ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ မည္။ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ အပ်က္အစီး မ်ားမည္။ အေပ်ာက္ အရွ မ်ားမည္။ လူယံုဒုကၡေပးတတ္သည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ အတိုက္အခံျပဳ လာသူအေပါင္းကို ယွဥ္ၿပိဳင္ေအာင္ျမင္မည္။ ပစၥည္းေလွာင္ျခင္း၊ ေဈး ကစားျခင္း မျပဳရ။ ႏွစ္ရွည္စီမံၿပီးလုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္မသင့္။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

ခ်မ္းေျမ႕ေမတၱာ တံု႔ျပန္ပါသည္။

စံ-ဇာဏီဘို

(ဖုန္း-၆၄၁၆၃၉)

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by စံ-ဇာဏီဘို

Originally published at - http://www.kumudranews.com


Read More »

Tuesday, February 28, 2017

ကုုမုုျဒာ ေဗဒင္
တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ား

လူမႈေရးပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။ အေျခအေနေတာင္းဆို၍ ဆႏၵ မရွိလင့္ကစား အလုပ္ကိစၥမ်ား၊ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ေရွ႕တိုးလုပ္ကိုင္ရလိမ့္မည္။ ဘဝအေျခအေန တိုးတက္မည္။ စုေပါင္းလုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ အတိုက္အခံတို႔ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားအဖို႔ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ေမတၱာေရးကိစၥႏွင့္ ေရွာင္လႊဲရန္ခက္ခဲေသာ အိမ္ေထာင္ေရး အကြက္ဆင္မႈမ်ားအၾကား စိတ္ညစ္ရမည္။

ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ႀကံညြန္ႊတစ္ညြန္႔ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ား

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥထက္ တစ္ပါးသူေရးရာမ်ားကို အခ်ိန္ေပးရမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္သစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ ပညာအတတ္ႏွင့္ ဘဝတိုးတက္မႈမ်ားရရွိမည္။ အခက္အခဲမ်ား ေျပလည္ ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ လုပ္ကိုင္ေသာကိစၥတို႔ မွ ထူးျခားေသာအက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ေငြေၾကးကိစၥအ႐ႈပ္အေထြးမ်ား၊ လူမႈေရးပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။

ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ဇီးညြန္႔သံုးညြန္႔ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

အဂၤ ါေန႔ ေမြးသူမ်ား

အေႏွာင့္အယွက္အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ အမႈျပႆ နာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရျခင္း ရွိမည္။ ယာဥ္ကားကိစၥ၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥတို႔ကို ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ အတိုက္အခံမ်ား ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းၿပီးေျမာက္ႏိုင္ေသာကိစၥအား အခ်ိန္ဆြဲ၍ ျပႆနာရွာေသာသူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ လူမႈေရးအတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္းေရးပဋိပကၡမ်ား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ အဂၤ ါေန႔တြင္ ဝါးညြန္႔ခုနစ္ညြန္႔ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ား

အေထာက္အကူေကာင္း ရမည္။ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲအကူအညီရ မည္။ တြဲဖက္လုပ္ေသာလုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးမည္။ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္တိုးတက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ခ်က္ခ်င္းဆံုးျဖတ္၍ လုပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတို႔မွ အဆင့္ျမင့္ေအာင္ျမင္မႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစ သည္။ ေမတၱာေရးကံေကာင္းမည္။ မိတ္ေဆြအေထာက္အကူရမည္။ အလို ဆႏၵရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည္။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ဒါနျပဳပါ။

ရာဟု (ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ) ေမြးသူမ်ား

ကစဥ့္ကလ်ားႏွင့္ စီစဥ္ထားသမွ် အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္မည္။ ပစၥည္းေပ်ာက္တတ္သည္။ ပ်က္ေနေသာပစၥည္းအား ျပင္ဆင္ရာ ပိုမိုပ်က္ စီးသြားလိမ့္မည္။ ထင္ရွားေသာတိုးတက္မႈႏွင့္ ျမင့္မားေသာေအာင္ျမင္မႈ တို႔ကို အဆင့္ဆင့္ရရွိမည္။ အယူအဆမတူကြဲျပားေသာ သူမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ရျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။ ခရီးသြားရန္ စီစဥ္ျခင္းမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ၿခံ၊ ကား၊  အခန္းအေရာင္းအဝယ္ကိစၥႏွင့္ ေငြဝင္ျခင္း ႀကံဳမည္။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးညေနပိုင္းတြင္ ယပ္ေတာင္အေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ား

အခက္အခဲအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ လူမ်ိဳးကြဲအက်ိဳးေပးမည္။ ကိုယ္ပိုင္မူကို အေျခတည္၍ ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ရျခင္းမ်ားရွိမည္။ ႀကိဳတင္စီမံမႈရွိေသာအလုပ္အား မရည္ရြယ္ဘဲလုပ္ရင္း ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။ အလုပ္အဆင့္တိုးတက္မည္။ ဝင္ေငြတိုးပြားမည္။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရမည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ကိစၥမ်ား ျပန္လည္အဆင္ေျပမည္။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ၾကည့္မွန္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေအာင္ျပဳပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ား

အိမ္တြင္းေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ပဋိပကၡမ်ား ရွိမည္။ အေပါင္းအသင္း မ်ား ဒုကၡေပးမည္။ အတူ တြဲလုပ္သူတို႔က လွည့္စားမည္။ စန္းပြင့္မႈ လြန္ကဲေသာ အခ်စ္ေရး ႐ႈပ္ေထြး မႈမ်ားေပၚေပါက္၍ အမွန္တကယ္ ခ်စ္ရေသာသူ ကို ဆံုး႐ံႈး ရကိန္းရွိမည္။ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ျဖစ္လိုေသာ ဆႏၵမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ လာၿပီး ဦးတည္ခ်က္ ေဝဝါးသြားက ဦးတည္ခ်က္ ယုတ္ေလ်ာ့မည္။ ရည္ရြယ္ထားသည္ကတစ္မ်ိဳး လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္က တစ္မ်ိဳး ႀကံဳမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား စတုမဓူလွဴပါ။

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ား

အမွန္တကယ္လုပ္သင့္သည့္ကိစၥကိုမလုပ္ဘဲ ပတ္ဝန္းက်င္ေျပာဆို မႈ ကို နားေယာင္ကာ မွားယြင္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္မိတတ္သည္။ သူတစ္ပါးအေပၚ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္အားလံုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည္။ အခက္အခဲအားလံုးကို ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္။ ကိုယ္ တိုင္ကိုယ္က် ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ကိစၥအေပၚ ျပတ္သားရဲရင့္စြာလုပ္က ျပတ္သားေသာ အေျခအေနကို ရမည္။
ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ႏြမ္းပါးသူတို႔အား အထည္ဒါနျပဳပါ။ခ်မ္းေျမ့ေမတၱာတံု႔ျပန္ပါသည္။

စံ- ဇာဏီဘို (ဖုန္း-၆၄၁၆၃၉)

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by စံ- ဇာဏီဘို

Originally published at - http://www.kumudranews.comRead More »

Saturday, February 25, 2017

စံ-ဇာဏီဘို ရဲ႕ ေမာ္ဒန္ေဗဒင္
မိႆရာသီ (မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)

တစ္ပါးသူ အတြက္ အနစ္နာ ခံရမည္။ မိတ္ေဆြ အႀကီးအကဲမ်ား ထံမွ ထူးျခားေသာ အကူအညီ ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ အေကာက္ႀကံ ဇာတ္ကြက္ ဆင္၍ နာမည္ သိကၡာ ထိခိုက္ေအာင္ ဒုကၡေပး သူမ်ား ရွိမည္။ အဂၤလိပ္ ဂဏန္း နံပါတ္ (၄) ကို ေဇာက္ထိုး ခ်ိတ္ဆြဲ ထားသည္ကို ျမင္က အလြန္ သတိရွိပါ။ အကုန္အက်မ်ားမည္။ ေငြလက္လြန္ တတ္သည္။ ႐ုတ္တရက္ ေျပာဆို လိုက္ေသာ စကားအေပၚ အက်ေကာက္ ေျပာဆိုျခင္း မ်ားလည္း ႀကံဳ မည္။ မေျပာင္း လိုေသာ အရပ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းရမည္။

ယၾတာ ။ ။ အဂၤ ါေန႔တြင္ ေကာက္ညႇင္းေပါင္းအား ဆီဆမ္း၍ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

ၿပိႆရာသီ (ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁)

လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္ႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ား တျခားစီ ျဖစ္ေနမည္။ သူတစ္ပါး အႀကံေပးျခင္းမ်ားကို လက္မခံ ဇြတ္တိုးလုပ္၍ အမွားႀကံဳမည္။ ပညာသင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာကံ ေကာင္း သည္။ မည္သည့္ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ စနစ္တက် ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ပါ။ အစီအစဥ္မဲ့ အလ်ဥ္းသင့္သလို ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔မွ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာစရာမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းျပႆနာႏွစ္မ်ိဳး မွ အထက္ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။

ယၾတာ ။  ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သစ္ခြပန္းေရာင္စံု ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ေမထုန္ရာသီ (ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁)

အညံ့အဆိုးမ်ား လႊမ္းမိုးေနသည္။ ရန္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ရမည္။   သူမ်ားျပႆနာ ကိုယ့္ျပႆနာသဖြယ္ျဖစ္မည္။ ရပိုင္ခြင့္မ်ား လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးမည္။ ၾကားဝင္ တာဝန္ယူျခင္း၊ ေငြမေခ်းရ။ ဆံုးမည္။ ၿခံ၊ ကား၊ အခန္း အလဲအလွယ္ အေျပာင္းအလဲတို႔တြင္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္မည္။ ေငြေၾကးအေပးအယူကိစၥမွန္သမွ်တြင္ စနစ္တက် ေရတြက္ၿပီးမွ လက္ခံပါ။ အျငင္းပြားရတတ္သည္။ မလုပ္ေတာ့ဟူ၍ ဆံုးျဖတ္ကာ ရပ္တန္႔ထားေသာ အလုပ္မ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရမည္။

ယၾတာ ။  ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေပါက္ေပါက္တစ္ပြဲ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

ကရကဋ္ရာသီ (ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂)

အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ား ရွိမည္။ အလို ျပည့္စံုမည္။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရမည္။ စုေပါင္းလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းအက်ိဳးေပးမည္။ အခ်စ္ေရး ကံေကာင္းမည္။ မိသားစုပိုင္ လက္လြန္ထားသည္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ ရရွိမည္။ ရန္အခက္အခဲအားလံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဖန္တီးႏိုင္မည္။ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အေထာက္အကူမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္မ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းမည္။

ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔ တြင္ ကိတ္မုန္႔ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

သိဟ္ရာသီ (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ဩဂုတ္ ၂၃)

အကုန္အက်မ်ားမည္။ ေငြလက္လြန္တတ္သည္။ လူမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ေသာ ကိစၥမွန္သမွ် အတိုက္အခံရွိေနမည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္လုပ္ေသာ အလုပ္ကိစၥမွန္သမွ် ထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္မည္။ ၿခံ၊ ကား၊ အခန္း အစရွိသည့္ အလုပ္ကိစၥမ်ားကို ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ ေအာင္ ျမင္မည္။ အိမ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေဆြမ်ိဳးဝန္းက်င္တြင္လည္းေကာင္း အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေသာ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ား က်န္းမာေရး အညံ့ရွိမည္။

ယၾတာ။ ။တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အိမ္ေရွ႕ ေရပက္ဖ်န္း၍ လိုရာဆႏၵျပဳပါ။

ကန္ရာသီ (ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂)

အညံ့အဆိုးမ်ားကင္းစင္၍ ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မွန္သမွ် အလို ရွိသလိုေဆာင္ရြက္ရန္ အခါသင့္သည္။ ေငြဝင္ေကာင္းမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ လုပ္ငန္းရျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရျခင္းမ်ား၊ ပညာသင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အထူးေကာင္းသည္။ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာေငြမ်ား ျပန္ေဖာ္ရန္ အခါသင့္သည္။ ပ်ိဳရြယ္သူမ်ား လြန္စြာ စန္းပြင့္မည္။ အမည္တြင္ အ၊ဥ၊သ၊ဟပါသူမ်ားႏွင့္ ေမတၱာေရးကိစၥ ေပၚထြန္းမည္။

ယၾတာ ။  ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ စံပယ္ပန္း ဘုရားကပ္လွဴပါ။

တူရာသီ (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃)

လမ္း႐ိုး လမ္းေဟာင္း အတိုင္း လုပ္၍ မရ။ အေျခအေန အရပ္ရပ္သည္ ပံုစံသစ္၊ အေၾကာင္း အရာသစ္ မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေန အထားက် ေရာက္သည္။ မေတာ္ တဆ ထိခိုက္မႈ အႏၱရာယ္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ေျခခ်င္းဝတ္တြင္ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္တတ္သည္။ အေပ်ာ္ခရီး မသြားရ။ အႏၱရာယ္ ရွိႏိုင္သည္။ စက္ပစၥည္း၊ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ား အသစ္ ဝယ္ယူျခင္း မျပဳရ။ လက္ဝယ္ေရာက္ ၿပီးမွ ပ်က္ယြင္း တတ္သည္။ အဖိုးတန္ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျမႇဳပ္ႏွံရန္ မသင့္။

ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သက္သတ္လြတ္စား၍ လိုရာ ဆႏၵျပဳပါ။

ၿဗိစၦာရာသီ(ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂)

ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မ်ားမွ ေအာင္ျမင္ မႈမ်ား  အဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚမည္။ ေနရာသစ္၊ ဝန္းက်င္သစ္ မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ၍ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ အိုး အိမ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျပာင္း အလဲ သစ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ေန ျခင္းထက္ လိုက္ေလ်ာ ညီညြတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ေပၚထြန္းမည္။

ယၾတာ ။  ။ အဂၤ ါေန႔တြင္ ေဆးဝါးဒါနျပဳပါ။

ဓႏုရာသီ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)

အၿပိဳင္အဆိုင္ၾကားမွ တက္လမ္းေပၚမည္။ ရသင့္ရထိုက္လ်က္ ၾကန္႔ ၾကာေနေသာ ရပိုင္ခြင့္တို႔ ျပန္လည္ရရွိမည္။ ခရီးသြား၍ အက်ိဳးရွိမည္။ ျပည္ပ ပညာရပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းတို႔ အတြက္ ရည္မွန္းစီစဥ္ထားသည္မ်ား အလိုျပည့္မည္။ အယူအဆ သဘာဝမတူေသာသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ရလင့္ကစား အေႏွာင့္အယွက္မရွိ အဆင္ေျပစြာ ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ အေၾကြးေတာင္းခံရန္ သင့္သည္။ ခရီးသြား၍ အက်ိဳးရွိမည္။ အျငင္းအခုုံ ပဋိပကၡမွန္သမွ်ကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းပါ။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ မုန္႔လက္ေကာက္ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

မကာရရာသီ (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၀)

အခက္အခဲမွန္သမွ်ကို ေက်ာ္လႊား၍ အဆင့္ျမင့္တက္လမ္းမ်ား ေပၚထြန္းမည္။  ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားမွ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ား အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေပၚမည္။ ေနရာသစ္၊ ဝန္းက်င္သစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာကိစၥမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ မိသားစုအတြက္ အလုပ္စီးပြားလုပ္ကိုင္ျဖစ္မည္။ ပညာအတတ္ႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ အရပ္ေဝး ႏိုင္ငံရပ္ျခား ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ နန္းႀကီးသုပ္ ဒါနျပဳပါ။

ကံုရာသီ (ဇန္နဝါရီ ၂၄ မွ မတ္လ ၂)

အခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊား၍ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ား ရွိမည္။ အလိုျပည့္စံုမည္။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရမည္။ စုေပါင္းလုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးမည္။ အခ်စ္ေရး ကံေကာင္းမည္။ မိသားစုပိုင္ လက္လြန္ထားသည္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိမည္။ ရန္အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ တိုးတက္မႈမ်ားဖန္တီးႏိုင္မည္။မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အေထာက္အကူမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းမည္။

ယၾတာ ။   ။ စေနေန႔တြင္ ေထာပတ္ထမင္း ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။


မိန္ရာသီ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀)


အရာရာအဆင္ေျပ၍ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ား ရွိမည္။ စုေပါင္းလုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးမည္။ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဆက္သြယ္၍ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ဖန္တီးႏိုင္မည္။ ေငြဝင္ျခင္း၊ လာဘ္ပြင့္ျခင္းမ်ားရွိမည္။ အလုပ္တိုးတက္မည္။ အခ်စ္ေရးကံေကာင္းမည္။ ျဖစ္ေပၚလိုေသာ ဆႏၵရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ေကာင္း ရမည္။ ကာလရွည္ၾကာ တစ္ပါးသူက မေတာ္မတရားယူထားသည့္အရာမ်ား ျပန္လည္ရရွိမည္။

ယၾတာ ။   ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ၾကည့္မွန္မ်ားအား သန္႔ရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။

ခ်မ္းေျမ႕ေမတၱာ တံု႔ျပန္ပါသည္။

စံ-ဇာဏီဘို

(ဖုန္း-၆၄၁၆၃၉)

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by စံ-ဇာဏီဘို

Originally published at - http://www.kumudranews.com

Read More »

Thursday, February 16, 2017

တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း (စံဇာဏီဘို)
ေဗဒင္ ပညာရွင္ ဆရာ စံဇာဏီဘို၏ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္းကို ပရိတ္သတ္ အတြက္ တင္ဆက္ လိုက္ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း ျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူး ေန႔တိုင္းတြင္ ေစာင့္ေမ်ွာ္ ၾကည့္႐ႈ နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။From : 7Day News Journal

Originally published at - https://www.facebook.com/7daynews

Read More »

Wednesday, February 15, 2017

ကုမုျဒာေဗဒင္ ၁၄-၂- ၂၀၁၇ မွ ၂၀- ၂- ၂၀၁၇ စံ – ဇာဏီဘို
တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ား

အထင္ လြဲမႈမ်ား ေျဖရွင္း ရမည္။ ကိုယ့္ကိစၥ မဟုတ္ေသာ အလုပ္ပို၊ ကိစၥပိုမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရမည္။ ေငြေၾကး အေပးအယူ ကိစၥ အတြက္ သတိရွိပါ။ အိမ္တြင္းေရး၊ လူမႈေရး ပဋိပကၡမ်ား ရွိသည္။ စာရြက္ စာတမ္း ကိစၥ၊ ေငြေရး ေၾကးေရး ကိစၥမ်ား သတိႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ခ်က္ခ်င္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ကိစ ၥတစ္ခုအား အခ်ိန္ဆြဲ၍ လုပ္ကိုင္ သူမ်ားႏွင့္ aတြYကာ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူပန္း ျဖစ္တတ္သည္။ ေငြေပးေငြယူ မွားယြင္းျခင္းႏွင့္ ေငြလိမ္ခံ ရျခင္းမ်ား ရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အုန္းသီးစိတ္ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ား

အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ႀကံဳမည္။ ဘာသာေရးရာကိစၥမ်ား မရည္ရြယ္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေမတၱာေရးကံေကာင္းမည္။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း အေထာက္အကူရမည္။ ရန္အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားအေပၚ အႏိုင္ရရွိ မည္။ ျမႇဳပ္ႏွံ ထားေသာ ေငြေၾကးတို႔မွ အက်ိဳးအျမတ္ေကာင္းစြာရရွိမည္။ ျပန္႔က်ဲေန ေသာ စီးပြားမ်ား ျပန္လည္စုစည္းမိမည္။ အလုပ္သစ္ စီးပြားသစ္ မ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္။ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာ မ်ား ေျဖရွင္း အဆင္ေျပမည္။

ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ၾကာဆံေၾကာ္ဒါနျပဳပါ။

အဂၤ ါေန႔ ေမြးသူမ်ား

မေတာ္တဆအႏၱရာယ္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ သူတစ္ပါးျပႆနာၾကား ဝင္ေျဖ ရွင္းေပးရလိမ့္မည္။ ရန္အတိုက္အခံၾကားမွ တိုးတက္မႈရမည္။ အခက္အခဲ အားလံုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ လူမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္။ ခရီးသြား၍ အက်ိဳးရွိမည္။ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တိုး တက္မႈမ်ား ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးအႀကီးအကဲတို႔၏ က်န္းမာေရး အညံ့ႀကံဳ မည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းလင့္ကစား ေငြၿမဲကိန္းမရွိ။ ေငြလက္လြန္ဆံုး႐ံႈးမႈ မ်ား ျဖစ္တတ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ အဂၤ ါေန႔တြင္ ေဆးဝါးအလွဴဒါနျပဳပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ား

ဝင္ေငြတိုးတက္မည္။ အေျပာင္းအလဲသစ္ ႀကံဳမည္။ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ၾကား ပါဝင္ပတ္သက္ရမည္။ ရပ္တန္႔ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ အလုပ္တိုးတက္မည္။ ပညာအတတ္ကို အေျခတည္၍ ေဆာင္ ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းတို႔မွ ထူးျခားေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ မည္။ အခ်စ္ ေရး ကံေကာင္းမည္။ ေမတၱာေရး စန္းပြင့္မည္။ အလုပ္ပို ကိစၥပို မ်ားႀကံဳ မည္။ ေငြလက္လြန္တတ္သည္။ အလွဴကိစၥမ်ား ႀကံဳမည္။
ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ လက္ဖက္သုပ္ဒါနျပဳပါ။

ရာဟု (ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ) ေမြးသူမ်ား

ရန္အတိုက္အခံမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၿပီးမွ အလိုရွိရာျပည့္စံုမည္။ အခက္ အခဲ မ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ အလိုဆႏၵမ်ားကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈအႏၱရာယ္ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ ယာဥ္၊ စက္ပစၥည္း မ်ားကို သတိႏွင့္ကိုင္တြယ္ပါ။ ပစၥည္းေလွာင္ျခင္း၊ ေဈးကစားျခင္း မျပဳရ။ အ႐ံႈးေပၚမည္။ ဝယ္ယူလိုက္ေသာပစၥည္းတို႔ကို စနစ္တက် စစ္ေဆးပါ။ အပ်က္ အစီးမ်ား ပါလာတတ္သည္။ အခ်စ္ေရး အ႐ႈပ္ အေထြးမ်ား ရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔ညေနပိုင္းတြင္ လိေမၼာ္သီး ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ား

အခက္ အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ရည္မွန္း ထားသည့္ အတိုင္း ေရွ႕တိုး ေဆာင္ရြက္ပါ။ လူမ်ိဳးကြဲ အက်ိဳးေပးမည္။ အၿပိဳင္ အဆိုင္တို႔ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည္။ အိုးအိမ္ ေနရာ ထိုင္ခင္း ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား အဆင္ေျပမည္။ အလုပ္သစ္၊ အႀကံအစည္သစ္ တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္မည္။
ေငြေၾကး အေပး အယူ ကိစၥတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ျပႆ နာ ေဟာင္းမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍ လုပ္ကိုင္ရမည္။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဖန္ခြက္၊ ပန္းကန္ အကြဲအအက္မ်ား စြန္႔ပစ္ပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ား

ျပႆနာေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ေျဖရွင္းရမည္။ လူယံုဒုကၡေပးမည္။ ရပ္တန္႔ ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား တစ္ဖန္ျပန္လုပ္ကိုင္ ရလိမ့္မည္။ သူတစ္ပါးႏွင့္ မတူ ျခားနားေသာ အေတြ႔ အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ထူးျခားစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္၍ အဆင့္ျမင့္ တက္လမ္း မ်ားရမည္။ ေငြေၾကးဥစၥာ တိုးပြားမည္။ လက္လြန္ ဆံုး႐ံႈး ထားေသာေငြႏွင့္ ပစၥည္း တို႔ကို
ေတာင္း ခံ ရရွိမည္။ ခရီးသြား၍ အက်ိဳးရွိမည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္ လုပ္ေသာ ကိစၥတို႔မွ ထူးျခားေသာ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္ထြန္းမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သီဟိုဠ္ညြန္႔ ဘုရား ကပ္လွဴပါ။

စေနေန႔ေမြးသူမ်ား

အဆိုးအညံ့ကင္းစင္၍ ေဆာင္ရြက္သမွ် ထြန္းေပါက္မည္။ အလုပ္တိုးတက္မည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္။ မိတ္ေဆြတိုးပြားမည္။ ေမတၱာေရးကံေကာင္းမည္။ အကူအညီ ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ျခင္းမွ အက်ိဳးအျမတ္ေကာင္းစြာ ရရွိမည္။အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ား ေကာင္းေသာလုပ္ငန္းရမည္။ ပညာသင္တန္း တက္ေရာက္ အဆင္ေျပမည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွထူးျခားေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းမည္။

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ဒန္းညြန္႔ခုနစ္ညြန္႔ ဘုရားကပ္လွဴပါ။ခ်မ္းေျမ့ေမတၱာတံု႔ျပန္ပါသည္။

စံ- ဇာဏီဘို (ဖုန္း-၆၄၁၆၃၉)

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္

Originally published at - http://www.kumudranews.com

Read More »

Tuesday, February 07, 2017

ကုမုျဒာေဗဒင္ ၇-၂- ၂၀၁၇ မွ ၁၃- ၂- ၂၀၁၇ စံ – ဇာဏီဘို

တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ား


ျပႆနာ ေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ ေျဖရွင္းရမည္။ နားလည္မႈ လြဲျခင္း၊ အထင္လြဲ ခံရျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။ သံေယာဇဥ္ မထားသင့္ သူအား ထားျခင္း၊ ေမတၱာေရး အေႏွာင့္ အယွက္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ နိုင္သည္။ စုေပါင္း လုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးမည္။ သူတစ္ပါးႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းတို႔မွ ထူးျခားေသာ အက်ိဳးဆက္ ရမည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အတတ္ ပညာႏွင့္ ဘဝ တိုးတက္မည္။ မိသားစုတြင္ အသက္ အရြယ္ႀကီးရင့္ သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး အညံ့ႀကံဳက မေပါ့အပ္။

ယၾတာ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဦးထုပ္အေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ား

စကားမတည္ေသာသူမ်ား၊ သစၥာမဲ့သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕တတ္သည္။ စနစ္တက်ထား၍ ေဆာင္ရြက္ထားေသာကိစၥမ်ား အဆံုးသတ္ခါနီးမွ ရပ္တန္႔ရျခင္း၊ အသစ္ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ ရျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။ လူလိမ္လူ ေကာက္ အႏ ၱရာယ္ သတိရွိရမည္။ ခရီးကိစၥ ေဆာင္ရြက္၍ အဆင္ေျပမည္။ လူမ်ိဳးကြဲ၊ လူမ်ိဳးျခားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္၍ လုပ္ကိုင္ေသာ ကိစၥတို႔မွ ေအာင္ျမင္မႈ အဆင့္ဆင့္ ရွိမည္။ စကားမွား တတ္သည္။

ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ေကာ္ရည္ေခါက္ဆြဲ ဒါနျပဳပါ။

အဂၤ ါေန႔ ေမြးသူမ်ား

အၿပိဳင္အဆိုင္ အတိုက္အခံ အားလံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ လိုလားခ်က္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း တို႔ကို လက္ေတြ႔ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္။ ေဆာင္ရြက္မႈ အရွိန္ အဝါကို ျမႇင့္တင္၍ လိုရာ ကိစၥကို စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္။ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ထားသည္တို႔၏ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးဆက္ကို ရရွိမည္။ အတတ္ပညာကို အေျခတည္၍ အဆင့္ျမင့္ အတတ္မ်ား အထိ တက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္မည္။ စိတ္ကူးသစ္ တို႔ကို လက္ေတြ႔ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္သင့္သည္။

ယၾတာ။ ။ အဂၤ ါေန႔တြင္ ဇီးသီးသံုးလံုး ဆြမ္းေတာ္ တင္ပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ား

မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ အႏၱရာယ္ ဂ႐ုစိုက္ ရမည္။ ရန္မ်ားမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ားမည္။ ခိုက္ရန္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ ယာဥ္ကားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္တတ္သည္။ မူလရည္မွန္း ထားသည္ က တစ္မ်ိဳး လက္ေတြ႔ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္မည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ လုပ္ကိုင္ေသာ ကိစၥတို႔မွ ေကာင္းေသာ အေျပာင္း အလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ လူယံု လူရင္း ဒုကၡေပး လိမ့္မည္။ စကားမတည္၊ ကတိမတည္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ တတ္သည္။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေရွာက္သီးသုပ္ ဒါနျပဳပါ။

ရာဟု (ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ) ေမြးသူမ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္။ အလုပ္အကိုင္ တိုးတက္မည္။ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း အေထာက္ အကူ ရမည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ေအာင္ျမင္မည္။ အတတ္ပညာႏွင့္ ဘဝ တိုးတက္ မႈကို ဖန္တီးႏိုင္မည္။ အဆင့္ျမင့္ ေအာင္ျမင္ မႈရမည္။ ပညာေရး အထူးေကာင္းသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရမည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္မည္။ ေနရာ သစ္မ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ရာမွ ဆႏ ၵရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပည့္ေျမာက္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ရြက္လွပန္းဘုရားကပ္လွဴပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ား

ရပ္တန္႔ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ စတင္ရမည္။ အခက္ အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ၿပီးေျမာက္ အဆံုးသတ္ ၿပီဟု သတ္မွတ္ ထားေသာ ကိစၥမ်ားကို အစမွ
ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ ရလိမ့္မည္။ အေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ထူးျခားေသာ အက်ိဳး ဆက္မ်ား ျဖစ္ထြန္းမည္။ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာ ထားသည္မ်ား ျပန္ လည္ ရရွိမည္။ အမႈေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ ေျဖရွင္း အႏိုင္ယူႏိုင္မည္။ ခ်စ္သူ၊ သံေယာဇဥ္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝမ္း ကြဲတတ္သည္။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေမၿမိဳ႕ပန္းအျဖဴ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ား

မိသားစုလုပ္ငန္း စီးပြား တိုးတက္မည္။ အလုပ္ တိုးတက္မည္။ အၿပိဳင္ အဆိုင္မ်ားကို ေက်ာ္လႊား ေအာင္ျမင္မည္။ အႀကီး အကဲမ်ား ထံမွ အေထာက္ အကူေကာင္း ရမည္။ လိုအင္ ဆႏၵႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ အလံုးစံု ျပည့္ေျမာက္မည္။ ပညာ အတတ္ကို အေျခတည္၍ အဆင့္ျမင့္ တိုးတက္ မႈမ်ား ရရွိမည္။ တစ္ပါးသူ ျပဳမူ ထားေသာ
ျပႆနာ ေဟာင္း မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖ ရွင္း ရလိမ့္မည္။ က်ား မဟုတ္၊ မ မဟုတ္ေသာ သူတို႔ႏွင့္ အလုပ္ စီးပြားမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္။

ယၾတာ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သၾကားမုန္႔ဖက္ထုပ္ ဒါနျပဳပါ။

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ား

စိတ္ကူးထားသည္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ ကြာဟမည္။ တစ္ခုထက္ မကေသာ အလုပ္ အကိုင္မ်ား တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္ကိုင္ ရလိမ့္မည္။ စာရင္း ဇယား ကိစၥမ်ား ေျဖရွင္း ရလိမ့္မည္။ ေငြေၾကး လက္လြန္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ တတ္သည္။ စိတ္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝဒနာရွင္ တစ္ဦးအား လိုက္လံ ပတ္သက္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးရ လိမ့္မည္။ သူတစ္ ပါးႏွင့္ မတူေသာ ႐ႈေထာင့္မွ ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ရျခင္း ရွိမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မူလလုပ္ ႐ိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ထိုးမုန္႔ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။ခ်မ္းေျမ့ေမတၱာ တံု႔ျပန္ ပါသည္။

စံ- ဇာဏီဘို (ဖုန္း-၆၄၁၆၃၉)

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္

Originally published at - http://www.kumudranews.com

Read More »

Sunday, February 05, 2017

2017 ခုႏွစ္မွာ ရာသီဖြားမ်ား အလုိက္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ား (တရုတ္ ေဗဒင္)
2017 ဟာ တရုတ္ ေဗဒင္ ပညာ အရ ၾကက္ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ အတြင္း ေမြးဖြား ခဲ့သူ ေတြကို ၾကက္ႏွစ္ဖြားလုိ႔ သတ္မွတ္ ပါတယ္။ ၾကက္ႏွစ္ဖြား ရာသီဟာ အျခားႏွစ္ ေတြနဲ႔ မတူ အခ်ိဳ႕ေတြဟာ အရမ္း ေကာင္းက်ိဳး ရၿပီး၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြ အတြက္ေတာ့ ကံမေကာင္းတဲ့ သက္ေရာက္ မႈေတြကို ေပးမယ့္ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ယခုႏွစ္မွာ အျခား ရာသီဖြားေတြ လုိက္နာဖုိ႔ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ ေလးေတြကုိ ေဖာ္ျပေပး လုိက္ပါတယ္။

(၁) ၾကြက္ႏွစ္ဖြားမ်ား

(1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) ခုႏွစ္မွာ ေမြးဖြား ခဲ့သူေတြဟာ ၾကြက္ႏွစ္ဖြားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္ ေဆာင္ရန္ေတြ ကေတာ့ မိမိ ကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိတဲ့ ရင္းနီးျမႇုပ္ႏွံမႈေတြ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၊ ရက္ရွည္ ခရီသြားျခင္း မျပဳပါနဲ႔၊ အေလာင္း အစား မလုပ္ပါနဲ႔၊ အခ်စ္ေရး သာယာ ေျဖာင့္ျဖဴးမည္၊ အလုပ္ ပင္ပန္း မႈေၾကာင့္ စိတ္ဖိအား မ်ားနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမည္၊ စိတ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ ထိခုိက္ေစႏုိ္င္တဲ့ ဖိအားမ်ား ၀င္လာႏုိ္င္တယ္၊ ရာထူး တုိးႏုိင္ ပါတယ္။

(၂) ႏြားထီးႏွစ္ဖြားမ်ား

(1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) ခုႏွစ္ေတြမွာ ေမြးဖြား ခဲ့သူေတြဟာ ႏြားထီးႏွစ္ဖြားေတြ ျဖစ္ၾက ပါတယ္။

ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ဇာတာ ဆန္းလာဘ္ အလြန္ေကာင္း ပါမယ္၊ အလုပ္ခြင္ေရာ၊ ရင္းနီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေတြ ပါ အဆင္ေျပ ပါမယ္၊ အခ်စ္ေရး ကံေကာင္းမယ္၊ အတိုက္ အခုိက္ ေတြလည္း မ်ားမယ္၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အညံ အခုိက္ ႀကဳံနုိင္ ပါတယ္၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္ေၾကာင့္ ေရာဂါ ခံစားရႏုိင္ ပါတယ္။

(၃) က်ားႏွစ္ဖြားမ်ား

(1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) ခုႏွစ္ေတြမွာ ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ သူေတြ ကေတာ့ က်ားႏွစ္ဖြားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

2017 မွာ အလုပ္ေတြ အအားမရေလာက္ေအာင္ ႐ႈပ္ေနတတ္ပါတယ္၊ ရာထူးနဲ႔ လစာေငြ ထင္မွတ္မထားတဲ့ပုံစံနဲ႔ တုိးပါလိမ့္မယ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းသူ ရွိလာပါက ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိက္ပါ၊ အ႐ႈံးမရွိပါဘူး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ စီးပြားေရး အလြန္ေကာင္းမယ့္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး၊ ေလာဘကို အလုိက္မလုိက္ပဲ ခ်င့္ခ်ိန္ရင္းနီးျမဳပ္ႏွံပါ၊ အိမ္ေထာင္မရွိေသးသူေတြ ခ်စ္သူနဲ႔ ေရႊလက္တြဲႏုိင္မယ့္ ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။

(၄) ယုန္ႏွစ္ဖြားမ်ား

(1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)ခုႏွစ္ေတြမွာ ေမြးဖြား ခဲ့သူေတြဟာ ယုန္ႏွစ္ဖြားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္ဟာ ယုန္ႏွစ္ဖြားေတြ အတြက္ အလုပ္အကုိင္ အသစ္တစ္ခု ေျပာင္းေရႊ႕ရဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရး ကိစၥမွာ တစ္ျခား တစ္ေယာက္ေၾကာင့္ စိတ္စႏုိး စေနာင့္ ျဖစ္ရ ပါလိ့မ္မယ္။ က်န္မာေရးလည္း ဂ႐ုစုိက္ပါ၊ ႏွစ္ကုန္ဆုံး ခါနီးမွာေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ မထားတဲ့ ပုိက္ဆံပမာဏ ေလာက္ေလာက္ လားလား ၀င္ႏုိင္ပါတယ္။

(၅) နဂါးႏွစ္ဖြားမ်ား

(1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) ခုႏွစ္မွာ ေမြးဖြားခဲ့သူေတြကေတာ့ နဂါးႏွစ္ဖြားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ခြင္ မတည္ၿငိမ္ မႈေတြ ျဖစ္ တတ္ၿပီး၊ ေပ်ာ္တစ္လွည့္ ပ်င္းတစ္လွည့္ ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ လူခ်စ္ လူခင္ ေပါမ်ားၿပီး၊ စီပြားေရး လုပ္ငန္း တစ္ခုကို ဦးေဆာင္ခြင့္ ရႏုိင္ပါတယ္၊ နဂါးႏွစ္ဖြား အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ဒီႏွစ္မွာ အမ်ိဳးသားထက္ ပုိၿပီး ေကာင္းက်ိဳးေတြ ခံစားရႏုိင္ပါတယ္၊ မိသားစုနဲ႔ ကြဲကြာသူေတြ ျပန္ဆုံ ရနုိင္ၿပီး၊ မိသားစုနဲ႔ နားလည္မႈ လြဲေနသူေတြ အဆင္ျပန္ ေျပႏုိင္ပါတယ္၊ က်န္းမာေရး ကေတာ့ နည္းနည္း ခ်ဴခ်ာႏုိင္ပါတယ္။

(၆) ေျမြႏွစ္ဖြားမ်ား

(1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) ႏွစ္ေတြမွာ ေမြးဖြားခဲ့သူေတြဟာ ေျမြႏွစ္ဖြားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္မွာ ေျမြႏွစ္ဖြားေတြ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ကေတာ့ ယခုႏွစ္မွာ ၀င္ေငြေတြ သိသိသာသာ တုိးပါမယ္။ စားရင္း ဇယားပုိင္း လုပ္ရတဲ့ လုပ္ငန္း သမားေတြ အထူး ဂ႐ုစိုက္ဖုိ႔ လုိအပ္ၿပီး၊ ယခုႏွစ္မွာ ခ်စ္သူနဲ႔ အိမ္ေထာင္ က်ရင္ ခ်မ္းသာကိန္း ရွိပါတယ္၊ ဒါေပမယ္ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားႏုိင္မယ့္ က်န္းမာေရး ျပႆနာ ကိုလည္း ဂ႐ုတစုိက္နဲ႔ ေရွာင္ရွားဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္ …

From : Shwemom by နတ္စည္ေတာ္

Originally published at - http://www.shwemom.com

Read More »

Thursday, February 02, 2017

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း
ေဗဒင္ ပညာရွင္ ဆရာ စံဇာဏီဘို၏ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္းကို ပရိတ္သတ္ အတြက္ တင္ဆက္ လိုက္ပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း ျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူး ေန႔တိုင္းတြင္ ေစာင့္ေမ်ွာ္ ၾကည့္႐ႈ နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။From : 7Day News Journal

Originally published at - https://www.facebook.com/7daynews

Read More »

Thursday, January 26, 2017

စံ-ဇာဏီဘို ရဲ႕ ေမာ္ဒန္ေဗဒင္ ဇန္နဝါရီ   ၂၇ ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္အထိ
မိႆရာသီ (မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)

အလုပ္ တိုးတက္မည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္မည္။ အလုပ္ အဆင့္ တိုး တက္မည္။ ဝင္ေငြတိုးပြားမည္။ အခက္ အခဲမ်ား ေျပလည္ ၿပီးေျမာက္ သြားမည္။ ေဆာင္ရြက္ ထားသည္မ်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးအျမတ္ ရမည္။ ကိုယ္တိုင္ တြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစု တြင္လည္းေကာင္း အလုပ္ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ေငြေၾကး ကံေကာင္းျခင္း ႀကံဳမည္။ စုေပါင္း လုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးမည္။ လက္လြန္ ထားေသာေငြ၊ ပစၥည္းမ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ ရရွိမည္။ ယၾတာ။ ။ အဂၤ ါေန႔မ်ားတြင္ စိပ္ပုတီးလွဴပါ။

ၿပိႆရာသီ (ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁)

နာမည္ေကာင္းသတင္းႏွင့္ တိုးတက္ျခင္းႀကံဳမည္။ ရန္အၿပိဳင္အဆိုင္ တို႔ကို ဖယ္ရွားေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ စိတ္ကူးသစ္တို႔ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခါေကာင္း က်ေရာက္သည္။ အလုပ္ပို တာဝန္ပိုမ်ား ႀကံဳမည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ား ပညာသင္တန္းႀကံဳက လက္ခံပါ။ တိုးတက္ ျခင္း ရရွိမည္။ ကိုယ့္ကိစၥမဟုတ္ဘဲ သူတစ္ပါးေရးရာမ်ား လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေပးရင္း လူမုန္းမ်ား ခံရျခင္း၊ အိမ္မွသူမ်ား၏ အၿငိဳအျငင္ခံရျခင္း ရွိ မည္။ ယၾတာ။  ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သေျပေျခာက္ညြန္႔ ဘုရားလွဴပါ။

ေမထုန္ရာသီ (ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁)

မွန္းသည္တစ္မ်ိဳး၊ လက္ေတြ႕တစ္မ်ိဳး ကေျပာင္းကျပန္ျဖစ္ၿပီး ေျဗာင္း ဆန္ေအာင္ စိတ္႐ႈပ္ရမည့္ကာလျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္လႊဲအပ္ထားေသာသူမ်ား သစၥာေဖာက္မည္။ ကတိပ်က္သူမ်ားႏွင့္ ႀကံဳမည္။ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းအျပစ္ဖို႔ခံရလိမ့္မည္။ ေရာင္းမွားဝယ္မွား ျပႆနာမ်ားျဖစ္မည္။ တစ္ပါးသူ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ အ႐ႈပ္အေထြး ျပႆနာမ်ားကို တာဝန္ယူေျဖရွင္းရလိမ့္မည္။ ယၾတာ ။  ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ စာသင္သား သံဃာေတာ္၊ သီလရွင္တို႔ကို စာေရးကိရိယာ ဒါနျပဳပါ။

ကရကဋ္ရာသီ (ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂)

၅၂၈၊ ၁၅၀ဝ ေမတၱာေရးကံေကာင္းမည္။ မိသားစုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ သတင္းစကားမ်ား ၾကားသိရမည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥ မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ရလိမ့္မည္။ အစားအေသာက္ မွားတတ္သည္။ ေဆးထိုး၊ ေဆးေသာက္ မွားလိမ့္မည္။ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း ေရာက္တတ္သည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးမည္။ အိုးအိမ္ကိစၥ၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥမ်ား စကားေျပာဆို၍ အဆင္ေျပမည္။ ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔မ်ားတြင္ ပိုက္ဆံအိတ္အသစ္ ဝယ္ယူသံုးစြဲပါ။

သိဟ္ရာသီ (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ဩဂုတ္ ၂၃)

အလုပ္ တိုးတက္မည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ရသင့္ရထိုက္သည္ မ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိမည္။ ၾကန္႔ၾကာေနေသာကိစၥမ်ားအတြက္ ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ရန္ အခါသင့္သည္။ တစ္ဦးထက္မကေသာ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရးကိစၥေပၚကာ စန္းပြင့္လိမ့္မည္။ စြန္႔စား၍ ေရွ႕တိုးလုပ္ကိုင္ေသာကိစၥတို႔မွ အဆင့္ျမင့္တိုးတက္မႈမ်ား ရမည္။ ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ သြားတိုက္ေဆးႏွင့္ သြားပြတ္တံ အေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

ကန္ရာသီ (ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂)

စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္းျဖစ္မည္။ စိတ္ေထာင္းကိုယ္ေၾက၍ မျဖစ္စဖူး ေသာ ေရာဂါထူးမ်ား ႐ုပ္ခႏၶာတြင္ ကပ္ၿငိတတ္သည္။ လက္ဝယ္ရွိေသာ ရပိုင္ခြင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို သူတစ္ပါးအား လႊဲေျပာင္းရကိန္းရွိသည္။ ႐ုတ္တရက္ လုပ္ကိုင္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔ရမည္။ အပ်က္အစီး အေပ်ာက္ အရွ မ်ားမည္။ အေရးႀကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးတတ္ သည္။ အပ္ႏွံထားေသာေငြ သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းထားရေသာ ေငြမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးမည္။ ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔မ်ားတြင္ ၾကာဆံေၾကာ္ လွဴဒါန္းျခင္းျပဳပါ။

တူရာသီ (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃)

ေကာင္းျခင္း ကံၾကမၼာ ခ်ားရဟတ္ တစ္ပတ္လည္၍ မိမိထံ ေရာက္ရွိ မည္။ အေႏွာင့္ အယွက္ေပးသူမ်ား၊ အတိုက္အခံ ျပဳသူမ်ားၾကားမွ တိုးတက္ ျခင္းကို ဖန္တီးႏိုင္မည္။ စနစ္တက် ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ ထားသည္မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ ေကာင္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ ရရွိမည္။ အိုးအိမ္ကိစၥ၊ ေနရာထိုင္ခင္း ကိစၥအတြက္ ေျပာဆို ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မွန္သမွ် အဆင္ေျပမည္။ ယခင္ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာေနေသာ ခရီး ကိစၥမ်ား ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ အဆင္ေျပမည္။ ယၾတာ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သက္သတ္လြတ္ သီးစံု ကုလားဟင္း လွဴဒါန္းပါ။

ၿဗိစÍာရာသီ(ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂)

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္ငန္းႏွစ္မ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ ရလိမ့္မည္။ ျပႆနာ ေဟာင္းမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ရသင့္ ရထိုက္ သည္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ ရရွိမည္။ အေႏွာင္ အဖြဲ႔မ်ားမွ လြတ္ကင္းမည္။ ဆႏၵရွိသည္ မ်ားကို လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္။ တစ္ပါးသူက မေတာ္ မတရား အႏိုင္ယူ ေဆာင္ရြက္ ထားသည့္ ကိစၥမ်ား သမာသမတ္ က်က် အဆင္ေျပ သြားၿပီး စိတ္ခ်မ္း သာမည္။ ယၾတာ ။  ။ အဂၤ ါေန႔တြင္ ဆီမီး လွဴဒါန္းပါ။

ဓႏုရာသီ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)

အမႈျပႆနာမ်ား ရွိမည္။ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံရသူမ်ားအား လိုက္လံ ကူညီေပးရမည္။ မူလမွန္းထားသည္ကတစ္မ်ိဳး လက္ေတြ႕တစ္မ်ိဳးျဖစ္မည္။ ကိုယ့္အေပၚ ေႏွာင့္ယွက္တိုက္ခိုက္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။ စကား အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ႀကံဳမည္။ နာမည္သိကၡာထိခိုက္ေအာင္ လိုက္လံစြပ္စြဲသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕တတ္သည္။ အကြက္ဆင္၍ ေခ်ာက္က်ေအာင္ ေျပာဆို လုပ္ကိုင္ခံရတတ္သည္။ ရွိေနေသာအရည္အေသြးတို႔ကို လွစ္ဟထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ မသင့္။ ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔မ်ားတြင္ ေခြးေလေခြးလြင့္ တို႔ကို အစာ ေကြ်းျခင္းျပဳပါ။

မကာရရာသီ (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၀)

မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတတ္သည္။ စက္ပစၥည္းတို႔ကို သတိႏွင့္ ကိုင္တြယ္ပါ။ က်န္းမာေရးအညံ့ရွိမည္။ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းေရာက္ကိန္းရွိသည္။ ကိုယ္တိုင္ႏွင့္မိသားစုတြင္ က်န္းမာေရးအညံ့ႀကံဳဆဲ ရင္းႏွီးသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ နာေရးကိစၥ ဝင္ေရာက္ကူညီရလိမ့္မည္။ လုပ္ေနဆဲ လုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္းငံ့ရပ္တန္႔သြားမည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါက တိုးတက္မႈမ်ား အဆင့္ဆင့္ရရွိမည္။ ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔မ်ားတြင္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူတို႔အား မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ ဒါနျပဳပါ။

ကံုရာသီ (ဇန္နဝါရီ ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)

အေျပာင္း အလဲႏွင့္ တိုးတက္ မႈမ်ား ပူးတြဲ ျဖစ္ထြန္းမည္။ သဘာဝ ဥပဒ္ဒဏ္ေၾကာင့္ အပ်က္အစီး ရွိတတ္သည္။ မေတာ္ တဆ ထိခိုက္မႈ အႏၱရာယ္ ဂ႐ုစိုက္ ရမည္။ ပစၥည္းေလွာင္ျခင္း၊ ေဈးကစားျခင္း မျပဳရ။ ေတြေဝဒြီဟ ျဖစ္မႈေၾကာင့္ အခြင့္ေကာင္း အခ်ိဳ႕ လက္လြတ္ ဆံုး႐ံႈးမည္။ အေရးႀကီးေသာ စာရြက္ စာတမ္း မူရင္းမ်ားကို တစ္ပါးသူ လက္တြင္ မထားရ။ ပ်က္စီးေပ်ာက္ ဆံုးတတ္သည္။ ခရီးသြားစဥ္ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္း လက္လႊဲသည္ျဖစ္ေစ အခိုးခံရ တတ္သည္။ ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔မ်ားတြင္ မုန္႔ကြ်ဲသည္း ဒါနျပဳပါ။

မိန္ရာသီ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀)

အေပါင္းအသင္း မွားတတ္သည္။ အသံုးအစြဲအေပ်ာ္အပါးဘက္သို႔ တိုက္တြန္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးတို႔တြင္ ႏွစ္ဦးအၾကား အထင္မွား အျမင္မွားျဖစ္ေအာင္ ေျခထိုးေႏွာင့္ယွက္သူမ်ား ေပၚမည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ားတြင္ တြဲဖက္လုပ္သူတို႔၏ မ႐ိုးမသား အဂတိ လိုက္စားျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္သည့္ အေပၚ တြဲဖက္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္း ရျခင္းမ်ား ရွိမည္။ တစ္ဇြတ္ထိုး လုပ္လိုစိတ္မ်ား ေပၚထြန္းေနသည္။ ယၾတာ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔မ်ားတြင္ ခေမာက္အေဟာင္းတို႔ကို ရွာေဖြ စြန္႔ပစ္ပါ။

ခ်မ္းေျမ႕ေမတၱာ တံု႔ျပန္ပါသည္။

စံ-ဇာဏီဘို

From : ကုမုျဒာဂ်ာနယ္ by စံ-ဇာဏီဘို

Originally published at - http://www.kumudranews.com

Read More »

ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း
ေဗဒင္ ပညာရွင္ ဆရာ စံဇာဏီဘို၏ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္းကို ပရိတ္သတ္ အတြက္ တင္ဆက္ လိုက္ပါသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း ျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူး ေန႔တိုင္းတြင္ ေစာင့္ေမ်ွာ္ ၾကည့္႐ႈ နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။From : 7Day News Journal

Originally published at - https://www.facebook.com/7daynews

Read More »

Thursday, January 19, 2017

ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း
ေဗဒင္ ပညာရွင္ ဆရာ စံဇာဏီဘို၏ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္းကို ပရိတ္သတ္ အတြက္ တင္ဆက္ လိုက္ပါသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္မွ ၂၄ ရက္ အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း ျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူး ေန႔တိုင္းတြင္ ေစာင့္ေမ်ွာ္ ၾကည့္႐ႈ နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။From : 7Day News Journal

Originally published at - https://www.facebook.com/7daynews

Read More »

Thursday, January 12, 2017

ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း
ေဗဒင္ ပညာရွင္ ဆရာ စံဇာဏီဘို၏ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္းကို ပရိတ္သတ္ အတြက္ တင္ဆက္ လိုက္ပါသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္မွ ၁၇ ရက္ အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း ျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူး ေန႔တိုင္းတြင္ ေစာင့္ေမ်ွာ္ ၾကည့္႐ႈ နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။From : 7Day News Journal

Originally published at - https://www.facebook.com/7daynews

Read More »

Saturday, January 07, 2017

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ထူးျခားတဲ့ႏွစ္လို႔ ေျပာတဲ့ ဆရာ စံဇာဏီဘိုရဲ့ ၂၀၁၇ အလားလာ
ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၆ ။ ။ ဆရာ စံဇာဏီဘိုနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေတြ အျပင္ ပဋိပကၡေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး အေန အထား၊ စစ္ပြဲ၊ ျငိမ္း ခ်မ္းေရး နဲ႔ မီဒီယာ သမားေတြ အႏၱရာယ္ ၾကံဳရႏိုင္ တာေတြ သူက သံုးသပ္ ခဲ့ပါတယ္။

ေမး။ ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေန အရင္ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။ ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဟာ ၂၀၁၅၊၂၀၁၆ တို႔ထက္ေတာ့ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္သာလြန္တဲ့အခြင့္ အေရးနဲ႔ ေအးခ်မ္းမႈ အဆင္ေျပမႈေတြ ရႏုိင္တဲ့ ႏွစ္တစ္ခု ျဖစ္တယ္။

ေငြေရးေၾကးေရးက႑၊ လုပ္ငန္းစီးပြားက႑ေတြမွာ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕သံုးစြဲႏိုင္စြမ္းအေနအထားကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြထက္ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္တယ္။

စီးပြားေရးအေနအထား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းေတြလည္း ေအးတယ္။ သိပ္ၿပီးေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္အႀကီးစားႀကီးေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အေနအထားပိုင္း ကေတာ့ အားေကာင္း လာစရာအေၾကာင္းရိွတယ္။

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အေနအထားပိုင္းမွာ ဒီလာမယ့္တစ္ႏွစ္တာအတြင္းမွာေတာ့ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရပ္ သံုးေနရာရွိတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ မျငိမ္မသက္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကာလ သံုးခုရိွႏိုင္တယ္။

အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရပ္ေတြက ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ရက္ကေန တစ္လအတြင္းမွာ တစ္ၾကိမ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ကေန တစ္လအတြင္း တစ္ႀကိမ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ကေန တစ္လတာကာလအတြင္းမွာ တစ္ႀကိမ္ အဲ့ဒီ ကာလ သံုးခုရိွတယ္။

အဲ့ဒီကာလသံုးခုအတြင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရ အစိတ္အပိုင္းေတြမွာ ေပၚလစီအေျပာင္းအလဲေတြ ရိွႏိုင္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလမ္းေၾကာင္းရဲ႕အေနအထား၊ အေျပာင္းအလဲေလးေတြ ရိွႏိုင္တယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕အျမင္၊ အစိုးရအေပၚမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ရိွႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအသြင္မွာ အေျပာထက္ အလုပ္ဖက္ကို ကူးေျပာင္းလာစရာအေၾကာင္းေတြ ရိွႏိုင္တယ္။

ဒီကာလအတြင္းမွာ ျပည္တြင္းစစ္ကိုေတာ့ အျပည့္အ၀ ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ျခင္း မရိွဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၄ ရက္ကေန ဇြန္လ ၁၈ ရက္အတြင္းမွာ တစ္ႀကိမ္၊
ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ကေန ႏို၀င္ဘာလ ၁ရက္အတြင္းမွာ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၇၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ကေန ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ အတြင္းမွာ တစ္ႀကိမ္ အျငင္းပြားမႈနဲ႔ ပဋိပကၡေတြနဲ႔
ေသြးေခ်ာင္းစီးမႈေတြက ျမန္မာျပည္တင္ မဟုတ္ဘူး၊ တစ္ကမာၻလံုးမွာ ရိွေနတယ္။ ေကာင္းကင္မွာ ရိွေနတဲ့ ၿဂိဳလ္ေတြ အေနအထားအရ သဘာ၀မွာ ရိွတဲ့ျဖစ္ရပ္ ေတြကို ေဟာေျပာ တဲ့ ျမန္မာ့ရိုးရာ နည္းပညာ တစ္ခုအရ ေျပာျခင္းျဖစ္တယ္။

အဲ့ဒီကာလေတြမွာ စစ္မက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ျဖစ္ရပ္ေတြ အဲ့ဒီကာလေတြမွာ ၾကံဳႏိုင္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကာလ
ေဆာင္ရြက္ဆဲ အေၾကာင္းအရာေတြမွာ အဖ်က္ျဖစ္ရပ္ေတြ၊ တိုက္ပြဲျဖစ္ရပ္ေတြ၊ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

အစြန္းေရာက္ဘာသာေရးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပဋိပကၡေတြ ေသြးစြန္းမႈေတြလည္း အဲ့ဒီကာလမွာ ကမာၻနဲ႔အ၀ွမ္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း သတိထားရမယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး သတိရိွရမွာက ေနၾကတ္ျခင္း၊ လၾကတ္ျခင္း ႏွစ္ႀကိမ္စီ အသီးသီးရိွမယ္။

လၾကတ္တာက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔၊ ေနၾကတ္တာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔ ၊ ဒါက တစ္ႀကိမ္၊ ေနာက္လၾကတ္တာ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ၊ ေနၾကတ္တာ ႀသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔၊ လအသီးသီးမွာ လအရင္ၾကတ္တယ္၊ၿပီးေတာ့ေနၾကတ္တယ္။ ေနလႏွစ္ခုရဲ႕အေနအထား ကမာၻေျမႀကီးရဲ႕အေနအထား အရိပ္က်ေရာက္မႈ သဘာ၀ေတြရဲ႕အေန အထားေၾကာင့္ ေနၾကတ္တာလၾကတ္တာျဖစ္တယ္။

အဲ့အခ်ိန္မွာ လူေတြရဲ႕စိတ္က အစြန္းေရာက္တဲ့ စိတ္ေတြ အဲ့ရက္ေတြမွာျဖစ္တတ္တဲ့အတြက္ သတိထားရမယ္။ အဲ့ရက္ေတြမွာ လူတို႔ရဲ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားတဲ့စိတ္ အရိွန္အဟုန္ျမင့္ မားေနတတ္တယ္။

အထူးသတိထားရမွာက ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔ကေန ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ကေန ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ၀န္းက်င္အတြင္းမွာတစ္ႀကိမ္၊ ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈကို ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ သတင္းမီဒီယာ သမားေတြ အတြက္ အႏၱရာယ္ ရိွတယ္။

အဲ့ဒီရက္ပိုင္းေတြမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေျပာဆိုေ၀ဖန္မႈေတြမွာ တစ္စံုတရာျပႆနာတက္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားေလးေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဆိုတာမ်ဳိးေတြျဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးကို ေဖာ္က်ဴးတဲ့ သူေတြကိုျဖစ္ေစ အဖမ္းအဆီးေတြ အဲ့ရက္ေတြမွာ မ်ားႏိုင္တယ္။ ဆိုေတာ့ အခင္းအက်င္းကို ျခံဳလုိက္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘက္ကေတာ့ အၿပီးအပိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေမွ်ာ္လင့္လို႔ မရေသးဘူး။ တစ္စံုတရာ အတိုင္းအတာ ထိေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အပစ္အခတ္ ေလးေတြေတာ့ ရိွေနဆဲျဖစ္မယ္။

ေမး။ ။ စီးပြားေရးအတိုင္းအတာနဲ႔ ပညာေရး က်န္းမာေရးအေျခအနေတြကေရာ ဘာေတြရိွႏိုင္မလဲ။

ေျဖ။ ။ စီးပြားေရးအတိုင္းအတာမွာ စားသံုးမႈ ဆန္ေရစပါးဘက္က ေစ်းႏႈန္းေလးေတြေလ်ာ့ပါးသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျခားေသာ သားငါးေစ်း၊ အသီးအရြက္ေစ်းက ျမင့္မား လာမယ္။ လူေတြအတြက္ ထမင္းထက္ ဟင္းဖိုးက ပိုၿပီးေတာ့ ခက္ခဲမယ့္ႏွစ္ကို ျဖတ္သန္းရမယ္။ ဒီအျပင္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ခရီးလမ္းေၾကာင္းေတြရဲ႕အေန အထားမွာ အခ်ိန္ကုန္ျခင္း၊ ေငြကုန္ျခင္း ႏွစ္ကုန္ ကုန္လာႏိုင္တယ္။ သြားေရးလာေရးေတြမွာ အခ်ိန္ကုန္မယ္။ ကုန္းေပၚမွာသြားတဲ့ေမာ္ေတာ္ကားေတြ ကားလမ္းၾကပ္တာ မဆိုနဲ႔၊ ေလထဲမွာသြားတဲ့ေလယာဥ္ပ်ံေတာင္မွ အခ်ိန္မွန္မွာမဟုတ္ဘူး။

ဘာမွကိုအေၾကာင္းျပခ်က္ မရိွဘဲကို ေႏွာင့္ေႏွးမယ္။ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းေတြ ရိွမယ္။ စားသံုးဆီစရိတ္မ်ားမယ္ ျမင့္မားမယ္။ ေလာင္စာဆီ အခက္အခဲေလးေတြ ရိွလာႏိုင္စရာအေၾကာင္းရိွပါတယ္။ က်န္းမာေရးပိုင္းမွာေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ ကပ္ေရာဂါ ေဘးဆိုး အႏၱရာယ္ မရွိလင့္ကစား ေ၀ဒနာျဖစ္ေပၚမႈေလးေတြ အတြက္ သတိထားရမယ္။

အပူရိွန္ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ျဖစ္တတ္တဲ့ ေ၀ဒနာေတြ ပိုမ်ားလာမယ္။ ေနာက္ ေရရွည္စြဲကုသရတဲ့ ေရာဂါမ်ဳိးေတြက မ်ားလာမယ္။ ကုသမႈအတိုင္းအတာေတြမွာ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာေရာဂါ
ေ၀ဒနာေတြက စားေဆးသံုးစြဲမႈေဆးေတြဟာ လူေတြမတတ္ႏိုင္တဲ့ အရိွန္အဟုန္အထိ ရွိေနမယ္။

ေဆးသိတယ္၊ ေဆးမ၀ယ္ႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့ အေျခအေနဘက္ကို ေရာက္တဲ့ကာလ၊ ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးလို႔လည္း အေျခအေနသိပ္မေပးတဲ့ အေနအထားဘက္ကို ေရာက္ႏုိင္တယ္။

ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းအေနအထားေတြကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ပညာတတ္ေတြမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာစရာ အေၾကာင္းရိွတယ္။ အလံုးစံု ၿခံဳၾကည့္ရင္ေတာ့ လာမယ့္အနာဂတ္ကေတာ့ ႐ုန္းကန္ရမယ္၊ လႈပ္ရွားရမယ္ ၊တိုက္ပြဲ၀င္ရမယ္။ ပန္းခင္းတဲ့ လမ္းလိုေတာ့ မေခ်ာေမြ႔ ဘူးဗ်ာ၊ ဒါေပမယ့္ ဆူးၾကမ္းလမ္းေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ခေယာင္းေတာေလးေတြ ထဲကိုေတာ့
ျဖတ္သန္း ရမယ့္ႏွစ္ကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၂၀၁၇ မွာျဖတ္သန္း ရမယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။

ေမး။ ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရပိုင္းမွာအေျပာင္းအလဲပိုင္းမွာ သံုးေနရာရိွတယ္ဆိုတာ ဘယ္လုိမ်ဳိးကို ေျပာတာလဲ။

ေျဖ။ ။ နံပါတ္တစ္ အစိုးရပိုင္းဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲေလးေတြ အတြက္ျဖစ္ေပၚမႈက အခု ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ကေန စၿပီး ရက္ ၃၀ ရယ္ ၊ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ကစၿပီး ရက္ ၃၀ ရယ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ကစၿပီး ရက္ ၃၀ ရယ္ ဒီေနရာ သံုးခုေပါ့။

အဲ့ေနရာသံုးခု၀န္းက်င္က သိပ္အေရးႀကီးတယ္။ အဲ့ရက္ပိုင္းေလးေတြအတြင္းမွာ ပထမေနရာကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ၀န္ႀကီးေတြရဲ႕အဖြဲ႔ အစည္းေတြမွာ ေလ်ာ့လာ တိုးလာ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္ေတြမွာ အေျပာင္း အလဲေတြ ျဖစ္တာ၊ ဌာနဖြဲ႔စည္းမႈ အသစ္ေတြ ေပၚတာရိွႏိုင္တယ္။

ၿပီးေတာ့ ဒီထက္မက ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေတြမွာ ရိွေနတဲ့အေနအထားေတြရဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀န္ႀကီးအဆင့္ေတြမွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြမွာ အေျပာင္း အလဲေတြ ရိွဖို႔ေမွ်ာ္လင့္တယ္။

ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အာဏာရပါတီအတြင္းမွာရိွတဲ့ ပါတီတြင္း ဗဟိုေကာ္မတီ ၊ ေကာ္မတီ အစရိွသည္တို႔မွာ လူေလ်ာ့တာလူတိုးတာ ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းလဲ လာတာေလးေတြလည္း ရိွႏိုင္တယ္။ ဒါက တျခားေသာ ပါတီေတြရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းမႈေတြ အေပၚမွာလည္း ရိွႏိုင္တယ္။

ပိုၿပီးေတာ ့ထူးျခားတာ စက္တင္ဘာ ၁၇ ကေန တစ္လတာကာလအတြင္းက အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအခ်ဳိ႕ေျပာင္းလဲလာတာေလးေတြရိွႏိုင္တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လမ္းေၾကာင္းဘက္ကို ေျပာင္းလဲတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြ ရိွလာႏိုင္တယ္။ ေနာက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း အေျပာင္းအလဲသစ္ေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြရဲ႕ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။

ေမး။ ။ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားမယ္လို႔ေျပာထားေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနက ဘယ္လိုရိွ လာႏိုင္မလဲ။

ေျဖ။ ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေတာ့ သြားမယ္။ ရိွသမွ်ေသာ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး ကေန ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘက္ကို ၀ိုင္း၀န္းၿပီးေတာ့ လက္မွတ္ေရးထိုး ၿပီးေတာ့ တို႔ၿငိမ္းခ်မ္းၾကမယ္ ဆိုတဲ့ အေျခအေနေတာ့ မရႏုိင္ဘူး။ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ ၀င္မယ္ဆိုရင္ လက္နက္ကိုင္ၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္မယ့္ အုပ္စုေတြရဲ႕ တိုက္ပြဲေတြ ကေတာ့ ရိွေနဦးမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္ ထားတယ္။ ေဗဒင္အရ ေျပာျခင္းျဖစ္တယ္။

ေမး။ ။ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနကေရာ ဘယ္လိုရိွလဲ။

ေျဖ။ ။ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး အေျခအေန ကေတာ့ ႀကီးႀကီးမားမား အညံ့အဆိုး ဒီႏွစ္ထဲမွာ မျမင္ပါဘူး။ အဲ့လုိမျမင္တဲ့ အျပင္ အခုအတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အတြက္ကို ထူးျခားတဲ့ႏွစ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။

သူက ၁၉ ရက္ေန႔မွာေမြးထားတယ္။အခုေျပာမယ့္ဂဏန္းေဗဒင္အရ ေမြးတဲ့ရက္ ၁၉ ေပါင္းျခင္း ၁၀ ရတယ္။ ၂၀၁၇ ေပါင္းရင္ ၁၀ ရတယ္။ အဲ့ဒါေတြကို ထပ္ေပါင္းရင္ ၁ ဂဏန္း ရတယ္။ ၁ ဂဏန္းသမားေတြ အတြက္ ကိုးႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္ ၾကံဳႏိုင္တဲ့ ျမင့္မားတဲ့ အေနအထား တိုးတက္တဲ့ အေနအထားနဲ႔ စြမ္းအား အျမင့္ဆံုးအေနအထားကိုရတယ္။

လာမယ့္ႏွစ္မွာ ၂၀၁၇ မွာ ၁ ဂဏန္းသမားေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚ အၾကံအစည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ ျပတ္သားတယ္။ မွန္ကန္တယ္။ အေတြးအေခၚ မမွားဘူး။
ေကာင္းေသာဦးေဆာင္ႏိုင္မႈကို ေပးမယ္။ ေ၀ဖန္မႈေတြ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ဘယ္လုိရိွရိွ အမွန္တရားနဲ႔ အမွန္ဆံုး အေၾကာင္းကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ျခင္း ရိွမယ့္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ၂၀၁၇ မွာ ထူးထူးျခားျခား ဦးေဆာင္ႏုိင္ လိမ့္မယ္။ သမိုင္းကို လွပစြာေရးသြားႏိုင္ လိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ယံုၾကည္တယ္။

ေမး။ ။ ျဖည့္ဆြက္ေျပာခ်င္တာေရာရိွေသးလား ခင္ဗ်ာ။

ေျဖ။ ။ တရားဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေနအထားကေတာ့ မႈခင္းက်ဆင္းမႈ မရိွေသးဘူးေနာ္။ အဲ့ဒါ တစ္ခုကိုေတာ့ ၂၀၁၇ မွာ နည္းနည္း ဂရုစိုက္ရမယ္။ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္ အတြင္း အျပန္အလွန္ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ထိန္းသိမ္းၿပီးေတာ့ ဒုစရိုက္မႈေတြရဲ႕ ထိခိုက္မႈေတြ တုိက္ခိုက္မႈ မျဖစ္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္း ထိန္းသိမ္းရမယ့္ ကာလ တစ္ခုကို
ေရာက္ေန တယ္လို႔ေတာ့ သတိရပါ။

From : မဇၩိမ မီဒီယာ by ေဇယ်ာေမာ္

Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/22023

Read More »

Thursday, January 05, 2017

ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း
ေဗဒင္ ပညာရွင္ ဆရာ စံဇာဏီဘို၏ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္းကို ပရိတ္သတ္ အတြက္ တင္ဆက္ လိုက္ပါသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း ျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူး ေန႔တိုင္းတြင္ ေစာင့္ေမ်ွာ္ ၾကည့္႐ႈ နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။From : 7Day News Journal

Originally published at - https://www.facebook.com/7daynews

Read More »

Wednesday, December 28, 2016

ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း
ေဗဒင္ ပညာရွင္ ဆရာ စံဇာဏီဘို၏ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္းကို ပရိတ္သတ္ အတြက္ တင္ဆက္ လိုက္ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း ျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူး ေန႔တိုင္းတြင္ ေစာင့္ေမ်ွာ္ ၾကည့္႐ႈ နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။From : 7Day News Journal

Originally published at - https://www.facebook.com/7daynews

Read More »

Thursday, December 08, 2016

ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ အထိ
ေဗဒင္ ပညာရွင္ ဆရာ စံဇာဏီဘို၏ တစ္ပတ္တာ ေဟာစာတမ္းကို ပရိတ္သတ္ အတြက္ တင္ဆက္ လိုက္ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္အထိ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း ျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူး ေန႔တိုင္းတြင္ ေစာင့္ေမ်ွာ္ ၾကည့္႐ႈ နိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။From : 7Day News Journal

Originally published at - https://www.facebook.com/7daynews

Read More »

Friday, December 02, 2016

လူတစ္ေယာက္၏ ပင္ကိုယ္ စရိုက္တြက္နည္း
လူတစ္ဦး ဆီမွာ ပင္ကိုယ္ `ဇ´ ေလးေတြ ပါလာ တတ္ပါတယ္။
(0) ေလာဘႀကီးသူ
(1) ေဒါသႀကီးသူ
(2) ေမာဟစိတ္လြန္ကဲသူ
(3) ေမတၱာစိတ္ရိွသူ
(4)ဂရုဏာစိတ္မ်ားသူ
(5) မုဒိတာ တရားလက္ကိုင္ထားသူ
(6)ဥေပကၡာသမား
ဆိုၿပီး (7)မ်ိဳး ခြဲၿခာထားပါတယ္ .......။

တြက္နည္း ကေတာ့ လြယ္ပါတယ္ ကို္ယ္ရဲ႕ ေမြးသကၠရာဇ္ရယ္ ၊ေမြးနံကို ဂဏန္းေျပာင္းၿပီး ေပါင္းပါ။
ရတဲ့ အေၿဖ (7) နဲ႔ စားရ ပါမယ္ ထြက္လာတဲ့ အေျဖ ကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ ပင္ကိုယ္ စရိုက္ေပါ့။

ဥပမာ -
သင့္ ေမြးသကၠရာဇ္က 1353 ခု ေသာၾကာသား ဆိုရင္ 6 ေပါ့။
1353+6=1359
1359÷7=1 ႀကြင္းေပါ့။

ျမန္မာေမြးႏွစ္မသိတဲ့လူေတြအတြက္ေတာ့
http://www.mmcalendar.com/index.php
အဲဒီထဲမွာ အဂၤလိပ္ခုႏွစ္က ျမန္မာခုႏွစ္ေျပာင္းၿပီး ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ကဲ .....ေအာက္မွာ ကိုယ့္ရဲ႕ စရိုက္ေလးကို ႀကည့္ႀကတာေပါ့ ....

✏ အႀကြင္း (0) ေလာဘ။
သူကေတာ့ လိုခ်င္စိတ္မ်ားတယ္ ။ရတာနဲ႔ မတင္းတိမ္ဘူး ။ေရာင္႔၇ဲတဲ့ စိတ္မရိွဘူး ။ေရာက္တဲ့ ေနရာမွာ မေပ်ာ္ဘူး ဒီထက္သာယာတဲ့ဘ၀ကို လိုလားတဲ့ သူ။ တစ္ခုမၿပီးခင္ ေနာက္တစ္ခုလုပ္ခ်င္တယ္ ဘယ္အရာမဆို လက္၀ါးႀကီး အုပ္ခ်င္တယ္ ။
ဘယ္ေတာ့မွလည္း ေနာက္လိုက္မလုပ္ခ်င္ဘူး ။ ကိုယ္ရယူပိုင္ဆိုင္ဖို့ဆိုရင္ ဘယ္အရာကုိမွ မေထာက္ထားဘူး မွားသည္မွန္သည္ မခြဲၿခားဘူး ဘယ္နည္းနဲ့ မဆို ရအာင္ယူမွ ေက်နပ္တဲ့ သူ။ လိုခ်င္စိတ္မ်ားေတာ့ ဘာမဆုိလုပ္ရမွာ ၀န္မေလးသူေပါ့။ ခ်မ္းသာလိုတယ္ ႀကြယ္၀လိုတယ္ ခ်မ္းသာခ်င္ကိုလဲ ရမဲ႔ သူ။ ဒါေပမဲ႔ မွားလား မွန္လား တရား၀င္လား တရားမ၀င္လား
ေတြးမွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဒုကၡေတာ့ ေတြ့နိုင္တာေပါ့ ။ ဘယ္လိုပဲ ၿဖစ္ပါေစ သူကဘ၀ကို ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးႀကီးနဲ့ ၿဖတ္သန္းမည့္သူပါ။ သူတစ္ပါးမွာရိွတာထက္ လိုခ်င္စိတ္ၿမင့္မားေနေတာ့ လူေတာ္ေတြ ၿဖစ္တတ္ပါတယ္ ။ လိုခ်င္တဲ့ စိတ္ကေလးကို စနစ္တက် အသံုးၿပဳသြာမယ္ဆိုရင္ ဒိတ္ဒိတ္ လူသားဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ရမွာ အမွန္ပါ။

✏ အႀကြင္း (1) ေဒါသ။
စိတ္ႀကီးတယ္ မဟုတ္မခံစိတ္မ်ားတယ္ မေတာ္မတရား လုပ္တာေတြ့ရင္ ကိုယ့္ကိစၥမဟုတ္လဲ ၀င္ပါဖို့ ၀င္ေၿပာဖို့ ၀န္မေလးတဲ႔သူ ေဘးကေန အလိုလို ေဒါသထြက္ေနတတ္တယ္ ။ စိတ္တိုေဒါသထြက္ရင္လဲ ဘာမဆို လုပ္ပစ္ေၿပာပစ္လိုက္မွ
ေက်နပ္တဲ႔သူေပါ့ ။ စိတ္ကသာႀကီးပါတယ္ သူ့နွလံုးသားကေတာ့ ၿဖဴစင္လြန္းပါတယ္ ။ ဘယ္ေတာ့မွလဲ ကိုယ့္ဘက္ကစၿပီး ရန္မလုပ္ဘူး သန္႔သန္႔ေလးေၿပာတတ္ဆိုတတ္တယ္ ။ လာေစာ္ကားၿပီး လာၿငိၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ စိန္ေခၚရင္ တိမ္ေပၚ အထိ လိုက္မဲ့သူပဲ ။ ပင္ကုိစိတ္ရင္းေကာင္းတယ္ ။ သူတစ္ပါးကို ေပးရမွာ ေကၽြးရမွာ ထိပ္ဆံုးကေပါ့ ။ဒါေပမဲ့ စိတ္ၿမန္ ေဒါသ ထြက္လြယ္တာေႀကာင့္ အႏၱရာယ္ အၿမဲ ရင္ဆိုင္ရတတ္တယ္။ စိတ္ၿမန္ပံုကေတာ့ ဖိနပ္စီးရတာ ခက္ေနရင္ေတာင္ ဖိနပ္ကိုကန္ထုတ္ ရန္လုပ္ၿပီး ဖိနပ္မပါပဲ ေလွ်ာက္သြာတတ္တဲ့ သူမ်ိဳး။ ကိုယ္ကို လာေစာ္ကားလာရင္လဲ ဘယ္ေတာ့မွ ခြင့္မလႊတ္ဘူး။ ၿဖစ္ခဲ့တာကို စဥ္းစားၿပီး စိတ္ထဲမွာ တစ္ႏံု့ႏံု႔နဲ့ ေတြးျပီး ႀကိတ္မနိုင္ခဲမရ ေဒါပြေနတတ္တယ္ ။ အဲဒီစိတ္ကေလးကို ထိန္းႏိုင္တဲ့ ေန့ေရာက္ရင္ ခ်မ္းသာႀကီးပြားတဲ့ လမ္းေပၚကို စေရာက္တဲ့ေန့ပါပဲ ။ ဘယ္သို့ဆိုေစ ``လူေၿဖာင့္စိတ္တို´´ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္း အလြန္ရိုးေၿဖာင့္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ပါ ။

✏ အႀကြင္း (2)ေမာဟ။
သိပ္ေတြေ၀တတ္တယ္ ဘယ္အရာမဆို ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကို ပိုင္ပိုင္နိုင္ မခ်နိုင္ဘူး ။အရာရာကို ေမ့ေလွ်ာ႔ေနတတ္တယ္ ။ တစ္ခါတစ္ေလး ေငါင္ေတာင္ေတာင္နဲ႔ ေငးေမာေနတတ္တာေတာင္ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္ ။ သီးသန္႔ေနလို့စိတ္ၿပင္းတယ္ ။ၿပသနာတစ္ခု တစ္ေယာက္ထဲ မေၿဖရွင္းနိုင္ဘူး ေၿမြမေသ ဒုတ္မက်ိဳး လုပ္တတ္တယ္ ။ အလြန္ေတာ္တဲ႔ ၿဖန္ေၿဖေရ း သမာေလး။ ႀကား၀င္ေၿဖရွင္း ရမယ္ဆိုရင္ နွစ္ဖက္ႏွခြ ၿမင္တဲ႔သူ။ အေၿပာေအးေအးေလးနဲ႔ က်ေလာက္ေအာင္ ေၿပာတတ္တဲ႔သူ။ သူ႔၇ဲ႔ ရိုးပံုေအးပံုေႀကာင္႔ လူတိုင္းက ခင္ႀကတယ္ ။ သူကေတာ့ ေရာက္တဲ႔ေနရမွာ ေပ်ာ္ေအာင္ေနမယ္ ။ ၿပသနာေတြ႔ရင္ေတာင္ ဒါေတြကို ေမ့ေလွ်ာ႕ၿပီး ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ေနမဲ႔ သူပဲ ။ဒါ႔ေႀကာင္ဘာကိုမွ ေလးေလးနက္နက္ မရိွဘူးလို့ အထင္ခံရတတ္တယ္ ။ စကားသာ က်ေလာက္ေအာင္ေၿပာတာ တစ္ခါတစ္ေလ ေရွ႕ေနာက္မညီ ေၿပာၿပီးတာေတြ ေမ့တတ္ၿပန္တယ္ ။စိတ္ဓာတ္တတ္လြယ္ က်လြယ္တယ္ ။ အရာရာ မၿပတ္မသား ေႏွာင္႔ေႏွးလြန္းေတာ့ ဘ၀အခြင္႔အေရး ေတြ မႀကာခဏ လက္တစ္လံုးႀကား ဆံုးရံႈးရတတ္တယ္ ။ သူ႔ဘ၀ကို နိုင္နိုင္နွင္းနွင္း ပဲ႔ထိန္းေပတဲ႔ သူရိွမွ သူဘ၀က ဟန္က်မယ္ ။ ေနာက္ကတစ္ခ်ိန္လံုး လိုက္ေၿပာေနမွ တန္ရံုက်မွာ ။အေၿပာခံရလို့ စိတ္ဆိုးမွာေတာ့ မပူနဲ သူကဘယ္ေတာ့မွ မွတ္မထားလို့ပါ ။

✏ အႀကြငး္(3) ေမတၱာ။
သူကေတာ့ ေမတၱာ ရွင္ႀကီးေပါ့ ။အားနာတတ္တယ္ ၊ယံုစားလြယ္တယ္ ၊သူတစ္ပါးအေပၚ ခြင္႔လြတ္နားလည္စိတ္ရိွတယ္ ။ သည္းခံစိတ္ရိွတဲံ႔ေနရမွာ နွစ္ေယာက္မရိွဘူး ေအာခ်ရေလာက္တဲ ႔ အထိေပါ့။ အရာရာကို ရင္ဆိုင္ရဲတယ္။လူသားအားလံုးအေ ပၚေလးေလး စားစား ဆက္ဆံတတ္တယ္ ။ကိုယ္႕ကိုယ္ကို အၿမဲ နွိမ္႔ခ်ေနတတ္တယ္ ။သူအေနနဲ႕ ရိုးေပမဲ႔႕ သြားအထင္မေသးပါနဲ႔ သူ႕မွာခ်စ္တဲ ခင္တဲသူေတြ အလြန္ေပါတဲသူပါ ။လမ္းေလဂ်ပိုး လူမိုက္ကအစ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး အထိ သူ႕ကိုခင္ႀကတယ္ ။ အေရးအေႀကာင္းဆို ကူညီဖို့အသင္႔ပဲ ။ၿမင္႕ၿမတ္တဲံ႔ စိတ္သေဘာထား အေပၚ လူတိုင္းက ေနရာေပး ဆက္ဆံႀကတယ္ ။ရန္သူအေပၚမွာေတာင္ေမတၱာထား ေတာ့ ေဘးလူေတြနာမလည္ အားမလိုအား မရ ၿဖစ္တတ္ႀကတယ္။ဒါေပမဲ႔ ရန္သူကိုေမတၱာနဲ ႕ အဆံုးမွာ စည္းရံုးနုိင္တဲ႕ သူပါ ။စိတ္သေဘာထား ႀကီးတယ္ မဟုတ္တာ မလုပ္တဲ့သူ။ ဘယ္သူ႕ကိုမဆို တန္ဖို့းထားဆက္ဆံတတ္တယ္။အေၿပာသမားမဟုတ္ဘူး လက္ေတြ႕႔ဆန္တယ္ ။ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနခ်င္တဲ႕သူ။ အခ်စ္ေမတၱာ အေပၚ အေလးအနက္ထားတယ္ ။ အခက္အခဲ ကိုရင္ဆိုင္ရရင္ေတာင္ ေမတၱာ ေရွ႔ထားၿပီး ေအာင္ၿမင္မႈကို ရယူတဲ႔သူ ပါ ။ အားလံုးသိပါတယ္ ေအာင္ၿခင္(8)ပါးကို ၿမတ္စြာဘုရားက ေမတၱာနဲ႔ ေအာင္ၿမင္ခဲ႕တာကိုေလ။

✏ အႀကြင္း(4)ဂရုဏာ
ရင္တဲမွာစာနာတတ္တယ္ ၊ ခံစားတတ္တယ္၊ ႀကင္နာတဲ႔စိတ္အၿပည့္ရိွေနတယ္ ။ သိပ္ကို ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္တယ္။ ခ်စ္သူခင္သူၿဖစ္ေစ သတၱ၀ါေတြကိုၿဖစ္ေစ ``သနားပါတယ္ေနာ္´´ ဆိုၿပီး စာနာစိတ္နဲ႔ အၿမဲ ကူညီလို့စိတ္ရိွတယ္ ။သနားေအာင္ေၿပာရင္ ဘယ္ေလာက္စိတ္ဆိုးေနပါေစ ခြင္႔လႊတ္တယ္ ။ ဂရုဏာသမားမို့ ရန္သူကိုေတာင္ သနားတတ္တဲသူ ။စိတ္ဆိုးလဲ ခဏပဲ ။ရန္သူကို သူ႔ခမ်ာ ငါ႔ကိုတစ္ခ်ိန္လံုး ရန္လိုေနတာ သနားပါတယ္တဲ႔ေလ။ဒါေပမဲ သူကသူတစ္ပါးအေပၚ ဂရုနာထားသလိုသူ႕အေပၚမွာ ဂရုစိုက္မွ ေက်နပ္တတ္တဲသူ။ သူကိုဂရုမစိုက္ဘူး အေလးမထာဘူး အခ်စ္ေပါ့တယ္လို့ ထင္ရင္ စိတ္ေကာက္ၿပီး ၀ုန္းတိုင္းက်ဲ အရြဲ႔တိုက္တတ္သူ။ ၀မ္းနည္းလြယ္တယ္ တစ္ဇြတ္ထိုူးလုပ္တတ္တယ္ ။ ငါေကာင္းသေလာက္ငါ႔အေပၚမေကာင္းဘူးလို့ စိတ္၀င္ ၀မ္းနည္းသြာၿပီဆိုရင္ အၿမန္ေလးသာ ေခ်ာ႔႕လိုက္ပါ ။လူပံုစံ စတိုင္၊ ဟန္ပန္က အစ ၿပဳမူေၿပာဆိုပံုက မာက်စ္က်စ္ ၊ဘုခြေၿပာ၊ မသနားတတ္တဲ႕ ႀကင္နာစိတ္မရိွတဲ႕ သူလိုအၿပင္ပန္းမွာ ေပၚေနတယ္ ။ တကယ္အတြင္းစိတ္ ရင္ထဲမွာေတာ့ ဂရုဏာ အၿပည့္ရိွတဲသူပါ ဂရုဏာႀကီးတဲ႕ ဟန္ေဆာင္ေနတဲ႕ သူနဲေတာ့ တၿခာစီေပါ့ ။သူ႕သေဘာ သူ႕သဘာ၀ သူ႕မေနာကိုသိတဲ႕ သူေတြကေတာ့ ေလးေလးစားစား နဲ႔ သူ႔အရိပ္ကို ခို၀င္ႀကတယ္ ။ ဦးေဆာင္သူ ၊ဆရာေတြ ၊ သမားေတာ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ကရုဏာရွင္ေတြေပါ့ ။

✏ အႀကြင္း(5)မုဒိတာ။
မုဒိတာကို လက္ကိုင္ထားနိုင္သူမ်ိဳးကေတာ့ ရွားပါးလွပါတယ္ ။သူကေတာ့ ရွားရွားပါးပါးထဲက သူတစ္ေယာက္မို့ လူတစ္ေသာင္းမွာ တစ္ေယာက္ေတြ႕ခဲလွတဲ႕ မုဒိတာ ပြားနိုင္တဲ႕ သူတစ္ေယာက္ေပါ့ ။သူတစ္ပါးေအာင္ၿမင္တာ ၊ခ်မ္းသာႀကြယ္၀တာ ၊ ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ၿဖစ္တာ၊နာမည္ႀကီးတာ ၊ေငြရတာ ၊အလုပ္တိုးတတ္တာ ေတြ႕ရင္ ကို္ယ္ကပဲ ဒါေတြကို ခံစားေနရသလိုလိုနဲ႕ ပိတိၿဖာၿပီး ေဘးကေနႀကည္ႏူးေနတတ္တဲ႕ သူမ်ိဳး ဒီကမၻာမွား ရွားပါတဲသူေပါ့။ မနာလို ၀န္တိုစိတ္မရိွဘူးအတင္းအဖ်င္းမေၿပာတတ္ဘူး ၊ၿမင့္ၿမတ္တဲ႕ စိတ္ရိွတယ္ ။အရာရာ ရင္ထဲ ခံစားၿပီးမွ လုပ္တတ္ေၿပာတတ္တဲ့သူ ။မွန္ကန္ ၿမင့္ၿမတ္တဲ႕စိတ္ေႀကာင့္ေအာင္ၿမင္မႈထိတ္တန္းေရာက္တယ္။ ကိုယ္က သူတစ္ပါးကို ေ၀ဖန္တိုက္ခုိက္တာ ၊သူတစ္ပါးကို ငယ္က်ိဳးငယ္နာ ေဖာ္ၿပီး ဒုကၡေပးတာမ်ိဳးလံုး၀မုန္းတီးတယ္ ။ ကိုယ္ကလဲ မလုပ္ဘူး၊လုပ္ရပ္ေတြကိုလဲ လက္မခံဘူး ။ေရွာင္ရွားတယ္ ။.သူတစ္ပါ း အားနည္ခ်က္အားသာခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ခ်ီက်ဴးၿပီးေကာင္းတဲ႕ အၿပဳသေဘာေတြကို အႀကံေပးမႈေလးေတြေႀကာင့္ သူ႕ကိုခ်စ္ခင္သူေတြေပါတယ္ ။မနာလို၀န္တိုစိတ္မရိွပဲ သူတစ္ပါးအေပၚ မွ်ေ၀ခံစား တတ္လို့ ႀကီပြားေအာင္ၿမင္မွာ မလြဲပါဘူး ။အရာရာ အေပၚမွာ ရင္ထဲက လိႈက္လႈိက္လဲွလွဲ နဲ႕ ၿဖစ္ထြန္းေစသလို ကိုယ္တိုင္လဲ ေၿဖာင့္ေၿဖာင့္ မွန္ွမွန္နဲ႕အၿမဲႀကိဳးစားေနတဲ႕ ၿမင့္ၿမတ္တဲ ႕ နွလံံုးသား ပိုင္ရွင္တစ္ဦးပါ ။

👉အႀကြင္း(6)ဥေပကၡာ။
အလြန္ထူးၿခားတဲ႕ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ေပါ့။ ဘာသိဘာသာ ေအးေအးေဆေဆးပဲ ေနတတ္တယ္ ။ သူုတစ္ပါးကိစၥေတြကိုလဲ ကို္ယ္နဲ႕မဆိုင္ေအာင္ အၿမဲႀကိဳးစာေနတတ္တယ္။ ၀င္ၿပီး စြတ္ဖက္တဲ႕ သဘာ၀ ကင္းတယ္ ။ရန္သူကိုေတာင္ ေဒါသထြက္ၿပီး ရင္မဆိုင္ပဲ မသိသလို့ ကိုယ္႕ကို ရန္လုပ္တာ မဟုတ္သလို့ ခပ္မဆိတ္ေနတတ္တယ္။ ဥေပကၡာၿပဳ ေက်ာခိုင္းေနတတ္တယ္ တည္ႀကည္တည္ၿငိမ္ၿပီး လူးသားအာလံုးကို ကိုယ္စိတ္ကမွန္တယ္ထင္တာလုပ္ေနႀကတာပဲတဲ႕ ။ ဘာ၀င္စြတ္ဖက္စရာလို့လဲဆိုတဲ႕ သေဘာ ထားတတ္တယ္ ။ ကိုယ္႕ကိစၥနဲ႕ ဆိုင္တဲ႕ ၀န္းက်င္အလုပ္ကို စူးစူးစိုက္စိုက္ လုပ္တတ္လို့ ေအာင္ၿမင္ႀကီးပြားႀကပါတယ္ ။ ထူးၿခားခ်က္က အေနေအးၿပီး အရာရာ ကိုမသိဘူးမထင္နဲ႕ ။ အရာရာကို သိတယ္ ေလ့လာတယ္ ။ ပတ္၀န္းက်င္ကို အၿမဲ ေလ့လာေနတယ္ ။ၿဖစ္ေပၚလာတဲ႕ အေႀကာင္ း ဆက္ေတြအေပၚ နားလည္လြန္းလို့ အရာရာကို အၿပစ္မၿမင္ပဲ ေနတတ္တဲ့သူ ။ အခက္အခဲေတြ ၊ ဒုကၡေတြကို သူ႕ဆီမွာ အကူညီေတာင္း ႀကည့္။ ကိုယ္႕ၿပသနာ တစ္ခုကို သူ႕ၿပသနာတစ္ခုလို လႈိုက္လႈိုက္လွဲလွဲ သေဘာထာၿပီး ကူညီမွာေသခ်ာတယ္ ။ကိုယ္နဲ႕ မပတ္သက္သမွ် ၀င္မပါဘူး။ ကိုယ္နဲ မိတ္ဆက္မေပးသမွ် မည္မွ်မ်က္မွန္းတန္းေနပါေစ ၿပံဳးၿပႏႈတ္ဆက္မွာမဟုတ္ဘူး ။ ယဥ္ေက်းတယ္ သိမ္ေမြ႔တယ္ ၊ အေရႀကံဳလာရင္ တကယ္အားထားရတယ္ ။ အကယ္ကို အၿမင္ႀကည္လင္တဲ႔ သူေတြေပါ့ ။တစ္ေန႔မွာသူဟာ ဘာသာ သာသနာအတြက္ တန္ဖိုးရိွတဲ႔လူတစ္ေယာက္ၿဖစ္နိုင္သူ ေတြလို့ ေရွးပညာရိွေတြက ဆိုပါတယ္ ။

စံဇာဏီဘို

From : 7 Day TV

Originally published at - https://www.facebook.com/7DayOnlineTV/

Read More »