သတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

Pages

ဒီဆိုဒ္ေလးကိုအားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Saturday, March 21, 2015

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား (ဒုတိယတြဲ) (သိန္းေဖျမင့္)

Bookmark and Share [ ] [ ] • စာအုပ္အမည္ - သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား(ဒုတိယတြဲ)
 • စာေရးသူ - သိန္းေဖျမင့္

solidfiles.com

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား (ပထမတြဲ) လိုခ်င္ရင္ ဒီေနရာမွာ ယူပါ။

ျမန္မာအြန္လိုင္းစာအုပ္စင္ Fagebook Page
https://www.facebook.com/www.mmbookstore.net 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

မာလိန္မႉး ထူးစိန္ (မင္းသိခၤ)

Bookmark and Share [ ] [ ]စာအုပ္အမည္ - မာလိန္မူးထူးစိန္
စာေရးသူ - မင္းသိခၤ

solidfiles.com

ျမန္မာအြန္လိုင္းစာအုပ္စင္ Fagebook Page
https://www.facebook.com/www.mmbookstore.net 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Wednesday, March 18, 2015

Folder Background ဘယ္လိုေျပာင္းမလဲ

Bookmark and Share [ ] [ ] [ ]


 • စာအုပ္အမည္ - Folder Background ဘယ္လိုေျပာင္းမလဲ
 • စာေရးသူ -Way Yan Mg Mg

userscloud.com

From : ျမန္မာအြန္လိုင္းစာအုပ္စင္ Fagebook Page
https://www.facebook.com/www.mmbookstore.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Windows 8 ကို ေလ့လာျခင္း - သရ (ICT)

Bookmark and Share [ ] [ ] [ ]


 • စာအုပ္အမည္ - Windows 8 ကိုေလ့လာျခင္း
 • စာေရးသူ - သရ(ICT)

userscloud.com

From : ျမန္မာအြန္လိုင္းစာအုပ္စင္ Fagebook Page
https://www.facebook.com/www.mmbookstore.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Introduction to Windows Registry (ေမာင္ထူးခြ်န္) @ MMBS

Bookmark and Share [ ] [ ] [ ]


စာအုပ္အမည္ - Introduction to Windows Registry
စာေရးသူ - ေမာင္ထူးခြ်န္

userscloud.com

From : ျမန္မာအြန္လိုင္းစာအုပ္စင္ Fagebook Page
https://www.facebook.com/www.mmbookstore.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Sunday, March 15, 2015

သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသား (သိန္းေဖျမင့္) @MMBS

Bookmark and Share [ ] [ ]


 • စာအုပ္အမည္ - သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား
 • စာေရးသူ - သိန္းေဖျမင့္

solidfiles.com

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား (ဒုတိယတြဲ) လိုခ်င္ရင္ ဒီေနရာမွာ ယူပါ။

From : Pyae Phyo (MMiTD) by ျမန္မာအြန္လိုင္းစာအုပ္စင္


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Friday, March 13, 2015

ပရိုဂရမ္အလြယ္ေရးနည္း

Bookmark and Share [ ] [ ]စာအုပ္အမည္ - ပရိုဂရမ္အလြယ္ေရးနည္း
စာေရးသူ - သန္းထိုက္(ေရႊရိပ္)

လိုခ်င္သူမ်ား ေအာက္က လင့္မွာ ေဒါင္းယူလိုက္ပါ။

solidfiles.com

From : Pyae Phyo (MMiTD) by www.mmbookstore.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

ကိုယ္တိုင္ေလ့လာ Java သင္ခန္းစာ

Bookmark and Share [ ] [ ]စာအုပ္အမည္ - ကိုယ္တိုင္ေလ့လာ Java သင္ခန္းစာ
စာေရးသူ - ×××××

လိုခ်င္သူမ်ား ေအာက္မွာ ေဒါင္း ယူ လိုက္ပါ။

solidfiles.com

From ; Pyae Phyo (MMiTD) by www.mmbookstore.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Sunday, March 01, 2015

ဆင္းရဲေသာ ေဖေဖ၊ ခ်မ္းသာေသာ ေဖေဖ (ညီသစ္)

Bookmark and Share [ ] [ ]


စာအုပ္အမည္ - ဆင္းရဲေသာ ေဖေဖ၊ ခ်မ္းသာေသာ ေဖေဖ
စာေရးသူ - ညီသစ္
ဖိုင္ဆိုဒ္ - 1.7MB

solidfiles.com

by www.mmbookstore.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

လက္ထက္ေတာ္ႀကီး ( ေရႊဥေဒါင္း )

Bookmark and Share [ ] [ ]


 • စာအုပ္အမည္ - လက္ထက္ေတာ္ၾကီး
 • စာေရးသူ - ေရႊဥေဒါင္း
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ - 8.6MB

solidfiles.com

From : http://www.mmbookstore.net/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

ေက်းတစ္ရာ (ခင္ခင္ထူး)

Bookmark and Share [ ] [ ]


 • စာအုပ္အမည္ - ေက်းတစ္ရာ
 • စာေရးသူ - ခင္ခင္ထူး
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ - 4.2MB

solidfiles.com

From : http://www.mmbookstore.net/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

ျမဲေသာ ခ်စ္ႀကိဳး (လမင္းမိုမို)

Bookmark and Share [ ] [ ]


 • စာအုပ္ အမည္ - ျမဲေသာခ်စ္ၾကိဳး
 • စာေရးသူ - လမင္းမိုမို
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ - 3.3MB

solidfiles.com

From : http://www.mmbookstore.net/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Saturday, February 28, 2015

ေျဗ့စင္ကန္က မျမစိမ္း

Bookmark and Share [ ] [ ] • စာအုပ္အမည္ - ေျဗ့စင္ကန္က မျမစိမ္း
 • စာေရးသူ - ေထာင္မွဴးၾကီးသိန္းဝင္း
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ - 5.3MB

solidfiles.com


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Thursday, February 26, 2015

AutoCAD 2014, 2015 Latest version (86x64) With Keygen

Bookmark and Share [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]မဂၤလာပါ
AutoCAD ကို တစ္ကဒ္တည္း ေတာင္းဆိုေန ၾကတဲ့ ေဘာ္ဒါေတြ အတြက္ တစ္ေနကုန္ အပင္
ပန္းခံ ရွာၿပီး အားလံုး အတြက္ တင္ေပး လိုက္ပါတယ္။

ေတာ္ေတာ္ ရွာရခက္တဲ့ ေဆာ့၀ဲပဲဗ်ာ တကယ္ တစ္ေန ကုန္တယ္။ ေဒါင္းေလာ့လင့္ေတြ အဆင္
ေျပေအာင္လို႔ တင္ေပးဖို႔ကို က မလြယ္တာ ရလာေတာ့လည္း တန္လိုက္ထာေပါ့ဗ်ာ....

2014 ဗားရွင္းေတြ ကေတာ့ ရွိတယ္၊ 2015 အတြက္ ကေတာ့ ရွားပါးေနေသးတယ္၊ IOS ဖိုင္ကို
တင္ေပး လိုက္ရင္လည္း မလုပ္ တတ္မွာ စိုးလို႔၊ ၿပီးရင္ Size ကလည္း ေတာ္ေတာ္ႀကီးတယ္။

ေတာ္ရံုအင္တာနက္ ဆြဲအားနဲ႔ ေတာ့ မလြယ္ေလာက္ဖူး က်ေနာ္ ေဒါင္းေလာ့ ရယူၾကည့္ ပါေသး
တယ္ 1 GB ေလာက္ ရွိတယ္ ဆိုေတာ့ အင္တာနက္ေကာ္နယ္ရွင္ကို အားနာတာနဲ႔ ေဒါင္းေလာ့
မယူရဲေတာဖူး။

ကဲဗ်ာ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အခက္အခဲတာေတာ့ ရွိေနၾကမွာပဲ ဒါေပမယ့္ မျဖစ္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ စိတ္
ကူးရွိေနေသးသ၍ အဆင္ေျပေအာင္ေတာ့ ႀကိဳ းစားၾကေတာ့ဗ်ာ။

စကားမစပ္ဗ်ာ ဒီ AutoCAD ကို အေျခခံမွ အဆင့္ျမင့္အထိ ေလ့လာ လိုသူမ်ားအတြက္ ဆရာ
ေအာင္ေဇာ္လတ္ ေရးသားျပဳ စုထားတဲ့ AutoCAD2010 အသံုးျပဳ နည္းျမန္မာလို စာအုပ္ကို
ပါ တစ္ပါတည္း တြဲတင္ေပးလိုုက္ပါတယ္။

ဒီစာအုပ္ေလးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဆရာ ေအာင္ေဇာ္လတ္ က AutoCAD စာအုုပ္ေလး ထဲမွာ Auto
CAD Software ကို တီထြင္သည့္Autodesk ကုမၸဏီက AutoCAD စာအုပ္ကို သင္တန္းေက်ာင္း
လက္စြဲ အသံုးျပဳ ရန္အေနျဖင့္သာ Exam Guide vo-1 ႏွင့္ vol-2 ဟု စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ ထုပ္ေ၀ ခဲ့
သျဖင့္လည္း ရွားပါး လွသည့္ စာအုပ္ေလး ျဖစ္ပါသည္။

မူလ စာအုပ္အတိုင္း E-book ၌ အပိုင္း ၂ ပိုင္း ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္သလို ပူးတြဲပါလာသည့္ Work
files မ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ေလ့လာမွ ပိုမိုျပည့္စံုသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး Audodesk
မွ ႀကီးမွဴ းစစ္ေဆးသည့္ စာေမးပြဲသာမက ICDL CAD စာေမးပြဲမ်ားကိုပါ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္
ရန္ အေထာက္အကူ ျပဳေပးမွာျဖစ္ပါသည္။

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း အတတ္ပညာတစ္ခုအျဖစ္ AutoCAD နဲ႔ ဆက္စပ္ေသာ နယ္ပယ္တြင္
တက္စံုရြက္စံုျဖင့္ မိမိတို႔၏ အနာဂတ္ကို ကိုယ္တိုင္ စိတ္တိုင္းက် ဖန္တီးႏိုင္ေအာင္ အေသစိပ္
ရွင္းျပထားတဲ့ စပါယ္ရွယ္ စာအုပ္ေကာင္းေလး ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ သတင္းကာင္း လည္း ပါး
လိုက္တယ္ခင္ဗ်ာ...

က်ေနာ္ကေတာ့ ဒီ AutoCAD ေဆာ့၀ဲကို 2014 ကိုေရာ့ 2015 ကိုပါ တစ္ေနရတည္း ေဒါင္းေလာ့
ရယူႏိုင္ေအာင္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဒါင္းေလာ့ ရယူဖို႔ရန္ IDM နဲ႔က ပိုအဆင္ေျပ ပါလိမ့္ယ္ ေအာက္က လင့္မွာ ေဒါင္းေလာ့ ရယူ
လိုက္ပါ။

ေနာက္ဆံုးထြက္ IDM ကို ရယူပါ။

အသံုးျပဳ နည္း ျမန္မာလို စာအုပ္ AutoCAD 2015 ကို ေအာက္က လင့္မွာ ေဒါင္းေလာ့ ရယူ
လိုက္ပါ။

AutoCAD 2010 အသံုးျပဳနည္း (ျမန္မာလို)ကဲ ဒီတစ္ခါ AutoCAD ေဆာ့၀ဲႀကီးကို ကြန္ပ်ဴ တာမွာ အျမဲတမ္း အသံုးျပဳလို႔ ရေအာင္ Full
Version အျဖစ္အင္စေတာလုပ္နည္းကို ေအာက္မွာ ဆက္ေလ့လာၾကည့္လိုက္ပါ။

Installation Guide

၁။ ေဆာ့၀ဲကို အင္စေတာမလုပ္မွီ အင္တာနက္ကို ပိတ္ထားပါ။ ေဒါင္းေလာ့ရ လာတဲ့ Auto
CAD 86x64 setup ဖိုင္ကို Run as administer ျဖင့္ အင္စေတာ့လုုပ္ပါ။၂။ ေအာက္က ပံုအတိုင္း ျပေနခဲ့ ရင္ေတာ့ Install ဆိုတာကိုႏွိပ္ပါ။၃။ ေအာက္က ပံုအတိုင္း ျပေနခဲ့ ရင္ေတာ့ License and Services Agreement ေတာင္းေန တာ
ျဖစ္ ပါတယ္ အနီေရာင္ေလးနဲ႔ ၀ိုင္းျပထားတဲ့ ပထမေနရာမွာ မိမိေနတဲ့ ႏိုင္ငံကိုေရြးေပးလိုက္ပါ၊
ၿပီးရင္ i Accept ဆိုတဲ့ေနရာမွာ အမွန္ျခစ္ေပးပါ။

ၿပီးရင္ Next ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။၄။ Next ကိုနွိပ္ၿပီးလို႔ ေအာက္က ပံုအတိုင္း ေပၚလာတဲ့ အခါ အနီေရာင္ေလးနဲ႔ ၀ိုင္းျပထားတဲ့ေန
ရာမွ Product Information ရဲ့ေအာက္ I have my product information ကိုအမွန္ျခစ္ေပးပါ၊

Serial Number ေနရာမွာ
 1. 666-69696969
 2. 667-98989898
 3. 400-45454545
 4. 066-66666666
အေပၚမွ ေလးခုမွ တစ္ခုခုကို Copy ကူးထည့္ေပးပါ။

Product Key ေနရာမွာ 001G1 ဆိုတာကို ထည့္ေပးပါ။

အားလံုး အဆင္ေျပၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ Next ကို ထပ္ႏွိပ္ေပး လိုက္ပါ။အေပၚက Product Key သည္ AutoCAD အတြက္သာ သီးသန္႔ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ျခားေသာ
Edition ေဆာ့၀ဲေတြ အတြက္ေတာ့ Official က တိုက္ရိုက္ ခ်ေပးထားတဲ့ Product Key မ်ား
ကို သူ႔ေဆာ့၀ဲနဲ႔ သူ႔ကီးကို အမွန္ထည့္ေပး ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ျခားေသာ ထုတ္ကုန္ ေဆာ့၀ဲဗားရွင္းေတြ အတြက္ ေအာက္က လင့္မွာ ရယူလိုက္ပါ။

Product keys for Autodesk products (Official)

၅။ Next ကိုႏွိပ္လိုက္ ၿပီးလို႔ ေအာက္က ပံုအတိုင္း ျမင္ေန ရရင္ေတာ့ အနီေရာင္ေလးနဲ႔ ၀ိုင္းျပ
ထားတဲ့ေနရာေတြကို အေသခ်ာၾကည့္ပါ။

အားလံုး အဆင္ေျပတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ Install ဆိုတာကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။၆။ေအာက္က ပံုအတိုင္း ျမင္ေနရ ရင္ေတာ့ ကီးထည့္ၿပီးလို႔ ေအာင္ျမင္ ေၾကာင္းျပေန တာျဖစ္ပါ
တယ္ Finish ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။၇။ အဆင့္ေတြ ေက်ာ္လာ ခဲ့လို႔ ေအာက္ကပံု အတိုင္း Activate လုပ္ခုိင္း ပါလိမ့္မယ္။
Activate လုပ္ရန္ Activate ဆိုတာကိုႏွိပ္ေပးလိုက္ပါ။၈။အေသ အခ်ာ လုပ္ပါ က်ေနာ္ အနီေရာင္ေလးနဲ႔ ၀ိုင္းျပထား တဲ့ေနရာေတြမွာ အမွန္ျခစ္ေလး
ေတြ မွန္ပေလ့ေစ ၿပီးရင္ Next ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။၉။ ေအာက္ပံု အတိုင္း ေပၚလာ ရင္ေတ့ အနီေရာင္ေလးနဲ႔ ၀ိုင္းျပထားတဲ့ I have an activation
code from Autodesk ကို အမွန္ျခစ္ေပး ထားပါ။ နံပါတ္စဥ္ေတြ ေပၚေနတဲ့ ေနရာေတြမွာ
Activation Code ေတြထည့္ေပး ရဦးမွာမို႔ ဒီေနရာမွာ next ကို လံုး၀ မႏွိပ္ပါနဲ႔ဦး။ ဒီအတိုင္း
ခန ရပ္ဆိုင္း ထားေပးပါ။၁၀။ ဒီတစ္ခါ Keygen ဖိုင္ကို အင္စေတာ လုပ္ရပါမယ္ သူ႔အထဲမွ Activation Code ကို ကူးယူ
ရမွာမို႔ က်ေနာ္ တင္ေပး ထားတဲ့ Crack ဖိုင္ထဲမွာ မိမိကြန္ပ်ဴ တာနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ Keygen ကို
အင္စေတာ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴ တာက 32Bit OS ဆိုရင္ေတ့ 23 keygen ဖိုင္ကို အင္စေတာ လုပ္ပါ။ ထို႔အတူပဲ 64 bit
OS ဆိုရင္လည္း 64 Keygen ဖိုင္အင္စေတာ လုပ္လိုက္ပါ။၁၁။ အင္စေတာ လုပ္ၿပီးလို႔ အေပၚကပံု အတိုင္းျမင္ေန ရတဲ့ အခါမွာေတာ့ က် ေနာ္အနီေရာင္
ေလးနဲ႔ ၀ိုင္းျပ ထားတဲ့ Paste Request here ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ Request Code ကို ထည့္ေပးရမွာ
ျဖစ္လို႔ ေစာနားက က်ေနာ္တို႔ နံပါတ္ ၉ မွာ ေတြ႔ခဲ့တဲ့ Product License Activation Option ေန
ရာမွာ Request Code ဆိုတာပါတယ္။ အဲဒီ Request Code ကို Copy ယူၿပီး ဖြင့္ထားတဲ့ Keygen
ဖိုင္ရဲ့ Paste Request here ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ Paste လုပ္ (ထည့္) လိုက္ပါ။

ၿပီးရင္ Patch ဆိုတာကိုႏွိပ္ေပးလို္က္ပါ။၁၂။ Patch ဆိုတာကို နွိပ္လိုက္ တာနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေအာက္က ပံုအတိုင္း ျပေနပါ
လိမ့္မယ္။၁၃။ Patch ကိုႏွိပ္လို႔ Successfully patched လို႔ ေအာင္ျမင္ ၿပီးတာနဲ႔ ေအာက္က ပံုအတိုင္း
Generate ဆိုတာကို ထပ္ႏွိပ္ ေပးလိုက္ပါ။၁၄။ ကဲ အဆင့္ ေတြလည္း ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္လို႔ အခုဆိုရင္ Generate ကိုႏွိပ္
ၿပီး Activation serial Key ကိုလည္း ရယူထား ၿပီးဆိုေတာ့ ေအာက္ကပံုအတိုင္းသာ Serial
Key ကို ကူးယူးၿပီး အခန္း နံပါတ္ ၉ ေနရာမွာ လိုအပ္ေနတဲ့ I have an activation code from
Autodesk ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ေအာက္က ပံုေလး အတိုင္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး ထည့္ေပးလို္က္ပါ။

အားလံုးထည့္ၿပီး သြားရင္ေတာ့ Next ကိုႏွိပ္ပါ။၁၅။ ကဲဗ်ာ ေနာက္ဆံုး အဆင့္ ဆိုမွေတာ့ အားလံုး သိၿပီးသား အတုိင္း Finish ကိုသာ ႏွိပ္ေပး
လိုက္ပါေတာ့။Features of AutoCAD 2015

Below are detailed features which you’ll experience after AutoCAD 2015
Optimized Command Line options.
Preview of Property Pages.
Documentation Tools and Content Explorer.
Duplication object deletion.
Parametic Design with Slash revision.
Object and Layer Transparency.
Annotation Scaling.
New Feature is Live Maps.
Improved Reality Capture.
SketchBook Designer.
Surface Analysis.
Viewport Controls.
Editable UCS Icons.
Autodesk 360 Connectivity.
More features can be experienced after AutoCAD 2015

System Requirements For AutoCAD 2015
Before you start AutoCAD 2015 , make sure your PC

meets minimum system requirements.
Operating System: Windows 8.1 / Win 8 / Win 7 / Vista / XP
Memory (RAM): Minimum 2 GB
Hard Disk: 10 GB Space
Processor: Intel Core 2 Duo

AutoCAD 2014 32 Bit နဲ႔ 64 Bitတို႔ကို ေအာက္က လင့္ေတြမွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။

AutoCAD 2014 32 Bit
OR
AutoCAD 2014 64 Bit

AutoCAD 2014 keygen ကို ေအာက္က လင့္ေတြမွာ ေဒါင္းယူ နိုင္ပါတယ္။

solidfiles.com
OR
usersfiles.com

AutoCAD 2015 ကိုေတာ့ ေအာက္မွာ မူရင္း ကုမၸဏီရ့ဲ ဆိုဒ္မွာ Trial အေနနဲ႔ ေဒါင္းယူလိုက္ပါ။
ၿပီးမွ မိမိစက္မွာ Install လိုက္ၿပီး Full ျဖစ္ေစရန္ Crack ကို အသုံးျပဳ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Windows 32-bit, Windows 64-bit and Mac OS X တို႔မွာ အသုံးျပဳ နိုင္ပါတယ္။

AutoCAD 2015 Trial
Create stunning 2D and 3D designs in almost any form imaginable
Available for Windows 32-bit, Windows 64-bit and Mac OS X

Download AutoCard 2015 Trial

AutoCAD 2015 Crack ဖိုင္ကိုေတာ့ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူ နိုင္ပါတယ္။ အင္စေတာ လုပ္နည္း
ကေတာ့ 2014 နဲ႔ တူပါတယ္။

solidfiles.com
OR
usersfiles.com

AutoCAD 2010 အသံုးျပဳနည္းကို ျမန္မာလို ျပန္ဆိုေပး ထားတဲ့ ဆရာ ေအာင္ေဇာ္လတ္ ကို
က်ေနာ္ ဒီေနရာကေန အေလး အျမတ္ ဂါရ၀ျပဳ ပါတယ္ ဆရာ ...

အဆင္ေျပပါေစ

From : www.zunite.org - By : ဇူးနစ္(နည္းပညာ)


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Tuesday, February 24, 2015

Application ေရးသားျခင္း ဆိုင္ရာ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ား

Bookmark and Share [ ] [ ] [ ]စာအုပ္အမည္ = Application ေရးသားျခင္း ဆိုင္ရာ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ား

ေရးသားသူ = ဝင္းဟိန္း B.C.Tech (UCS.Y)

userscloud.com


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

ျမန္မာ့ စြယ္စံုက်မ္း အပိုင္း အားလံုး ေဒါင္းရန္

Bookmark and Share [ ] [ ]
From: Pyae Phyo (MMiTD) by www.mmbookstore.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Monday, February 16, 2015

ေရသည္ျပဇာတ္

Bookmark and Share [ ] [ ]


 • စာအုပ္အမည္ - ေရသည္ျပဇာတ္
 • စာေရးသူ - ဦးပုည
 • ဖိုင္ဆိုဒ္ - 25.6MB

solidfiles.com

From : Pyae Phyo (MMiTD) by MM eBook Cafe


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
This site all the games, themes, software and other resources are reproduced from the forum or blog.

If the violation of your copyright, please inform, we will remove within 24 hours.


Thank you

Contact Us: smy909@gmail.com

© 2010 by www.simon-vlog.com