နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label Bootable. Show all posts
Showing posts with label Bootable. Show all posts

Monday, November 24, 2014

Lazesoft Windows Recovery Unlimited Edition 3.4 (BootCD)



Lazesoft Windows Recovery Unlimited Edition 3.4 (BootCD) | 187.27 MB

Lazesoft Windows Recovery offers home users and businesses complete solutions to fix boot problem, retrieve valuable files, Undelete Partition, etc. With easy to use interfaces, you can using Lazesoft Windows Recovery to correct boot problems by yourself avoided reinstall your Windows. No technical background is required.

You can use Lazesoft Windows Recovery backuping your entire Windows system or disk before repair. The most fix operation just need one click and the operation is undoable. If you donot satisfied the fix result, you can just undo it.

Create Recovery CD (bootable) or USB Disk to load
– Lazesoft Recovery Suite is capable of loading completely from a Lazesoft Recovery Suite Live CD, When your operating system is not able to boot, you can boot from it to run recovery tools.
– Support various brands of desktops PC, laptops.
– With WinPE-based and linux-base bootable disk builder, Lazesoft Recovery Suite has best hardware compatibility.
– Support WinPE USB boot disk.
– Fast, easily, natively create PE Recovery Disk on 64 bit of Windows Vista, 7, 2008, 8.
– Improved WinPE Builder New!.
– Improved Media Builder GUI New!.

Fix boot problems with Lazesoft Recovery
– Recover Windows from critical system errors when BSOD or it displayed a black screen.
– Recover MBR even if when a boot virus has corrupted the MBR.
– One Click Repair Windows System Partition Boot Sector
– Recover missing or corrupted Windows system files such as ‘ntldr is missing’, ‘bootmgr is missing’, etc.
– Recovery or edit corrupted registry, virus-infected registry key value.
– Edit and Repair Windows boot file boot.ini or BCD
– Rescue Windows XP Vista and Windows 7 32 and 64 bit.

Retrieve your critical data with Lazesoft File Manager
– Access and copy files from computer even if Windows can’t start.
– Boot from Lazesoft Recovery Suite Recovery CD or USB Disk to copy files to another local disk.

Registry Editor & Registry Recovery
– View and modify settings of any Windows system registry in the offline mode.
– Auto Recover corrupted registry to Previous Normal State
– After Recovery, you even had an option to Undo the Registry Recovery Operation.

Undelete Partition
– Recover partition after accidental deletion or partition table damage
– Preview partition files before save it.
– Support FAT, NTFS partition.

Supported Systems:
– Fully supports Windows 8, 7, Vista, XP
– Fully supports Windows 2008 R2, 2008, 2003, 2000 servers (Only Server Edition)

What’s new in version 3.4:
– Improved WinPE Builder
– Improved Media Builder GU

Home Page – http://www.lazesoft.com/

▼ Part - 1 ▼
And
▼ Part - 2 ▼

From : Cyber2day.com by Star@2050


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Monday, March 03, 2014

ကြန္ျပဴ တာ ဖြင့္မရသူမ်ား အတြက္ LiveBoot 2012 7.0.1.12 (Bootable ISO)



Wondershare LiveBoot 2012 7.0.1.12 (Bootable ISO) | 296.06 MB

ကြန္ျပဴတာ Boot မတက္လို႔ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဖြင့္လို႔ မရဘူး ဆိုရင္
ဒီေကာင္ေလးက ကူညီ ေပးႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါတင္ မကပါဘူး သူ႔ရဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ ေတြက အ
ေတာ္မ်ားပါတယ္၊ အေသးစိတ္ေလ့လာခ်င္ရင္ ေအာက္မွာ ဆက္လက္ ဖတ္႐ႈလိုက္ပါ။

No matter your computer/hard drive is crashed, doesn’t boot at all, or can’t get into Windows for any reason, Wondershare LiveBoot CD can take them all. Integrating with the latest Microsoft WinPE 3.0 technology, this bootable CD/USB drive allows you to boot up any computer, as well as fix computer booting problems, recover Windows, rescue data, partition or clone disk, wipe data and more, over 40+ utility functions in total. The user-friendly interface simplifies the complicated repair procedures into only a few clicks for both savvy users and newbie. Let your crashed PC easily boot from CD/USB now!

Main Functions of Boot CD/USB for Windows
Windows Recovery - This boot disc provides a complete solution set for all Windows crash and booting problems including booting failure, virus infection, blue/black screen, and more.

Password & Key Finder - This boot CD/USB for Windows can help to reset Windows password when you forget the login password and find Windows or Office product key when you want to reinstall them.

Data Recovery – This bootable disk can rescue any data from your internal/external hard disk or partitions no matter deleted, formatted, or whole disk corrupted, including documents, archives, emails, photos, videos, and audio files.

Disk Management – This DOS boot disk offers complete disk management solutions including partition management, and disk/partition cloning, disk/partition wipe, and more.

Rapidly Rescue a Crashed Computer
 • - Boot up computer if it’s infected by virus.
 • - Recover fast from crashes such as blue screen and black screen.
 • - Fix booting problems, random crashes and missing file crashes such as ‘ntldr is missing’, ‘bootmgr is missing’, etc.
 • - Repair partition table, corrupted registry, virus-infected registry key value, and crashed MBR even it’s infected by virus.
 • - Recover system files with 1 click.
 • - Rescue Windows 98/ME/2K/HOME/2003/XP/NT/Vista and Windows 7.

Boot up any computer
- Boot up any desktop or laptop when you cannot enter Windows, your computer crashes, or you want to work under boot environment.

- Boot up computer by inserting boot CD to your CD drive or plugging in bootable USB, and restarting your computer.

- Use the latest WinPE 3.0 technology – 100% hardware compatibility.

Reclaim Passwords and Keys
 • - Reset Windows password when you forgot the login password.
 • - Find Windows key when you want to reinstall them without hundreds of dollars cost.
 • - Find Microsoft Office product key for reinstall to avoid a second purchase.

Rescue data from crashed computer or hard drive
- Transfer files (photo, music, document, etc.) to external storage devices if your computer or hard drive is badly damaged or cannot be restored.
- Rescue files from formatted or crashed hard drive.
- Rescue files from crashed Windows.

Clone entire hard drive and partition
 • - Clone entire hard drive or partitions to an internal or external disk.
 • - The cloned hard drive will be bootable.
 • - Support all Windows version, IDE, SATA, SCSI, USB, FireWire, and more.

Wipe entire hard drive or partition

Deep wipe the entire hard drive or partition with 1 click. It can be used for the below purposes.
 • - Give you a fresh start when you want to reinstall Windows.
 • - Kill virus when your computer is infected with boot sector virus.
 • - Speed up hard drive when you want to clean an old hard drive.
 • - Prevent your data and files from recovering by data recovery software when you want to donate your computer.

Partition, format and clean your disk
- Provide perfect partition management – creating, deleting, resizing, formatting, copying, hiding, etc.

- Flexible enough for you to clone a partition or entire hard drive to an internal or external disk as you like.

- Recover MBR (Master Boot Record), rebuild the lost partition table, and surface scan to check for bad sectors.

- Backup and restore your files, folders, partitions or entire disks.

Download Wondershare LiveBoot 2012 7.0.1.12 (Bootable ISO) ( 296.06 MB )

tusfiles

Ref: softwares free download latest version by Fun Mujja
Read More »