နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label Control. Show all posts
Showing posts with label Control. Show all posts

Friday, January 02, 2015

Real VNC Viewer / Server / Plus 2015 v5.2.2 Full For Windows
Real VNC For Windows Full

အင္တာနက္ အဆက္ အသြယ္ ရွိတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ အခ်င္းခ်င္း Remote Control အျဖစ္ သံုးႏိုင္တဲ့
Software ျဖစ္ပါတယ္.. ႏွစ္ဖက္ကြန္ပ်ဴတာ မွာ ဒီ Software ကို ထည့္သြင္း ထားရပါမယ္..

အေသးစိတ္ ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း မသံုးတတ္လို႔ ေျပာမျပ နိုင္ပါဘူး.. လိုအပ္သူေတြ သံုးဖို႔
တင္ေပးလိုက္ တာျဖစ္ပါတယ္..

Keygen အသံုးမျပဳခင္နဲ႔ ကီးမျဖည့္ခင္ အင္တာနက္ နဲ႔ Antivirus ကို ခဏပိတ္ ထားရပါမယ္..RealVNC is professional VNC (acronym of Virtual Network Computing) remote control software which allows you to view and interact with one (VNC Server) computer using a simple program (VNC Viewer) or one more great viewer (VNC Viewer Plus) on another computer anywhere on the Internet. VNC enables you to remotely access and control your devices wherever you are in the world, including file transfer, printing, chat and more.Key Features:
 • 128-bit AES encryption
 • 256-bit AES encryption
 • Configure, lock down using policy
 • Cross-platform remote control
 • Optimized performance
 • Powerful deployment strategies
 • Printing, File transfer, Chat
 • Single sign-on authentication
 • System authentication
 • VNC authentication

What's in this pack?:
 1. VNC Server 5.2.2
 2. VNC Viewer 5.2.2
 3. VNC Viewer Plus 1.2.8

Requirements:
Windows 2000/XP/Vista/7/8 or Server 2003/2008/2012 (32-bit/64-bit)
Internet connection

usersfiles.com

အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note > www.maungpauk.org


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Saturday, December 13, 2014

Rogue Amoeba Airfoil for Windows 3.6.2Rogue Amoeba Airfoil for Windows 3.6.2 | 12.72 MB

With Airfoil, you can send any audio, all around your house. Send any audio from your PC to AirPort Express units, Apple TVs, iPhones and iPods Touch, and even other PCs and Macss, all in sync! Airfoil for Windows gives you your audio, all around the house.

Basic Airfoil Features

Send Any Audio
You’re no longer stuck streaming only iTunes to your AirPlay devices.
Multiple Outputs At Once
You can send audio to multiple outputs around your house, all in sync.
Many Supported Devices
With Airfoil Speakers, you can send to many different devices, not just Apple’s approved hardware.

Airfoil Speakers Touch
Send to Your iPod Touch…
Get Airfoil Speakers Touch.
…To Your iPad…
Receive audio on your iOS device.
…And to Your iPhone
Even in the background!

Airfoil Speakers
On Any PC
Airfoil Speakers for Windows works just like Airfoil Speakers for Mac!
Audio On Any Mac
Airfoil Speakers makes any Mac show up in Airfoil as an audio output.
Even Linux
Airfoil Speakers for Linux means even Linux machines can receive audio.

Hardware Remote Speakers
Send To AppleTV
Airfoil can send audio to the AppleTV, and show great metadata!
AirPort Express
Of course, Airfoil has always supported sending audio to the AirPort Express.
AirPlay Speakers
And when third-party AirPlay speakers arrive, Airfoil will support them too.

Even More Features!
Web-based Audio
Send audio from Pandora, Last.fm and more to your remote outputs.
Powerful Audio Effects
Airfoil offers a built-in Equalizer and controls for Volume and Balance.
Everyone Loves Spotify
Airfoil is a fantastic companion to Spotify’s top-notch service.

Auto Transmit
Use the Auto-Transmit preferences to transmit on launch.

Home Page
- http://www.rogueamoeba.com/airfoil/windows/

▼ tusfiles.net ▼
OR
▼ nitroflare ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Friday, December 05, 2014

Hidetools HT Facebook Blocker 4.8.1.126Hidetools HT Facebook Blocker 4.8.1.126 | 2.25 MB

If you are looking for a way to limit the time spent on Facebook, HT Facebook Blocker is the best for you. HT Facebook Blocker is number one software to block Facebook and other social media. It can do both block websites completely or limit the time on them helping you manage computer usage and internet access.

The software assists you in increasing productivity by blocking or limiting activity that is not work related such as Facebook, Twitter, instant messengers, online games, etc. The detail report allows you to see how Facebook Blocker works and what websites and applications were used on the computer. HT Facebook Blocker is the best way to limit Facebook usage on your computers.

Block Facebook and Other Social Networks
With just two clicks, Facebook and all associated pages can be locked on the computer prohibiting your user to access the websites. The software is securely protected so even a very experienced computer user cannot get around it even with proxy services or anonimizers. The software supports all versions of web browsers and reliably follows your instructions. See also how to block Facebook in Google Chrome.

Limit Facebook
Block websites completely or limit the time on it to certain amount a day. HT Facebook Blocker allows you to limit the time users can spend on Facebook and other websites. For example, you can limit Facebook to 30 minutes per day or set up a schedule and block social networks and other entertainment websites during working hours and allow them during breaks. HT Facebook Blocker allows you both to block or limit, feel free to choose the best for yourself.

Block Websites
With HT Facebook Blockier you can restrict access to any website independently whether it is social network on another site. It allows you to block access to sites based on their address as well as their content. Use of our predefined site categories makes web filtering easy for everyone.

Block Applications
Facebook Blocker allows you to block specific applications from launching on your computer. It can be extremely useful for employers who want to prohibit applications that help waste time like games or IM.

Block Instant Messengers
Instant messengers can take a lot of time. Facebook Blocker can restrict access to all major instant messengers such as Windows Live Messenger, AIM, ICQ, Yahoo messenger and others.

Monitor Activities
Except blocking features, HT Facebook Blocker has monitoring features and can records all visited websites and launched applications. Having a history of viewed sites allows you to ensure that your filter is working properly, and can be useful when auditing surfing trends. Monitoring websites works in all major browsers Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari. Facebook Blocker also records logs of launched applications, so you can know when an application was opened and how much time a user spent on them. It’s extremely easy to control access to the programs installed on your computer with our software!

Individual User Settings
If you need to have different access restrictions for different users, this is a problem with ability to define different permissions on a per-user basis. We provide the ability to enable activity logging, website filtering, application filtering, time controls, and windows security permissions on a user basis.

Facebook is the most popular social network in the world. About half a billion people visit Facebook on the average four times a day and spend at least one hour reading news or chatting. Many employers fairly suppose that Facebook has a negative impact on productivity. These sites are time wasters which can cost businesses millions of dollars. Our software can help you limit time wasters and release time for real life.

Supported Languages:
– The program support all languages. Blocked URLs and keywords can be on any language. The same as for logs.

Supported Browsers:
– Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

OS : Windows XP, Vista, Windows 7, or Windows 8
Language : English
Home Page – http://www.hidetools.com/

▼ datafile ▼
OR
▼ .tusfiles ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Hidetools HT Parental Controls 8.6.1.315Hidetools HT Parental Controls 8.6.1.315 | 2.71 MB

Our latest release of HT Parental Controls offers an unparalleled level of site and system restriction that is friendly enough for everyone to use. Recent studies have found over 70% of parents, as well as organizations, monitor and restrict Internet and computer access. What used to be viewed as an infringement of personal freedom has quickly become a necessity.

With features ranging from time controls and user level permissions, to scheduled screen captures and remote reporting, HT Parental Controls is a complete solution for your monitoring and security needs. Our advanced content matching algorithms provide a secure means to filter unwanted sites, without having to specify each address individually. Blocking websites, applications, and chat programs has never been easier thanks to our friendly filter definition interface.

Unlike many solutions, we do not stop at simply restricting access. In addition to security implements, HT Parental Controls also has a full array of monitoring tools. Remote reporting by scheduled emails and log export functionality allow you to view and use that information outside of our system as well. If you are in need of a solution to secure and monitor your computer, you are in need of HT Parental Controls.

Application Monitoring and Blocking

Whether you want to prevent access to applications for security reasons, or for parental purposes, you can do so easily with HT Parental Controls. Choose programs to block from our preset list of popular applications, or add a custom application located on your computer. In addition to blocking access to applications, we provide the option to track program usage, so you can see when applications are being opened and closed. It’s extremely easy to control access to the programs installed on your computer with our software!

Website Monitoring and Blocking
HT Parental Controls monitors website traffic and allows you to block access to sites based on their address as well as their content. Use of our predefined site categories makes web filtering easy for everyone. Our cutting edge algorithms efficiently detect flagged keywords with low overhead. This means you can rest assured the content you want blocked is well out of reach without slowing down your computer.
In addition to blocking sites, HT Parental Controls logs all web traffic. This feature works independent of the Internet browser being used, and provides time visited, site address, and the site name. Having a history of viewed sites allows you to ensure your filters are working properly, and can be useful when auditing surfing trends and practices.

Keystroke Monitoring
Sometimes you may incur the need to monitor what is being typed in certain applications. This may prove especially useful when monitoring conversations through approved chat programs. Our keystroke logging routines work quietly in the background, without being detected.
Unlike other key logging software that simply dumps all of the data into a messy file, HT Parental Controls provides a clean interface to view your keystroke logs. Each session is tracked separately, allowing you to view a history of application usage by time and only view the data typed while using that specific program. Reviewing keyboard activity has never been easier!

Instant Messenger Blocking
With all of the new messaging applications being released, sometimes it is hard to keep up! This is why we provide a list of messenger and chat applications that is easy to detect and block as needed. Whether you want to limit access to only one specific approved chat program, or if you want to block them all, you can do so effortlessly with HT Parental Controls.

Screenshot Capturing
When capturing keyboard traffic just is not enough, never fear, screenshots will make everything clear! We understand that a picture can sometimes be worth a thousand keystrokes. This is why we offer the ability to capture screenshots at customizable intervals.

In addition to specifying the intervals at which to take screen grabs, HT Parental Controls also lets you choose image quality for your screenshot. This unique feature enables you to control the physical size of your screenshots in order to save disk space. Our easy to use interface allows you to view your history of screenshots quickly thumbnail view or at full screen size.

Social Network Blocking
You may find the need to block access to specific social networking sites, such as Facebook or MySpace. These types of websites have proven to be time-wasters at work. They can also serve as an open door to predators at home. Whether you are blocking access to social networking site for the purpose of work efficiency, or as a means of security for your loved ones, you can rely on HT Parental Controls!

Time Controls
Our Parental Time Control Software provides a great amount of flexibility over when you choose to enable blocking for sites, applications, and various machine access permissions. Maybe you only want to your children on the computer before bedtime. Maybe you want to lock users out after normal business hours. Whatever the case may be, you can do it with time controls.

You can specify which hours of the day, for each day of the week, you would like to allow computer usage. With advanced options that allow you to prevent user access to changing the system time, you can rest assured configured access is only allowed when you say so! Additional features that allow you to set a limit on the maximum number of hours to allow access are available as well. This is great to guarantee that your children still save time for homework.

Individual User Settings
The need to have different access restrictions for different users is a problem that often presents itself. With ability to define different permissions on a per-user basis, you will have nothing to worry about. We provide the ability to enable activity logging, website filtering, application filtering, time controls, and windows security permissions on a user basis. In additional each user account can have its own website filter definitions, enabling you to tailor access restriction on an individual basis.

Remote Reporting
System administrators worldwide applaud our remote reporting capabilities. With this unique feature, you can configure schedules for reports to be emailed. This provides a convenient way to centralize historical reports, prevent the need to scour multiple computers to compile logs. System administrators are not the only benefactors of this tool, parents find it useful also! Whether you are going out of town for a few days, or simply want to monitor usage while you are at work, remote reporting will allow you to do so while not physically at your computer.

Tamper Resistance
There is nothing worse than spending the time and energy configuring your security, only to have it thwarted by a savvy user. We understand this at Hidetools, which is why we paid extra attention to adding custom tamper resistant security. With built-in password protection, stealth modes, and user access permissions, HT Parental Controls can be fortified from unwanted tampering. Further provisions to block control panel, registry editor, system time editing, and other system tools add an extra layer of protection to ensure users cannot change security configurations.

Stealth Mode
Oftentimes when you are monitoring users, you do not want them to be aware that this is the case. By running in stealth mode, HT Parental Controls can run smoothly in the background without being detected. This is not only great to hide the fact that you are monitoring usage, but also serves as a great means of security. Since users cannot detect they are being monitored, they also cannot begin to attempt to circumvent your security measures.

Privacy Police
Some companies which produce monitoring software sell private customer information, including recorded logs. We don’t do that. It is company policy that our customer databases remain confidential and private. Hidetools does not have any access to information stored in our software. This information is not stored on our servers. No personal information is being transmitted to Hidetools. Your information is safe with us.

Easy to Install and Use
HT Parental Controls is so easy for parents to install and manage. We design HT Parental Controls in a way that less computer experienced parents will find it easy to understand. HT Parental Controls installs automatically in less than 1 minute, and has an easy, intuitive interface. In addition, we provide complete instruction manual that explains every feature clearly. And don’t forget our TOLL-FREE TECHNICAL SUPPORT if you need help.

What’s new in version 8.6.1.315:
– May include unspecified updates, enhancements, or bug fixes.

OS : Windows XP / Vista / 7 / 8

Home Page -‎ http://www.hidetools.com/

▼ datafile ▼
OR
▼ .tusfiles ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Friday, November 21, 2014

Windows Firewall Control 4.2.0.1 MultilingualWindows Firewall Control 4.2.0.1 Multilingual | 438.18 KB

Windows Firewall Control is a nifty little application which extends the functionality of the Windows Firewall and provides quick access to the most frequent options of Windows Firewall. It runs in the system tray and allows user to control the native firewall easily without having to waste time by navigating to the specific part of the firewall. This is the best tool to manage the native firewall from Windows 8, Windows 7 and Windows Vista.

Windows Firewall Control offers four filtering modes which can be switched with just a mouse click:
No Filtering – Windows Firewall is turned off. Avoid using this setting unless you have another firewall running on your computer.
High Filtering – All outgoing connections are blocked. This setting blocks all attempts to connect to and from your computer.
Medium Filtering – Outgoing connections that do not match a rule are blocked. Only programs you allow can initiate outgoing connections.
Low Filtering – Outgoing connections that do not match a rule are allowed. You can block the programs you do not want to initiate outgoing connections.

Program Features:
• Just one small executable file. All features are packed in the same file.
• Full support for executing tasks from standard user accounts.
• Intuitive and easy accessible interface in the system tray.
• Allow or block a program to connect to the internet with just one mouse click.
• Shell integration into the right click context menu of the executable files.
• Search for invalid rules with the possibility to delete them.
• Quick access to edit Windows Firewall rules directly from the program interface.
• Choose if you want the program to start at user logon.
• Import and export the policy of the program.
• Protection to unauthorized uninstallation.
• Possibility to restore previous settings at uninstallation.
• Check for a new version from the program interface.
• And many more… Just give it a try.
• Learning Mode which provides notifications for blocked outgoing connections.
• Search for executable files in a user defined folder and create new rules for the selected ones from the result list.

System Requirements:
• Microsoft .NET Framework version 4.0
• Compatible with all 32bit and 64bit versions of Windows 8, Windows 7 and Windows Vista.

Home Page : http://www.binisoft.org/

▼ tusfiles ▼
OR
▼ yonzy ▼

From : Cyber2day.com by Speed_Up
http://www.cyber2day.com/windows-firewall-control-4-2-0-1-multilingual/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Tuesday, November 18, 2014

Network LookOut Net Monitor for Employees Professional 4.9.23Network LookOut Net Monitor for Employees Professional 4.9.23 | 13.07 MB

Net Monitor for Employees Professional is a tool that allows you to watch the screens of the computers connected to the network. This way you can observe what your employees are doing! Additionally, you have the ability to take control of a remote computer by controlling the mouse and keyboard.

You can record remote computers screens even when you are not monitoring them. When your employees need instructions, you can show them your desktop. To increase your efficiency the console now include several tolls that can be executed on all or just selected remote computers.

When you need attention you can send a message to employees and/or lock the remote computer. Communication uses encryption. Application works through Internet, LAN, WLAN or VPN. Agent can be remotely installed.

What is it useful for?
* For monitoring and recording your employees activities on a remote computers
* For preventing internet browsing on remote computers
* For starting and stopping applications and processes on remote computers.
* For monitoring students in the classroom to achieve better discipline or, just to assist them when they are in trouble (by using the remote control feature).
* For administrating all computers just from one location – your computer.
* For presenting your screen to students.
* For locking students computers while they are waiting for further instructions or assignments.
* Helping your students by showing your desktop to them.
* Turning off, restarting, …. remote computers with one click.

What are the major benefits of using Net Monitor for Employees Professional?
* Installation and use of the application is very easy since all of the functions can be accessed with a few mouse clicks.
* You have complete control over what remote users are doing.
* This application provides you with a live picture of the remote computer screens. The live screen (due to some optimizations) does not use a high bandwidth, but even when the lower network bandwidth is required the refresh interval can be enlarged using one mouse click.
* You can make the presentation by showing your live screen to students
* Application allows you to take over the remote computer by controlling its mouse and keyboard.
* The remote computers´ screens are represented in the table with a customizable number of rows as thumbnails.
* Using this application, you can always see which user is actually logged on to the remote computer.
* Schedule remote computers desktop recording to AVI files
* Execute several actions on all remote computers with on click
* Block internet access

Main Features:
* Displaying a live picture of a remote computer.
* You can take control of a remote computer by controlling its mouse and keyboard.
* More remote screens can be displayed in a table.
* Computers can be organized in computer groups (e.g. classrooms)
* A remote screen can be zoomed to an actual size.
* The name of the connected user is displayed.
* Record remote computers screens to AVI files.
* Show your desktop to students
* Power off, restart, hibernate, suspend remote computers
* Log off desktop users
* Lock workstation
* Control screensaver
* Block internet
* Multi-monitor support
* Control over running processes
* You can lock selected remote computers
* You can display a message on selected remote computers.
* When lower bandwidth is required, the refresh interval can be enlarged.
* Automatic connection to a remote computer is optional.
* Settings for the agent are encrypted and password protected.
* Connection to a remote computer is password protected.
* Access to monitoring the console is password protected. If more users use the same computer, different profiles and access passwords can be set.
* More monitoring consoles can be connected to the same remote computer – you can monitor your students from different locations.
* Application can optionally use encrypted communication.
* Agent can be remotely installed.
* Fast users switching is supported.Employ

▼ tusfiles ▼
OR
▼ nitroflare ▼

From: Cyber2day.com by Star@2050
http://www.cyber2day.com/network-lookout-net-monitor-employees-professional-4-9-23/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Ashampoo HDD Control 3.00.10 MultilingualAshampoo HDD Control 3.00.10 Multilingual | 17.53 MB

The Ashampoo HDD Control software performs hard disk maintenance for you. This involves taking measures to prevent potential failures and crashes before they occur. The software supports all commonly available IDE and serial ATA drives. Based on the type of drive in use, Ashampoo HDD Control provides the user with all important facts and information, including the drive serial number, firmware version, cache size, number of configured partitions, drive space and current temperature. As the number of signs indicating that the drive could soon potentially fail begins to mount, the background guard signals an alarm. For this reason, it is easy to understand why the computer takes longer to read the file, since it first of all needs to locate and assemble all the separate fragments.

Basic functions

Information on serial numbers, firmware, cache, bad sectors on your hard disk(s)
Background guard continuously monitors status, performance and temperature
In-depth explanations and information on context-sensitive help
Displays all current SMART files with detailed explanations
Able to export reports for support purposes
Fully configurable temperature monitoring available in Celsius and Fahrenheit
Option to automatically save all incidents in separate log
Simple controls and GUI including color schemes
Easy and automatic software updates

Cleanup

Powerful, high-speed disk clean-up
Objects found can be configured and managed in shortcut menus
Objects found can be managed using intelligent filter mechanisms
New exception rules can be created manually or automatically
Supports the latest generation of browsers (Firefox, Internet Explorer, Opera)
Wide range of options to customize configuration to meet user requirements
High level of security thanks to years of experience and advanced cookie management

Defragmentation

High-quality defragmentation performed to latest standards
Fully automatic ‘proactive’ defragmentation runs in background
Defragmentation algorithm with minimum impact on system performance
Range of defragmentation options (fast, normal, intelligent)
Parallel defragmentation of all drives and/or partitions
Comprehensive configuration and customization options

Monitoring

Self-monitoring, analysis, status reports on imminent failures
Evaluation of health and performance status of your hard drive(s)
Range of evaluation criteria available for customized configuration
S.M.A.R.T. technology provides information on (if supported by drive):
Number of hours in operation and start-up processes
Error rate during positioning
Start/stop processes of drive heads
Number of parking sequences for write/read units
Disk calibration attempts
Reallocations (in event of bad disk sectors)
Controller hard drive transfer rate (defective cable)
And many more
Temperature display including early warning of overheating
Email alerts to notify user that condition of hard drive(s) has deteriorated and failure is imminent
Direct link to Windows event log
Benchmark

Home Page – http://www2.ashampoo.com/webcache/html/1/home_2_USD.htm

▼ tusfiles ▼
OR
▼ nitroflare ▼

From: Cyber2day.com by M@gic™


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, October 09, 2014

Smart IR Remote - AnyMote v2.0.7 APK (Updated : Oct 6, 2014)Android ဖုန္းႏွင့္ Tablet ဖုန္းေတြမွာ TV Remote Control အျဖင့္ အသံုးျပဳလို႔ ရႏိုင္မဲ့ (Oct 6, 2014) ေန႔က
အသစ္ထြက္ လာတဲ့ Smart IR Remote - AnyMote v2.0.7 ေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဒီ App ေလးကေတာ့ TV, Set Top Box (cable and satellite box), DVD, BluRay player, VCR, Amplifier,
Air Conditioner, AV Receiver, DSLR camera, တို႔ကို Remote Control ျဖင့္အသံုးျပဳ ႏိုင္တဲ႔ Application
ေလးပါ။ Android 4.0 ႏွင့္ အထက္မွာသာ အသံုးျပဳႏိုင္မွာပါ။

အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ေအာက္မွာ ဆက္ဖတ္လိုက္ပါ.......


Not compatible with Sony phones. Of all phones/tablets by LG, only compatible with the G3 (still in Beta, sending only, not recording)

Don't have a supported phone or tablet? Check out AnyMote Home: http://kck.st/1CarRR4
Smart Remote works with any Samsung, HTC and Medion Lifetab devices with an InfraRed Blaster, and most other brand phone/tablet with an IR Blaster that runs Android 4.4 or above provided originally by the manufacturer. Even better, Smart IR Remote also works on most custom ROMs like CyanogenMod.


Smart IR Remote is an universal smart remote control that can command almost anything that receives InfraRed commands, like a TV, Set Top Box (cable and satellite box), DVD, BluRay player, VCR, Amplifier, Air Conditioner, AV Receiver, DSLR camera, etc. Better yet, you can combine your remotes into smart remotes (activities) so that on your custom remote you'll have the volume buttons to your surround system, the channel buttons to control your set top box and the display buttons to control your TV. It's the only Android universal tv remote that can do that, while controlling any other device too!

Do you want to help translate our app? Visit https://crowdin.net/project/smart-ir-remote


If your remote is missing, please email us and we'll do our best to help!
On top of all that, since you're holding a phone, why not use some of its unique features?

AIR GESTURES - exclusive to Android 4.1-4.4 Galaxy S4
Simply wave your hand above your phone to change channels, volume, or whatever your heart pleases - it's all configurable!

MUTE/PAUSE ON PHONE CALL
Smart Remote can now mute your TV, pause your media player, or even switch them off if you wish, all of that when your phone rings.

MACROS
Group commands in batches, sort them and add delays, and then execute the series of commands one after the other. Imagine being able to turn your TV, Xbox and surround system on, switch TV to HDMI 1 all with a single tap!

AUTOMATED TASKS
Automatically execute commands or macros when certain conditions occur: your phone rings, at a time chosen by you, when you use your phone's Volume Buttons. Are you a Tasker fan? We have a Tasker plugin that lets you to send commands

WIDGETS
With both lockscreen and homescreen widgets, you'll have your favorite just a tap away when you grab your phone. Need something even better? read on

FLOATING REMOTE (CHATHEAD)
The floating remote is a remote that stays above other apps which can be shown with just a single tap and lets you send commands even while you're playing a game on your phone

BACKUP / RESTORE
If you switch ROMs often or need the remotes you put hard work on to be available on all your devices, you can simply make a backup once and then restore on all your other devices

RECORD REMOTES - exclusive to the HTC One due to hardware limitations in other devices
Couldn't find your remote in our list? Simply record each button to have it just the way you want it. Opt in to share your remote so that other customers can make use of your work too!
Almost all brands in the world are supported, including Samsung, Sony, Toshiba, Panasonic, Yamaha, DirecTV (Direct TV), etc.
For details about needed permissions, visit http://www.colortiger.com/#permissions on your computer.

▼ usersfiles ▼

From: ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္(ပုသိမ္) by ရန္ကုန္သား


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Wednesday, September 17, 2014

Network LookOut Administrator Professional 3.8.20The Network LookOut Administrator allows you to see live screens of remote computers. This way, you can always watch what users are doing on the remote computer. Additionally, you have the ability to take control of a remote computer by controlling the mouse and keyboard; this is especially useful when you need to assist the person who uses the remote computer. If you are an administrator, you can easily administer remote computers from your computer.

What does it do?
It allows you to see live screens of remote computers. This way, you can always watch what users are doing on the remote computer. Additionally, you have the ability to take control of a remote computer by controlling the mouse and keyboard; this is especially useful when you need to assist the person who uses the remote computer. If you are an administrator, you can easily administer remote computers from your computer.

What is it useful for?
For monitoring your children’s activities on a remote computer.
For monitoring students in the classroom to achieve better discipline or, just to assist them (by using the remote control feature) when they are in trouble.
For lowering your business costs by monitoring what your employees are doing on their computers and helping them when they call you. Using the remote control feature enables you to fix problems remotely without visiting them; this saves you precious time.
For administrating all computers just from one location – your computer.
Turning off, restarting, hibernating …. remote computers with one click

Main Features:
Displaying a live picture of a remote computer.
You can take control of a remote computer by controlling its mouse and keyboard.
More remote screens can be displayed in a table.
A remote screen can be zoomed to an actual size.
The name of the connected user is displayed.
When lower bandwidth is required, the refresh interval can be enlarged.
Power off, restart, hibernate, suspend remote computers
Log off desktop users
Lock workstation
Control screensaver
Automatic connection to a remote computer is optional.
Settings for the agent are encrypted and password protected.
Connection to a remote computer is password protected.
Access to monitoring the console is password protected. If more users use the same computer, different profiles and access passwords can be set.
More monitoring consoles can be connected to the same remote computer.
Agent can run as an NT service (for Windows NT, 2000, XP, 2003).
Agent can run as a process (Windows 95, 98, Me).
Application can optionally use encrypted communication.
Agent can be remotely installed.

Home Page - http://www.networklookout.com/


▼ tusfiles ▼
▼ usersfiles ▼

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Friday, September 12, 2014

Remote Control for TVဒီေကာင္ေလး ကေတာ့ မိမိရဲ့ android ဖုန္းကေနၿပီး TV Remote Control လုပ္ေပးနိုင္တဲ့ apk ေလး ပါပဲဗ်ာ

အသံုးျပဳနည္း ကလဲ အရမ္းကို ရိုးရွင္း လြယ္ကူပါတယ္ မိမိတို႔ရဲပ TV Model နံပါတ္ကို ရိုက္ထည့္ ၿပီးအသံုး
ျပဳႏိုင္ၿပီး wifi connected နဲ႔လဲ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးအသံုးျပဳ နိုင္ပါတယ္ အက်ံဳး၀င္တဲ့ TV ေတြ ကေတာ့ LG TV
Samsung TV Sony TV Vizio TV နဲ႔ Panasonic TV ေတြမွာ အသံုးျပဳ နိုင္ပါတယ္ ။

ဒီ apk ေလး ကိုေတာ့ Android : 2.2 ႏွင့္ အထက္ ဖုန္းေတြမွာ အသံုးျပဳ နိုင္ၿပီး ဖိုင္ဆိုဒ္က 1mb ပဲ ရွိတာမို႔
ေသးေသးေလးနဲ႔ ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ apk ေလးပါ ။

Description
Universal Remote Control for TV, can easily make turn your Android smart phone or tablet into a Universal remote control for all tvs. It is easy to set up and the operation is simply the same as the real TV control remote. The difference between "Control Remote for TV Universal" and other applications of this style is that it is compatible with almost all TV manufacturer and all models and it is truly easily to use. .

How to use
1. A smart android phone or tablet connected to wifi.
2. A Smart TV support remote Control TV connected to wifi.
3 .Install our Universal TV Remote APK
4. Launch our Remote TV Universal and search the Smart TV device under your network.
5. Select the Device and start to use the Remote TV Sharp Controller

Our Remote TV Universal allows you to remote control the following TVs over the local network using Wifi:
1. Remote control for LG TV
2. Remote control for Samsung TV
3. Remote control for Sony TV
4. Remote control for Vizio TV
5. Remote control for Panasonic TV

Attention:
This app is not currently compatible with all TVs on the market, if it does not work, please be patient and report us your TV Model and we will try to update our app to increase our compatibility. We will welcome any feedback and is appreciated as well.


Additional information
UpdatedSeptember 04,2014
Size1.15MB
Downloads19
Current Version2.2.6.09.03.2014
Requires AndroidAndroid 2.2 or higher

▼ 1mobile ▼
▼ play store ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Saturday, August 23, 2014

System Explorer 5.9.3 + Portable Full Version Free DownloadSystem Explorer 5.9.3 + Portable | 3.87 MB

System Explorer is free, awards winning software for exploration and management of System Internals. This small software includes many usefull tools which help you Keep Your System Under Control. With System Explorer you get also fast access to File Database which help you to determine unwanted processes or threats. System Explorer will display details about the startup programs, running processes, Internet Explorer, IE Addons, installed applications, network connections, Windows OS, services, drivers, and opened files. Action History for monitoring processes activities. Making of Registry & Files snapshots for easy comparing of system changes. Result of comparation is displayed in tree view and text list. Can be used for analysation of product installers/uninstallers (like Total Uninstall). Performance graphs for monitoring usage of system resources in time.

Easy check of suspicious files via VirusTotal. Easy search details about file/process via online databases. Easy access to System Utilities.

System Explorer is translated into 21 languages and is available in two major distributions. Installer version: This contains an installation wizard which will help you to easily install and setup System Explorer on your system. Portable version: Is one zip file containing all the necessary files. The Portable version can be extracted to any directory, flash disk, burn to CD/DVD. Portable version runs in special mode and the default install does not leave any footprints on operating system.

System Explorer Main Features:
• Detailed information about Tasks, Processes, Modules, Startups, IE Addons, Uninstallers, Windows Services, Drivers, Connections and Opened Files.
• Easy check of suspicious files via VirusTotal, Jotti service or our File Database.
• Easy monitoring of processes activities and System changes.
• Usage graphs of important System resources.
• Tray Hint with detailed System and Battery status
• WMI Browser and System Additional Info
• Multilanguage Support

SystemExplorer is FREE for personal and commercial use!
Requires operating system Windows XP, Vista, Windows 7 or Windows 8.

Changes in 5.9.2:
Improved Services Section
Added option for set service autostart as delayed

tusfiles

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Sunday, March 23, 2014

အျခား သူရဲ့ မက္ေဆ့ အ၀င္ အထြက္ကို သိႏိုင္မယ့္ SMS Control for androidဒီ apk ေလးရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ကေတာ့ ခ်စ္သူ စံုတြဲမ်ား အတြက္ အသံုးတည့္မယ့္ apk ေလးျဖစ္
ပါတယ္။ ဒီ apk ေလးကို ခ်စ္သူရဲ့ ဖုန္းထဲကို ထည့္ေပး ထားရင္ သူ႔ရဲ့ SMS အ၀င္အထြက္ မ်ားကို
ကိုယ့္ဖုန္းထဲကို တိုက္ရုိက္ ပို႔ေပးေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

လိုခ်င္ရင္ေအာက္က လင့္ခ္မွာ ေဒါင္းသြားလိုက္ပါ။
tusfiles
usersfiles

 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္မထားပါ
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ေဒါင္းေလာ့သူမ်ား အဆင္ေျပ လြယ္ကူေစရန္ ႀကဳိးစားထားပါသည္။
 6. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

အဆင္ မေျပတာ ႐ွိရင္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး စာေလး ေရးခဲ့ပါ မိတ္ေဆြမ်ား အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္
အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမယ္။

ဆိုင္မြန္စာၾကည့္ဆိုဒ္

From: ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္(ပုသိမ္) by ရွားေလာ့ ဟုမ္း
Read More »

Sunday, February 23, 2014

Network LookOut Net Monitor for Employees Professional 4.9.7 + (13.16 MB)Network LookOut Net Monitor ေဆာ့စ္၀ဲေလးကို ေတာင္းဆိုထားၾက သူေတြ အတြက္
တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီေဆာ့စ္၀ဲကို ဟိုတယ္၊ မိုတယ္နဲ႔ ကြန္ျပဴတာ ဆိုင္ေတြ အပါအ
၀င္ အျခား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေတြမွာ ကြန္ျပဴတာ အေရ အတြက္ မ်ားမ်ားကို မိမိ
ကြန္ျပဴတာကေန ထိန္းခ်ဳပ္တာပါ။

လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ တာေတြ ကေတာ့ remote computers program, recording, တို႔
အျပင္ ကြန္ျပဴ တာ အေရ အတြက္ကို ေဖာ္ျပေပး ႏိုင္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ ပံုေတြ ၾကည့္
လိုက္ပါ။ ဖိုင္ဆိုဒ္ကေတာ့ 13.16 MB ပဲရွိပါတယ္။ ၀င္းဒိုးအားလံုးမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

Full ျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ ဖိုင္ထဲမွာ Keygen ကို ထည့္ေပး ထားပါတယ္။The Net Monitor for Employees allows you to see live screens of remote com-
puters or show you screen to students.

You can take control of a remote computer by controlling the mouse and ke-
yboard.

This way, you can always watch what users are doing on the remote compu-
ter. Starting program on remote computers is easy.

What is it useful for?

For monitoring and recording your students activities on a remote computers;

For monitoring employees to achieve better discipline or, just to assist them
when they are in trouble (by using the remote control feature);

For administrating all computers just from one location - your computer;

For presenting your screen to students; For locking students computers while
they are waiting for further instructions or assignments;

Helping your students by showing your desktop to them;

Turning off, restarting remote computers with one click; What are the major
benefits of using Net Monitor for Employees Professional?

Installation and use of the application is very easy since all of the functions
can be accessed with a few mouse clicks;

You have complete control over what remote users are doing;

Unlike other similar applications, this application provides you with a live pic-
ture of the remote computer screens.

The live screen (due to some optimizations) does not use a high bandwidth,
but even when the lower network bandwidth is required the refresh interval
can be enlarged using one mouse click;

You can make the presentation by showing your live screen to students;

Application allows you to take over the remote computer by controlling its
mouse and keyboard;

The remote computers' screens are represented in the table with a cust-
omizable number of rows as thumbnails.

Operating system:

Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/8

solidfiles
tusfiles

From: ဘေလာ့ခရီးသည္ by ရန္ကုန္သား
Read More »

Saturday, February 08, 2014

ကေလးငယ္ မ်ားတြက္ PC အလြယ္ ေလ့လာလို႔ ရမယ့္ေဆာ့ဖ္ဝဲကြန္ပ်ဴတာသင္ တန္းမ်ားအတြက္ အထူးအသုံးဝင္မယ့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲေလး တစ္ခု တင္ေပး
လိုက္မယ္ေနာ္။

ကေလး သူငယ္မ်ားကို PC လြယ္ကူစြာ ေလ့လာသင္ ျပ ေပးနိုင္တ့ဲ ေဆာ့ဖ္ဝဲေကာင္း
ေလးတစ္ခုပါ။ သူမွာေတာ့ ပုံဆြဲနည္း Graphic Design, Contorl, Programming
အစရွိသည္ တို႔ကို လြယ္ကူစြာေလ့လာလို႔ ရမယ့္ေဆာ့ဖ္ဝဲေကာင္းေလးပါ။

က ေလးငယ္မ်ားအတြက္ အထူးျပဳလုပ္ထားတ့ဲ ေဆာ့ဖ္ဝဲေလး တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္က ညီေလးေတြ ညီမ ေေတြကိုလည္း လြယ္ကူစြာသင္ ျပ ေပးနိုင္ ပါတယ္။
sourceforge

Pyae Phyo (MMiTD) by mmitdeveloper
Read More »

Tuesday, January 21, 2014

Hard Disk Sentinel Pro 4.40.10 Full Version + PatchHard Disk Sentinel - a utility for monitoring and control of hard disk drives. Allows you to identify potential problems, performance degradations and failures. Can alert the user in the event of faults or excessive temperature. Its potential is clearly not seem superfluous, especially in the case of special value stored data while increasing the volume of storage. The program monitors the status of hard drives, including indicators of temperature and parameters of SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, a technology built into most modern drives) for each hard disk.

The program monitors the status of hard drives, including indicators of temperature and parameters of SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, a technology built into most modern drives) for each hard disk. Also measures the speed of data transmission in real mode (the indicator can be used for testing or determining the occurrence of low productivity in certain situations). Runs in the background and constantly analyzes the situation. In the event of an error or exceed the threshold of certain parameters specified by the user, a warning. In most cases, comes to the aid technology of SMART, as it is one of the fastest and easiest ways to track changes in critical or critical parameters of the drives.

Hard Disk Sentinel can be used to prevent serious damage or data loss. The program warns the user if a problem before it happens and make it possible to backup important and valuable data. Hard Disk Sentinel runs in the background and constantly analyzes the state of the hard drive. If there is an error or unexpected behavior is detected, the program warns the user about the current state. Usually, the hard disk may slowly deteriorate day by day. SMART-technology helps to predict the possible failure by controlling the critical values ​​of the disk. The program also displays the current temperature of the hard disk and stores the previous temperature, which can be used to test the maximum temperature under load HDD.

Improvements and New Features:

displaying health (actual and original) during Disk -> Surface test functions
improved display of S.M.A.R.T. attribute changes: automatically showing more dates based on screen resolution
double click on S.M.A.R.T. attribute graphs to toggle showing all measured values
right click on S.M.A.R.T. attribute graph to export all displayed values
improved hardware self tests (Short self test, Extended self test) on various internal and external drives (previously reported “Interrupted with hardware/software reset” caused by special power management implementations)
improved report of hard disk status and attributes for SCSI / SAS hard disks
improved re-adjust Automatic Acoustic Management / Advanced Power Management levels on startup when required
improved “sending files in e-mail” project
Windows 8.1 (preview) OS support
log data communication errors
added Slovak language support (thanks to Lukas Surin for translation)

Improved hardware support:

added support of Seagate External hard disks, newer Seagate USB hard disks, FreeCom external hard disks
added support of Adaptec 7xxx series RAID controllers in RAID mode: detection of complete hard disk status when SATA or SAS hard disks configured as RAID arrays.
added support of Adaptec 2200S, 2120S, 2130S, 2230S SCSI controllers in RAID mode: detection of complete hard disk status when SCSI hard disks configured as RAID arrays.
added support of PROMISE SuperTrak RAID controllers in RAID mode: detection of complete hard disk status when SATA hard disks configured as RAID arrays.
added support of PROMISE FastTrak RAID controllers in RAID mode: detection of hard disks in the arrays and their general S.M.A.R.T. status
added support of PROMISE enclosure information: displaying fan speed, temperature and voltage provided by the Promise enclosure
added support of IBM M1115, SuperMicro SMC2108 RAID controller: detection of complete hard disk status when SATA hard disks configured as RAID arrays.
added support of HighPoint RS5122B USB docking station
added support of HighPoint Datacenter DC7280 controller
general improvements for external USB 3.0 multi-drive enclosures
improved support for Win XP 64 bit & different RAID controllers (Gigabyte, VIA, JMicron, etc.)
improved support of JMicron USB 3.0 / eSATA RAID enclosures
improved support of LSI, Intel SAS/SATA RAID controllers, displaying hot spare and unconfigured drive(s)
improved support of HighPoint, Areca, LSI RAID controllers
improved support of various hard disks (high capacity, 2-3-4 TB models) and newer SSD models (ADATA, OCZ, Samsung, Plextor, etc)
improved compatibility for various card readers, pendrives
improved detection of standalone (non-RAID) hard disks with HighPoint and Areca controllers
improved support and compatibility for newer Intel RST drivers (12.x versions)

Bug fixes, further modifications:

fixed: service mode startup problems on some non-English Windows systems
fixed: previous versions may displayed error at startup if WMI libraries damaged / corrupted
fixed: webStatus displayed partial information if Intel SSD used in the system
fixed: disk-specific settings were not saved for some Intel SSD models
fixed: startup may failed when Acronis software used to split 2+ TB hard disks
fixed: Portable version startup after uninstallation of license from the actual system
fixed: custom icon set setting may reset after standby

In addition, access to a large number of additional options to customize a personal need, for advanced control of warnings, maintaining the logging of the data collected, the synchronization of the system time via the Internet, automatic shutdown and management of the acoustic mode (in the case of support for this feature in drives).

 • OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1
 • Language: Eng
 • Medicine: Patch
 • Size: 17,83 Mb.

Screenshot :


Download Hard Disk Sentinel Pro 4.40.10 Full

Download Hard Disk Sentinel

WORLD OF CRACKS by WORLD OF CRACKS
Read More »

Saturday, January 11, 2014

Network LookOut Net Monitor for Employees Professional 4.9.15.1Network LookOut Net Monitor for Employees Professional 4.9.15.1 | 13.23 MB

Net Monitor for Employees Professional is a tool that allows you to watch the screens of the computers connected to the network. This way you can observe what your employees are doing! Additionally, you have the ability to take control of a remote computer by controlling the mouse and keyboard.

You can record remote computers screens even when you are not monitoring them. When your employees need instructions, you can show them your desktop. To increase your efficiency the console now include several tolls that can be executed on all or just selected remote computers.

When you need attention you can send a message to employees and/or lock the remote computer. Communication uses encryption. Application works through Internet, LAN, WLAN or VPN. Agent can be remotely installed.

What is it useful for?
* For monitoring and recording your employees activities on a remote computers
* For preventing internet browsing on remote computers
* For starting and stopping applications and processes on remote computers.
* For monitoring students in the classroom to achieve better discipline or, just to assist them when they are in trouble (by using the remote control feature).
* For administrating all computers just from one location – your computer.
* For presenting your screen to students.
* For locking students computers while they are waiting for further instructions or assignments.
* Helping your students by showing your desktop to them.
* Turning off, restarting, …. remote computers with one click.

What are the major benefits of using Net Monitor for Employees Professional?
* Installation and use of the application is very easy since all of the functions can be accessed with a few mouse clicks.
* You have complete control over what remote users are doing.
* This application provides you with a live picture of the remote computer screens. The live screen (due to some optimizations) does not use a high bandwidth, but even when the lower network bandwidth is required the refresh interval can be enlarged using one mouse click.
* You can make the presentation by showing your live screen to students
* Application allows you to take over the remote computer by controlling its mouse and keyboard.
* The remote computers´ screens are represented in the table with a customizable number of rows as thumbnails.
* Using this application, you can always see which user is actually logged on to the remote computer.
* Schedule remote computers desktop recording to AVI files
* Execute several actions on all remote computers with on click
* Block internet access

Main Features:
* Displaying a live picture of a remote computer.
* You can take control of a remote computer by controlling its mouse and keyboard.
* More remote screens can be displayed in a table.
* Computers can be organized in computer groups (e.g. classrooms)
* A remote screen can be zoomed to an actual size.
* The name of the connected user is displayed.
* Record remote computers screens to AVI files.
* Show your desktop to students
* Power off, restart, hibernate, suspend remote computers
* Log off desktop users
* Lock workstation
* Control screensaver
* Block internet
* Multi-monitor support
* Control over running processes
* You can lock selected remote computers
* You can display a message on selected remote computers.
* When lower bandwidth is required, the refresh interval can be enlarged.
* Automatic connection to a remote computer is optional.
* Settings for the agent are encrypted and password protected.
* Connection to a remote computer is password protected.
* Access to monitoring the console is password protected. If more users use the same computer, different profiles and access passwords can be set.
* More monitoring consoles can be connected to the same remote computer – you can monitor your students from different locations.
* Application can optionally use encrypted communication.
* Agent can be remotely installed.
* Fast users switching is supported.Employ

Download Network LookOut Net Monitor for Employees Professional 4.9.15.1 ( 13.23 MB )

Download Network LookOut Net Monitor

Registered softwares free download latest version by Fun Mujja
Read More »

Classroom Spy Professional 3.9.14.1Classroom Spy Professional 3.9.14.1 | 13.26 MB

The Classroom Spy is designed for remote control and administration of the PC, you can view the image on the screen of remote computers in real time. Several tools allow you to control the mouse and keyboard, turn off, restart, run the “sleep mode” on remote computers with just one click.

Top Features

What is it useful for?
For monitoring and recording your students activities on a remote computers
For preventing internet browsing on remote computers
For starting and stopping applications and processes on remote computers.
For monitoring students in the classroom to achieve better discipline or, just to assist them when they are in trouble (by using the remote control feature).
For administrating all computers just from one location – your computer.
For presenting your screen to students.
For locking students computers while they are waiting for further instructions or assignments.
Helping your students by showing your desktop to them.
Turning off, restarting, …. remote computers with one click.
What are the major benefits of using Classroom Spy Professional?
Installation and use of the application is very easy since all of the functions can be accessed with a few mouse clicks.
You have complete control over what remote users are doing.
This application provides you with a live picture of the remote computer screens. The live screen (due to some optimizations) does not use a high bandwidth, but even when the lower network bandwidth is required the refresh interval can be enlarged using one mouse click.
You can make the presentation by showing your live screen to students
Application allows you to take over the remote computer by controlling its mouse and keyboard.
The remote computers? screens are represented in the table with a customizable number of rows as thumbnails.
Using this application, you can always see which user is actually logged on to the remote computer.
Schedule remote computers desktop recording to AVI files
Execute several actions on all remote computers with on click
Block internet access

Main Features:
 • Displaying a live picture of a remote computer.
 • You can take control of a remote computer by controlling its mouse and keyboard.
 • More remote screens can be displayed in a table.
 • Computers can be organized in computer groups (e.g. classrooms)
 • A remote screen can be zoomed to an actual size.
 • The name of the connected user is displayed.
 • Record remote computers screens to AVI files.
 • Show your desktop to students
 • Power off, restart, hibernate, suspend remote computers
 • Log off desktop users
 • Lock workstation
 • Control screensaver
 • Block internet
 • Multi monitor support
 • Control over running processes
 • You can lock selected remote computers
 • You can display a message on selected remote computers.
 • When lower bandwidth is required, the refresh interval can be enlarged.
 • Automatic connection to a remote computer is optional.
 • Settings for the agent are encrypted and password protected.
 • Connection to a remote computer is password protected.
 • Access to monitoring the console is password protected. If more users use the same computer, different profiles and access passwords can be set.
 • More monitoring consoles can be connected to the same remote computer – you can monitor your students from different locations.
 • Application can optionally use encrypted communication.
 • Agent can be remotely installed.

Download Classroom Spy Professional 3.9.14.1 ( 13.26 MB )

Download Classroom Spy Professional

Registered softwares free download latest version by Fun Mujja
Read More »

Tuesday, October 29, 2013

WinPatrol PLUS 29.0.2013 Final Full VersionWinPatrol PLUS 29.0.2013 Final | 1.07 MB

WinPatrol allows you to control the installation of malicious programs on your computer. The program monitors important system areas (area load, system folders, register), which usually vary malicious programs. Through the program, you can stop the process and disable / enable starup program. The program also allows you to control cookies, delete them based on keyword. WinPatrol monitors and deletes the operating system, various modules and malicious spyware programs such as Adware and Spyware, finds and neutralize some types of viruses, Trojans, viruses, and auto programs that threaten the confidentiality of computerized information.

WinPatrol monitors changes in the browser and does not allow the installation of the various bars and spyware modules. Of course, it does not protect your computer is completely different from the attack, but a good complement to secure antivirus and firewall redirector.

WinPatrol uses a heuristic approach to detecting attacks and violations of your computing environment. Traditional security programs scan your hard drive searching for previously identified threats. WinPatrol takes snapshot of your critical system resources and alerts you to any changes that may occur without your knowledge. You’ll be removing dangerous new programs while others download new reference files.

Here are some key features of “WinPatrol”:
• Increase Your Speed & System Performance
• Detect & Neutralize Spyware. Detect & Neutralize ADware
• Detect & Neutralize Viral infections. Detect & Neutralize Unwanted IE Add-Ons
• Detect & Restore File Type Changes Automatically Filter Unwanted Cookies
• Avoid Start Page Hijacking. Detect HOSTS file changes
• Kill Multiple Tasks that replicate each other, in a single step
• Stop programs that repeatedly add themselves to your Startup List
• Delete and Remove the most Stubborn Infections

Download Click Here…

softwares free download latest version by Pk funz
Read More »

Firewall Control PRO 4.0.2.6 MultilingualWindows Firewall Control PRO 4.0.2.6 Multilingual | 325.68 KB

Windows Firewall Control is a nifty little application which extends the functionality of the Windows Firewall and provides quick access to the most frequent options of Windows Firewall. It runs in the system tray and allows user to control the native firewall easily without having to waste time by navigating to the specific part of the firewall. This is the best tool to manage the native firewall from Windows 8, Windows 7 and Windows Vista.

Windows Firewall Control offers four filtering modes which can be switched with just a mouse click:
No Filtering – Windows Firewall is turned off. Avoid using this setting unless you have another firewall running on your computer.
High Filtering – All outgoing connections are blocked. This setting blocks all attempts to connect to and from your computer.
Medium Filtering – Outgoing connections that do not match a rule are blocked. Only programs you allow can initiate outgoing connections.
Low Filtering – Outgoing connections that do not match a rule are allowed. You can block the programs you do not want to initiate outgoing connections.

Program Features:
• Just one small executable file. All features are packed in the same file.
• Full support for executing tasks from standard user accounts.
• Intuitive and easy accessible interface in the system tray.
• Allow or block a program to connect to the internet with just one mouse click.
• Shell integration into the right click context menu of the executable files.
• Search for invalid rules with the possibility to delete them.
• Quick access to edit Windows Firewall rules directly from the program interface.
• Choose if you want the program to start at user logon.
• Import and export the policy of the program.
• Protection to unauthorized uninstallation.
• Possibility to restore previous settings at uninstallation.
• Check for a new version from the program interface.
• And many more… Just give it a try.
• Learning Mode which provides notifications for blocked outgoing connections.
• Search for executable files in a user defined folder and create new rules for the selected ones from the result list.

System Requirements:
• Microsoft .NET Framework version 4.0
• Compatible with all 32bit and 64bit versions of Windows 8, Windows 7 and Windows Vista.

Download Click Here…

softwares free download latest version by Pk funz
Read More »

Saturday, October 12, 2013

ဝင္းဒိုး Firewall Controlဝင္းဒိုး Firewall Control ေလးက ဝင္းဒိုး 8, ဝင္းဒိုး 7 and ဝင္းဒိုး Vista. သံုးစြဲေနတဲ့ မိတ္ေဆြေတြရဲ ့
FIREWALL အဆင္ မေျပမႈ ေတြကို ေျဖရွင္းေပးမယ့္ ေကာင္ေလးပါ။

ေသေသးေလးနဲ ့ေတာ္ေတာ္ေလးကို ထိေရာက္မႈ ရိွေအာင္ေျဖရွင္းေပးနိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္ေလးပါ။

ကလစ္ တစ္ခ်က္တည္း ႏွိပ္တာနွင့္ Firewall ကေန BLOCK ထားတဲ့ data ေတြကို ျပန္လည္ ရယူနိုင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

အသံုးျပဳခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္မွာ ေဒါင္းလုပ္ယူ လိုက္ပါ။

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

High Filtering - All outbound and inbound connections are blocked. This setting blocks all
attempts to connect to and from your computer.

Medium Filtering - Outbound connections that do not match a rule are blocked. Only
programs you allow can initiate outbound connections.

Low Filtering - Outbound connections that do not match a rule are allowed. The user can
block the programs he doesn’t want to initiate outbound connections.

No Filtering - Windows Firewall is turned off. Avoid using this setting unless you have
another firewall running on your computer.

Install Notes:

1. Install Windows Firewall Control.

2. Run the program.

3. Go to About and click on “Click here to activate”

4. Now run the Keymaker and copy the Installation ID and paste into Keymaker, then click
on Gen! to get a valid serial.

5. Enjoy…!!

tusfiles
sendspace

IT Studier by sai thu
Read More »