နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label DJ. Show all posts
Showing posts with label DJ. Show all posts

Thursday, December 18, 2014

Atomix Virtual DJ Pro 8.0.2087 MultilingualAtomix Virtual DJ Pro 8.0.2087 Multilingual | 54.31 MB

VirtualDJ is the hottest MP3 mixing software, targeting every DJ from bedroom DJs to professional superstars like Carl Cox. With its breakthrough BeatLock engine, your songs will always stay in the beat, and you can work your mixes incredibly faster than any other DJ could. The automatic seamless loop engine and the brand new synchronised sampler will let you perform astounding remixes live, with no preparation at all. The visual representation and the cues allow you to clearly see the song’s structure, and never be surprised by a break anymore. The vinyl controls will let you scratch like on a real turntable, except that with the beatlock engine your scratches will never end out of the beat.

Add to that an infinite number of cue points you can save for each songs, a bunch of wonderful effects automatically beat-synchronised. Add also several interfaces to suit everybody from the beginner to the professional DJ, the possibility to record your mixes to burn them on CDs, to broadcast on the Internet and have your own radio station, to save your CDs directly in MP3, to use a headphone to preview the songs or an external mixtable to perform in a club. Lastly, enter the new era of DJs by mixing video clips (DVD, DivX, MPEG…) which you can send on a giant screen.

Features:
• Twin independent zero-latency players with:
• Standard controls (play, pause, stop, cue)
• Volume control
• Pitch control (from -34 to +34%)
• 3 band equalizers with Kill + gain
• One-click beat matching and synchronisation (new FAME algorithm)
• BeatLock engine: your songs will always stay in time, and you can work your mixes incredibly faster than any other DJ could
• Automatic beat-matched crossfading
• On-the-fly automatic BPM calculation
• Automatic pitch matching
• Automatic level matching
• Automatic beat matching
• Dynamic beat visualizer for easy “drag’n’drop” beat-matching
• Real scratch simulation
• Virtual scratch: Scratch your mp3 with your bare hand
• Automatic beat-aware LOOP function
• Synchronised sampler with 12 instant slots
• Master Tempo pitch algorithm
• Automatic first beat and last beat detection
• Automatic 4/4 phase detection
• OSC network synchronisation
• Infinite number of beatlocked desks (local multi-instance or network)
• Infinite number of cue points saved per songs
• Beat-aware effect plugins (included: beatgrid, flippin, vocal remover, filter, flanger, backspin, brake, etc…)
• VST effects compatibility
• Video mix with TV output (mix songs and/or video clips !)
• Full karaoke support
• Proprietary of FreeFrame video effects
• Inifite number of video effect simultaneously
• DJ-adapted video transition plugins
• Song database engine with easy-to-use search feature
• CoverFlow or text-only song browsing
• Compatible with iTunes playlists
• ID3 compatibility
• Automatic “filter” folders
• Automatic Hot-Swap of external harddrives
• Ready-to-burn file recording to burn your own mixed CDs
• Broadcast on the Internet
• CD to MP3 encoder
• Optional 3D sound card, 2 sound cards or Y-splitter for real-time monitoring or external mixtable use
• ASIO soundcard compatibility
• Fully customisable (skin engine and shortcut macro enngine)
• External MIDI keyboard compatibility for shortcuts
• Compatibility with most external controllers (DMC2, DAC3, iCDX, TotalControl, BCD2000, DJConsole, etc…)
• Optional automatic mixing: Virtual DJ recognizes the style of the music (techno, hip hop, lounge) and adapt its mix in consequence

Home page: www.virtualdj.com

▼ shared.com ▼
OR
▼ datafile.com ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, November 17, 2014

Atanas Neshkov DJ Java Decompiler 3.12.12.98Atanas Neshkov DJ Java Decompiler 3.12.12.98 | 7.36 MB

DJ Java Decompiler is Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 decompiler and disassembler for Java that reconstructs the original source code from the compiled binary CLASS files (for example Java applets). DJ Java Decompiler is able to decompile complex Java applets and binaries, producing accurate source code. It lets you quickly obtain all essential information about the class files. It might be easy to decompile the Java files with DJ Java Decompiler.

DJ Java Decompiler is a stand-alone Windows application; it doesn’t require having Java installed! DJ Java Decompiler is not just Java decompiler and disassembler but it is also a fully featured Java editor using the graphical user interface with syntax-coloring. Using DJ Java Decompiler is easy. Select “Open” and load your desired class file, or just double-click the CLASS file you want to decompile. DJ Java Decompiler supports drag-and-drop functions for OLE. You will see the source code instantly! In “Windows Explorer” Right mouse-button pop-up menu available too. You can decompile or disassembler a CLASS files on your computer hard disk or on a network drive that you have a connection to (you must have write privileges or just change the default output directory for .jad files).

You don’t need to have the Java Virtual Machine or any other Java SDK installed. But this release is able to compile, run, create JAR archives and run applets outside of the context of a Web browser when JDK is installed.

With DJ Java Decompiler you can decompile more than one java class file at one time. “Tools”-> “Decompile more files…” allows you to select and decompile more than one Java compiled file at one time.

This release enables users to decompile “dead” parts of code. It can add the original line numbers as the comments in the decompiled file, that is very useful for debugging.

DJ Java Decompiler is suitable for studying JAVA bytecode. The program enables users to save, print, edit and compile the generated java code. Included Applet Tag Editor enables users to create applets quickly.

Home Page - http://www.neshkov.com/

▼ tusfiles ▼
OR
▼ yonzy ▼

From: Cyber2day.com by Star@2050
http://www.cyber2day.com/atanas-neshkov-dj-java-decompiler-3-12-12-98/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, August 28, 2014

Atomix Virtual DJ Pro 8.0.1932.771 Multilingual + ContentVirtualDJ is the hottest MP3 mixing software, targeting every DJ from bedroom DJs to professional superstars like Carl Cox. With its breakthrough BeatLock engine, your songs will always stay in the beat, and you can work your mixes incredibly faster than any other DJ could. The automatic seamless loop engine and the brand new synchronised sampler will let you perform astounding remixes live, with no preparation at all. The visual representation and the cues allow you to clearly see the song’s structure, and never be surprised by a break anymore. The vinyl controls will let you scratch like on a real turntable, except that with the beatlock engine your scratches will never end out of the beat.

Add to that an infinite number of cue points you can save for each songs, a bunch of wonderful effects automatically beat-synchronised. Add also several interfaces to suit everybody from the beginner to the professional DJ, the possibility to record your mixes to burn them on CDs, to broadcast on the Internet and have your own radio station, to save your CDs directly in MP3, to use a headphone to preview the songs or an external mixtable to perform in a club. Lastly, enter the new era of DJs by mixing video clips (DVD, DivX, MPEG…) which you can send on a giant screen.

Features:
• Twin independent zero-latency players with:
• Standard controls (play, pause, stop, cue)
• Volume control
• Pitch control (from -34 to +34%)
• 3 band equalizers with Kill + gain
• One-click beat matching and synchronisation (new FAME algorithm)
• BeatLock engine: your songs will always stay in time, and you can work your mixes incredibly faster than any other DJ could
• Automatic beat-matched crossfading
• On-the-fly automatic BPM calculation
• Automatic pitch matching
• Automatic level matching
• Automatic beat matching
• Dynamic beat visualizer for easy “drag’n’drop” beat-matching
• Real scratch simulation
• Virtual scratch: Scratch your mp3 with your bare hand
• Automatic beat-aware LOOP function
• Synchronised sampler with 12 instant slots
• Master Tempo pitch algorithm
• Automatic first beat and last beat detection
• Automatic 4/4 phase detection
• OSC network synchronisation
• Infinite number of beatlocked desks (local multi-instance or network)
• Infinite number of cue points saved per songs
• Beat-aware effect plugins (included: beatgrid, flippin, vocal remover, filter, flanger, backspin, brake, etc…)
• VST effects compatibility
• Video mix with TV output (mix songs and/or video clips !)
• Full karaoke support
• Proprietary of FreeFrame video effects
• Inifite number of video effect simultaneously
• DJ-adapted video transition plugins
• Song database engine with easy-to-use search feature
• CoverFlow or text-only song browsing
• Compatible with iTunes playlists
• ID3 compatibility
• Automatic “filter” folders
• Automatic Hot-Swap of external harddrives
• Ready-to-burn file recording to burn your own mixed CDs
• Broadcast on the Internet
• CD to MP3 encoder
• Optional 3D sound card, 2 sound cards or Y-splitter for real-time monitoring or external mixtable use
• ASIO soundcard compatibility
• Fully customisable (skin engine and shortcut macro enngine)
• External MIDI keyboard compatibility for shortcuts
• Compatibility with most external controllers (DMC2, DAC3, iCDX, TotalControl, BCD2000, DJConsole, etc…)
• Optional automatic mixing: Virtual DJ recognizes the style of the music (techno, hip hop, lounge) and adapt its mix in consequence

Home page:
www.virtualdj.com

▼ tusfiles.net ▼

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Wednesday, February 05, 2014

Virtual DJ Pro 7.4.1 Build 482 + Patchဒီေကာင္ေလး ကေတာ့ AUDIO နဲ႔ VIDEO mixing software ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သီခ်င္းမ်ား
စြာကိုလည္း record လုပ္လို႔ ရသည့္အျပင္ beatgrid, flippin doubles, vocal remover,
frequency filter, flanger, backspin, brake, စသည့္မ်ားစြာေသာ effect plugins ေတြလည္း
ပါ၀င္ပါတယ္။

Full ျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ Patch ဖိုင္ေလးကို တင္ေပးထားပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ပါ၀င္တဲ့ ဒီဇိုင္းေတြကို ေအာက္မွာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။


features:

up to 99 independent zero-latency players with:
Standard controls (play, pause, stop, cue)
Pitch control with Master Tempo (from -100% to +100%)
3 band equalizer High, Mid, and Low with Kill and +/-30db gain
Independant key control
Resonant filter
One-click beat matching and synchronization (FAME algorithm)
BeatLock engine for keeping songs in-sync and in-time
Dynamic beat-matching visualizer
Automatic beat-matched crossfading
Automatic BPM and KEY calculation
Automatic pitch matching
Automatic audio gain matching
Real scratch simulation
Automatic seamless and beat-aware LOOP functionality
Synchronized sampler with 12 instant record and playback slots
Time-Stretch and Master Tempo Pitch algorithms
Automatic first beat and last beat detection
Automatic 4/4 phase detection
Infinite number of cue points per song saved for instant recall each time the song is loaded
Beat-aware effect plugins (included: beatgrid, flippin doubles, vocal remover, frequency filter, flanger, backspin, brake, etc...)
VST effects compatibility (PC version Only)
Video mix with windowed or FULL SCREEN TV output using 2nd video output
Karaoke CDG+MP3 and/or ZIP support
FreeFrame and custom video effects
Infinite number of video effects applied simultaneously
DJ-specific video transition plugins
Song database engine with easy-to-use search feature
CoverFlow or text-only song browsing
Compatible with iTunes playlists (iTunes DRM files not supported)
MP3 ID3 Tag compatibility
User-defined automatic filter folders
Automatic Hot-Swap of external hard drives
Ready-to-burn recording of a DJs mix to CD
Broadcast on the Internet
CD to MP3 encoder
Multi-channel sound card, dual-sound card or Y-splitter output for real-time monitoring or external mixer use
ASIO soundcard compatibility
CoreAudio soundcard compatibility
Fully customizable skin engine and shortcut macro engine
VDJScript: powerful macro language used in skins, shortcuts, or controller mapping
Compatibility and customizable mapping with most external MIDI and HID controllers (more than 80 included, many more downloadable)
Optional automatic playlist mixing: VirtualDJ recognizes the style of the music (techno, hip hop, lounge) and adapts the mix accordingly
ContentUnlimited: search and play any song from our subscription plans with more than 15 million audio tracks, thousands of high quality video and karaoke files
LiveFeedback: get live recommendations based on what you play and the feedback from millions of other DJs around the world

Fixed:

fixed potential issue with Windows 8.1 and high-DPI screens
fixed potential crash on startup with MacOS 10.9 Mavericks
fixed iTunes library sometimes not loading properly
updated NetSearch protocol
fixed windows sometimes not showing when monitor smaller than skin resolution
fixed potential crash on Mac when some favorite folders cannot be found on startup
updated the list of out-of-the-box compatible DJ devices (now compatible with 213 devices)

MINIMUM system requirements:

Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ XP
1024x768 resolution
DirectX compatible soundcard
512MB RAM
50MB free on the hard drive

RECOMENDED system requirements:

Intel® Core™ 2 or AMD Athlon™ X2
Microsoft® Windows 7 Professional (or newer)
1280x1024 resolution (or higher)
Multi-channel DirectX compatible soundcard
1024MB RAM
200MB free on the hard drive

Additional requirements for Video mixing:

2048MB (2GB) RAM
ATI™ or NVIDIA® video card w/256MB of Dedicated DDR3 RAM
Video card must support dual-screen output

Supported Operating System:

MINIMUM: Microsoft® Windows XP SP3 or newer
RECOMMENDED: Microsoft® Windows 7 Professional 32-bit

Microsoft® Windows 95, 98, ME, or older are not supported

INSTALLATION:

• You need WinRar or other extractor of your choice to extract the rar file
• Install.
• Use the patch to register
Use also with admin rights...

solidfiles
tusfiles

From: ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္(ပုသိမ္) by ရန္ကုန္သား
Read More »