နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label DVD-Software. Show all posts
Showing posts with label DVD-Software. Show all posts

Sunday, February 08, 2015

Any DVD Cloner Platinum 1.3.3 With Keygen Full Version Size (14.2MB)
DVD အေခြ အျမန္ ထုတ္ခ်င္ သူမ်ား အတြက္ Any DVD Cloner ကို တင္ေပး လိုက္ပါတယ္။

အရည္ အေသြး ေကာင္းမြန္စြာ DVD အေခြထဲမွ Video မ်ားကို ISO ျဖင့္ သိမ္းထားႏိုင္ ပါတယ္။

ထို႔ေနာက္ DVD အေခြလြတ္ တစ္ခ်ပ္ျဖင့္ ျပန္လည္ ကူးယူႏိုင္ပါတယ္။

DVD အေခြ ဘမ္းရံုတင္ မကပဲ DVD အေခြထဲမွ Video မ်ားကို MP4, MKV, M4V, AVI,iPod,
iPhone, iPad, Xbox 360, Androiddevices,...မ်ား အတြက္ Convert ျပဳလုပ္ႏိုင္ ပါေသးတယ္။

shared.com

From : ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္(ပုသိမ္) by Photoshop@AungKyawThu


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Tuesday, January 27, 2015

Fantasy DVD Player Platinum 9.5.50FantasyDVD Player Platinum 9.5.50 | 6.15 MB

FantasyDVD is a exquisite and powerful software DVD player. Have with the same features and controls of the living- room DVD player and support over 70 type video and audio media files. Support the ts, tp, trp mpeg2 HDTV, wmv HDTV and mkv, mka, mks formats HDTV. Its advanced video and audio technologies deliver the highest quality viewing and listening experience possible on the PC. FantasyDVD has a perfect DVD navigation system, rich audio and video effects, is stable and easy use, and can meet all the demands of DVD playing. Supports 2 – 7.1 channel audio output, dolby ProLogic, Dolby ProLogicII and SRS TruSurround XT audio output mode. Supports Low frequency effect (LFE), High frequency effect (HFE), 10 Band Equalizer, Echo\Delay etc.s expansion function.

Whether watching DVD movies on your laptop as you travel, using your computer as a second DVD player for your kids or watching a movie on your desktop as you work, FantasyDVD lets you get the most out of any computer with a DVD drive. In addition to all the features you find in your home entertainment DVD player, FantasyDVD gives you advanced functionality not possible on your living room DVD player, such as time-stretching, zooming and panning and thumbnail bookmarks. FantasyDVD allows you to customize your video and audio preferences for a personalized movie watching experience.

FantasyDVD automatically determines the type of disc in your DVD drive and uses the correct playback method for DVD titles, video CDs, or audio CDs. Play at normal speed, or fit the movie into the time you have available to watch it! Time stretching lets you decide how long the movie takes to view. If a DVD has it, FantasyDVD can handle it. FantasyDVD recognizes all of the author’s DVD features and lets you access them through the FantasyDVD user interface.

FantasyDVD includes the following main features:

Optimize functions:
· Optimized for most updated CPUs and fully support MMX command sets for INTEL MMX, SSE, SSE2, AMD 3DNOW, 3DNOW PRO and has incorporated many up-to-date technologies like video hardware decode acceleration to endure high resolution picture playback.
· Advance core decoding algorithms: Utilize the new high performance CPU’s capacity to reduce the blocky effect for obtaining the better video quality.
· Hardware decode acceleration enabling use of hardware moving compensation provided with VGA card.
· Offer high strength smooth playback by removing screen burrs and dithering.

Universal Player:
· To increase the compatibility with other video file format, FantasyDVD now supports the playback of Real Player file and even WMV-HD. which means FantasyDVD is able to playback a broad band of various video file format.
· Supports DivX, DVD (MPEG-2), VCD (MPEG-1), SVCD, AudioCD, MiniDVD, Mpeg2 HDTV, MWV-HDTV formats and over 70 type other video and audio media files.

Perfect playback control:
· Navigation slider allows a direct and instantaneous link to any scene.
· FantasyDVD lets you save the location of your favorite scenes, so that you can jump right to them. You can even create bookmarks at the beginning of each title chapter. FantasyDVD automatically remembers the last viewed location of a DVD.
· Broken-point Recording Function: With this function you are at your pleasure to setup broken point to watch what you are interested and replay automatically.
· Title repeat, chapter repeat, AB repeat function that lets you set your favorite scenes for instant repeat.

Rich Audio Effect:
· Features Multi-channel Environment Impression technology , an audio channel expansion technology that converts stereo sound to a multiple-channel output.
· Supports 2 – 7.1 channel audio output, dolby ProLogic, Dolby ProLogicII and SRS TruSurround XT audio output mode.
· Supports Low frequency effect(LFE), High frequency effect(HFE), 10 Band Equalizer, EchoDelay etc.s expansion function, according to own habit changes sound effect.
· Supports video/audio synchronization regulate, Make video/audio synchronize.

Rich Video Effect:
· FantasyDVD’s improved color controls are like those on a standard television set. No more confusing settings. Everything is straightforward and easy to use.
· Smart aspect ratio, 4:3, 16:9, 1.66:1, various stretch, make you enjoy the DVD or media files and can acquire the best visual effect regardless.
· Digital zoom at 2X to 10X equipped with location indicator. zoom closer into the viewing area. Pan around within the zoomed are to see exactly what you want to see at exactly the level of detail you want to see it.

Time Stretch (Playback Speed):
· The time stretch feature helps you fit your movies into your schedule. For example, if you are viewing a title and need to be done at a certain time, you can speed up the playback slightly so that the title has completed by the best time for you. You can also slow the title playback down slightly in order to watch for details. With FantasyDVD’s time stretching, you don’t lose any of the of audio. Even with a play speed change, stereo is crisp and clear.

Play DVD Content from a Hard Drive:
· FantasyDVD lets you view DVD content stored on a device such as a hard drive or NAS appliance. Simply select the drive, folder, and the name of the .ifo (DVD format) file to begin playback. Select the folder containing the content, or create playlists containing all your personal DVD favorites.

Playing AudioCD:
· Why change players when you change discs? Play audio and video CDs with FantasyDVD. FantasyDVD detects the type of disc inserted into the drive and chooses the correct type of play. Full audio support is included with your FantasyDVD.

Image Capture:
· Capture still images of your favorite movies with the click of a button. Click once, and the current image is captured.

FantasyDVD Support the following media types:
· DVD Audio Files (*.ac3;*.dts;*.dtswav).
· DVD Audio Object Files (*.aob).
· DVD Video Object Files (*.vob).
· GZ-MC Music Files (*.mod;*.mdz;*.stm;*.stz;*.s3m;*.s3z;*.it;*.itz;*.xm;*.xmz;*.mtm).
· MPEG Video Files (*.mpg;*.mpeg;*.mpe).
· RealOne Media Files (*.ra;*.rpm;*.rm;*.rmvb;*.ram;*.rpx;*.rt;*.rp;*.smi;*.smil).
· MPEG1 Audio Files (*.mp1;*.mp2;*.mp3;*.mpa).
· MPEG1 Video Files (*.m1v).
· MPEG2 Video Files (*.m2p;*.m2v).
· MPEG2 HDTV Files (*.ts;*.tp;*.trp).
· MPEG4 Video Files (*.mp4;*.div;*.divx;*.avi).
· Windows Media Files (*.wm;*.wma;*.wmv).
· MIDI Music Files (*.midi;*.mid;*.rmi;*.kar).
· Waveform Audio Files (*.wav).
· OGG Audio File (*.ogg;*.ogm).
· AU Media Files (*.au;*.snd).
· AIFF Media Files (*.aif;*.aifc;*.aiff).
· FLAC Audio Files (*.flac).
· Matrosky Files (*.mkv;*.mka;*.mks).
· Monkey’s Audio Files (*.ape;*.apl;*.mac).
· VideoCD Files (*.dat).
· Picture Files (*.bmp;*.jpg;*.gif).

Features and improved of include:
* Add MPEG2 HDTV Files (*.ts;*.tp;*.trp) Supports. Add X264 format Support.
* Add Microsoft HDTV Files (*.wmv) Supports (need the windows media player 9.0 or Higher).
* Supports 2 – 7.1 channel sound cards and output on up to 7.1 discrete audio channels.
* Supports Surround/ProLogic, Dolby ProLogicII Audio Mode, Certified Dolby Virtual Speaker technology allows you to experience virtual surround sound through 2 speakers.
* Supports TruSurroundXT(tm) Headphone, based on SRS TruSurroundXT technology, provides an optimized headphone environment. It features TruSurround, Dialog Clarity Enhancement, and TruBass technologies that bring virtual surround and virtual bass experiences to your headphones.
* Special 10 Band Equalizer for DVD playback. Supports True Bass \ Treble Enhancer. Supports virtual space effect and virtual environment effect.
* Add Mouse Wheel and keyboard control.
* Fixed problem in exterior subtitle, supports unicode.
* Optimized and improved operation of user interface. Supports Dynamic Skins.
* Add multi-language supports.
* Improvement and optimizations with antivirus software compatibility.
* Improvement and optimization with windows vista32/64 compatibility.

Home page : http://www.fantasysoft-studio.com/index.htm

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

VSO ConvertXtoDVD 5.2.0.51 BetaVSO ConvertXtoDVD 5.2.0.51 Beta | 33.95 MB

ConvertXtoDVD, video conversion software, you can convert and burn all your videos and convert Avi to DVD! Backup and transfer your movies to DVD and enjoy watching them on any home DVD player. All in one conversion and burning software. This award-winning divx to dvd video converter software supports most video and audio formats for video conversion (avi, mpg, mov, wmv, mkv, ogm and more) and even handles DVD to DVD copy! Backup and transfer your movies to DVD and enjoy watching them on any home DVD player.

• Video formats supported: avi, divx, xvid, mov, mkv, flv , mpeg1, mpeg2, mpeg-, nsv, dvr-ms, tivo, ts, ifo, vob, asf, wmv, realmedia, rm, rmvb, ogm, existing files from digital camcorders, TV/Sat, capture cards, etc. No external codecs needed like avi codec download
• Create DVD menus with different templates available, possibility to add background video, image or audio, have chapter and audio/subtitle menus
• Conversion advisor wizard, control of the conversion speed vs. quality
• Fast and quality encoder, typically less than 1 hour for converting 1 movie, and supports Multi-Core processors!
• Included burning engine with burn speed control choice of SAO or packet writing methods, supports all DVD formats
• Custom and or automatic chapter creation with markers and preview window
• Advanced file merging possibilities
• Audio formats supported internal and external: AC3, DTS, PCM, OGG, MP3, WMA and more… Select audio output format.
• Subtitles files supported internal and external: SRT, .SUB/IDX, .SSA, opensubtitles, dvbsub with color and font selection, and supports tags like italic, bold, turn on/off with DVD player remote control
• Video output for video standard (NTSC, PAL), TV Screen (Widescreen 16:9, Fullscreen 4:3) and DVD Resolution (Full D1, Broadcast D1, Half D1, SIF), or choose automatic for all choices listed above. Also convert video from NTSC to PAL or PAL to NTSC
• Video post processing settings like video resize-pad/cropping and de-interlacing options
• Multilingual support
• Optimized for Windows XP / Vista 32bits and 64bits

Changes in ConvertXtoDVD 5:
– live preview (watch in realtime playback of current conversion + any modification, subtitles, audio selection added)
– video editor (ability to remove commercials / portions of video)
– interface revamped, new video editing window, (treeview settings can be edited in new dynamic window with visual feedback)
– menus features added: adjust audio length for menu, audio sync issues corrected, widescreen & fullscreen menus
– flip/rotate video
– post processing (add/remove brightness/contrast)
– better chapter support (from mkv + original chapters form DVDs + support chapter text lists)
– cuda support
– better support for DVD and blu-ray movies/series and input (discriminator added), multi-angle films supported
– better overall processing of videos (correcting audio/video sync issues)
– better support for ts files
– improved multi-core support
-**added 16 Dec**: ability to hardcode subtitles
– **added sept 6th**: better audio quality

Home Page : http://www.vso-software.fr/

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Sunday, January 25, 2015

DVDFab 9.1.8.5 MultilingualDVDFab 9.1.8.5 Multilingual | 58.12 MB

DVDFab is the most powerful and flexible DVD copying/burning software. With 8 copy modes, you can back up any DVD to DVDR in just a few clicks. DVDFab is brand new, is completely rewritten, is based on more than 8 years of DVD copy software development.

DVDFab is simply the easiest way to copy a DVD movie. Just insert the movie and a blank DVD then press Start. Your entire movie (including menus, trailers and special features) is copied to a single DVD with just one click and everything happens automatically. Backup your entire DVD (including menus, trailers and special features) onto one or multiple discs.

DVDFab includes: “DVD to DVD”, “Blu-ray to Blu-ray”, “DVD to Mobile”, “File to Mobile” and “File Mover”.

DVDFab “DVD to DVD” is the most powerful and flexible DVD copying/burning software. With 8 copy modes, you can backup any DVD to DVDR or hard drive in just one or a few clicks.

DVDFab “Blu-ray to Blu-ray” is the first full-featured Blu-ray copying/burning software. With 4 copy modes, you can backup Blu-ray to BD-R or hard drive in just one or a few clicks.

DVDFab “DVD to Mobile” converts DVD title to AVI/MP4/WMV/MKV files which can be played on mobile devices like iPod, PSP, ZUNE, cell phone, etc.

DVDFab “File to Mobile” converts source video file on your PC to next generation console like PS3 and Xbox 360, or mobile devices like iPod, PSP, ZUNE, cell phone, etc.

DVDFab “DVD to DVD” FEATURES:
A. DVD to DVD
1. 8 DVD to DVD copy modes available: Full Disc, Main Movie, Split, Customize, Customize Split, Clone, Merge and Write Data.
2. Full Disc: All movies, menus and trailers, is copied to a DVD with just one click.
3. Main Movie: Just copy the movie, with specific audio/subpicture.
4. Split: Copy a DVD-9 onto two DVD-5 discs with 100% quality, and preserve original menus on both discs. Ideal for episodic/season DVD movies, TV series, etc.
5. Customize: Personalize your DVDs! Want to make a DVD with only your favorite titles? How about cutting out those annoying commercials? Or selecting specific audio/subpicture? No problem! You can select just your favorite titles, specify the title playback order, with or without original menus, to create a DVD with only the stuff you want!
6. Customize Split: Copy a DVD-9 onto two DVD-5 discs using “Customize” way. Ideal for episode/season DVD.
7. Clone: Make perfect 1:1 bit-to-bit copy of DVDs:
* Make perfect dual layer DVD copy by using the original layer break position.
* Copy data DVD disc, like PS2 DVD.
8. Merge: Combine several titles of several sources into one DVD:
* Combine two DVD-9 like “The Lord of the Rings” into one DVD-9.
* Merge season DVDs to fewer discs.
* Create your own special features collection disc.
9. Write data: Burn existing DVD folder or ISO image file to DVD writer, or convert DVD folder to ISO image file.
10. Burn to any blank DVD Disc (DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, DVD-R DL).
11. Constantly updated to support latest DVD burners and blank DVD discs.

B. Benefits
1. Remove all DVD copy protections, like CSS, CPPM, RC, RCE, APS, UOPs, ARccOS, RipGuard, FluxDVD, CORE X2, etc.
2. Constantly updated to support latest DVD copy protections.
3. Very fast copying speed, normally it’s about 10 – 20 minutes.
4. Backup scratched/dirty disc:
* Even if some information (IFO) cannot be read, you can still copy Main Movie or Customize.
* Recovery from DVD reading (VOB) error.
5. Support both NTSC and PAL DVD.
6. Preview title like real DVD player.

DVDFab “Bluray to Bluray” FEATURES:
A. Blu-ray to Blu-ray
1. 4 Blu-ray to Blu-ray copy modes available: Full Disc, Main Movie, Clone and Write Data.
2. Full Disc: All movies, menus and trailers, is copied to a Blu-ray with just one click.
3. Main Movie: Just copy the movie, with specific audio/subpicture.
4. Clone: Make perfect 1:1 bit-to-bit copy of Blu-ray.
5. Write data: Burn existing Blu-ray folder or ISO image file to Blu-ray writer, or convert Blu-ray folder to ISO image file.
6. Very fast copying speed.
7. Burn to any blank Blu-ray Disc (BD-R 25, BD-RE 25, BD-R 50, BD-RE 50).
8. Constantly updated to support latest Blu-ray burners and blank Blu-ray discs.

B. Benefits
1. Remove all known AACS copy protections.
2. Removes BD+ copy protection. (coming soon)
3. Remove Region Code and BD-Live. (coming soon)
4. Constantly updated to support latest Blu-ray copy protections.
5. Include internal UDF 2.50 parser to read Blu-ray, no need to install third party driver.
6. Open Blu-ray from disc, ISO image file or folder.
7. Support both NTSC and PAL Blu-ray.
8. Preview title like real Blu-ray player.

Home Page - http://www.dvdfab.com/

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, January 22, 2015

DRD Systems VideoReDo TVSuite H.264 5.1.1.719b “Proper”DRD Systems VideoReDo TVSuite H.264 5.1.1.719b “Proper” | 34.30 MB

VideoReDo TVSuite our newest product delivers a simple and fast way to create customized DVD’s of your favorite TV shows, movies, and sports. Why should it be so complicated? Unlike home movie video editors, or those “all-in-one factory” DVD products designed for many purposes, VideoReDo TVSuite was designed to easily edit MPEG2 video, quickly author and burn a DVD. Simplify your editing, and quickly create DVD’s of your TV shows… all within the same software, typically without the need of lengthily transcoding. This means you can remove offensive material (often commercials) by editing video, quickly author video, and burn DVD’s easily and quickly!

There is no need to jump around to different applications, so when you want to create DVD’s you just do it without frustration. VideoReDo TVSuite gives you an easy way of collecting DVD’s of your favorite TV events… the way you want to see them!

TVSuite is built on the award winning functionality of our popular MPEG editing solution… so whether you are using a PVR, DVR, DVD or capture card to record TV, VideoReDo TVSuite will simplify your editing, and reliably create DVDs of your TV shows in minutes rather than hours.

Just cut to the good parts with these great NEW features!
* One button “Create DVD” workflow
With one button Create DVD workflow you get a process designed to quickly author and burn MPEG source video faster and easier than traditional video editing and authoring software.

* New more intuitive Graphical User Interface (GUI)
TVSuite allows a clean intuitive simplicity to user navigation while remaining highly functional and flexible. This new user interface delivers to the user the ultimate balance between an easy to use intuitive approach that supports its robust features and functionality.

* Simple preset or custom DVD menu generation
TVSuite comes with a rich set of pre-designed menu templates to create great looking DVDs. You can customize or create your own templates in seconds using the built-in template editor, to give your DVDs your own unique look and feel. Reuse templates or share them with others via the internet, so that when making the DVDs of a series of program they all have a consistent look.

* Even autocrops letterbox movies
Let TVSuite automatically convert letterboxed programs to anamorphic widescreen DVDs. You can even “tweak” the cropping parameters to remove additional unwanted materal and the edges of program such as station logos and Line 21 information.

* Automatic down conversion from HD to SD
While VideoReDo TVSuite does a great job of editing high definition (HD) material, DVDs can only play standard definition programs (SD). When you author an HD video, TVSuite will automatically downconvert it to SD.

* Opens .IFO files directly for reauthoring (unencrypted DVDs)
If you want to edit material that has been previously recorded on an unencrypted DVD, TVSuite can import the titles directly from the DVD or from a copy of the DVD on your hard drive. Original chapter settings are retained from the imported DVD and will be retained should you decide to author another DVD after editing.

Home Page - http://www.videoredo.com/en/index.htm

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

TDMore DVD Converter 1.0.1.0 MultilingualTDMore DVD Converter 1.0.1.0 Multilingual | 34.74 MB

TDMore DVD Converter is a powerful DVD video converter software that works as a DVD ripper to rip DVD disc / ISO / folder into different video formats such as MP4, MKV, WMV, FLV, AVI, VOB, TS, etc for almost all popular video playback devices such as iPhone, iPad, PS3, Xbox, tablets, smart phones and so on. Moreover, it supports 3D video conversion and H.265 encoder.

Key Features:
•Convert DVDs to MP4, MKV, WMV, FLV, AVI, VOB, TS, etc.
•Convert DVDs to MP3, WAV, AAC, FLAC, M4A, etc.
•Convert DVDs to smart phones, tablets, PDAs, PSP, PS3, etc.
•Convert 2D DVDs to 3D MP4, MKV, WMV, TS, AVI videos.
•H.265 Encoder to convert DVDs to 2D & 3D MP4 H.265 or MKV H.265 Videos.
•Hardware acceleration enabled to make the conversion faster (within 15 minutes according to test).

Home Page : http://www.tdmore.com/dvd-converter.html

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Friday, January 16, 2015

VSO ConvertXtoHD 1.0.0.26 Beta MultilinguageVSO ConvertXtoHD 1.0.0.26 Beta Multilinguage | 35.08 MB

Introducing ConvertXtoDVD’s new sibling: ConvertXtoHD. As its name implies, the program converts and burns to Blu-ray format, from any video source , and keeps the same interface and ease of use of ConvertXtoDVD

Languages :
English, Spanish, German, French, Russian, Italian, Greek, Czech,
Hungarian, Turkish, Swedish, Danish, Finnish, Slovak, Slovenian,
Dutch, Portuguese, Bulgarian, Croatian, Japanese, Serbian, Polish,
Norwegian, Chinese, Arabic, Ukrainian, Vietnamese

OS : Windows XP / Vista / 7 / 8
Language : Multilingual

Home Page - http://www.vso-software.fr/

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Wednesday, January 07, 2015

WinX DVD Ripper Platinum 7.5.11.141 Build 31.12.2014WinX DVD Ripper Platinum 7.5.11.141 Build 31.12.2014 | 36.08 MB

WinX DVD Ripper Platinum can rip the content of DVDs to all popular video formats such as AVI, MOV, FLV, WMV, MPEG, MP4, 3GP, etc. What’s more, it also owns the ability of ripping different DVDs (including encrypted DVDs) to Sony PSP, Apple iPhone, iPod, iPad, iTouch, Apple TV, Zune, Mobile phone, etc.

This DVD ripper software supports multi-core CPU and is fully compatible with Windows 7. We promise WinX DVD Ripper Platinum is the fastest DVD ripping solution in the market. Besides converting DVD to regular video formats, 1:1 DVD copy enables you to backup your DVD with original video, audio and subtitles within only 5 minutes (the processing time also depends on your CPU and DVD driver speed).

WinX DVD Ripper Platinum fully supports normal DVDs, CSS protected DVDs, Sony ArccOS DVDs and all region 1-6 DVDs. Moreover, we are so proud to tell you that WinX DVD Ripper Platinum is the unique DVD ripping program which supports decrypting DVDs with the latest copy protection technology such as Transformers 2, Star Trek 2009, The Dark Knight, UP, WALL-E, The Proposal, District 9 etc.

Powerful Functions
Support ripping DVD video, extracting audio, grabbing screenshot and enable users to fully control output video quality or size by freely adjusting parameters.

Advanced Technology
Build in powerful and high speed encoding engine, support multi-core CPU, automatically detect and connect converted videos to portable devices and fully compatible with Windows 7.

Easy and Fast
WinX DVD Ripper Platinum is a one-click solution for DVD ripping. It is suitable for all levels of experienced users or even novices. And we promise it owns the fastest ripping speed.

Key Features

Unique features:
1. 1:1 DVD Copy without Quality Loss: Decrypt & copy DVD to PC with 100% original video, audio and subtitles within only 5 minutes – new!
2. If your original DVD’s audio is out of sync with movie, the Intelligent A/V Synchronizer can help you solve the problem – new!
3. To avoid any kind of problems during conversion process, we offer you safe mode which can skip the problems and finish the whole conversion process more smoothly – new!
4. Enable to change interlaced scanning DVD movie to progressive scanning, make converted video with clearer image – new!
5. Multi-core CPU supported, which makes your conversion process much faster – new!
6. Batch rename all clips easily with “Renaming Template” before converting – new!

Ripping features:
1. Rip DVD to popular video formats, e.g. DVD to MOV, DVD to AVI, DVD to FLV, DVD to WMV, DVD to MPEG, DVD to MP4, etc
2. Rip DVD to popular portable devices including DVD to iPhone, DVD to iPod, DVD to iPad, DVD to PSP, DVD to Zune, DVD to Mobile phone, etc
3. Rip DVD audio into MP3 music file
4. Support grabbing screenshot from DVD video to JPG & BMP

Extra features:
1. All video/audio parameters are adjustable for users to optimize video quality
2. Automatically disable subtitles but enable users to choose
3. Trim any segment of DVD to convert
4. With powerful and high speed encoding engine inside, Platinum Edition enables users to rip and convert DVD video with much better video/audio quality
5. Support automatically detecting, connecting and transferring converted videos to portable devices

datafile.com
OR
tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

VSO ConvertXtoDVD 5.2.0.47 Beta + Crack
ဒီေဆာ့ဝဲလ္ေလး ကိုေတာ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ား လံုးရင္းႏွီး ၿပီးသား ျဖစ္မွာပါ။ အခု Update ေလးထြက္
လာလို႔ တင္ေပးလိုက္ တာပါ။ Avi to DVD, DivX to DVD, WMV to DVD, RM to DVD ေတြ
ကို Convert လုပ္ေပးႏိုင္တ့ဲ အျပင္ Burn to DVD, create ISO file ေတြကိုလည္း အေကာင္းဆံုး
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တ့ဲ ေဆာ့ဝဲလ္ ေကာင္းေလးပါဗ်ာ။

အၿမဲတမ္း Full ျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ ေဒါင္းလုပ္ ဖိုင္ထဲမွာ Crack ဖိုင္ေလးကို ထည့္သြင္းေပး ထား
ပါတယ္။

Description:
VSO ConvertXtoDVD 5 is a software to convert your videos to DVD and watch on any DVD player. It allows to convert Avi to DVD, DivX to DVD, WMV to DVD, RM to DVD, YouTube to DVD etc…and burn automatically to DVD after video conversion. With ConvertXtoDVD and in a few clicks you can backup your movies to DVD playable on any home DVD player. ConvertXtoDVD, the AVI to DVD converter software, has included a conversion advisor tool that will automatically apply the best quality settings based on the videos you have added to your project. Create DVDs from various video formats to watch them on TV with any DVD player. Add 1 or more video files, insert a blank DVD and your videos will be converted and burnt automatically on to DVD with chapters and an elegant DVD menu. No external codecs needed.

Best quality with the fastest conversions possible is the way VSO ConvertXtoDVD is developed to meet the needs of both beginner and advanced users.

Features:
VSO ConvertXtoDVD allows to convert:
• AVI to DVD
• MKV to DVD
• MOV to DVD
• Divx to DVD
• WMV to DVD
• MTS and M2TS to DVD
• Mpeg to DVD, MP4 to DVD
• and more (see supported formats)

Create menus and chapters, cut videos, total customization with live preview.
Edit your project with the various settings and features listed below. Watch results before converting!
• Create menus with videos and music
• Integrated video player for live Preview
• Cut unwanted parts of the video
• Add chapters – automatic or custom
• Subtitle files supported
• Convert NTSC to PAL and vice-versa
• Merge function – like for CD1 + CD2
• Rotate video, add brightness/contrast

Advanced settings for ultimate conversions:
• 2 pass encoding for enhanced quality
• Hardware decoding for faster conversions
• Video/Audio/Subtitle synchronisation
• Various audio output formats
• Image resize filters (lanczos, linear, cubic, etc . . .)
• Multiple encoding profiles
• Multi-core processor optimized
• Audio amplifier
• Padding and cropping
• De-interlacing
• Batch converter
• Multiple conversions processed simultaneously
• Quality advisor

Burn to DVD, create ISO file or store on PC.
Create DVD video standard videos (vob files) to guarantee compatibility with all home DVD players.
• Compatible with any disks (see supported format tab)
• ISO output available
• NTSC + PAL region formats
• 16:9 widescreen + 4:3 fullscreen
• Burn multiple copies
• VSO burning engine included
• Various SD resolutions available
• Custom output size
• Burn on DVD/USB key or store on PC

What's New in This Release?
– 0009134: [Bug] User reports some DVDs may result in same hash (felicia) – resolved.
– 0009176: [Bug] Aluminium theme sometimes shows parts of interface in black (cedric) – resolved.

Requirements:
OS: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (32-bit, 64-bit).

HomePage - http://www.vso-software.fr

Install Notes:
 • ==> DisConnect Internet
 • ==> Install Program
 • ==> After Install Don't Launch/Run Application
 • ==> Run Crack
 • ==> Enjoy ...

userscloud.com


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Tuesday, December 30, 2014

CyberLink MediaShow Ultra 6.0.6731 MultilingualCyberLink MediaShow Ultra 6.0.6731 Multilingual | 852.30 MB

Express Yourself with Photos & Videos. Photos and videos are meant for enjoying and sharing. But with so much content that we capture, upload, download and share, it’s hard to find the right photo and keep track of it all. Until now. MediaShow was specially designed to make managing your media virtually effortless. Arranging, fixing, creating polished slideshows and movies, and sharing your photos and videos is fast, fun and easy! Best of all, MediaShow 6 now supports 3D!

For anyone with lots of photos and videos but little time, MediaShow is a game changer. The powerful yet simple software is designed to help you quickly and logically organize your media in multiple ways, apply simple fixes or enhance them with stylistic elements and create professional-looking slideshows and movies with just a few clicks. Advanced sharing tools let you share your creations to social communities or burn them to DVD or Blu-ray Discs for enjoying at home.

Organize & Retrieve
Taking photos and videos is so easy these days that most of us capture media faster than we can organize it. The result is that many of us are left with growing piles of unnamed, unclassified photos and videos. MediaShow helps you take back control and remove the hassle from organizing your photos and videos with easy sorting options by date, event or people. You’ll never have to spend hours searching for photos again.

Fix & Personalize
Who ever said that fixing and adding a personal touch to your photos and videos had to be a complex and expensive exercise? MediaShow helps you to make quick and effective adjustments to your media, and then put your own stamp on them with a set of easy-to-use creativity tools. Fast and affordable!

Share & Enjoy
As social beings, the best part of enjoying media is sharing them with friends and family. And because sharing should never be hard, MediaShow offers a fully integrated sharing experience that means that you can send your photos and videos where they need to go straight from your MediaShow display.

Languages: English, Chinese, Japanese, Spanish, Korean, German, French, Italian

Home Page - http://www.cyberlink.com/

Downliad from datafile.com

Part - 1
Part - 2
Part - 3
Part - 4
Part - 5

Downliad from tusfiles.net

Part - 1
Part - 2
Part - 3
Part - 4
Part - 5


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Wednesday, December 24, 2014

DVDFab 9.1.8.0 Final MultilingualDVDFab 9.1.8.0 Final Multilingual | 53.29 MB

DVDFab is the most powerful and flexible DVD copying/burning software. With 8 copy modes, you can back up any DVD to DVDR in just a few clicks. DVDFab is brand new, is completely rewritten, is based on more than 8 years of DVD copy software development.

DVDFab is simply the easiest way to copy a DVD movie. Just insert the movie and a blank DVD then press Start. Your entire movie (including menus, trailers and special features) is copied to a single DVD with just one click and everything happens automatically. Backup your entire DVD (including menus, trailers and special features) onto one or multiple discs.

DVDFab includes: “DVD to DVD”, “Blu-ray to Blu-ray”, “DVD to Mobile”, “File to Mobile” and “File Mover”.
DVDFab “DVD to DVD” is the most powerful and flexible DVD copying/burning software. With 8 copy modes, you can backup any DVD to DVDR or hard drive in just one or a few clicks.

DVDFab “Blu-ray to Blu-ray” is the first full-featured Blu-ray copying/burning software. With 4 copy modes, you can backup Blu-ray to BD-R or hard drive in just one or a few clicks.

DVDFab “DVD to Mobile” converts DVD title to AVI/MP4/WMV/MKV files which can be played on mobile devices like iPod, PSP, ZUNE, cell phone, etc.

DVDFab “File to Mobile” converts source video file on your PC to next generation console like PS3 and Xbox 360, or mobile devices like iPod, PSP, ZUNE, cell phone, etc.

DVDFab “DVD to DVD” FEATURES:
A. DVD to DVD
1. 8 DVD to DVD copy modes available: Full Disc, Main Movie, Split, Customize, Customize Split, Clone, Merge and Write Data.
2. Full Disc: All movies, menus and trailers, is copied to a DVD with just one click.
3. Main Movie: Just copy the movie, with specific audio/subpicture.
4. Split: Copy a DVD-9 onto two DVD-5 discs with 100% quality, and preserve original menus on both discs. Ideal for episodic/season DVD movies, TV series, etc.
5. Customize: Personalize your DVDs! Want to make a DVD with only your favorite titles? How about cutting out those annoying commercials? Or selecting specific audio/subpicture? No problem! You can select just your favorite titles, specify the title playback order, with or without original menus, to create a DVD with only the stuff you want!
6. Customize Split: Copy a DVD-9 onto two DVD-5 discs using “Customize” way. Ideal for episode/season DVD.
7. Clone: Make perfect 1:1 bit-to-bit copy of DVDs:
* Make perfect dual layer DVD copy by using the original layer break position.
* Copy data DVD disc, like PS2 DVD.
8. Merge: Combine several titles of several sources into one DVD:
* Combine two DVD-9 like “The Lord of the Rings” into one DVD-9.
* Merge season DVDs to fewer discs.
* Create your own special features collection disc.
9. Write data: Burn existing DVD folder or ISO image file to DVD writer, or convert DVD folder to ISO image file.
10. Burn to any blank DVD Disc (DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, DVD-R DL).
11. Constantly updated to support latest DVD burners and blank DVD discs.

B. Benefits
1. Remove all DVD copy protections, like CSS, CPPM, RC, RCE, APS, UOPs, ARccOS, RipGuard, FluxDVD, CORE X2, etc.
2. Constantly updated to support latest DVD copy protections.
3. Very fast copying speed, normally it’s about 10 – 20 minutes.
4. Backup scratched/dirty disc:
* Even if some information (IFO) cannot be read, you can still copy Main Movie or Customize.
* Recovery from DVD reading (VOB) error.
5. Support both NTSC and PAL DVD.
6. Preview title like real DVD player.

DVDFab “Bluray to Bluray” FEATURES:
A. Blu-ray to Blu-ray
1. 4 Blu-ray to Blu-ray copy modes available: Full Disc, Main Movie, Clone and Write Data.
2. Full Disc: All movies, menus and trailers, is copied to a Blu-ray with just one click.
3. Main Movie: Just copy the movie, with specific audio/subpicture.
4. Clone: Make perfect 1:1 bit-to-bit copy of Blu-ray.
5. Write data: Burn existing Blu-ray folder or ISO image file to Blu-ray writer, or convert Blu-ray folder to ISO image file.
6. Very fast copying speed.
7. Burn to any blank Blu-ray Disc (BD-R 25, BD-RE 25, BD-R 50, BD-RE 50).
8. Constantly updated to support latest Blu-ray burners and blank Blu-ray discs.

B. Benefits
1. Remove all known AACS copy protections.
2. Removes BD+ copy protection. (coming soon)
3. Remove Region Code and BD-Live. (coming soon)
4. Constantly updated to support latest Blu-ray copy protections.
5. Include internal UDF 2.50 parser to read Blu-ray, no need to install third party driver.
6. Open Blu-ray from disc, ISO image file or folder.
7. Support both NTSC and PAL Blu-ray.
8. Preview title like real Blu-ray player.

Home Page - http://www.dvdfab.com/

▼ datafile.com ▼
OR
▼ tusfiles.net ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Tuesday, December 09, 2014

1CLICK DVD Copy Pro 5.0.1.0 + 6.0.1.0 Final1CLICK DVD Copy Pro 5.0.1.0 + 6.0.1.0 Final | 16.95 MB

1CLICK DVD COPY – PRO™ is a fast, easy-to-use, full featured software for copying DVD movies onto DVD discs. The latest version now incorporates CPRx™ technology to ensure the highest level of success copying the latest generation of DVD movies. You now have complete control over the final copy. Use the Copy Presets™ or the more advanced features to select what content will be copied and how much compression will be used. With 1CLICK DVD COPY – PRO, you can make a perfect copy with just one click.

In order to copy a DVD which has been authored using these new schemes, 1CLICK DVD COPY now utilizes state of the art CPRx technology to ensure the highest level of success when making an archival backup. Just as we’ve become accustomed to relying on anti-virus software to keep us protected against the latest viruses, we must also rely on new updates of CPRx to ensure we can copy the latest DVD releases. With 1CLICK’s update notification feature, you can rest assured that you will be notified every time a new version of the software is available.

Features of 1Click DVD Copy Pro :

• Windows Vista Compatible
• CPRx™ technology for copying new DVD movies.
• Copy Presets™ – One click preset for each type of DVD copy.
• Preview the movie, extras and menus.
• Include or exclude movie and menus based on preview.
• Select individual audio, video, and subtitles streams.
• Control the amount of video compression used.
• Make additional backup copies without re-copying the DVD.
• Copy Episodic DVD Movies, TV Series, etc.
• Copy a movie to your hard drive – great for laptops.
• Supports copying of Multi-Channel Audio (Dolby Digital 5.1, DTS).
• Supports both NTSC and PAL DVD movies.
• Supports Dual Layer media.
• Free software updates and technical support for a year.

Home Page - http://www.lgsoftwareinnovations.com/

▼ datafile.com ▼
OR
▼ tusfiles.net ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

1CLICK DVD Converter 3.0.3.6


1CLICK DVD Converter 3.0.3.6 | 13.01 MB

1CLICK DVD Converter™ converts DVD movies and episodes quickly and easily to video files for: iPod®, iPhone®, Apple TV®, Archos, Creative Labs Zen, Generic DivX, Microsoft Zune (MPEG-4) and Sony PSP. CPRx™ error correction technology ensures the highest level of success when converting the latest generation of DVDs. You can convert all your favorite DVDs with just one click. Unlike other software with complex settings and multiple steps, 1CLICK DVD Converter™ is easy to use. Movie and episode detection is automatic and doesn’t require you to preview or try and guess which files to include. Just click the Start button and return to find your DVD converted.

Key Features:
• CPRx™ technology for converting newer DVD movies.
• Supports many popular video players such as iPod®, PSP and Archos.
• Automatically selects the movie and adjusts the settings for best results.
• Automatically converts episodes to a single file per episode.
• Blazing fast encoding – 3X faster than other types of encoders.
• Supports zoom for wide-screen to full-screen conversion.
• Video preview shows you exactly what the video will look like.
• Quality slider makes quality and file size adjustments easy.
• Supports both NTSC and PAL DVD movies.
• Convert DVDs movies to DivX® compatible video files.
• Supports subtitle language selection.
• Windows Vista Compatible.
• Free software updates for a year.
• Free technical support.

System Requirements
• Windows Vista, XP, 2000, Me or 98SE
• 500 MHz Intel® Pentium III process or equivalent with 256MB of RAM
• A DVD reader
• One or more of the following mobile video devices: Apple iPod® Classic, iPod Nano, iPod Touch, Apple iPhone®, Apple TV®, Archos 705/704/605/605/504/405/404, Creative Labs Zen Vision (Widescreen) or (M), Microsoft Zune (MPEG-4), Sony PSP, or DivX/MPEG-4 compatible video player.

Home Page - http://www.lgsoftwareinnovations.com/

▼ datafile.com ▼
OR
▼ tusfiles.net ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Friday, December 05, 2014

WinCatalog 2015 12.1.12.4 MultilingualWinCatalog 2015 12.1.12.4 Multilingual | 8.01 MB

WinCatalog 2014 indexes discs, files and folders for finding files and data without having to reach for the original CD or DVD. Stop wasting time looking for a tune or movie stored on a hundred’s disc from your growing collection! Simply process your CDs and DVDs with WinCatalog once, and you’ll be able to find any file from the collection in a matter of seconds!

WinCatalog keeps in its database information about all files stored on your removable media and on your computer.

Besides to a simple filename remembering WinCatalog keeps additional information about most files. WinCatalog can extract the following additional information.

* It can process archive contents and add all archives files into the database as well.
* It can process music files (MP3 in general) and extract information about the composition (artist name, song title, etc) and about the audio file itself (duration, bit rate, number of channels, etc).
* It can keep thumbnails for most popular image files like JPEG, PNG, BMP, ICO.
* [new!] It can keep thumbnails for video files (codecs are required to be installed).
* WinCatalog can extract album covers from MP3 files and keep them in the catalog as well.
* WinCatalog parses text files and keeps a part of text for preview.
* WinCatalog can parse HTML files (stored web pages) and extract Titles and other meta data.

WinCatalog makes managing your collection much easier: you can divide it by virtual (blue) folders and add to the catalog not only disks and folders, but also the individual files. There is one more feature: WinCatalog supports non-file items enabling you to catalog your books, videos or even postage stamps and coins!

OS : Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Vista & XP

▼ datafile ▼
OR
▼ .tusfiles ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Tuesday, November 25, 2014

Macgo Windows Blu-ray Player 2.10.12.1788 MultilingualMacgo Windows Blu-ray Player 2.10.12.1788 Multilingual | 39.06 MB

Mac Blu-ray Player is the first universal media player for Mac&PC in the world. It can not only play blu-ray HD movies on Mac or PC, but also support any formats of movie, video, audio, music and photo you have ever seen. Particularly, you are able to add subtitles to movie or video, and share the movie’s information with your best friends. Furthermore, it has very easy and convenient interface and layout as well as the hardware acceleration technique that can reduce power consumption effectively.

Program Features
1. The first blu-ray player that can support Mac&PC system.
2. Perfect supporting Blu-ray decryption and is capable of removing AACS, BD+.
3. DVD player as well. Supporting DVD decryption and DVD menu.
4. Outstanding universal performance. Play anything including movie, video, audio, music and photo.
5. Powerful High-Definition video player and hardware acceleration available.
6. Playback position recording and resuming.
7. All media formats supported here: Blu-ray, DVD, VideoCD, MOV, MKV, AVI, FLV, WMV, MP4, MPEG, RMVB, MP3, WMA, AAC, AC3 and more.
8. Share movie or video information with friends anywhere and anytime. 9.Nice interface and layout, as well as convenient operations.

Home Page - http://www.macblurayplayer.com/

▼ tusfiles ▼

From : Cyber2day.com by Speed_Up
http://www.cyber2day.com/macgo-windows-blu-ray-player-2-10-12-1788-multilingual/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

TDMore DVD Copy 1.0.0.8 MultilingualTDMore DVD Copy 1.0.0.8 Multilingual | 31.22 MB

Copy Any DVDs the Way as You Like – TDMore DVD Copy is a handy, easy-to-use and powerful DVD copy software with a lot of robust features and functionalities. A handy and seamlessly easy to use application that allows you to perform data modifications for various DVDs, such as copy or clone them.

- Copy entire DVD or feature movie only;
– Clone lossless 1:1 DVD-video disc;
– Customize the DVD contents you want;
– Output to ISO, folder or blank DVDs;
– Super fast – much faster than other similar products.

Full Disc Mode: Copy the Entire Contents on the DVD
Full Disc mode copies everything on the DVD disc, including menus, feature movie, extras, commercials, bonus content, etc, in size of DVD 9 or DVD 5 as you like.

Main Movie Mode: Copy only the Feature Movie Title
Main Movie mode copies only the feature movie itself, onto HDD as ISO image file or DVD folder, or burn it onto blank DVD 9 or DVD 5 disc later at any given time.

Clone Mode: Duplicate lossless 1:1 DVD Disc Perfectly
Clone mode perfectly makes 1:1 bit to DVD copy without any quality loss.This suits best for those DVD enthusiasts who care about backup quality very much.

Customize Mode:Copy the Title(s) You Want to Keep
Customize mode allows users to freely copy any specific title(s) to keep on the result backup. This suits best for those who want the highest level of flexibility.

System Requirements:
– Supported OS: Windows 8.1/8/7/Vista (32/64bit)
– Processor: Intel or AMD, 1GHz or above
– RAM: 512MB or above
– DVD Drive: at least one DVD optical drive

What’s new in version 1.0.0.5:
1. Added the support to use the product without a live network connection. (A live internet is still required for the first startup.)
Fix:
1. Fixed the problem that the previewed content and duration after switching to Full Disc or Clone mode do not match with when it is under Main Movie mode.

Home Page - http://www.tdmore.com/

▼ .tusfiles ▼

From : Cyber2day.com by Star@2050


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

DVD-Cloner 2015 Platinum 12.0 Build 1400DVD-Cloner 2015 Platinum 12.0 Build 1400 | 20.88 MB

DVD-Cloner Platinum is powerful DVD copy/conversion/burn software. It has all the features of DVD-Cloner plus the ability to convert all your DVD movies to iPod Nano, Classic and Touch. It’s a user-friendly program with excellent output quality. The latest version utilizes UMT™ to ensure the highest level of success copying latest DVD movies. Give it a try and you’ll find your ideal multimedia solution!

The new burning engine can make perfect 1:1 copy. It can intelligently identify the disc type and display relevant copy modes on the interface for you to select. Supports for the backup of Blu-ray / HD DVDs. You do not need to download a separate program like DVD43 or AnyDVD.


DVD-CLONER Features:


Perfect 1:1 DVD Copy
• In accordance with the leading quality in DVD burning software industry, DVD-Cloner VII is more powerful and reliable.
• State-of-the-art transcoding technology ensures a better picture quality
• Supports the backup of ISO, NRG files
• Copies and burns CSS-encrypted, Region- protected and Sony ARCCOS protected DVD movies
• Express and Expert interfaces: Express interface is the one-click solution to make DVD copy, while Expert interface is more professional to make customized DVD copy.

Customized Copy
• Intelligent Identification Tech – intelligently identifies the disc type and displays relevant copy modes on the interface. New
• Copies any chapter you like with DVD-Cloner V New
• Now you can define the number of discs to be burned – great for batch copying. New
• DVD-5 to DVD-5 copy
• Movie only copy – copies main movie only with extras and special features omitted
• Adjusting the compression rate from 10% to 100% – saves your disc space
• Splits DVD-9 into two DVD-5s
• DVD-9 to DVD-9 copy
• Burns DVDs from hard drive to blank DVD-r/rw
• Supports for episodic DVD copying – You can copy your preferred chapters.

Other features
• Cool and smart interfaces – the intuitive and wizard-style interface provides easy,guided steps for DVD burning.
• Automatically selects the reader and burner after the source DVD is put into the driver
• Verifies data after the backup completes
• Previews the picture effect with compressed copy
• Works with most DVD player hardware and software
• 50% faster burning speed
• Supports the rename of the volume
• Saves/Deletes the temporary files
• Easily track the copy process through the progress bar
• Shuts down system when the copy completes
• Multiple languages supported.
• Opens log files with a shout-cut key
• Previews the main movie, extras and menus.
• Free software updates for a year.
• Free online technical support

For Blu-ray copying:

• NTFS partition
• A Blu-Ray disk drive
• A Blu-Ray media player
• 50GB or more free disc space for Blu-Ray copying.

Home Page: www.dvd-cloner.com

▼ .tusfiles ▼

From : Cyber2day.com by Star@2050


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

AnyMP4 DVD Converter 6.2.26AnyMP4 DVD Converter 6.2.26 | 24.29 MB

AnyMP4 DVD Converter, the most popular and versatile DVD Converting software, can help you rip any DVD to various video formats and convert almost all videos to any popular video format like TS, MP4, 3GP, AVI, WMV, MPEG, MKV, MOV, M4V, FLV, ASF, DivX, XviD, RMVB, and ProRes, etc. in amazing speed. Besides, you can extract the audio files from any DVD and video and then convert them to MP3, MP2, AAC, AIFF, ALAC, FLAC and more.

-Integrate the functions of DVD Ripper and Video Converter
-Convert DVD and video to any popular video and audio format simultaneously
-Tack out your favorite audio file from DVD and video
-Choose output format and define output settings at will
-Batch conversion and excellent converting process

Home page : http://www.anymp4.com/dvd-converter/

▼ .tusfiles ▼

From : Cyber2day.com by Star@2050


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, November 24, 2014

CyberLink PowerDVD Ultra 14.0.4704.58 MultilingualCyberLink PowerDVD Ultra 14.0.4704.58 Multilingual | 141.21 MB

The Ultimate Media Player for Blu-ray, 3D Video & HD Movie. If you love movies, PowerDVD is the Blu-ray, 3D & media player for you. Enjoy movies and all your media on your PC, notebook, Smartphone, tablet and TV. Unique CyberLink TrueTheater® enhancements mean a sharper picture, enhanced lighting and smoother motion – even on HD content! A true universal player, PowerDVD makes it simple to play all your movies, videos, photos & music at their best.

PowerDVD 13 packs more than 60 new and enhanced features, from new file playback feature in Cinema mode to CyberLink TrueTheater® enhancement that lets you play Blu-ray and HD videos at quality beyond HD. Delivering intuitive design and forward-facing technologies, PowerDVD 13 is our strongest release yet.

Enhanced Media Experiences:
• Convert Blu-ray Movies to 3D
• Enjoy 2D Videos & Photo Slideshows in 3D!
• Watch DVDs in Amazing HD
• YouTube Enhanced!
• Surround Yourself with Sound
• Optimized For Your Big Screen TV
• Silky Smooth Action Sequences
• Correct Shaky Camcorder Videos
• Make Your Videos & Photos Snap!

Enhanced Player Experience:
• Instant Scale – Browse media thumbnails in many sizes
• Instant View – Quickly search & browse your media
• Instant Zoom – Watch for details
• Instant Seek – Instantly find your favorite scene
• Smart Media Library – Easiest way to browse media
• Movie Marks – Bookmark your favorite scenes
• An Optimized Player Experience – Any Device, Any Screen
 • – Remote Control Friendly Cinema Mode for Large Screens
 • – Informative & Feature Rich Classic Mode for PC
 • – Touch Friendly Mobile App for Smartphone & Tablet
 • – Control PowerDVD with Your Smartphone

Play All Media:
• Brilliant Blu-ray & DVD Movies
• The Next Dimension in Blu-ray: Blu-ray 3D
• Enjoy HD Audio for Your HD Movies
• Headphone Technology – Amazing Audio on the Go
• Vast Video Playback Support
• View Photos in Animated Slideshows
• Enjoy Favorite Music Playlists & Lossless Audio
• Play All Media Content From anywhere – PCs, home networks & Cloud!
• Over 17 million DRM-free songs!

Home Page: www.cyberlink.com

Download from Tuesfiles 141.21 MB

▼ Part - 1 ▼
OR
▼ Part - 2 ▼

From : Cyber2day.com by Star@2050
http://www.cyber2day.com/cyberlink-powerdvd-ultra-14-0-4704-58-multilingual/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, November 20, 2014

DVD-Cloner 2015 12.0 Build 1400 (x86/x64)DVD-Cloner 2015 12.0 Build 1400 (x86/x64) | 26.88 MB

DVD-Cloner is excellent DVD/Blu-ray copy software that makes quality DVD/Blu-ray backups super easily. DVD-Cloner provides you easy-to-use tools and state-of-the-art technology that let you make quality DVD/Blu-ray copies. DVD-Cloner makes DVD/Blu-ray copies with perfect picture quality, whether it’s the full disc copy or main title copy. With its innovative ERT technology, you can back up any of the latest DVD movies with ease. Under the customized copy mode, users are allowed to select their desired audio tracks and subtitles. For beginner users, its intuitive and wizard-style interface provides easy, guided steps for DVD copy. The new burning engine can make perfect 1:1 copy. It can intelligently identify the disc type and display relevant copy modes on the interface for you to select. Supports for the backup of Blu-ray / HD DVDs. You do not need to download a separate program like DVD43 or AnyDVD. Works on Windows 7/2000/XP/Vista.

DVD-CLONER Features:

Perfect 1:1 DVD Copy
In accordance with the leading quality in DVD burning software industry, DVD-Cloner VII is more powerful and reliable.
State-of-the-art transcoding technology ensures a better picture quality
Supports the backup of ISO, NRG files
Copies and burns CSS-encrypted, Region- protected and Sony ARCCOS protected DVD movies
Express and Expert interfaces: Express interface is the one-click solution to make DVD copy, while Expert interface is more professional to make customized DVD copy.

Customized Copy
ntelligent Identification Tech – intelligently identifies the disc type and displays relevant copy modes on the interface. New
Copies any chapter you like with DVD-Cloner V New
Now you can define the number of discs to be burned – great for batch copying. New
DVD-5 to DVD-5 copy
Movie only copy – copies main movie only with extras and special features omitted
Adjusting the compression rate from 10% to 100% – saves your disc space
Splits DVD-9 into two DVD-5s
DVD-9 to DVD-9 copy
Burns DVDs from hard drive to blank DVD-r/rw
Supports for episodic DVD copying – You can copy your preferred chapters.

Other features
Cool and smart interfaces – the intuitive and wizard-style interface provides easy,guided steps for DVD burning.
Automatically selects the reader and burner after the source DVD is put into the driver
Verifies data after the backup completes
Previews the picture effect with compressed copy
Works with most DVD player hardware and software
50% faster burning speed
Supports the rename of the volume
Saves/Deletes the temporary files
Easily track the copy process through the progress bar
Shuts down system when the copy completes
Multiple languages supported.
Opens log files with a shout-cut key
Previews the main movie, extras and menus.
Free software updates for a year.
Free online technical support

Home Page : http://www.opencloner.com/


▼ tusfiles ▼
OR
▼ nitroflare ▼

From: Cyber2day.com by M@gic™ 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »