နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label Desktop. Show all posts
Showing posts with label Desktop. Show all posts

Friday, January 23, 2015

Devolutions Remote Desktop Manager Enterprise 10.1.6.0 FinalDevolutions Remote Desktop Manager Enterprise 10.1.6.0 Final | 69.44 MB

Remote Desktop Manager – is a small application that is used to manage all your remote (remote) connections. Remote Desktop Manager is compatible with Microsoft Remote Desktop or Terminal Services. The program is an excellent replacement for the Remote Desktops Snap-in.

Remote Desktop Manager is a small application used to manage all your remote connections and virtual machines. Add, edit, delete, shared, organize and find your remote connection quickly. Compatible with Microsoft Remote Desktop, Terminal Services, VNC, LogMeIn, Team Viewer, Ftp, SSH, Telnet, Dameware, X Window, VMware, Virtual PC, PC Anywhere, Hyper-V, Citrix, Radmin, Microsoft Remote Assistance, Sun Virtual Box and more.

Enterprise Edition
* Share your remote connection settings inside a company database.
* Save your credentials and passwords in a database.
* Monitor user activities with the database logs.
* Faster and more secure solution.
* Available in single license, multiple licenses pack, global license or site license.

Key features include:
– Not only weighs.
– Easy to install, easy to deploy, only one executable file (exe).
– Add the names, images and descriptions to your preferences.
– Icon in the Control Panel starts.
– Quick access via an icon in Control Panel.
– Support remote desktop file (. Rdp).
– Support Microsoft Remote Desktop and Microsoft Terminal Services.
– Auto-start when you log into Windows.
– Auto-update.
– Excellent user interface with support for multiple threads.
– Compatible with Windows XP, Windows 2003, Windows Vista and Windows 7.

FEATURES:
Microsoft Remote Desktop (RDP)
Microsoft Remote Assistance
VNC (UltraVNC, TightVNC, RealVNC and embedded)
LogMeIn
Team Viewer
FTP (Explorer, Filezilla and WinSCP)
X Window
Putty (SSH, Telnet, RAW and rLogin)
Dameware Mini Remote Control
Radmin Viewer
Citrix XenApp (ICA)
Symantec PC Anywhere
Microsoft Hyper-V
Microsoft Virtual PC
Microsoft Virtual Server
Microsoft Windows Virtual PC
Sun VirtualBox
VMware Player, VMware Workstation, VMware ESXi and VMware vSphere
Cisco VPN client
SonicWall Global VPN client

Home Page : http://remotedesktopmanager.com/

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Saturday, January 17, 2015

Keyman Desktop Professional 9.0.476.0Keyman Desktop Professional 9.0.476.0 | 13.11 MB

Keyman Desktop is a market-leading keyboard mapping solution, designed with the user in mind. Well-supported across Windows®-based software, Keyman brings a simple solution to the complexity of typing in a range of languages and scripts that are either unsupported or only partly supported by the operating system.

Easy Typing in Any Language
From Amharic to Zulu, Keyman Desktop 8 is rich in features which make typing in any language easy.

A lightning-quick install, integrated tutorial and instant-access help will have you typing in seconds. It’s the perfect mix of powerful software, intelligent keyboards and intuitive design.

Type Everywhere
Keyman Desktop 8 takes typing in your language everywhere. Use it across your desktop and online, in all your favourite programs for text and image editing, Web browsing, email, IM and so much more.

Keyman Desktop 8 runs just as smoothly in 64-bit Windows 7 as 32-bit Windows XP and everything in between.

What’s New
Keyman Desktop 8 improves on our market-leading software with a wealth of new features. We redesigned Keyman Desktop inside and out to make a faster, sleeker and more powerful multi-lingual typing tool.

We made keyboard switching twice as simple, the Toolbox 3x smarter, added keyboard options, 64-bit support and more.

Home page - http://www.tavultesoft.com/keyman/

keyman.com


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Tuesday, January 13, 2015

Sim Aquarium Premium 3.8 Build 61 With Patch Size (38MB)
ဒီေဆာ့ဝဲ ကေတာ့ ေနာက္ဆံုး အသစ္ ထြက္ရွိ လာတာပါ ပိုၿပီးျပည့္စံု လာပါတယ္။

ဒီေဆာ့ဝဲေလးကို အင္စေတာ လုပ္ၿပီးရင္ေတာ့ desktop ၏ သြင္ျပင္က တကယ့္ သမုဒၵရာ ၾကမ္းျပင္မွာ
ရွိေနတဲ့ ခံစားမႈမ်ဳိး ခံစား နိုင္ေအာင္ ဖန္တီးထားပါတယ္။ကဲ ... လန္းခ်င္သူေတြ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူ နိုင္ပါတယ္။

userscloud.com

From : ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္(ပုသိမ္) by ေအာင္ေက်ာ္သူ(ေရေက်ာ္)


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Saturday, December 13, 2014

Devolutions Remote Desktop Manager Enterprise 10.1.0.0 FinalDevolutions Remote Desktop Manager Enterprise 10.1.0.0 Final | 68.62 MB

Remote Desktop Manager – is a small application that is used to manage all your remote (remote) connections. Remote Desktop Manager is compatible with Microsoft Remote Desktop or Terminal Services. The program is an excellent replacement for the Remote Desktops Snap-in.

Remote Desktop Manager is a small application used to manage all your remote connections and virtual machines. Add, edit, delete, shared, organize and find your remote connection quickly. Compatible with Microsoft Remote Desktop, Terminal Services, VNC, LogMeIn, Team Viewer, Ftp, SSH, Telnet, Dameware, X Window, VMware, Virtual PC, PC Anywhere, Hyper-V, Citrix, Radmin, Microsoft Remote Assistance, Sun Virtual Box and more.

Enterprise Edition
* Share your remote connection settings inside a company database.
* Save your credentials and passwords in a database.
* Monitor user activities with the database logs.
* Faster and more secure solution.
* Available in single license, multiple licenses pack, global license or site license.

Key features include:
– Not only weighs.
– Easy to install, easy to deploy, only one executable file (exe).
– Add the names, images and descriptions to your preferences.
– Icon in the Control Panel starts.
– Quick access via an icon in Control Panel.
– Support remote desktop file (. Rdp).
– Support Microsoft Remote Desktop and Microsoft Terminal Services.
– Auto-start when you log into Windows.
– Auto-update.
– Excellent user interface with support for multiple threads.
– Compatible with Windows XP, Windows 2003, Windows Vista and Windows 7.

FEATURES:
Microsoft Remote Desktop (RDP)
Microsoft Remote Assistance
VNC (UltraVNC, TightVNC, RealVNC and embedded)
LogMeIn
Team Viewer
FTP (Explorer, Filezilla and WinSCP)
X Window
Putty (SSH, Telnet, RAW and rLogin)
Dameware Mini Remote Control
Radmin Viewer
Citrix XenApp (ICA)
Symantec PC Anywhere
Microsoft Hyper-V
Microsoft Virtual PC
Microsoft Virtual Server
Microsoft Windows Virtual PC
Sun VirtualBox
VMware Player, VMware Workstation, VMware ESXi and VMware vSphere
Cisco VPN client
SonicWall Global VPN client

Home Page : http://remotedesktopmanager.com/

▼ datafile.com ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Friday, December 05, 2014

DisplayFusion Pro 7.0 Beta 11 MultilingualDisplayFusion Pro 7.0 Beta 11 Multilingual | 11.75 MB

DisplayFusion will make your dual monitor (or triple monitor or more) experience smooth and painless.

With DisplayFusion you can add a taskbar to every monitor that works and looks just like the Windows Taskbar.

Or take advantage of advanced multi-monitor wallpaper support, Flickr Integration for image searching and fully customizable window management hotkeys.

These are just a few of the many things that DisplayFusion can do.

Features:
» Advanced Multi-Monitor Taskbar support
» Use a different desktop wallpaper image on each monitor
» Use a desktop wallpaper image that spans all monitors
» Randomly change your desktop wallpaper using local images or images from Flickr
» Drag or middle-click the taskbar of maximized windows to move them to other screens
» Auto-snap windows to the edge of your monitor
» Integrated Flickr.com image search & download
» Integrated Vladstudio.com image search & download
» Manage application windows with fully customizable hotkeys
* Move windows to the next monitor
* Move windows to the next monitor and maximize them
* Move windows to the centre, top, bottom, left or right side of the monitor
* Size windows to a configured size or percent of the work area
* Maximize windows so that they span all monitors
* Customize your own hotkeys to do anything you can imagine

Home page : www.binaryfortress.com

▼ usersfiles ▼
OR
▼ shared.com ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Wednesday, December 03, 2014

StartIsBack Plus 1.7.0 Final MultilingualStartIsBack Plus 1.7.0 Final Multilingual | 1.04 MB

StartIsBack returns to full-featured Windows 8 start button Start menu, the same as in Windows . StartIsBack significantly improves the usability of the desktop and make a new screen in an orderly, more convenient, fast and stable.

Boot to desktop
Your session would start with the desktop. Always. Unlike other solutions, StartIsBack goes directly to desktop every time without flashing Start Screen even for a millisecond.

Original fully-featured Windows 7 start menu
StartIsBack restores original Windows 7 start menu with all its features: search, drag&drop, pinned and recently used apps, fully customizable settings. Start button and Start menu look and behave exactly as they used to in Windows 7.

Desktop and Modern interfaces are clearly separated
StartIsBack is the only tool which is able to provide consistency in Windows 8 by separating desktop and modern programs. Real work is done on desktop while new Start screen turns into launcher for modern apps only.

Make Start screen clutter-free
Windows 8 forces you to organize new Start screen which can quickly become a long list of mess with automatically pinned programs. This is no longer the case with StartIsBack. If you turn Start screen into Apps screen, you won’t have the pain to manage two Start places.

Totally native

StartIsBack does not run any additional services or programs. It integrates into your computer smoothly. It does not require any other tools or frameworks to install and can be installed without administrative privileges. Start menu is fully localized into your language with same metrics and names Windows 7 had.

Rich customization and configuration
StartIsBack allows you to configure many aspects of appearance and behavior of Start menu and Modern UI elements. This is done in most reliable way, within attractive and easy configuration UI.

Version +1.7?22 November 2014
Compatibility with Stardock WindowBlinds
Experimental compatibility with Windows 10 Technical Preview
Fixed problems with KB3000850 update installed
Fixed minor issues

Home Page : http://www.startisback.com/

▼ datafile ▼
OR
▼ tusfiles ▼

From : Cyber2day.com by Star@2050


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, November 24, 2014

Desktop Calendar 2.1.5.3390Desktop Calendar 2.1.5.3390 | 3.15 MB

DesktopCal is a very useful piece of software that helps change your normal desktop into a calendar, so that time management can be done with more ease.The interface of the application is pretty straightforward, thus allowing any type of person to easily work with it. Moreover, the interface is highly customizable, enabling users to change the background colors, level of transparency, font of all the text, and gaps between the cells.

The utility can also control the entire desktop and what it looks like. For example, you can leave the wallpaper existent, delete it altogether or loop certain pictures of your choosing. The latter option enables you to add entire folders with hundreds of files and program them to change every 5, 10, 20, 30 minutes or even more. The position of the images can be modified, from “Fill” to “Stretch,” “Center,” “Fit” or “Tile”.

All of the features aforementioned make this software tool highly efficient and should suit any person’s taste.

The interface supports multiple languages such as English, French, Vietnamese, Chinese and Spanish.

In order to make annotations to a certain date in the calendar, all you have to do is double click on the corresponding panel and write. You should also know that each and every cell can be colored in a different way, so as to help you color-code specific events according to importance.

All in all, DesktopCal is a very useful piece of software, if you like being organized. You are able to input important occasions and meetings to the calendar with just two clicks, use a color-coded system, while also being able to manipulate the desktop.

Key features:
· Record anything by double clicking on the windows desktop.
· Offers a variety of common festivals, anniversaries and other information.
· Move your data from one deveice to another with powerful tools.
· Print any page of calendar with wallpaper as you work.
· Set background color for any day you want. So, the days are colorful.
· Powerful and easy-to-use settings allows you to easily customize your own calendar.

▼ tusfiles ▼

From : Cyber2day.com by Star@2050
http://www.cyber2day.com/desktop-calendar-2-1-5-3390/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Tuesday, November 18, 2014

Network LookOut Net Monitor for Employees Professional 4.9.23Network LookOut Net Monitor for Employees Professional 4.9.23 | 13.07 MB

Net Monitor for Employees Professional is a tool that allows you to watch the screens of the computers connected to the network. This way you can observe what your employees are doing! Additionally, you have the ability to take control of a remote computer by controlling the mouse and keyboard.

You can record remote computers screens even when you are not monitoring them. When your employees need instructions, you can show them your desktop. To increase your efficiency the console now include several tolls that can be executed on all or just selected remote computers.

When you need attention you can send a message to employees and/or lock the remote computer. Communication uses encryption. Application works through Internet, LAN, WLAN or VPN. Agent can be remotely installed.

What is it useful for?
* For monitoring and recording your employees activities on a remote computers
* For preventing internet browsing on remote computers
* For starting and stopping applications and processes on remote computers.
* For monitoring students in the classroom to achieve better discipline or, just to assist them when they are in trouble (by using the remote control feature).
* For administrating all computers just from one location – your computer.
* For presenting your screen to students.
* For locking students computers while they are waiting for further instructions or assignments.
* Helping your students by showing your desktop to them.
* Turning off, restarting, …. remote computers with one click.

What are the major benefits of using Net Monitor for Employees Professional?
* Installation and use of the application is very easy since all of the functions can be accessed with a few mouse clicks.
* You have complete control over what remote users are doing.
* This application provides you with a live picture of the remote computer screens. The live screen (due to some optimizations) does not use a high bandwidth, but even when the lower network bandwidth is required the refresh interval can be enlarged using one mouse click.
* You can make the presentation by showing your live screen to students
* Application allows you to take over the remote computer by controlling its mouse and keyboard.
* The remote computers´ screens are represented in the table with a customizable number of rows as thumbnails.
* Using this application, you can always see which user is actually logged on to the remote computer.
* Schedule remote computers desktop recording to AVI files
* Execute several actions on all remote computers with on click
* Block internet access

Main Features:
* Displaying a live picture of a remote computer.
* You can take control of a remote computer by controlling its mouse and keyboard.
* More remote screens can be displayed in a table.
* Computers can be organized in computer groups (e.g. classrooms)
* A remote screen can be zoomed to an actual size.
* The name of the connected user is displayed.
* Record remote computers screens to AVI files.
* Show your desktop to students
* Power off, restart, hibernate, suspend remote computers
* Log off desktop users
* Lock workstation
* Control screensaver
* Block internet
* Multi-monitor support
* Control over running processes
* You can lock selected remote computers
* You can display a message on selected remote computers.
* When lower bandwidth is required, the refresh interval can be enlarged.
* Automatic connection to a remote computer is optional.
* Settings for the agent are encrypted and password protected.
* Connection to a remote computer is password protected.
* Access to monitoring the console is password protected. If more users use the same computer, different profiles and access passwords can be set.
* More monitoring consoles can be connected to the same remote computer – you can monitor your students from different locations.
* Application can optionally use encrypted communication.
* Agent can be remotely installed.
* Fast users switching is supported.Employ

▼ tusfiles ▼
OR
▼ nitroflare ▼

From: Cyber2day.com by Star@2050
http://www.cyber2day.com/network-lookout-net-monitor-employees-professional-4-9-23/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, July 28, 2014

DeskSoft EarthTime 4.5.11 Full Version Free DownloadDeskSoft EarthTime 4.5.11 | 5.72 MB

EarthTime displays the local time and date of any place in the world. It has a built-in database of more than 3000 cities worldwide but users can add any number of custom locations. Alarms can be set on the local time of any city in the world. Many options allow flexible customization.

Key Features

* Locations of more than 50.000 Cities with local time and date
* Alarms for any place in the world
* View of the earth at day and night
* Clouds (internet download of current cloud data possible)
* Full screen mode
* Many options for full customization
* Now with full Windows 7 and 64 bit support!

System requirements

Supported operating systems:
* Windows XP
* Windows XP x64
* Windows Vista
* Windows Vista x64
* Windows 7
* Windows 7 x64
* Windows Server 2003
* Windows Server 2003 x64
* Windows Server 2008
* Windows Server 2008 x64

Home Page www.desksoft.com

Download DeskSoft EarthTime 4.5.11 ( 5.72 MB )

tusfiles.net

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Wednesday, July 23, 2014

Desksware Desktop iCalendar 3.0.0.508 Full Version Free DownloadDesksware Desktop iCalendar 3.0.0.508 | 2.17 MB

Ever forget a friend’s birthday? Want to get your team schedule in time? Look no further than Desktop iCalendar, the powerful windows desktop calendar. Bring the power of Google Calendar right to your Windows desktop with Desktop iCalendar.

* Get your events and to-do list instantly.
* Get all the weather information you need.
* Sync calendar with Google Calendar automatically.
* Add to-do list for Google Calendar

The easy-to-use interface makes it a snap to stay informed with the latest events,to-do list and weather information. You can completely customize the skins. You can even download Google calendars and have them show up on your windows desktop. In addition, Desktop iCalendar can support to-do list for Google Calendar.

Home Page : www.desksware.com

Downlaod link: Desksware Desktop iCalendar 3.0.0.508 ( 2.17 MB )

tusfiles

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, June 12, 2014

စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္သံုး ကြန္ပ်ဴ တာစနစ္ (Free Download)ဓါတ္ဆီဆိုင္သံုး ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ (ျမန္မာ + အဂၤလိပ္)

New Software Launched !!!
It's Called Maximum Energy !!!

(ဖတ္ရတာ ပ်င္းမွာ စိုးလို႔ ခပ္တိုတိုပဲ ေျပာမယ္ေနာ္)

ဘယ္သူေတြ အတြက္လဲ ???

Medium Pump Station အိမ္သံုး ပန္႔ဆိုင္ အေသးမ်ားႏွင့္ Large Pump Station ပန္႔ဆိုင္ အႀကီးမ်ား အတြက္
ဆီေရာင္း ခ်ရမႈ အ၀င္/ အထြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အတြက္ ျဖစ္တယ္ ... ။

ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲ ???

Customer က 2000 ဖိုး ၀ယ္လဲ ျဖစ္တယ္ ဘယ္ႏွစ္လီတာနဲ႔ ၀ယ္ပါမယ္ ဆိုလဲ ျဖစ္တယ္ 1 ဂါလံကို ဒသမ
သံုးေနရာ 4.546 လီတာ အထိ အတိ အက် လိုက္ တြက္ေပးတယ္ Boxer ကားက ဆီလာ ျဖည့္တဲ့ အခါမွာ
ကိုယ္က လီတာနဲ႔ပဲ တြက္၀ယ္၀ယ္ ဂါလံနဲ႔ပဲ တြက္၀ယ္၀ယ္ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေပးထားတယ္။

တစ္ေန႔စာ အေရာင္း လီတာနဲ႔ ေငြတန္ဖိုး သိရမယ္ တစ္ေန႔စာ ဆီအ၀ယ္နဲ႔ ေငြတန္ဖိုး လည္း သိရမယ္ ေငြ
လႊဲစာရင္း ပါမယ္ က်န္တာကေတာ့ သံုးရင္းနဲ႔ စမ္းၾကည့္ေပါ့ေနာ္။

ျမန္မာလို ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ ဗီဒီယိုလည္း ပါပါတယ္ .... ။

**** စက္ထဲ ထည့္သြင္းနည္း ****

 1. အရင္ဆံုး ေအာက္ဆံုးက လင့္မွာ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲပါ ...
 2. ရလာရင္ WinRAR စက္ထဲမွာ ရွိတယ္မလား ..
 3. Right click > Extract Here နဲ႔ ျဖည္ၿပီးေတာ့
 4. Start Here လို႔ ေရးထားတဲ့ ေနရာမွာ Double Click ႏွိပ္ၿပီး
 5. ခနေစာင့္ ေပၚလာသမ်ွ အကုန္လံုးကို Next သာ စြတ္ႏွိပ္ ပလိုက္
 6. ေစာင့္တန္တာေတာ့ ေစာင့္ေပါ့ေနာ္
 7. ၿပီးရင္ Desktop မွာ Maximum Energy ဆိုတဲ့ အစိမ္းေရာင္ ICON ေလး ေပၚလာ လိမ့္မယ္။
 8. စမ္းသပ္သံုးစြဲၾကည့္ၾကပါ။
 9. အဆင္မေျပတာ ရွိပါက ေအာက္ပါ လိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ - ယခုေဆာ့ဖ္၀ဲလ္သည္ အခမဲ့ စမ္းသပ္ သံုးစြဲရန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆိုင္နာမည္ ေျပာင္း၍ မရပါ...။
၀ယ္ယူ သံုးစြဲမည့္ သူမ်ား အတြက္ အေသးစိတ္ ညႊန္ၾကားမႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုပါသည္ ... ။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္ ... ။

 • Thank you for downloading our product.
 • Mr. Zin Minn Laht
 • Administrator
 • NEW STARS Software Development
 • zabayin@gmail.com
 • https://www.facebook.com/zabayin
 • Hotline 0943065913
 • Office 04271306
 • ဒီေအာက္က လင့္ကို ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲေပးပါ ... ။

solidfiles

လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ အသံုးျပဳနည္း ဗီဒီယိုကို ၾကည့္ရႈ လိုပါက ေအာက္ကလင့္ကို ႏွိပ္ၿပီး ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

youtube


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, May 19, 2014

သင့္ရဲ့ မ်က္လံုး တစ္စံုအား F.lux Software ျဖင့္ ကာကြယ္ပါF.lux Applicatoin သည္ ကြန္ပ်ဴတာ သမားမ်ား ႏွင့္ မ်က္စိႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေရာဂါ ရွိသူမ်ား အတြက္ မရွိမျဖစ္
ေဆာင္ထား သင့္ေသာ မ်က္စိ အတြက္ အစြမ္းထက္ Software ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

Software အား ကြန္ပ်ဴတာ (သို႔) ဖုန္း အတြင္း ထည့္သြင္း ထားျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္၊ ေန႔ရက္၊ နာရီ အလိုက္ ကြန္
ပ်ဴတာ အလင္း အေမွာင္အား အလို အလ်ာက္ ခ်ိန္ ညွိေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး Screen Brightness အား Warm ျဖစ္
ေအာင္ ျပဳလုပ္ထား ျခင္းျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳ သူ၏ မ်က္စိ ႏွစ္ကြင္းအား ထိခိုင္မႈ မရွိေအာင္ အေကာင္း
ဆံုး ကာကြယ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္...။

Software အတြင္း အလိုအေလ်ာက္ အလင္းအေမွာင္ ခ်ိန္ညွိသည့္ စနစ္ပါရွိၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ေန
သူ ျဖစ္ပါကလည္း Zip Code or Location ထည့္ေပး ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ အေနအထား လိုက္ ရွိသင့္သည့္ အ
လင္းအေမွာင္ မ်ားကိုတြက္ခ်က္ၿပီး ခ်ိန္ညွိေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းမွာေတာ့ Automatic ခ်ိန္
ညွိသည့္စနစ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္...။


Internet ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ Online / Offline ႏွစ္မ်ိဳးလံုး အသံုးျပဳႏိုင္ပါ.. စတင္ အသံုးျပဳလွ်င္
ညအခ်ိန္တြင္ Screen မွာ အ၀ါေရာင္သို႔ ေျပာင္းသြားၿပီး Brightness Warm လုပ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္...ထို
သို႔ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အျမင္မွာ အနည္းငယ္ ၀ါေနေသာ္လည္း တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ အတြင္း က်င့္သား ရလာ
မွာျဖစ္ပါတယ္... Screen ေပၚ အားစိုက္ ၾကည့္ရႈ ရျခင္းမ်ိဳး မရွိဘဲ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳ ေနစဥ္ မ်က္ရည္က်
ျခင္းမ်ား ၊ မ်က္စိ ယားယံျခင္းမ်ား၊ မ်က္ရိုး ကိုက္ျခင္းမ်ား သိသိ သာသာ သက္သာ လာတာကို လက္ေတြ႔
ၾကံဳရမွာပါ...။

ယခု စာေရးသူ Admin ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳ ေနသည္မွာ 2 လမွ် ရွိေနပါၿပီ.....ထို႔ေၾကာင့္
အဖိုးတန္ လွတဲ့ မ်က္စိ တစ္စံုအား ကာကြယ္ဖို႔ အတြက္ F.lux Software အား ယခုပင္ ထည့္ သြင္းၾကဖို႔ အၾကံေပးလိုက္ရပါတယ္။

Windows , MAC , Linux , iPhone/iPad တို႔တြင္ အသံုး ျပဳလုိ႔ ရပါတယ္။ လိုအပ္သည့္ Sofware အား
ေအာက္တြင္ Download ရယူႏိုင္ပါၿပီ။

justgetflux

From: ဝင္းကမာၻေက်ာ္ by Myanmar IT Helper


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Friday, January 31, 2014

Michale Jackson and X-men theme (36 MB)Theme အလန္းေလး လာၿပီေနာ္။ Michael Jacken နဲ႔ X-men Theme ေလးပါ။ ဖိုင္ဆိုဒ္က
36 MB ေက်ာ္ရွိပါတယ္။

ေဒါင္းလိုက္တဲ့ zip ဖိုင္ေလးကို ဖြင့္ၿပီး ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ Theme Application ေလးကို Right
click နဲ႔ေထာက္ၿပီး Run as administrator နဲ႔ run ေပးပါ။

အဆင္ေျပပါေစ။


solidfiles
tusfiles

From: ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္(ပုသိမ္) by Aung Kyaw Pathein
Read More »

Wednesday, January 22, 2014

window ရဲ့ Start Button ကို စိတ္ႀကိဳက္ေျပာင္းနည္းwindow 7 ရဲ့ Start Button ေလးကို ကိုယ့္ စိတ္ႀကိဳက္ပံု ထားႏိုင္ရန္ Window 7 Start
button changer ေလးကို တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒီ ေဆာာ့၀ဲလ္ေလးကို သံုးရန္ Strat
button ေလးကို ဒီဇိုင္းထုတ္ၿပီးသား ရွိမွ သံုးလို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

window 7 Start button မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ယူႏိုင္ရန္ http://www.deviantart.com/?
qh=&section=&q=windows+7+orbs
ေလးကိုသြားလိုက္ပါ။

ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ button ေလးကို ေရြးလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ညာဘက္မွာ download zip ဆိုတာ
ေလးကို ႏွိပ္ၿပီးေဒါင္းရမွာပါ။ Download button ရွာမေေတြ႔မွာစိုးလုိ႔ပါ။

ရလာတဲ့ ဖိုင္ေလးကို တစ္ေနရာရာမွာ extract လုပ္လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ window 7 start button
changer ေလးကို ဖြင့္ၿပီး extract လုပ္ထားတဲ့ ဖိုင္ေလးကို ေရြးေပးလုိက္ရံုပါပဲခင္ဗ်ာ။

app.box

by ဘေလာ့ခရီးသည္
Read More »

Wednesday, January 15, 2014

Desktop ေပၚက ShortCut Icon ေလးေတြကို စနစ္တက် ထားခ်င္ရင္Desktop ေပၚက ShortCut Icon ေလးေတြကို ေအာက္က ပံုေလးေတြ အတိုင္း စနစ္တက် အုပ္စု
ေလးေတြခြဲျပီး ထားေပးမဲ႔ Software ေလးပါ... စိတ္ဝင္စားရင္ ေအာက္မွာေဒါင္းယူႏိုင္ပါတယ္..။


Features :
 • Create fences on your desktop
 • Hide/show desktop icons with a click
 • Access contents of any folder in a "fence" on the desktop
 • Swipe to access multiple screens of "fences"
 • Automatically organize icons based on name, type or other criteria
 • Customize the color, look and feel of your "fences"


Langkah Aktivasi :

If included activation instruction not work try below:

1. Install Fences and click 'Finish'

2. Extract 'keygen.exe' (on your Desktop, for example)

3. Right click on 'keygen.exe' -> Properties -> Compatibility -> Check 'Run this program as an administrator'

4. Open Task Manager and kill processes 'Fences' and 'Explorer'. Once done, leave Task Manager open!!

5. In Task Manager, click File -> Run new task and type 'explorer' but MAKE SURE TO CHECK / TICK 'Create this task with administrative privileges'

6. Once Explorer is running, run 'keygen.exe' and click on 'Patch' (select .exe). Once done, click on 'Save License'.

7. After the above is done, open Task Manager, kill Explorer and click on File -> Run new task and type 'explorer' WITHOUT 'Create this task with administrative privileges' CHECKED / TICKED) ..... or restart Windows.

solidfiles
app.box

by ဝင္းကမာၻေက်ာ္
Read More »

Thursday, December 26, 2013

Tiral Version Software ေတြကို အၿမဲတမ္း အသံုးျပဳလို႔ ရေအာင္ (Make All Softwares Full Version )Tiral Version Software ေတြကို အၿမဲတမ္း သံုးလို႔ရေအာင္ အခ်ိန္ကို ဆြဲဆန္႔ေပးတဲ႔ Software ေလးပါ။

အရင္တင္ထားတာ ေဒါင္းမရေတာ့ဘူး ေျပာလာလို႔ Version ႏွစ္မ်ိဳးကို ထပ္တင္ေပး လိုက္ပါတယ္...။

အသံုးျပဳပံု ကေတာ့ ေအာက္မွာ တင္ေပးထားတဲ႔ Time stopper ကို ေဒါင္းယူပါ။
Time stopper.exe ေလးကို Install လုပ္ျပီး Run လိုက္ပါ။


နံပါတ္ (1) ကို ႏွိပ္ၿပီး စက္ထဲမွာ Install လုပ္ထားတဲ့ Tiral Version Software ကို C: > Program File
မွ တဆင့္ Software နာမည္ရဲ႕ .EXE ဖိုင္လ္ကို ထည့္ေပးပါ...။

နံပါတ္ (2) မွာ 2014 (သို႔) 2020 ထိ ေရႊ႕ေပးလိုက္ပါ...။

နံပါတ္ (3) မွာ Software နာမည္ကို ခပ္ဆင္ဆင္ နာမည္တစ္ခု ေရးထည့္ေပးပါ...။

နံပါတ္ (4) က Create desktop shortcut ႏွိပ္လိုက္ပါ...။


Tiral Version Software ကို အသံုးျပဳေတာ့မယ္ ဆိုရင္ Desktop ေပၚက အရင္ရွိၿပီးသား Original Shortcut ကို Delete လုပ္ၿပီး ေစာေစာက လုပ္ထားတဲ႔ Shortcut ကို ႏွိပ္ၿပီး အသံုးျပဳပါ... ဒါဆိိုရင္
အဲ့ဒီ Software ရဲ႕ Tiral ရက္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မကုန္ဆံုးေတာ့ပဲ အၿမဲတမ္း သံုးလို႔ ရသြားေစမွာပါ... ။

အဆင္ေျပၾကပါေစ

filecloud
app.box

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ ဆိုဒ္မွ ကူးယူမွ်ေဝသည္။
Read More »

Thursday, December 19, 2013

Digital Countdown Ticker 1.0 Free DownloadDigital Countdown Ticker 1.0 | 732.62 KB

Digital Clock and Digital Countdown Ticker is a simple Windows application that allows both to count down the time from the set date as well as to monitor the current date and time. Countdown Picker window can be freely placed on the desktop. Unlocked version allows you to change the background color and set any color of digits, also allows you to save your current settings. Application icon in the system tray has features to hide the main window, set the program window on top of other windows, access to program settings, close the countdown ticker.

Countdown Ticker Features:
 • Displays current date and time [digital clock] (day, month, hour, minute, second).
 • Counts down to the set date shows actual number of days, hours, minutes and seconds.
 • Countdown picker unlocked version allows set background display color.
 • Countdown picker unlocked version allows set digit color.
 • Sets the program window on top of other windows.
 • Hides or shows display subtitles.
 • Hides or shows program control panel.
 • hides or shows display panel.
 • Brings default settings.
 • Countdown ticker unlocked version saves current settings

Download Links: Digital Countdown Ticker 1.0 ( 732.62 KB )

Danisoftwares Registered softwares free download latest version by Fun Mujja
Read More »

Wednesday, December 18, 2013

Desktop PC တစ္လံုး ဝယ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ သိထား သင့္သည္မ်ားLaptop ကို အသံုး ျပဳသူ အမ်ား စုရဲ႕ ရည္ရြယ္ ခ်က္ဟာ အလုပ္ လုပ္ဖို႔နဲ႔ ဂိမ္းကစား ဖို႔အတြက္ ဘယ္ေနရာ
ကိုမဆို သယ္သြားလုိ႔ ရႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စြမ္းေဆာင္မႈ ေကာင္းတဲ့ Laptop ေတြဟာ ေစ်းႀကီး
တတ္သလို ေနာက္ဆံုးေပၚ ဂိမ္းေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဗြီဒီယို တည္းျဖတ္ မႈနဲ႔ Graphics ပိုင္း ေတြမွာ မႏိုင္တာ
မ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Desktop PC ကို ေျပာင္းသံုးခ်င္လာတတ္ၾကပါတယ္။

ယေန႔ေခတ္မွာDesktop ေတြဟာ စြမ္းေဆာင္မႈ အျပည့္အ၀ ေပးႏိုင္တဲ့အျပင္ စတိုင္က်ၿပီး ေနရာလည္း သိပ္မယူ ေတာ့ပါဘူး။ အခုမွ စၿပီး ကြန္ပ်ဴတာကို သံုးမယ့္သူေတြဟာ Desktop တစ္လံုး ၀ယ္ဖို႔အတြက္
အနည္းဆံုး ဒီအခ်က္ေတြကို သိထားသင့္ ပါတယ္။

-Processor-

Processor ဆိုတာ PC တစ္လံုးရဲ႕ အင္ဂ်င္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္ဆန္ၿပီး စြမ္းေဆာင္မႈ ျပည့္၀တဲ့
Processor ဟာ သင့္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာကို အခ်ိန္တို အတြင္းမွာ အလုပ္ ေတြကို လ်င္လ်င္ ျမန္ျမန္နဲ႔
ၿပီးေစ ပါတယ္။

Intel’s Core Processor ေတြဟာ အေျခခံ အားျဖင့္ သံုးမ်ိဳး ခြဲျခား ထားပါတယ္။ အဲဒါေတြ ကေတာ့
i3, i5, i7 တို႔ ျဖစ္ၿပီး သာမန္၊ ပိုေကာင္း တာနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ဆိုၿပီး ခဲြျခားထား တာပါ။ Core i3
Processor ကိုေတာ့ လုပ္ငန္း သံုးဖို႔နဲ႔ Entry-level System ေတြမွာ အသံုး ျပဳတတ္ ၾကပါတယ္။
Core i7 ကိုေတာ့ High-end PCs ေတြ အတြက္ သံုးၿပီး Core i5 ကေတာ့ သာမန္ အလယ္ အလတ္
တန္းစားေတြမွာ အသံုးျပဳပါတယ္။

Basic computing အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ Core i3 ဒါမွမဟုတ္ Core i5 တို႔ကို အသံုးျပဳရင္အဆင္ ေျပေပ
မယ့္ တကယ္တမ္း စြမ္းေဆာင္မႈ အျပည့္အ၀ သံုးဖို႔ လိုတာမ်ိဳး ဒါမွ မဟုတ္ Advanced Gaming ေတြမွာ
ဆိုရင္ေတာ့ Core i7 ကို အသံုး ျပဳသင့္ ပါတယ္။

-Memory(RAM)-

Processor ဟာ PC တစ္လံုးရဲ႕ အင္ဂ်င္ ဆိုရင္ Memory ဟာ ေလာင္စာဆီ တစ္ခု ျဖစ္မွာပါ။ သင့္ရဲ႕
Desktop PC မွာ Application အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖြင့္မယ္ ဆုိရင္ Memory ကေန တစ္ဆင့္ တင္ေပး ရတဲ့
အတြက္ သူဟာလည္း အေရးပါ ပါတယ္။ Memory အရြယ္ အစားေပၚ မူတည္ၿပီး သင့္ရဲ႕ PC ဟာ မ
တူညီတဲ့ Application ဘယ္ေလာက္ကို တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာ ျပရ မလဲ ဆိုတာကုိ တြက္ခ်က္ ႏိုင္မွာ ျဖစ္
ၿပီး Overall Performance ဟာလည္း Memory ေပၚမွာ မွီခိုေန ပါတယ္။

လက္ရွိ အခ်ိန္ မွာေတာ့ RAM 4GB ဆိုတာ အနည္းဆံုး ျဖစ္ၿပီး Gigabyte ပိုမ်ားေလ၊ လုပ္ငန္း မ်ားမ်ားကို
ပိုလုပ္ေပး ႏိုင္ေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု၊ ဗြီဒီယို၊ 3D ရုပ္ပံု ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တည္းျဖတ္တာ အစ ရွိတဲ့
လုပ္ငန္းမ်ိဳး ေတြကို လုပ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အနည္းဆံုး Memory 8GB ေလာက္ကို အသံုး ျပဳမွ အဆင္ ေျပ
ေျပ လုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ လို႔မ်ား သင္ဟာ Memory 4GB ထက္ မ်ားတာကို သံုးဖို႔ လိုတယ္
ဆိုရင္ေတာ့ သင္ အသံုး ျပဳမယ့္ Windows Version ဟာ 64-bit ျဖစ္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။

-Expandability-

Desktop PC ေတြရဲ႕ အားသာခ်က္ တစ္ခု ကေတာ့ သံုးရတာ ပိုအဆင္ ေျပေစဖို႔ အတြက္ အစိတ္ အပိုင္း
ေတြကို ထပ္ထည့္တာ လဲတာ မ်ိဳးေတြ လုပ္လို႔ ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရြယ္ အစား ပိုႀကီးတဲ့ Tower Case
ေတြမွာ အကန္႔ေတြ ပိုမ်ားတဲ့ အတြက္ Hard Drives, DVD Drives, Graphics Card နဲ႔ တျခား အစိတ္
အပိုင္း ေတြကို စိတ္ႀကိဳက္ ထည့္ဖို႔ ပိုအဆင္ ေျပေစ ပါတယ္။

တကယ္လို႔ သင့္ရဲ႕ Tower Case ဟာ အေသးစား ဒါမွ မဟုတ္ All-in-one အမ်ိဳး အစား ျဖစ္ၿပီး Expand
လုပ္ဖို႔ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ Port ေတြ ရွိမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ External Device ေတြကို ေပါင္းထည့္ ၿပီးေတာ့
Capabilities ျမွင့္လို႔ ရပါတယ္။ USB, Thunderbolt, Firewire, HDMI နဲ႔ တျခား Port ေတြဟာ တျခား
External Hard Drive ေတြ ျဖစ္တဲ့ External Hard Drives, Webcams အစ ရွိတာ ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္
ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(Reference: Pcworld.com)

ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္(ပုသိမ္) by ကုိေဇာ္ သြင္
Read More »

Sunday, December 15, 2013

StartIsBack Plus 1.0.5 ( for PC )မိမိ PC က Start bar ကို window 8 ဒီဇိုင္း အလန္းေလးနဲ႔ သံုးၾကည့္ခ်င္တဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ပါ။

စမ္း သံုးၾကည့္လုိက္ပါဗ်ာ။

ေအာက္မွာအေသးစိတ္ဖတ္ၾကည့္ပီးေဒါင္းယူႏိုင္ပါတယ္ေနာ္.

The missing Windows 8 start menu is back. Get the most useful and authentic start menu for Windows 8 and Windows 8.1. StartIsBack is a tiny application that gives you the possibility of assigning the classical Start button and Start menu to Windows 8. It packs a few configuration settings that can be handled by users of any level of experience.

Unlike other similar apps which return the old Start menu and button, the side menu of StartIsBack is transparent and highlights every new program in the list.

When it comes to functionality, StartIsBack integrates some useful features. For example, if you search the computer for a new item, this is instantly shown in the results area (if it was previously indexed by Windows).

As we have mentioned before, StartIsBack comes with a multitude of configuration settings; these concern the Start menu items and behavior (e.g. display My Computer as a link, hide Default Programs and Device and Printers), appearance (e.g. disable taskbar translucency, hide the Start button) and switching rules (e.g. show the desktop when logging onto the PC, switch to the last used application when clicking the Start screen).

Other options refer to uncluttering items in the Start screen (by renaming the Start screen to "Apps" and by keeping only the modern apps in that location), the advanced system commands menu (combine the Start button context menu with the one of the Start screen) and Windows tweaks (e.g. store and display recently opened programs). Furthermore, you can disable StartIsBack for the current user.

StartIsBack does not put a strain on the computer's overall performance, as it uses a pretty low amount of CPU and system memory. It is pretty responsive to key strokes and mouse commands. We have not encountered any issues throughout our testing; StartIsBack did not hang, crash or display error dialogs. Thanks to its intuitive yet rich features, the application should please users of all skill levels.

solidfiles
zippyshare

by Myanmar IT Sky
Read More »

Sunday, October 20, 2013

PC setting Desktop Shortcutဒီ တခါေပးခ်င္တာ ကေတာ့ အခု႔ ရက္ပိုင္း အတြင္းမွာ နာမည္ႀကီးၿပီး အသစ္ထြက္ လာတဲ့ Windows
8 ႏွင့္ 8.1တို႔ အတြက္ PC setting ကို လြယ္လြယ္ သြားႏိုင္ဖို႔ အတြက္ Desktop Shortcut အတြက္ ပါ


Tiles ေတြအသံုးျပဳ တဲ့ windows ေတြမွာ ဟို menu ဖြင့္ ဒီ button ေတြ ဖြင့္လုပ္ရတာ တကယ္ေတာ့
မလြယ္ဘူး ဟိုဝင္ ဒီထြက္နဲ႔ တိုင္ပါတ္ ေနၾက ရပါတယ္။ Software တခုခု ကိုျပင္ ခ်င္လို႔ ဒါမွ မဟုတ္
ထုတ္ခ်င္လို႔ ရွိရင္ လိုက္ရွာ ရတာကို က အလုပ္တခု ျဖစ္ေနပါမယ္

အခု႔က်ေနာ္ေပးမယ့္ PC settin.exe ေလးကို မိမိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ရာ ေနရာေလးမွာ install လုပ္ေပး
ထားလိုက္ပါ။ ဖိုင္ဆိုဒ္ ကလည္း ေသးေသးေလးပါ။

273.52 KB ပဲရွိပါတယ္ ဒါေပမယ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြ အတြက္ အရမ္း အသံုးဝင္ ပါလိမ့္မယ္။

app.box
tusfiles
sendspace

Ref: ကိုလတ္(ကၽြဲ ဆင္း)
Read More »