နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label Graphics. Show all posts
Showing posts with label Graphics. Show all posts

Tuesday, June 09, 2015

EximiousSoft Logo Designer 3.76 portable by antan
EximiousSoft Logo Designer is the most powerful and easy to use software for logo maker, logo creation. With which, you can create any type graphics for your websites. It provides fully vector-based drawing tools with many pre-drawn library objects. Just click the pre-defined shapes from the toolbar and which are placed on your design. Drawing couldn't be easier!

EximiousSoft Logo Designer can also be used to customize high quality professional-looking business graphics such as such as business cards, letterheads, posters and other business stationery etc.. You can get access to a huge bank of well designed symbols to which you can apply a range of special gradients and effects. All objects and templates in this logo maker caters to a variety of businesses in most any industry, such as Technology, Finances, Healthcare, General Business and Retail, Education and Training, Travel and Tourism, Organizations, Sports and Fitness, Food and Beverage etc.. You can export logos to image files or print them from your own printer with high resolution.

Information:
 • Date: 2015
 • Requires: Windows XP/Vista/Windows 7/8
 • Language: Eng
 • Size: 28.9 MB
 • Adjustment: ThinApp

http://dfiles.ru
OR
uploaded.net
OR
turbobit.net

SoftLab-Portable.com - Portable Soft! by antan

Original link - http://softlab-portable.com/portable-soft/graphics/15498-eximioussoft-logo-designer-375-portable-by-antan.html 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ရည္႐ြယ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Tuesday, January 27, 2015

LabelJoy 5.4.0 Build 200 DC 26.01.2015 MultilingualLabelJoy 5.4.0 Build 200 DC 26.01.2015 Multilingual | 37.87 MB

LabelJoy is a handy and reliable application designed to enable you to create and print labels, envelopes, badges, barcodes etc.LabelJoy is the first label printing software that features a full WYSIWYG user interface (What You See Is What You Get), which means that the computer screen will show paper and label elements exactly as they will be printed. Using the mouse will then be possible to make the necessary adjustments and have an immediate visual feedback on how the elements will be printed.

LabelJoy enables you to print Texts, Barcodes, Images and other graphic elements. One of its strong points is that it encapsulate the newer graphical functions offered by Windows, introduced with Windows XP but backward compatible, that enable the user to create complex fading, transparency and rotation effects.

LabelJoy can also connect to external data sources to create labels with dynamic information.


Here are some key features of “LabelJoy”:

– Create and print labels, barcodes, envelopes, badges, cards, letters and anything else that needs to be fully or partially replicated and printed.
– Use the super friendly WYSIWYG interface.
– Connect to external data sources to create labels with dynamic information such as texts, barcodes and even images. Data can be imported from Access, Excel, Sql Server, Oracle, MySql, Lotus notes, Dbase, Txt, Csv, Windows address book, Outlook, Sendblaster, wk1-2-3.
– Create and print the following 1D barcodes: Ean13, Ean8, Ean128, ITF14, UPC-A, Code 39, Code 39 Extended, Interleaved 2 of 5, Codabar.
– Create and print 2D Barcode Data Matrix.
– Print on A4, A5, A6 label sheets or any custom paper format.
– Use more then 6,500 label layouts, the internal library enables you to find the correct one.
– Use the most popular label formats on the market.
– Create complex fading, transparency and rotation effects.
– Menage page elements, counters, label numbers, page numbers.
– Use centimeters and inches unit

Homepage : http://www.labeljoy.com/

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Friday, January 23, 2015

စာလုံးေတြနဲ႔ ပုံ ရိပ္ ေဖာ္နိုင္တဲ့ Wordaizer+ 3.5 Build 101 FinalWordaizer+ 3.5 Build 101 Final | 12.44 MB

ဒီေဆာ့ဝဲေလး ကေတာ့ မိမိ ႐ိုက္လိုက္တဲ့ စာသားေတြကို ပုံရိပ္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပဳလုပ္ နိုင္တဲ့
ေဆာ့ဝဲေလး တစ္ခုပါဘဲ။ စမ္းခ်င္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူ လိုက္ပါ။

Wordaizer is a handy and reliable utility designed to enable users to create pictures with word clouds. Wordaizer is very similar to Wordle. It allows you to load a text file containing words and instantly generates a word cloud. In addition, you get to customize shapes and colors and even to animate the designs.

with Wordaizer you can:
 • Create word clouds
 • Apply masks to create precise word cloud shapes
 • Be surprised: a random word cloud generator
 • Save and print the resulting picture
 • Save and load projects to repeat a word cloud

OS : Windows XP, Vista, Seven, Windows 8
Language : Multilingual

Home Page - http://www.mosaizer.com

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, January 22, 2015

Imagineer Systems Mocha Pro 4.1.1.9621 CEImagineer Systems Mocha Pro 4.1.1.9621 CE | 46.76 MB

Mocha Pro is a stand alone software utility optimized for visual effects and post-production challenges. mocha Pro 4 with advanced tools for stereoscopic 3D, customizable keyboard shortcuts, Adobe Premiere support, python scripting, improved format support and more.

• Planar Motion Tracking
• Advanced Roto & Mask Creation
• Object Removal & Clean Plate
• Lens Distortion Calibration
• 3D Camera Solver
• Screen Inserts & Mesh Warper
• Image Stabilization & more

Planar Tracking
When other trackers fail, users turn to mocha’s rock solid tracking.
mocha’s 2.5D planar motion tracking engine accurately follows translation, scale, rotation, skew and perspective. Unlimited tracking layers handle reflections, obstructed and blurred objects, even areas with low detail. The AdjustTrack module and overlay tools help solve tracking challenges with pixel-perfect accuracy.

Advanced Roto Tools
Create animated roto masks with less keyframes.
X-spline and Bezier creation tools are purposely designed for artists to easily create detailed roto shapes. When linked to mocha’s planar tracking, roto shapes inherit motion and perspective, dramatically reducing manual keyframe work. Advanced tools for shape editing include per-point edge feathering, join layers tool, transform tool, group layers and more making mocha the ideal system for rotoscoping.

Object Removal & Clean Plating
Automatically remove unwanted elements, wires, rigs and tracking marks with ease.
mocha Pro’s Remove Module is an amazing alternative to traditional clone and paint techniques for getting rid of unwanted pixels and removing objects. It automatically detects and blends pixels from other frames with little user input, offering massive time savings. mocha Pro’s clean plate functionality imports and corrects fixed frames for digital beauty work and matte painting.

3D Camera Solver
Camera tracking for 3D visual effects.
Solve 3D match moving capabilities with planar ease. Unlike feature based tracking, mocha solves the 3D camera based on user-selected planes. This fast and easy-to-use solution is ideal for set extensions, 3D text and particle tracking. Additionally the 3D solver can be used to assist other 3D tracking applications on difficult shots with low detail or significant foreground occlusions.

Stereoscopic 3D
New tools optimized for stereo 3D projects.
mocha Pro 4 has been updated to support native stereo 3D. This new workflow uses planar tracking analysis on “both eye views” to reduce manual offsets and tedious keyframe work on stereo 3D rotoscoping, tracking, 3D camera solve and object removal.

Lens Module
Calibrate, correct and remove lens distortion.
This simple and easy-to-use interface allows users to calibrate the distortion introduced by camera lenses. Unwanted lens distortion can be removed or matched for realistic compositing. Export to the free mocha Lens plug-in for After Effects or export distortion map data for Nuke, Flame, Fusion and more.

Stabilize Module
Smooth camera jitter and lock down shots.
The stabilize module can lock down camera motion or stabilize moving objects for visual effects and finishing work. A smooth option with selectable anchor frames helps reduce high frequency jitters while maintaining original camera motion. Center, scale or crop stabilized footage based on user driven planar tracking.

Insert Module
Render match moves and screen inserts with motion blur or mesh warp distortion.
The Insert Module allows you to render an image onto a tracked surface within mocha Pro. Powerful mesh warp distortion tool allows the user to wrap and bend inserts onto non flat surfaces. Combines with Lens Module for realistic VFX compositing on distorted footage.

What’s New in mocha 4.1

Features include:
• Open Splines:You can now draw open splines by finishing with Shift+RightClick. These splines export to After Effects CC 2014 and Nuke
• EXR 2.0: We now support EXR 2.0 multi-part files
• Export to Nuke SplineWarp: We now export to the Spline Warp node so you don’t have to copy splines from Roto nodes to the effect
• Export shape data to HitFilm 3 Pro: A new shape format for the upcoming Hitfilm 3 Pro
• Save/Load 3D Solves: You can now save your solved 3d data to the project file
• Additional 3D Camera Solver Result Improvements: You can now get more
consistently accurate results
• Next/PreviousControlPointShortcuts: You can now cycle though spline points using the { and } keys
• Python Initialization: We include an init.py file for running startup scripts. See the Python User Guide for more details
• Python Updates: There are multiple additions to the Python API. See the Python Reference for more details.

System Requirement:
Windows: Windows 8, Windows 7, Windows XP Professional SP2 or higher, Windows Vista Business or Ultimate, on x64.

Home Page - www.imagineersystems.com

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Saturday, January 17, 2015

IconCool Studio Pro 8.20 Build 140222 (RePost)IconCool Studio Pro 8.20 Build 140222 (RePost) | 23.55 MB

IconCool Studio is a complete solution for 32 bit icon editing and creation. The program includes all standard image editing tools, as well as a variety of filters and effects that can be used to enhance your icon designs. The included Mixer enables you to create custom icons from scratch, using multiple layers and a variety of ready-to-use design elements. In addition to icon and (animated) cursor formats, the program also supports editing of GIF, JPG and PNG image files. Other features included support for Vista icons, Photoshop plug-in and transfer, multi-format import/export and more.

 • - Edit 32bit icons, ICLs, CURs and ANIs;
 • – Perfectly support creating Vista icons;
 • – Build-in fantastic IconCool Mixer tool;
 • – Powerful and easy-to-use marquee operation;
 • – 60+ visible filters and flexible gradient editing;
 • – Powerful Photoshop plug-in function;
 • – Support 20 format images import/export;
 • – Support watermark and unique lighting effects;
 • – Fantastic magic wand tool;
 • – Offer 700 royalty-free Vista icons;

Features

1. Supports the latest Vista OS and create Vista icon
IconCool Studio 8 not only supports and runs stable on the ultimate Windows Vista OS published by Microsoft Corporation but also supports icon editing and creating (including size of 256×256) on Windows Vista OS.

2. Fantastic IconCool Mixer
IconCool Mixer is a tool which is built in IconCool Studio Pro, it provides users who are not a design specialist with a quick mechanism for creating world-class, professional icons. IconCool Mixer also provides other useful functions including image layering and blending styles. You can also, without having extensive graphic design training, create unique icons based on the hundreds of elements provided by us.

3. Powerful marquee operation
On the basis of IconCool Studio 6, marquee tools have been improved and enforced in IconCool Studio 8 to more conveniently and flexibly select any element of the canvas. Theses tools list as: Rectangular Marquee Tool, Ellipse Marquee Tool and Polygon Marquee Tool. While using these tools the experience of convenience and swiftness bears the features as well as that of Adobe Photoshop.

4. Creates an icon with different states in a minute
IconCool Studio 8 has a function for creating three different states automatically for current icon which is being edited. The software will create Lighter (active), Current Pick (valid) and Gray Scale (invalid). Use this to make a suit of software toolbar buttons with ease.

5. Visible filter operation
IconCool Studio 8 provides you with about more than 10 filter effects. You can open the preview panel and view the effect after adjusting the preferences by using filters as in Adobe Photoshop.

6. Flexible gradient editing and powerful color management
IconCool Studio 8 has powerful and easy-to-use color tools, such as color panel, foreground color tool, background color tool, sample color tool and transparency setting tool. Moreover, in order to allow for color flexibly, the software has options for changing from the currently used color to a transparent color or white, or any other color. IconCool Studio 7 offers you convenient gradient tools, you can create, save, use and manage these gradients in the same way as you would in Adobe software family.

7. Supports Multi-format images with powerful import and export function
IconCool Studio 8 can import a number of file types, such as PNG, BMP, JPG, GIF, PSD, TIF and so on, into the editing area. The import function has several powerful options that enable you to import an image with ease. What’s more, IconCool Stuido 6 enables you to export icons into various file types such as BMP, GIF, JPG, WMF, PNG, TGA, TIF, EMF, PSP and so on.

8. Convenient shortcut keys to perform
Some controversial shortcut keys have been changed in IconCool Studio 8 so as to reach the experience of convenience and swiftness.

9. Make .CUR files and animated .ANI files easily and rapidly
Without any other tools’ attendance, IconCool Studio 7 provides professional tools for you to create .CUR files and .ANI files which make your mouse cursor more vivid and lively.

10. Supports mutual-sending image between Photoshop and Studio 8
IconCool Studio 7 also allows you to send an image to PhotoShop. From IconCool Studio 8, you just choose “Send this image to PhotoShop” from the pop-up menu. The current image will then be transferred to PhotoShop editing area.

11. Friendly interface and comfortable operating experience,
more stable quality and running efficiency IconCool Studio 8 is easy to use with a friendly interface.
We understand that designers are accustomed to using design software such as PhotoShop, Flash, and Fireworks. We developed the interface and operating methods of IconCool Studio 8 with your comfort in mind. With self-contained coding and optimization IconCool Studio 7 allows more stable quality and running efficiency to be available.

12. Insert an icon to current project conveniently
IconCool Studio 8 allows you to insert an external icon to current project when you want to view or edit the icon which is not presented on the canvas.

13. Excellently show the icon on different places to test its effects
Icon Viewing is an easy way to view your current edited icon before you want to finish your project.

14. Create styled watermark in the Snapshot quickly
Use Watermark as a special sign for your image to reserve copyright.

15. To capture the area you want to get directly and rapidly
By left-click on the mouse when starting Capture, be easy to drag the marquee to select specific area for image capturing.

16. Fantastic magic wand tool
It’s an easy way for you to select a consistent colored area. When you click an area in an image with magic wand tool, then all areas which are similar color will be selected. You need not to trace out the outline for the areas you want to select. It improves the preciseness for your operation and save your time.

Home Page : www.iconcool.com

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, January 08, 2015

IMSI DesignCAD 3D Max 24.0 + Final + Keygen
2D / 3D နဲ႔ AutoCAD သမားေတြ အတြက္ အသံုးျပဳ ရတာ လြယ္ကူေစမယ့္ ေဆာ့ဝဲလ္ေလးကို
တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ပံုစံ ဒီဇိုင္;အမ်ဳိးမ်ဳိးကို မိမိ စိတ္ကူး ရွိသလို ေရးဆြဲႏိုင္တ့ဲ အျပင္ WMF,
and HPGL, RIB, VRML, WPG, and PDF ေတြ ကိုလည္း Formats လုပ္ေပးႏိုင္ၿပီး သူ႔မွာ ပါဝင္
လာတ့ဲ Tools ေတြ ကလဲ အမ်ားႀကီး ပါဝင္ တာကို ေတြ႔ရ မွာပါ။

Engineers , Students , Architects , Contractors , သမားေတြ အတြက္ အၿမဲတမ္းေဆာင္ထား
သင့္တ့ဲ ေဆာ့ဝဲေကာင္းေလးပါ။ အၿမဲတမ္း Full ျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ ေဒါင္းလုပ္ ဖိုင္ထဲမွာ Keygen
ေလးကို ထည့္ သြင္းေပး ထားပါတယ္။

Design 2D drawings fast and easy, and then create complex 3D shapes simply by extruding (pulling) them from your 2D shapes.

DesignCAD 3D Max features include:
 1. - Precision 2D Drafting Tools
 2. - 3D Solid Modeling Tools
 3. - Mechanical Design Tools
 4. - Architectural Design Tools
 5. - Realistic Rendering
 6. - Intuitive User Interface
 7. - Extensive Online Help

Beautiful Rendering
Golden Chalice Rendering DesignCAD 3D Max features include: Apply a variety of materials, textures, colors, brush styles, shading and light effects to create stunning images. Customize material textures to further enhance the realism of your 2D/3D drawings.

Animations & Walkthroughs
Enjoy user-friendly tools for creating professional level animations and walkthroughs of your finished drawings.

Millions of CAD Symbols and More!
In addition to the 10,000+ 2D/3D symbols included with DesignCAD 3D MAX, you will also get access to millions more mechanical and architectural symbols online with a free, 3-month subscription to CADsymbols.com. Plus, receive 600 colorful, editable, and fully texture-mapped architectural models.

New & Improved GPU-Accelerated Drawing Performance
Leverage the power of modern graphics cards to smoothly zoom, pan, and rotate your designs with lightning speed. DesignCAD 3D Max v24 has an enhanced RedSDK mode to speed viewing of shaded 3D views, hidden-line 3D views, and in wireframe mode.

3D Gear
AutoCAD® 2013/2014 .DWG/.DXF Compatibility & More

DesignCAD 3D Max is able to import/export AutoCAD® DWG or DXF files through 2014 and also provides file filters for many other popular CAD and graphic formats, including WMF, and HPGL, RIB, VRML, WPG, and PDF.

Perfect For:
 • - Architects
 • - Engineers
 • - Illustrators
 • - Builders
 • - Contractors
 • - Hobbyists
 • - Educators
 • - Students

What's New in DesignCAD 3D MAX 24.0:

New & Improved GPU-Accelerated Drawing Performance
DesignCAD 3D MAX offers an enhanced RedSDK mode which leverages the power of modern graphics cards to zoom, pan, and rotate your designs up to 30 times faster than using the OpenGL mode! New DesignCAD 3D MAX v24 now offers RedSDK mode with shaded and hidden-line 3D views, as well as in wireframe mode.

New Surface Entity Type
New surface entity type has been added to DesignCAD 3D MAX in order to improve 3D Boolean results and improve compatibility of exported 3D shapes.

New "Match Properties" Tool
The Match Properties tool, new in DesignCAD 3D MAX v24, allows the user to apply properties from one object to all selected objects. The user may choose which properties to apply from the source object to the selection set.

New Double Line Entities Default Setting
DesignCAD now saves the current fill pattern for double line entities as a default setting when the program closes. Previously the default always reverted to solid fill.

Improved Workspace Configuration
The Workspace Configuration dialog box now has a master checkbox to check or uncheck all available categories to be saved in the workspace template.

Improved Info Box
When one or more items are selected, there is now an option to show only the layers used by the selected objects in the Info Box layer list. This makes it easy to determine at a glance exactly which layers are used by the selected objects.

Improved Backward Compatibility
DesignCAD 3D MAX version 24 improves backward compatibly in several areas, so you can work with older drawing files with the latest technology. A problem loading some DesignCAD 97 drawings with embedded symbols has been fixed, and we corrected some problems using Drag-select on grouped items. Also, DesignCAD 3D MAX version 24 corrects a problem displaying older drawings containing text-only dimensions, as the text-only dimensions were displaying with extension lines and arrows, when only the text should have been shown.

[INSTALL NOTES]
(1): Please use 7Zip/WinRAR/Universal Extractor to EXTRACT FILES
(2): run the setup
(3): Use the given keygen to activate
(4): Enjoy and Support Developers, Buy It, They Deserved It!

shared.com


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Saturday, January 03, 2015

Allegorithmic Substance Painter 1.1.1 Build 556Allegorithmic Substance Painter 1.1.1 Build 556 | 462.41 MB

Substance Painter is a brand new 3D Painting app with never before seen features and workflow improvements to make the creation of textures for 3D assets easier than ever. It is acknowledged as the most innovative and user-friendly 3D Painter out there.

Paint full materials, in real-time
Choose your brush, select a material, tweak it if needed and then start painting! Each stroke applies all channels at once and the render is instantaneous, making it the most interactive 3D Painter out there. Paint multiple materials on one mesh, with each map going up to 4K resolution.

Next-Gen viewport
Preview your painting in a Physically based (PBR) viewport for accurate material feedback. Create beauty shots of your assets using one of the best optical effects technology out there (Yebis 2 by Silicon Studio) adding antialiasing, color correction, DOF, glare, bloom and much more .

Particle brushes
Throw dirt, fire or even make it rain on your object and watch the realistic weathering effects unfold in real time! Any material can be painted with particle brushes and these can be tweaked to an infinity of variations. Advanced users can also create their own particles using the editor (available here) provided by Popcorn FX.

Use any rendering shader
Import your own custom shaders and create your own channels to paint on. You can also use pre-built shaders such as the standard PBR (Physically-Based) or even one of the non-photorealistic rendering shaders we provide, like a simple toon shader

Substance effects and brushes
Apply custom or predefined Substance-driven masks and effects onto layers and layer masks to create realistic wear & tear or weathering. Paint Substance materials (parametric textures) on the model, tweaking their parameters to get the desired look (and paint your own imported Substances as well).

More features

Next-Gen 2D Painting
Introducing a fully shaded 2D view with free canvas rotation and seamless 2D painting. This takes the best of both worlds: the seamlessness of 3D painting and the convenience of a flexible 2D view.

Fully non-destructive workflow
Change the resolution at anytime and Substance Painter will recalculate every stroke almost instantaneously. Switch your UV set and it will reproject your strokes automatically (no need to have perfect UV’s to start painting!).

Shelf
Substance Painter comes with a dense preset library of materials, tools and effects that are tweakable, making the possibilities infinite. You may also import and organize your own assets in the shelf.

Unified material stack
Tired of endless layer stacks? Have all your maps unified in one layer only and edit them all at once or separately.

Language : English, Japanese

Home Page - http://www.allegorithmic.com

Download from datafiles.com

Part - 1
and
Part - 2
and
Part - 3
and
Part - 4

Download from Tusfiles.net

Part - 1
and
Part - 2
and
Part - 3
and
Part - 4


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Friday, January 02, 2015

HomePlanSoft Home Plan Pro 5.2.27.1HomePlanSoft Home Plan Pro 5.2.27.1 | 3.73 MB

Home Plan Pro provides a full array of graphic tool buttons to let you easily pick a tool or action.

Once you choose a tool, Home Plan Pro tells you how to use it.

You may use the mouse or keyboard, or both, to create your plan.

Home Plan Pro gives you many choices for printing your plans.

You may select a specific scale, or elect to have your plan printed at the largest size that will fit on the paper you select.

Home Plan Pro includes the home design tools you need:
* Easily draw arcs, rectangles, circles, lines, and so forth.
* Use the mouse, keyboard, or a combination of both.
* Add scaled dimensions with two clicks.
* Insert doors and windows with equal ease.
* Zoom in or out with a click to work on detailed parts of the plan or to see the whole of it.
* Create Layers that you can make invisible or visible at a click
* Draw a plot plan using metes & bounds. Calculate the area and acreage.

Home Page - http://www.homeplanpro.com/

datafile.com
OR
tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, January 01, 2015

Textaizer Pro+ 5.0 Build 68Textaizer Pro+ 5.0 Build 68 | 5.81 MB

Textaizer Pro is a small and useful application designed to create text mosaics and helps users to turn any picture into little pieces of art.Textaizer Pro is a handy tool that will help you paint with text. Textaizer Pro is software that will extend your creative abilities with automated text painting. Is a text mosaic creator with extensive possibilities to also create genuine ASCII art.

key features of “Textaizer Pro”:

Seven different text art creators:
· text from pictures (Text Mosaics)
· pictures from text (ASCII Art)
· recreate a picture from words and sentences (Word Art)
· draw random characters on a picture (Crazy Characters)
· free drawing ASCII Art (Draw Art)
· text made from characters (Text Art)
· video clips from ASCII Art or Text Art from video clips (Video Text Art)

Each art creation method has a wealth of tuning:
· use extended ASCII block characters for full-body ASCII art pictures
· apply textures to create a realistic ‘canvas’ surface
· circular text art
· color tuning filters
· Crazy Characters has special functions to fully automate its creation

Extensive import and export capabilities:
· as picture (many file formats)
· as plain text (e.g. editable in Notepad)
· as HTML web page
· as movie file (‘avi’ file extension)
· as vector file (windows enhanced meta file)
· printing on multiple pages
· projects to repeat earlier session effects

Tools and settings for:
· language (currently English, Dutch and German)
· automated web-updates
· help (via website)

OS : Windows XP, Vista, Seven, Windows 8
Language : Multilingual
Home Page - http://www.mosaizer.com

datafile.com
OR
tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, December 29, 2014

CyberLink LabelPrint 2.5.0.6603 MultilingualCyberLink LabelPrint 2.5.0.6603 Multilingual | 26.77 MB

CyberLink LabelPrint is label-making software that lets you design and print stylish CD/DVD labels in 4 easy steps. Just select your template type, disc information, text layout, background image, and print destination. LabelPrint supports layout and printing on a broad range of templates for your CD/DVD labels from leading label brands.

The Fun Way to Create Stylish Disc Labels
 • – Create labels, covers and jewel-case inlays
 • – Burn images onto LightScribe & Labelflash discs
 • – Auto-import MP3 songs and playlist information
 • – Choose from high-res images and built-in templates
 • – Import free templates from DirectorZone.com
 • – Output to a wide range of commercial label templates

Improved Direct-to-Disc Label Burning: Labelflash™ and LightScribe™
Labelflash software and LightScribe software allow you to “etch” image designs and text onto the surface of your Labelflash and LightScribe discs. LabelPrint recognizes if a burner and disc support these technologies, then provides the option to burn.

Music Track Lists Can be Transferred Between Layouts
Work with MP3 audio files to create numbered track lists quickly, simply by selecting the files you have added to your disc. The information is automatically transferred between layout templates, thus enabling the creation of CD/DVD labels, jewel-case covers and inlays in one go.

Improved Output to Commercial Label Templates – Football Designs
LabelPrint supports a broad range of commercial templates from leading label brands for your disc cover. A built-in library of high-resolution images provides a choice of 16 popular themes for your CD/DVD labels, including Travel, Happy Birthday, and now Football (i.e. Soccer). You can also import your own image files and then stretch, tile or crop them to fit the designs of your CD/DVD labels and disc cover.

Integration with Other CyberLink Products
While LabelPrint is designed to operate as a standalone product, it perfectly complements other applications requiring the printing of CD/DVD labels. After installation, you can access label-printing features via the PowerStarter interface in your version of CyberLink Media Suite, as well launch from within CyberLink Power2Go.

What’s New in CyberLink LabelPrint 2.5:
 • – Print directly on disc – Labelflash
 • – Print directly on disc – Epson Printers
 • – Print directly on disc – LightScribe
 • – Import free templates from DirectorZone
 • – Edit album information
 • – Import file names from MP3 tags
 • – Prefined layout templates
 • – Insert text object
 • – Insert curved text object
 • – Insert pictures
 • – Program optimization and maintenance.

Requirements - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Home Page – http://www.cyberlink.com/

datafile.com
OR
.tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, December 04, 2014

ABViewer Enterprise 10.0.0.26 (x86/x64)ABViewer Enterprise 10.0.0.26 (x86/x64) | 73.30 MB

ျမန္မာျပည္က အိမ္ယာ စီမံကိန္း ေတြမွာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အင္ဂ်င္နီယာ ေဘာ္ဒါေတြ အတြက္ ေဆာ့
ဝဲေကာင္းေလး တစ္ခုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဒါင္းယူ ရမဲ့ ဇစ္ဖိုင္ ထဲမွာ 32bit နဲ႔ 64bit နွစ္မ်ဳိးလုံး ပါ႐ွိ ပါတယ္၊ မိမိ System နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ တစ္ခုကို ယူ၍
အသုံးျပဳ နိုင္ပါတယ္။

ABViewer is a high-quality, cost-efficient multi-functional design and engineering document management application. ABViewer offers you a wide choice of professional viewing and editing tools. Support of more than 30 both raster and vector formats is provided, including AutoCAD DWG, DXF, DWF, Hewlett-Packard HPGL, PLT, HGL, CGM, SVG, IGES/IGS, STEP/STP, STL, 3DS, TIFF, BMP, JPG, GIF etc.

The 10th version includes the following features:
Convenient navigation in 3D mode while viewing 3D models
Supported formats: STEP, STP, IGES, IGS, BREP, STL, SAT (ACIS®)
Export into OBJ and STL
Copy with base point
Embedding of Xref files into the current drawing
Deleting of segments with one mouse click on the internal or external side of the selected outline
Quick access to CAD file settings, layers and layout options from the window Batch print
The window Structure now has search and access to files
Export of bit-mapped images into DWG and DXF in the window Batch
Command Convert to polyline converts the selected object into a polyline
Command Show performs zooming of the selected objects in the window of the program working area
Commands Explode all and Explode all inserts break connections between all compound objects in the drawing
The option Show contours of composite objects added and includes showing of the objects contours while relocating complex objects
Polyline editing improved and now parallel relocation of line segments is possible
The option Fillet for polyline that enables the user to create arc segments of a specified radius
The opportunity of filtration added in the window Layers
Command line improved, system variables added

Work in 3D mode has become easier due to convenient navigation. When object is pointed with the cursor its surface is highlighted.

Key features:
A combined viewer, editor and converter
Support of DWG, DXF, PLT, HPGL, TIFF, SVG, CGM, IGES/IGS*, STEP/STP*, STL*, 3DS* and other industry-standard formats (* for 3D formats please install a free 3D Plugin)
Printing of large formats (e.g. A1), on an A4 printer
The versatility to perform all operations from design to engineering with related documentation
An easy-to-use, fast, professional and powerful product
The most important aspects of ABViewer are quality, speed and price!
Supported formats:
AutoCAD DWG, DXF and all versions of DWF
Hewlett-Packard PLT Viewer: HPGL, HGL, HG, PRN, SPL
Scalable Vector Graphics: SVG
Computer Graphics Metafile: CGM
3DStudio (and many others): 3DS
Stereolithography file format (ANSI and binary): STL
Initial Graphics Exchange Specification: IGES1
Standard for the Exchange of Product model data: STEP1
PS Adobe
Windows metafile: EMF, WMF
All popular raster drawings supported, including TIFF, BMP, JPG, PSD, and GIF
Full list

Managing Portions of Drawings:
Copying portions of drawings to the clipboard in raster (BMP) and vector (EMF) formats
Printing portions of drawings
Saving portions as separate files (DXF, PDF, BMP, etc)

Editing Drawings:
ABViewer allows editing of both standard CAD formats such as DWG and DXF and other vector files: PLT, SVG, CGM. The application provides all the professional editor tools and enables operations supported by ‘heavy editors’, which are usually used for design work.

Conversion Features:
Copying to the clipboard as BMP, EMF/WMF
Exporting drawings to raster formats BMP, JPEG, GIF, TIFF with the possibility of additional settings
Saving vector data when exporting to the vector files: PDF, DXF, PLT, SVG, CGM, SWF, WMF, EMF
! Important: Clip Rectangle allows conversion of a selected part of the drawing

Batch Conversion and Batch Print
It is now much faster and easier to print or convert a large number of files into another format. ABViewer supports simultaneous conversion and print in batch mode – with the same settings for all files.

Quick Load and Scaling Big Black-and-White Raster Files:
In ABViewer we have applied our know-how concerning 1-bit (Black-and-white) raster formats management. Huge 15-20 thousand pixel files can be loaded in less than one second. They are immediately scaled – a feature that is very convenient with TIFF scanned drawings.

Measurement Tools:
Quick and easy setting of scale factor for measurements – no additional computations needed!
Changing of lengths, areas and perimeters

CAD File Management
You can hide all the texts and sizes just by one mouse click
Convenient switching between files
A large number of settings for snapping to objects, used for both editing and measurement purposes
Measuring distances on a drawing (including the scale factor setting)
3D viewing and editing
Viewing with six orthogonal projections and four isometric views
Automatic rotation of the loaded CAD file by a given angle
Managing layers
Color and black-and-white modes for CAD files
Choosing a background color
DWG/DXF/SVG/CGM arcs and circles can be drawn as smooth curves and saved as metafile arcs, and ellipses as EMF, which allows scaling without loss in quality
Setting the quantity of line segments when drawing circles, arcs, ellipses and splines
Merging drawings into one file
The possibility of viewing a CAD files structure
Supporting SHX-fonts, including UNICODE and BIGFONTS.

File Search
Favorites and Explorer panels give the possibility of fast file navigation. Thumbnails sub-programme allows viewing of all files in a catalogue before they are opened, including DXF, PLT and other files not managed by Windows or ordinary viewers. Due to the up-to-date tab-based document structure, you can navigate between files quickly and easily.

File Navigation
Dynamic scaling of the drawing with the help of the mouse-wheel, like in AutoCAD™. ‘Find text’ and ‘Find point’ lead to the necessary part of the drawing quickly. If only the contour of a detail is required in the drawing, it is possible to hide all the texts and sizes by one mouse-click; it is not necessary to open layers and change their visibility.

Redline
The Redline mode or commentaries to the drawing provide additional information that is ‘applied over’ the drawing but does not change the basic file. All editing elements are at your disposal in this mode. Commentaries and remarks, together with the basic file, can be printed or converted to another format. A drawing can be supplied with many commentaries of this kind. In addition, the path to the redline files containing the remarks can be saved, which allows to load the files automatically when the drawing is opened next time.

Print
The print feature provides the user with a vast range of capabilities. Both a single file and a set of files can be printed with predefined settings. The ‘Print preview’ dialog box contains a large number of settings, for example DWG/DXF line width, color and layers, and nil width value. Printing ‘in tiles’ allows printing images on any number of sheets of any size with the necessary scale. For example, large images (A0, A1 etc) can be divided into many small pages of a different size for subsequent pasting together into one big drawing. Any ‘tile’ can be printed separately. Therefore, if one page seems defective (e.g., because of problems with the printer), it is possible to re-print this page separately. As an alternative to printing the whole file, it is possible to print a selected area (with the help of ‘Clip Rectangle’ that selects the required part) and print the view area. Color drawings can be printed with a black-and-white printer in high quality and without grey halftones. There is a number of frames that can be inserted onto the printed page.
Preset sizes for standard formats (ISO-A; DIN: A4, A3, A2, A1, A0; US: A, B, C, D, E).

Supported Formats
 • ABViewer can be associated with all the supported formats

Supported CAD formats:
 1. AutoCAD™:
 2. DWG – all versions (from 2.5 to 2012 inclusive)
 3. DXF ASCII (all versions)
 4. Template files: DWT
 5. Autodesk Design Web Format: DWF
 6. Hewlett-Packard HPGL: PLT, HGL, HG, HPG, PLO, HP, HP1, HP2, HPGL, HPGL2, GL2, PRN, SPL
 7. Scalable vector graphics: SVG
 8. Computer graphics metafile: CGM
 9. Adobe Acrobat Document: PDF
 10. Encapsulated PostScript File: EPS
 11. Adobe Postscript: PS
 12. Supported raster pictures:
 13. Bitmaps: BMP, RLE, DIB
 14. Icons: ICO
 15. Compuserve GIF: GIF
 16. Arts & Letters thumbnail: GED Images
 17. Autodesk: CEL, PIC Images
 18. CALS Raster: CAL
 19. Images Dr. Halo: CUT, PAL
 20. Images GFI fax: FAX
 21. JPEG images: JPG, JPEG
 22. Images Kodak Photo-CD: PCD
 23. Images Paintshop Pro: PSP
 24. Images Photoshop: PSD, PDD
 25. Images Portable network graphic: PNG
 26. Images Portable pixel/gray map: PPM, PGM, PBM
 27. Images SGI: BW, RGB, RGBA, SGI
 28. Images SGI Wavefront: RLA, RPF
 29. Images TIFF: TIF, TIFF
 30. Images Truevision: TGA, VST, VDA, WIN
 31. Images ZSoft Paintbrush: PCX
 32. Supported vector images:
 33. Metafiles: WMF
 34. Enhanced Meta File: EMF

Supported 3D file formats (built in 3D Viewers)
 • AutoCAD™ drawing file format: DWG
 • Drawing Exchange Format: DXF
 • 3DStudio (and many others): 3DS
 • Stereolithography file format (ANSI and binary): STL (STL Viewer)
 • Initial Graphics Exchange Specification: IGES/IGS1 (IGES Viewer)
 • Standard for the Exchange of Product model data: STEP/STP1 (STEP Viewer)
 • WaveFront and many others: OBJ
 • GNU Triangulated Surface: GTS
 • Triangular Irregular Network vector file format: TIN
 • ASCI Scene Export: ASE
 • Blitz 3D model files: B3D
 • Ghoul2 (GLM) model files: GLM, GLX, GLA
 • Pulsar Studio LMTS File Format: LMTS
 • Lightwave3D object file (6.0 or above): LWO
 • Nurbs surfaces vector file: NURBS
 • NormalMapper files: NMF
 • FSRad OCT files: OCT
 • Stanford Triangle Format vector file: PLY
 • Virtual Reality Modeling Language vector file: VRML
 • MDC files: MDC
 • Quake2: MD2
 • Quake3: MD3
 • Doom3 mesh vector file format: MD5
 • Half-Life: SMD
 • Quake3: BSP

Export to the following formats:
 1. Adobe Acrobat Document (*.pdf)
 2. Adobe Flash (*.swf)
 3. AutoCAD™ DXF (R2000): (*.dxf)
 4. Bitmap Files: (*.bmp)
 5. Computer Graphics Metafile: (*.cgm)
 6. GIF (*.gif)
 7. Hewlett-Packard HPGL: (*.plt)
 8. JPEG: (*.jpg)
 9. TIFF (*.tiff)
 10. Scalable Vector Graphics: (*.svg)
 11. Windows Metafiles: (*.wmf)
 12. Windows Enhanced Metafiles: (*.emf)

Languages
There is support for more than 30 languages:

Arabic
Brazilian Portuguese
Bulgarian
Belarusian
Chinese
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Greek
German
Hebrew
Hungarian
Italian
Japanese
Korean
Norwegian
Polish
Portuguese (Portugal)
Romanian
Russian
Serbian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Taiwanese
Turkish
Ukrainian

Home Page - http://www.cadsofttools.com/en/products/abviewer.html

▼ userscloud ▼
OR
▼ datafile.com ▼

From : Cyber2day.com by Soft_2Day


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Saturday, November 22, 2014

Artifact Interactive Garden Planner 3.2.25Artifact Interactive Garden Planner 3.2.25 | 23.02 MB

Design your dream garden with this very easy to use program. Arrange plants, trees, buildings and objects using an easy to use ‘drag and drop’ interface. Use tools to quickly create paving, paths and fences. Then produce a high quality color print out of your design.

Features:
• Very easy to use interface
• Save and Load your own designs.
• Use a wide range of generic plant shapes to design your garden, so you dont need to be a botanist to use it
• Produce a professional looking print out of your plan
• Use tools to quickly create paving, fences and paths.
• Generate a report of all the plants and objects in your garden
• Create a library of custom plants

Home Page - http://smallblueprinter.com

▼ tusfiles ▼

From : Cyber2day.com by M@gic™
http://www.cyber2day.com/artifact-interactive-garden-planner-3-2-25/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

PanoramaStudio Pro 2.6.5.190 (x64)PanoramaStudio Pro 2.6.5.190 (x64) | 20.54 MB

Creation of single- and multi-row panoramas of up to full spherical 360×180 degrees. PanoramaStudio Pro is the complete solution for the creation of panoramic images. Besides the easy and established creation of panoramas PanoramaStudio Pro offers now also the option to stitch arbitrary arranged images to panoramas. This allows huge panoramas, even beyond the gigapixel limit.

Highlights
• Easy user interface, large work space with a 2D and 3D preview
• Automatic alignement of single- and multi-row panoramas of up to full spherical 360×180 degree panoramas
• Seamless blending into a panoramic image
• Manual postprocessing of all steps possible
• Automatic exposure correction
• Panoramas can be connected to virtual tours in Java and Flash using hotspots
• Filters for additional image editing

Output
• Export your panoramas in various image formats, as screensavers and as interactive Java or Flash panoramas for websites
• Print panoramas in poster size on multiple pages
• Save panoramas as multi-layered image for professional post-processing

New in version 2
• A new render engine achieves an even higher quality for the panoramas
• An adaptive blending method
• A new exposure correction
• The camera database was again extended by another 200 new cameras and detects now automatically already about 1200 digital compact and SLR cameras
• Enhanced RAW import
• Many details improved…

Home Page -
http://www.tshsoft.de/en/panostudiopro_index

▼ tusfiles ▼

From : Cyber2day.com by M@gic™
http://www.cyber2day.com/panoramastudio-pro-2-6-5-190-x64/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Wednesday, November 19, 2014

FastStone MaxView 2.8 + Portable


FastStone MaxView 2.8 + Portable | 5.12 MB

FastStone MaxView is a fast, compact and innovative image viewer that supports all major graphic formats. Its intuitive layout lets you view images in a variety of ways. It even lets you view images in password-protected ZIP and RAR archive files directly and instantly, which is a perfect solution for viewing private images. It is a handy tool for quickly viewing, rotating, resizing, cropping, annotating and printing images.

Features
* Lightweight, fast and intuitive
* Auto hidden menus and toolbars to make the best use of screen space
* Full screen with many zooming options
* Crystal clear and customizable magnifier, a single click to see image details
* View detailed image information including EXIF metadata
* Slideshow with 150+ transitional effects and background music
* Lossless JPEG rotation and crop
* Add texts, arrowed-lines and highlights to images
* Many hotkeys for image navigation and manipulation (copy/move/delete/rename/rotate)
* Call external editors with a single hotkey press
* Set image as Windows desktop background (wallpaper), fun and easy
* Rich options/settings for personal preference
* Undo, Redo and Mouse Wheel support
* Common image formats support, including loading of JPEG, JPEG2000, GIF, BMP, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO, CUR, TGA and saving to JPEG, JPEG2000, TIFF, GIF, PCX, BMP, PNG, TGA
* Digital camera RAW formats support, including CRW, CR2, NEF, PEF, RAF, MRW, ORF and DNG
* View ZIP and RAR archive files directly and support 128-bit and 256-bit AES encryption
* And many more…

Home Page - http://www.faststone.org/

▼ tusfiles ▼
OR
▼ yonzy.com ▼

From: Cyber2day.com by Star@2050
http://www.cyber2day.com/mylanviewer-4-18-1-portable/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, November 17, 2014

Business Card Designer Plus 11.6.0.0 + Pro 11.6.1.0Business Card Designer Plus 11.6.0.0 + Pro 11.6.1.0 | 10.09 MB

Simply the best business card software available! Our business card software takes the complexity and confusion out of designing and printing your own custom business cards. Use our business card software to create custom business cards as you need them. Contains hundreds of professionally designed business card templates, backgrounds, textures and graphics. Includes support for all business card stock, vertical, horizontal, folded and double sided layout. Create great looking, functional business cards that get results in just a few minutes.

Key Benefits:
Create a Business Card FAST!: Use the Design Wizard to create a great looking business card from one of hundreds of business card templates in literally seconds. If you prefer you can also create a blank business card and design it yourself or import an image of an existing business card. Our business card software lets you work the way you want to.

Thousands of pre-defined backgrounds, textures and clipart images: In addition, all common image formats are supported so you can use your own pictures, logos and clipart to design the perfect custom business card for you. You can even scan pictures from a scanner or a digital camera directly into your design with our business card software.

Support for ALL Business Card Stock: Design US size, metric size or a custom business card size. A business card any size between 1 to 4 inches can be created with our business card software.

Support for all Styles of Business Cards: Standard wide business cards, tall business cards, as well as double sided, photo quality, folded and CD-R business cards. You name it and this business card software can handle it.

Print it Yourself or Have it Printed Professionally: You can print your business card on your computer’s printer and achieve excellent results or you can save your business card as an image and take it to your local print shop to have your custom business card printed professionally. Either way our business card software creates great looking business cards just for you.

Custom Printing Options: With our business card software you can print any number of business cards starting at any position on the sheet on any Windows compatible printer using our business card printing software.

Rich Text: Mix fonts, styles and colors of text within a single text object for rich text on your business card.

Graphic Effects: Crop, mirror, flip, rotate, negative, noise, gamma, etc. Even give a graphic a transparent background with our business card software.

Useful Shape Tools: Draw lines, rectangles, triangles, ellipses, diamonds and more. Use blending to make the background semi-transparent, blending into whatever is behind the shape in our business card software.

Text Effects: Our business card software lets you draw spiral, radial, arc and variable size text. Change the font, size, color, style, shadow rotation and blending. You can even display text as a barcode, an auto-increment counter or the current date and/or time.

Gradient and Texture Fills with Alpha Blending: Use a gradient or select a texture or image to fill text and shape objects to create outstanding custom business cards. Alpha Blending allows you to blend the gradient or texture into whatever is behind it.

Store Business Card Information for Multiple Employees: The built-in Personal Database to store information for multiple cards so printing a business card for employees is a breeze with our business card software.

Home Page: www.camdevelopment.com

▼ tusfiles ▼
OR
▼ nitroflare ▼

From: Cyber2day.com by Star@2050
http://www.cyber2day.com/business-card-designer-plus-11-6-0-0-pro-11-6-1-0/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

TSR Watermark Image Software 3.4.1.7 + PortableTSR Watermark Image Software 3.4.1.7 + Portable | 12.30 MB

Protect your images, photos and pictures with watermarks – Secure, fast and full featured watermarking of photos. TSR Watermark Image software, is a free program for personal use that can add digital watermarks to all your images, photos and pictures with the transparency you decide. The program can also resize the images before the digital watermark is added.

If you want to watermark your photos, you can use either text or another picture as the source of the watermark. If you want to add the watermark to the background, you can set the logo or the text to be more or less transparent, and place it wherever you want the watermark to be on the image.

TSR Watermark is available in multiple languages, currently translated languages is Turkish, Swedish, Armenian, English, German, Italian, Vietnamese, Japanese, Hungarian, Czech, Spanish, Finnish, French, Hebrew, Romanian, Serbian, Dutch, Portuguese (Brazil & Portugal), Chinese (Simplified & Traditional), Indonesian, Russian, Polish and Danish.

Home Page : http://www.watermark-image.com/

▼ tusfiles ▼
OR
▼ nitroflare ▼

From: Cyber2day.com by Star@2050


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

CoolUtils Total Image Converter 5.1.50 MultilanguageCoolUtils Total Image Converter 5.1.50 Multilanguage | 20.48 MB

Total Image Converter allows you to take an image and create a new one with a different size or format, or perform the task for huge batches of graphic files with one click. It is invaluable for web designers and other IT professionals.

Total Image Converter helps you to convert image sizes and formats. A must-have utility for all web designers. ImageConverter is unique – it supports almost all popular formats (JPG, GIF, BMP, PBM, PGM, PCX, PNG, PPM, TGA, TIF, WMF, EMF). All you have to do is to set the required size or format and Total Image Converter automatically does the rest.

With Total Image Converter, you can also resize, rotate or perform mirror images and change color resolutions. If you have lists of images to be converted, use our batch processing. You’ll get hundreds of images converted or resized with one click! ImageConverter is the best solution for converting images at a most reasonable price.

Here are some key features of “Total Image Converter”:
· All image formats
· Total Image Converter supports almost all image formats (see the list ->). It’s all-in-one solution for those who do not want to waste time and effort searching for 10 different converters to deal with different formats.
· Batch conversion
· If you have hundreds of images to be converted, you can use its batch file convert option. Just check the files that you want to process or just press Select All button to save your time. Get any amount of image files converted or resized in one click!
· 3 ways of handling
· First, there is well-thought user interface. Second, Total Image Converter seamlessly integrates into Windows. That means that you may select the file in your desktop and make right-button mouse click. You will see ConvertTo item in the standart Windows popup menu. And there is also Command line support. Run Total Image Converter from the command line within other programs.
· Built-in viewer and thumbnails
· Total Image Converter has built-in viewer. You may easily view your images inside the program before or after the conversion. You can either work with detailed list of files (name, size, type, modify, attributes) or with their thumbnails.
· Resize, rotate, crop, mirror
· With Total Image Converter you can also resize, crop, rotate or mirror images and change the color resolution (include convert to black and white color) of your graphics. Besides, you may adjust White Balance and make gamma correction. Adjust or set Brightness, Contrast or Saturation, apply shadow or use some filter. All this done when converting your image with Total Image Converter!
· Watermarking
· Total Image Converter lets you apply watermarks to your images! You may add your comment, logo or date to a single photo or a bunch of them.
· No special knowledge required
· Even if you never dealt with image converters before you will master the program in seconds. The program will itself ask you all the questions about the conversion settings and in case you are at a loss it will advise you the best setting for each conversion. Click here to make a quick tour on the program and see how simple it is to use it.
· High qualit

Home Page - http://www.coolutils.com/

▼ tusfiles ▼
OR
▼ nitroflare ▼

From: Cyber2day.com by Star@2050
http://www.cyber2day.com/coolutils-total-image-converter-5-1-50-multilanguage/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, October 16, 2014

Focus Magic 4.02 portableFocus Magic uses advanced forensic strength deconvolution technology to literally "undo" blur. It can repair both out-of-focus blur and motion blur (camera shake) in an image. It is the only software that can significantly recover lost detail from blurry images.

Information:
Name: Focus Magic
Date: 2014
Requires: Windows XP/Vista/Windows 7/8
Language: Eng
Size: 5.09 MB

▼ dfiles ▼
(OR)
▼ turbobit ▼

SoftLab-Portable.com - Portable Soft! by antan


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, September 18, 2014

EdrawSoft Edraw Max 7.8.0.2900Edraw Max enables students, teachers and business professionals to reliably create and publish kinds of diagrams to represent any ideas. It’s an all-in-one graphics software that makes it simple to create professional-looking flowcharts, organizational charts, network diagrams, business presentations, building plans, mind maps, fashion designs, UML diagrams, workflows, program structures, web design diagrams, electrical engineering diagrams, directional maps, database diagrams and more. With large pre-drawn libraries and more than 4600 vector symbols, drawing couldn’t be easier! Edraw Max lets you create a wide range of diagrams using templates, shapes, and drawing tools while working in an intuitive and familiar Office-style environment.

EDraw Max is a vector-based diagramming application with rich examples and templates. Easy to create flow charts, organizational charts, business process, UML diagrams, work flows, program structures, network diagrams, chart and graphics, mind map, directional maps and database diagrams.

With pre-drawn libraries and more than 2000 vector symbols, drawing couldn’t be easier! EDraw Max includes all the libraries and examples of EDraw product line.

EDraw Max is a new, rapid and powerful graphic design software, novel, small and exquisite, who works in the following fields:
· Flow Charts
· Organizational Charts
· Work Flows
· Software
· UML Diagrams
· Network Diagrams
· Business Process
· Charts & Graphics
· Directional Map
· Database Diagrams etc.

Here are some key features of “EDraw Max”:
· EDraw is a vector-based diagramming software, which creates flowcharts, organizational chart and network rapidly.
· Support basic flowcharts, organizational charts, business charts, hr diagrams, work flows, software diagrams, UML diagrams, maps and network diagrams.
· Powerful and easy-to-use drawing tools and many pre-drawn library objects, drawing does not need to start anew. Just drag the ready-made shapes from the toolbar and drop them on your page. Drawing couldn’t be easier!
· What You See Is What You Get. Zooming, scrolling, multi selection and multi-level undo/redo supported. No artistic skill is required. Automatically aligns and arranges everything to look great.
· Lots of shape templates. Offer more than 2000 shapes in common use, diagram drawing does not need to start anew.
· Gallery support. Offer the template storehouse to collect, manage various kinds of works of excellence.
· Distinct colors, fonts, shapes, styles, pictures, text and symbol for each object of the diagram are available.
· Common graphic format support and printing what your see is what you get.
· Easily visualize complex information with a wide range of EDraw diagrams. Make those diagrams even smarter and more useful by linking them to underlying data, which provides a more complete picture of the system or process.

New Features:
– The UI is MS Office 2010 style like. Full ribbon features.
– Added Themes, Color Themes, Effects and Fonts. Easy to change the whole diagram by changing the active theme. With the new Theme feature, you can format the colors and effects in an entire diagram with a single click.
– Real-time previews. When you scroll over the various galleries in Edraw, you’ll see your drawings and various objects change to display what they’ll look like if you decide to apply those settings. Just click on the thumbnail in the gallery to actually accept the changes. This makes it a lot faster to see, for example, how changing a color scheme will affect your drawings.
– Quick layouts and quick styles. These provide quick formatting options for the object in question, and make it easy to create good-looking slides with just a few clicks.
– Put Edraw graphics into Word, Excel, PowerPoint with one-click buttons.
– Text objects supported line space, bullet, Indent, back color, super script, sub script and more.
– Shadows in general are so very nice compared to those in previous versions. We can actually control the transparency, amount of blur, and color now.
– Shape and text presets make it really easy to apply a preset look to an object or text.
– It’s quicker to zoom in and out now using the zoom slider in the southeast corner of the screen.
– Table support.
– Recolor picture, Light and Contrast, transparent PNG support.
– Opened the Shape Sheet for senior users to create more complicated shapes.
– More 2000 clip arts.
– Improved the Insert Hyperlink function.
– Improved the Print function. Support more page sizes such as A0, A1. You can also print the large size graphics in separate pages.
– Persistent undo and redo.
– High quality graphic export.

Vector-based
– Edraw Max is a vector-based diagramming software, which means whatever size you change the diagram, it will always keep high quality.

Easy and friendly UI
– Edraw UI is MS Office-style like, it’s easy to learn and use. If you are familiar with MS Office, you are familiar with Edraw quickly.

Work with MS Office well
– Edraw provides several ways to cooperate with MS Office system.
– You can copy the selected shapes then paste it into MS Office document.
– You can insert the Edraw OLE object in MS Office application.
– You also can export the drawings to generics graphic formats such as jpg, tif, bmp. Then switch to MS Office and insert the picture.

Support almost all kinds of graphics formats
– Supports almost all the generics graphics formats, it can export or import those common graphics formats, like bmp, gif, dib, png, tif, wmf, emf, html and so on.

Save as exe file and share it with anyone without Edraw
– You can save your drawing file to exe format and share it with anyone you want, even it has no Edraw installed.

Provide drawing tools like Illustrator
– Provides a set of drawing tools like Adobe Illustrator, with those tools you can draw your own shapes or change the shapes in library.

Distribute shapes automatically
– Edraw can help you align and arrange all shapes automatically, this will speed your working.

Strong style system and plenty of beautiful build-in styles
– Edraw has an easy and quick style system, and provides a lot of pre-defined styles, which can help you make your diagram beautiful and personal in short time.

Abundant libraries and templates involving kinds of fields
– Provide abundant libraries and templates include flowcharts, organizational charts, build plans, network diagrams and more.

Define and manage your own libraries and templates
– You can draw your own shapes and documents save as libraries and templates, and use them as pre-defined libraries and templates.

Home Page - http://www.edrawsoft.com/

▼ tusfiles ▼

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

DrawWiz 1.50 Latest Full VersionDrawWiz is an intuitive drawing tool that enables you to create the sketch of a character in a few simple moves. The software enables you to select face shapes, eyes or clothing style from a large collection, in order to create the model you wish. Each character you create is easily customized by changing even the smallest detail.

Character sketch
DrawWiz offers two modes of sketching a model: the anime style or the classic drawing manner. Just like creating an avatar as a profile picture or playing a clothing game, so can you choose multiple face details in DrawWiz. You may customize the model’s jaw shape, eyes, eyebrows, nose, lips, hair and clothing style.

You may easily mix and match the hundreds of face features styles and obtain the character face you wish to view. Moreover, you may add several accessories, such as glasses, sun glasses, earrings or masks.

Select clothes and drawing style
The software offers different clothing styles and body models, according to which drawing mode you select. In anime, you may add specific features, such as funny over sized tears, large cartoonish eyes or childish hairdos. In the classic drawing mode, you can study the face features, by experimenting with realistic eye, eyebrows, nose and lips shape.

You can easily observe how even the smallest details, such as the angle of the eyebrows can completely change a person’s face. You may also change the model’s clothing, by choosing between gowns, leisure outfits or special clothes styles. Additionally, the software offers several types of paper like background, in order to simulate a sketch made on a school notebook.

Become a sketch artist in a few clicks
DrawWiz allows you to create funny and beautiful cartoon sketches of a girl. Simply select the elements you wish, from the collection of face details, then mix and match them in order to obtain a character. You may apply the background, save the model as a PNG file to a local folder, then share it online or import it to other software.

▼ tusfiles ▼

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »