နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label HTML. Show all posts
Showing posts with label HTML. Show all posts

Thursday, November 20, 2014

HTML Compiler 2.1HTML Compiler 2.1 | 7.40 MB

HTML Compiler is a program for Microsoft Windows(tm) that allows you to put an entire HTML application (including HTML, CSS, JavaScript, Images, etc.) into an standalone Windows application which can be executed like any other Windows application.

HTML Compiler allows you to customize the resulted executable file by changing their icon and establishing several other options. For example, you can allow or disallow the possibility of print the HTML pages, allow or disallow the text selection and many, many more. Also you can specify certain file types to be extracted or automatically executed.

With HTML Compiler and the power of web technologies (HTML, CSS, JavaScript, Images, etc.), you can create standalone executable applications for Microsoft Windows(tm) including Utilities, Help Files, Interactive e-books, Presentations, Tutorials, Kiosks, CD interfaces, Educational games, Sales/promotional materials, Tests and quizzes, and more…

Main program features
HTML Compiler produce standalone executables
Command Line version for batch compilations
Your app files are never extracted to the PC
Unicode support for both file names and contents
Your HTML code can to interact with your application
HTML Compiler is multilanguage and support themes
Your executables also support dozens of themes too
Password protected applications if you wanted
External JavaScript to interact with your publication
Your publications are completely royalty free
Allows compress, protect and sign applications

Home page : http://www.htmlcompiler.com/?home/&language=en

▼ tusfiles ▼
OR
▼ yonzy ▼

From: Cyber2day.com by Star@2050
http://www.cyber2day.com/html-compiler-2-1/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Wednesday, August 06, 2014

WYSIWYG Web Builder 9.4.4 Full Version free DownloadWYSIWYG Web Builder 9.4.4 | 11.31 MB

Web Builder is a WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get) program used to create web pages. WYSIWYG means that the finished page will display exactly the way it was designed. The program generates HTML (HyperText Markup Language) tags while you point and click on desired functions; you can create a web page without learning HTML. Just drag and drop objects to the page position them ‘anywhere’ you want and when you’re finished publish it to your web server (using the built in Publish tool). Web Builder gives you full control over the content and layout of your web page.

WYSIWYG Web Builder features:

• No HTML knowledge needed!
• Drag and drop objects from the toolbox on the page anywhere you like!
• Site Management. Easily add, edit, clone and structure your web pages from a single file.
• Customizable menus, toolbars, keyboard accelerators, dockable windows, tabs, autohide windows.
• Form layout object to create forms, including actions, hidden fields etc.
• Supports Form fields: Editbox, TextArea, Checkbox, Radiobutton, Combobox and Button.
• Form Wizard to create form in 4 steps. Select from a dozen ready-to-use forms.
• Rich text support: text object can contain different fonts, colors, links and sizes.
• Custom HTML object to insert your own HTML or javascripts.
• ActiveX, JAVA, Flash, Windows Media player, Quicktime, Real Audio and other Plug-In support.
• Publish your entire web site, a single page or a group of pages (to local drive or a web server) .
• Built-in Photo Gallery maker, with lots of cool features like picture frames!
• Built-in Banner maker.
• Rollover images.
• Bulleted Lists: Circle, Disc, Square, Numeric (1, 2, 3), Alpha (a, b, c) , Roman (I, II, III) and custom images.
• Image maps.
• Customize scrollbar colors for Microsoft Internet Explorer.
• Navigation bars.
• Tab Menus.
• Slide Menus.
• Ready-to-use javascripts.
• Template support. Already more than 100 templates available!
• Insert Symbols (special characters).
• Slide Show component .
• Support for third-party add-ons, using the Web Builder Component Developers Kit.
• Import existing HTML pages.
• Hyperlink Style Sheet, to customize the colors/formatting of hyperlinks.
• Built-in Popup support.
• Show optional rulers and ruler guides.
• Page transitions in Page Properties.
• Inline Frame component (IFRAME).
• Go menu: easily create a drop-down navigation menus.
• Menubar: powerful menu script that can mimic complex menus found in popular GUI applications.
• Shape object (Rectangle, Round rect, Ellipse, Diamond, Hexagon, Octagon, Parallelogram, Triangle, Trapezoid, Arrows, Flag, Flower, Heart, Signs, Stars, Talk Bubbles and much more!).
• Embedded OLE component.
• Master page object. This allows you to re-use objects from other pages (master page concept).
• Layer Object for advanced layout possibilities.
• Find/Replace for text objects.
• Validation tools for form components: EditBox, Combobox and TextArea.
• Rotation for shapes and images.
• Properties Inspector for quick object manipulation.
• Ability to group/ungroup objects.
• Image tools: Contrast, Brightness, Hue/Saturation, Flip, Rotate, Resample, Crop and Stencils.
• Image effects: GrayScale, Negative, Sepia, Blur, Soften, Sharpen, Noise, Emboss and more!
• Drawing tools: Line, Line + Arrows, Scribble, Polygon, Curve and Closed Curve.
• Photo gallery border styles/ photo frames.
• Images, shapes and form controls have a new Events Page, to easily add actions to object events!
• The PayPal eCommerce Tools are the quickest and easiest way to add eCommerce to your web site!
• RSS Feed object with podcast option.
• Blog with built-in RSS feed option.
• Google compatible sitemap generator
• and much much more!

Home Page - http://www.wysiwygwebbuilder.com/

usersfiles
.tusfiles

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Saturday, March 02, 2013

How To Add jQuery Colour Picker to Blogger


ဒီေန႔တင္တဲ့ ပုိ႔(စ္)ေလးကေတာ့ Blogger နဲ႔ Website အတြက္အသုံး၀င္တဲ့ jQuery Colour Picker ေလးပါ။

HTML Colour Cond ေတြကုိ တင္ေပးရတာ မနဲေတာ့ပါဘူး။

တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ပံုစံေတြ Cond ေတြလည္း မတူတာေၾကာင့္ ထပ္ခါထပ္ခါတင္ေပးလုိက္တာပါ။

ႀကဳိက္ၾကမယ္လုိ႔လည္းေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။


Box ေလးကုိ Mouse နဲ႔ တစ္ခ်က္ Click လုိက္ရင္ ေအာက္ပုံ အတုိင္ ျမင္ရပါတယ္။


၁။Sign In Blogger
၂။ Template
၃။ Edit HTML
၄။ Proceed
၅။ေအာက္က Cond ကုိရွာ ပါ။ Ctrl + F ကုိတြဲနုိပ္၍ရွာပါ ၊ ရွာရလြယ္ပါတယ္။

</head>

၆။ ေတြ႕ၿပီးဆုိရင္ </head> ရဲ႕အေပၚမွာ ေအာက္က Cond ကုိ ထပ္ထည့္ေပးလုိက္ပါ။


ရ။ ထည့္ၿပီးရင္ Save Template ကုိနုိပ္ ေပးလုိက္ပါ။

၈။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ - ေအာက္က Code ေတြကုိ Add a Gadget ကလစ္ၿပီး HTML/javascrip ယူ၍ ထည့္ေပးလိုက္ပါ။

<form id="bg" action="#">

<fieldset>
<legend>Background Color</legend>

<div class="fields">

<div>
<label for="colorpicker">Color Picker:</label> <input type="text" id="colorpicker" name="colorpicker"/></div>
<div class="submit">
<button id="dochange">Change Background</button>
</div>
</div>
</fieldset>
</form>
<a href="http://simonvlog.blogspot.com/2012/11/how-to-add-jquery-colour-picker-to.html" target="_blank"><small>+Grab</small></a> 


Save လိုက္ရင္ ၿပီးပါၿပီ။
Read More »

Saturday, January 12, 2013

CSS/HTML/java codes ေတြကုိ ဘေလာ့ပုိ႔(စ္)မွာ လွလွပပေလးျဖစ္ေအာင္ ထည့္နည္း

Read More »