နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label Lenovo. Show all posts
Showing posts with label Lenovo. Show all posts

Thursday, March 12, 2015

Lenovo Smartphone Firmware Collection
Lenovo ဖုုန္းမ်ားကုုိ Firmware ျပန္တင္ လုုိသူေတြ အတြက္ Lenovo Smartphone Firmware မ်ားကုုိ စုုစည္း တင္ျပေပး လုုိက္ ပါတယ္။

MODEL ANDROID ROM Version DOWNLOAD LINK File Size
Lenovo A60 Android 2.3.5 Gingerbread Download 115 MB
Lenovo A60+ Android 2.3.6 Gingerbread Download 201 MB
Lenovo A66 Android 2.3.6 Gingerbread Download 184 MB
Lenovo A269 Android 2.3.6 Gingerbread Download 161 MB
Lenovo A269i Android 2.3.6 Gingerbread Download 190 MB
Lenovo A300T Android 2.3.5 Gingerbread Download 241 MB
Lenovo A308T Android 2.3.5 Gingerbread Download 229 MB
Lenovo A316 Android 2.3.6 Gingerbread Download 201 MB
Lenovo A318T Android 2.3 Gingerbread Download 205 MB
Lenovo A369i Android 4.2.2 Jelly Bean Download 532 MB
Lenovo A376 Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich Download 289 MB
Lenovo A390 Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich Download 430 MB
Lenovo A398T+ Android 4.1.2 Jelly Bean Download 312 MB
Lenovo A516 Android 4.2.2 Jelly Bean Download 811 MB
Lenovo A586 Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich Download 204 MB
Lenovo A590 Android 4.1.1 Jelly Bean Download 737 MB
Lenovo A630 Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich Download 753 MB
Lenovo A630T Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich Download 378 MB
Lenovo A680 Android 4.2.2 Jelly Bean Download 1.09 GB
Lenovo A690 Android 2.3.6 Gingerbread Download 141 MB
Lenovo A706 Android 4.1.2 Jelly Bean Download 1 GB
Lenovo A766 Android 4.2.1 Jelly Bean Download 428 MB
Lenovo A798T Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich Download 353 MB
Lenovo A800 Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich Download 342 MB
Lenovo A820 Android 4.2.1 Jelly Bean Download 341 MB
Lenovo A828T Android 4.2.2 Jelly Bean Download 452 MB
Lenovo A830 Android 4.2.1 Jelly Bean Download 768 MB
Lenovo A850 Android 4.2 Jelly Bean Download 839 MB
Lenovo A850+ Android 4.2.2 Jelly Bean Download 900 MB
Lenovo A859 Android 4.2 Jelly Bean Download 1.1 GB
Lenovo A880 Android 4.2.2 Jelly Bean Download 431 MB
Lenovo A889 Android 4.2.2 Jelly Bean Download 493 MB
Lenovo A1000-F Android 4.2.2 Jelly Bean Download 426 MB
Lenovo A2107 Android 4.0 Ice Cream Sandwich Download 100 MB
Lenovo A3000 Android 4.2 Jelly Bean Download 571 MB
Lenovo K900 Android 4.2.1 Jelly Bean Download 646 MB
Lenovo P700I Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich Download 250 MB
Lenovo P770 Android 4.1 Jelly Bean Download 528 MB
Lenovo P780 Android 4.2 Jelly Bean Download 704 MB
Lenovo S560 Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich Download 691 MB
Lenovo S750 Android 4.2.1 Jelly Bean Download 865 MB
Lenovo S870E Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich Download 397 MB
Lenovo S880 Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich Download 353 MB
Lenovo S880I Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich Download 718 MB
Lenovo S890 Android 4.1.1 Jelly Bean Download 699 MB
Lenovo S898T Android 4.2.2 Jelly Bean Download 551 MB
Lenovo S898T+ Android 4.2.2 Jelly Bean Download 779 MB
Lenovo S920 Android 4.2 Jelly Bean Download 350 MB
Lenovo S930 Android 4.2.2 Jelly Bean Download 1.1 GB
Lenovo S938T Android 4.2.2 Jelly Bean Download 1.28 GB
Lenovo S939 Android 4.2.2 Jelly Bean Download 1.36 GB
Lenovo S960 Android 4.2.2 Jelly Bean Download 728 MB
Lenovo S968T Android 4.2.2 Jelly Bean Download 739 MB

Posts by သက္နုိင္စုိး

http://www.myanmarmobileapp.com


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Tuesday, February 10, 2015

Lenovo Stock Rom မ်ားကို တစ္ေနရာ တည္းမွာ ရယူႏိုင္ ပါၿပီမဂၤလာပါ
ဒီတစ္ခါ Lenovo ခ်စ္ ပရိတ္သတ္ ႀကီးမ်ား အတြက္ Firmware ေတြကို က်ေနာ္ ရႏိုင္သေလာက္
ရွာၿပီး တင္ေပးလိုက္ ပါတယ္။

ေအာက္မွာ အမ်ဳိး အစားအလိုက္ စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးၿပီး ေဒါင္းေလာ့ ယူလိုက္ပါ။

Lenovo A60+ Stock Rom

Model: Lenovo A60+
Country: All
Android Version: 2.3.6
How to Flash: See Instructions
Download Size: 201 MB
Download

Lenovo A66 Stock Rom

Model: Lenovo A66
Country: All
Android Version: 2.3.6
How to Flash: See Instructions
Download Size: 184 MB
Download

Lenovo A269 Stock Rom

Model: Lenovo A269
Country: All
Android Version: 2.3.6
How to Flash: See Instructions
Download Size: 161 MB
Download

Lenovo A269i Stock Rom

Model: Lenovo A269i
Country: All
Android Version: 2.3.6
How to Flash: See Instructions
Download Size: 190 MB
Download

Lenovo A300T Stock Rom

Model: Lenovo A300T
Country: All
Android Version: 2.3.5
How to Flash: See Instructions
Download Size: 241 MB
Download

Lenovo A308T Stock Rom

Model: Lenovo A308T
Country: All
Android Version: 2.3.5
How to Flash: See Instructions
Download Size: 229 MB
Download

Lenovo A316 Stock Rom

Model: Lenovo A316
Country: All
Android Version: 2.3.6
How to Flash: See Instructions
Download Size: 201 MB
Download

Lenovo A318T Stock Rom

Model: Lenovo A318T
Country: All
Android Version: 2.3
How to Flash: See Instructions
Download Size: 205 MB
Download

Lenovo A369i Stock Rom

Model: Lenovo A369i
Country: All
Android Version: 4.2.2
How to Flash: See Instructions
Download Size: 532 MB
Download

Lenovo A376 Stock Rom

Model: Lenovo A376
Country: All
Android Version: 4.0.3
How to Flash: See Instructions
Download Size: 289 MB
Download

Lenovo A390 Stock Rom

Model: Lenovo A390
Country: All
Android Version: 4.0.4
How to Flash: See Instructions
Download Size: 430 MB
Download

Lenovo A398T+ Stock Rom

Model: Lenovo A398T+
Country: All
Android Version: 4.1.2
How to Flash: See Instructions
Download Size: 312 MB
Download

Lenovo A516 Stock Rom

Model: Lenovo A516
Country: All
Android Version: 4.2.2
How to Flash: See Instructions
Download Size: 811 MB
Download

Lenovo A586 Stock Rom

Model: Lenovo A586
Country: All
Android Version: 4.0.4
Download Size: 204 MB
Download

Lenovo A590 Stock Rom

Model: Lenovo A590
Country: All
Android Version: 4.1.1
How to Flash: See Instructions
Download Size: 737 MB
Download

Lenovo A630 Stock Rom

Model: Lenovo A630
Country: All
Android Version: 4.0.4
How to Flash: See Instructions
Download Size: 753 MB
Download

Lenovo A630T Stock Rom

Model: Lenovo A630T
Country: All
Android Version: 4.0.4
How to Flash: See Instructions
Download Size: 378 MB
Download

Lenovo A680 Stock Rom

Model: Lenovo A680
Country: All
Android Version: 4.2.2
How to Flash: See Instructions
Download Size: 1.09 GB
Download

Lenovo A690 Stock Rom

Model: Lenovo A690
Country: All
Android Version: 2.3.6
the recovery mode.
Download Size: 141 MB
Download

Lenovo A706 Stock Rom

Model: Lenovo A706
Country: All
Android Version: 4.1.2
How to Flash: See Instructions
Download Size: 1 GB
Download

Lenovo A766 Stock Rom

Model: Lenovo A766
Country: All
Android Version: 4.2.1
How to Flash: See Instructions
Download Size: 428 MB
Download

Lenovo A798T Stock Rom

Model: Lenovo A798T
Country: All
Android Version: 4.0.4
How to Flash: See Instructions
Download Size: 353 MB
Download

Lenovo A800 Stock Rom

Model: Lenovo A800
Country: All
Android Version: 4.0.4
the recovery mode.
Download Size: 342 MB
Download

Lenovo A820 Stock Rom

Model: Lenovo A820
Country: All
Android Version: 4.2.1
the recovery mode.
Download Size: 341 MB
Download

Lenovo A828T Stock Rom

Model: Lenovo A828T
Country: All
Android Version: 4.2.2
Download Size: 452 MB
Download

Lenovo A830 Stock Rom

Model: Lenovo A830
Country: All
Android Version: 4.2.1
How to Flash: See Instructions
Download Size: 768 MB
Download

Lenovo A850 Stock Rom

Model: Lenovo A850
Country: All
Android Version: 4.2
How to Flash: See Instructions
Download Size: 839 MB
Download

Lenovo A850+ Stock Rom

Model: Lenovo A850+
Country: All
Android Version: 4.2.2
How to Flash: See Instructions
Download Size: 900 MB
Download

Lenovo A859 Stock Rom

Model: Lenovo A859
Country: All
Android Version: 4.2
How to Flash: See Instructions
Download Size: 1.1 GB
Download

Lenovo A880 Stock Rom

Model: Lenovo A880
Country: All
Android Version: 4.2.2
How to Flash: See Instructions
Download Size: 431 MB
Download

Lenovo A889 Stock Rom

Model: Lenovo A889
Country: All
Android Version: 4.2.2
How to Flash: See Instructions
Download Size: 493 MB
Download

Lenovo A1000-F Stock Rom

Model: Lenovo A1000-F
Country: All
Android Version: 4.1.2
How to Flash: See Instructions
Download Size: 426 MB
Download

Lenovo A2107 Stock Rom

Model: Lenovo A2107
Country: All
Android Version: 4.0
the recovery mode.
Download Size: 100 MB
Download

Lenovo A3000 Stock Rom

Model: Lenovo A3000
Country: All
Android Version: 4.2
How to Flash: See Instructions
Download Size: 571 MB
Download

Lenovo K900 Stock Rom

Model: Lenovo K900
Country: All
Android Version: 4.2.1
Download Size: 646 MB
Download

Lenovo P700I Stock Rom

Model: Lenovo P700I
Country: All
Android Version: 4.0.4
the recovery mode.
Download Size: 250 MB
Download

Lenovo P770 Stock Rom

Model: Lenovo P770
Country: All
Android Version: 4.1
How to Flash: See Instructions
Download Size: 528 MB
Download

Lenovo P780 Stock Rom

Model: Lenovo P780
Country: All
Android Version: 4.2
How to Flash: See Instructions
Download Size: 704 MB
Download

Lenovo S560 Stock Rom

Model: Lenovo S560
Country: All
Android Version: 4.0.4
How to Flash: See Instructions
Download Size: 691 MB
Download

Lenovo S750 Stock Rom

Model: Lenovo S750
Country: All
Android Version: 4.2.1
How to Flash: See Instructions
Download Size: 865 MB
Download

Lenovo S870E Stock Rom

Model: Lenovo S870E
Country: All
Android Version: 4.0.4
  the recovery mode.
Download Size: 397 MB
Download

Lenovo S880 Stock Rom

Model: Lenovo S880
Country: All
Android Version: 4.0.4
How to Flash: See Instructions
Download Size: 353 MB
Download

Lenovo S880I Stock Rom

Model: Lenovo S880I
Country: All
Android Version: 4.0.4
How to Flash: See Instructions
Download Size: 718 MB
Download

Lenovo S890 Stock Rom

Model: Lenovo S890
Country: All
Android Version: 4.1.1
How to Flash: See Instructions
Download Size: 699 MB
Download

Lenovo S898T Stock Rom

Model: Lenovo S898T
Country: All
Android Version: 4.2.2
  the recovery mode.
Download Size: 551 MB
Download

Lenovo S898T+ Stock Rom

Model: Lenovo S898T+
Country: All
Android Version: 4.2.2
How to Flash: See Instructions
Download Size: 779 MB
Download

Lenovo S920 Stock Rom

Model: Lenovo S920
Country: All
Android Version: 4.2
the recovery mode.
Download Size: 350 MB
Download

Lenovo S930 Stock Rom

Model: Lenovo S930
Country: All
Android Version: 4.2.2
How to Flash: See Instructions
Download Size: 1.1 GB
Download

Lenovo S938T Stock Rom

Model: Lenovo S938T
Country: All
Android Version: 4.2.2
How to Flash: See Instructions
Download Size: 1.28 GB
Download

Lenovo S939 Stock Rom

Model: Lenovo S939
Country: All
Android Version: 4.2.2
How to Flash: See Instructions
Download Size: 1.36 GB
Download

အခ့်ဳိ လင့္မ်ားသည္ အဆင္မေျပတာေတြ ရွိပါတယ္ ရသေလာက္ သာယူၾကတာေပါ့ဗ်ာ

Download ဆိုတာကို နွိပ္လုိက္ၿပီး တာနဲ႔ ေအာက္က ပံုအတိုင္း ျပေနခဲ့ရင္ေတာ့ က်ေနာ္
အနီေရာင္ေလးနဲ႔ ၀ိုင္းျပထားတဲ့ ေနရာေလးကို ထပ္ႏွိပ္ေပး လိုက္ပါ။Credit androidxda.com

အဆင္ေျပပါေစ

By : ဇူးနစ္(နည္းပညာ)
From : www.zunite.org


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Sunday, December 07, 2014

Download Android Jelly Bean 4.2.2 stock firmware for Lenovo S660 smartphoneမဂၤလာပါ Android firmware Lenovo S660 smartphone ကိုင္ေဆာင္ ထားတဲ့ ေဘာ္ေဘာ္ေတြ အတြက္
firmware Lenovo ေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။

ေအာက္မွာအေသးစိတ္ၾကည့္ၿပီး လိုအပ္ ရင္ေတာ့ေဒါင္းသြား နိုင္ပါတယ္........

 • Archive name: Lenovo S660 MTK6582 175644-20141106
 • Archive file size: 421 MB
 • Image file: Lenovo_S660_70_lang_ROM_NEW / Lenovo-S660_140228_Lang
 • Firmware: Android Jelly Bean 4.2.2 stock firmware
 • Model: Lenovo S660 smartphone
 • Platform: Mediatek MT6582
 • project: MTDTtest
 • Config_version: V1.1.1

Download Android Jelly Bean 4.2.2 stock firmware for Lenovo S660 smartphone from

▼ solidfiles ▼
OR
▼ filefactory ▼

by ေမာင္ေစတနာ


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »