နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label Partition-HD. Show all posts
Showing posts with label Partition-HD. Show all posts

Wednesday, July 01, 2015

Partition Logic 0.77 CD / DVD / FDD / USB
ဒီတစ္ခါေတာ့ ကြန္ျပဴတာေတြမွာ ဟာ့ဒ္ဒစ္ကို အခန္း / အကန္႔ ေလးေတြ ခြဲၿပီး အသုံးျပဳ ႏိုင္ရန္ စိတ္ႀကဳိက္ ဖန္တီးယူ ႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲေလး တင္ေပး လိုက္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ Computer Partation အတြက္ သင့္ေတာ္မယ့္ Tools ေလးေတြ ပါဝင္ ပါတယ္။ အထဲမွာ အမ်ိဳးအစား အလိုက္ ISO ဖိုင္ေလးေတြပါ ထည့္ေပး ထားပါတယ္။ အဆင္သင့္ Burne ၿပီး သုံုးႏိုင္ပါတယ္။ ဖိုင္ဆိုဒ္ ကလည္း 4 MB ပဲ ရွိပါတယ္။ဒီမွာ ႏွိပ္ၿပီး ေဒါင္းယူပါ 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ရည္႐ြယ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Sunday, January 25, 2015

AOMEI Partition Assistant Professional & Server & Technician & Unlimited Edition 5.6.2AOMEI Partition Assistant Professional & Server & Technician & Unlimited Edition 5.6.2 | 41.93 MB

AOMEI Partition Assistant is an easy to use all-in-one Hard Disk Partition Software. It offers various free partition management features for both all home users and commercial users. Hunting for an easy-to-use software to fix hard disk partition problems for Windows OS? AOMEI Partition Assistant Standard is the right one for your PC, guaranteeing you get the full features for creating, resizing, moving, copying, deleting, wiping, aligning, formating, merging, splitting partition and more… AOMEI partition manager enables you to extend the available space on hard disk quickly for improve the capacity for the original partition. The smart migration wizard could easily assist you to migrate OS to another hard disk including SSD and HDD. Built-in step by step wizards realize you to easily finish complex operations including copying partition, cloning entire hard disk. All thanks to the stable partition recovery wizard, the lost and deleted partition is not your problem any more. Creating bootable CD allows you to get access your hard disk even the original OS crashed.

AOMEI Partition Assistant 5 was added a lot of new features and fixed the previous bugs perfectly. The OS migration wizard empowers you to migrate OS to another hard disk including SSD and HDD without reinstalling OS and applications. Creating bootable CD allows you to manage your hard disk even the Windows OS is out of reach or system is unable to boot.

AOMEI Partition Assistant Pro is packed with more features than Standard Edition, specially designed pro PC users, workstation users, commercial users and some advanced users who are willing to pay for the excellent product.

Partition Manager Features:
• Resize and move partition without data loss.
• Merge adjacent partitions into one.
• Merge unallocated space to a partition.
• Split one big partition into two or more.
• Allocate free space from one partition to another.
• Copy (Clone) partition to new hard drive.
• New! Align partition to boost performance and lifespan of disk.
• New! Change partition type ID and change serial number.
• New! Linux partition management: create, delete, format, wipe, copy, recover Ext2/Ext3 partition, etc.
• Create more partitions even without unallocated space.
• Delete, format and wipe partition easily.
• Convert primary to logical partition and vice versa.
• Convert FAT partition to NTFS file system.
• Change partition label and drive letter.
• Hide and check partition, wipe unallocated space.
• Set active partition and view partition properties.

Disk Management Features:
• Copy (Clone) disk without reinstalling Windows and applications.
• New! Convert MBR to GPT disk and vice versa.
• New! Rebuild MBR to repair or add boot code.
• Delete all partition on a disk directly.
• Wipe hard drive to permanently erase sensitive data.
• Disk surface test to check and fix bad sectors.
• Initialize disk.
• View disk properties.

Easy Wizards:
• Extend Partition Wizard: built-in “Extend system partition” and “Select any partition”.
• Disk Copy Wizard: built-in “Copy Disk Quickly” and “Sector-by-Sector Copy”.
• Partition Copy Wizard: built-in “Copy Partition Quickly” and “Sector-by-Sector Copy”.
• New! Migrate OS to SSD or HDD: system migration to solid state drive or hard disk drive.
• New! Partition Recovery Wizard: recover lost or deleted partitions with ease.
• New! Make Bootable CD Wizard: manage disk partitions under WinPE 3.0 disk.

Supported Technologies:
• Improved algorithm to ensure a faster & safer process of moving partition.
• Enhanced data protection technologies to keep data safe.
• Flexible and adjustable drag & drop interface makes the complicated simple
• Preview any partitioning tasks before apply to the hard disk.
• Provide option to shut down the computer after completing all operations.
• Support all hardware RAID, such as RAID 0, 1, 5, 10, etc.
• Support virtual disk partition in VMware, VirtualBox and Virtual PC.
• Support most HDD standards, such as IDE, SCSI, SATA, SAS, SSD, USB 1.0/2.0, IEEE 1394 (FireWire)
• Support removable device, such as USB flash drive (New!), memory card, memory stick and so on.
• Support file systems including FAT, FAT32 and NTFS.
• New! Support MBR disk and GPT disk up to 4TB.
• Support up to 32 disks in one system.
• Support Windows 8 (New!), Windows 7, Windows Vista, Windows XP, and Windows 2000 Professional.
• Support Windows Server 2000, 2003, 2008, Windows Small Business Server 2003, 2008, 2011, and Windows Home Server 2011 (New!).

Multi-language support: for English, German, French, Spanish, Italian, Japanese, Portuguese, Hungarian, Polish, Russian etc.

AOMEI Partition Assistant Standard is free for all users who work on Windows 8/7/Vista/XP (both 32 and 64bit).

The flawless and robust functions are brought together for Windows Server 2000, 2003, 2008, Windows Small Business Server 2003, 2008, 2011, Windows Home Server 2011 and Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Windows 2000 Professional on MBR and GPT disk including: Partition Manager, Disk Management and Easy Wizards.

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, January 08, 2015

BestCrypt Volume Encryption 3.70.10BestCrypt Volume Encryption 3.70.10 | 6.47 MB

BestCrypt Volume Encryption – This is the first program that opens a new class of product that encrypts disk volumes (Disk Volume Encryption). With this software users can encrypt the disk partitions as usual, and modern disk volumes located on different disks, such as overlapping of volumes (Spanned volumes), Striped (Striped), Mirror (Mirrored) and RAID-5 volume.

BestCrypt Volume Encryption is easy to install and easy to use. With BestCrypt Volume Encryption can encrypt volumes of users and access them without keeping in mind all the information about their location on disk.

New features in version 3:

Better protection for encrypted volumes when reconfiguring disk drives.

In earlier versions the user to change the size of the encrypted volumes, as well as the location and type of the array software (Software RAID), was required to decipher them. Version 3 software automatically adapts its internal information about encrypted volumes to changes in their configuration.

Two-level authentication using conventional removable drives (eg, USB-flash drives). In the three versions of the program the user can move the encryption keys to removable media. In this case, the user who needs access to the encrypted, you must: 1) know the password of the key, and 2) have a removable media, which holds the key.

Boot the computer with the encrypted boot / system disk volume on the network. In this case, the encryption key is not stored on your computer and the remote server. This provides an additional level of security for the enterprise program. Since the keys are stored on a corporate server, access to the encrypted computer is possible only if it is connected to the corporate network.

Support for the new extended instruction set of instructions (AES-NI) for the latest Intel processors. As a result, the speed of AES encryption using AES-NI instructions increases by 5 times. The total increase in the rate of access to the encrypted disk partitions – up to 30.

The minimum initial encryption. In earlier versions the user had to encrypt the entire disk volume before using it. If the disk is large (several terabytes), the primary encryption process will take many hours. In the three versions of BestCrypt Volume Encryption, if the drive is empty, the user can start the Format. The minimum initial encryption., Thus avoiding the lengthy process of sector-based encryption. Tom is just marked as “encrypted” and all information will be recorded on the disc later, will also be encrypted. Unused disk space will remain encrypted. If desired, the user can start the process Erase. Format. The minimum initial encryption .. In this case, that will be overwritten, formatted and marked for encryption.

Automatically mount at boot time. 3 version of the device uses Trusted Platform Module (TPM), available on many motherboards to automatically reboot computer with an encrypted boot / system disk. This function is needed to manage servers that need to work around the clock. If that server is encrypted with a boot / system volume, after every reboot the server requires manual entry of a password. With this option, the server administrator can choose the time interval in which BestCrypt Volume Encryption will support automatic restart of the computer with TPM.

Device support eToken Pro Java company SafeNet (formerly Aladdin). Earlier versions of the two-tier authentication BCVE supported by a device eToken R2 and eToken Pro. eToken Pro Java – the last device, developed by SafeNet for similar purposes.

Options for connected encrypted removable drives: protection against accidental formatting and automount. If Windows detects and nezamontirovanny encrypted disk, then asks the user to format it. As a result, very often encrypted disk is incorrectly formatted. In the three versions have the option to disable these Windows messages and, if enabled by appropriate additional option, it is proposed to access the disk left asymmetric.

In the three versions of supported devices with physical sector size other than 512 bytes.


Home Page :
http://www.jetico.com/encryption-bestcrypt-volume-encryption/

datafile.com
OR
tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Wednesday, December 31, 2014

Active Partition Recovery Professional 11.1.0Active Partition Recovery Professional 11.1.0 | 21.19 MB

Active Partition Recovery is a powerful software utility, designed to restore accidentally deleted partitions. The software can restore any deleted partition or logical drive (FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5) also scan hard drives and detect deleted FAT and NTFS partitions and/or Logical Drives. Using Active@ Partition Recovery you can create Drive Image (for backup purposes), preview files and folders on deleted partition or drive, to recover proper data. Active@ Partition Recovery aloows to backup MBR (Master Boot Record), Partition Table, Boot Sectors, then to restore MBR, Partition Table or Boot Sectors from backup if damaged.

Active Partition Recovery Professional package contains both DOS and Windows versions of Active@ Partition Recovery. It is an universal solution to recover both system partitions (from DOS environment) and non-system ones (in Windows environment).

NEW! Active Partition Recovery Toolkit is an ultimate data recovery tool set. In addition to DOS and Windows versions of the software, it contains downloadable Bootable Windows ISO Image that you can burn to CD-ROM and boot Windows from this CD-ROM to recover partitions (including the system ones) as well as to recover particular files and folders from the familiar Windows environment. Active@ File Recovery utility is also included to allow you to save your files and folders in case of unsuccessful partition recovery (for example, the file system itself is severely damaged and Windows is unable to recognize the partition after recovery).

Active Partition Recovery toolkit includes the following main features:
• Restores lost partitions & disks back to working state
• QuickScan easily detects partitions being deleted but not re-formatted
• SuperScan – low-level scan detects re-formatted & damaged partitions
• Includes Active@ File Recovery – last chance file recovery tool
• Backup & Restore disk partitioning info and Rollback changes
• Fixes damaged MBR (Master Boot Record) and Partition Table
• Creates a Disk Image – data backup for data recovery purposes
• Supports Windows 7 & 8, XP & Vista, Windows Server 2003 & 2008, WinPE
• Recovers deleted FAT/exFAT/NTFS/HFS+/UFS/Ext2/Ext3/Ext4fs file systems
• Recovers IDE, SATA, eSATA, SSD, SCSI, RAID, USB Flash Disks and Memory Cards
• Recovers volumes lost due to accidental disk formatting, damage by virus attack, malicious program, or a power failure…

What’s New in Active@ Partition Recovery Toolkit 11.0:
* Added LastChance recovery method
* Added Linux BtrFS file system recovery
* Added option of recovery only files & folders
* Built-in File Organizer for signature files
* Latest Active@ Disk Editor 5
* New Ultimate package now includes LiveCD…

Home page: http://www.partition-recovery.com
datafile.com
OR
tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Friday, November 21, 2014

EASEUS Partition Master 10.2 Server / Professional / Technican / Unlimited EditionEASEUS Partition Master 10.2 Server / Professional / Technican / Unlimited Edition | 30.26 MB

EASEUS Partition Master is comprehensive hard disk partition management tool and system partition optimization software, Professional Edition can let you enjoy all the powerful basic and advanced partition functions. It is especially for business users who run Windows XP/Vista/Windows 7 32/64 bit and want to optimize the disk usage and better manage disk space. More advanced than Home Edition, it can help you create bootable CD/DVD in case of system boot failure.

Overview:
• Extend system partition to maximize computer performance.
• Copy wizard to backup all data or copy entire hard disk to another without Windows reinstallation.
• Basic partition features for better managing hard disk and maximizing computer performance.
• Advanced partition features to maximize computer performance and minimize computer downtime.
• Usability features allow you to operate directly on the disk map with the drag-and-drop and preview the changes.

Here is a main function list about EASEUS Partition Master can perform:
• Resize/ Move partitions
• Create partitions
• Delete partitions
• Delete all partitions
• Label partitions
• Format partitions
• Check partitions
• Partition scheme
• Create Bootable Disks

Home Page - www.partition-tool.com

▼ tusfiles ▼
OR
▼ nitroflare ▼

From : Cyber2day.com by M@gic™
http://www.cyber2day.com/easeus-partition-master-10-2-server-professional-technican-unlimited-edition/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, September 01, 2014

IM-Magic Partition Resizer 2.1.1 Professional EditionWindows 7, or even 8 / Vista / XP စတဲ့ computer ေတြမွာ hard disk ေတြကို ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာ ေပါင္းစည္းဖို႔ IM-Magic
Partition Resizer 2.1.1 Professional Edition ေလးကို Key ထည့္ၿပီးတင္ေပး လိုက္ပါတယ္။

ဒီေကာင္ေလး ကေတာ့ မိမိ computer ထဲက hard disk ေတြကို မိမိ လိုသေလာက္ အပိုင္းပိုင္း ခြဲျခားႏိုင္သလို မိမိ ခြဲျခား
ထားတဲ့ အပိုင္းပိုင္း ေတြကိုလည္း စုၿပီး တေပါင္းတည္းျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ ေပးႏိူင္ပါတယ္ ။

file size က 3mb ပဲရွိၿပီး ေပါ့ပါး သြက္လက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္ ။


IM-Magic Partition Resizer 2.1.1 Professional Edition | 3.5 Mb

[INFO:]
Need a partition magic for Windows 7, or even 8/Vista/XP? IM-Magic Partition Resizer Pro plays a magic on disk volume extending, shrinking to redistribute disk space when it has low disk space alter especially when system boot usually the C drive running out of space.

[INSTALL NOTES]
(1): Please use 7Zip/WinRAR/Universal Extractor to EXTRACT FILES
(2): run the setup
(3): Use the given serial key to activate
(4): Enjoy and Support Developers, Buy It, They Deserved It!

NOTE
Keygens, patches, Activators, Cracks, Loaders etc. are always scanned with Kaspersky Internet Security 2014 Latest Version to Avoid Virus Issues. Different Anti-viruses may give different results

▼ usersfiles ▼

From: Pyae Phyo (MMiTD) by ရန္ကုန္သား


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Monday, March 31, 2014

Macrorit Disk Partition Expert 3.4.4 Professional Edition + Portableဒီေကာင္ေလး ကေတာ့ extend system partition, resize move partitions, create, format, delete
partition, တို႔အျပင္ Converting NTFS to FAT32 Partition အစ ရွိသည္တို႔ကို လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္
ေသာ Disk Partition ေဆာ့စ္၀ဲျဖစ္ပါတယ္။

Protable ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အသံုးျပဳရ လြယ္ကူပါတယ္။ မိမိၾကိဳက္ သလို ပါေတးရွင္း ခြဲၿပီးမွ အသင့္ျဖစ္ၿပီ
ဆိုမွာ Apply ႏွိပ္ရံုပါပဲ။

မည္သည့္ ကဒ္မ်ားကို မဆို ပါေတးရွင္း ခြဲလို႔ ရပါတယ္။ ၀င္းဒိုးအားလံုးမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ ပါတယ္။

With the enhanced disk partitioning technology, Macrorit® Disk Partition Expert came out. As the latest partition magic pro alternative software, it provides powerful features that enable users to extend system partition, resize move partitions, create, format, delete partition, besides these, it also possesses the unique data protection technology and best data moving algorithm, which means it guarantee the 100% data safety and the fastest data partition moving speed.

Everybody wants to accomplish the related disk partition operations with zero-risk and wishes all these can be done in a fast speed; luckily, Macrorit® Disk Partition Expert hereby is the right choice for small business who are running Windows 7/8/XP/Vista/2000 Professional both 32 and 64 bit.

Key Features:
• New! 1 second to extend NTFS partition for Windows Vista and later OSs.
• New! Extend system partition without REBOOT for Windows Vista and later OSs.
• New! Align partition: improve the speed of disk on reading and writing data, especially for

SSD.
• New! Upgraded to the famous Windows 8 / Office 2013 user interface.
• New!Added portable edition for windows.
• New! Added Core.api. Bugs fixed in previous version: including 0x00004642 error code;

ERR_EXTEND_VOLUME, etc.
• Convert MBR to GPT disk without data losing.
• Wipe free space/unallocated space.
• Shorten the loading time, added splash.
• Convert Primary partition to Logical without data loss and vice versa.
• Support to resize FAT partition and change cluster size.
• Support to resize FAT32 partition up to 2TB.
• Support to format large drive in FAT32 partition up to 2TB.
• Convert NTFS to FAT32 – Easy Approach to Converting NTFS to FAT32 Partition.
• Extend system partition – Solve your OS low disk space problem and keep it running normally.
• Resize & Move partition – Change partition size and location as you wish at a fairly fastspeed.
• Super-Fast Disk Defragmentation – Smart defrag works while processing related disk partition
operations.
• Create/delete/format partition(s); wipe unallocated space, partition or whole disk.
• Partition surface test & Check hard disk; copy partition, migrate OS to a new hard drive.
• Support disk larger than 2TB, full support 512Byte/1K/2K/4K sector size.
• Works on Windows 7/8/XP/Vista/xp both 32 & 64 bit.

Benefits:
• Guaranteed data safety: Power-off data protection and data disaster tolerance.
• Maximum hard drive performance & disk stability.
• Experience the unexpected super-fast resizing and moving partition speed.
• All-in-one partition software provides you powerful and completely features.

What's new in version 3.4.4:
• Fixed: In the case of no reserved partition before the MBR, to select the partition, will lead

to difference between UI viewed size and actual size.
• Fixed: If you have not been committed after MBR convert to GPT operation, creating a new

partition will not be carried out.
• Fixed: The align operation when create a new partition in GPT will generate assertion.
• Fixed: In case of disk sector larger than 1k, NTFS FORMAT cannot carry out correctly.

 1. Installation
 2. install the setup
 3. This is a portable version no need to activate
 4. enjoy.....

firedrive
BillionUploads

From: ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္(ပုသိမ္) by ရန္ကုန္သား


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Wednesday, January 22, 2014

MiniTool Partition Wizard Server 8.1.1 RetailMiniTool Partition Wizard Server 8.1.1 Retail | 14.02 MB

As a partition magic alternative, MiniTool Partition Wizard Server Edition is a magic partition software optimized for business environment with advanced features such as Merge Partition, Convert Dynamic disk to Basic disk and Change cluster size. Business users and system administrators can use our magic partition manager to Resize Partition, Move Partition, Merge Partition, Change Cluster Size, Copy Partition, Copy Disk, Create, Delete and Format partitions, Convert and Explore partitions, Hide and Unhide partitions, Convert Dynamic Disk to Basic Disk and much more. Our partition magic software supports Windows 2000, XP, Vista and Windows 7. And MiniTool Partition Wizard Professional Edition could be used in business environment. MiniTool Partition Wizard Server Edition is a server partition manager specially designed for Windows Server 2000/2003/2008. Our partition manager server edition is designed for system administrators and advanced users to manage both server and non-server disk partitions. MiniTool Partition Wizard Server Edition manages Windows servers quickly and safely. When you use the “Move/Resize Partition” function, the Enhanced Data Protecting technology keeps your data safe even in cases of power outages or hardware failure.

Features
• Resize/Move Partition: Easily resize/move partition without data loss.
• Create, Format, Delete Partition.
• Convert Partition format from FAT to NTFS.
• Hide and Unhide Partitions, set active partition, label drive letter.
• Merge Partition. NEW!
• Hot Extend Partition without reboot. NEW!
• Change cluster size without data loss. NEW!
• Support Linux Ext2, Ext3. NEW!
• Partition Copy: Copy entire partition to unallocated space with high performance file-by-file. moving technology. Backup or move data without any data loss.
• Partition Recovery: Scan disk to restore deleted or damaged partitions.
• Hard Disk Copy: Copy an entire disk to a different diskquickly and easily with data clone technology. Backup disk data without data loss.
• Support Windows 32/64 bit Operating Systems.
• Visually demonstrate your disk/partition configuration to preview changes before apply.
• Support RAID.
• Support single disks or partitions larger than 2 TB
• Support up to 32 hard disks within one system.
• Set partition as primary.
• Set partition as logical.
• Rebuild MBR.
• Convert Dynamic Disk to Basic Disk.
• Disk Surface Test.
• Partition Surface Test.
• Change Partition Serial Number.
• Change Partition Type ID.

Download MiniTool Partition Wizard Server 8.1.1 Retail ( 14.02 MB )

tusfiles

Registered softwares free download latest version by Fun Mujja
Read More »

Sunday, January 19, 2014

Gilisoft Full Disk Encryption 3.2.0GiliSoft Full Disk Encryption’s offers encryption of all disk partitions, including the system partition.Through password protecting a disk, disk partition or operating system launch, the program disables any unauthorized reading/writing activity on your disk or PC, restricts access and launch of specific disks and files. It provides automatic security for all information on endpoint hard drives, including user data, operating system files and temporary and erased files. For maximum data protection, multi-factor pre-boot authentication ensures user identity, while encryption prevents data loss from theft.

Features and Benefits:

•Full Disk Encryption
Automatically encrypts all information on the hard drive – including user data, the operating system, temporary files and erased files, for maximum data protection.

• Pre-Boot Authentication
Ensures that only authorized users are allowed to access the endpoint. All valid credentials must be provided before the operating system will boot.

• Support USB Disk Encryption
The primary function of GiliSoft Full Disk Encryption is hard drive and flash memory encryption. Pre-boot authentication and encryption of the whole drive, including the system files, gives this software superiority over similar products.

• User-friendly interface
The application has a user-friendly interface and doesn’t require constant attention. No additional skills are required to use this software. GiliSoft Full Disk Encryption can guarantee your computer security, privacy and complete data protection from undesirable access.

• Superior data security
FDE is a hardware feature incorporated into the drive to protect data where it is stored or data at rest.

Inside the drive is a complete computing system, including a CPU used for data encryption and decryption. Since FDE uses its own CPU, the user does not suffer performance issues as with software encryption.

FDE is transparent to the user and independent of the operating system; users don’t need to turn the encryption feature on and cannot turn it off. FDE is always encrypting and the data is always protected.

The FDE drive interface closely controls access to drive resources. There is no direct memory access and program memory is separate from data storage, minimizing the risk of any backdoor data breach.

FDE comes complete with its own memory, a multitasking operating system and an abundance of storage space, all in the hard drive’s closed computing environment.

OS : Windows XP/Vista/Windows 7/8 (32&64)
Language : English

Screenshot :


Download Gilisoft Full Disk Encryption 3.2.0

WORLD OF CRACKS by WORLD OF CRACKS
Read More »

Monday, January 06, 2014

EaseUS Partition Master 9.3 (All Editions) + Server Edition + Bootable WinPE CDEaseUS Partition Master 9.3 (All Editions) + Server Edition +
Bootable WinPE CD | 172.65 MB & 17.78 MB

EASEUS Partition Master is comprehensive hard disk partition management tool and system partition optimization software, Professional Edition can let you enjoy all the powerful basic and advanced partition functions. It is especially for business users who run Windows XP/Vista/Windows 7 32/64 bit and want to optimize the disk usage and better manage disk space. More advanced than Home Edition, it can help you create bootable CD/DVD in case of system boot failure.

Overview:
• Extend system partition to maximize computer performance.
• Copy wizard to backup all data or copy entire hard disk to another without Windows reinstallation.
• Basic partition features for better managing hard disk and maximizing computer performance.
• Advanced partition features to maximize computer performance and minimize computer downtime.
• Usability features allow you to operate directly on the disk map with the drag-and-drop and preview the changes.

Here is a main function list about EASEUS Partition Master can perform:
• Resize/ Move partitions
• Create partitions
• Delete partitions
• Delete all partitions
• Label partitions
• Format partitions
• Check partitions
• Partition scheme
• Create Bootable Disks

EaseUS Partition Master 9.3 (All Editions) + Server Edition + Bootable WinPE CD
EaseUS Partition Master 9.3 (All Editions) + Bootable WinPE CD


Download Link

EaseUS Partition Master 9.3 Server Edition

Download Link

Registered softwares free download latest version by Fun Mujja
Read More »

Saturday, January 04, 2014

MiniTool Partition Wizard Professional Edition 8.1.1 Fullမဂၤလာပါဗ်ာ.. ဒီေဆာ့ဝဲလ္ေလး ကေတာ့ MiniTool Partition ေလးပါ.. တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ partition
Manager ေဆာ့ဝဲလ္ပါ။

Hard Disk ေတြကို Resize Partition, Move Partition, Merge Partition, Extend Partition, Split Partition,
Change Cluster Size, Copy Partition, Copy Disk, Create, Delete and Format partitions, Convert
and Explore partitions, Hide and Unhide partitions, Convert Dynamic Disk to Basic Disk အျပင္ အ
ျခား လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ လည္းရွိပါေသးတယ္.. ။

လိုအပ္တဲ့သူမ်ားရွိရင္ ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းယူ သြားလိုက္ပါဗ်ာ။

solidfiles
app.box
Read More »

Friday, January 03, 2014

EaseUS Partition Master 9.3 Full Unlimited EditionEaseUS Partition Master Unlimited Edition is an ALL-IN-ONE partition solution and reliable PC & Server disk management toolkit, especially for large enterprise users. It allows unlimited usage within your company. It covers all the features of EaseUS Partition Master Server Edition and brings together flawless hard disk management for Windows Server 2000/2003/Home Server/2008(R2 SP1 included)/2012 and Windows 2000/XP/Vista/Windows 7(SP1 included)/Windows 8 on MBR and GUID partition table (GPT) disk including: Partition Manager, Disk & Partition Copy Wizard and Partition Recovery Wizard.

State-of-the-art and Affordable Disk Management Software

Cost-effective Windows Server partition manager and disk management toolkit with only 50% of the price of competitors.

Easy-to-use wizard allows implementation of professional and reliable disk management.

Partition Manager Solution

Best solution to Create, Delete, Resize/Move, Merge, Split, Wipe or Format partitions to make better use of hard drive capacity.

Partition Recovery Solution

Designed to recover deleted or lost partition on unallocated space or recover lost partition after repartitioned hard drive.

Disk/Partition Copy Solution

Easily upgrades/migrates/copies disk and volumes for data protection or disk upgrade, no Windows system reinstallation required.

System Performance OptimizationBest solution for safely maximizing PCs and Servers performance under Windows and WinPE based bootable disk.

Top Benefits:

Allow unlimited usage within one company to save time and money.
Compatible with Windows Operating System based on GPT drive and UEFI/EFI boot, especially for Windows 8.
New! Activate Trial Edition directly, no need to re-download and reinstall the application.
Hot! Minimize Servers’ downtime by extending NTFS system partition without reboot.
Upgrade system disk to a bigger one with one-click.
Safely merge adjacent partitions into one without data loss.
Repair RAID-5 volume by reconstructing the data of the failed member on another disk.
Support command line, special for running a batch file to manage partitions.
Manage PCs & Servers with full data protection under Windows & WinPE based bootable disk.
Support up to 2TB partition on MBR disk and 4TB partition on GPT disk
Free technical support service and after-sale service.
Support Windows Server 2012 and Windows 8.

Supported Operating Systems:

New! Support Windows 8/Windows Server 2012
Windows 7 32 bit and 64 bit Edition
Windows Vista 32 bit and 64 bit Edition
Windows XP Home Edition and Professional 32 bit and 64 bit Edition
Windows Server 2008 32 bit and 64 bit Standard, Enterprise and Datacenter Edition, Windows Web Server 2008
Windows Server 2008 R2 SP1
Windows Server 2003 32 bit and 64 bit Standard and Enterprise Edition, Windows Small Business Server 2003
Windows 2000 Professional and Server/Advanced Server SP4
Support Windows Home Server

 • Language: Ml
 • Medicine: Crack
 • Size: 20,84 Mb.

Link1
Link2

Password: www.saisoftwarecracks.net

Ref; WORLD OF CRACKS by admin
Read More »

Saturday, December 14, 2013

EASEUS Partition Master 9.3 Professional FullEASUS Partition Master ရဲ့ ေနာက္ဆံုးထြက္ ဗားရွင္းကို သူငယ္ခ်င္းတို႔ အတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊

ဒီေဆာ့ဖ္လ္ဝဲကို အသံုးျပဳၿပီး partition မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပသနာကို ေျဖ႐ွင္းေပးၿပီး disk ကိုပါ စီမံခန့္ခြဲႏိုင္ပါ
တယ္၊ Partition ကို တိုးခ်ဲ့ၿပီး low disk space ဆိုတဲ့ျပသနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။

Partition ကိုေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ အသစ္လုပ္ျခင္း၊ (Delete) ဖ်က္ျခင္း၊ အညြန္းတပ္ျခင္း၊ Format ခ်ျခင္း၊ စစ္
ေဆးျခင္းတို့ကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒီေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ အေၾကာင္း အျပည့္အစံုႏွင့္ ဘယ္စက္ေတြမွာ အသံုးျပဳႏိိုင္လဲ ဆိုတာကို ေအာက္မွာဖတ္ႏိုင္ပါ
တယ္။

Overview:
Extend system partition to maximize computer performance.
Copy wizard to backup all data or copy entire hard disk to another without Windows reinstallation.
Basic partition features for better managing hard disk and maximizing computer performance.
Advanced partition features to maximize computer performance and minimize computer downtime.
Usability features allow you to operate directly on the disk map with the drag-and-drop and preview the changes.

Here is a main function list about EASEUS Partition Master can perform:
 • Resize/ Move partitions
 • Create partitions
 • Delete partitions
 • Delete all partitions
 • Label partitions
 • Format partitions
 • Check partitions
 • Partition scheme
 • Create Bootable Disks

OS: Windows Server 2000, 2003, Home Server, 2008 R2 SP1, 2012 and Windows 2000, XP, Vista, 7 SP1, 8. (x32-x64)

solidfiles
Ge.tt

Internet for Myanmar by Harris Nyi
Read More »

Saturday, December 07, 2013

IM-Magic Partition Resizer 1.1.0 Pro Edition Full Version Free DownloadExtend any partition without data loss? Download IM-Magic Partition Resizer Free, the free partition magic software to help expand, move, shrink, and merge partitions without destroying the data. It only requires a few clicks from you to command the program move the fences to rearrange the disk partition territory and keep your files untouched.

Extend C System Drive
C drive running out of space? IM-Magic Partition Resizer Free helps to increase the boot volume to save your system from reformatting disk, reinstalling operating system, moving data to other places. Resizing the system partition would be an easy job to perform even for tech naives. You may download this freeware to redistribute free space from other volume to system volume and get c drive increased.

Shrink Partition
Shrinking drive size without losing data is possible with IM-Magic Partition Resizer Free. You may decrease a large volume which holds too much free space without formatting it. And redistribute the free space to other drives.

Redistribute Disk Free Space
When your disk partitions are either running out of space or with a lot free space, you may use this freeware to re-arrange the fences for better computer performance.

Merge Partitions
By merging partitions, you may want to merge at least two volumes into one. IM-Magic Partition Resizer lets you do this merging partitions a safe way, by shrinking, moving and redistributing the free space.

100% of Safety
With unique safety power, this program will never hurt your data nor partition and provides a 100% of safety for the whole repartitioning even when your computer was shut down accidentally during the resizing.

Download Link Here

Danisoftwares Registered softwares free download latest version by Fun Mujja
Read More »