နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label Process. Show all posts
Showing posts with label Process. Show all posts

Monday, December 22, 2014

Bitsum Technologies Process Lasso Pro 7.4.1.0 Beta Multilingual (x86/x64)Bitsum Technologies Process Lasso Pro 7.4.1.0 Beta Multilingual (x86/x64) | 2.45 MB

Process Lasso is a unique new technology that will, amongst other things, improve your PC’s responsiveness and stability. Windows, by design, allows programs to monopolize your CPU without restraint — leading to freezes and hangs. Process Lasso’s ProBalance (Process Balance) technology intelligently adjusts the priority of running programs so that badly behaved or overly active processes won’t interfere with your ability to use the computer!

Process Lasso also offers an assortment of ways to take full control of how your CPUs are allocated to running programs. You can choose at what priority processes should run, and which CPUs (cores) should be assigned to them. You can also disallow certain programs from running, log all programs run, and so much more (see list below).

Once you install Process Lasso, it’ll just start working. More advanced users can tweak the configuration, but you needn’t touch anything to have it instantly improve your system responsiveness and prevent stalls in high load situations.

For network admins, Proces Lasso works wonderfully on Terminal Servers and in multi-user environments. We have many clients that have been using Process Lasso on their Terminal Servers for years.

Best of all, Process Lasso is written in native C++, not .NET. This means it consumes very few system resources – considerably less than any similar software.

Process Lasso Features
 1. Prevent processes from monopolozing the CPU(s)
 2. ProBalance dynamic priority optimization
 3. CPU throttling (new)
 4. Save process priorities for future instances
 5. Save process CPU affin

Version 6 — jump to post-release changes
 • New Process Watchdog feature (restart, terminate, or change affinity if process if exceeds X CPU or VM usage)
 • Improved integration with Vista and Windows 7 – start elevated (high rights) without any UAC elevation prompts
 • Better support for multi-user environments
 • Faster GUI open from system tray
 • Better GUI support for systems with up to 32 CPUs
 • Ability to override hard-coded ProBalance exclusions
 • Even MORE multi-threaded than before
 • Even more intelligent and efficient core engine
 • Substantially improved system tray balloon tips with event grouping and more (disabled by default)
 • New process restraint history (and current status) column in GUI
 • New inter-process communication framework handles all communication between instance(s) of the core engine and GUI
 • New, simpler licensing system using activation codes
 • No more timed nag screen (single screen, click Skip)

Home Page - bitsum.com

▼ datafile.com ▼
OR
▼ tusfiles.net ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »