နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label Proxy-software. Show all posts
Showing posts with label Proxy-software. Show all posts

Saturday, January 31, 2015

ChrisPC Anonymous Proxy Pro 5.80 MultilingualChrisPC Anonymous Proxy Pro 5.80 Multilingual | 3.41 MB

ChrisPC Anonymous Proxy Pro
is the privacy tool that anybody would need to use to protect their online experience. Browsing, buying online, watching online TV channels or reading online newspapers are part of our daily life. What is important to know is that when we connect to the Internet we are exposed, our buying/browsing habits and our confidential data are at risk.

Features
ChrisPC Anonymous Proxy Pro has many key features like:
Protect your privacy and browse anonymously on the internet.
Many proxy servers available from all over the world: USA, Germany, Canada, U.K., France, Italy, Austria, Spain, Switzerland, India, China and other countries.
Bypass area restrictions of websites and have access to full content.
Block annoying banner ads, reducing the page loading time and conserving your bandwidth.
Block rich media and other non-standard types of ads.
Block tracking scripts of ad networks and web counters.
Multilanguage interface: English, French, German, Romanian.
Watch all your favorite TV programmes from outside the UK, USA, Germany, Canada, Switzerland, Italy, France, Spain with Expat Internet Browsing Mode.
Support for all major browsers: Internet Explorer 7 or higher, Google Chrome, Firefox 3 or higher, Opera, Safari.
Choose which browsers to use the proxy connection.
Launch software on Windows boot.
Minimize ChrisPC Anonymous Proxy Pro to systray.

Home Page: http://proxy.chris-pc.com

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, September 29, 2014

Super Hide IP 3.4.3.6 Free Softwares Download2014 အတြက္ အလကား ရ တဲ့ ထိပ္တန္း poxy links ( 100 )

ေက်ာ္ခြခ်င္တဲ့ က် ေနာ့္ မိတ္ေဆြေတြ အတြက္ပါ။ အလကား ရတဲ့ poxy sites ေပါင္း (100) တိတိ ပါ။
ပိတ္ထားတဲ့ website ေတြ ကို ဝင္ေရာက္ ၾကဖို႔ အသံုးျပဳ နိုင္ၾကပါတယ္။

Top 100 Free Proxy Sites
 1. HideMyAss -https://www.hidemyass.com/proxy
 2. Proxify - http://proxify.com/p/
 3. Ninja Clock - http://ninjacloak.com/
 4. AnonyMouse - http://anonymouse.org/
 5. AnonyMizer - http://www.anonymizer.com/
 6. kProxy - http://www.kproxy.com/
 7. BlewPass - http://www.blewpass.com/
 8. Zfreez - http://zendproxy.com/
 9. Vobas - http://www.vobas.com/
 10. Don’t Filter - http://www.dontfilter.us/
 11. Vtunnel - http://vtunnel.com/
 12. Proxy.org - http://proxy.org/
 13. New Ip Now - http://newipnow.com/
 14. WebProxy.net - http://webproxy.net/
 15. 4everproxy - http://4everproxy.com/
 16. Unblock My Web - http://www.unblockmyweb.com/
 17. YouTube Unblock Proxy - http://youtubeunblockproxy.com
 18. Working Proxy - http://workingproxy.net
 19. Free Open Proxy - http://freeopenproxy.com
 20. Proxy 2014 - http://proxy2014.net
 21. Unblock YouTube Free - http://unblockyoutubefree.net
 22. Free YouTube - http://freeyoutube.net
 23. HideOnline Proxy - http://freeyoutube.net
 24. Rapid Proxy - http://rapidproxy.us
 25. Unblock YouTube Beat School - http://unblockyoutubeatschool.com
 26. Hiding Your Info - http://hidingyour.info
 27. Unblocker - http://unblocker.us
 28. Fast USA Proxy - http://fastusaproxy.com
 29. YouTube Free Proxy - http://youtubefreeproxy.net
 30. Proxyo - http://proxyo.info
 31. Quickproxy - http://quickproxy.co.uk
 32. Defilter - http://defilter.us
 33. Free Proxy Server - http://freeproxyserver.uk
 34. Free YouProxyTube - http://freeyouproxytube.com
 35. The Best Proxy - http://thebestproxy.info
 36. EXCS - http://ecxs.asia
 37. Just Proxy - http://justproxy.co.uk
 38. Proxy-2014 - http://proxy-2014.com
 39. VPN Browse - http://vpnbrowse.com
 40. ProxyOne - https://proxyone.net
 41. Web Proxy Free - http://webproxyfree.net
 42. Can’t Block This - http://cantblockthis.org
 43. Hide The Internet - http://hidetheinternet.com
 44. Greatest Free Proxy - http://greatestfreeproxy.com
 45. Proxay - http://www.proxay.co.uk
 46. ViewTube - http://viewyoutube.net
 47. PRO Unblock - http://pro-unblock.com
 48. Fun Proxy - https://funproxy.net
 49. Working Proxy - http://workingproxy.net
 50. Star Doll Proxy - http://stardollproxy.com
 51. HideMyAss UK - http://hidemyass.co.uk
 52. F4FP - http://f4fp.com
 53. TiaFun- http://tiafun.com
 54. Proxy 4 Freedom - http://proxy4freedom.com
 55. WebSurf Proxy - http://websurfproxy.me
 56. Fish Proxy - http://fishproxy.com
 57. DZ Hot - http://dzhot.us
 58. 1FreeProxy – http://1freeproxy.pw
 59. Sporium - http://sporium.org
 60. Saoudi Proxy - http://saoudiproxy.info
 61. Proxy Browse - http://proxybrowse.info
 62. Proxy Internet - http://proxy-internet.info
 63. Jezus Loves This Proxy - http://jezuslovesthisproxy.info
 64. German Proxy - http://german-proxy.info
 65. CA Proxies - http://caproxies.info
 66. Proxy 2015 - http://proxy-2015.info
 67. FB Proxies - http://fbproxies.info
 68. America Proxy - http://americaproxy.info
 69. PK Proxy - http://pkproxy.info
 70. Suede Proxy - http://suedeproxy.info
 71. To Proxy - http://toproxy.co
 72. PHProxy - http://phproxy.co
 73. London Proxy - http://londonproxy.eu
 74. Kr Proxy - http://krproxy.info
 75. Brazil Proxy - http://brazilproxy.info
 76. Canada Proxy - http://canadaproxy.info
 77. US Proxy - http://usproxies.info
 78. Spedo - http://spedo.co
 79. US Proxy - http://usproxy.nu
 80. You Liaoren - http://youliaoren.com
 81. Zacebook PK - http://zacebookpk.com
 82. Proxys - http://proxys.pw
 83. Justun Block IT - http://justunblockit.com
 84. Network ByPass - http://networkbypass.com
 85. Go Proxy - http://goproxy.asia
 86. Proxy This - http://proxythis.info
 87. Me Hide - http://mehide.asia
 88. Zalmos - http://zalmos.com
 89. kProxy Site - http://kproxysite.com
 90. Xite Now - http://xitenow.com
 91. Hidden Digital - http://hiddendigital.info
 92. Surf For Free - http://surf-for-free.com
 93. Intern Cloud - http://interncloud.info
 94. Singapore Proxy - http://singaporeproxy.nu
 95. PRO Intern - http://prointern.info
 96. Fast Time - http://fasttime.info
 97. Work Host - http://workhost.eu
 98. Travel VPN - http://travelvpn.info
 99. Proxy Call MeNames - http://proxmecallmenames.com
 100. Host App - http://hostapp.eu

From: http://www.aungzaylatt.net/2014/08/2014-poxy-links-100.html


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Wednesday, September 17, 2014

ChrisPC Anonymous Proxy Pro 5.50 Latest Version Free DownloadChrisPC Anonymous Proxy Pro is the privacy tool that anybody would need to use to protect their online experience. Browsing, buying online, watching online TV channels or reading online newspapers are part of our daily life. What is important to know is that when we connect to the Internet we are exposed, our buying/browsing habits and our confidential data are at risk.

Features
ChrisPC Anonymous Proxy Pro has many key features like:
Protect your privacy and browse anonymously on the internet.
Many proxy servers available from all over the world: USA, Germany, Canada, U.K., France, Italy, Austria, Spain, Switzerland, India, China and other countries.
Bypass area restrictions of websites and have access to full content.
Block annoying banner ads, reducing the page loading time and conserving your bandwidth.
Block rich media and other non-standard types of ads.
Block tracking scripts of ad networks and web counters.
Multilanguage interface: English, French, German, Romanian.
Watch all your favorite TV programmes from outside the UK, USA, Germany, Canada, Switzerland, Italy, France, Spain with Expat Internet Browsing Mode.
Support for all major browsers: Internet Explorer 7 or higher, Google Chrome, Firefox 3 or higher, Opera, Safari.
Choose which browsers to use the proxy connection.
Launch software on Windows boot.
Minimize ChrisPC Anonymous Proxy Pro to systray.

Home Page: http://proxy.chris-pc.com

▼ tusfiles ▼

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Sunday, August 31, 2014

CCProxy 8.0 Build 20140830 Multilingual Full VersionCCProxy 8.0 Build 20140830 Multilingual | 1.92 MB

Proxy server CCProxy is easy-to-use and powerful. This enables you set up your own proxy server and realize Internet connection sharing within 10 minutes. CCProxy includes innovative features like Internet access control, web filter, bandwidth control, web cache, parent, remote dial-up, auto dialup and time schedule puts you in a complete control of the Internet access. It also provides some advanced and interesting functions. Proxy software CCProxy can well accommodate your Internet sharing whether for business or home network.

CCProxy Main features:
 • Modem, Cable Modem, ISDN, ADSL, Satellite, DDN and so on are supported(more).
 • HTTP, FTP, Gopher, SOCKS4/5, Telnet, Secure (HTTPS), News (NNTP), RTSP and MMS proxy are supported.
 • Port Mapping is supported.
 • Web cache can enhance browsing speed. The size and refresh time of cache can be freely changed.
 • Bandwidth control flexibly manages the traffic condition of clients.
 • Time schedule can freely control the clients’ on-line time(access time control).
 • Web filter can ban the specified web sites or contents. Also can name specific web sites for browsing.
 • URL filtering prevents users from downloading files with designated extended name via IE.
 • Seven types of account authentication: IP address, IP range, MAC address, User Name/Password, IP + User Name/Password, MAC + User Name/Password and IP + MAC.
 • Parent proxy function enables CCProxy to access the Internet via another proxy.
 • Dial-On-Demand, remote dial up and auto disconnect are supported.
 • Access Logging can keep a full set of the Internet access log.
 • Enable IE, Netscape to access the Internet through HTTP/Secure/FTP (Web)/Gopher.
 • SOCKS5 proxy support allows use of ICQ, MSN Messenger, Yahoo Messenger, CuteFTP, CuteFTP Pro and WS-FTP.
 • Mail proxy supports Outlook, Eudora etc.
 • Supports NetTerm accessing the Internet via Telnet proxy.
 • Supports Outlook connecting to the News server via News proxy.
 • Support SOCKS5 and web authentication.
 • Support for Real Player RTSP proxy and Media Player MMS proxy.
 • Built-in DNS can resolve domain names.
 • Flow Stats.
Home Page - www.youngzsoft.net

▼ ultrafile.me ▼

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Sunday, August 03, 2014

2014 အတြက္ အလကား ရ တဲ့ ထိပ္တန္း poxy links ( 100 )ေက်ာ္ ခြ ခ်င္တဲ့ မိတ္ေဆြ ေတြ အတြက္ ပါ။ အလကား ရတဲ့ poxy sites ေပါင္း ( 100) တိတိ ပါ။ ပိတ္ထားတဲ့ website ေတြ ကို ဝင္ေရာက္ ႏိုင္ ၾကဖို႔ အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါတယ္။

Top 100 Free Proxy Sites
 1. https://www.hidemyass.com/proxy
 2. Proxify - http://proxify.com/p/
 3. Ninja Clock - http://ninjacloak.com/
 4. AnonyMouse - http://anonymouse.org/
 5. AnonyMizer -http://www.anonymizer.com/
 6. kProxy - http://www.kproxy.com/
 7. BlewPass - http://www.blewpass.com/
 8. Zfreez - http://zendproxy.com/
 9. Vobas - http://www.vobas.com/
 10. Don’t Filter - http://www.dontfilter.us/
 11. Vtunnel - http://vtunnel.com/
 12. Proxy.org - http://proxy.org/
 13. New Ip Now - http://newipnow.com/
 14. WebProxy.net - http://webproxy.net/
 15. 4everproxy - http://4everproxy.com/
 16. Unblock My Web - http://www.unblockmyweb.com/
 17. YouTube Unblock Proxy - http://youtubeunblockproxy.com
 18. Working Proxy - http://workingproxy.net
 19. Free Open Proxy - http://freeopenproxy.com
 20. Proxy 2014 - http://proxy2014.net
 21. Unblock YouTube Free - http://unblockyoutubefree.net
 22. Free YouTube - http://freeyoutube.net
 23. HideOnline Proxy - http://freeyoutube.net
 24. Rapid Proxy - http://rapidproxy.us
 25. Unblock YouTube Beat School - http://unblockyoutubeatschool.com
 26. Hiding Your Info - http://hidingyour.info
 27. Unblocker - http://unblocker.us
 28. Fast USA Proxy - http://fastusaproxy.com
 29. YouTube Free Proxy - http://youtubefreeproxy.net
 30. Proxyo - http://proxyo.info
 31. Quickproxy - http://quickproxy.co.uk
 32. Defilter - http://defilter.us
 33. Free Proxy Server - http://freeproxyserver.uk
 34. Free YouProxyTube - http://freeyouproxytube.com
 35. The Best Proxy - http://thebestproxy.info
 36. EXCS - http://ecxs.asia
 37. Just Proxy - http://justproxy.co.uk
 38. Proxy-2014 - http://proxy-2014.com
 39. VPN Browse - http://vpnbrowse.com
 40. ProxyOne - https://proxyone.net
 41. Web Proxy Free - http://webproxyfree.net
 42. Can’t Block This - http://cantblockthis.org
 43. Hide The Internet - http://hidetheinternet.com
 44. Greatest Free Proxy - http://greatestfreeproxy.com
 45. Proxay - http://www.proxay.co.uk
 46. ViewTube - http://viewyoutube.net
 47. PRO Unblock - http://pro-unblock.com
 48. Fun Proxy - https://funproxy.net
 49. Working Proxy - http://workingproxy.net
 50. Star Doll Proxy - http://stardollproxy.com
 51. HideMyAss UK - http://hidemyass.co.uk
 52. F4FP - http://f4fp.com
 53. TiaFun- http://tiafun.com
 54. Proxy 4 Freedom - http://proxy4freedom.com
 55. WebSurf Proxy - http://websurfproxy.me
 56. Fish Proxy - http://fishproxy.com
 57. DZ Hot - http://dzhot.us
 58. 1FreeProxy – http://1freeproxy.pw
 59. Sporium - http://sporium.org
 60. Saoudi Proxy - http://saoudiproxy.info
 61. Proxy Browse - http://proxybrowse.info
 62. Proxy Internet - http://proxy-internet.info
 63. Jezus Loves This Proxy - http://jezuslovesthisproxy.info
 64. German Proxy - http://german-proxy.info
 65. CA Proxies - http://caproxies.info
 66. Proxy 2015 - http://proxy-2015.info
 67. FB Proxies - http://fbproxies.info
 68. America Proxy - http://americaproxy.info
 69. PK Proxy - http://pkproxy.info
 70. Suede Proxy - http://suedeproxy.info
 71. To Proxy - http://toproxy.co
 72. PHProxy - http://phproxy.co
 73. London Proxy - http://londonproxy.eu
 74. Kr Proxy - http://krproxy.info
 75. Brazil Proxy - http://brazilproxy.info
 76. Canada Proxy - http://canadaproxy.info
 77. US Proxy - http://usproxies.info
 78. Spedo - http://spedo.co
 79. US Proxy - http://usproxy.nu
 80. You Liaoren - http://youliaoren.com
 81. Zacebook PK - http://zacebookpk.com
 82. Proxys - http://proxys.pw
 83. Justun Block IT - http://justunblockit.com
 84. Network ByPass - http://networkbypass.com
 85. Go Proxy - http://goproxy.asia
 86. Proxy This - http://proxythis.info
 87. Me Hide - http://mehide.asia
 88. Zalmos - http://zalmos.com
 89. kProxy Site - http://kproxysite.com
 90. Xite Now - http://xitenow.com
 91. Hidden Digital - http://hiddendigital.info
 92. Surf For Free - http://surf-for-free.com
 93. Intern Cloud - http://interncloud.info
 94. Singapore Proxy - http://singaporeproxy.nu
 95. PRO Intern - http://prointern.info
 96. Fast Time - http://fasttime.info
 97. Work Host - http://workhost.eu
 98. Travel VPN - http://travelvpn.info
 99. Proxy Call MeNames - http://proxmecallmenames.com
 100. Host App - http://hostapp.eu

From: စိုင္းသူ - (နည္းပညာျပန္လည္မ်ွေဝျခင္း)


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Proxy အသုံးျပဳ ေနသူ မ်ား အတြက္ Xproxyအ ေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ Proxy ေတြ အသုံးျပဳ ေနရတ့ဲ မိတ္ေဆြ မ်ား အတြက္ အျမဲတမ္း Update ျဖစ္ေန ေစ တ့ဲ Proxy ေဆာ့ဝဲ ေလး ကို တင္ ေပး လိုက္ ပါတယ္။

Know that your IP address is exposed every time you visit a website? Identity thieves can use your IP address to monitor your web activity and intercept your private information.

Criminals, hackers, and even the government can trace your exact location to their home, the IP address is our passport of identity are on the Internet.

Each time we access any web page on the left page server that stores a small footprint of our presence.

 • - X-Proxy is FREE and allows you to surf anonymously, change your IP address, prevent identity theft, and prevents intrusion from hackers.
 • - With X-Proxy can prevent others from seeing your true IP when browsing the Internet.
 • - X-Proxy change your IP with the click of a button!

How It Works?
When connected to the Internet your computer is assigned an IP address of your Internet service provider (ISP) ..A IP address is a unique identification number.

It is used to identify all computers and websites on the Internet, and could be used to track communications with all websites or any program that connect to the Internet.

This is known as direct Internet connection. When X-Proxy running on your computer, you can connect to a VPN or proxy server that acts as an intermediary between a home network, the rest of the Internet and makes requests for information using its own IP address instead of yours.


Choose the country you want IP
Do not waste time checking proxies servers. Simply select the IP address to use in the list.
Every IP address you see is usable.

Send anonymous emails
X-Proxy works with Internet Explorer , Google Chrome , Mozilla FireFox , with most IM clients, games and web-based (eg Gmail, Hotmail)!

All websites visited or E-mails sent using these browsers will show you are connecting from a false IP.

I banned from the Forums, Blogs, Etc ...?
He has been banned from a forum or blog etc ...? No problem! Use X-Proxy to change your IP allowing you to access any website.

Functions and Features:
 • - A modern and accessible interface.
 • - Compatible with Internet Explorer, Google Chrome and Mozilla FireFox.
 • - Updated version and code automatically.
 • - Updates and verifies proxy list automatically.
 • - Available in 4 languages ​​Spanish, English, Portuguese and French.
 • - More than 30 skins (skins) are available.
 • - Find country by IP address.
 • - Find IP domain name.
 • - Makes ping an IP or host name.
 • - Removes the history from Internet Explorer, Google Chrome and Mozilla Firefox.
 • - Internet Speed ​​Test.
 • - Information of anonymity.
 • - Servers Proxies and VPN servers.
 • - Blocks all types of ads, malicious websites, browser hijackers, etc ....
Information:
 • Name: X-Proxy
 • Version: 5.2.0.13
 • Publisher: Sauces Software

The following prerequisites are required:

Windows Installer 4.5
Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64)

If these components are already installed, you can launch the application now. Otherwise, click the button below to install the prerequisites and run the application.

saucessoftware
direct link


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, July 28, 2014

Download Latest Hotspot Shield Full Version VPN For FreeHotspot shield download or vpn download or proxy download is a proxy tool which is used when don't know how to open You tube in restricted countries.

Latest Hotspot shield is a proxy software which is used as VPN to open restricted sites.

Hotspot Shield Full Version Download is used to encrypts your internet connection and traffic.

Free Download Hotspot Shield keeps you safe from all kind of spying and ip grabing activities.Hotspot Shield For PC Free Download has advanced functions which keep safe your ip address.Hotspot Shield For Mobile Free Download is going to updated by Danisoftwarez which includes serial keys also.How To Use Hotspot Shield:

open its setup and install it
connect and after it got button will turn green
see your ip address
Connect and Enjoy

tusfiles.net

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, April 28, 2014

Jordy Proxy Changer 1.05 + KeygenProxy Changer အသံုးျပဳ သူေတြ အတြက္ အလြယ္ ကူဆံုး Final Full ေဆာ့စ္၀ဲေလးျဖစ္တ့ဲ Jordy Proxy Changer ေလးကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။bans and blocks လုပ္ခံထားရလို႔ forums ဆိုဒ္ေတြထဲ ၀င္မရ
သူမ်ားႏွင့္ rapidshare, hotfile, fileserve အစရွိတဲ့ download sites ေတြကို ၀င္ေရာက္ဖို႔အတြက္ Auto
matic proxy server ကို switching လုပ္ေပးပါတယ္။

ဒီေကာင္ေလးကို အသံုးျပဳၿပီး မိမိႀကိဳက္တဲ့ႏိုင္ငံ ကို select လုပ္ၿပီး proxy checks လုပ္ေပးရံုပါပဲ။

၀င္းဒိုး အားလံုးမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး Full ျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ ေဒါင္းေလာ့ ဖိုင္ထဲမွာ Keygen ကို ထည့္ သြင္း
ေပးထားပါတယ္။

Jordy Proxy Changer is a proxy server software that automatically finds proxies and uses them in order to keep your privacy safe. This software includes a proxy management tool that allows you to find the best and reliable proxies so you can enjoy the best anonymously internet experience.

Key Features:
Hides your IP address in order to keep your privacy safe.
Removes bans and blocks on forums, classifields and download sites (rapidshare, hotfile, fileserve etc.)
Works with all Browsers and all system configurations.
Automatic proxy server switching for improved anonymous surfing.
Has proxy management control that automatically downloads proxy, checks them and select the best for you.

OS : Win 2000, Win XP, Win XP x64, Win Server 2003, Vista, Vista x64, Win Server 2008, Win Server 2008 x64, Win 7, Win 7 x64
Language : English

[INSTALL NOTES]
(1): Please use 7Zip/WinRAR/Universal Extractor to EXTRACT FILES
(2): run the setup
(3): Use the given keygen to activate
(4): Enjoy and Support Developers, Buy It, They Deserved It!

usersfiles

From: ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္(ပုသိမ္) by ရန္ကုန္သား


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Proxy ေတြကို Auto ခ်ိန္းေပးမဲ့ Jordy Proxy Changer 1.05ဒီ Software ေလးကေတာ့ အရမ္း အသံုးဝင္ ပါတယ္.... ပိတ္ထားတဲ့ Website ေတြကို ဝင္ခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္
မိမိ IP ကို မသိေစခ်င္လို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္...။

Jordy Proxy Changer is a proxy server software that automatically finds proxies and uses them in order to keep your privacy safe.

This software includes a proxy management tool that allows you to find the best and reliable proxies so you can enjoy the best anonymously internet experience.

Key Features:
- Hides your IP address in order to keep your privacy safe.
- Removes bans and blocks on forums, classifields and download sites (rapidshare, hotfile, fileserve etc.)
- Works with all Browsers and all system configurations.
- Automatic proxy server switching for improved anonymous surfing.
- Has proxy management control that automatically downloads proxy, checks them and select the best for you.

firedrive

by ဝင္းကမာၻေက်ာ္


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, April 24, 2014

Free Proxy Updates (23/4/2014)Proxy Updates ေလးကို ကူးယူ မွ်ေဝ ေပးလိုက္ ပါတယ္။

အရင္ကလည္း တင္ေပးခဲ့ဘူးပါတယ္၊ ေနာင္ကိုလည္း အဆင္ေျပသလို တင္ေပးပါအုန္းမယ္။

လိုအပ္သူမ်ား ေအာက္မွာ ကူးယူသြားႏိုင္ပါတယ္။


 • 221.181.92.2:80
 • 177.129.88.39:8080
 • 186.95.242.164:8080
 • 115.29.3.163:80
 • 202.159.95.220:8080
 • 195.138.77.24:80
 • 220.112.27.228:3128
 • 221.214.221.148:3128
 • 186.237.243.12:3128
 • 119.15.94.22:8080
 • 91.188.39.1:8888
 • 201.70.183.141:3128
 • 202.79.18.202:8080
 • 221.210.5.30:8080
 • 88.255.147.83:8080
 • 177.195.226.105:3128
 • 81.20.200.182:8080
 • 175.106.18.92:80
 • 177.124.101.108:8080
 • 111.161.126.84:80
 • 109.206.113.48:80
 • 194.67.39.218:80
 • 182.253.38.121:8080
 • 218.108.232.93:82
 • 190.198.153.251:8080

 • 201.209.94.28:8080
 • 186.232.160.54:8080
 • 186.47.122.59:8080
 • 218.5.74.174:80
 • 190.184.144.6:8080
 • 113.57.252.103:80
 • 185.10.241.94:8080
 • 112.124.47.21:8008
 • 202.118.236.130:3128
 • 202.162.195.126:8080
 • 61.55.141.11:81
 • 186.94.24.80:8080
 • 181.143.208.18:3128
 • 210.83.84.30:8088
 • 177.1.139.242:3128
 • 109.163.228.240:4443
 • 186.91.69.118:8080
 • 202.166.213.179:8080
 • 111.161.126.91:8080
 • 101.227.14.160:8080
 • 177.72.181.1:3128
 • 190.254.1.195:8080
 • 91.210.192.194:8080
 • 186.94.65.148:8080
 • 180.153.139.246:8888

Ref: http://www.minsoeyarsar.com/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Monday, April 21, 2014

Proxy Updates April, 18, 2014Proxy Updates ေလးကို ကူးယူ မွ်ေဝ ေပးလိုက္ ပါတယ္။

အရင္ကလည္း တင္ေပးခဲ့ဘူးပါတယ္၊ ေနာင္ကိုလည္း အဆင္ေျပသလို တင္ေပးပါအုန္းမယ္။

လိုအပ္သူမ်ား ေအာက္မွာ ကူးယူသြားႏိုင္ပါတယ္။

 • 177.69.67.246:3128
 • 94.158.148.166:8080
 • 194.77.48.125:80
 • 186.251.144.58:3129
 • 41.191.28.191:80
 • 218.108.170.164:80
 • 177.21.227.126:8080
 • 200.110.243.150:3128
 • 60.247.27.119:8080
 • 200.110.243.114:3128
 • 183.221.50.77:8123
 • 186.95.5.113:8080
 • 202.148.22.106:8080
 • 117.40.160.45:3128
 • 60.221.253.204:80
 • 210.212.97.139:3128
 • 190.73.136.29:8080
 • 190.184.144.6:8080
 • 218.203.54.8:80
 • 208.97.31.96:29274
 • 203.128.87.162:80
 • 163.125.156.244:8888
 • 220.248.180.149:3128
 • 200.90.86.128:8080
 • 178.254.161.68:6666
 • 114.6.34.194:8080
 • 203.172.198.75:3128
 • 120.237.12.220:8080
 • 119.39.32.50:3128
 • 190.38.49.199:8080
 • 186.103.143.212:8080
 • 117.59.217.232:80
 • 202.29.211.105:3129
 • 218.108.170.170:82
 • 119.188.46.42:8080
 • 117.36.231.239:9999
 • 213.141.146.146:80
 • 95.0.0.97:8080
 • 61.153.98.6:8080
 • 182.253.72.227:3128
 • 112.133.203.148:8080
 • 210.83.84.30:8088
 • 181.65.154.76:8080
 • 103.28.161.40:8080
 • 202.116.1.148:8128
 • 177.124.89.82:3128
 • 188.255.238.252:6666
 • 12.35.58.21:3128
 • 113.57.252.106:80
 • 190.153.2.243:8080

Ref: http://www.minsoeyarsar.com/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Saturday, April 12, 2014

Free Proxy Updates (12/4/2014)Proxy Updates ေလးကို ကူးယူ မွ်ေဝ ေပးလိုက္ ပါတယ္။

အရင္ကလည္း တင္ေပးခဲ့ဘူးပါတယ္၊ ေနာင္ကိုလည္း အဆင္ေျပသလို တင္ေပးပါအုန္းမယ္။

လိုအပ္သူမ်ား ေအာက္မွာ ကူးယူသြားႏိုင္ပါတယ္။

 1. 89.222.181.12:8080
 2. 193.239.144.137:8080
 3. 114.80.240.6:8080
 4. 163.125.100.123:9999
 5. 186.94.51.208:8080
 6. 118.97.130.10:80
 7. 201.38.233.130:3128
 8. 121.33.222.228:9999
 9. 101.4.60.46:80
 10. 77.88.208.58:8080
 11. 177.36.214.222:8080
 12. 220.157.107.126:8080
 13. 121.52.231.230:8088
 14. 115.248.190.229:8080
 15. 218.108.242.108:3128
 16. 219.83.51.146:80
 17. 183.141.74.205:80
 18. 68.42.47.60:35942
 19. 125.39.155.24:80
 1. 186.95.189.223:8080
 2. 115.248.36.156:8080
 3. 111.161.126.92:8080
 4. 194.126.181.47:81
 5. 218.108.168.67:82
 6. 61.93.246.50:8080
 7. 210.22.59.66:3128
 8. 186.95.189.239:8080
 9. 188.134.76.66:3129
 10. 203.172.170.210:3128
 11. 187.0.222.167:3128
 12. 202.116.1.149:8128
 13. 202.108.50.75:80
 14. 190.128.205.2:8080
 15. 175.45.188.27:8080
 16. 119.15.94.22:80
 17. 210.101.131.231:8080
 18. 180.250.181.26:8080
 19. 218.28.96.39:3128
 20. 190.74.176.122:8080
 21. 94.74.129.49:8080
 22. 202.59.163.129:8080
 23. 183.60.181.234:80
 24. 183.221.160.209:8123
 25. 218.29.90.30:9999
 26. 197.249.197.39:80
 27. 116.227.14.179:80
 28. 210.34.0.227:8080
 29. 124.133.232.26:3128
 30. 218.108.170.167:82
 31. 177.124.60.91:3128

Ref: http://www.minsoeyarsar.com/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Thursday, April 10, 2014

Free Proxy Updates (10/ 4/ 2014)Min Soe Yar Sar ဆိုဒ္မွ Proxy Updates ေလးကို ကူးယူမွ်ေဝ ေပးလိုက္ပါတယ္။

အရင္ကလည္း တင္ေပးခဲ့ဘူးပါတယ္၊ ေနာင္ကိုလည္း အဆင္ေျပသလို တင္ေပးပါအုန္းမယ္။

လိုအပ္သူမ်ား ေအာက္မွာ ကူးယူသြားႏိုင္ပါတယ္။

 1. 221.182.62.114:9999
 2. 176.61.136.2:8080
 3. 190.198.161.151:8080
 4. 222.174.27.166:8080
 5. 37.187.16.186:80
 6. 190.202.212.242:8080
 7. 187.72.142.210:3128
 8. 222.83.14.145:3128
 9. 192.3.28.149:8080
 10. 186.94.252.247:8080
 11. 88.101.101.172:8080
 12. 118.97.216.204:9876
 13. 202.179.189.231:80
 14. 202.53.173.194:8080
 15. 94.126.17.71:3128
 16. 218.108.242.108:3128
 17. 46.107.14.243:3128
 18. 109.99.168.174:8080
 19. 190.184.144.133:8080
 20. 222.124.218.164:8080
 21. 183.221.164.124:8123
 22. 186.93.125.159:8080
 23. 211.100.47.140:7077
 24. 118.97.243.2:3128
 25. 122.96.59.106:81
 1. 202.182.54.178:8080
 2. 186.91.87.195:8080
 3. 94.158.148.166:8080
 4. 190.0.17.202:8080
 5. 183.63.81.66:9999
 6. 200.129.246.13:80
 7. 202.29.214.83:3128
 8. 59.120.87.11:8080
 9. 122.226.120.4:80
 10. 98.234.34.175:29177
 11. 125.214.184.26:8080
 12. 218.108.170.171:80
 13. 85.135.52.30:8080
 14. 213.192.26.6:8080
 15. 123.124.168.119:80
 16. 176.35.77.154:3128
 17. 58.23.102.24:8080
 18. 186.92.254.209:8080
 19. 164.77.196.75:80
 20. 61.55.141.10:81
 21. 95.130.11.106:3128
 22. 218.92.252.25:8080
 23. 85.185.42.6:8080
 24. 201.70.183.142:3128
 25. 180.211.134.34:8080

Ref: http://www.minsoeyarsar.com/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Tuesday, April 08, 2014

Free Proxy Updates (8/4/2014)Min Soe Yar Sar ဆိုဒ္မွ Proxy Updates ေလးကို ကူးယူမွ်ေဝ ေပးလိုက္ပါတယ္။

အရင္ကလည္း တင္ေပးခဲ့ဘူးပါတယ္၊ ေနာင္ကိုလည္း အဆင္ေျပသလို တင္ေပးပါအုန္းမယ္။

လိုအပ္သူမ်ား ေအာက္မွာ ကူးယူသြားႏိုင္ပါတယ္။

 1. 80.240.48.69:3128
 2. 74.208.107.67:3128
 3. 186.95.197.116:8080
 4. 202.143.146.199:8080
 5. 180.153.32.9:8080
 6. 62.109.21.141:3128
 7. 202.137.8.148:8080
 8. 190.153.2.243:8080
 9. 203.76.152.157:8080
 10. 118.97.18.17:8080
 11. 207.5.112.114:8080
 12. 117.59.224.61:80
 13. 217.16.9.173:3128
 14. 203.77.230.197:80
 15. 109.175.8.234:8080
 16. 221.181.104.10:8080
 17. 201.59.196.147:3128
 18. 180.184.97.213:3128
 19. 190.73.136.167:8080
 20. 81.181.81.26:3128
 21. 123.155.243.124:80
 22. 163.125.103.168:9999
 23. 212.144.254.124:3128
 24. 190.73.102.205:8080
 25. 112.78.137.67:8080
 1. 46.47.80.103:8080
 2. 190.72.16.68:8080
 3. 176.31.99.48:3128
 4. 46.242.116.110:3128
 5. 221.176.189.14:8080
 6. 121.52.229.51:3128
 7. 123.125.21.78:8080
 8. 190.73.144.217:8080
 9. 78.187.56.214:8080
 10. 120.84.237.181:8080
 11. 183.221.48.205:8123
 12. 212.116.184.158:8080
 13. 77.105.37.97:80
 14. 176.192.228.42:8080
 15. 186.90.33.95:8080
 16. 190.78.249.102:8080
 17. 190.207.230.44:8080
 18. 186.0.212.3:3128
 19. 203.77.246.166:8080
 20. 61.234.236.121:80
 21. 202.69.105.42:8080
 22. 180.183.250.146:3128
 23. 202.143.182.229:3129
 24. 61.163.106.38:8080
 25. 183.62.172.50:9999

Ref: http://www.minsoeyarsar.com/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Sunday, February 23, 2014

အင္တာနက္ ကြန္နက္ရွင္ ကို ျမွင့္တင္ ေပးမယ့္ Data Compression ProxyChrome က Android, iOS Apps ေတြမွာ ေဒတာ ေတြကို ခ်ံဳ႕ေပးတဲ့ နည္း ပညာကို အသံုး ျပဳ ပါတယ္။ အဲဒီ
အတြက္ မိုဘုိင္းဖုန္းကေန Chrome Browser ကို အသံုးျပဳၿပီး ၀က္ဆိုက္ေတြ ၾကည့္ရင္ လွ်င္ျမန္ေစပါတယ္။

ေဒတာ ပမာဏနဲ႔ အသံုးျပဳ ရတဲ့ သူေတြ အတြက္ အကုန္အက် သက္သာေစ ပါတယ္။ အဲဒီလို ေဒတာ ေတြ
ကို ခ်ံဳ႕ေပးတဲ့နည္း ကို Desktop မွာ အသံုးျပဳခ်င္ရင္ Chrome Extension တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Data Compression
Proxy ကို အသံုး ျပဳႏုိင္ပါတယ္။


Extension ကို အင္စေတာ လုပ္ၿပီးရင္ ဘေရာက္စာမွာ အိုင္ကြန္ အစိမ္းေရာင္ကို ျမင္ေတြ႔ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါက
Data Compressioin Proxy ကို On ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Off လုပ္ခ်င္ ရင္ အိုင္ကြန္ ကို တစ္ခ်က္ ႏွိပ္ေပးရ
ပါမယ္။ အနီေရာင္ေျပာင္း သြားရင္ Off ျဖစ္သြားပါၿပီ။

Data Compression Proxy က သင့္ရဲ့ အင္တာနက္ ကြန္နက္ရွင္ ကို Google Servers ေတြကေန ျဖတ္သန္း
ေစမွာ ျဖစ္ၿပီး ေဒတာ ေတြကို ခ်ံဳ႕ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ISP က ပိတ္ ထားတဲ့ ၀က္ဆိုက္ေတြ ကိုေတာင္ ေက်ာ္ၾကည့္လို႔ ရတယ္လို႔ တစ္ခ်ိဳ႕ကေျပာ ပါတယ္။ Data
Compression Proxy ကို ေအာက္က လင့္ ကေန အင္စေတာ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

Extension က ေလွ်ာ့ခ်ေပး ထားတဲ့ ေဒတာ ပမာဏ ကို သိခ်င္ရင္ chrome://net-inter nals/#bandwidth
ကို ဘေရာက္စာ Address Bar ကေနရိုက္ၿပီး ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

compression-proxy

Ref: DIGITAL LIFE ဂ်ာနယ္
Read More »

Friday, February 07, 2014

Squid Proxy ကို အသံုးျပဳ၍ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းကို ျမွင့္တင္ျခင္းProxy ဆိုတာ client ႏွင့္ Server ရဲ့ ၾကားမွာ ၾကားခံ ေဆာင္ရြက္ ေပးတဲ့ အရာပါ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က
www.google.com လို႔ Browser ကေန ဝင္လိုက္တယ္ ဆိုပါစို႔ ၾကား ထဲမယ္ proxy ရိွမယ္ ဆို ရင္ goo
gle.com အထိ သြားစရာ မလိုပဲ သူ႔ထဲ မွာရိွတဲ့ အတို္င္း တစ္ခါတည္း ထုတ္ေပးလိုက္ ပါတယ္ မိမိရဲ့ ip address ကို web server ေတြက မသိေအာင္ဖံုးကြယ္တဲ့ ေနရာမွာလည္း သံုးပါတယ္။

Proxy ေတြက အမ်ိဳး အစား အလိုက္လည္း ကြဲေသးတာကို Transparent proxy, An-onymous အစရိွ
သျဖင့္ေပ့ါ က်ေနာ္လည္း အဲ့ေလာက္ပဲ ရမ္းတုတ္ႏိုင္တယ္ ကြန္ျပဴတာ တကၠသိုလ္ တက္ေနတဲ့ သူမွ မ
ဟုတ္တာ :P

ကဲက်ေနာ္တို႔ တစ္ခု စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္
ကို္ယ္နဲ႔ နီးနီး နားနား proxy ကိုသံုးမယ္ ၿပီးရင္ ကိုယ္ အသံုးမ်ားတဲ့ ဆိုဒ္ေတြက proxy မွာ cache ေတြ
ရိွရင္ proxy ကလည္း update ျဖစ္ရင္ အဲ့ကေန တစ္ခါတည္း ယူရင္ ဟန္ မက် ဘူးလား အင္တာ နက္
ဆိုင္ေတြ ကေတာ့ အခုလို ဆိုင္ တြင္း မွာ proxy သံုးရင္ user တစ္ေယာက္ ခ်င္းဆီ အတြက္ အသံုးျပဳ
မယ္ data usage လည္း နည္း မသြားႏိုင္ဘူးလား တစ္ေယာက္ကလည္း ဒီဆိုဒ္ကို ၾကည့္ ေနာက္တစ္
ေယာက္ကလည္း ဒီဆိုဒ္ကို ၾကည့္ ျပန္ၿပီး ေဒါင္းေန ရရင္ မပင္းပန္းဘူးလား အဲ့အတြက္ proxy သံုးရင္
cache ဖိုင္ကေန တစ္ခါတည္း ထုတ္ေပးရင္ အဆင္ေျပႏိုင္ပါတယ္။

ကဲ က်ေနာ္ ရမ္းတုတ္ တာ နည္းနည္း မ်ားသြားၿပီ ဆိုေတာ့ အခု ေရးမယ့္ အေၾကာင္းအရာကို ဆက္ပါ
မယ္ ကြန္ျပဴတာ ထဲမွပဲ ကို္ယ္ proxy ထားမယ္ cache ဖိုင္ေတြ ထားမယ္ ကို္ယ္ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ၾကည့္
မယ့္ ဆိုဒ္ေတြဆို ကို္ယ့္ စက္မွာ cache ဖိုင္ေတြ က်န္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ျမန္ျမန္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မယ္ ဘယ္
ေလာက္ဟန္က်လဲ?

ဘယ္လိုလုပ္ ရမလဲ ဆိုတာ ဆက္ဖတ္ေပး ပါဦး နည္းနည္း ရႈပ္တယ္ ထင္ရင္ ေသခ်ာ တစ္ဆင့္ ခ်င္း
လုပ္ပါ မခက္္ ပါဘူး အဆင့္ (၅) ဆင့္ခြဲထားပါတယ္။

၁.Squid Proxy ကိုရယူျခင္း
၂.Computer ကို Squid အတြက္ျပင္ဆင္ျခင္း
၃.Facebook ႏွင့္တျခား ဆိုဒ္မ်ားကို အသံုးျပဳလို႔ရေအာင္ျပင္ဆင္ျခင္း
၄.မိမိ ႏွစ္ သက္ရာ DNS ကို အသံုးျပဳျခင္း
၅.Squid Service ကိုျပဳတ္မက် ေအာင္ျပင္ဆင္ျခင္း

နံပတ္ ေလးး အခ်က္ကို စိတ္ႀကိဳက္ ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့ အသံုးျပဳ သူေတြ အတြက္ပဲ ရည္ရြယ္ပါတယ္
ပံုမွန္ကေတာ့ ေက်ာ္ခဲ့ လိုက္ပါ က်ေနာ္လည္း ဒီအတိုင္း သံုးေနတာပါ။

၁.Squid Proxy ကိုရယူျခင္း

အဆင့္တစ္ခုေနနဲ႔ ေရးရေလာက္ေအာင္ ဘာမွ မရိွပါဘူး ေအာက္က လင့္မွာ သြား ေဒါင္းလိုက္ပါ။

ဟီးးးးးးးးးးစိတ္မဆိုးနဲ႔ေနာ္

Download=>solidfiles

၂.Computer ကို Squid အတြက္ျပင္ဆင္ျခင္း

ေဒါင္းၿပီးလို႔ရလာတဲ့ Zip File ထဲက Squid ဆိုတဲ့ Folder ကို C:ထဲကိုေကာ္ပီကူးထည့္လုိက္ပါ

(လြယ္လြယ္ေျပာရင္ C ေပ့ါ Window Install လုပ္ထားတဲ့ အပိုင္းဆိုရင္လည္းမမွားပါဘူး )

ျပီးရင္ C:\squid\etc ကိုသြားလိုက္ပါ


.Default ဆိုတဲ့ Exetnsion ကိုျဖဳတ္လုိက္ပါ

အခုလိုေပါ့


.default ဆိုတာေလးကို ဖ်က္လိုက္ေပ့ါဗ်ာ R-Click=>Rename ရွင္းပါတယ္ေနာ္

မွတ္ခ်က္။ ။ .default ဆိုတဲ့ extension ကိုမျမင္ ရဘူးဆိုရင္ Window 7 မွာဆိုရင္ folder
Option view=>show extension ကေနျပန္ၿပီးေတာ့ ေဖာ္လို႔ရပါတယ္ (အတိအက်ရိွ
ခ်င္မွရိွပါမယ္ က်ေတာ္အခု window 8 နဲ႔အသားက်တာၾကာျပီဆိုေတာ့) Window 8 အ
တြက္ေတာ့ ေအာက္မွာပုံျပထားပါတယ္


Win+R=>inetcpl.cpl ရိုက္ၿပီးေတာ့ internet option ကိုဝင္လိုက္ပါ

connection=>LAN Settings

Address က localhost

Port က 3128 ထည့္လို္က္ပါ၃.Facebook ႏွင့္တျခား ဆိုဒ္မ်ားကို အသံုးျပဳလို႔ရေအာင္ျပင္ဆင္ျခင္း

ဒီေနရာမွာ တစ္ ခုေမးစရာ ရိွတယ္ တျခား ဆိုဒ္ေတြ ဝင္လို႔ရင္ facebook ေကာဝင္လို႔ မရ
ဘူးလားဆိုတာကို မရပါဘူးခင္ဗ်ာ Facebook အတြက္ ကိုထပ္ၿပီးေတာ့ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ လို
အပ္ပါတယ္ ဘယ္လိုျပင္ရမွာလဲ ဆိုတာကို ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ

C:\squid\etc ကိုသြားလိုက္ပါ squid.conf ကို notepad ႏွင့္ဖြင့္လိုက္ပါ notepad
++ ႏွင့္ဖြင့္လည္းကိစၥမရိွပါဘူး


Win+R=>notepad ဆိုNပီး notpad ဖြင့္Nပီးေတာ့ notepad ထဲ့ကို Drag ဆြဲထည့္
လည္းရပါတယ္

Notepad ႏွင့္ ဖြင့္ၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ Ctrl+F ကိုနိတ္ပါ

http_access deny all ဆိုၿပီးရွာလိုက္ပါ


# http_access deny all ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ေအာက္ကစာသားေတြနဲ႔အစားသြင္းလိုက္ပါ

http_access allow all

acl fb dstdomain .facebook.com

http_access deny CONNECT fb

http_reply_access deny fb

# မပါတာကို သတိထားပါ ျဖဳတ္ထားရပါမယ္ က်ေနာ္ ေအာက္မွာျပထားတဲ့ ပံုကိုေသခ်ာၾကည့္ပါ


၄.မိမိ ႏွစ္ သက္ရာ DNS ကို အသံုးျပဳျခင္း

ဒီအဆင့္ကို ေက်ာ္ခဲ့လည္း ကိစၥ မရိွပါဘူးDNS ကို ကိုယ့္စိတ္ၾကိဳက္ထားသံုးခ်င္တဲ့ သူေတြအတြက္ပါ

dns_nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

8.8.8.8 ဆိုတာ preferred DNS server ပါ

8.8.4.4 ဆိုတာ Alternate DNS Server ပါ

၅.Squid Service ကိုျပဳတ္မက် ေအာင္ျပင္ဆင္ျခင္း

Command Prompt ကိုဖြင့္လိုက္ပါ

Win+R=>cmd ေပ့ါဗ်ာ window 7 ဆိုရင္ run box ကရပါတယ္ window 8 ဆိုရင္
win+X ကိုနိတ္ပါ command prompt(admin) ကိုနိတ္ဝင္ပါ ေအာက္မွာ က်ေနာ္ ျပ
ထားတဲ့ စာေၾကာင္းသံုးေၾကာင္းကို တစ္ေၾကာင္းခ်င္းစီရိုက္ျပီးေတာ့ Enter ေခါက္သြားပါ

squid –i

squid –z

က်ေနာ္ရိုက္ထားတဲ့ ပံုကိုၾကည့္လိုက္ပါ

Failed ဆိုျပီးျဖစ္ေနတယ္ က်ေနာ့္မွာ ရိွျပီးသားမို႔ပါ ရဲရဲသာ ရိုက္သြား ဘာမွမမွားဘူး
စိတ္ခ် ကိုယ္ရျပီဆိုမွ က်ေတာ္တင္ေပးတာ


အေပၚက အဆင့္ေတြအကုန္လံုးျပီးျပီထင္ပါတယ္ ဒီတစ္ဆင့္ျပီးရင္ သံုးလို႔ရပါၿပီ

ဘာျဖစ္လို႔ဒီအဆင့္ကို ထည့္သြင္းထားတာလဲဆိုေတာ့ Suqid Service က internet
ခ်ိတ္ထားတယ္ လိုင္းနည္းနည္းရိွရင္ အလိုလိုေနရင္ စတင္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ သံုးလို
႔မရေအာင္ က်သြားးရင္ေတာ့ လိုင္းတက္ လာရင္ေတာင္ သူကိုျပန္ေစာင့္ေန ရတာအ
လုပ္တစ္ခုပါ အခု အဆင့္ကို လုပ္လိုက္ရင္ ဘာမွေစာင့္စရာ မလိုေတာ့ပါဘူး တစ္ခါစ
ထားရင္း လိုင္ရိွရိွ မရိွရိွပြင့္ေနၿပီး သားပါ က်ေနာ့္အတြက္ေတာ့လုံးဝအဆင္ေျပသြားပါ
တယ္ဆက္ဖတ္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ

Win+R=>services.msc ကိုရိုက္ၿပီးေတာ့ Service ကိုဝင္လိုက္ပါ
Squid ဆိုတဲ့ Service ကိုရွာလိုက္ပါ S ကိုနိတ္ၿပီးေတာ့ရွာလို္က္ပါ နည္းနည္းေတာ့
မ်က္စိရွင္ရပါမယ္ ေတြၿပီေနာ္


Nပီးရင္ေတာ့ Double Click နိတ္ျပီးဝင္လိုက္ပါ

Logon မွာ Allow Service To Interact With Desktop ကို အမွန္ျခစ္(check) ေပးလုိက္ပါ

OK ေပ့ါ အဲတာဆိုရင္ internet လိုင္းက်ရင္လည္း ျပန္မက်ေတာ့ပါဘူး


squid service ကိုစတာကေတာ့ အင္တာနက္ခ်ိတ္ထားရင္ အလုိလို စပါတယ္ မစေသးရင္
ေတာ့win+R=>cmd=>net start squid ဆိုျပီး စရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္ ေအာက္မွာ
ပံုျပထားသလို start ကိုနိတ္ျပီးေတာ့စ ႏိုင္ပါတယ္။

win+R=>services.msc

squid ကုိ R-click ေထာက္ ျပီးရင္ start ေပ့ါဗ်ာ


ဒီတစ္ခါေတာ့ လံုးဝသံုးလို႔ရပါၿပီ chrome,firefox,internet explorer ႀကိဳက္တဲ့ Browser
ကိုဖြင့္ၿပီးသံုးလို႔ရပါၿပီ cache ဖိုင္ေတြ မ်ားလာတာႏွင့္ အမွ် Data Usage ကသက္သာလာ
ပါလိမ့္မယ္ မလို႔အပ္တဲ့ Data ေတြကို Cache ကေနပဲ ယူလိုက္တာမို႔ လုိင္းလည္းျမန္လာ
ပါလိမ့္မယ္။

by Myanmar IT Helper
Read More »