နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label compressor. Show all posts
Showing posts with label compressor. Show all posts

Sunday, February 01, 2015

PDFZilla PDF Compressor 3.0 DC 31.01.2015PDFZilla PDF Compressor 3.0 DC 31.01.2015 | 2.45 MB

PDF Compressor is a Windows utility that compresses scanned PDF files and reduces PDF file size from 30 MB to only 8 MB (Compression Ratio: 23%) fast and easily. This tool allows users to change the compressing value to get better compressed result and content quality. Also, the program supports batch mode and lets users compress hundreds of PDF documents at one time.

PDF Compressor can save the compressed PDF documents to original PDF folder without overwriting original PDF files. But if you like, it can also output compressed files to a specified folder path.

The program can automatically remove the restriction from protected PDF files as well.

Features
– Reduce PDF File Size
– Support Restricted PDF Files
– Support Batch Mode
– Keep the PDF Quality
– No Need Adobe Acrobat Installed
– Compress PDF Files Fast
– Easy to Use

OS : Windows XP/2000/2003/Vista/7/8 (32/64 bit)
Language : English

Home Page - http://www.pdfcompressor.net/

hugefiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, January 26, 2015

WinRAR 5.21 Beta 1 Datecode 25.01.2015 (x86/x64)WinRAR 5.21 Beta 1 Datecode 25.01.2015 (x86/x64) | 3.74 MB

WinRAR is a powerful archive manager. RAR files can usually compress content by 8 percent to 15 percent more than ZIP files can. WinRAR is a powerful compression tool with many integrated additional functions to help you organize your compressed archives. It can backup your data and reduce size of email attachments, decompress RAR, ZIP and other files downloaded from Internet and create new archives in RAR and ZIP file format.

WinRAR puts you ahead of the crowd when it comes to compression. By consistently creating smaller archives, WinRAR is often faster than the competition. This will save you disc space, transmission costs AND valuable working time as well. WinRAR is ideal for multimedia files. WinRAR automatically recognizes and selects the best compression method. The special compression algorithm compresses multimedia files, executables and object libraries

Features of WinRAR: – Using WinRAR puts you ahead of the crowd when it comes to compression by consistently making smaller archives than the competition, saving disk space and transmission costs. – WinRAR provides complete support for RAR and ZIP archives and is able to unpack CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z archives. – WinRAR offers a graphic interactive interface utilizing mouse and menus as well as the command line interface. – WinRAR is easier to use than many other archivers with the inclusion of a special “Wizard” mode which allows instant access to the basic archiving functions through a simple question and answer procedure. This avoids confusion in the early stages of use. – WinRAR offers you the benefit of industry strength archive encryption using AES (Advanced Encryption Standard) with a key of 128 bits. – WinRAR supports files and archives up to 8,589 billion gigabytes in size. The number of archived files is, for all practical purposes, unlimited. – WinRAR offers the ability to create selfextracting and multivolume archives. Recovery record and recovery volumes allow to reconstruct even physically damaged archives. – WinRAR features are constantly being developed to keep WinRAR ahead of the pack.

OS : Windows XP / Vista / 7 /8 (x64x86)
Languages : English – Germany – French
Extra : Winrar Themes

Home Page - http://www.rarlab.com/

tusfiles.net


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Saturday, December 27, 2014

MAGIX Samplitude Pro X & Pro X Suite 12.5.2.284MAGIX Samplitude Pro X & Pro X Suite 12.5.2.284 | 443.77 MB & 443.75 MB

Samplitude Pro X is the perfect DAW for audio productions without compromises – from arranging and recording, to editing and mixing, all the way to professional mastering and authoring. Work with a fully customizable interface and experience a DAW tailored to your needs. The precision Audio Engine with full bit transparency and outstanding mastering tools make Samplitude Pro X the most powerful audio workstation.

Top Features:
– One-box Solution
– 100% neutral sounding hybrid audio engine
– 64-Bit Support
– Intelligent docking concept
– Spectral editing on track level
– 5.1 Surround mixing
– Advanced object editing
– essentialFX Suite
– VariVerb Pro
– Vintage Effects Suite
– Virtual instruments
– High-End Mastering Plug-ins
– Independence Sampler Workstation with a 12 GB content library
– AAF/OMF support

Home page : http://www.samplitude.com/en/

Download : MAGIX Samplitude Pro X 12.5.2.284

Part 1 (200.00 MB)
OR
Part 2 (200.00 MB)
OR
Part 3 (043.77 MB)

Download : MAGIX Samplitude Pro X Suite 12.5.2.284

Part 1 (200.00 MB)
OR
Part 2 (200.00 MB)
OR
Part 3 (043.75 MB)


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳလုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Saturday, November 22, 2014

WinRAR 5.20 Beta 4 DC 20.11.2014 + Germany / French DC 17.11.2014WinRAR 5.20 Beta 4 DC 20.11.2014 + Germany / French DC 17.11.2014 | 37.70 MB

WinRAR is a powerful archive manager. RAR files can usually compress content by 8 percent to 15 percent more than ZIP files can. WinRAR is a powerful compression tool with many integrated additional functions to help you organize your compressed archives. It can backup your data and reduce size of email attachments, decompress RAR, ZIP and other files downloaded from Internet and create new archives in RAR and ZIP file format.

WinRAR puts you ahead of the crowd when it comes to compression. By consistently creating smaller archives, WinRAR is often faster than the competition. This will save you disc space, transmission costs AND valuable working time as well. WinRAR is ideal for multimedia files. WinRAR automatically recognizes and selects the best compression method. The special compression algorithm compresses multimedia files, executables and object libraries

Features of WinRAR: – Using WinRAR puts you ahead of the crowd when it comes to compression by consistently making smaller archives than the competition, saving disk space and transmission costs. – WinRAR provides complete support for RAR and ZIP archives and is able to unpack CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z archives. – WinRAR offers a graphic interactive interface utilizing mouse and menus as well as the command line interface. – WinRAR is easier to use than many other archivers with the inclusion of a special “Wizard” mode which allows instant access to the basic archiving functions through a simple question and answer procedure. This avoids confusion in the early stages of use. – WinRAR offers you the benefit of industry strength archive encryption using AES (Advanced Encryption Standard) with a key of 128 bits. – WinRAR supports files and archives up to 8,589 billion gigabytes in size. The number of archived files is, for all practical purposes, unlimited. – WinRAR offers the ability to create selfextracting and multivolume archives. Recovery record and recovery volumes allow to reconstruct even physically damaged archives. – WinRAR features are constantly being developed to keep WinRAR ahead of the pack.

OS : Windows XP / Vista / 7 /8 (x64x86)
Languages : English – Germany – French
Extra : Winrar Themes
Home Page - http://www.rarlab.com/

▼ tusfiles ▼
OR
▼ shared ▼

From : Cyber2day.com by Star@2050
http://www.cyber2day.com/winrar-5-20-beta-4-dc-20-11-2014-germany-french-dc-17-11-2014/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Tuesday, November 18, 2014

WinRAR 5.20 Beta 4 (x86/x64)


WinRAR 5.20 Beta 4 (x86/x64) | 3.53 MB

WinRAR is a powerful archive manager. RAR files can usually compress content by 8 percent to 15 percent more than ZIP files can. WinRAR is a powerful compression tool with many integrated additional functions to help you organize your compressed archives. It can backup your data and reduce size of email attachments, decompress RAR, ZIP and other files downloaded from Internet and create new archives in RAR and ZIP file format.

WinRAR puts you ahead of the crowd when it comes to compression. By consistently creating smaller archives, WinRAR is often faster than the competition. This will save you disc space, transmission costs AND valuable working time as well. WinRAR is ideal for multimedia files. WinRAR automatically recognizes and selects the best compression method. The special compression algorithm compresses multimedia files, executables and object libraries

Features of WinRAR: – Using WinRAR puts you ahead of the crowd when it comes to compression by consistently making smaller archives than the competition, saving disk space and transmission costs. – WinRAR provides complete support for RAR and ZIP archives and is able to unpack CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z archives. – WinRAR offers a graphic interactive interface utilizing mouse and menus as well as the command line interface. – WinRAR is easier to use than many other archivers with the inclusion of a special “Wizard” mode which allows instant access to the basic archiving functions through a simple question and answer procedure. This avoids confusion in the early stages of use. – WinRAR offers you the benefit of industry strength archive encryption using AES (Advanced Encryption Standard) with a key of 128 bits. – WinRAR supports files and archives up to 8,589 billion gigabytes in size. The number of archived files is, for all practical purposes, unlimited. – WinRAR offers the ability to create selfextracting and multivolume archives. Recovery record and recovery volumes allow to reconstruct even physically damaged archives. – WinRAR features are constantly being developed to keep WinRAR ahead of the pack.

Version 5.11

1. WinRAR can unpack TAR archives containing folders with pax
extended headers. Previous versions failed to unpack them.

2. “Keep broken files” extraction option is supported for 7-Zip archives.

3. Bugs fixed:
a) WinRAR 5.10 did not set “hidden”, “read-only” and “system”
file attributes when unpacking ZIP archives;
b) WinRAR 5.10 failed to update self-extracting RAR archives
containing nested ZIP archives stored without compression;
c) ZIP archive created with “Do not store paths” option
included unnecessary empty name records for folders;
d) archived files could have 1 hour modification time error
in Windows XP;
e) deleting a file in RAR5 solid archive containing files stored
with -ver switch caused such files to lose version information;
f) black rectangles were displayed instead of toolbar buttons
in 16- and 24- bit screen color modes and Windows custom text size
larger than 100%.

Home Page - http://www.rarlab.com/

▼ tusfiles ▼
OR
▼ yonzy ▼

From: Cyber2day.com by Star@2050
http://www.cyber2day.com/winrar-5-20-beta-4-x86x64/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, November 13, 2014

ကြန္ပ်ဴ တာ သမားမ်ား အတြက္ WinRAR v5.20 beta 3 (32bit - 64bit)ဒီေန႔ေတာ႔ ကြန္ပ်ဴ တာ သမားတိုင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးၿပီးသား ျဖစ္တဲ့ WinRAR v5.20 ဗားရွင္း အသစ္ေလးေတြ ကို
တင္ေပးလိုက္ ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

မိတ္ဆက္ စရာ မလိုေတာ႔ဘူး ထင္ပါတယ္ ကြန္ပ်ဴ တာ သမားတိုင္းလည္း သံုးဘူး ၾကမွာပါ။


ေအာက္မွာသာ ယူသြားလိုက္ေနာ္...။

▼ Winrar 32bit ▼
(OR)
▼ Winrar 64bit ▼

From : ဘေလာ့ခရီးသည္ by ရဲေဝလင္း ေလ့လာသူ


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Friday, October 31, 2014

WinZip Pro 19.0.11293 PortableWinZip, the original and most popular compression utility for Windows, is a powerful and easy-to-use tool that quickly zips and unzips your files to conserve disk space and greatly reduce e-mail transmission time. WinZip is available as Standard or Pro. With the new WinZip 14, you can quickly and securely zip and unzip files to conserve storage space, speed up e-mail transmission, and reduce download times. State-of-the-art file compression, strong AES encryption, compatibility with more compression formats, and new intuitive photo compression, make WinZip 14 the complete compression and archiving solution.

WinZip is the most trusted way to work with compressed files. No other compression utility is as easy-to-use or offers the comprehensive and productivity-enhancing approach that has made WinZip the gold standard for file-compression tools.

Building on the favorite features of a worldwide base of several million users, WinZip 12 adds new features for image compression and management, support for new compression methods, improved compression performance, support for additional archive formats, and more. Users can work faster, smarter, and safer.

Zipx Files Deliver Advanced Compression

.Zipx files
WinZip introduces the new extended Zip file (.zipx), the next step in the evolution of the Zip file format. By using the most recent compression methods to create .Zipx files, WinZip creates WinZip's smallest Zip files to date. The new .zipx file extension also makes it easier to share highly compressed files with others by making it clear that the file was created using an advanced compression method and that WinZip or another compatible compression utility is required to open the file. Of course users can also still create “Legacy Zip 2.0” compressed files with WinZip (resulting in a .zip file extension) by changing the compression method on a case by case basis or by changing the default compression method.

Photo Compression, Management and Sharing

Resize images on the fly
Additionally, the Zip and E-Mail functions have been enhanced in WinZip to allow users to take advantage of the image resize feature in WinZip. Users can quickly and easily resize images in a zipped attachment without altering the original in any way. Resizing images is useful when the recipient does not need the full quality or size of the original. Resizing images before compressing them can substantially reduce the attachment size, reduce upload and download times for your e-mails, and help ensure that you don’t exceed e-mail attachment size limitations.

Size (RAR): 81 Mb
5% recovery record

▼ unibytes ▼
▼ borncash ▼
▼ letitbit ▼

SoftLab-Portable.com - Portable Soft! by fredoport


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Friday, October 10, 2014

WinZip Pro v18.5 (x86-x64) Final + Keyဒီေဆာ့ဝဲလ္ေလး ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား အားလံုး သိၿပီးသားပါ။ မိမိ ကြန္ျပဴ တာ ထဲမွာ ဒီေကာင္ေလးက မရွိ
မျဖစ္ ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ WinZip Pro v18.5 ေနာက္ဆံုးထြက္ Version ေလးပါ။ မိမိတို႔ရဲ့ ကြန္ျပဴ တာထဲက ဖိုင္
ေတြကို ဖိုင္ဆိုဒ္ ေသးေအာင္ ခ်ံဳႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဝဲလ္ေလးပါ။

ေဒါင္းလုပ္ဖိုင္ ထဲမွာ (x86-x64) ဆိုၿပီး နွစ္ဖိုင္ ခြဲေပးထားပါတယ္။ မိမိ windows နဲ႔ ဆိုင္ရာကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
Full ျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ ဖိုင္ထဲမွာ Key ကို ထည့္သြင္းေပး ထားပါတယ္။

 1. Zip, protect and share anywhere with the world's #1 zip utility.
 2. Zip and unzip files and folders instantly
 3. Protect your privacy by encrypting as you zip
 4. Share to cloud, social media and instant messaging
 5. Convert to PDF, add watermarks and resize photos
 6. Connect and share on the go with ZipShare

With just a click, open all major compression file types, including Zip, Zipx, RAR, 7Z, TAR, GZIP and more.

Protect your privacy
Easily encrypt files as you zip to keep information and data secure. Add watermarks to deter unauthorized copying.

Simplify sharing
Share large files directly by email, cloud services, social media and instant messaging services, manage your online files more easily, and quickly share links to your cloud files.

Just add WinZip
Bring popular WinZip features into the software you use most with WinZip Express Add-Ons*

WHATS NEW
Share zipped files by IM

ZipShare
Streamlined cloud file sharing

Extended cloud features give you more power to manage files and folders on your cloud storage services. See all your cloud files in a single view, even if they are saved on various services. New in this release, download, share, move, rename, unzip and delete files or folders on your cloud services, all from within WinZip.

Easier than ever
The new look and feel of WinZip 18.5 includes easier access to popular features. Working with cloud services is simpler, FTP is now grouped with cloud services for streamlined access, and adding files to your zip is faster with local and cloud files combined in one list.

System Requirements

WinZip 18.5 integrates seamlessly with:
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP

INSTALL NOTES
(1): Please use 7Zip/WinRAR/Universal Extractor to EXTRACT FILES
(2): run the setup
(3): Use the given keygen to activate
(4): Enjoy and Support Developers, Buy It, They Deserved It!

▼ download 64-bit ▼
(And)
▼ download 86-bit ▼

From : ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္(ပုသိမ္) by ရန္ကုန္သား


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, October 02, 2014

WinRar Version 5.11 [32 & 64 bits] Full Version For Pcဒီေကာင္ေလးက မေန႔ကမွ ထြက္လာတဲ့ update ေလးပါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ software ေတြကို ခ့်ဳံ ဖို႔နဲ႔ သူမ်ား
WinRAR နဲ႔ တင္ေပးထားတဲ့ software ေတြကို ျဖည္ၿပီး အသံုးျပဳ နိုင္ဖို႔ WinRAR ဆိုတာ computer
တိုင္း ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ ေကာင္ေလးပါပဲ

rar နဲ႕ zip ဖိုင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အရာမွန္သမွ်ကို အေကာင္းဆံုး အလြယ္ကူ ဆံုး အလုပ္ လုပ္ေပး နိုင္ပါ
တယ္ ။ window (32bit_64bit) ႏွစ္ဖိုင္ ခြဲေပးထားၿပီး မိမိတို႔ အသံုးျပဳေနတဲ့ window အလိုက္ ေဒါင္းယူ
ၿပီး အင္စေတာလုပ္လိုက္ပါ။

WinRAR is a powerful archive manager. It can backup your data and reduce the size of email attachments, decompress RAR, ZIP and other files downloaded from Internet and create new archives in RAR and ZIP file format.
- Using WinRAR puts you ahead of the crowd when it comes to compression by consistently making smaller archives than the competition, saving disk space and transmission costs.
- WinRAR provides complete support for RAR and ZIP archives and is able to unpack CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z archives.
- WinRAR offers a graphic interactive interface utilizing mouse and menus as well as the command line interface.
- When you purchase WinRAR license you are buying a license to the complete technology, no need to purchase add-ons to create self-extracting files, it's all included. One price, one payment, once.
- You also receive the benefit of a life-time use of the WinRAR archiver. No upgrade fee to pay. When a new release is made, simply download and install, your license is valid for life.
- WinRAR is easier to use than many other archivers with the inclusion of a special "Wizard" mode which allows instant access to the basic archiving functions through a simple question and answer procedure. This avoids confusion in the early stages of use.
- WinRAR offers you the benefit of industry strength archive encryption using AES (Advanced Encryption Standard) with a key of 128 bits.
- WinRAR supports files and archives up to 8,589 billion gigabytes in size. The number of archived files is, for all practical purposes, unlimited.
- WinRAR offers the ability to create selfextracting and multivolume archives.
- Recovery record and recovery volumes allow to reconstruct even physically damaged archives.
- WinRAR features are constantly being developed to keep WinRAR ahead of the pack.

▼ Download 64 Bits ▼
(OR)
▼ Download 32 Bits ▼

From : Pyae Phyo (MMiTD) by Win Hlaing


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Wednesday, July 23, 2014

RAR for AndroidRar & Zip ဆိုတာက ကြန္ျပဴတာ မွာတင္ မဟုတ္ပါဘူး Android ဖုန္းေတြ Tablet ေတြ မွာလည္း ရွိထား သင့္တဲ့ Application
တစ္ခုပါ။ မိမိ လိုခ်င္တဲ့ Application ေတြကို Online မွာ ေဒါင္းလုပ္ ဆြဲတယ္ ဆိုရင္ App သီးသန့္ တင္ထား တာေတြ လည္းရွိ
သလို Rar & Zip စတာေတြနဲ႔ လည္း ခ်ံဳ့ၿပီး တင္ထား တာေတြ ရွိၾကပါတယ္။

အဲဒီ အခါမွာ ဖုန္းထဲ မွာတင္ တိုက္ရိုက္ Rar ကို ျဖည္ခ်ႏိုင္ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မိမိဖုန္း ထဲမွာ ရွိတဲ့ File ေတြ ကိုလည္း Archive လုပ္ေပးႏိုင္ ပါေသးတယ္။ Archive လုပ္ရာ မွာလည္း Password ပါ ထည့္ထားႏိုင္ ပါေသးတယ္ဗ်ာ။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြ အားလံုး ကေတာ့ PC အတိုင္း ပါဘဲ။

Android OS 4.0 ႏွင့္ အထက္ ဖုန္းမ်ားမွာ အသံုးျပဳႏုိင္ မွာျဖစ္ ပါတယ္ဗ်ာ။


Description
RARLAB's RAR for Android is an all-in-one, original, free, simple, easy and quick compression program, archiver, assistant, extractor, manager and even a basic file explorer.

RAR for Android can create RAR and ZIP and unpack RAR, ZIP, TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO, ARJ archives. List of functions include repair command for damaged ZIP and RAR files, benchmark function compatible with RARLAB's WinRAR benchmark, recovery record, usual and recovery volumes, encryption, solid archives, utilizing multiple CPU cores to compress data.

Additionally to standard ZIP files, unzip function supports ZIP and ZIPX with BZIP2, LZMA and PPMd compression also as password protected ZIP. Unrar command is available for all versions of RAR archives including the latest RAR5, password protected and multipart files.

If you wish to help us translating RAR to your language, please download RAR for Android language files in "RAR extras" section of www.rarlab.com and follow instructions in readme.txt. Thank you.


Additional information
 • Updated: July 20, 2014
 • Size: 2.9M
 • Installs: 1,000,000 - 5,000,000
 • Current Version: 5.10.build23
 • Requires Android: 4.0 and up

firedrive
Play Store

From: ဘေလာ့ခရီးသည္ by Pyae Phyo (MMiTD)


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Sunday, May 11, 2014

WinZip Pro 18.5 Build 11111 (x86/x64) Full Softwares Free DownloadWinZip Pro 18.5 Build 11111 (x86/x64) | 104.21 MB

WinZip is the world’s most popular file compression software with over 20 years experience as the leader in the industry. No other file compression utility offers such an innovative and easy-to-use feature set! Save time, conserve space, and share more with WinZip!

Compress Files:
· With WinZip, you can instantly compress files to conserve storage space, send swifter emails, and decrease file upload/download times. Zip documents, spreadsheets, PDFs, presentations, you name it!

· WinZip introduces a versatile new architecture to support significant performance enhancements, giving additional power and agility to your file compression tasks!

· With easy tools and drag-and-drop functionality, WinZip helps you create compressed files in the following formats: Zip, LHA, and Zipx (our smallest Zip file to date).

Not sure which format to use? Let WinZip select the best compression method to maximize efficiency! You can even create self-extracting Zip files, which are ideal for distribution to recipients who may not own WinZip.

· WinZip also provides advanced photo and image compression. With a single click, you can compress your digital photographs and graphic images by 20-25% with no loss of quality or data integrity. This lets you send files faster and fit more on your flash drive, CD/DVD, or hard disk.

Decompress Files:
· In addition to compressing files, WinZip instantly opens and extracts content from the industry’s widest selection of compressed file types, including Zip, Zipx, RAR, 7Z, BZ2, LHA, CAB, IMG, ISO, and most other file archive formats.

Encrypt Files:
· Along with state-of-the-art file compression and decompression, WinZip also offers strong AES encryption to help you secure sensitive data from unauthorized access. Encrypt and password-protect your files as you zip them, all in one easy step! You can even define your own password policies that WinZip will enforce for each file you encrypt.
· As an added security measure, WinZip also auto-wipes or “shreds” temporarily extracted copies of encrypted files using the U.S. Department of Defense standard (DoD 5220.22-M). This automatic action prevents protected files from being recovered and misused.

Share Files:
· Use WinZip to organize and compress your data into convenient, logical groups that are perfect for sharing! Smaller file sizes translate to faster uploading/downloading times and hassle-free email attachments that don’t clog email servers. Using WinZip’s powerful encryption capabilities, you can also password-protect compressed files to prevent third parties from gaining unwanted access to your data, making them ideal for sharing!

· WinZip includes convenient Zip and E-mail tools so that you can zip, encrypt, and email a file directly from the WinZip window without having to open any other applications. This allows you to work without interruption and share files swiftly, safely, and seamlessly! WinZip 15 provides extensive support for most email and webmail applications—once configured, you can zip and email files from virtually any email address! In addition, WinZip 15′s Zip and Email function includes an image resizer that allows you to resize, zip, and email a set of images in one easy step!

Back Up Files:
· WinZip takes full advantage of its file compression technology with an automated data backup facility that helps you prevent data loss. Backup your desktop, documents, pictures, email, etc. using pre-defined jobs or by creating custom backup jobs using WinZip’s simple wizard. You can set WinZip to backup selected data files, and you can schedule those backups to run automatically and unattended. You can also backup data to a CD/DVD or network drive, email your backups off site from virtually any email address, or upload your backups to an off-site server using the built-in WinZip FTP client. WinZip will even send you automated email notifications upon job completion!

Home page - http://www.winzip.com/

Download Link: WinZip Pro 18.5 Build 11111 (x86/x64) ( 104.21 MB )

tusfiles

Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, April 07, 2014

WinRAR 5.10 Beta 2 (x86-x64) Final + KeyWinRAR 5.10 Beta 2 Final ကို တင္ေပး လိုက္ပါတယ္။ မိမိ ကြန္ျပဴတာမွာ RAR and ZIP file ေတြေျဖဖို႔
အတြက္ မရွိမျဖစ္ ဆိုတာ ကိုေတာ့ ကြန္ျပဴတာ သံုး သူတိုင္း သိၿပီးသားပါ။ ဒီ အခါမွာ မိမိ အသံုးျပဳ ေနတဲ့
WinRAR က Full ျဖစ္ေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အခုက်ြန္ေတာ္ Full ျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ Cracked လုပ္ၿပီး သားေလးကို တင္ေပးလိုက္ ပါတယ္။

မိမိ ၀င္းဒိုး ဆိုင္ရာကို ေရြးၿပီး Installလုပ္ျပီးတာနဲ႔ Crack ဖိုင္ထဲက Reg ေလးကို ေကာ္ပီကူးၿပီး အင္စေတာ
လုပ္ထားတဲ့ C/Program ထဲက သူ႔မူရင္းဖိုင္ထဲမွာ သြားထားေပး လိုက္ပါ။ ဖိုင္ထဲမွာ 2 ခုလံုးထည့္ေပးထား
ပါတယ္။

၀င္းဒိုး 32 ၊ 64 အားလံုး အတြက္ မိမိ၀င္းဒိုး ဆိုင္ရာေရြးၿပီး အင္စေတာလုပ္ပါ။

WinRAR is a powerful archive manager. RAR files can usually compress content by 8 percent to 15 percent more than ZIP files can. WinRAR is a powerful compression tool with many integrated additional functions to help you organize your compressed archives.

It can backup your data and reduce size of email attachments, decompress RAR, ZIP and other files downloaded from Internet and create new archives in RAR and ZIP file format.

WinRAR puts you ahead of the crowd when it comes to compression. By consistently creating smaller archives, WinRAR is often faster than the competition.

This will save you disc space, transmission costs AND valuable working time as well.

WinRAR is ideal for multimedia files. WinRAR automatically recognizes and selects the best compression method. The special compression algorithm compresses multimedia files, executables and object libraries

Features of WinRAR:
- Using WinRAR puts you ahead of the crowd when it comes to compression by consistently making smaller archives than the competition, saving disk space and transmission costs.

- WinRAR provides complete support for RAR and ZIP archives and is able to unpack CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z archives.

- WinRAR offers a graphic interactive interface utilizing mouse and menus as well as the command line interface.

- WinRAR is easier to use than many other archivers with the inclusion of a special "Wizard" mode which allows instant access to the basic archiving functions through a simple question and answer procedure. This avoids confusion in the early stages of use.

- WinRAR offers you the benefit of industry strength archive encryption using AES (Advanced Encryption Standard) with a key of 128 bits.

- WinRAR supports files and archives up to 8,589 billion gigabytes in size. The number of archived files is, for all practical purposes, unlimited.

- WinRAR offers the ability to create selfextracting and multivolume archives.
Recovery record and recovery volumes allow to reconstruct even physically damaged archives.

- WinRAR features are constantly being developed to keep WinRAR ahead of the pack.

Changelog: http://rarlab.com/rarnew.htm

Home Page - http://www.rarlab.com/

Install Notes:
1] Install The App
2] Do Not Launch The App
3] Copy Content from Key Folder to Install Directory
4] Enjoy This Release!!

usersfiles
BillionUploads

From: Internet for Myanmar by ရန္ကုန္သား


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Thursday, March 20, 2014

WinRAR 5.10 Beta 1 (x86/x64) Full VersionWinRAR 5.10 Beta 1 (x86/x64) | 3.48 MB

WinRAR is a powerful archive manager. RAR files can usually compress content by 8 percent to 15 percent more than ZIP files can. WinRAR is a powerful compression tool with many integrated additional functions to help you organize your compressed archives. It can backup your data and reduce size of email attachments, decompress RAR, ZIP and other files downloaded from Internet and create new archives in RAR and ZIP file format.

WinRAR puts you ahead of the crowd when it comes to compression. By consistently creating smaller archives, WinRAR is often faster than the competition. This will save you disc space, transmission costs AND valuable working time as well. WinRAR is ideal for multimedia files. WinRAR automatically recognizes and selects the best compression method. The special compression algorithm compresses multimedia files, executables and object libraries

Features of WinRAR:

– Using WinRAR puts you ahead of the crowd when it comes to compression by consistently making smaller archives than the competition, saving disk space and transmission costs.

– WinRAR provides complete support for RAR and ZIP archives and is able to unpack CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z archives.

– WinRAR offers a graphic interactive interface utilizing mouse and menus as well as the command line interface.

– WinRAR is easier to use than many other archivers with the inclusion of a special “Wizard” mode which allows instant access to the basic archiving functions through a simple question and answer procedure. This avoids confusion in the early stages of use.

– WinRAR offers you the benefit of industry strength archive encryption using AES (Advanced Encryption Standard) with a key of 128 bits.

– WinRAR supports files and archives up to 8,589 billion gigabytes in size. The number of archived files is, for all practical purposes, unlimited.

– WinRAR offers the ability to create selfextracting and multivolume archives. Recovery record and recovery volumes allow to reconstruct even physically damaged archives.

– WinRAR features are constantly being developed to keep WinRAR ahead of the pack.

Download WinRAR 5.10 Beta 1 (x86/x64) ( 3.48 MB )

tusfiles

From: softwares free download latest version by Fun Mujja
Read More »

Tuesday, February 18, 2014

WinRAR 5.01 + Key[32&64.Bit]WinRAR.5.01 ေနာက္ဆံုးထြက္ Lasted Version ေလးကို Full ျဖစ္ေစဖုိ႔ အတြက္ Key ေလးပါ
ထည့္သြင္း ေပးထားပါတယ္။

လိုအပ္ရင္ေအာက္မွာေဒါင္းလိုက္ပါ။

ေဒါင္းေလာ့စ္ဖိုင္ထဲမွာ ရွိေသာ ဖိုင္ထဲမွ မိမိ၀င္းဒိုး ဆိုင္ရာ [32&64.Bit] ကိုေရြးၿပီး အင္စေတာ
လုပ္လိုက္ပါ။

ၿပီးရင္ rarreg.key ကိုသူ႔ရဲ့ ဖိုင္ထဲမွာ C/Program ထဲကူးၿပီးထည့္ ေပးလိုက္ပါ။

tusfiles
solidfiles

From: ဘေလာ့ခရီးသည္ by ရန္ကုန္သား
Read More »

Monday, January 20, 2014

Zip Express 2.7.19 Full Version Free DownloadZip Express 2.7.19 | 5.28 MB

Zip Express allows easy look up of U.S. Zip Codes and their associated cities, states, counties, area codes, time zones and current time. Find the current time and time zone for cities around the world.

Save Time! Paste Zip Code information directly into your Windows applications.

Press a hotkey while in your word processor and a Zip Code entry box appears.

Type in your Zip Code and the city, state and Zip Code are typed right into your word processor.

Press another hot key to get a Zip Code directly from your data base and watch the city, state and county appear. Automatically!

Download Zip Express 2.7.19 ( 5.28 MB )

Download Zip Express

Registered softwares free download latest version by Fun Mujja
Read More »

Monday, January 13, 2014

Free PDF CompressorPDF Files ေတြကို ခ်ဳ့ံ ခ်င္သူမ်ား အတြက္ PDF Compressor ေလး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အသုံးျပဳရ လြယ္ကူတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ တခါမွ မသုံးဘူးေသးပါ၊ လို
အပ္ရင္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူလိုက္ပါ။


Free PDF Compressor is a free PDF compression software to enable you to effectively reduce the size of PDF files. Software is simple and easy to use, select an existing PDF file, and hit button "Compress", a compressed PDF file wiil be created, page by page, a progress bar will show progress of the whole compression process.

This software is completely freeware, free for personal and non-commercial use.

solidfiles
app.box
Read More »

Saturday, November 30, 2013

7-Zip 9.31 Alpha (x86/x64) Full Version Free Download7-Zip 9.31 Alpha

7-Zip 9.31 Alpha (x86/x64) Full Version Free Download is a file archiver with a high compression ratio. Usually, 7-Zip compresses to 7z format 30-70% better than to zip format. High compression ratio in new 7z format with LZMA compression. Supported formats – Packing / unpacking: 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 and TAR. Unpacking only: 7z, ZIP, RAR, GZIP, GZ, BZIP2, BZ2, TAR, CAB, ISO, ARJ, LZH, LHA, CHM, MSI, WIM, Z, CPIO, RPM, DEB, CPIO, DMG, FAT, HFS, LZMA, NTFS, SPLIT, SWM, TAZ, TBZ, TBZ2, TGZ, TPZ, VHD, XAR, XZ, Z and NSIS. For ZIP and GZIP formats, 7-Zip provides a compression ratio that is 2-10 % better than the ratio provided by PKZip and WinZip. Self-extracting capability for 7z format. Integration with Windows Shell. Powerful File Manager. Localizations for 70 languages.

Powerful command line version
Plugin for FAR Manager
7-Zip works in Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista. There is a port of the command line version to Linux/Unix.
Compression ratio results are very dependent upon the data used for the tests.

The main features of 7z format:
 • Open architecture
 • High compression ratio
 • Strong AES-256 encryption
 • Ability to use any compression, conversion or encryption method
 • Supports files with sizes up to 16000000000 GB
 • Unicode file names
 • Solid compression
 • Archive header compression

7z has an open architecture, so it can support any new compression method, too. The following methods currently are integrated into 7z:
 • LZMA – Improved and optimized version of LZ77 algorithm
 • PPMD – Dmitry Shkarin’s PPMdH with small changes
 • BCJ – Converter for 32-bit x86 executables
 • BCJ2 – Converter for 32-bit x86 executables
 • BZip2 – Standard BWT algorithm
 • Deflate – Standard LZ77-based algorithm

LZMA is the default and general compression method of 7z format. The main features of LZMA are:
 • High compression ratio
 • Variable dictionary size (up to 4 GB)
 • Compression speed: about 1 MB/s on 2 GHz CPU
 • Decompression speed: about 10-20 MB/s on 2 GHz CPU
 • Small memory requirement for decompression (depend from dictionary size)
 • Small code size for decompression: about 5 KB
 • Supports multi-threading and P4′s hyper-threading.

Download Link Here

Danisoftwares Registered softwares free download latest version by Pk funz
Read More »