နိုင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း၊ နည္းပညာ၊ ေဆာ့ဝဲလ္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား

အားေပးၾကတဲ့မိတ္ေဆြမ်ား

Showing posts with label widget. Show all posts
Showing posts with label widget. Show all posts

Tuesday, April 28, 2015

Weather Animated Widgets
ေန႔/ ည မေရြး အပူခ်ိန္ မ်ားကုိ အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ သိရွိ ၾကေစရန္ Weather Animated Widgets Application ေလးကုိ မွ်ေ၀ေပး လုိက္ပါတယ္။ ေန႔ / ည အလုိက္ အပူခ်ိန္မ်ား … မုိးရြာရြာ ေနပူပူ အေျခ အေန အားလုံးကုိ မိမိရဲ႕ ဖုန္း screen ေပၚမွာတင္ အလြယ္တကူ သိရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Application ေလးကုိ Download ရယူ install လုပ္ၿပီး ဖုန္း screen ေပၚမွာ Widget အေနနဲ႔ တင္ထား လုိက္ရုံ ပါပဲ။

ဒီ Application ေလးကုိ Google Play Store မွာ RON 4.50 နဲ႔ ေရာင္းခ် ထားပါတယ္။

ရယူလုိရင္ေတာ့ ဒီဆိုဒ္ မွာ FREE Download အေနနဲ႔ ရယူႏုိင္ ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

Description
Animated Widgets Clock & Weather are amazingly awesome animated widgets that will get a lot of “wows” from your friends. The clean, simple and beautiful widgets shows you the current weather for cities worldwide and the current time. The widget uses the latest android tools to animate the weather icons.

Features:
 • - Digital Clock
 • - Current weather conditions
 • - In widget animated weather icons
 • - Weather data received from global Meteorological broadcast services and more than 40 000 weather stations
 • - Celsius / Fahrenheit weather units
 • - Automatically detection of location
 • - Manual setting of the widget location
 • - Manual or automatic wether update
 • - Re-sizable widget
 • - Transparent background
 • - Universal app made for tablets and phones! No need to purchase again
 • - Hot spots for alarm clock, weather refresh and widget configuration
 • - build only for ICS (built on sdk 17)
 • - multiple weather providers OW and YR.NO (is the joint online weather service from the Norwegian Meteorological Institute and the Norwegian Broadcasting Corporation)
 • - 7 days forecast
 • - hourly forecastPermissions:
 • - android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
 • - android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • -android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • - android.permission.INTERNET

These are required for getting your local weather using location services.

For suggestions or bugs please contact us at: contact@tennumbers.com

If you want to translate the application to your language please contact us at: contact@tennumbers.com

What's New
Added a setting for choosing the unit of measure for pressure
Added setting for showing the current day in the widget
Added Beaufort measure unit for wind speed
Added Bulgarian, Greek, Hungarian, Thai, Traditional Chinese, Portuguese and Slovak languages
FixesAdditional information
 • Updated : April 24, 2015
 • Size : 11M
 • Current Version : 5.80
 • Requires Android : 4.0 and up

play.google.com
OR
1mobile.com
OR
zippyshare.com 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ရည္႐ြယ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Tuesday, November 25, 2014

ZPAY Time Clock Window 2.0.36ZPAY Time Clock Window 2.0.36 | 33.13 MB

Celebrating over 25 years of creating payroll software, TimeBillingWindow follows a long line of easy to use payroll tools starting with ZPAY, ZPAY 3, then PayWindow, TimeClockWindow and now TimeBillingWindow. The best news is that our time billing software is simple and easy to use.

No more managing hours by hand! No more spending half a day trying to add up the billed hours and pulling your hair out because you lost the notes that you kept your time on or cannot read them! Automation with our time Billing software is the answer!

The best thing about TimeBillingWindow is that it is always ready sitting as a tray icon in the bottom corner of your screen. That means you are only a mouse movement away from logging your time as you work with clients on the phone or in the office!

Starting with the time billing interface, as you can see below, it shows you exactly which tasks are open and being timed while collecting the time worked for fast and easy billing.

It’s so easy to use that you don’t need to be a computer expert to set up and start using this time Billing software immediately. In fact it’s so easy that we sell through the Try-Before-You-Buy method of marketing known as Shareware and we want you to download and see for yourself before you buy it. Use the download link on the top menu to go to our download page.

The above interface of TimeBillingWindow gives you all the tools and power you need to set up and manage your client time billing records. If you charge by the hour the work that you do for your clients, this is the tool for you, simple, fast and very easy to use.

The small Tray Icon site waiting for you on your desktop. A client calls, you pass your mouse over the tray icon and our quick pick window springs into action. You can log your time in that window as you see below or select to open the main window to log your time.

Here are some of the features you will find in TimeBillingWindow:
* Software Time Billing, in an easy to use tool
* Runs under Windows 2003, XP, Vista and Windows 7
* Simple to use time tracking interface
* Manages unlimited number of clients to track time for
* Prints out reports as well as invoices ready for your clients
* Easy to add time periods and edit for work done on clients site
* Runs as a Tray Icon for fast and easy access can even start, pause and stop from tray popup
* Projects link to your Clients, Tasks link to Projects and Time Periods link to the tasks

Below is the Edit Time Periods tool from the administrative tools. As you can see, you have the ability to edit, delete and add new time records in this tool. This is just one of the many powerful features to save you time in managing the recording of time that you work for your clients.

Home Page – http://www.zpay.com/timebillingsoftware.htm

▼ tusfiles ▼

From : Cyber2day.com by Star@2050


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

StartMenu 8+ 1.4StartMenu 8+ 1.4 | 1.43 MB

StartMenu 8+ is a handy software solution that brings back classic Windows Start Menu for Windows 8 and Windows 8.1!The program is easy to use, just install it and run it. After StartMenu 8+ is started, simply move your mouse to the bottom left corner of your screen or click Windows key on your keyboard.Start Menu 8+ is specially designed for Window 8.1 and Windows 8. It disables hot corners and the charms bar and kills Metro. You can pin applications to start menu easily, can see recently used files for pinned applications and can perform a search on Start Menu 8+, like you are on Windows 7’s Start Menu. It has a very simple and slick user interface without any complexity and it is very easy to use.

Start Menu 8+ is great solution for users who work with Windows Start Menu all the time and are not accustomed to the new Metro interface in Windows 8.1 and Windows 8.

Features:
Brings back classic Windows Start Menu.
Enables and disables the charms bar and hot corners
Enables and disables the Metro interface on windows 8 and 8.1
The ability to perform search on the Start Menu
Ability to pin applications to the Start Menu
Displays recently used files for the pinned applications
Can enable transparency
Supports over 40 languages
Easy to use.
And more ..

Whats New:
Updates: official site does not provide any info about changes in this version

▼ tusfiles ▼

From : Cyber2day.com by Speed_Up


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, November 24, 2014

Desktop Calendar 2.1.5.3390Desktop Calendar 2.1.5.3390 | 3.15 MB

DesktopCal is a very useful piece of software that helps change your normal desktop into a calendar, so that time management can be done with more ease.The interface of the application is pretty straightforward, thus allowing any type of person to easily work with it. Moreover, the interface is highly customizable, enabling users to change the background colors, level of transparency, font of all the text, and gaps between the cells.

The utility can also control the entire desktop and what it looks like. For example, you can leave the wallpaper existent, delete it altogether or loop certain pictures of your choosing. The latter option enables you to add entire folders with hundreds of files and program them to change every 5, 10, 20, 30 minutes or even more. The position of the images can be modified, from “Fill” to “Stretch,” “Center,” “Fit” or “Tile”.

All of the features aforementioned make this software tool highly efficient and should suit any person’s taste.

The interface supports multiple languages such as English, French, Vietnamese, Chinese and Spanish.

In order to make annotations to a certain date in the calendar, all you have to do is double click on the corresponding panel and write. You should also know that each and every cell can be colored in a different way, so as to help you color-code specific events according to importance.

All in all, DesktopCal is a very useful piece of software, if you like being organized. You are able to input important occasions and meetings to the calendar with just two clicks, use a color-coded system, while also being able to manipulate the desktop.

Key features:
· Record anything by double clicking on the windows desktop.
· Offers a variety of common festivals, anniversaries and other information.
· Move your data from one deveice to another with powerful tools.
· Print any page of calendar with wallpaper as you work.
· Set background color for any day you want. So, the days are colorful.
· Powerful and easy-to-use settings allows you to easily customize your own calendar.

▼ tusfiles ▼

From : Cyber2day.com by Star@2050
http://www.cyber2day.com/desktop-calendar-2-1-5-3390/


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, November 13, 2014

pc မွာ အခ်ိန္ေပးၿပီး Shutdown လုပ္ခ်င္ သူမ်ား အတြက္ Power Scheduler for Windowsဒီေန႔ Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 8.1စသည္တုိ႔မွာ အသုံးျပဳရန္ အတြက္
အခ်ိန္ေပးၿပီး Shutdown လုပ္လုိ႔ ရတဲ့ software ေလး တင္ေပး လုိက္ပါတယ္။

စတင္ အခ်ိန္ ၃၀ ေပးထားပါက မီနစ္ ၃၀ အတြင္း Shutdown လုပ္ေပး လုိက္ပါမယ္ ဒါအျပင္ ငွက္ကေလးးမ်ား
ေတး ဆုိေတးမ်ားနဲ႔ လည္း အသုံးျပဳလုိ႔ ရတယ္ေနာ္။

Shutdown ပိတ္ရင္ေတာင္ သင္ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားစြာလည္း ပါရွိေသးတယ္ေနာ္ password ေပးထား
ၿပီးလည္း အသုံးျပဳလုိ႔ ရေသးတယ္ေနာ္ ကုိယ္တုိင္စမ္းသပ္ၿပီးမွ တင္ေပး လုိက္တာပါ

ဒါ့အျပင္ တျခား ပါရွိေသးေသာ ပုံစံမ်ားကုိ down ယူၿပီးမွ ကုိယ္တုိင္ စမ္းသပ္ လုိက္ေတာ့ေနာ္။

Downloads link ၃ ခုေပးထားပါတယ္ သင္ နွစ္သက္ရာ link ကေန down ယူႏုိင္ပါသည္။


▼ play store ▼
▼ appbrain ▼
▼ 1mobile ▼

Pyae Phyo (MMiTD) by ဦးအာကာ -ဦးေလးျကီး


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Thursday, November 06, 2014

ဖုန္းမွာ နာရီ ဒီဇိုင္းမ်ိဳးစံု တင္လိုရတဲ့ One More Clock Widget v1.4.7 Apkဖုန္းမွာ နာရီ ဒီဇိုင္းမ်ိဳးစံု တင္လို႔ရတဲ့ One More Clock Widget ေလး ဗားရွင္း အသစ္ေလး ထြက္လာလို႔ တင္ေပး
လိုက္ပါတယ္။

ဖုန္းမွာ နာရီ ဒီဇိုင္း အလွေလးေတြနဲ႔ အလွဆင္ခ်င္တဲ့ ေဘာ္ဒါေတြ အတြက္ပါ။One More Clock Widget v1.4.7 Apk | 5 MB | Resumable Links | Requires Android:1.6 and up |

Spruce up your homescreen with 60+ fun, expressive clock widgets!

One More Clock Widget

What’s in this version :

Bugfix: yr.no weather provider failing because of APi deprecation.
Bugfix: 7Timer weather provider failing because of hosting downtime.
Bugfix: Blank or non-updating widget contents for some devices due to a non-explicitly-exported provider.
Bugfix: “SD card not found or missing” issue for non-rooted KitKat devices due to Android security changes for external SD storage.
Themes now stored in the app’s private storage space. Themes and backups are now deleted when the app is uninstalled!

App Review:

60+ dynamic clock widgets for your homescreen, ad free.

Battery – Time – Weather!

The full version of OMC supports 11 widget sizes:

5×4/5×2/5×1, 4×4/4×2/4×1, 3×3/3×1, 2×2/2×1 and 1×3.

These widgets are also resizable in the ICS launcher.

▼ play store ▼

ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္(ပုသိမ္) by Paye PhyoKyaw


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, October 06, 2014

Thousand Clock WidgetsAndroid ဖုန္းမွာ အသုံးျပဳဖို႔ နာရီဒီဇိုင္းေပါင္း တေထာင္ေက်ာ္ပါတဲ့ Thousand Clock Widgets ေလးပါ ဗားရွင္း
အသစ္ ထြက္လာလို႔ တင္ေပး လိုက္ပါတယ္ ။


Description
Thousand Clock Widgets is application that allows you to use thousand designs created by Make Your Clock Widget community without need to pay for widget editor.

It supports all elements as professional version of Make Your Clock Widget:
 • - clock widgets
 • - calendar widgets
 • - battery widgets
 • - weather from Google and YR.NO
 • - SD card space, internal memory space
 • - various shapes
 • - custom texts

For more info about Make Your Clock Widget project please visit http://www.makeyourclock.com


Additional information
 • UpdatedSeptember 12,2014
 • Size2.57MB
 • Downloads17,163
 • Current VersionVersion 1.2.4
 • Requires AndroidAndroid 1.6 or higher

▼ play store ▼
▼ appbrain ▼
▼ 1mobile ▼


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Thursday, October 02, 2014

Widgets by Pimp Your Screen v2.0 APK {All Android}သူငယ္ခ်င္းတို႔ရဲ႕ Android phone ဖုန္းေတြမွာ Home Screen ေတြကို Wallpaper ခတ္မိုက္မိုက္ေလးေတြ
ကုိမွ ထားခ်င္တဲ့ ေဘာ္ဒါေတြ အတြက္ Widgets by Pimp Your Screen v2.0 APK ေလးကိုတင္ေပးလိုက္
ပါတယ္။

သူ႔မွာ ပါဝင္တဲ့ wallpaper ေတြကေတာ့ Abstract, Cartoon, Holidays, Sci-Fi,Sports,Nature စသည္
တို႔အျပင္ Weather Widgets ေတြလည္း ပါဝင္ပါေသးတယ္။ ေအာက္မွာ ScreenShot ေတြနဲ႔ လည္း ျပ
ထားပါတယ္။ ဖိုင္ဆိုဒ္က 24Mb ရွိၿပီး Android ဖုန္းတိုင္းမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


Wallpaper section includes:
 • High resolution Android wallpapers and background images designed exclusively for your Android phone or tablet
 • Wallpaper adjustments: Normal/No Scroll/Widescreen
 • New and Popular tabs, check the new backgrounds and popular wallpapers for Android
 • Automatic wallpaper change: just set the desired timing, category and mode
 • Categories: Abstract, Cartoon, Holidays, Sci-Fi, Sports, Nature
 • Regular updates, enjoy free wallpapers
Use Widgets for Android to increase your productivity by adding them to your Home Screen or have a quick access to system settings with Toggles. Use multiple Android widgets from the Widget gallery and track time and weather data if different locations.


Adjustable Weather Widgets:
 • Configure your weather data (Fahrenheit/Celsius, wind speed unit, pressure unit, 12/24 hour format, location)
 • Choose your layout: all weather details, short-term forecast, long-term forecast, current state and clock, compact widgets
 • Add multiple weather widgets to the Home Screen to track weather in different locations
Clock Widgets:
 • Adjustable clock widgets with different styles (Thinline, Digital, C-motion, Ultrasonic, Antique, Wordy)
 • 12/24 hour format
 • Day of the week displayed on the clock


Battery widget:
 • Quickly check your battery status
 • Access battery use information
Handy Toggle Widgets:
 • Enable or disable Wi-Fi
 • Turn on and off Bluetooth
 • GPS
 • Adjust brightness
 • Silent mode (timed, or switch to silent mode)
 • Airplane mode
 • Rotation lock
 • Vibration on/off

Pimp Your Screen is compatible with all popular devices by Samsung, HTC, Sony, Motorola, LG and more.
Bring more color and glow into your life with new beautiful widgets, HD wallpaper images and backgrounds. Create as many unique themes as you want. It's time to Pimp Your Screen!

▼ usersfiles ▼

From : ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္(ပုသိမ္) by ရန္ကုန္သား


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Monday, July 28, 2014

DeskSoft EarthTime 4.5.11 Full Version Free DownloadDeskSoft EarthTime 4.5.11 | 5.72 MB

EarthTime displays the local time and date of any place in the world. It has a built-in database of more than 3000 cities worldwide but users can add any number of custom locations. Alarms can be set on the local time of any city in the world. Many options allow flexible customization.

Key Features

* Locations of more than 50.000 Cities with local time and date
* Alarms for any place in the world
* View of the earth at day and night
* Clouds (internet download of current cloud data possible)
* Full screen mode
* Many options for full customization
* Now with full Windows 7 and 64 bit support!

System requirements

Supported operating systems:
* Windows XP
* Windows XP x64
* Windows Vista
* Windows Vista x64
* Windows 7
* Windows 7 x64
* Windows Server 2003
* Windows Server 2003 x64
* Windows Server 2008
* Windows Server 2008 x64

Home Page www.desksoft.com

Download DeskSoft EarthTime 4.5.11 ( 5.72 MB )

tusfiles.net

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။

Read More »

Wednesday, July 23, 2014

Desksware Desktop iCalendar 3.0.0.508 Full Version Free DownloadDesksware Desktop iCalendar 3.0.0.508 | 2.17 MB

Ever forget a friend’s birthday? Want to get your team schedule in time? Look no further than Desktop iCalendar, the powerful windows desktop calendar. Bring the power of Google Calendar right to your Windows desktop with Desktop iCalendar.

* Get your events and to-do list instantly.
* Get all the weather information you need.
* Sync calendar with Google Calendar automatically.
* Add to-do list for Google Calendar

The easy-to-use interface makes it a snap to stay informed with the latest events,to-do list and weather information. You can completely customize the skins. You can even download Google calendars and have them show up on your windows desktop. In addition, Desktop iCalendar can support to-do list for Google Calendar.

Home Page : www.desksware.com

Downlaod link: Desksware Desktop iCalendar 3.0.0.508 ( 2.17 MB )

tusfiles

From: Registered softwares free download latest version by Fun Mujja


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »

Sunday, May 11, 2014

ေနာက္ဆံုးေပၚ Widgets အလန္းေလး - HD Widgets v4.0.3 Apkဖုန္း Screen ေပၚမွာ Widgets အမိုက္စားေလးေတြ ထားခ်င္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အတြက္ HD Widgets
aလး တင္ေပးလိုက္ ပါတယ္ဗ်ာ။ Widgets ဆိုေတာ့ အားလံုး သိထားၿပီးသား ျဖစ္လို႔ ေထြေထြ ထူးထူး
ေျပာျပေနစရာ မလိုပါဘူးေနာ္။

ေအာက္မွာ နမူနာၾကည့္ႏိုင္ဖို႔ Screen Shot ေလးေတြ ျပထား ပါတယ္။ သေဘာ က်ရင္ေတာ့ Download
ဆြဲသြားႏိုင္ ပါတယ္ဗ်ာ။

Android OS 2.3 ႏွင့္ အထက္ဖုန္းမ်ားမွာ အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ ပါတယ္ဗ်ာ။


Description
 • ."Android users swear by the HD Widgets app" - The Guardian
 • "Amazingly awesome and beautiful" - Android Community
 • "elegant and eye-catching" - Computerworld
 • "heavy on polish and detail yet light on the wallet" - AndroidGuys
 • Top 10 Android Apps - Techcrunch
 • Editor's Choice - Google Play 2012 - 2013

Widget Features
 • - over 100 amazing, beautiful widgets for all device types
 • - organized by sizes
 • - clock, date, location, weather, forecast, & utility switches
 • - LED, flip clock, & Honeycomb clock designs
 • - vivid colorful backgrounds
 • - large made-for-tablet widgets
 • - hot spots for alarm clock, calendar, & weather
 • - phone widgets: 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x2, 4x1, 4x2, 4x3, 4x4
 • - tablet widgets: all phone sizes plus 8x1, 8x2, 4x7, 6x1, 6x2, & 3x5

App Features
 • - Getting Started guide
 • - fullscreen weather activity
 • - multiple locations and weather services
 • - fun & unique WYSIWYG design
 • - quick and easy editing
 • - widget & theme previews


Additional information
 • Updated: May 6, 2014
 • Size: Varies with device
 • Installs: 1,000,000 - 5,000,000
 • Current Version: 3.10.2
 • Requires Android: 2.3 and up
 • Play Store Link: HD Widgets v4.0.3 Apk

usersfiles

ဝင္းကမာၻေက်ာ္ by Pyae Phyo (MMiTD)


 1. ေဒါင္းေလာ့ ဘတ္တံကို ႏွိပ္ပါ။
 2. ၅ စကၠန္႔ ေစာင့္ စရာ မလိုပါ။
 3. ဘာ << SKIP AD >> မွ ခ်ိတ္ မထားပါ။
 4. ခ်က္ခ်င္း ေဒါင္းေလာ့ဆိုဒ္ကို ေရာက္ပါမည္။
 5. ကြန္နက္႐ွင္ ေႏွးသူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပဳ လုပ္ ထားပါသည္။
 6. အခက္အခဲ ႐ွိရင္ စာေလး ေရးထား ခဲ့ပါ။
 7. မိတ္ေဆြတို႔ အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပး ပါမည္။
 8. ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ...။
Read More »